Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê bản Cập Nhật chất lượng cho .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2.

Quan trọng

 • Tất cả các bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 yêu cầu d3dcompiler_47.dll được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt trong d3dcompiler_47.dll trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về d3dcompiler_47.dll, xem KB 4019990.

 • Tất cả các bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy trên Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thông tin khác

Bài viết sau đây cung cấp chi tiết bản Cập Nhật cho mỗi phiên bản .NET Framework. Các bài viết này chứa thông tin về các cải tiến, biểu hiện tập tin, các vấn đề và cách nhận bản Cập Nhật:

 • 4041777 chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 dành cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB 4041777)

 • 4040974 an toàn và chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB 4040974)

 • 4040981 an toàn và chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 3.5 cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB 4040981)

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật 40437674042078.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:
 

 • Microsoft .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows RT 8.1

  • Windows 8.1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×