Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

17/03/2020

Phiên bản:

Bản dựng HĐH 17763.1131

Để biết thêm thông tin về các loại bản cập nhật Windows khác nhau, chẳng hạn như quan trọng, bảo mật, trình điều khiển, gói dịch vụ, v.v., vui lòng xem bài viết sau.

Các điểm nổi bật

 • Cập nhật sự cố gây ra lỗi khi in tài liệu được chia sẻ.

 • Cập nhật sự cố khiến bàn phím cảm ứng không xuất hiện được trong quá trình đăng nhập khi người dùng được nhắc nhập mật khẩu.

 • Cập nhật sự cố khiến lịch hiển thị sai ngày trong tuần ở phần ngày và đồng hồ của mục thông báo khi chọn múi giờ Samoa.

 • Cải tiến khả năng tương thích của thiết bị và ứng dụng với các bản cập nhật Windows.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố gây ra lỗi khi in tài liệu trong kho lưu trữ.

 • Khắc phục sự cố xảy ra khi kéo trong một môi trường đa màn hình để vẽ bằng thanh công cụ Microsoft Foundation Class (MFC).

 • Khắc phục sự cố khiến bàn phím cảm ứng không xuất hiện được trong quá trình đăng nhập khi người dùng được nhắc nhập mật khẩu.

 • Khắc phục sự cố khiến các cửa sổ con mới bị nhấp nháy và xuất hiện dưới dạng hình vuông màu trắng trên các thiết bị máy chủ được đặt cấu hình cho độ tương phản hình ảnh tượng hình.

 • Khắc phục sự cố hiển thị các thuộc tính thư mục không chính xác trong File Explorer khi đường dẫn dài hơn MAX_PATH.

 • Khắc phục sự cố khiến lịch hiển thị sai ngày trong tuần ở phần ngày và đồng hồ của mục thông báo khi chọn múi giờ Samoa.

 • Khắc phục sự cố với các nhật kí đọc bằng cách sử dụng hàm OpenEventLogA().

 • Khắc phục sự cố không cho máy đã bật Credential Guard gia nhập miền. Thông báo lỗi là "Đồng hồ của máy chủ không được đồng bộ hóa với đồng hồ của bộ kiểm soát miền chính”.

 • Khắc phục sự cố có thể gây trễ tối đa hai phút khi đăng nhập hoặc mở khóa phiên trên máy đã kết nối Hybrid Azure Active Directory.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể xác thực khi sử dụng Azure Active Directory và số định danh an ninh (SID) của người dùng đã thay đổi.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến cho bộ kiểm soát miền (DC) đăng ký một bản ghi dịch vụ (SRV) Hệ thống Tên Miền (DNS) hỗn hợp hoặc viết hoa trong miền gốc rừng> _MSDCS.<. Sự cố này xảy ra khi tên máy tính bộ kiểm soát miền (DC) chứa một hoặc nhiều ký tự chữ hoa.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể xác thực trong môi trường Azure Active Directory và không xuất hiện lỗi.

 • Khắc phục sự cố gây ra mức sử dụng CPU cao khi truy xuất một đối tượng phiên.

 • Khắc phục vấn đề thời gian phản hồi Active Directory Federation Services (AD FS) có độ trễ cao đối với các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu có thể có máy chủ SQL ở trung tâm dữ liệu từ xa.

 • Cải thiện hiệu năng cho tất cả các yêu cầu mã thông báo đến AD FS, bao gồm OAuth, Ngôn ngữ đánh dấu xác thực bảo mật (Security Assertion Markup Language - SAML), WS-Federation và WS-Trust.

 • Khắc phục sự cố về độ trễ cao khi mua mã thông báo OAuth trong trường hợp máy chủ giao diện người dùng (front-end server) AD FS và máy chủ SQL nền tảng (back-end server) nằm ở nhiều Trung tâm dữ liệu khác nhau.

 • Khôi phục thuộc tính được xây dựng trong Active Directory và Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) dành cho msDS-parentdistname.

 • Khắc phục sự cố để ngăn chặn lỗi SAML và mất quyền truy cập vào các ứng dụng của bên thứ ba dành cho những người dùng không được bật xác thực đa yếu tố (MFA).

 • Khắc phục sự cố về đánh giá trạng thái tương thích của hệ sinh thái Windows nhằm giúp đảm bảo tính tương thích của ứng dụng và thiết bị với tất cả các bản cập nhật Windows.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho cài đặt Ảo hóa trải nghiệm người dùng Microsoft (UE-V) chuyển vùng để sử dụng được các tệp chữ ký dùng cho thư mới, thư được chuyển tiếp và thư trả lời.

 • Khắc phục sự cố gây ta mức sử dụng CPU cao trên máy chủ AD FS xảy ra khi bật tính năng backgroundCacheRefreshEnabled.

 • Khắc phục sự cố tạo nhóm người quản trị Bản sao lưu trữ bằng Loại-Tàikhoản-SAMLoại-Nhóm không chính xác. Thao tác này làm cho nhóm người quản trị Bản sao lưu trữ không sử dụng được khi di chuyển trình giả lập bộ điều khiển miền chính (PDC).

 • Khắc phục sự cố ngăn chặn một số máy tính tự động chuyển sang chế độ Ngủ trong một số trường hợp nhất định do tính năng tự động phản hồi sự cố (IR) do Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Bộ bảo vệ Microsoft (ATP).

 • Khắc phục sự cố ngăn chặn một số máy tính chạy thành công tính năng Quản lý Đe doạ và Tính dễ tổn thương Microsoft Defender ATP.

 • Cải thiện hỗ trợ đối với đường dẫn tệp không chứa ASCII đối với tính năng tự động phản hồi sự cố (IR) do Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Bộ bảo vệ Microsoft (ATP).

 • Khắc phục sự cố, trong một số kịch bản, gây ra lỗi dừng 0xEF trong khi nâng cấp lên Windows 10, phiên bản 1809.

 • Cải thiện hiệu suất của Hệ thống Tệp Đàn hồi (ReFS) trong các tình huống liên quan đến một số lượng lớn hoạt động trên các tệp ReFS được nhân bản.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho tài khoản người dùng tiêu chuẩn được đặt cấu hình với cài đặt Kiểm soát Tài khoản Người dùng (UAC) tối đa cài đặt Tính năng Ngôn ngữ theo Yêu cầu (FOD) bằng cách sử dụng cài đặt Hệ thống.

 • Khắc phục sự cố khiến các nỗ lực để hoàn thành kết nối với mạng riêng ảo (VPN) không thành công; thay vào đó, trạng thái vẫn ở "Đang kết nối".

 • Khắc phục sự cố phá vỡ liên kết giữa Get-Iscsisession, Get-IscsiconnectionGet-Disk PowerShelll commandlet khi cụm được tạo. Điều này khiến cho các ứng dụng và tập lệnh dựa vào liên kết này bị lỗi.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ hơn, bạn chỉ có thể tải xuống và cài đặt các bản sửa lỗi mới có trong gói này trên thiết bị của mình.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp

Sau khi cài đặt KB4493509, các thiết bị có cài đặt một số gói ngôn ngữ Châu Á có thể gặp lỗi "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND".

Sự cố này được khắc phục bằng các bản cập nhật được phát hành vào ngày 11 tháng 6 năm 2019 trở lên. Bạn nên cài đặt bản cập nhật bảo mật mới nhất cho thiết bị của mình. Khách hàng cài đặt Windows Server 2019 bằng phương tiện sẽ cài đặt Bản cập nhật Sắp xếp cung cấp Dịch vụ (SSU) mới nhất trước khi cài đặt gói ngôn ngữ hoặc các cấu phần tùy chọn khác. Nếu sử dụng Trung tâm Dịch vụ Cấp phép Số lượng lớn (VLSC), hãy tải xuống phương tiện Windows Server 2019 mới nhất có sẵn. Thứ tự cài đặt phù hợp như sau:

 1. Cài đặt SSU tiên quyết mới nhất, hiện KB5005112

 2. Cài đặt các cấu phần tùy chọn hoặc gói ngôn ngữ

 3. Cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất

Lưu ý Việc cập nhật thiết bị của bạn sẽ ngăn chặn sự cố này, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các thiết bị bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Nếu sự cố này xuất hiện trong thiết bị của bạn, bạn sẽ cần sử dụng các bước giải pháp thay thế để sửa chữa.

Workaround:

 1. Hãy gỡ bỏ và cài đặt lại những gói ngôn ngữ đã thêm gần đây. Để biết hướng dẫn, hãy xem quản lý cài đặt ngôn ngữ nhập và hiển thị Windows 10.

 2. Bấm Kiểm tra bản Cập nhật và cài đặt Bản cập nhật Tích lũy tháng 4 năm 2019 trở lên. Để biết hướng dẫn, hãy xem Cập nhật Windows 10.

Lưu ý Nếu việc cài đặt lại gói ngôn ngữ không làm giảm thiểu sự cố, hãy sử dụng tính năng Nâng cấp Tại chỗ. Để biết hướng dẫn, hãy xem Cách thực hiện nâng cấp tại chỗ trên Windows và Thực hiện nâng cấp tại chỗ của Windows Server.

Thiết bị sử dụng proxy thủ công hoặc proxy tự động đặt cấu hình, đặc biệt khi sử dụng mạng riêng ảo (VPN), có thể hiển thị trạng thái kết nối internet bị giới hạn hoặc không có kết nối internet trong Chỉ báo trạng thái kết nối mạng (NCSI) trong khu vực thông báo. Hiện tượng này có thể xảy ra khi kết nối hoặc ngắt kết nối khỏi một VPN hoặc sau khi diễn ra sự thay đổi giữa hai trạng thái. Các thiết bị gặp sự cố này cũng có thể gặp sự cố khi truy cập Internet bằng các ứng dụng dùng WinHTTP hoặc WinInet. Ví dụ về các ứng dụng có thể ảnh hưởng đến các thiết bị trong trạng thái này bao gồm nhưng không giới hạn: Microsoft Teams, Microsoft Office, Microsoft Office 365, Microsoft Outlook, Internet Explorer 11 và một số phiên bản của Microsoft Edge.

Sự cố này đã được khắc phục trong KB4554354.

Các thiết bị trên một miền có thể không cài đặt được các ứng dụng đã phát hành bằng Đối tượng chính sách nhóm (GPO). Sự cố này chỉ ảnh hưởng đến các bản cài đặt ứng dụng sử dụng tệp .msi. Điều này không ảnh hưởng đến các phương pháp cài đặt khác, chẳng hạn như từ Microsoft Store.

Sự cố này đã được khắc phục trong KB4549949.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thông tin chung về SSU , hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ và Bản xếp chồng Dịch vụ Cập nhật (SSU): Câu hỏi Thường Gặp.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4539571). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update hoặc Microsoft Update

Chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update. Trong khu vực Bản cập nhật tùy chọn có sẵn , bạn sẽ tìm thấy liên kết để tải xuống và cài đặt bản cập nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4541331

Lưu ý Một số tệp bị lỗi có "Không áp dụng" trong cột "Phiên bản tệp" của tệp CSV. Điều này có thể dẫn đến dương tính giả hoặc âm tính giả khi sử dụng một số công cụ quét phát hiện của bên thứ ba để xác thực bản dựng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×