Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

27/02/2020

Phiên bản:

1903-Bản dựng HĐH 18362.693 và 1909-Bản dựng HĐH 18363.693

Thông tin mới trong ghi chú phát hành Windows 10, phiên bản 1909 và Windows 10, phiên bản 1903

Windows 10, phiên bản 1903 và 1909 có chung một hệ điều hành cốt lõi và có bộ tệp hệ thống giống nhau. Do đó, các tính năng mới trong Windows 10, phiên bản 1909 đã được đưa vào bản cập nhật chất lượng hàng tháng gần đây cho Windows 10, phiên bản 1903 (phát hành ngày 8 tháng 10 năm 2019), nhưng hiện đang ở trạng thái không hoạt động. Các tính năng mới này sẽ vẫn nằm im cho đến khi chúng được bật sử dụng một góigồm có một biểu đồ, bạn có thể sử dụng khóa chuyển đổi một cách nhanh chóng để cài đặt, bạn chỉ cần kích hoạt các tính năng của Windows 10 phiên bản 1909.

Để thông báo sự thay đổi này, các ghi chú phát hành của Windows 10, phiên bản 1903 và Windows 10, phiên bản 1909 sẽ có chung một trang lịch sử cập nhật. Mỗi trang phát hành sẽ có một danh sách các sự cố được khắc phục cho cả hai phiên bản 1903 và 1909. Lưu ý rằng phiên bản 1909 sẽ luôn chứa các bản sửa lỗi cho phiên bản 1903; tuy nhiên, phiên bản 1903 sẽ không chứa các bản sửa lỗi cho phiên bản 1909. Trang này sẽ cung cấp cho bạn số bản dựng cho cả hai phiên bản 1909 và 1903 để bộ phận hỗ trợ có thể trợ giúp dễ dàng hơn nếu bạn gặp sự cố.

Để biết thêm chi tiết về gói bật tính năng và cách tải bản cập nhật tính năng, hãy xem blog Các tùy chọn phân phối Windows 10, phiên bản 1909.

Để biết thêm thông tin về các loại bản cập nhật Windows khác nhau, như quan trọng, bảo mật, trình điều khiển, gói dịch vụ, v.v..., vui lòng xem bài viết sau.

Ghi chú Hãy làm theo @WindowsUpdate để tìm hiểu nội dung mới được phát hành vào bảng điều khiển thông tin phát hành.

Nội dung nổi bật

 • Cập nhật sự cố ngăn không cho ứng dụng nền tảng giọng nói mở trong vài phút trong môi trường tiếng ồn lớn.

 • Cập nhật sự cố giảm chất lượng hình ảnh trong môi trường tại nhà của Windows Mixed Reality (WMR).

 • Cập nhật sự cố có thể ngăn nội dung ActiveX tải.

 • Cải thiện hiệu suất pin trong chế độ Chờ hiện đại.

 • Việc Cập Nhật sự cố khiến trình tường thuật của Microsoft ngừng hoạt động khi một phiên người dùng dài hơn 30 phút.

 • Khắc phục sự cố thêm bố cục bàn phím không mong muốn làm mặc định sau khi nâng cấp, ngay cả khi bạn đã xoá nó.

 • Cập nhật sự cố ngăn hộp Windows Search kết xuất đúng cách.

 • Cập nhật sự cố ngăn giao diện người dùng về cài đặt máy in hiển thị đúng cách.

 • Cập nhật sự cố ngăn một số ứng dụng in từ máy in mạng.

Các bản cải tiến và sửa lỗi

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng gồm:

 • Bản dựng này cũng bao gồm tất cả những cải tiến từ Windows 10, phiên bản 1903.

 • Không có thêm sự cố nào được ghi nhận trong bản phát hành này.

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng gồm:

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho ứng dụng nền tảng giọng nói mở trong vài phút trong môi trường tiếng ồn lớn.

 • Khắc phục sự cố giảm chất lượng hình ảnh trong môi trường tại nhà của Windows Mixed Reality (WMR).

 • Cải thiện khả năng phục hồi của Urlmon khi nhận được Độ dài nội dung không chính xác cho phản hồi PeerDist.

 • Khắc phục sự cố kết xuất nội dung mã hóa bằng PeerDist trong Internet Explorer và Microsoft Edge.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn nội dung ActiveX tải.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến các trình duyệt Microsoft bỏ qua các máy chủ proxy.

 • Cải thiện hiệu suất pin trong chế độ Chờ hiện đại.

 • Khắc phục sự cố ngăn các ứng dụng Centennial mở trong một số kịch bản nhất định.

 • Khắc phục sự cố ngăn chức năng OpenFile() trong thư viện KernelBase.dll xử lý các đường dẫn tệp dài hơn 128 ký tự.

 • Khắc phục sự cố ngăn người dùng nâng cấp hoặc gỡ cài đặt một số ứng dụng Microsoft Platform Universal (UWP) trong một số kịch bản nhất định.

 • Khắc phục sự cố khiến Trình tường thuật Microsoft ngừng hoạt động trong phiên người dùng nhiều hơn 30 phút.

 • Khắc phục sự cố thêm bố cục bàn phím không mong muốn làm mặc định sau khi nâng cấp hoặc di chuyển ngay cả khi bạn đã xoá.

 • Khắc phục sự cố chỉnh sửa thuộc tính của tệp .mov.

 • Khắc phục sự cố khiến usbvideo.sys thỉnh thoảng ngừng hoạt động khi thiết bị hoạt động trở lại từ chế độ Ngủ hoặc Tạm ngừng sau khi sử dụng ứng dụng Camera hoặc Windows Hello.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn không cho phép các tính năng ngôn ngữ chưa được cài đặt. khi bạn gỡ cài đặt một ngôn ngữ, hãy lấy hiệu ứng.

 • Khắc phục sự cố ngăn hộp Windows Search kết xuất đầy đủ trong dung lượng được phân bổ cho.

 • Khắc phục sự cố ngăn từ điển người dùng Trình soạn phương pháp nhập liệu (IME) hoạt động khi tận dụng chuyển hướng với hồ sơ người dùng.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn hộp Windows Search hiển thị kết quả.

 • Khắc phục sự cố khiến tiến trình cài đặt ngừng phản hồi khi cài đặt Windows trên máy khách VMware có cổng USB 3.0.

 • Khắc phục sự cố về chế độ tự triển khai Windows Autopilot và triển khai găng tay trắng.

 • Khắc phục sự cố khiến chạy lại dòng công việc PowerShell có thể xảy ra lỗi biên tập trong các phiên làm việc dài.

 • Cải thiện khả năng mở rộng Chuyển tiếp sự kiện để đảm bảo an toàn luồng và tăng tài nguyên.

 • Khắc phục sự cố trong trình khắc phục sự cố kích hoạt Windows ngăn người dùng kích hoạt lại bản sao Windows bằng khóa sản phẩm được lưu trữ trong Tài khoản dịch vụ được quản lý (MSA).

 • Khắc phục sự cố ngăn cài đặt một số ứng dụng đang được triển khai bằng Microsoft Installer (MSI) bằng nền tảng quản lý dành cho thiết bị di động (MDM). Sự cố này xảy ra vì thiếu thuộc tính trong siêu dữ liệu MSI.

 • Khắc phục sự cố khi bạn đang tìm cách đăng nhập "không xác định tên người dùng hoặc mật khẩu trạng nghĩa xấu khi đang cố gắng đăng nhập. Sự cố này xảy ra trong môi trường có bộ kiểm soát miền (DC) Windows Server 2003 và Windows Server 2016 hoặc DC mới hơn.

 • Khắc phục sự cố tập lệnh đăng nhập không chạy khi người dùng đăng nhập hoặc đăng xuất.

 • Khắc phục sự cố tiếp tục thu thập dữ liệu IsTouchCapableGetSystemSku khi các dữ liệu này không nên được thu thập nữa.

 • Khắc phục sự cố khiến một số hệ thống Azure Active Directory (AAD) chung đã được nâng cấp lên Windows 10 phiên bản 1903 tham gia lại vào miền AAD không đúng.

 • Khắc phục sự cố trong đó dịch vụ WinHTTP AutoProxy không tuân thủ với giá trị được đặt cho Thời gian Duy trì (TTL) tối đa trên tệp Cấu hình Proxy Tự động (PAC). Sự cố này ngăn tệp được lưu trong bộ đệm ẩn cập nhật tự động.

 • Khắc phục sự cố khiến chọn sai tên máy in khi bạn nhấn vào nút In trong dịch vụ báo cáo SQL.

 • Khắc phục sự cố ngăn giao diện người dùng về cài đặt máy in hiển thị đúng cách.

 • Khắc phục sự cố trong Dịch vụ hồ sơ mạng có thể khiến máy tính ngừng phản hồi.

 • Khắc phục sự cố ngăn một số ứng dụng không thể in từ máy in mạng.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến máy in trở thành thiết bị ẩn trong Trình quản lý thiết bị sau khi khởi động lại.

 • Khắc phục sự cố khiến các chính sách PortMapping của Dịch vụ mạng máy chủ (HNS) rò rỉ khi cài đặt lại máy chủ bộ chứa sau khi khởi động lại.

 • Khắc phục lỗi dừng (0x000000CA) xuất hiện khi gắn dung lượng Hệ thống tệp đàn hồi (ReFS) mà không có thiết bị vật lý. Sự cố này có thể xảy ra trong một số kịch bản giải pháp sao lưu.

 • Khắc phục sự cố Kết nối Cơ sở dữ liệu Mở (ODBC) gây ra vòng lặp vô hạn trong logic thử lại khi có một số kết nối bị mất trong vùng kết nối.

 • Khắc phục sự cố khiến Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) ngừng hoạt động và kích hoạt khởi động lại hệ thống. Sự cố này xảy ra khi gửi dữ liệu khởi động lại không hợp lệ kèm với điều khiển tìm kiếm trang không quan trọng.

 • Khắc phục sự cố thỉnh thoảng tạo các sự kiện kiểm tra Bộ đáp ứng Giao thức trạng thái chứng chỉ trực tuyến (OSCP) 5125 để cho biết yêu cầu đã được gửi đến Dịch vụ bộ đáp ứng OCSP. Tuy nhiên, không có tham chiếu số sê-ri hoặc tên miền (DN) của nhà phát hành yêu cầu.

 • Khắc phục sự cố gây ra các truy vấn đối với các phím lớn trên NTDS. Dit để không bị lỗi, "MAPI_E_NOT_ENOUGH_RESOURCES". Sự cố này có thể khiến người dùng thấy phòng họp trống khả dụng có giới hạn vì Giao diện lập trình ứng dụng nhắn tin trao đổi (MAPI) không thể phân bổ bộ nhớ bổ sung cho các yêu cầu họp.

 • Khắc phục sự cố cho bạn biết một tệp nhật ký khi lượng lưu trữ chứa đầy đủ và dữ liệu vẫn đang được ghi vào cơ sở dữ liệu công cụ lưu trữ (ESENT) có thể mở rộng.

 • Khắc phục sự cố khiến _NFS4SRV_FILE_CACHE_ENTRYDirectoryCacheLock ngừng phản hồi và dẫn đến lỗi 9E.

 • Khắc phục sự cố ngăn nhiều kênh Server Message Block (SMB) hoạt động trong mạng theo cụm có địa chỉ IPv6 Local-Link.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến hoạt động của thư mục Dịch vụ di chuyển bộ nhớ trên máy tính nguồn Windows Server 2003 không thành công trong môi trường theo cụm.

 • Khắc phục sự cố thời gian có thể gây ra lỗi dừng 0x27 trong mrxsmb20!Smb2InvalidateFileInfoCacheEntry. Sự cố này xảy ra khi bạn đổi tên hoặc xóa bỏ các tệp có phần mở rộng nhất định và được lưu trữ trên chia sẻ mạng có bật bộ đệm ẩn của máy khách.

 • Khắc phục sự cố Dịch vụ di chuyển bộ nhớ khiến giai đoạn Cutover ngừng hoạt động trong khi di chuyển nếu quản trị viên gán địa chỉ IP tĩnh vào bộ điều hợp nguồn.

 • Khắc phục sự cố hủy bỏ công việc chống trùng lặp (dedup) để tái xây dựng các điểm nóng ngăn các lệnh PowerShell chống trùng lặp khác phản hồi.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến các phiên bản Máy tính từ xa ngắt kết nối vì xảy ra rò rỉ bộ nhớ hệ thống xảy ra khi thu nhỏ hoặc mở hết cỡ cửa sổ máy khách.

 • Khắc phục sự cố khiến việc sự kiện dựa trên mã toàn diện của ứng dụng Windows Defender điều khiển không đọc được.

 • Khắc phục sự cố xác thực chứng chỉ khiến chế độ Internet Explorer trong Microsoft Edge bị lỗi.

 • Khắc phục sự cố đồng bộ thiết bị ngăn trạng thái thiết bị xuất hiện trên máy chủ quản lý dành cho thiết bị di động (MDM).

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới, chứa trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Các Cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Thiết bị sử dụng proxy thủ công hoặc proxy đặt cấu hình tự động, đặc biệt khi sử dụng mạng riêng ảo (VPN), có thể hiển thị trạng thái kết nối internet bị giới hạn hoặc không có kết nối internet trong Chỉ báo trạng thái kết nối mạng (NCSI) trong khu vực thông báo. Hiện tượng này có thể xảy ra khi kết nối hoặc ngắt kết nối khỏi một VPN hoặc sau khi diễn ra sự thay đổi giữa hai trạng thái. Các thiết bị gặp sự cố này cũng có thể gặp sự cố khi truy cập Internet bằng các ứng dụng dùng WinHTTP hoặc WinInet. Ví dụ về các ứng dụng có thể ảnh hưởng đến các thiết bị trong trạng thái này bao gồm nhưng không giới hạn: Microsoft Teams, Microsoft Office, Microsoft Office 365, Microsoft Outlook, Internet Explorer 11 và một số phiên bản của Microsoft Edge.

Sự cố này được khắc phục trong KB4554364.

Do lỗi, một số khách hàng mua thiết bị Windows 10 Pro Education, có thể nhận được phiên bản Windows 10 Education chính hãng.

Phiên bản Windows 10 cho khách hàng giáo dục, bản dựng nền giáo dục của Windows 10 Pro trên phiên bản thương mại của Windows 10 Pro và các bản dựng nền giáo dục Windows 10 trên Windows 10 Enterprise. Lỗi này dự kiến sẽ không mang lại bất kỳ trải nghiệm tiêu cực nào cho khách hàng.

Thông tin thêm: So sánh các phiên bản Windows 10

Giải pháp cho sự cố này sẽ được đưa ra trong bản cập nhật dịch vụ trong tương lai để khách hàng không gặp phải trạng thái này.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này trên thiết bị chạy Windows 10 với modem LTE WWAN không dây, bạn có thể không truy nhập Internet được. Tuy nhiên, Chỉ báo Trạng thái Kết nối Mạng (NCSI) trong khu vực thông báo vẫn có thể chỉ ra rằng bạn đã kết nối Internet.

Sự cố này đã được giải quyết trong KB4559004.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft thực sự khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để tìm hiểu thông tin chung về SSU, hãy xem Các bản cập nhật xếp chồng cung cấp dịch vụ và Các bản cập nhật Xếp chồng Cung cấp dịch vụ (SSU): Câu hỏi Thường gặp.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4538674). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Khả dụng

Bước Tiếp theo

Windows Update hoặc Microsoft Update

Đi tới thiết đặt > Cập Nhật & bảo mật > Windows Update. Trong khu vực có sẵn các bản cập nhật tùy chọn , bạn sẽ thấy liên kết để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 10 phiên bản 1903 trở lên

Phân loại: Các bản cập nhật

 

Thông tin tệp

Để tìm hiểu danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4535996

Ghi chú Một số tệp không có lầm có "không áp dụng" trong cột "Phiên bản tệp của tệp CSV. Điều này có thể dẫn đến dương tính giả hoặc âm tính giả khi sử dụng một số công cụ phát hiện quét của bên thứ ba để xác thực bản dựng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×