Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 4.5.2

QUAN TRỌNG Xác nhận rằng bạn đã cài đặt các bản cập nhật cần thiết được liệt kê trong mục Cách tải bản cập nhật này trước khi cài đặt bản cập nhật này. 

QUAN TRỌNGMột số khách hàng sử dụng Windows Server 2008 R2 SP1 và đã kích hoạt khóa kích hoạt đa chức năng ESU (MAK) của mình trước khi cài đặt các bản cập nhật vào 14/01/2020 có thể cần phải kích hoạt lại khóa của mình. Kích hoạt lại trên các thiết bị bị ảnh hưởng chỉ cần một lần.  Để biết thông tin về cách kích hoạt, hãy xem bài đăng blog này.

QUAN TRỌNG Tệp cab quét WSUS sẽ tiếp tục sẵn dùng Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1. Nếu bạn có một tập hợp con các thiết bị chạy những hệ điều hành này mà không có ESU, chúng có thể hiển thị là không tuân thủ trong công cụ quản lý bản vá và tuân thủ của bạn.

QUAN TRỌNG Khách hàng đã mua Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) cho các phiên bản tại chỗ của những hệ điều hành này phải làm theo quy trình trong KB4522133 để tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật sau khi hỗ trợ mở rộng kết thúc vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Để biết thêm thông tin về ESU và những phiên bản được hỗ trợ, hãy xem KB4497181.

QUAN TRỌNG Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2020, một thông báo toàn màn hình sẽ xuất hiện, trong đó mô tả nguy cơ tiếp tục sử dụng Gói Dịch vụ Windows 7 1 sau khi gói dịch vụ này kết thúc hỗ trợ vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Thông báo sẽ vẫn ở trên màn hình cho đến khi bạn tương tác với thông báo đó. Thông báo này sẽ chỉ xuất hiện trên các phiên bản sau của Windows 7 Gói Dịch vụ 1:

Lưu ýThông báo sẽ không xuất hiện trên máy hoặc máy kết nối theo miền ở chế độ kiosk.

  • Starter.

  • Home Basic.

  • Home Premium.

  • Chuyên nghiệp. Nếu bạn đã mua Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU), thông báo sẽ không xuất hiện. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách tải Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng cho các thiết bị Windows và Vòng đời đủ điều kiện FAQ-Extended cập nhật Bảo mật.

  • Ultimate.

Tóm tắt

Các cải thiện về bảo mật

Không có cải thiện bảo mật mới nào trong bản phát hành này. Bản cập nhật này có tính tích lũy và chứa tất cả các cải thiện bảo mật đã phát hành trước đó.

Cải thiện chất lượng và độ tin cậy

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện không biết về bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau đây có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5007302 Mô tả Tổng số Bảo mật và Chất lượng cho .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 và 4.6.2 cho Windows Server 2008 SP2 (KB5007302)

  • 5007299 Mô tả của Tổng số Bảo mật và Chất lượng .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 (KB5007299)

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài .NET Framework cài đặt 4.5.2.

Bạn phải cài đặt các bản cập nhật được liệt kê bên dưới và khởi động lại thiết bị của bạn trước khi cài đặt Tổng số mới nhất. Việc cài đặt các bản cập nhật này cải thiện độ tin cậy của quy trình cập nhật và giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt Tổng số và áp dụng các bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

  1. Bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ 12/03/2019 (SSU) (KB4490628). Để tải gói độc lập cho SSU này, hãy tìm kiếm trong Danh mục Cập nhật của Microsoft. Cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ có chữ ký SHA-2.

  2. Bản cập nhật SHA-2 mới nhất (KB4474419) được phát hành vào 10/09/2019. Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, bản cập nhật SHA-2 mới nhất sẽ tự động được cung cấp cho bạn. Cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ có chữ ký SHA-2. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SHA-2, hãy xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký mã SHA-2 2019 cho Windows và WSUS.

  3. Gói Chuẩn bị Cấp phép Các bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) (KB4538483) được phát hành vào 11/02/2020. Gói chuẩn bị cấp phép ESU sẽ được WSUS cung cấp cho bạn. Để có được gói độc lập cho gói chuẩn bị cấp phép ESU, hãy tìm kiếm gói này trong Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Cập nhật và Microsoft Update

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động Windows Update nếu bạn là khách hàng của ESU.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Dịch vụ Cập nhật Máy chủ (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình cho Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sảnphẩm : Windows 7 Gói Dịch vụ 1, Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1.Windows Nhúng Chuẩn 7 Gói Dịch vụ 1, Windows NHÚNG POSReady 7

Phân loại: Cập nhật

Cập nhật thông tin loại bỏ

Để loại bỏ bản cập nhật này, hãy dùng mục Chương trình và Tính năng trong Panel Điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng, trừ khi các tệp đang được cập nhật đang bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế các bản cập nhật phát hành trước đó 5006761 Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 và 5006764 dành cho Windows Server 2008 SP2.

Thông tin tệp

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

System.Web.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,713,560

06/10/2021

02:41

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52415.36415

3,194,664

06/10/2021

02:42

vbc.exe

12.0.52415.36415

2,459,256

06/10/2021

02:42

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52415.36415

272,184

06/10/2021

02:42

vbc7ui.dll

12.0.52415.36415

271,512

06/10/2021

02:42

Accessibility.dll

4.0.30319.36415

36,008

06/10/2021

02:41

AddInProcess.exe

4.0.30319.36415

42,104

06/10/2021

02:41

AddInProcess32.exe

4.0.30319.36415

42,104

06/10/2021

02:41

AddInUtil.exe

4.0.30319.36415

42,104

06/10/2021

02:41

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36415

170,664

06/10/2021

02:41

alink.dll

12.0.52415.36415

116,888

06/10/2021

02:41

alinkui.dll

12.0.52415.36415

35,488

06/10/2021

02:42

AppLaunch.exe

4.0.30319.36415

98,424

06/10/2021

02:41

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36415

55,928

06/10/2021

02:41

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36415

28,352

06/10/2021

02:41

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36415

34,488

06/10/2021

02:41

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36415

24,760

06/10/2021

02:41

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36660

34,696

06/10/2021

02:41

aspnet_perf.ini

997,498

06/10/2021

02:42

aspnet_perf2.ini

995,542

06/10/2021

02:42

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36415

90,280

06/10/2021

02:41

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36415

45,176

06/10/2021

02:41

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36415

41,080

06/10/2021

02:41

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36415

127,608

06/10/2021

02:42

aspnet_state.exe

4.0.30319.36415

45,688

06/10/2021

02:41

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36660

36,232

06/10/2021

02:41

AspNetMMCExt.dll

4.0.30319.36415

509,624

06/10/2021

02:41

CasPol.exe

4.0.30319.36415

108,152

06/10/2021

02:41

clr.dll

4.0.30319.36627

6,941,472

06/10/2021

02:41

CLR-ETW.man

303,549

06/10/2021

02:41

clrcompression.dll

4.0.30319.36415

106,688

06/10/2021

02:41

clretwrc.dll

4.0.30319.36415

228,008

06/10/2021

02:41

clrjit.dll

4.0.30319.36627

509,728

06/10/2021

02:41

ComSvcConfig.exe

4.0.30319.36415

176,760

06/10/2021

02:42

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36415

127,672

06/10/2021

02:41

corperfmonsymbols.ini

1,516,922

06/10/2021

02:42

csc.exe

4.0.30319.36415

1,853,048

06/10/2021

02:41

cscui.dll

4.0.30319.36415

203,416

06/10/2021

02:41

Culture.dll

4.0.30319.36415

54,432

06/10/2021

02:41

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36415

95,936

06/10/2021

02:41

cvtres_clr.exe

12.0.52415.36415

43,128

06/10/2021

02:41

cvtresui_clr.dll

12.0.52415.36415

20,144

06/10/2021

02:42

DataSvcUtil.exe

4.0.30319.36415

73,336

06/10/2021

02:41

dfdll.dll

4.0.30319.36415

141,976

06/10/2021

02:41

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,600

06/10/2021

02:41

dfsvc.exe

4.0.30319.36415

23,160

06/10/2021

02:41

diasymreader.dll

12.0.52415.36415

859,824

06/10/2021

02:41

dw20.exe

4.0.30319.36415

45,176

06/10/2021

02:41

EdmGen.exe

4.0.30319.36415

85,624

06/10/2021

02:41

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36415

804,552

06/10/2021

02:41

filetracker.dll

12.0.52415.36415

226,992

06/10/2021

02:42

FileTrackerUI.dll

12.0.52415.36415

21,688

06/10/2021

02:42

fusion.dll

4.0.30319.36415

74,904

06/10/2021

02:41

ie.browser

5,166

06/10/2021

02:41

ilasm.exe

4.0.30319.36415

297,080

06/10/2021

02:41

InstallPersistSqlState.sql

54,647

06/10/2021

02:41

InstallSqlState.sql

54,427

06/10/2021

02:41

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

06/10/2021

02:41

InstallUtil.exe

4.0.30319.36415

40,568

06/10/2021

02:41

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36415

68,280

06/10/2021

02:41

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36415

71,856

06/10/2021

02:41

jsc.exe

12.0.52415.36415

47,224

06/10/2021

02:42

locale.nlp

419,632

06/10/2021

02:41

Microsoft.Activities.Build.dll

4.0.30319.36415

54,160

06/10/2021

02:42

Microsoft.Build.Conversion.v4.0.dll

4.0.30319.36415

85,248

06/10/2021

02:42

Microsoft.Build.dll

4.0.30319.36415

1,448,128

06/10/2021

02:42

Microsoft.Build.Engine.dll

4.0.30319.36415

668,376

06/10/2021

02:42

Microsoft.Build.Framework.dll

4.0.30319.36415

101,608

06/10/2021

02:42

Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36415

1,191,152

06/10/2021

02:42

Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll

4.0.30319.36415

273,664

06/10/2021

02:42

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

06/10/2021

02:42

Microsoft.Common.targets

262,547

06/10/2021

02:42

Microsoft.CSharp.dll

4.0.30319.36415

492,224

06/10/2021

02:41

Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll

4.0.30319.36415

53,000

06/10/2021

02:41

Microsoft.Data.Entity.targets

6,501

06/10/2021

02:46

Microsoft.Internal.Tasks.Dataflow.dll

4.0.30319.36415

184,584

06/10/2021

02:41

Microsoft.Transactions.Bridge.dll

4.0.30319.36415

407,824

06/10/2021

02:42

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36415

131,336

06/10/2021

02:42

Microsoft.VisualC.STLCLR.dll

12.0.52415.36415

50,920

06/10/2021

02:42

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36415

99,160

06/10/2021

02:42

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll

4.0.30319.36415

141,192

06/10/2021

02:42

Microsoft.WinFX.targets

42,213

06/10/2021

02:42

Microsoft.Workflow.Compiler.exe

4.0.30319.36415

32,888

06/10/2021

02:42

Microsoft.WorkflowBuildExtensions.targets

7,537

06/10/2021

02:42

Microsoft.Xaml.targets

19,848

06/10/2021

02:42

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

06/10/2021

02:42

Microsoft.JScript.dll

12.0.52415.36415

758,984

06/10/2021

02:42

Microsoft. JScript.tlb

12.0.52415.36415

57,856

06/10/2021

02:42

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

12.0.52415.36415

108,840

06/10/2021

02:42

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

12.0.52415.36415

360,208

06/10/2021

02:42

Microsoft.VisualBasic.dll

12.0.52415.36415

651,488

06/10/2021

02:42

Microsoft.VisualC.dll

12.0.52415.36415

30,408

06/10/2021

02:42

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36415

107,176

06/10/2021

02:41

MSBuild.exe

4.0.30319.36415

267,896

06/10/2021

02:42

mscordacwks.dll

4.0.30319.36627

1,285,104

06/10/2021

02:41

mscordbi.dll

4.0.30319.36627

1,108,464

06/10/2021

02:41

mscoree.tlb

4.0.30319.36415

30,720

06/10/2021

02:41

mscoreei.dll

4.0.30319.36415

516,264

06/10/2021

02:41

mscoreeis.dll

4.0.30319.36415

32,936

06/10/2021

02:41

mscorlib.dll

4.0.30319.36627

5,268,768

06/10/2021

02:41

mscorpe.dll

4.0.30319.36415

75,424

06/10/2021

02:41

mscorpehost.dll

4.0.30319.36415

139,952

06/10/2021

02:41

mscorrc.dll

4.0.30319.36415

395,936

06/10/2021

02:41

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36415

104,632

06/10/2021

02:41

mscorsecr.dll

4.0.30319.36415

38,056

06/10/2021

02:41

mscorsn.dll

4.0.30319.36415

25,760

06/10/2021

02:41

mscorsvc.dll

4.0.30319.36415

414,880

06/10/2021

02:41

mscorsvw.exe

4.0.30319.36415

103,552

06/10/2021

02:41

VsVersion.dll

12.0.52415.36415

18,088

06/10/2021

02:42

ngen.exe

4.0.30319.36415

140,920

06/10/2021

02:41

nlssorting.dll

4.0.30319.36415

74,928

06/10/2021

02:41

normalization.dll

4.0.30319.36415

31,416

06/10/2021

02:41

PenIMC.dll

4.0.30319.36660

74,624

06/10/2021

02:42

PerfCounter.dll

4.0.30319.36415

204,464

06/10/2021

02:41

peverify.dll

4.0.30319.36627

164,640

06/10/2021

02:41

PresentationBuildTasks.dll

4.0.30319.36415

604,536

06/10/2021

02:42

PresentationCore.dll

4.0.30319.36660

3,219,840

06/10/2021

02:42

PresentationFramework.Aero.dll

4.0.30319.36415

249,232

06/10/2021

02:42

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36415

177,560

06/10/2021

02:42

PresentationFramework.Classic.dll

4.0.30319.36415

181,144

06/10/2021

02:42

PresentationFramework.Luna.dll

4.0.30319.36415

484,752

06/10/2021

02:42

PresentationFramework.Royale.dll

4.0.30319.36415

208,272

06/10/2021

02:42

PresentationFramework.dll

4.0.30319.36660

6,221,192

06/10/2021

02:42

PresentationFramework-SystemCore.dll

4.0.30319.36415

25,352

06/10/2021

02:42

PresentationFramework-SystemData.dll

4.0.30319.36415

23,816

06/10/2021

02:42

PresentationFramework-SystemDrawing.dll

4.0.30319.36415

24,336

06/10/2021

02:42

PresentationFramework-SystemXml.dll

4.0.30319.36415

24,832

06/10/2021

02:42

PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll

4.0.30319.36415

22,800

06/10/2021

02:42

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36660

179,080

06/10/2021

02:42

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36660

77,704

06/10/2021

02:42

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36660

783,240

06/10/2021

02:42

PresentationUI.dll

4.0.30319.36415

847,032

06/10/2021

02:42

ReachFramework.dll

4.0.30319.36577

599,024

06/10/2021

02:42

RegAsm.exe

4.0.30319.36415

64,632

06/10/2021

02:41

RegSvcs.exe

4.0.30319.36415

45,176

06/10/2021

02:41

regtlib.exe

12.0.52415.36415

84,600

06/10/2021

02:42

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

23,720

06/10/2021

02:41

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36415

43,744

06/10/2021

02:42

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36415

18,128

06/10/2021

02:42

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36415

19,688

06/10/2021

02:42

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36415

18,136

06/10/2021

02:42

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

47,376

06/10/2021

02:42

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36415

77,056

06/10/2021

02:42

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36415

226,424

06/10/2021

02:42

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36415

37,592

06/10/2021

02:42

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36415

18,120

06/10/2021

02:42

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36627

28,960

06/10/2021

02:42

SMDiagnostics.dll

4.0.30319.36627

73,864

06/10/2021

02:42

SMSvcHost.exe

4.0.30319.36415

139,896

06/10/2021

02:42

SOS.dll

4.0.30319.36627

763,168

06/10/2021

02:41

System.Speech.dll

4.0.30319.36660

679,296

06/10/2021

02:42

sysglobl.dll

4.0.30319.36415

133,264

06/10/2021

02:41

System.Activities.Core.Presentation.dll

4.0.30319.36415

718,256

06/10/2021

02:42

System.Activities.dll

4.0.30319.36627

1,583,248

06/10/2021

02:42

System.Activities.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

144,176

06/10/2021

02:42

System.Activities.Presentation.dll

4.0.30319.36415

2,140,568

06/10/2021

02:42

System.AddIn.Contract.dll

4.0.30319.36415

52,440

06/10/2021

02:41

System.AddIn.dll

4.0.30319.36415

163,512

06/10/2021

02:41

System.Collections.Concurrent.dll

4.0.30319.36415

29,456

06/10/2021

02:42

System.Collections.dll

4.0.30319.36415

29,896

06/10/2021

02:42

System.ComponentModel.Annotations.dll

4.0.30319.36415

29,992

06/10/2021

02:42

System.ComponentModel.Composition.dll

4.0.30319.36415

312,104

06/10/2021

02:41

System.ComponentModel.Composition.Registration.dll

4.0.30319.36415

62,848

06/10/2021

02:41

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.0.30319.36415

120,640

06/10/2021

02:41

System.ComponentModel.dll

4.0.30319.36415

29,400

06/10/2021

02:42

System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll

4.0.30319.36415

29,504

06/10/2021

02:42

System.Core.dll

4.0.30319.36660

1,264,912

06/10/2021

02:41

System.Data.DataSetExtensions.dll

4.0.30319.36415

72,464

06/10/2021

02:41

System.Data.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

1,087,208

06/10/2021

02:41

System.Data.Entity.dll

4.0.30319.36415

4,099,280

06/10/2021

02:41

System.Data.Linq.dll

4.0.30319.36415

698,568

06/10/2021

02:41

System.Data.Services.Client.dll

4.0.30319.36415

448,240

06/10/2021

02:41

System.Data.Services.Design.dll

4.0.30319.36415

176,368

06/10/2021

02:41

System.Data.Services.dll

4.0.30319.36415

684,248

06/10/2021

02:41

System.Diagnostics.Contracts.dll

4.0.30319.36415

29,960

06/10/2021

02:42

System.Diagnostics.Debug.dll

4.0.30319.36415

29,424

06/10/2021

02:42

System.Diagnostics.Tools.dll

4.0.30319.36415

29,424

06/10/2021

02:42

System.Diagnostics.Tracing.dll

4.0.30319.36415

29,440

06/10/2021

02:42

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.0.30319.36415

297,776

06/10/2021

02:41

System.Dynamic.dll

4.0.30319.36415

134,320

06/10/2021

02:41

System.Dynamic.Runtime.dll

4.0.30319.36415

29,928

06/10/2021

02:42

System.Globalization.dll

4.0.30319.36415

29,400

06/10/2021

02:42

System.IdentityModel.dll

4.0.30319.36627

1,097,872

06/10/2021

02:42

System.IdentityModel.Selectors.dll

4.0.30319.36415

145,680

06/10/2021

02:42

System.IdentityModel.Services.dll

4.0.30319.36627

200,480

06/10/2021

02:41

System.IO.dll

4.0.30319.36415

29,336

06/10/2021

02:42

System.IO.Log.dll

4.0.30319.36415

134,992

06/10/2021

02:42

System.Linq.dll

4.0.30319.36415

29,344

06/10/2021

02:42

System.Linq.Expressions.dll

4.0.30319.36415

31,472

06/10/2021

02:42

System.Linq.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,400

06/10/2021

02:42

System.Linq.Queryable.dll

4.0.30319.36415

29,408

06/10/2021

02:42

System.Management.Instrumentation.dll

4.0.30319.36415

146,696

06/10/2021

02:41

System.Net.dll

4.0.30319.36415

259,744

06/10/2021

02:41

System.Net.Http.Rtc.dll

4.0.30319.36415

29,400

06/10/2021

02:42

System.Net.NetworkInformation.dll

4.0.30319.36415

29,456

06/10/2021

02:42

System.Net.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,408

06/10/2021

02:42

System.Net.Requests.dll

4.0.30319.36415

29,392

06/10/2021

02:42

System.ObjectModel.dll

4.0.30319.36415

29,904

06/10/2021

02:42

System.Printing.dll

4.0.30319.36577

343,840

06/10/2021

02:42

System.Reflection.dll

4.0.30319.36415

29,896

06/10/2021

02:42

System.Reflection.Emit.dll

4.0.30319.36415

29,416

06/10/2021

02:42

System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll

4.0.30319.36415

29,488

06/10/2021

02:42

System.Reflection.Emit.Lightweight.dll

4.0.30319.36415

29,488

06/10/2021

02:42

System.Reflection.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,448

06/10/2021

02:42

System.Reflection.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,448

06/10/2021

02:42

System.Resources.ResourceManager.dll

4.0.30319.36415

29,472

06/10/2021

02:42

System.Runtime.dll

4.0.30319.36415

36,528

06/10/2021

02:42

System.Runtime.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

173,344

06/10/2021

02:42

System.Runtime.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,432

06/10/2021

02:42

System.Runtime.InteropServices.dll

4.0.30319.36415

32,536

06/10/2021

02:42

System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll

4.0.30319.36415

29,560

06/10/2021

02:42

System.Runtime.Numerics.dll

4.0.30319.36415

29,424

06/10/2021

02:42

System.Runtime.Serialization.dll

4.0.30319.36627

1,060,496

06/10/2021

02:42

System.Runtime.Serialization.Json.dll

4.0.30319.36415

29,480

06/10/2021

02:42

System.Runtime.Serialization.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,520

06/10/2021

02:42

System.Runtime.Serialization.Xml.dll

4.0.30319.36415

29,984

06/10/2021

02:42

System.Security.Principal.dll

4.0.30319.36415

29,432

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Activation.dll

4.0.30319.36415

204,184

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Activities.dll

4.0.30319.36415

570,264

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Channels.dll

4.0.30319.36627

160,024

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.0.30319.36627

313,120

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.dll

4.0.30319.36627

6,388,328

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Duplex.dll

4.0.30319.36415

29,440

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Http.dll

4.0.30319.36415

29,936

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Internals.dll

4.0.30319.36627

255,120

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.NetTcp.dll

4.0.30319.36415

29,432

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Primitives.dll

4.0.30319.36415

34,072

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Routing.dll

4.0.30319.36415

132,496

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Security.dll

4.0.30319.36415

29,960

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.ServiceMoniker40.dll

4.0.30319.36415

23,312

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.0.30319.36627

40,432

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Web.dll

4.0.30319.36415

332,520

06/10/2021

02:42

System.Text.Encoding.dll

4.0.30319.36415

29,400

06/10/2021

02:42

System.Text.Encoding.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,464

06/10/2021

02:42

System.Text.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

29,456

06/10/2021

02:42

System.Threading.dll

4.0.30319.36415

29,888

06/10/2021

02:42

System.Threading.Tasks.dll

4.0.30319.36415

30,432

06/10/2021

02:42

System.Threading.Tasks.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,472

06/10/2021

02:42

System.Web.Abstractions.dll

4.0.30319.36415

22,912

06/10/2021

02:41

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.36660

64,272

06/10/2021

02:41

System.Web.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

106,928

06/10/2021

02:41

System.Web.DynamicData.Design.dll

4.0.30319.36415

44,952

06/10/2021

02:41

System.Web.DynamicData.dll

4.0.30319.36415

248,696

06/10/2021

02:41

System.Web.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

172,264

06/10/2021

02:41

System.Web.Entity.dll

4.0.30319.36415

166,088

06/10/2021

02:41

System.Web.Extensions.Design.dll

4.0.30319.36415

354,704

06/10/2021

02:41

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.36660

1,852,688

06/10/2021

02:41

System.Web.Routing.dll

4.0.30319.36415

22,376

06/10/2021

02:41

System.Windows.dll

4.0.30319.36415

31,416

06/10/2021

02:42

System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

82,904

06/10/2021

02:41

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,726,392

06/10/2021

02:41

System.Workflow.Activities.dll

4.0.30319.36577

1,068,824

06/10/2021

02:42

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.0.30319.36577

1,571,616

06/10/2021

02:42

System.Workflow.Runtime.dll

4.0.30319.36577

504,088

06/10/2021

02:42

System.WorkflowServices.dll

4.0.30319.36415

455,040

06/10/2021

02:42

System.Xaml.Hosting.dll

4.0.30319.36415

42,704

06/10/2021

02:42

System.Xml.Linq.dll

4.0.30319.36415

163,512

06/10/2021

02:41

System.Xml.ReaderWriter.dll

4.0.30319.36415

29,928

06/10/2021

02:42

System.Xml.Serialization.dll

4.0.30319.36415

45,808

06/10/2021

02:42

System.Xml.XDocument.dll

4.0.30319.36415

29,912

06/10/2021

02:42

System.Xml.XmlSerializer.dll

4.0.30319.36415

29,936

06/10/2021

02:42

System.Runtime.Caching.dll

4.0.30319.36415

109,272

06/10/2021

02:41

System.Configuration.dll

4.0.30319.36645

405,136

06/10/2021

02:41

System.Configuration.Install.dll

4.0.30319.36415

103,176

06/10/2021

02:41

System.Data.dll

4.0.30319.36700

3,210,640

06/10/2021

02:41

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36415

509,672

06/10/2021

02:41

System.Data.SqlXml.dll

4.0.30319.36430

752,312

06/10/2021

02:41

System.Deployment.dll

4.0.30319.36415

853,704

06/10/2021

02:41

System.Design.dll

4.0.30319.36415

5,056,176

06/10/2021

02:41

System.Device.dll

4.0.30319.36415

64,184

06/10/2021

02:41

System.DirectoryServices.dll

4.0.30319.36415

425,712

06/10/2021

02:41

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.0.30319.36415

203,056

06/10/2021

02:41

System.dll

4.0.30319.36710

3,486,488

06/10/2021

02:45

System.Drawing.Design.dll

4.0.30319.36415

113,888

06/10/2021

02:41

System.Drawing.dll

4.0.30319.36415

598,712

06/10/2021

02:41

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36415

7,680

06/10/2021

02:41

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36415

248,552

06/10/2021

02:41

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36415

86,784

06/10/2021

02:41

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36415

33,280

06/10/2021

02:41

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36415

111,104

06/10/2021

02:41

System.IO.Compression.dll

4.0.30319.36415

71,896

06/10/2021

02:41

System.IO.Compression.FileSystem.dll

4.0.30319.36415

28,936

06/10/2021

02:41

System.Management.dll

4.0.30319.36415

417,480

06/10/2021

02:41

System.Messaging.dll

4.0.30319.36415

274,112

06/10/2021

02:41

System.Net.Http.dll

4.0.30319.36415

202,432

06/10/2021

02:41

System.Net.Http.WebRequest.dll

4.0.30319.36415

50,944

06/10/2021

02:41

System.Numerics.dll

4.0.30319.36415

86,208

06/10/2021

02:41

System.Reflection.context.dll

4.0.30319.36415

108,272

06/10/2021

02:41

System.Runtime.Remoting.dll

4.0.30319.36415

348,904

06/10/2021

02:41

System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

4.0.30319.36415

142,192

06/10/2021

02:41

System.Security.dll

4.0.30319.36700

286,088

06/10/2021

02:41

System.ServiceProcess.dll

4.0.30319.36415

134,872

06/10/2021

02:41

System.tlb

12.0.52415.36415

71,168

06/10/2021

02:41

System.Transactions.dll

4.0.30319.36415

289,488

06/10/2021

02:41

System.Web.dll

4.0.30319.36660

5,457,792

06/10/2021

02:41

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.36480

839,768

06/10/2021

02:41

System.Web.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

107,768

06/10/2021

02:41

System.Web.Services.dll

4.0.30319.36415

858,320

06/10/2021

02:41

System.Web.tlb

4.0.30319.36415

6,144

06/10/2021

02:41

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.0.30319.36660

744,328

06/10/2021

02:42

System.Windows.Forms.dll

4.0.30319.36415

4,859,608

06/10/2021

02:41

Hệ thống. Windows. Forms.tlb

4.0.30319.36415

85,504

06/10/2021

02:41

System.Windows.Input.Manipulations.dll

4.0.30319.36415

68,520

06/10/2021

02:42

System.Windows.Presentation.dll

4.0.30319.36415

29,072

06/10/2021

02:42

System.Xaml.dll

4.0.30319.36660

633,624

06/10/2021

02:42

System.Xml.dll

4.0.30319.36430

2,705,032

06/10/2021

02:41

TLBREF.DLL

4.0.30319.36415

101,024

06/10/2021

02:41

UIAutomationClient.dll

4.0.30319.36415

178,536

06/10/2021

02:42

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.0.30319.36415

365,984

06/10/2021

02:42

UIAutomationProvider.dll

4.0.30319.36415

48,496

06/10/2021

02:42

UIAutomationTypes.dll

4.0.30319.36415

105,832

06/10/2021

02:42

webengine.dll

4.0.30319.36660

17,800

06/10/2021

02:41

webengine4.dll

4.0.30319.36660

502,664

06/10/2021

02:41

WindowsBase.dll

4.0.30319.36660

1,234,824

06/10/2021

02:42

WindowsFormsIntegration.dll

4.0.30319.36415

102,784

06/10/2021

02:42

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36415

126,136

06/10/2021

02:41

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

24,368

06/10/2021

02:42

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36577

76,776

06/10/2021

02:42

wpf-etw.man

151,330

06/10/2021

02:42

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36660

12,168

06/10/2021

02:42

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36660

17,808

06/10/2021

02:42

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36660

1,641,344

06/10/2021

02:42

WsatConfig.exe

4.0.30319.36415

155,256

06/10/2021

02:42

XamlBuildTask.dll

4.0.30319.36415

133,976

06/10/2021

02:42

XsdBuildTask.dll

4.0.30319.36415

68,280

06/10/2021

02:42

ThirdPartyNotices.txt

20,126

06/10/2021

02:46

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

536,856

06/10/2021

02:41

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

875,800

06/10/2021

02:41

x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

System.Web.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,713,560

06/10/2021

02:41

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52415.36415

4,008,232

06/10/2021

02:42

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52415.36415

3,194,664

06/10/2021

02:42

vbc.exe

12.0.52415.36415

3,546,232

06/10/2021

02:42

vbc.exe

12.0.52415.36415

2,459,256

06/10/2021

02:42

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52415.36415

272,184

06/10/2021

02:42

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52415.36415

272,184

06/10/2021

02:42

vbc7ui.dll

12.0.52415.36415

271,512

06/10/2021

02:42

vbc7ui.dll

12.0.52415.36415

271,512

06/10/2021

02:42

Accessibility.dll

4.0.30319.36415

36,008

06/10/2021

02:41

AddInProcess.exe

4.0.30319.36415

42,104

06/10/2021

02:41

AddInProcess32.exe

4.0.30319.36415

42,104

06/10/2021

02:41

AddInUtil.exe

4.0.30319.36415

42,104

06/10/2021

02:41

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36415

188,072

06/10/2021

02:42

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36415

170,664

06/10/2021

02:41

alink.dll

12.0.52415.36415

145,048

06/10/2021

02:42

alink.dll

12.0.52415.36415

116,888

06/10/2021

02:41

alinkui.dll

12.0.52415.36415

35,488

06/10/2021

02:42

alinkui.dll

12.0.52415.36415

35,488

06/10/2021

02:42

AppLaunch.exe

4.0.30319.36415

115,832

06/10/2021

02:42

AppLaunch.exe

4.0.30319.36415

98,424

06/10/2021

02:41

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36415

54,904

06/10/2021

02:42

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36415

55,928

06/10/2021

02:41

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36415

29,888

06/10/2021

02:42

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36415

28,352

06/10/2021

02:41

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36415

37,560

06/10/2021

02:42

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36415

34,488

06/10/2021

02:41

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36415

25,776

06/10/2021

02:42

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36415

24,760

06/10/2021

02:41

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36660

38,264

06/10/2021

02:42

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36660

34,696

06/10/2021

02:41

aspnet_perf.ini

997,498

06/10/2021

02:42

aspnet_perf2.ini

995,542

06/10/2021

02:42

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36415

90,280

06/10/2021

02:42

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36415

90,280

06/10/2021

02:41

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36415

44,664

06/10/2021

02:42

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36415

45,176

06/10/2021

02:41

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36415

43,640

06/10/2021

02:42

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36415

41,080

06/10/2021

02:41

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36415

127,096

06/10/2021

02:42

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36415

127,608

06/10/2021

02:42

aspnet_state.exe

4.0.30319.36415

50,808

06/10/2021

02:42

aspnet_state.exe

4.0.30319.36415

45,688

06/10/2021

02:41

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36660

40,840

06/10/2021

02:42

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36660

36,232

06/10/2021

02:41

AspNetMMCExt.dll

4.0.30319.36415

509,624

06/10/2021

02:41

CasPol.exe

4.0.30319.36415

107,640

06/10/2021

02:42

CasPol.exe

4.0.30319.36415

108,152

06/10/2021

02:41

clr.dll

4.0.30319.36627

10,071,328

06/10/2021

02:42

clr.dll

4.0.30319.36627

6,941,472

06/10/2021

02:41

CLR-ETW.man

303,557

06/10/2021

02:42

CLR-ETW.man

303,549

06/10/2021

02:41

clrcompression.dll

4.0.30319.36415

122,048

06/10/2021

02:42

clrcompression.dll

4.0.30319.36415

106,688

06/10/2021

02:41

clretwrc.dll

4.0.30319.36415

228,008

06/10/2021

02:42

clretwrc.dll

4.0.30319.36415

228,008

06/10/2021

02:41

clrjit.dll

4.0.30319.36627

1,235,232

06/10/2021

02:42

clrjit.dll

4.0.30319.36627

509,728

06/10/2021

02:41

ComSvcConfig.exe

4.0.30319.36415

176,760

06/10/2021

02:42

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36415

153,784

06/10/2021

02:42

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36415

127,672

06/10/2021

02:41

corperfmonsymbols.ini

1,516,922

06/10/2021

02:42

csc.exe

4.0.30319.36415

2,637,432

06/10/2021

02:42

csc.exe

4.0.30319.36415

1,853,048

06/10/2021

02:41

cscui.dll

4.0.30319.36415

203,416

06/10/2021

02:42

cscui.dll

4.0.30319.36415

203,416

06/10/2021

02:41

Culture.dll

4.0.30319.36415

63,648

06/10/2021

02:42

Culture.dll

4.0.30319.36415

54,432

06/10/2021

02:41

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36415

104,648

06/10/2021

02:42

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36415

95,936

06/10/2021

02:41

cvtres_clr.exe

12.0.52415.36415

46,712

06/10/2021

02:42

cvtres_clr.exe

12.0.52415.36415

43,128

06/10/2021

02:41

cvtresui_clr.dll

12.0.52415.36415

20,144

06/10/2021

02:42

cvtresui_clr.dll

12.0.52415.36415

20,144

06/10/2021

02:42

DataSvcUtil.exe

4.0.30319.36415

73,336

06/10/2021

02:41

dfdll.dll

4.0.30319.36415

165,528

06/10/2021

02:42

dfdll.dll

4.0.30319.36415

141,976

06/10/2021

02:41

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,608

06/10/2021

02:42

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,600

06/10/2021

02:41

dfsvc.exe

4.0.30319.36415

23,160

06/10/2021

02:41

diasymreader.dll

12.0.52415.36415

1,068,208

06/10/2021

02:42

diasymreader.dll

12.0.52415.36415

859,824

06/10/2021

02:41

dw20.exe

4.0.30319.36415

51,320

06/10/2021

02:42

dw20.exe

4.0.30319.36415

45,176

06/10/2021

02:41

EdmGen.exe

4.0.30319.36415

85,624

06/10/2021

02:41

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36415

804,552

06/10/2021

02:42

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36415

804,552

06/10/2021

02:41

filetracker.dll

12.0.52415.36415

262,832

06/10/2021

02:42

filetracker.dll

12.0.52415.36415

226,992

06/10/2021

02:42

FileTrackerUI.dll

12.0.52415.36415

21,688

06/10/2021

02:42

FileTrackerUI.dll

12.0.52415.36415

21,688

06/10/2021

02:42

fusion.dll

4.0.30319.36415

92,832

06/10/2021

02:42

fusion.dll

4.0.30319.36415

74,904

06/10/2021

02:41

ie.browser

5,166

06/10/2021

02:42

ie.browser

5,166

06/10/2021

02:41

ilasm.exe

4.0.30319.36415

363,640

06/10/2021

02:42

ilasm.exe

4.0.30319.36415

297,080

06/10/2021

02:41

InstallPersistSqlState.sql

54,647

06/10/2021

02:42

InstallPersistSqlState.sql

54,647

06/10/2021

02:41

InstallSqlState.sql

54,427

06/10/2021

02:42

InstallSqlState.sql

54,427

06/10/2021

02:41

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

06/10/2021

02:42

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

06/10/2021

02:41

InstallUtil.exe

4.0.30319.36415

40,056

06/10/2021

02:42

InstallUtil.exe

4.0.30319.36415

40,568

06/10/2021

02:41

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36415

76,472

06/10/2021

02:42

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36415

68,280

06/10/2021

02:41

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36415

71,856

06/10/2021

02:42

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36415

71,856

06/10/2021

02:41

jsc.exe

12.0.52415.36415

47,224

06/10/2021

02:42

locale.nlp

419,632

06/10/2021

02:42

locale.nlp

419,632

06/10/2021

02:41

Microsoft.Activities.Build.dll

4.0.30319.36415

54,160

06/10/2021

02:42

Microsoft.Build.Conversion.v4.0.dll

4.0.30319.36415

85,248

06/10/2021

02:42

Microsoft.Build.dll

4.0.30319.36415

1,448,128

06/10/2021

02:42

Microsoft.Build.Engine.dll

4.0.30319.36415

668,376

06/10/2021

02:42

Microsoft.Build.Framework.dll

4.0.30319.36415

101,608

06/10/2021

02:42

Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36415

1,191,152

06/10/2021

02:42

Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll

4.0.30319.36415

273,664

06/10/2021

02:42

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

06/10/2021

02:42

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

06/10/2021

02:42

Microsoft.Common.targets

262,547

06/10/2021

02:42

Microsoft.Common.targets

262,547

06/10/2021

02:42

Microsoft.CSharp.dll

4.0.30319.36415

492,224

06/10/2021

02:41

Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll

4.0.30319.36415

53,000

06/10/2021

02:41

Microsoft.Data.Entity.targets

6,501

06/10/2021

02:46

Microsoft.Internal.Tasks.Dataflow.dll

4.0.30319.36415

184,584

06/10/2021

02:41

Microsoft.Transactions.Bridge.dll

4.0.30319.36415

407,824

06/10/2021

02:42

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36415

131,848

06/10/2021

02:42

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36415

131,336

06/10/2021

02:42

Microsoft.VisualC.STLCLR.dll

12.0.52415.36415

50,920

06/10/2021

02:42

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll

4.0.30319.36415

141,192

06/10/2021

02:42

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36415

99,168

06/10/2021

02:42

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36415

99,160

06/10/2021

02:42

Microsoft.WinFX.targets

42,213

06/10/2021

02:42

Microsoft.WinFX.targets

42,213

06/10/2021

02:42

Microsoft.Workflow.Compiler.exe

4.0.30319.36415

32,888

06/10/2021

02:42

Microsoft.WorkflowBuildExtensions.targets

7,537

06/10/2021

02:42

Microsoft.Xaml.targets

19,848

06/10/2021

02:42

Microsoft.Xaml.targets

19,848

06/10/2021

02:42

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

06/10/2021

02:42

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

06/10/2021

02:42

Microsoft.JScript.dll

12.0.52415.36415

758,984

06/10/2021

02:42

Microsoft. JScript.tlb

12.0.52415.36415

57,856

06/10/2021

02:42

Microsoft. JScript.tlb

12.0.52415.36415

57,856

06/10/2021

02:42

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

12.0.52415.36415

108,840

06/10/2021

02:42

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

12.0.52415.36415

360,208

06/10/2021

02:42

Microsoft.VisualBasic.dll

12.0.52415.36415

651,488

06/10/2021

02:42

Microsoft.VisualC.Dll

12.0.52415.36415

30,408

06/10/2021

02:42

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36415

113,320

06/10/2021

02:42

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36415

107,176

06/10/2021

02:41

MSBuild.exe

4.0.30319.36415

263,288

06/10/2021

02:42

MSBuild.exe

4.0.30319.36415

267,896

06/10/2021

02:42

mscordacwks.dll

4.0.30319.36627

1,731,872

06/10/2021

02:42

mscordacwks.dll

4.0.30319.36627

1,285,104

06/10/2021

02:41

mscordbi.dll

4.0.30319.36627

1,534,240

06/10/2021

02:42

mscordbi.dll

4.0.30319.36627

1,108,464

06/10/2021

02:41

mscoree.tlb

4.0.30319.36415

30,720

06/10/2021

02:42

mscoree.tlb

4.0.30319.36415

30,720

06/10/2021

02:41

mscoreei.dll

4.0.30319.36415

636,072

06/10/2021

02:42

mscoreei.dll

4.0.30319.36415

516,264

06/10/2021

02:41

mscoreeis.dll

4.0.30319.36415

32,936

06/10/2021

02:42

mscoreeis.dll

4.0.30319.36415

32,936

06/10/2021

02:41

mscorlib.dll

4.0.30319.36627

5,222,688

06/10/2021

02:42

mscorlib.dll

4.0.30319.36627

5,268,768

06/10/2021

02:41

mscorpe.dll

4.0.30319.36415

85,152

06/10/2021

02:42

mscorpe.dll

4.0.30319.36415

75,424

06/10/2021

02:41

mscorpehost.dll

4.0.30319.36415

169,648

06/10/2021

02:42

mscorpehost.dll

4.0.30319.36415

139,952

06/10/2021

02:41

mscorrc.dll

4.0.30319.36415

395,936

06/10/2021

02:42

mscorrc.dll

4.0.30319.36415

395,936

06/10/2021

02:41

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36415

127,160

06/10/2021

02:42

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36415

104,632

06/10/2021

02:41

mscorsecr.dll

4.0.30319.36415

38,056

06/10/2021

02:42

mscorsecr.dll

4.0.30319.36415

38,056

06/10/2021

02:41

mscorsn.dll

4.0.30319.36415

26,272

06/10/2021

02:42

mscorsn.dll

4.0.30319.36415

25,760

06/10/2021

02:41

mscorsvc.dll

4.0.30319.36415

523,424

06/10/2021

02:42

mscorsvc.dll

4.0.30319.36415

414,880

06/10/2021

02:41

mscorsvw.exe

4.0.30319.36415

124,024

06/10/2021

02:42

mscorsvw.exe

4.0.30319.36415

103,552

06/10/2021

02:41

VsVersion.dll

12.0.52415.36415

18,088

06/10/2021

02:42

VsVersion.dll

12.0.52415.36415

18,088

06/10/2021

02:42

ngen.exe

4.0.30319.36415

171,128

06/10/2021

02:42

ngen.exe

4.0.30319.36415

140,920

06/10/2021

02:41

nlssorting.dll

4.0.30319.36415

84,144

06/10/2021

02:42

nlssorting.dll

4.0.30319.36415

74,928

06/10/2021

02:41

normalization.dll

4.0.30319.36415

34,488

06/10/2021

02:42

normalization.dll

4.0.30319.36415

31,416

06/10/2021

02:41

PenIMC.dll

4.0.30319.36660

87,936

06/10/2021

02:42

PenIMC.dll

4.0.30319.36660

74,624

06/10/2021

02:42

PerfCounter.dll

4.0.30319.36415

241,840

06/10/2021

02:42

PerfCounter.dll

4.0.30319.36415

204,464

06/10/2021

02:41

peverify.dll

4.0.30319.36627

226,592

06/10/2021

02:42

peverify.dll

4.0.30319.36627

164,640

06/10/2021

02:41

PresentationBuildTasks.dll

4.0.30319.36415

604,536

06/10/2021

02:42

PresentationCore.dll

4.0.30319.36660

3,203,960

06/10/2021

02:43

PresentationCore.dll

4.0.30319.36660

3,219,840

06/10/2021

02:42

PresentationFramework.Aero.dll

4.0.30319.36415

249,232

06/10/2021

02:42

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36415

177,560

06/10/2021

02:42

PresentationFramework.Classic.dll

4.0.30319.36415

181,144

06/10/2021

02:42

PresentationFramework.Luna.dll

4.0.30319.36415

484,752

06/10/2021

02:42

PresentationFramework.Royale.dll

4.0.30319.36415

208,272

06/10/2021

02:42

PresentationFramework.dll

4.0.30319.36660

6,221,192

06/10/2021

02:42

PresentationFramework-SystemCore.dll

4.0.30319.36415

25,352

06/10/2021

02:42

PresentationFramework-SystemData.dll

4.0.30319.36415

23,816

06/10/2021

02:42

PresentationFramework-SystemDrawing.dll

4.0.30319.36415

24,336

06/10/2021

02:42

PresentationFramework-SystemXml.dll

4.0.30319.36415

24,832

06/10/2021

02:42

PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll

4.0.30319.36415

22,800

06/10/2021

02:42

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36660

225,152

06/10/2021

02:43

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36660

77,704

06/10/2021

02:43

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36660

179,080

06/10/2021

02:42

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36660

77,704

06/10/2021

02:42

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36660

1,070,976

06/10/2021

02:43

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36660

783,240

06/10/2021

02:42

PresentationUI.dll

4.0.30319.36415

847,032

06/10/2021

02:42

ReachFramework.dll

4.0.30319.36577

599,024

06/10/2021

02:42

RegAsm.exe

4.0.30319.36415

64,120

06/10/2021

02:42

RegAsm.exe

4.0.30319.36415

64,632

06/10/2021

02:41

RegSvcs.exe

4.0.30319.36415

44,664

06/10/2021

02:42

RegSvcs.exe

4.0.30319.36415

45,176

06/10/2021

02:41

regtlib.exe

12.0.52415.36415

94,328

06/10/2021

02:42

regtlib.exe

12.0.52415.36415

84,600

06/10/2021

02:42

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

24,232

06/10/2021

02:42

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

23,720

06/10/2021

02:41

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36415

18,128

06/10/2021

02:42

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36415

43,736

06/10/2021

02:42

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36415

43,744

06/10/2021

02:42

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36415

18,128

06/10/2021

02:42

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36415

18,136

06/10/2021

02:42

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36415

19,688

06/10/2021

02:42

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36415

19,688

06/10/2021

02:42

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36415

18,136

06/10/2021

02:42

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36415

86,784

06/10/2021

02:42

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

47,376

06/10/2021

02:42

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

47,376

06/10/2021

02:42

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36415

77,056

06/10/2021

02:42

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36415

263,288

06/10/2021

02:42

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36415

226,424

06/10/2021

02:42

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36415

18,120

06/10/2021

02:42

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36415

37,592

06/10/2021

02:42

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36415

37,592

06/10/2021

02:42

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36415

18,120

06/10/2021

02:42

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36627

29,472

06/10/2021

02:42

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36627

28,960

06/10/2021

02:42

SMDiagnostics.dll

4.0.30319.36627

73,864

06/10/2021

02:42

SMSvcHost.exe

4.0.30319.36415

139,896

06/10/2021

02:42

SOS.dll

4.0.30319.36627

823,792

06/10/2021

02:42

SOS.dll

4.0.30319.36627

763,168

06/10/2021

02:41

System.Speech.dll

4.0.30319.36660

679,296

06/10/2021

02:42

sysglobl.dll

4.0.30319.36415

133,264

06/10/2021

02:41

System.Activities.Core.Presentation.dll

4.0.30319.36415

718,256

06/10/2021

02:42

System.Activities.dll

4.0.30319.36627

1,583,248

06/10/2021

02:42

System.Activities.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

144,176

06/10/2021

02:42

System.Activities.Presentation.dll

4.0.30319.36415

2,140,568

06/10/2021

02:42

System.AddIn.Contract.dll

4.0.30319.36415

52,440

06/10/2021

02:41

System.AddIn.dll

4.0.30319.36415

163,512

06/10/2021

02:41

System.Collections.Concurrent.dll

4.0.30319.36415

29,456

06/10/2021

02:42

System.Collections.dll

4.0.30319.36415

29,896

06/10/2021

02:42

System.ComponentModel.Annotations.dll

4.0.30319.36415

29,992

06/10/2021

02:42

System.ComponentModel.Composition.dll

4.0.30319.36415

312,104

06/10/2021

02:41

system.componentmodel.composition.registration.dll

4.0.30319.36415

62,848

06/10/2021

02:41

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.0.30319.36415

120,640

06/10/2021

02:41

System.ComponentModel.dll

4.0.30319.36415

29,400

06/10/2021

02:42

System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll

4.0.30319.36415

29,504

06/10/2021

02:42

System.Core.dll

4.0.30319.36660

1,264,912

06/10/2021

02:41

System.Data.DataSetExtensions.dll

4.0.30319.36415

72,464

06/10/2021

02:41

System.Data.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

1,087,208

06/10/2021

02:41

System.Data.Entity.dll

4.0.30319.36415

4,099,280

06/10/2021

02:41

System.Data.Linq.dll

4.0.30319.36415

698,568

06/10/2021

02:41

System.Data.Services.Client.dll

4.0.30319.36415

448,240

06/10/2021

02:41

System.Data.Services.Design.dll

4.0.30319.36415

176,368

06/10/2021

02:41

System.Data.Services.dll

4.0.30319.36415

684,248

06/10/2021

02:41

System.Diagnostics.Contracts.dll

4.0.30319.36415

29,960

06/10/2021

02:42

System.Diagnostics.Debug.dll

4.0.30319.36415

29,424

06/10/2021

02:42

System.Diagnostics.Tools.dll

4.0.30319.36415

29,424

06/10/2021

02:42

System.Diagnostics.Tracing.dll

4.0.30319.36415

29,440

06/10/2021

02:42

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.0.30319.36415

297,776

06/10/2021

02:41

system.dynamic.dll

4.0.30319.36415

134,320

06/10/2021

02:41

System.Dynamic.Runtime.dll

4.0.30319.36415

29,928

06/10/2021

02:42

System.Globalization.dll

4.0.30319.36415

29,400

06/10/2021

02:42

System.IdentityModel.dll

4.0.30319.36627

1,097,872

06/10/2021

02:42

System.IdentityModel.Selectors.dll

4.0.30319.36415

145,680

06/10/2021

02:42

System.IdentityModel.Services.dll

4.0.30319.36627

200,480

06/10/2021

02:41

System.IO.dll

4.0.30319.36415

29,336

06/10/2021

02:42

System.IO.Log.dll

4.0.30319.36415

134,992

06/10/2021

02:42

System.Linq.dll

4.0.30319.36415

29,344

06/10/2021

02:42

System.Linq.Expressions.dll

4.0.30319.36415

31,472

06/10/2021

02:42

System.Linq.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,400

06/10/2021

02:42

System.Linq.Queryable.dll

4.0.30319.36415

29,408

06/10/2021

02:42

System.Management.Instrumentation.dll

4.0.30319.36415

146,696

06/10/2021

02:41

System.Net.dll

4.0.30319.36415

259,744

06/10/2021

02:41

System.Net.Http.Rtc.dll

4.0.30319.36415

29,400

06/10/2021

02:42

System.Net.NetworkInformation.dll

4.0.30319.36415

29,456

06/10/2021

02:42

System.Net.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,408

06/10/2021

02:42

System.Net.Requests.dll

4.0.30319.36415

29,392

06/10/2021

02:42

System.ObjectModel.dll

4.0.30319.36415

29,904

06/10/2021

02:42

System.Printing.dll

4.0.30319.36577

343,328

06/10/2021

02:43

System.Printing.dll

4.0.30319.36577

343,840

06/10/2021

02:42

System.Reflection.dll

4.0.30319.36415

29,896

06/10/2021

02:42

System.Reflection.Emit.dll

4.0.30319.36415

29,416

06/10/2021

02:42

System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll

4.0.30319.36415

29,488

06/10/2021

02:42

System.Reflection.Emit.Lightweight.dll

4.0.30319.36415

29,488

06/10/2021

02:42

System.Reflection.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,448

06/10/2021

02:42

System.Reflection.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,448

06/10/2021

02:42

System.Resources.ResourceManager.dll

4.0.30319.36415

29,472

06/10/2021

02:42

System.Runtime.dll

4.0.30319.36415

36,528

06/10/2021

02:42

System.Runtime.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

173,344

06/10/2021

02:42

System.Runtime.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,432

06/10/2021

02:42

System.Runtime.InteropServices.dll

4.0.30319.36415

32,536

06/10/2021

02:42

System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll

4.0.30319.36415

29,560

06/10/2021

02:42

System.Runtime.Numerics.dll

4.0.30319.36415

29,424

06/10/2021

02:42

System.Runtime.Serialization.dll

4.0.30319.36627

1,060,496

06/10/2021

02:42

System.Runtime.Serialization.Json.dll

4.0.30319.36415

29,480

06/10/2021

02:42

System.Runtime.Serialization.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,520

06/10/2021

02:42

System.Runtime.Serialization.Xml.dll

4.0.30319.36415

29,984

06/10/2021

02:42

System.Security.Principal.dll

4.0.30319.36415

29,432

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Activation.dll

4.0.30319.36415

204,184

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Activities.dll

4.0.30319.36415

570,264

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Channels.dll

4.0.30319.36627

160,024

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.0.30319.36627

313,120

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.dll

4.0.30319.36627

6,388,328

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Duplex.dll

4.0.30319.36415

29,440

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Http.dll

4.0.30319.36415

29,936

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Internals.dll

4.0.30319.36627

255,120

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.NetTcp.dll

4.0.30319.36415

29,432

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Primitives.dll

4.0.30319.36415

34,072

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Routing.dll

4.0.30319.36415

132,496

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Security.dll

4.0.30319.36415

29,960

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.ServiceMoniker40.dll

4.0.30319.36415

23,312

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.0.30319.36627

40,432

06/10/2021

02:42

System.ServiceModel.Web.dll

4.0.30319.36415

332,520

06/10/2021

02:42

System.Text.Encoding.dll

4.0.30319.36415

29,400

06/10/2021

02:42

System.Text.Encoding.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,464

06/10/2021

02:42

System.Text.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

29,456

06/10/2021

02:42

System.Threading.dll

4.0.30319.36415

29,888

06/10/2021

02:42

System.Threading.Tasks.dll

4.0.30319.36415

30,432

06/10/2021

02:42

System.Threading.Tasks.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,472

06/10/2021

02:42

System.Web.Abstractions.dll

4.0.30319.36415

22,912

06/10/2021

02:41

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.36660

64,272

06/10/2021

02:41

System.Web.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

106,928

06/10/2021

02:41

System.Web.DynamicData.Design.dll

4.0.30319.36415

44,952

06/10/2021

02:41

System.Web.DynamicData.dll

4.0.30319.36415

248,696

06/10/2021

02:41

System.Web.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

172,264

06/10/2021

02:41

System.Web.Entity.dll

4.0.30319.36415

166,088

06/10/2021

02:41

System.Web.Extensions.Design.dll

4.0.30319.36415

354,704

06/10/2021

02:41

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.36660

1,852,688

06/10/2021

02:41

System.Web.Routing.dll

4.0.30319.36415

22,376

06/10/2021

02:41

System.Windows.dll

4.0.30319.36415

31,416

06/10/2021

02:42

System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

82,904

06/10/2021

02:41

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,726,392

06/10/2021

02:41

System.Workflow.Activities.dll

4.0.30319.36577

1,068,824

06/10/2021

02:42

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.0.30319.36577

1,571,616

06/10/2021

02:42

System.Workflow.Runtime.dll

4.0.30319.36577

504,088

06/10/2021

02:42

System.WorkflowServices.dll

4.0.30319.36415

455,040

06/10/2021

02:42

System.Xaml.Hosting.dll

4.0.30319.36415

42,704

06/10/2021

02:42

System.Xml.Linq.dll

4.0.30319.36415

163,512

06/10/2021

02:41

System.Xml.ReaderWriter.dll

4.0.30319.36415

29,928

06/10/2021

02:42

System.Xml.Serialization.dll

4.0.30319.36415

45,808

06/10/2021

02:42

System.Xml.XDocument.dll

4.0.30319.36415

29,912

06/10/2021

02:42

System.Xml.XmlSerializer.dll

4.0.30319.36415

29,936

06/10/2021

02:42

System.Runtime.Caching.dll

4.0.30319.36415

109,272

06/10/2021

02:41

System.configuration.dll

4.0.30319.36645

405,136

06/10/2021

02:41

System.Configuration.Install.dll

4.0.30319.36415

103,176

06/10/2021

02:41

System.Data.dll

4.0.30319.36700

3,239,288

06/10/2021

02:42

System.Data.dll

4.0.30319.36700

3,210,640

06/10/2021

02:41

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36415

510,176

06/10/2021

02:42

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36415

509,672

06/10/2021

02:41

System.Data.SqlXml.dll

4.0.30319.36430

752,312

06/10/2021

02:41

System.Deployment.dll

4.0.30319.36415

853,704

06/10/2021

02:41

System.Design.dll

4.0.30319.36415

5,056,176

06/10/2021

02:41

System.Device.dll

4.0.30319.36415

64,184

06/10/2021

02:41

System.DirectoryServices.dll

4.0.30319.36415

425,712

06/10/2021

02:41

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.0.30319.36415

203,056

06/10/2021

02:41

System.dll

4.0.30319.36710

3,486,488

06/10/2021

02:45

System.Drawing.Design.dll

4.0.30319.36415

113,888

06/10/2021

02:41

System.Drawing.dll

4.0.30319.36415

598,712

06/10/2021

02:41

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36415

7,680

06/10/2021

02:42

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36415

7,680

06/10/2021

02:41

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36415

248,040

06/10/2021

02:42

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36415

248,552

06/10/2021

02:41

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36415

91,392

06/10/2021

02:42

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36415

86,784

06/10/2021

02:41

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36415

33,280

06/10/2021

02:42

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36415

33,280

06/10/2021

02:41

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36415

125,440

06/10/2021

02:42

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36415

111,104

06/10/2021

02:41

System.IO.Compression.dll

4.0.30319.36415

71,896

06/10/2021

02:41

System.IO.Compression.FileSystem.dll

4.0.30319.36415

28,936

06/10/2021

02:41

System.Management.dll

4.0.30319.36415

417,480

06/10/2021

02:41

System.Messaging.dll

4.0.30319.36415

274,112

06/10/2021

02:41

System.Net.Http.dll

4.0.30319.36415

202,432

06/10/2021

02:41

System.Net.Http.WebRequest.dll

4.0.30319.36415

50,944

06/10/2021

02:41

System.Numerics.dll

4.0.30319.36415

86,208

06/10/2021

02:41

System.Reflection.context.dll

4.0.30319.36415

108,272

06/10/2021

02:41

System.Runtime.Remoting.dll

4.0.30319.36415

348,904

06/10/2021

02:41

System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

4.0.30319.36415

142,192

06/10/2021

02:41

System.Security.dll

4.0.30319.36700

286,088

06/10/2021

02:41

System.ServiceProcess.dll

4.0.30319.36415

134,872

06/10/2021

02:41

System.tlb

12.0.52415.36415

71,168

06/10/2021

02:42

System.tlb

12.0.52415.36415

71,168

06/10/2021

02:41

System.Transactions.dll

4.0.30319.36415

292,560

06/10/2021

02:42

System.Transactions.dll

4.0.30319.36415

289,488

06/10/2021

02:41

System.Web.dll

4.0.30319.36660

5,451,656

06/10/2021

02:42

System.Web.dll

4.0.30319.36660

5,457,792

06/10/2021

02:41

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.36480

839,768

06/10/2021

02:41

System.Web.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

107,768

06/10/2021

02:41

System.Web.Services.dll

4.0.30319.36415

858,320

06/10/2021

02:41

System.Web.tlb

4.0.30319.36415

6,144

06/10/2021

02:42

System.Web.tlb

4.0.30319.36415

6,144

06/10/2021

02:41

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.0.30319.36660

744,328

06/10/2021

02:42

System.Windows.Forms.dll

4.0.30319.36415

4,859,608

06/10/2021

02:41

Hệ thống. Windows. Forms.tlb

4.0.30319.36415

85,504

06/10/2021

02:42

Hệ thống. Windows. Forms.tlb

4.0.30319.36415

85,504

06/10/2021

02:41

System.Windows.Input.Manipulations.dll

4.0.30319.36415

68,520

06/10/2021

02:42

System.Windows.Presentation.dll

4.0.30319.36415

29,072

06/10/2021

02:42

System.Xaml.dll

4.0.30319.36660

633,624

06/10/2021

02:42

System.XML.dll

4.0.30319.36430

2,705,032

06/10/2021

02:41

TLBREF.DLL

4.0.30319.36415

115,352

06/10/2021

02:42

TLBREF.DLL

4.0.30319.36415

101,024

06/10/2021

02:41

UIAutomationClient.dll

4.0.30319.36415

178,536

06/10/2021

02:42

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.0.30319.36415

365,984

06/10/2021

02:42

UIAutomationProvider.dll

4.0.30319.36415

48,496

06/10/2021

02:42

UIAutomationTypes.dll

4.0.30319.36415

105,832

06/10/2021

02:42

webengine.dll

4.0.30319.36660

19,848

06/10/2021

02:42

webengine.dll

4.0.30319.36660

17,800

06/10/2021

02:41

webengine4.dll

4.0.30319.36660

614,280

06/10/2021

02:42

webengine4.dll

4.0.30319.36660

502,664

06/10/2021

02:41

WindowsBase.dll

4.0.30319.36660

1,234,824

06/10/2021

02:42

WindowsFormsIntegration.dll

4.0.30319.36415

102,784

06/10/2021

02:42

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36415

174,256

06/10/2021

02:42

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36415

126,136

06/10/2021

02:41

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36577

85,792

06/10/2021

02:42

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

24,368

06/10/2021

02:42

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

24,368

06/10/2021

02:42

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36577

76,776

06/10/2021

02:42

wpf-etw.man

151,330

06/10/2021

02:42

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36660

12,168

06/10/2021

02:43

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36660

12,168

06/10/2021

02:42

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36660

18,840

06/10/2021

02:43

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36660

17,808

06/10/2021

02:42

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36660

2,101,632

06/10/2021

02:43

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36660

1,641,344

06/10/2021

02:42

WsatConfig.exe

4.0.30319.36415

155,256

06/10/2021

02:42

XamlBuildTask.dll

4.0.30319.36415

133,976

06/10/2021

02:42

XsdBuildTask.dll

4.0.30319.36415

68,280

06/10/2021

02:42

ThirdPartyNotices.txt

20,126

06/10/2021

02:46

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

678,488

06/10/2021

02:42

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

536,856

06/10/2021

02:41

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

869,464

06/10/2021

02:42

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

875,800

06/10/2021

02:41

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×