Mục lục
×

Ngày Phát hành:

10/07/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 17134.165

Lưu ý  Bản phát hành này cũng chứa các bản cập nhật cho Microsoft HoloLens (HĐH Bản dựng 17134.165) phát hành vào ngày 10 tháng 7 năm 2018.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Cải thiện khả năng của nhóm chức năng Universal CRT Ctype để xử lý đúng cách EOF như là đầu vào hợp lệ.

  • Cho phép gỡ lỗi nội dung WebView trong các ứng dụng UWP sử dụng ứng dụng Xem trước Microsoft Edge DevTools có sẵn trong Microsoft Store.

  • Khắc phục sự cố có thể khiến tiện ích bổ sung Chính sách Nhóm Mitigation Options phía máy khách bị lỗi trong quá trình xử lý GPO. Thông báo lỗi là “Windows không áp dụng được cài đặt MitigationOptions. Cài đặt MitigationOptions có thể có tệp nhật ký riêng” hoặc “ProcessGPOList: Tiện ích bổ sung MitigationOptions đã trả về 0xea”. Sự cố này xảy ra khi Mitigation Options đã được xác định theo cách thủ công hoặc theo Chính sách Nhóm trên máy tính sử dụng Trung tâm Bảo mật của Bộ bảo vệ Windows hoặc lệnh ghép ngắn PowerShell Set-ProcessMitigation.

  • Đánh giá hệ sinh thái Windows để giúp đảm bảo tính tương thích thiết bị và ứng dụng cho tất cả các bản cập nhật đối với Windows.

  • Khắc phục sự cố ngăn các thiết bị trên Máy trạm SKU Pro nhận Windows 10, bản cập nhật phiên bản 1803.

  • Các bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer, ứng dụng Windows, Windows graphics, kết nối mạng trung tâm dữ liệu Windows, kết nối mạng không dây Windows, ảo hóa Windows, nhân Windows và Windows Server.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt bản cập nhật này trên Máy chủ DHCP Failover, khách hàng Doanh nghiệp có thể nhận được cấu hình không hợp lệ khi yêu cầu địa chỉ IP mới.  Điều này có thể dẫn đến mất khả năng kết nối vì hệ thống không thể gia hạn hợp đồng cho thuê.

Sự cố này được khắc phục trong KB4345421.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, một số thiết bị chạy khối lượng công việc giám sát mạng có thể nhận được lỗi Dừng 0xD1 do tình huống tương tranh.

Sự cố này được khắc phục trong KB4345421.

Đôi khi, có thể không khởi động lại dịch vụ SQL Server được với lỗi “Cổng Tcp đã được sử dụng”.

Sự cố này được khắc phục trong KB4345421.

Khi người quản trị cố gắng dừng World Wide Web Publishing Service (W3SVC), W3SVC sẽ vẫn ở trạng thái "đang dừng" nhưng không thể dừng hoàn toàn hoặc bị khởi động lại.

Sự cố này được khắc phục trong KB4345421.

Sau khi bạn cài đặt bất kỳ Bản cập nhật Bảo mật .NET Framework tháng 7 năm 2018 nào, một cấu phần COM sẽ không tải được do các lỗi “quyền truy nhập bị từ chối”, “chưa đăng ký lớp” hoặc “đã xảy ra lỗi nội bộ không rõ lý do”. Sau đây là các chữ ký lỗi thường gặp nhất:

Loại ngoại lệ: System.UnauthorizedAccessException

Thông báo: Quyền truy nhập bị từ chối. (Ngoại lệ từ HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Sự cố này được khắc phục trong KB4343909.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Quan trọng Khi cài đặt cả bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) KB4343669 và bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU) từ Danh mục Microsoft Update, hãy cài đặt SSU trước khi cài đặt LCU.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4338819

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×