Ngày 22 tháng 1 năm 2019—KB4476976 (Bản dựng HĐH 17763.292)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

22/01/2019

Bản dựng HĐH 17763.292

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng mới nào của hệ điều hành trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố có thể khiến Microsoft Edge ngừng hoạt động với một số trình điều khiển màn hình.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến các ứng dụng bên thứ ba gặp khó khăn khi xác thực điểm truy cập.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể nâng cấp các miền không gốc với lỗi “Thao tác sao chép gặp lỗi cơ sở dữ liệu“. Sự cố này xảy ra trong hệ thống liên kết Active Directory đã bật các tính năng tùy chọnnhư phục hồi Active Directory.

 • Khắc phục sự cố liên quan đến định dạng ngày cho lịch niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố tương thích với chipset màn hình AMD R600 và R700.

 • Khắc phục sự cố tương thích âm thanh khi chơi trò chơi mới hơn khi bật chế độ Âm thanh Không gian 3D thông qua các thiết bị âm thanh đa kênh hoặc Windows Sonic cho Tai nghe.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến tính năng phát lại âm thanh ngừng phản hồi khi phát nội dung âm thanh Free Lossless Audio Codec (FLAC) sau khi sử dụng thao tác Tìm kiếm chẳng hạn như tua lại.

 • Khắc phục sự cố cho phép người dùng gỡ cài đặt ứng dụng từ menu Bắt đầu khi chính sách “Ngăn người dùng gỡ cài đặt ứng dụng từ menu Bắt đầu” được đặt.

 • Khắc phục sự cố khiến File Explorer ngừng hoạt động khi bạn bấm vào nút Bật cho tính năng dòng thời gian. Sự cố này xảy ra khi tắt chính sách nhóm "Cho phép tải lên hoạt động của người dùng".

 • Khắc phục sự cố ngăn người dùng cài đặt Gói Trải nghiệm Cục bộ từ Microsoft Store khi ngôn ngữ đó đã được thiết lập làm ngôn ngữ hiển thị của Windows đang hoạt động.

 • Khắc phục sự cố khiến một số biểu tượng xuất hiện trong một hộp vuông trên bộ điều khiển văn bản.

 • Khắc phục sự cố với âm thanh hai chiều xảy ra trong cuộc gọi điện thoại cho một số tai nghe Bluetooth.

 • Khắc phục sự cố có thể tắt tính năng Mở Nhanh TCP theo mặc định trên một số hệ thống.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến ứng dụng mất kết nối IPv4 khi IPv6 không bị ràng buộc.

 • Khắc phục sự cố trên Windows Server 2019 có thể mất khả năng kết nối trên máy ảo khách (VM) khi ứng dụng gắn cờ tài nguyên thấp trên các gói dữ liệu.

 • Khắc phục sự cố xảy ra nếu bạn tạo một tệp trang trên ổ đĩa với đặc tính FILE_PORTABLE_DEVICE. Thông báo “Windows đã tạo một cảnh báo tạm thời” sẽ xuất hiện.

 • Khắc phục sự cố khiến Dịch vụ Máy tính Từ xa dừng chấp nhận kết nối sau khi chấp nhận một số kết nối.

 • Khắc phục sự cố trong Windows Server 2019 khiến một Máy Ảo Hyper-V vẫn hiển thị màn hình trình khởi động cho phần chọn HĐH khi máy tính khởi động lại. Sự cố này xảy ra khi Kết nối với Máy Ảo (VMConnect) được đính kèm.

 • Khắc phục sự cố về hiển thị các ký tự do người dùng cuối xác định (EUDC) trong Microsoft Edge.

 • Cập nhật trình điều khiển Ltotape.sys để thêm hỗ trợ riêng dành cho ổ đĩa băng từ Linear Tape-Open 8 (LTO-8).

 • Khắc phục sự cố khiến cho SYSPREP không thể thực hiện với lỗi "Sysprep không thể xác thực quá trình cài đặt Windows của bạn...". Sự cố này xảy ra nếu bạn chạy SYSPREP sau khi thực hiện thao tác nâng cấp lên Windows 10 tại chỗ, phiên bản 1809 và sau đó xóa thư mục Windows.old bằng cách sử dụng tính năng Dọn dẹp Ổ đĩa (cleanmgr.exe) hoặc Nhận biết Lưu trữ.

 • Khắc phục sự cố khiến cho quá trình tạo máy ảo (VM) bị lỗi khi đã bật Nút Xen kẽ.

 • Khắc phục sự cố ngăn người dùng bật Chế độ Bảo trì Lưu trữ ở thời gian chờ nếu thiết bị lưu trữ đang tải.

 • Khắc phục sự cố khiến bộ đọc màn hình đọc văn bản trên màn hình không đúng cách.

 • Khắc phục sự cố khiến đồng hồ và cửa sổ bật lên lịch không thực hiện theo tùy chọn cài đặt của người dùng đối với các định dạng ngày và giờ của Niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố có thể ghi đè hành vi hỗ trợ gannen cho Niên hiệu Nhật Bản bằng bản cập nhật mới hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố không thể nhận dạng ký tự đầu tiên là chữ viết tắt cho tên Niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố không thể hiển thị đúng tên Niên hiệu Nhật Bản trong Microsoft Office Visual Basic cho các Ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khi bạn sử dụng Trải nghiệm Máy tính để bàn trong Windows Server 2019, bạn không thể cài đặt các gói ngôn ngữ bằng cách sử dụng trang Ngôn ngữ trong ứng dụng Cài đặt. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4466511.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn thông báo hiển thị dưới dạng thông báo bật lên hoặc xuất hiện trong Trung tâm Hành động một cách đáng tin cậy

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới, chứa trong gói này được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Có thể không mở được những ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft Jet với định dạng tệp Microsoft Access 97 nếu cơ sở dữ liệu đó có các tên cột dài hơn 32 ký tự. Không thể mở cơ sở dữ liệu với lỗi “Không nhận diện được Định dạng Cơ sở dữ liệu”.

Sự cố này được khắc phục trong KB4487044.

Sau khi cài đặt KB4480116, một số người dùng Microsoft Edge báo cáo rằng họ:

 • Không thể tải các trang web bằng cách sử dụng một địa chỉ IP cục bộ.

 • Không thể tải các trang web trên Internet bằng cách sử dụng kết nối VPN.

Không thể duyệt hoặc trang web có thể không phản hồi.

Sự cố này được khắc phục trong KB4487044.

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, máy sẽ không nhận dạng ký tự đầu tiên của tên niên hiệu Nhật Bản là chữ viết tắt và điều này có thể gây ra sự cố phân tích ngày.

Sự cố này được khắc phục trong KB4482887.

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, Internet Explorer 11 và các ứng dụng khác sử dụng WININET.DLL có thể gặp sự cố xác thực. Điều này xảy ra khi hai hoặc nhiều người sử dụng cùng một tài khoản người dùng cho nhiều phiên đăng nhập cùng lúc trên cùng một máy Windows Server, bao gồm cả Giao thức Máy tính Từ xa (RDP) và các lượt đăng nhập Máy chủ Đầu cuối. Các dấu hiệu do khách hàng báo cáo bao gồm, nhưng có thể không giới hạn ở:

 • Kích cỡ bộ nhớ cache và vị trí hiển thị bằng 0 hoặc trống.

 • Phím tắt có thể không hoạt động bình thường.

 • Trang web thỉnh thoảng có thể không tải hoặc hiển thị chính xác.

 • Sự cố với lời nhắc thông tin đăng nhập.

 • Sự cố khi tải xuống tệp.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493509.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, MSXML6 khiến các ứng dụng ngừng phản hồi nếu hoạt động của nút trả về một ngoại lệ, chẳng hạn như appendChild(), insertBefore()moveNode().

Bộ soạn Chính sách Nhóm có thể ngừng phản hồi khi chỉnh sửa một Đối tượng Chính sách Nhóm (GPO) có chứa các Tùy chọn Chính sách Nhóm (GPP) cho cài đặt Internet Explorer 10.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493509.

Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên, mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV) có thể không hoạt động với lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút của chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Thực hiện thao tác từ một quy trình có quyền người quản trị.

 • Thực hiện thao tác từ một nút không có quyền sở hữu CSV.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

 

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4470788). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy truy cập Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4476976

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×