Mục lục
×

Ngày Phát hành:

18/04/2017

Phiên bản:

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong Bản tổng hợp Hàng tháng KB4015551 (phát hành ngày 11 tháng 4 năm 2017) và cũng bao gồm các cải tiến chất lượng mới này dưới dạng bản xem trước của bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tiếp theo:

  • Khắc phục sự cố trong đó máy chủ Hệ thống Tệp Mạng (NFS) có thể không trả về tất cả các mục nhập thư mục cho máy khách NFS đưa ra lệnh ‘ls’ bằng cách sử dụng giao thức NFS v3.

  • Khắc phục sự cố trong đó máy chủ Active Directory không phản hồi và phải được khởi động lại khi chúng tải các dịch vụ nặng bằng cách sử dụng tài khoản dịch vụ được quản lý theo nhóm (gMSA).

  • Khắc phục sự cố trong đó máy in không thể in đồ họa OPENGL raster sau khi cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào sau đây: KB3164035, KB3205394, KB3207752, KB3212646 và KB4012215.

  • Khắc phục sự cố trong đó Máy chủ Thông tin Internet trả về lỗi máy chủ nội bộ 500.19 sai đối với một số URI nhất định.

  • Khắc phục sự cố trong đó ứng dụng sử dụng công nghệ Windows Presentation Foundation, chuột và màn hình cảm ứng thỉnh thoảng ngừng phản hồi.

  • Khắc phục sự cố với thông tin múi giờ được cập nhật.

  • Khắc phục sự cố sau khi cài đặt KB3187754, máy khách không còn có thể truy cập máy chủ tệp khi sử dụng xác thực SMB1 và NTLM trong một số điều kiện nhất định. Hộp thoại thông tin xác thực không xuất hiện và người dùng nhận được lỗi "Phiên đăng nhập được chỉ định không tồn tại. Phiên có thể đã bị chấm dứt.”

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt bản cập nhật này trên các máy tính có bật chuyển tiếp sự kiện, dịch vụ WinRM có thể gặp lỗi. Bạn cũng có thể gặp sự cố về hiệu suất của hệ thống hoặc đăng nhập có thể ngừng phản hồi do sự đình trệ trong dịch vụ WinRM. 

Lưu ý Điều này áp dụng cho tất cả các KB đã phát hành từ ngày 18 tháng 4 năm 2017 đến ngày 4 tháng 1 năm 2018.

Sự cố này được khắc phục trong KB4057402.

 

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật Tùy chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách tải bản cập nhật thông qua Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×