Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 3.5.1

QUAN TRỌNG Xác nhận rằng bạn đã cài đặt các bản cập nhật cần thiết được liệt kê trong mục Cách tải bản cập nhật này trước khi cài đặt bản cập nhật này. 

QUAN TRỌNGMột số khách hàng sử dụng Windows Server 2008 R2 SP1 và đã kích hoạt khóa kích hoạt đa chức năng ESU (MAK) của mình trước khi cài đặt các bản cập nhật vào 14/01/2020 có thể cần phải kích hoạt lại khóa của mình. Kích hoạt lại trên các thiết bị bị ảnh hưởng chỉ cần một lần.  Để biết thông tin về cách kích hoạt, hãy xem bài đăng blog này.

QUAN TRỌNG Tệp cab quét WSUS sẽ tiếp tục sẵn dùng Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1. Nếu bạn có một tập hợp con các thiết bị chạy những hệ điều hành này mà không có ESU, chúng có thể hiển thị là không tuân thủ trong công cụ quản lý bản vá và tuân thủ của bạn.

QUAN TRỌNG Khách hàng đã mua Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) cho các phiên bản tại chỗ của những hệ điều hành này phải làm theo quy trình trong KB4522133 để tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật sau khi hỗ trợ mở rộng kết thúc vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Để biết thêm thông tin về ESU và những phiên bản được hỗ trợ, hãy xem KB4497181.

QUAN TRỌNG Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2020, một thông báo toàn màn hình sẽ xuất hiện, trong đó mô tả nguy cơ tiếp tục sử dụng Gói Dịch vụ Windows 7 1 sau khi gói dịch vụ này kết thúc hỗ trợ vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Thông báo sẽ vẫn ở trên màn hình cho đến khi bạn tương tác với thông báo đó. Thông báo này sẽ chỉ xuất hiện trên các phiên bản sau của Windows 7 Gói Dịch vụ 1:

Lưu ýThông báo sẽ không xuất hiện trên máy hoặc máy kết nối theo miền ở chế độ kiosk.

Tóm tắt

Các cải thiện về bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết sự cố mà trong đó kẻ tấn công không xác thực có thể gây ra từ chối dịch vụ trên một hệ thống bị ảnh hưởng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem mục CVE-2022-21911.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện không biết về bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau đây có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5010581 Mô tả Tổng số Bảo mật và Chất lượng cho .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 cho Windows Embedded Standard 7 (KB5010581)

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài .NET Framework bản 3.5.1.

Bạn phải cài đặt các bản cập nhật được liệt kê bên dưới và khởi động lại thiết bị của bạn trước khi cài đặt Tổng số mới nhất. Việc cài đặt các bản cập nhật này cải thiện độ tin cậy của quy trình cập nhật và giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt Tổng số và áp dụng các bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

  1. Bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) 12/03/2019 (KB4490628). Để tải gói độc lập cho SSU này, hãy tìm kiếm trong Danh mục Cập nhật của Microsoft. Cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ có chữ ký SHA-2.

  2. Bản cập nhật SHA-2 mới nhất (KB4474419) được phát hành vào 10/09/2019. Nếu bạn đang sử dụng Windows Cập nhật, bản cập nhật SHA-2 mới nhất sẽ được tự động cung cấp cho bạn. Cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ có chữ ký SHA-2. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SHA-2, hãy xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký mã SHA-2 2019 cho Windows và WSUS.

  3. Gói Chuẩn bị Cấp phép Các bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) (KB4538483) được phát hành vào 11/02/2020. Gói chuẩn bị cấp phép ESU sẽ được cung cấp cho bạn từ WSUS. Để có được gói độc lập cho gói chuẩn bị cấp phép ESU, hãy tìm kiếm gói này trong Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows cập nhật và Microsoft Update

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động Windows Update nếu bạn là khách hàng ESU.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft .

Windows Server Update Services (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình cho Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 7 Gói Dịch vụ 1, Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1.Windows Nhúng Chuẩn 7 Gói Dịch vụ 1, Windows NHÚNG POSReady 7

Phân loại: Các bản cập nhật bảo mật

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể cần khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu có bất kỳ tệp bị ảnh hưởng nào đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tất cả các ứng .NET Framework dựa trên Nền tảng Điện ảnh trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin loại bỏ

Chú ý Chúng tôi không khuyên bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào. Để loại bỏ bản cập nhật này, hãy dùng mục Chương trình và Tính năng trong Panel Điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng, trừ khi các tệp đang được cập nhật đang bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế các bản cập nhật đã phát hành trước đây 46030025007299.

Thông tin tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA256

Windows6.1-KB5008867-x64.msu

12BBDB79F1EA3191B6CCFEC4A6E4B8373A3DDC3D191179BFDBEA9FDB37118D3A

Windows6.1-KB5008867-x86.msu

10A23C7A73165044C4CFC6470700CBEC7936D482A1CD0BAF995EF6B0A5D39DC6

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Infocard.exe

3.0.4506.8841

869,392

16/04/2020

00:37

x64

Không có

Không áp dụng

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

18/11/2018

02:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

18/11/2018

02:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

18/11/2018

02:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8813

4,575,232

16/04/2020

00:37

x64

Không có

Không áp dụng

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

18/11/2018

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8955

45,456

07/12/2021

01:20

x64

SPN

AMD64_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8813

1,758,088

16/04/2020

00:37

x64

Không có

Không áp dụng

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

495,232

24/07/2018

16:53

x64

Không có

Không áp dụng

Mscorwks.dll

2.0.50727.8813

10,011,528

16/04/2020

00:37

x64

Không có

Không áp dụng

Sos.dll

2.0.50727.8813

486,792

16/04/2020

00:37

x64

Không có

Không áp dụng

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28/11/2017

14:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11/07/2017

20:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

31/08/2017

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8955

98,304

07/12/2021

01:20

x86

Không có

Không áp dụng

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28/11/2017

14:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.dll

2.0.50727.8806

3,211,264

29/03/2019

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

2.0.50727.8955

748,920

07/12/2021

01:20

x64

Không có

Không áp dụng

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

140,960

11/07/2017

20:05

x64

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02/11/2018

13:05

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationcore.dll

3.0.6920.8833

4,006,400

10/12/2019

06:17

x64

Không có

Không áp dụng

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

18/11/2018

02:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8833

2,265,888

10/12/2019

06:17

x64

Không có

Không áp dụng

System.data.dll

2.0.50727.8953

3,158,016

10/09/2020

00:34

x64

Không có

Không áp dụng

System.printing.dll

3.0.6920.8833

358,400

10/12/2019

06:17

x64

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

2.0.50727.8955

5,300,224

07/12/2021

01:20

x64

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof

Không áp dụng

85,113

18/11/2018

02:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof.uninstall

Không áp dụng

896

18/11/2018

02:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

30,192

16/04/2020

00:37

x64

Không có

Không áp dụng

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

94,208

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

127,488

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

405,504

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

847,872

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

847,872

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,337,088

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,337,088

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Penimc.dll

3.0.6920.8833

95,728

10/12/2019

06:17

x64

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

4,648,960

10/12/2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8833

182,048

10/12/2019

06:17

x64

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

10/12/2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,118,208

10/12/2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,060,864

10/12/2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,531,904

10/12/2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

454,656

10/12/2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

110,592

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

139,568

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28/11/2017

14:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11/07/2017

20:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

31/08/2017

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02/11/2018

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8955

98,304

07/12/2021

01:32

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28/11/2017

14:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.dll

2.0.50727.8806

3,211,264

29/03/2019

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Infocard.exe

3.0.4506.8841

889,152

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8813

4,558,848

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8955

33,680

07/12/2021

01:32

x86

SPN

X86_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8813

991,112

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

231,992

24/07/2018

16:53

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorwks.dll

2.0.50727.8813

5,949,832

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Sos.dll

2.0.50727.8813

390,536

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

2.0.50727.8955

439,696

07/12/2021

01:32

x86

Không có

Không áp dụng

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

11/07/2017

20:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02/11/2018

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationcore.dll

3.0.6920.8833

4,222,976

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

26/11/2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8833

1,747,952

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.dll

2.0.50727.8953

2,983,936

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.printing.dll

3.0.6920.8833

372,736

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

2.0.50727.8955

5,292,032

07/12/2021

01:32

x86

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof

Không áp dụng

85,113

26/11/2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof.uninstall

Không áp dụng

896

26/11/2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

28,152

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Penimc.dll

3.0.6920.8833

78,624

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8833

141,288

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

110,592

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

139,568

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28/11/2017

14:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11/07/2017

20:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

31/08/2017

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02/11/2018

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8955

98,304

07/12/2021

01:32

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28/11/2017

14:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.dll

2.0.50727.8806

3,211,264

29/03/2019

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Infocard.exe

3.0.4506.8841

889,152

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8813

4,558,848

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

26/11/2019

20:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8955

33,680

07/12/2021

01:32

x86

SPN

X86_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8813

991,112

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

231,992

24/07/2018

16:53

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorwks.dll

2.0.50727.8813

5,949,832

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Sos.dll

2.0.50727.8813

390,536

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

2.0.50727.8955

439,696

07/12/2021

01:32

x86

Không có

Không áp dụng

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

11/07/2017

20:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02/11/2018

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationcore.dll

3.0.6920.8833

4,222,976

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

26/11/2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8833

1,747,952

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.dll

2.0.50727.8953

2,983,936

10/09/2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.printing.dll

3.0.6920.8833

372,736

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

2.0.50727.8955

5,292,032

07/12/2021

01:32

x86

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof

Không áp dụng

85,113

26/11/2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof.uninstall

Không áp dụng

896

26/11/2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

28,152

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16/04/2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Penimc.dll

3.0.6920.8833

78,624

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8833

141,288

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10/12/2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×