Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đang sử dụng Windows 11 và đang gặp sự cố với ứng dụng từ Microsoft Store, hãy xem xét các bản cập nhật và bản sửa lỗi này.

Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Tiếp theo, hãy thực hiện các giải pháp khả thi này theo thứ tự được trình bày. 

 1. Đảm bảo Windows cập nhật
  Chọn Bắt đầu> Cài đặt > Windows Cập > tra cập nhật. Nếu có bản cập nhật, hãy chọn Cài đặt ngay.

 2. Hãy đảm bảo rằng ứng dụng của bạn hoạt động với Windows 11.
  Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Ứng dụng của bạn không hoạt động với Windows.

 3. Cập nhật Microsoft Store
  Chọn Bắt đầu, sau đó từ danh sách ứng dụng, chọn Microsoft Store. Trong Microsoft Store, hãy chọn Thư viện> Tải bản cập nhật. Nếu có bản cập nhật cho Microsoft Store, bản cập nhật đó sẽ bắt đầu cài đặt tự động.

 4. Khắc phục sự cố trò chơi
  Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt trò chơi, hãy xem mục Khắc phục sự cố cài đặt trò chơi trên Windows.

 5. Sửa chữa hoặc đặt lại ứng dụng của bạn
  Xem Sửa chữa hoặc Loại bỏ chương trình trong Windows.

 6. Cài đặt lại ứng dụng của bạn
  Trong Microsoft Store, hãy chọn Thư viện. Tìm ứng dụng bạn muốn cài đặt lại, rồi chọn Cài đặt.

Sau đây là các trợ giúp khác  

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 và gặp sự cố với ứng dụng từ Microsoft Store, hãy cân nhắc dùng các bản cập nhật và sửa lỗi sau.

Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Tiếp theo, hãy thực hiện các giải pháp khả thi này theo thứ tự được trình bày. 

 1. Đảm bảo rằng Windows cập nhật mới nhất: Chọn kiểm tra bản cập nhật ngay bây giờ, sau đó chọn Kiểm tra bản cập nhật.  Hoặc chọn nút  Bắt đầu, rồi chọn Cài đặt > Cập & bảo > Windows Cập > Cậpnhật.    Nếu có bản cập nhật, hãy chọn Cài đặt ngay.

 2. Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn hoạt động với Windows 10. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Ứng dụng của bạn không hoạt động với Windows 10.

 3. Cập nhật Microsoft Store: Chọn nút Bắt đầu , rồi từ danh sách ứng dụng, hãy chọn Microsoft Store. Trong Microsoft Store, hãy chọn Xem thêm thông tin > bản Tải xuống và cập nhật > Tải bản cập nhật.  Nếu có bản cập nhật cho Microsoft Store, bản cập nhật đó sẽ bắt đầu cài đặt tự động.

 4. Khắc phục sự cố trò chơi: Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt trò chơi, hãy xem mục Khắc phục sự cố về cài đặt trò Windows 10.

 5. Sửa chữa hoặc đặt lại ứng dụng của bạn: Xem mục Sửa chữa hoặc Loại bỏ chương trình Windows 10.

 6. Cài đặt lại ứng dụng của bạn: Trong Microsoft Store, hãy chọn Xem thêm > Thư viện của Tôi.  Chọn ứng dụng mà bạn muốn cài đặt lại, sau đó chọn Cài đặt.

 7. Chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc: Chọn nút Bắt đầu, rồi chọn Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Khắc phục sự cố , rồi từ danh sách, chọn Windows ứng dụng Store > Chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc.  

Sau đây là các trợ giúp khác  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×