Mục lục
×

Ngày Phát hành:

25/02/2020

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 14393.3542

Lời nhắc Dịch vụ bổ sung cho các phiên bản Windows 10 Enterprise, Education và IoT Enterprise đã kết thúc vào ngày 9 tháng 4 năm 2019 và sẽ không mở rộng sau ngày này. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

Lời nhắc Vào ngày 12 tháng 3 và ngày 9 tháng 4, chúng tôi đã phát hành hai bản cập nhật Delta cuối cùng dành cho Windows 10, phiên bản 1607. Đối với các khách hàng Nhánh Dịch vụ Dài Hạn (LTSB), các bản cập nhật bảo mật và chất lượng sẽ tiếp tục được cung cấp thông qua các gói cập nhật tích lũy nhanh và đầy đủ. Để biết thêm thông tin về thay đổi này, vui lòng truy cập blog của chúng tôi.

Windows 10, phiên bản 1607, đã kết thúc dịch vụ vào ngày 10 tháng 4 năm 2018. Những thiết bị đang chạy các phiên bản Windows 10 Home hoặc Pro sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

QUAN TRỌNGcác phiên bản Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education sẽ được nhận dịch vụ bổ sung miễn phí cho tới ngày 9 tháng 4 năm 2019. Thiết bị trên các Kênh Cung cấp Dịch vụ Dài Hạn (LTSC) sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho đến tháng 10 năm 2026 theo trang Chính sách Vòng đời. Các thiết bị chạy Bản cập nhật Kỷ niệm Windows 10 (pb. 1607) đang chạy chipset Intel “Clovertrail” sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho đến tháng 1 năm 2023 theo trang blog Microsoft Community.

Windows Server 2016 phiên bản Tiêu chuẩn, tùy chọn cài đặt Máy chủ Nano và Windows Server 2016 phiên bản Datacenter, tùy chọn cài đặt Máy chủ Nano đã kết thúc dịch vụ vào ngày 9 tháng 10 năm 2018. Những phiên bản này sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

Windows 10 Mobile, phiên bản 1607, đã kết thúc dịch vụ vào ngày 8 tháng 10 năm 2018. Những thiết bị đang chạy Windows 10 Mobile và Windows 10 Mobile Enterprise sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

Để biết thêm thông tin về các loại bản cập nhật Windows khác nhau, chẳng hạn như quan trọng, bảo mật, trình điều khiển, gói dịch vụ, v.v..., vui lòng xem bài viết sau.

Các điểm nổi bật

 • Cập nhật sự cố ngăn không cho một số ứng dụng in bằng máy in mạng.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố có thể khiến trình duyệt Microsoft bỏ qua các máy chủ proxy.

 • Khắc phục sự cố cho lan truyền không chính xác các quyền của thư mục được chia sẻ tới các thư mục chính sau khi quản trị viên thực hiện thay đổi trên hệ thống máy chủ tới các thư mục con được chia sẻ không có trong thư mục Người dùng.

 • Khắc phục sự cố trong đó luồng công việc PowerShell chạy lại có thể gặp lỗi với lỗi biên soạn đối với các phiên dài.

 • Cải thiện khả năng mở rộng của Chuyển tiếp Sự kiện để đảm bảo an toàn cho luồng và tăng cường tài nguyên.

 • Khắc phục sự cố tạo ra lỗi "tên người dùng không xác định hoặc mật khẩu không đúng" khi cố gắng đăng nhập. Điều này xảy ra trong môi trường có bộ điều khiển miền (DC) Windows Server 2003 và Windows Server 2016 hoặc DC mới hơn.

 • Khắc phục sự cố khiến các phiên Transport Layer Security (TLS) không thành công với lỗi "Yêu cầu đã bị hủy bỏ: Không thể tạo Kênh bảo mật SSL/TLS."

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho một số ứng dụng in bằng máy in mạng.

 • Khắc phục sự cố khiến tính năng tính toán của Máy chủ Chính sách Mạng (NPS) không thể hoạt động. Điều này xảy ra khi NPS được đặt cấu hình sử dụng SQL để tính toán với trình điều khiển cơ sở dữ liệu OLE mới (tài liệu kết hợp) (MSOLEDBSQL.dll) sau khi chuyển sang TLS 1.2.

 • Khắc phục sự cố gây ra lỗi Ngôn ngữ Đánh dấu Xác nhận Bảo mật (SAML) và tình trạng mất quyền truy cập vào các ứng dụng bên thứ ba đối với những người dùng không bật xác thực đa yếu tố (MFA).

 • Khắc phục sự cố thỉnh thoảng tạo ra sự kiện kiểm tra Bộ đáp ứng Giao thức Trạng thái Chứng chỉ Trực tuyến (OSCP) (5125) để thông báo rằng yêu cầu đã được gửi Bộ đáp ứng OCSP. Tuy nhiên, không có tham chiếu tới số sê-ri hoặc tên miền (DN) của nhà người đưa ra yêu cầu.

 • Khắc phục sự cố đôi với trình kiểm tra chính tả trong RemoteApp. Sự cố này ngăn trình kiểm tra chính tả sử dụng ngôn ngữ bản địa mà người dùng chọn khi có sự không phù hợp giữa thiết lập bản địa và bố cục bàn phím của máy cục bộ hoặc máy khách. Ví dụ: sự cố xảy ra nếu sử dụng ngôn ngữ bản địa tiếng Hà Lan với bố cục bàn phím Hoa Kỳ-Quốc tế; trình kiểm tra chính tả sẽ sử dụng không chính xác tiếng Anh thay vì ngôn ngữ bản địa (tiếng Hà Lan) được đặt cấu hình trong hệ điều hành.

 • Khắc phục sự cố với xác thực chứng chỉ khiến chế độ Internet Explorer trong Microsoft Edge bị lỗi.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới, chứa trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt KB4467684, dịch vụ cụm có thể không khởi động được với lỗi “2245 (NERR_PasswordTooShort)” nếu chính sách nhóm “Độ dài Mật khẩu Tối thiểu” được đặt cấu hình dài hơn 14 ký tự.

Thiết lập chính sách "Độ dài Mật khẩu Tối thiểu" mặc định của miền thành nhỏ hơn hoặc bằng 14 ký tự.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên, mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV) có thể không hoạt động với lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút của chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Sau khi điều tra, chúng tôi đã phát hiện thấy sự cố này không ảnh hưởng đến phiên bản Windows này.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thông tin chung về SSU, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ và Bản cập nhật Sắp xếp cung cấp Dịch vụ (SSU): Câu hỏi thường gặp.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4520724). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Khả dụng

Bước Tiếp theo

Windows Update hoặc Microsoft Update

Chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update rồi chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Hãy xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4537806

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×