Lưu ý

Sử dụng các bước sau cho các chương trình Windows. Nếu bạn gặp sự cố với ứng dụng bạn nhận được từ Microsoft Store, hãy truy cập Khắc phục sự cố với ứng dụng từ Microsoft Store.

Trình gỡ lỗi Cài đặt và Gỡ cài đặt Chương trình giúp bạn tự động khắc phục các vấn đề khi bạn bị chặn cài đặt hoặc loại bỏ chương trình. Nó cũng khắc phục các khóa đăng ký bị hỏng.

Trước tiên, bạn cần tải xuống trình khắc phục sự cố.

Tải xuống Trình khắc phục sự cố

Nếu bạn thấy hộp Tải tệp xuống khi bạn bắt đầu tải xuống, hãy chọn Chạy hoặc Mở.

Trình khắc phục sự cố cung cấp các bước để bạn làm theo. Nếu chương trình không được liệt kê trong tÙy chọn gỡ cài đặt thì bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mã sản phẩm của chương trình đó. Để truy cập mã, bạn sẽ cần một công cụ để đọc các tệp MSI — thường có sẵn cho các chuyên gia CNTT. Bạn có thể tìm thấy khoá sản phẩm ở mặt sau của tệp MSI.

Những gì nó khắc phục

Trình khắc phục sự cố giúp khắc phục sự cố:

  • Làm hỏng khoá đăng ký không hợp lệ trên các hệ điều hành 64 bit.

  • Làm hỏng khóa sổ đăng ký kiểm soát dữ liệu cập nhật.

  • Ngăn chặn cài đặt chương trình mới.

  • Ngăn chặn không cho dỡ cài đặt hoặc cập nhật hoàn toàn các chương trình hiện có.

  • Chặn bạn gỡ cài đặt chương trình thông qua việc Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình (hoặc Chương trình và Tính năng) trong Control Panel.

Nếu bạn đang cố gắng xóa phần mềm độc hại thì bạn có thể sử dụng Bảo mật Windows (hoặc một công cụ chống vi-rút khác) hoặc bạn có thể sử dụng công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại của Windows.

Chạy trên

  • Windows 10

  • Windows 8.1

  • Windows 8

  • Windows 7

Liên kết liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×