Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đang sử dụng Windows 11 đang gặp sự cố với ứng dụng từ Microsoft Store, hãy xem xét các bản cập nhật và bản sửa lỗi này.

Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Tiếp theo, hãy thực hiện các giải pháp khả thi này theo thứ tự được trình bày. 

 1. Đảm bảo Windows đã được cập nhật.
  Chọn Bắt đầu > Đặt >Windows Update > tra bản cập nhật. Nếu có bản cập nhật, hãy chọn Cài đặt ngay.

  Kiểm tra bản cập nhật

 2. Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn hoạt động với Windows 11. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ứng dụng của bạn không hoạt động với Windows.

 3. Cập nhật Microsoft Store.
  Chọn Bắt đầu, sau đó từ danh sách ứng dụng, chọn Microsoft Store. Trong Microsoft Store, chọn Thư viện> Tải bản cập nhật. Nếu có bản cập nhật cho Microsoft Store, bản cập nhật đó sẽ bắt đầu cài đặt tự động.

  Kiểm tra bản cập nhật

 4. Khắc phục sự cố trò chơi.
  Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt trò chơi, hãy xem Khắc phục sự cố cài đặt trò chơi trên Windows.

 5. Sửa chữa hoặc đặt lại ứng dụng của bạn.
  Xem Sửa chữa hoặc Xóa chương trình trong Windows.

 6. Cài đặt lại ứng dụng của bạn
  Trong Microsoft Store, chọn Thư viện. Tìm ứng dụng bạn muốn cài đặt lại, sau đó chọn Cài đặt.

  Mở Microsoft Store

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 và gặp sự cố với ứng dụng từ Microsoft Store, hãy cân nhắc dùng các bản cập nhật và sửa lỗi sau.

Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Tiếp theo, hãy thực hiện các giải pháp khả thi này theo thứ tự được trình bày. 

 1. Đảm bảo Windows có bản cập nhật mới nhất: Chọn kiểm tra bản cập nhật ngay, sau đó chọn Kiểm tra bản cập nhật.  Hoặc chọn nút Bắt đầu  , rồi chọn Cài đặt >Cập & Bảo mật > Windows Update > Tra Cập nhật.    Nếu có bản cập nhật, hãy chọn Cài đặt ngay.

  Kiểm tra bản cập nhật

 2. Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn hoạt động với Windows 10. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ứng dụng của bạn không hoạt động với Windows 10.

 3. Cập nhật Microsoft Store: Chọn nút Bắt đầu , rồi từ danh sách ứng dụng, hãy chọn Microsoft Store. Trong Microsoft Store, chọn Xem thêm  > Tải xuống và cập nhật > Tải bản cập nhật. Nếu có bản cập nhật cho Microsoft Store, bản cập nhật đó sẽ bắt đầu cài đặt tự động.

  Tải bản cập nhật

 4. Khắc phục sự cố trò chơi: Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt trò chơi, hãy xem Khắc phục sự cố cài đặt trò Windows 10.

 5. Sửa chữa hoặc đặt lại ứng dụng của bạn: Xem Sửa chữa hoặc Xóa chương trình Windows 10.

 6. Cài đặt lại ứng dụng của bạn: Trong Microsoft Store, chọn Xem thêm > Viện của Tôi. Chọn ứng dụng mà bạn muốn cài đặt lại, sau đó chọn Cài đặt.

  Mở Microsoft Store

 7. Chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc: Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Khắc phục sự cố, sau đó từ danh sách, chọn Ứng dụng Windows Store > Chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc.  

  Mở Microsoft Store

Để được trợ giúp khắc phục sự cố cài đặt trò chơi hoặc ứng dụng trên bảng điều khiển Xbox, hãy chuyển support.xbox.com.

Xem thêm

Nếu bạn không thể tìm thấy Microsoft Store, hãy xem Sự cố khi tìm Microsoft Store trong Windows 10.

Nếu bạn gặp sự cố khi khởi chạy Microsoft Store, hãy xem Microsoft Store không khởi chạy.

Nếu bạn có thể khởi chạy Microsoft Store nhưng chỉ gặp sự cố khi tìm hoặc cài đặt ứng dụng, hãy xem Tôi không thể tìm thấy hoặc cài đặt ứng dụng từ Microsoft Store.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy truy nhập Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập sự cố của bạn và chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×