Quản lý các thiết bị bạn sử dụng bằng tài khoản Microsoft

Đây là cách thêm thiết bị vào tài khoản Microsoft của bạn:

 • Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trên thiết bị Xbox hoặc Windows 10.

 • Đăng nhập vào Microsoft Store trên PC chạy Windows 10 của bạn. 

 • Đi tới Account.Microsoft.com/Devices, chọn không nhìn thấy thiết bị của bạn?, rồi làm theo hướng dẫn.

 • Trên thiết bị iOS: Tải xuống Microsoft Edge từ Apple App Store và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 • Trên thiết bị Android: Tải xuống Microsoft Edge, Microsoft Launcher hoặc Đồng hành Điện thoại của bạn từ Cửa hàng Google Play và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 • Không thể thêm thiết bị MacOS vào thời điểm này.

Đăng ký một thiết bị để xem bảo hành của nó

Để xem phạm vi bảo hành cho bề mặt, phụ kiện bề mặt, Xbox hoặc Xbox của bạn, bạn sẽ cần phải đăng ký số sê-ri của nó. Không dùng được một số tính năng trực tuyến khi thêm thiết bị của bạn theo cách này.

 1. Đi tới Account.Microsoft.com/Devices, đăng nhập, rồi chọn không nhìn thấy thiết bị của bạn? để tiếp tục.

 2. Nhập số sê-ri của thiết bị của bạn để đăng ký vào tài khoản của bạn.

 3. Chọn thiết bị của bạn để xem thông tin về bảo hành của nó.

Lưu ý: Nếu công ty hoặc tổ chức của bạn đang quản lý hoặc sở hữu Surface thì bạn không cần phải đăng ký nữa. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ và nhận tài nguyên bổ sung cho tình huống đó, hãy xem Surface trợ giúp về doanh nghiệp.

Sửa lỗi thiết bị

Nếu bạn đang gặp sự cố với thiết bị của mình, bạn có thể nhận trợ giúp và tạo yêu cầu bảo trì. Sau khi bạn đăng ký cho thiết bị của mình, cách tạo yêu cầu bảo trì như sau:

 1. Đi tới Account.Microsoft.com/Devices, đăng nhập, rồi chọn thiết bị đang gặp vấn đề.

 2. Chọn Bắt đầu yêu cầu, rồi làm theo hướng dẫn.

Đổi tên thiết bị

Thay đổi tên mặc định của thiết bị để bạn có thể nhanh chóng xác định thiết bị đó trong tài khoản Microsoft. Khi muốn tải một ứng dụng hoặc trò chơi xuống thiết bị khác, bạn có thể tìm thấy thiết bị đó theo tên mới.

Trên PC mà bạn muốn đổi tên:

 1. Chọn bắt đầu > thiết đặt > hệ thống > giới thiệu .

 2. Chọn Đổi tên PC này.

 3. Nhập tên mới và chọn Tiếp theo. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập.

 4. Chọn Khởi động lại ngay hoặc Khởi động lại sau.

Trên Xbox bạn muốn đổi tên:

 1. Chọn thiết đặt > hệ thống > thông tin bảng điều khiển > tên.

 2. Nhập tên mới và chọn Enter.

 3. Khởi động lại Xbox.

Loại bỏ thiết bị

Nếu bạn không sử dụng thiết bị nhưng thiết bị đó vẫn xuất hiện trong mục thiết bị của bạn, cách loại bỏ thiết bị như sau:

 1. Đi tới Account.Microsoft.com/Devices, đăng nhập và tìm thiết bị mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Chọn Hiển thị chi tiết để xem thông tin về thiết bị đó.

 3. Trong mục tên thiết bị của bạn, chọn Quản lý > Loại bỏ.

 4. Xem lại thông tin chi tiết của thiết bị, chọn hộp kiểm, Tôi đã sẵn sàng loại bỏ thiết bị này, rồi chọn Loại bỏ.

Nếu bạn muốn loại bỏ một thiết bị cho một đứa trẻ trong gia đình, bạn có đăng nhập vào Account.Microsoft.com/Devices, rồi làm theo cùng một hướng dẫn.

Hủy liên kết thiết bị với Microsoft Store

Nếu không thể tải xuống nội dung từ Microsoft Store, có thể do bạn đã đạt đến giới hạn thiết bị. Quản lý giới hạn thiết bị của bạn bằng cách loại bỏ các thiết bị bạn không sử dụng hoặc không còn quyền truy cập. Để hủy liên kết thiết bị:

 1. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn tại Account.Microsoft.com/Devices/Content.

 2. Tìm thiết bị mà bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Hủy liên kết.

 3. Xem lại thông tin chi tiết của thiết bị, rồi chọn Hủy liên kết.

Sau khi bạn hủy liên kết thiết bị, hệ thống sẽ không tính thiết bị đó vào giới hạn thiết bị của bạn. Nếu sau đó bạn chưa đạt giới hạn thiết bị và tải xuống một ứng dụng hoặc trò chơi trên thiết bị này, hệ thống sẽ lại tính thiết bị đó vào giới hạn thiết bị của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn gặp sự cố khi tải xuống hoặc khi cập nhật ứng dụng trên bất kỳ thiết bị nào, hãy xem bài viết Khắc phục sự cố trong các ứng dụng từ Microsoft Store hoặc Tôi không thể tìm thấy hoặc cài đặt ứng dụng từ Microsoft Store.

Tìm hoặc sửa lỗi thiết bị trong tài khoản Microsoft của bạn

Nếu thiết bị của bạn biến mất và bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft, bạn vẫn có thể tìm thấy thiết bị đó. Cách thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập vào Account.Microsoft.com/Devices.

 2. Tìm thiết bị bạn muốn, rồi chọn Hiển thị chi tiết.

 3. Chọn Tìm thiết bị của tôi.

 4. Để kiểm tra mọi sự cố về bảo mật, vào mục Cài đặt Bộ bảo vệ Windows, chọn Hiển thị chi tiết,rồi kiểm tra trạng thái bảo mật của bạn.

Để biết thêm thông tin về việc tìm thiết bị, truy cập vào Tìm và khóa thiết bị Windows bị mất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×