Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Việc thêm thiết bị vào tài khoản Microsoft sẽ giúp bạn xem trạng thái bảo hành, nhận hỗ trợ hoặc yêu cầu dịch vụ. Bạn cũng có thể tìm hoặc khóa thiết bị nếu điện thoại bị mất.

Trên trang này: Thêm | Đăng ký | Sửa chữa | Đổi tên | Xóa | Hủy liên kết | Tìm & khóa

Thêm thiết bị vào tài khoản Microsoft của bạn

Thêm thiết bị vào tài khoản Microsoft của bạn thật nhanh chóng và dễ dàng.  

Tải xuống Microsoft Edge, Microsoft Launcher hoặc Liên kết với Windows từ Cửa hàng Google Play và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn. 

Chọn một tùy chọn từ menu thả xuống để tìm hiểu cách thực hiện:

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

Đăng nhập vào Microsoft Store

Tải xuống Microsoft Edge, Microsoft Launcher hoặc Liên kết với Windows từ Cửa hàng Google Play và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

Tải xuống Microsoft Edge từ Apple App Store và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

Đi tới account.microsoft.com/devices, chọn Đăng ký thiết bị, sau đó làm theo hướng dẫn.

Rất tiếc, không thể thêm thiết bị macOS tại thời điểm này.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng tối đa 10 thiết bị với Microsoft Store. Nếu bạn không thể tải xuống ứng dụng và trò chơi, hãy xem lại các thiết bị được liên kết của bạn rồi chọn Hủy liên kết để cho phép thêm thiết bị mới.

Đăng ký thiết bị để xem thông tin bảo hành

Để xem phạm vi bảo hành cho Surface, phụ kiện Surface, Xbox hoặc phụ kiện Xbox, bạn cần đăng ký số sê-ri của thiết bị. Không dùng được một số tính năng trực tuyến khi thêm thiết bị của bạn theo cách này.

 1. Đi tới account.microsoft.com/devices, đăng nhập và chọn Đăng ký thiết bị để tiếp tục.

 2. Nhập số sê-ri của thiết bị của bạn để đăng ký vào tài khoản của bạn.

 3. Chọn thiết bị của bạn để xem thông tin bảo hành của thiết bị.

Lưu ý: Nếu công ty hoặc tổ chức của bạn đang quản lý hoặc sở hữu Surface thì bạn không cần phải đăng ký nữa. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ và nhận tài nguyên bổ sung cho tình huống đó, hãy xem trợ giúp của Surface for Business.

Sửa chữa thiết bị

Nếu bạn đang gặp sự cố với thiết bị của mình, bạn có thể nhận trợ giúp và tạo yêu cầu bảo trì. Sau khi bạn đăng ký cho thiết bị của mình, cách tạo yêu cầu bảo trì như sau:

 1. Đi tới account.microsoft.com/devices, đăng nhập và chọn thiết bị đang gặp sự cố.

 2. Chọn Bắt đầu yêu cầu, rồi làm theo hướng dẫn.

Đổi tên thiết bị

Thay đổi tên mặc định của thiết bị để bạn có thể nhanh chóng xác định thiết bị đó trong tài khoản Microsoft. Khi muốn tải một ứng dụng hoặc trò chơi xuống thiết bị khác, bạn có thể tìm thấy thiết bị đó theo tên mới.

 1. Mở Cài đặt Windows và chọn Đổi tên PC này.
  Mở Cài đặt

 2. Nhập tên mới và chọn Tiếp theo. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập.

 3. Chọn Khởi động lại ngay hoặc Khởi động lại sau.

 1. Nhấn vào nút Xbox trên bộ điều khiển để hiển thị Hướng dẫn, sau đó điều hướng đến hệ thống & Hồ sơ (biểu tượng tài khoản của bạn) và chọn Cài đặt > Hệ thống> Thông tin bảng điều khiển > Tên.

 2. Nhập tên mới và chọn Enter .

 3. Khởi động lại Xbox của bạn.

Loại bỏ thiết bị

Nếu bạn không sử dụng thiết bị nhưng thiết bị đó vẫn xuất hiện trong mục thiết bị của bạn, cách loại bỏ thiết bị như sau:

 1. Đi tới account.microsoft.com/devices, đăng nhập và tìm thiết bị mà bạn muốn xóa.

 2. Chọn thiết bị để xem tất cả các tùy chọn của bạn, chọn Xóa thiết bị, sau đó làm theo hướng dẫn.

Mẹo: Nếu bạn muốn xóa thiết bị cho trẻ trong gia đình, hãy yêu cầu trẻ đăng nhập vào account.microsoft.com/devices, sau đó làm theo hướng dẫn tương tự.

Tìm hoặc khóa thiết bị trong tài khoản Microsoft của bạn

Nếu thiết bị của bạn biến mất và bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft, bạn vẫn có thể tìm thấy thiết bị đó. Cách thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập vào account.microsoft.com/devices, sau đó chọn Tìm thiết bị của tôi.

 2. Chọn thiết bị bạn muốn tìm, sau đó chọn Tìm.

Để biết thêm thông tin về việc tìm thiết bị, truy cập vào Tìm và khóa thiết bị Windows bị mất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×