Ngày 15 tháng 10 năm 2019—KB4519979 (Bản dựng HĐH 14393.3300)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

15/10/2019

Bản dựng HĐH 14393.3300

Lời nhắc Dịch vụ bổ sung cho các phiên bản Windows 10 Enterprise, Education và IoT Enterprise đã kết thúc vào ngày 9 tháng 4 năm 2019 và sẽ không mở rộng sau ngày này. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

Lời nhắc Vào ngày 12 tháng 3 và ngày 9 tháng 4, chúng tôi đã phát hành hai bản cập nhật Delta cuối cùng dành cho Windows 10, phiên bản 1607. Đối với các khách hàng Nhánh Dịch vụ Dài Hạn (LTSB), các bản cập nhật bảo mật và chất lượng sẽ tiếp tục được cung cấp thông qua các gói cập nhật tích lũy nhanh và đầy đủ. Để biết thêm thông tin về thay đổi này, vui lòng truy cập blog của chúng tôi.

Windows 10, phiên bản 1607, đã kết thúc dịch vụ vào ngày 10 tháng 4 năm 2018. Những thiết bị đang chạy các phiên bản Windows 10 Home hoặc Pro sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

QUAN TRỌNGcác phiên bản Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education sẽ được nhận dịch vụ bổ sung miễn phí cho tới ngày 9 tháng 4 năm 2019. Thiết bị trên các Kênh Cung cấp Dịch vụ Dài Hạn (LTSC) sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho đến tháng 10 năm 2026 theo trang Chính sách Vòng đời. Các thiết bị chạy Bản cập nhật Kỷ niệm Windows 10 (pb. 1607) đang chạy chipset Intel “Clovertrail” sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho đến tháng 1 năm 2023 theo trang blog Microsoft Community.

Windows Server 2016 phiên bản Tiêu chuẩn, tùy chọn cài đặt Máy chủ Nano và Windows Server 2016 phiên bản Datacenter, tùy chọn cài đặt Máy chủ Nano đã kết thúc dịch vụ vào ngày 9 tháng 10 năm 2018. Những phiên bản này sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

Windows 10 Mobile, phiên bản 1607, đã kết thúc dịch vụ vào ngày 8 tháng 10 năm 2018. Những thiết bị đang chạy Windows 10 Mobile và Windows 10 Mobile Enterprise sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

Để biết thêm thông tin về các loại bản cập nhật Windows khác nhau, chẳng hạn như quan trọng, bảo mật, trình điều khiển, gói dịch vụ, v.v..., vui lòng xem bài viết sau.

Các điểm nổi bật

 • Cập nhật sự cố có thể khiến màn hình của máy tính bảng xoay bất ngờ.

 • Cập nhật sự cố khiến hệ thống ngừng hoạt động trong quá trình nâng cấp Windows.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Cập nhật thông tin múi giờ cho Đảo Norfolk, Úc.

 • Cập nhật thông tin múi giờ cho Quần đảo Fiji.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến màn hình của máy tính bảng xoay bất ngờ.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến cửa sổ ứng dụng nhấp nháy khi chạy ứng dụng đó bằng RemoteApp. Ngoài ra, DWM.exe có thể ngừng hoạt động trên máy chủ phiên.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể thêm các đối tượng Máy tính vào các nhóm cục bộ bằng cách sử dụng Tùy chọn Chính sách Nhóm “Người dùng và Nhóm Cục bộ”. Bộ soạn Chính sách Nhóm trả về thông báo lỗi “Đối tượng được chọn không khớp với loại nguồn đích. Hãy chọn lại.”

 • Khắc phục sự cố khiến cho một yêu cầu truy vấn của lớp Win32_LogonSession cho StartTime hiển thị giá trị thời gian epoch (ví dụ: 1-1-1601 1:00:00) thay cho thời gian đăng nhập thực tế.

 • Khắc phục sự cố ngăn ứng dụng App-V mở và hiển thị lỗi sự cố mạng. Sự cố này xảy ra trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi pin của hệ thống ở mức thấp hoặc có sự cố nguồn bất ngờ.

 • Khắc phục sự cố trong đó Microsoft AppLocker có thể ngăn một ứng dụng chạy hoặc ghi nhật ký lỗi dương tính giả thay vì chạy ứng dụng.

 • Khắc phục sự cố không bao gồm hàm băm tệp đầy đủ trong mục nhập Nhật ký Sự kiện trong khi kiểm tra các sự kiện cho Kiểm soát Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows (WDAC).

 • Khắc phục sự cố khiến hệ thống ngừng hoạt động trong quá trình nâng cấp Windows. Lỗi Dừng “SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (7e)” xuất hiện trong Giao thức Điều khiển Truyền vận/Giao thức Internet (TCPIP).

 • Khắc phục sự cố ngăn netdom.exe hiển thị phần ủy quyền phiếu cấp phiếu (TGT) mới đối với chế độ hiển thị hoặc truy vấn.

 • Khắc phục sự cố gây ra mức sử dụng CPU cao khi truy xuất các đối tượng phiên.

 • Khắc phục sự cố khiến các ứng dụng sử dụng thông báo thay đổi trên các đường dẫn được đặt tên bị rò bộ nhớ chế độ nhân của các đối tượng Gói Yêu cầu (IRP) đầu vào và đầu ra (I/O).

 • Khắc phục sự cố khiến Windows không phản hồi khi phần mềm tìm cách tương tác với trình quản lý gắn kết trong khi trình quản lý gắn kết thực hiện một số thao tác nhất định.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến lỗi 0x1E, 0xA hoặc 0x50 xảy ra trong khi nhân bản khối trên ổ đĩa Hệ thống Tệp Đàn hồi (ReFS) do một tình huống tương tranh.

 • Khắc phục sự cố thỉnh thoảng xảy ra trong Active Directory Federation Services (AD FS) trong đó không thể xác thực người dùng. Ngoài ra, AD FS chuyển hướng trình duyệt trở lại dịch vụ Microsoft Exchange Client Access (CAS) với mã định danh tài nguyên thống nhất (URI) Đối tượng sai. Cụ thể, AD FS sẽ thêm một dấu sổ chéo vào URI Đối tượng. Người dùng nhìn thấy một trang lỗi và không thể truy cập vào Outlook Web App (OWA).

 • Khắc phục sự cố với các truy vấn Giao thức Truy nhập Thư mục Hạng nhẹ (LDAP) có biểu thức “memberof” trong bộ lọc. Các truy vấn không thành công với lỗi “000020E6: SvcErr: DSID-0314072D, sự cố 5012 (DIR_ERROR), dữ liệu 8996”.

 • Khắc phục sự cố đánh giá trạng thái tương thích của hệ sinh thái Windows để giúp đảm bảo tính tương thích của ứng dụng và thiết bị cho tất cả các bản cập nhật Windows.

 • Khắc phục sự cố khiến người dùng không thể thu nhỏ cửa sổ trong một số trường hợp.

 • Khắc phục sự cố về tình huống tương tranh giữa quá trình gắn ổ đĩa (trong phạm vi fileinfo.sys) và việc hủy đăng ký thông báo bộ lọc khiến hệ điều hành ngừng hoạt động trên một số máy ảo nhất định. Mã lỗi là “0x7E”.

 • Khắc phục sự cố trong đó các tệp được lưu trữ trong Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV) với luồng dữ liệu thay thế vẫn xuất hiện sau khi bạn cố gắng xóa. Bạn cũng có thể nhận được thông báo "quyền truy cập bị từ chối" nếu tiếp tục thử truy cập hoặc xóa các tệp.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới, chứa trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt KB4467684, dịch vụ cụm có thể không khởi động được với lỗi “2245 (NERR_PasswordTooShort)” nếu chính sách nhóm “Độ dài Mật khẩu Tối thiểu” được đặt cấu hình dài hơn 14 ký tự.

Thiết lập chính sách "Độ dài Mật khẩu Tối thiểu" mặc định của miền thành nhỏ hơn hoặc bằng 14 ký tự.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên, mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV) có thể không hoạt động với lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút của chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Thực hiện thao tác từ một quy trình có quyền người quản trị.

 • Thực hiện thao tác từ một nút không có quyền sở hữu CSV.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4521858). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Khả dụng

Bước Tiếp theo

Windows Update hoặc Microsoft Update

Chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update rồi chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Hãy xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4519979.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×