Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn sẽ có thể phát trực tuyến video dải động cao (HDR) khi PC chạy Windows có màn hình được tối ưu hóa cho video HDR (nếu bạn đã bật phát trực tuyến video HDR trong cài đặt HDR ).

Để tìm hiểu xem màn hình có được tối ưu hóa cho video HDR hay không

 1. Chọn Bắt đầu , rồi tìm kiếm cài đặt. Chọn Cài đặt > Hệ thống > Hiển thị .

 2. Ở trên cùng, chọn màn hình bạn muốn kiểm tra.

 3. Chọn HDR hoặcSử dụng HDR.

 4. Trong Khả năng hiển thị, hãy tìm giá trị bên cạnh Phát trực tuyến video HDR để xem liệu giá trị đó là Được hỗ trợ hay Không được hỗ trợ.
  Ngay cả khi có thông báo Được hỗtrợ phát trực tuyến video HDR, bạn có thể phải thay đổi một số cài đặt khác thành phát trực tuyến video HDR. Hãy xem mục cuối cùng bên dưới để biết chi tiết.

Để biết thêm thông tin chi tiết về những gì bạn cần để phát video HDR trong Windows, hãy xem Yêu cầu về màn hình cho video HDR trong Windows.

Để bật phát trực tuyến video HDR

 1. Chọn Bắt đầu , rồi tìm kiếm cài đặt. Chọn Cài đặt > Hệ thống > Hiển thị .

 2. Ở trên cùng, chọn màn hình bạn muốn thay đổi.

 3. Chọn HDR hoặcSử dụng HDR.

 4. Trong phần HDR, bật phát trực tuyến video HDR.

Nếu màn hình được tích hợp có thể phát trực tuyến video HDR, bạn có thể hiệu chỉnh để tận dụng tối đa màn hình. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hiệu chỉnh màn hình được tích hợp cho nội dung HDR trong Windows.

Lưu ý: Không phải tất cả các màn hình đều được tối ưu hóa cho video HDR. Nếu bạn có hai màn hình và chuyển video HDR sang màn hình hiển thị không được tối ưu hóa cho video HDR, bạn sẽ có luồng video dải động tiêu chuẩn thích hợp (SDR) ngay khi nội dung mới bắt đầu phát (ví dụ: tập phim TV mới). Nếu bạn muốn có sớm hơn như vậy, hãy khởi động lại ứng dụng video và bắt đầu phát video trên màn hình bạn dự định xem video.

Nếu đã bật phát trực tuyến video HDR và nhận thấy rằng bạn vẫn không nhận được video HDR cho màn hình được tích hợp, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng:

 • Bạn đang sử dụng một ứng dụng được hỗ trợ. Phát trực tuyến video HDR chỉ được hỗ trợ trong một số ứng dụng nhất định. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cài đặt phát lại video trong Windows.

 • Ứng dụng phát trực tuyến video đang phát toàn màn hình. Nếu bạn đang sử dụng màn hình SDR, cửa sổ của bạn sẽ cần phải ở chế độ toàn màn hình để xem video trong HDR.

 • Bạn đã thiết lập thiết bị để phát video HDR bằng pin. Vì phát video HDR sử dụng nhiều nguồn pin hơn, bạn sẽ không nhận được video HDR theo mặc định nếu đang chạy bằng pin. Để thay đổi cài đặt này, hãy chọn Bắt đầu , sau đó tìm kiếm cài đặt. Chọn Cài đặt > Hiển > HDR hoặcSử dụng HDR. Mở rộng Tùy chọn pin, sau đó chọn hộp kiểm Cho phép phát trực tuyến video HDR bằng pin hoặc hộp kiểm Cho phép trò chơi , video và ứng dụng HDR khi sử dụng pin.

 • Tiết kiệm pin sẽ bị tắt. Để tìm hiểu xem tiết kiệm pin đang bật hay tắt, hãy chọn Bắt đầu , sau đó tìm kiếm cài đặt. Chọn Cài đặt > Thống > nguồn & năng. Nếu bạn muốn có trải nghiệm video HDR tốt nhất ngay cả khi chế độ tiết kiệm pin đang bật, hãy chọn Tiết kiệm pin, sau đó tắt Giảm độ sáng màn hình khi sử dụng chế độ tiết kiệm pin. Để có trải nghiệm video HDR tốt nhất, Windows cần có khả năng cài đặt màn hình của bạn ở mức độ sáng cao nhất.

 • Bạn khởi động lại video. Sau khi bạn thực hiện các thay đổi ở trên, hãy khởi động lại video mà bạn đang muốn xem để xem video HDR.

Bạn sẽ có thể phát trực tuyến video dải động cao (HDR) khi thiết bị chạy Windows 10 có màn hình được tối ưu hóa để hiển thị video HDR bạn đã bật Phát trực tuyến video HDR trong cài đặt Windows HD Color.

Để tìm hiểu xem màn hình có được tối ưu hóa cho video HDR hay không

 1. Chọn Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Ứng > Lại Video .

 2. Trong Phát trực tuyến video HDR, hãy chọn cài đặt Windows HD Color.

 3. Trong Chọn màn hình, hãy chọn màn hình bạn muốn kiểm tra.

 4. Trong Khả năng hiển thị, hãy tìm giá trị bên cạnh Phát trực tuyến video HDR để xem liệu giá trị đó là hay Không.
  Ngay cả khi có thông báo Có choPhát trực tuyến video HDR, bạn có thể phải thay đổi một số cài đặt khác để phát trực tuyến video HDR. Hãy xem mục cuối cùng bên dưới để biết chi tiết.

Để biết thêm thông tin chi tiết về những gì bạn cần để phát video HDR trong Windows, hãy xem Yêu cầu về màn hình cho video HDR trong Windows.

Để bật phát trực tuyến video HDR

 1. Chọn Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Ứng dụng > lại Video .

 2. Trong Phát trực tuyến video HDR, hãy chọn cài đặt Windows HD Color.

 3. Trong Chọn màn hình, hãy chọn màn hình bạn muốn thay đổi.

 4. Nếu là màn hình ngoài, hãy bật Sử dụng HDR.

 5. Bật Phát trực tuyến video HDR.

Nếu màn hình được tích hợp có thể phát trực tuyến video HDR, bạn có thể hiệu chỉnh để tận dụng tối đa màn hình. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hiệu chỉnh màn hình được tích hợp cho nội dung HDR trong Windows.

Lưu ý: Không phải tất cả các màn hình đều được tối ưu hóa cho video HDR. Nếu bạn có hai màn hình và chuyển video HDR sang màn hình hiển thị không được tối ưu hóa cho video HDR, bạn sẽ có luồng video dải động tiêu chuẩn thích hợp (SDR) ngay khi nội dung mới bắt đầu phát (ví dụ: tập phim TV mới). Nếu bạn muốn có sớm hơn như vậy, hãy khởi động lại ứng dụng video và bắt đầu phát video trên màn hình bạn dự định xem video.

Nếu bạn đang bật Phát trực tuyến video HDR và thấy rằng bạn vẫn không nhận được video HDR trên màn hình được tích hợp, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng:

 • Bạn đang sử dụng một ứng dụng được hỗ trợ. Phát trực tuyến video HDR chỉ được hỗ trợ trong một số ứng dụng nhất định. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cài đặt phát lại video trong Windows.

 • Ứng dụng phát trực tuyến video đang phát toàn màn hình. Trên nhiều màn hình được tích hợp, bạn sẽ không nhận được video HDR nếu ứng dụng video không được mở trên toàn màn hình.

 • Bạn đã thiết lập thiết bị để phát video HDR bằng pin. Vì phát video HDR sử dụng nhiều nguồn pin hơn, bạn sẽ không nhận được video HDR theo mặc định nếu đang chạy bằng pin. Để thay đổi cài đặt này, hãy chọn Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > ứng > lại Video > cài đặt Windows HD Color. Trong Tùy chọn pin, chọn Tối ưu hóa cho tuổi thọ pin.

 • Tiết kiệm pin sẽ bị tắt. Để tìm hiểu xem chế độ tiết kiệm pin đang bật hay tắt, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Hệ > pin .  Nếu bạn muốn có trải nghiệm video HDR tốt nhất ngay cả khi chế độ tiết kiệm pin đang bật, hãy bỏ chọn hộp kiểm Giảm độ sáng màn hình khi ở chế độ tiết kiệm pin trên cùng màn hình Pin đó. Để có trải nghiệm video HDR tốt nhất, Windows cần có khả năng cài đặt màn hình của bạn ở mức độ sáng cao nhất.

 • Bạn khởi động lại video. Sau khi bạn thực hiện các thay đổi ở trên, hãy khởi động lại video mà bạn đang muốn xem để xem video HDR.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×