Chủ đề liên quan
×

Ngày Phát hành:

28/08/2017

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 14393.1670

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố trong đó Lịch sử Cập nhật và các bản cập nhật ẩn bị mất và thực hiện quét toàn bộ các bản cập nhật sau khi cài đặt các Bản cập nhật HĐH từ 14393.1532 đến 14393.1613, kể cả KB4034658. Việc cài đặt bản cập nhật này sẽ không khôi phục lịch sử cập nhật trước đây hoặc các bản cập nhật bị ẩn đối với người dùng đã cài đặt các bản cập nhật được liệt kê. Tuy nhiên, bản cập nhật hiện tại này sẽ khắc phục sự cố này đối với người dùng chưa cài đặt chúng.

  • Đã khắc phục sự cố với quá trình xử lý siêu dữ liệu cập nhật WSUS có thể gây ra lỗi hết giờ 0x8024401c đối với một số khách hàng.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể không tải xuống được bản cập nhật bằng cách sử dụng các tệp cài đặt nhanh.

Vấn đề này đã được giải quyết trong KB4041688.

 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4039396.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×