Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

21/05/2019

Phiên bản:

Bản dựng HĐH 17763.529

Bắt đầu từ bản cập nhật KB4497934, chúng tôi sẽ giới thiệu chức năng cho phép bạn quyết định thời điểm cài đặt bản cập nhật tính năng. Bạn kiểm soát thời điểm nhận bản cập nhật tính năng, đồng thời giữ cho thiết bị của mình luôn được cập nhật. Các bản cập nhật tính năng khả dụng cho các thiết bị đủ điều kiện sẽ xuất hiện trong một mô đun riêng trên trang Windows Update (Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update). Nếu bạn muốn nhận ngay bản cập nhật khả dụng, hãy chọn Tải xuống và cài đặt ngay. Để tìm hiểu thêm về tính năng này, vui lòng truy cập vào blog này. 

Khi các thiết bị Windows 10 kết thúc dịch vụ hoặc còn vài tháng nữa là đến thời hạn kết thúc dịch vụ, Windows Update sẽ bắt đầu tự động triển khai bản cập nhật tính năng. Việc này sẽ giúp các thiết bị đó tiếp tục được hỗ trợ và nhận các bản cập nhật hàng tháng quan trọng đối với tình trạng hệ sinh thái và bảo mật của thiết bị.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Cho phép người dùng quay lại trình duyệt máy chủ từ vùng chứa Tính năng Bảo vệ Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows (WDAG).

 • Khắc phục sự cố lặp lại chuyển hướng giữa Microsoft Edge và Internet Explorer 11.

 • Cập nhật wininet.dll để ngăn chặn việc tạo lại phiên kiểm soát Giao thức Truyền Tệp (FTP).

 • Khắc phục sự cố có thể khiến Microsoft Edge ẩn chú thích được thêm vào tệp PDF, chẳng hạn như ghi chú viết tay, điểm nổi bật và nhận xét.

 • Khắc phục sự cố xóa chính sách UserRights khỏi tất cả người dùng trong nhóm bảo mật khi bạn xóa thiết bị khỏi máy chủ quản lý thiết bị di động (MDM) hoặc Microsoft Intune xóa chính sách UserRights.

 • Khắc phục sự cố ngắt kết nối phiên máy tính từ xa khi bạn khóa phiên bằng cách sử dụng nhà cung cấp thông tin đăng nhập bên thứ ba.

 • Khắc phục sự cố khiến Microsoft Office và các ứng dụng khác nhắc nhập mật khẩu sau khi bạn thay đổi mật khẩu tài khoản người dùng. Sự cố này xảy ra trên hệ thống đã gia nhập Azure Active Directory (AD)

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho điều khiển ActiveX tự động cài đặt thông qua máy chủ proxy.

 • Khắc phục sự cố ngăn chặn bạn đăng nhập vào thiết bị Microsoft Surface Hub bằng tài khoản Azure Active Directory. Sự cố này xảy ra vì lần đăng xuất trước không hoàn tất thành công.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể đăng nhập với lỗi “Tên người dùng hoặc mật khẩu không đúng” khi sử dụng mật khẩu trống hoặc không có mật khẩu và Credential Guard của Bộ bảo vệ Windows được bật.

 • Khắc phục sự cố có thể gây ra lỗi đăng nhập Kerberos KRB_AP_ERR_MODIFIED tạm thời trong các ứng dụng và dịch vụ được đặt cấu hình để sử dụng Tài khoản Dịch vụ được Quản lý theo Nhóm (GMSA). Sự cố này xảy ra sau khi tự động cập nhật mật khẩu tài khoản dịch vụ.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn không cho BitLocker mã hóa ổ đĩa dữ liệu khi đặt cấu hình Chính sách Nhóm "Bắt buộc mã hóa ổ đĩa trên các ổ đĩa dữ liệu cố định".

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho tải xuống các bản cập nhật từ máy chủ Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) khi chính sách Kiểm soát Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows được đặt để quản lý các bản cập nhật nào có thể được triển khai.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến sự kiện 7600 trong nhật ký sự kiện máy chủ Hệ thống Tên Miền (DNS) chứa tên máy chủ không thể đọc.

 • Khắc phục sự cố không thể ghi lại thời gian đăng nhập lần cuối của người dùng cục bộ khi người dùng đã truy cập vào chia sẻ mạng của máy chủ.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho NumLock hoạt động bình thường trong phiên Hỗ trợ Từ xa khi cửa sổ Hỗ trợ Từ xa lấy và mất tiêu điểm.

 • Cập nhật thông tin múi giờ cho Morocco.

 • Cập nhật thông tin múi giờ cho Chính quyền Palestine.

 • Khắc phục sự cố không thể cập nhật dữ liệu International Components for Unicode (ICU) cho múi giờ và Niên hiệu Nhật Bản mới.

 • Khắc phục sự cố với tùy chọn "Cho phép gỡ cài đặt các tính năng ngôn ngữ khi gỡ cài đặt ngôn ngữ". Chính sách Nhóm.

 • Khắc phục sự cố trong đó Bằng chứng Chia sẻ Tệp không xóa núm điều khiển Server Message Block (SMB), khiến máy chủ cuối cùng ngừng chấp nhận kết nối SMB.

 • Khắc phục sự cố trong đó Windows cố gắng gia hạn chứng chỉ mã thông báo Azure Active Directory (AAD) khi không có kết nối internet. Sự cố này xảy ra trong khi xác thực AAD và làm chậm hiệu suất của các ứng dụng.

 • Khắc phục sự cố với scrollLeft trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố khiến yếu tố <svg> ngừng kết xuất.

 • Khắc phục sự cố với triển khai Quyền truy nhập Được gán (trước đây là Kiosk Mode) ngăn không cho người dùng đăng nhập vào hồ sơ Quyền truy nhập Được gán. Điều này ảnh hưởng đến tất cả các địa điểm và xảy ra khi nhóm quản trị cục bộ không được đặt tên bằng cách sử dụng chữ tiếng Anh “Administrators”. Trong Trình xem Sự kiện, Sự kiện 31000 hiển thị nguồn là “Microsoft-Windows-AssignedAccess/Admin” và hiển thị thông báo lỗi “Không tìm thấy nhóm đã dùng để gán ứng dụng”.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho máy ảo Generation 2 khởi động trên máy chủ Windows Server 2019 Hyper-V. Trong nhật ký sự kiện Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin, ID sự kiện 18560 hiển thị “Tên máy ảo đã được đặt lại vì lỗi không thể khôi phục xảy ra trên bộ xử lý ảo gây ra lỗi ba".

 • Khắc phục sự cố với hệ thống có bật Bảo vệ Truy nhập Bộ nhớ Trực tiếp nhân trước khi khởi động. Khi bạn khởi động Windows ở chế độ an toàn, màn hình màu xanh lam sẽ xuất hiện với lỗi “DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION”.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến chia sẻ màn hình thành không thành công trong Skype, Skype for Business và Microsoft Teams. Điều này xảy ra do xung đột cổng với dãy cổng dự trữ trên các thiết bị đã bật vai trò Hyper-V.

 • Khắc phục sự cố gây ra chậm trễ khi tải nhiều vùng Hệ thống Tên Miền (DNS) chưa được ký liên quan đến tính năng Phần mở rộng Bảo mật Hệ thống Tên Miền (DNSSEC). Sự cố này xảy ra sau khi đặt cấu hình cài đặt sổ đăng ký sau:

  Đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

  Cài đặt: EnableFastLoadUnsignedZones

  Loại: DWORD

  Giá trị: Giá trị 1 sẽ bật tính năng này. Giá trị 0 sẽ tắt tính năng này.

  Khởi động lại hệ điều hành hoặc máy chủ DNS sau khi thay đổi giá trị sổ đăng ký.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, có thể xảy ra sự cố khi sử dụng Môi trường Thực thi Khởi động trước (PXE) để khởi động thiết bị từ máy chủ Windows Deployment Services (WDS) được đặt cấu hình để sử dụng Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi. Điều này có thể khiến kết nối với máy chủ WDS dừng sớm trong khi tải xuống hình ảnh. Sự cố này không ảnh hưởng đến các máy khách hoặc thiết bị không sử dụng Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi.

Sự cố này được khắc phục trong KB4503327.

Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên, mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV) có thể không hoạt động với lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút của chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Thực hiện thao tác từ một quy trình có quyền người quản trị.

 • Thực hiện thao tác từ một nút không có quyền sở hữu CSV.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Khi tìm cách in từ Microsoft Edge hoặc các ứng dụng Universal Windows Platform (UWP) khác, bạn có thể gặp lỗi "Máy in của bạn đã gặp phải sự cố cấu hình không mong muốn. 0x80070007e."

Sự cố này được khắc phục trong KB4501371.

Sau khi cài đặt KB4493509, các thiết bị có cài đặt một số gói ngôn ngữ Châu Á có thể gặp lỗi "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND".

 1. Hãy gỡ cài đặt và cài đặt lại mọi gói ngôn ngữ đã thêm gần đây. Để biết hướng dẫn, hãy xem Quản lý cài đặt ngôn ngữ nhập và hiển thị trong Windows 10.

 2. Chọn Kiểm tra Bản cập nhật và cài đặt Bản cập nhật Tích lũy tháng 4 năm 2019. Để biết hướng dẫn, hãy xem Cập nhật Windows 10.

Lưu ý Nếu việc cài đặt lại gói ngôn ngữ không làm giảm thiểu sự cố, hãy đặt lại PC của bạn như sau:

 1. Chuyển đến ứng dụng Cài đặt > Khôi phục.

 2. Chọn Bắt Đầu trong tùy chọn khôi phục Đặt lại PC này.

 3. Chọn Giữ lại Tệp của tôi.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Có thể không mở được Internet Explorer 11 nếu chưa đặt hoặc định dạng sai Nhà cung cấp dịch vụ Tìm kiếm Mặc định.

Sự cố này được khắc phục trong KB4503327.

Thiết bị có thể gặp sự cố khi kết nối với một số thiết bị Mạng Vùng Lưu trữ (SAN) sử dụng Giao diện Hệ thống Máy tính Nhỏ chạy Internet (iSCSI) sau khi cài đặt bản cập nhật này. Bạn cũng có thể gặp lỗi trong phần nhật ký Hệ thống của Trình xem Sự kiện có ID Sự kiện 43 từ iScsiPrt và thông tin mô tả “Mục tiêu không phản hồi được đúng thời điểm cho yêu cầu đăng nhập”.

Sự cố này được khắc phục trong KB4509479.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4499728). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4497934

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×