Ngày 3 tháng 5 năm 2019—KB4495667 (Bản dựng HĐH 17763.475)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

03/05/2019

Bản dựng HĐH 17763.475

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Cho phép chạy thiết lập Microsoft Office sau khi tải xuống trình cài đặt trong Microsoft Edge bằng tài khoản Người quản trị được tích hợp sẵn.

 • Khắc phục sự cố khiến Tự động hóa Internet Explorer không hoạt động trong một số trường hợp.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn Lược đồ URI Tùy chỉnh cho các trình xử lý Application Protocol khởi động ứng dụng tương ứng dành cho mạng cục bộ và các trang web đáng tin cậy trên Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố ngăn không mở một số ứng dụng khi bạn thiết lập chuyển hướng thư mục cho thư mục Roaming AppData đến một đường dẫn mạng.

 • Khắc phục sự cố trong Gdi32full.dll khiến một ứng dụng dừng phản hồi.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến UI dừng phản hồi trong vài giây khi cuộn trong cửa sổ có nhiều cửa sổ con.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến màn hình cảm ứng ngừng hoạt động sau khi khởi động lại.

 • Cho phép bàn phím cảm ứng hỗ trợ các ký tự của Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến ShellExperienceHost.exe ngừng hoạt động khi ngày bắt đầu cho Niên hiệu Nhật Bản không phải là ngày đầu tiên của tháng. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố ngăn cấu trúc CALDATETIME xử lý nhiều hơn bốn Niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Cập nhật sổ đăng ký NLS để hỗ trợ Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến cho DateTimePicker hiển thị không chính xác ngày trong định dạng ngày của Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến cho trình điều khiển Cài đặt Ngày và Thời gian lưu vào bộ nhớ cache Niên hiệu cũ và ngăn trình điều khiển làm mới khi thời gian chuyển sang Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Cập nhật các phông chữ để hỗ trợ Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến cho trình soạn phương pháp nhập liệu (IME) không hỗ trợ ký tự của Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến trình điều khiển cửa sổ bật lên của Đồng hồ và Lịch hiển thị không chính xác ngày trong tuần được ánh xạ đến ngày trong tháng của Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Thêm các phông chữ thay thế cho các phông chữ của Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Cho phép chức năng Văn bản Sang Tiếng nói (TTS) hỗ trợ các ký tự của Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Cho phép thiết bị hiện có do Bộ quản lý Cấu hình quản lý được đăng ký vào Microsoft Intune bằng cách sử dụng Đồng quản lý mà không có bất kỳ tương tác người dùng nào. Điều này không yêu cầu người dùng hiện hoạt đăng nhập và sẽ không có lời nhắc Xác thực Đa Yếu tố (MFA) nào. Bản cập nhật này cũng cho phép Đăng ký quản lý thiết bị di động đồng quản lý (MDM) sử dụng thông tin đăng nhập thiết bị đã nhận được khi thiết bị được bật để tham gia Hybrid Azure Active Directory (AADJ).

 • Cải thiện khả năng truy cập vào nhật ký chẩn đoán và khắc phục sự cố chi tiết từ thiết bị được quản lý (chẳng hạn như PC doanh nghiệp) khi sử dụng dịch vụ quản lý PC trên nền tảng điện toán đám mây. Dịch vụ quản lý PC trên nền tảng điện toán đám mây bao gồm Microsoft Intune hoặc các nhà cung cấp Quản lý Thiết bị Di động (MDM) khác dành cho Windows.

 • Khắc phục sự cố có thể cho phép người dùng liên tục đăng nhập vào một tài khoản bằng cách sử dụng thẻ thông minh sau khi vô hiệu hóa tài khoản.

 • Khắc phục sự cố ngăn quyền truy cập tài nguyên dành cho doanh nghiệp khi sử dụng Kerberos bằng thông tin đăng nhập Windows Hello cho Doanh nghiệp (WHfB). Điều này khiến người dùng nhận được nhiều lời nhắc cung cấp thông tin đăng nhập.

 • Khắc phục sự cố thỉnh thoảng khiến cho máy in PostScript sử dụng sai phông chữ.

 • Khắc phục sự cố khiến các ứng dụng máy khách Giao thức Truy nhập Thư mục Hạng nhẹ (LDAP) dừng phản hồi ít nhất 30 giây khi được yêu cầu nhiều truy vấn LDAP thông qua nhiều kết nối. Điều này xảy ra do một tình huống tương tranh trong wldap32.dll. Bạn phải cài đặt bản cập nhật này trên máy khách LDAP gọi wldap32.dll.

 • Khắc phục sự cố khiến cho hồ sơ chuyển vùng của người dùng bị mất cài đặt menu Bắt đầu tùy chỉnh sau khi nâng cấp hệ điều hành (HĐH). Sau khi cài đặt bản cập nhật này, người quản trị phải bật cài đặt sổ đăng ký UseProfilePathMinorExtensionVersion được mô tả trong KB4493782cho hồ sơ người dùng chuyển vùng (RUP). Khóa này cho phép bạn tạo một RUP mới dành cho HĐH đã nâng cấp và ngăn việc mất menu Bắt đầu tùy chỉnh. RUP này phải được lưu trữ cục bộ và bạn phải khởi động lại thiết bị để tính năng này có hiệu lực.

 • Khắc phục sự cố khiến các yêu cầu kết nối với Máy chủ Lưu trữ Phiên Máy tính Từ xa (RDSH) không triển khai được. Sự cố này xảy ra vì sự đình trệ trong Connection Broker.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến cho Bản cập nhật Nhận biết Cụm không khởi động lại các nút khi đặt lại thông tin đăng nhập của một cụm. Bản cập nhật nhận biết cụm phải khởi động lại các nút sau khi cài đặt bản cập nhật. Lỗi này như sau:

”Không thể khởi động lại "NODENAME": (ClusterUpdateException) Không thể khởi động lại "NODENAME": (Win32Exception) Tên người dùng hoặc mật khẩu không đúng.”

 • Khắc phục sự cố rò bộ nhớ dần trong LSASS.exe trên các hệ thống có bật tính năng đăng nhập được lưu trữ. Sự cố này chủ yếu ảnh hưởng đến máy chủ xử lý nhiều yêu cầu đăng nhập tương tác, chẳng hạn như máy chủ web.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến truy vấn Giao thức Truy nhập Thư mục Hạng nhẹ (LDAP) trả về kết quả sai. Điều này xảy ra nếu mệnh đề bộ lọc chứa một thuộc tính có cú pháp loại Số nguyên Lớn và bộ lọc đó áp dụng quy tắc LDAP_MATCHING_RULE_BIT_AND. Ví dụ: một bộ lọc đơn giản, chẳng hạn như “msExchRoleAssignmentFlags:1.2.840.113556.1.4.803:=51539607552” có thể trả về kết quả không khớp mà theo nguyên tắc thì phải khớp kết quả.

 • Khắc phục sự cố ngăn các Ứng dụng Quy trình In khởi chạy đối với Trỏ đến và In.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến các ứng dụng Universal Windows Platform (UWP) không nhận được dữ liệu nhập từ bàn phím khi chuỗi giao diện người dùng có quá nhiều dữ liệu cần xử lý. Sự cố này xảy ra khi ứng dụng UWP có trình điều khiển WebView được nhúng.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ hơn, bạn chỉ có thể tải xuống và cài đặt các bản sửa lỗi mới có trong gói này trên thiết bị của mình.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, có thể xảy ra sự cố khi sử dụng Môi trường Thực thi Khởi động trước (PXE) để khởi động thiết bị từ máy chủ Dịch vụ Triển khai Windows (WDS) được đặt cấu hình để sử dụng Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi. Điều này có thể khiến kết nối với máy chủ WDS dừng sớm trong khi tải xuống hình ảnh. Sự cố này không ảnh hưởng đến các máy khách hoặc thiết bị không sử dụng Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi.

Sự cố này được khắc phục trong KB4503327.

Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được chia sẻ theo cụm (CSV) có thể không hoạt động do lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút thuộc chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Thực hiện một trong các cách sau:

 • Thực hiện thao tác từ một quy trình có quyền người quản trị.

 • Thực hiện thao tác từ một nút không có quyền sở hữu CSV.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Microsoft và ArcaBit đã phát hiện sự cố trên thiết bị có cài đặt phần mềm chống vi rút ArcaBit có thể khiến hệ thống không phản hồi khi khởi động lại sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Sự cố này đã được giải quyết. Arcabit đã xác nhận sự cố này không xảy ra trên Window 10, phiên bản 1809.

Có thể không chuyển vùng được giữa các máy chủ DNS chính và phụ qua Giao thức Điều khiển Truyền vận (TCP) sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Sự cố này được khắc phục trong KB4494441.

Khi tìm cách in từ Microsoft Edge hoặc các ứng dụng Universal Windows Platform (UWP) khác, bạn có thể gặp lỗi "Máy in của bạn đã gặp phải sự cố cấu hình không mong muốn. 0x80070007e."

Sự cố này được khắc phục trong KB4501371.

Sau khi cài đặt KB4493509, các thiết bị có cài đặt một số gói ngôn ngữ Châu Á có thể gặp lỗi "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND".

 1. Hãy gỡ cài đặt và cài đặt lại mọi gói ngôn ngữ đã thêm gần đây. Để biết hướng dẫn, hãy xem "Quản lý cài đặt ngôn ngữ nhập và hiển thị trong Windows 10".

 2. Chọn Kiểm tra Bản cập nhật và cài đặt Bản cập nhật Tích lũy tháng 4 năm 2019. Để biết hướng dẫn, hãy xem "Cập nhật Windows 10".

Lưu ý Nếu việc cài đặt lại gói ngôn ngữ không làm vấn đề đỡ hơn, hãy đặt lại (reset) PC của bạn như sau:

 1. Chuyển đến ứng dụng Cài đặt > Khôi phục.

 2. Chọn Bắt Đầu trong tùy chọn khôi phục Đặt lại PC này.

 3. Chọn Giữ lại Tệp của tôi.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Khi sử dụng phông chữ MS UI Gothic hoặc MS PGothic, kích thước văn bản, bố cục hoặc ô có thể hẹp hơn hoặc rộng hơn dự kiến trong Microsoft Excel. Ví dụ: kích thước ô và bố cục của trang tính Microsoft Excel có thể thay đổi khi sử dụng phông chữ MS UI Gothic.

Sự cố này được khắc phục trong KB4494441.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4493510). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4495667

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang lịch sử cập nhật Windows 10, phiên bản 1809 hôm nay. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng cũng như tận dụng tối đa thông tin của các trang này, hãy xem bài đăng blog của chúng tôi.

Để cải thiện thông tin hiển thị trong các trang lịch sử và KB liên quan, cũng như giúp các trang hữu ích hơn đối với khách hàng, chúng tôi đã tạo một khảo sát ẩn danh để bạn chia sẻ nhận xét và phản hồi. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×