Bản cập nhật này khắc phục một số vấn đề trong Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2019, máy chủ ngoại vi và máy chủ Edge. Số phiên bản cập nhật này là 7.0.2046.151.

Các vấn đề về bản Cập Nhật khắc phục

Bản cập nhật này khắc phục sự cố sau:

Phiên bản chung của bản Cập Nhật tích luỹ này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin tệp, ngày được chuyển đổi sang giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

File_apiem.dll

7.0.2046.123

5.590.392

28-Jun-2019

16:57

x64

File_apiperf.dll

7.0.2046.123

53.832

28-Jun-2019

16:47

x64

File_busyoptions.exe

7.0.2046.123

1.113.464

28-Jun-2019

16:55

x86

File_busyoptionsperf.dll

7.0.2046.123

52.296

28-Jun-2019

16:48

x64

File_clientversionfilterperf.dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

16:51

x64

File_cloudpresenceperf.dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

16:48

x64

File_core_s4perf.dll

7.0.2046.123

53.112

28-Jun-2019

16:48

x64

File_datacollectionperf.dll

7.0.2046.123

54.648

28-Jun-2019

16:48

x64

File_dataproxy.exe

7.0.2046.123

5.028.728

28-Jun-2019

16:52

x64

File_dataproxyperf.dll

7.0.2046.123

54.136

28-Jun-2019

16:50

x64

File_exumrouting.exe

7.0.2046.123

1.099.128

28-Jun-2019

16:54

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.telemetrysender.dll

7.0.2046.151

361.848

17-Nov-2019

22:38

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

7.0.2046.123

4.252.024

28-Jun-2019

16:41

x64

File_iimfilter.exe

7.0.2046.123

1.006.968

28-Jun-2019

16:54

x86

File_iimfilterperf.dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

16:49

x64

File_inboundrouting.exe

7.0.2046.151

506.232

17-Nov-2019

22:50

x86

File_inboundroutingnonaudioscript.xml

Not Applicable

4.037

28-Jun-2019

14:17

Not Applicable

File_inboundrulesengine.dll

7.0.2046.151

814.968

17-Nov-2019

22:45

x86

File_instantur.exe

7.0.2046.123

5.437.816

28-Jun-2019

16:54

x64

File_lbrouting.exe

7.0.2046.151

1.006.968

17-Nov-2019

22:50

x86

File_lccerthelper.dll

7.0.2046.123

782.944

28-Jun-2019

16:47

x64

File_lyssperf.dll

7.0.2046.123

53.320

28-Jun-2019

16:49

x64

File_lyss_webcompperf_int.dll

7.0.2046.123

55.672

28-Jun-2019

16:47

x64

File_mcufactoryperf.dll

7.0.2046.123

53.112

28-Jun-2019

16:48

x64

File_mediarelayperf.dll

7.0.2046.123

53.112

28-Jun-2019

16:52

x64

File_microsoft.rtc.mras.dll

7.0.2046.123

1.132.912

28-Jun-2019

16:52

x86

File_mrasperf.dll

7.0.2046.123

51.576

28-Jun-2019

16:52

x64

File_outboundrouting.exe

7.0.2046.151

1.237.064

17-Nov-2019

22:50

x86

File_queue.dll

7.0.2046.123

152.440

28-Jun-2019

16:47

x64

File_replicationappperf.dll

7.0.2046.123

54.136

28-Jun-2019

16:48

x64

File_routingappperf.dll

7.0.2046.123

52.600

28-Jun-2019

16:47

x64

File_rtcarcha.dll

7.0.2046.123

3.844.984

28-Jun-2019

16:41

x64

File_rtcarcpf.dll

7.0.2046.123

53.624

28-Jun-2019

16:36

x64

File_rtchealthagentperf.dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

16:49

x64

File_serveragent.dll

7.0.2046.123

1.185.376

28-Jun-2019

16:48

x86

File_server_rtcsrv.exe

7.0.2046.123

935.496

28-Jun-2019

16:48

x64

File_server_wsiphsh.dll

7.0.2046.123

99.912

28-Jun-2019

16:47

x64

File_sipstack.dll

7.0.2046.151

8.423.288

17-Nov-2019

22:54

x64

File_slaperf.dll

7.0.2046.123

51.808

28-Jun-2019

16:48

x64

File_udcagent.exe

7.0.2046.123

1.167.736

28-Jun-2019

16:54

x86

File_urthelper.dll

7.0.2046.123

35.704

28-Jun-2019

16:54

x64

File_userpinperf.dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

16:48

x64

File_webcompperf.dll

7.0.2046.123

55.672

28-Jun-2019

16:47

x64

File_wrtces.dll

7.0.2046.123

15.567.224

28-Jun-2019

17:03

x64

File_wrtcespf.dll

7.0.2046.123

70.240

28-Jun-2019

16:48

x64

File_wsipperf.dll

7.0.2046.123

56.904

28-Jun-2019

16:48

x64

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×