Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bảng sau đây giải thích những ngôn ngữ và giọng nói chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) sẵn dùng trong phiên bản mới nhất của ứngWindows.

Lưu ý: Trình tường thuật cũng cung cấp ba giọng nói tự nhiên bằng tiếng Anh Mỹ, tham khảo phần Giọng nói tự nhiên.

Ngôn ngữ, quốc gia hoặc khu vực

Giọng TTS nam

Giọng TTS nữ

Tiếng Ả Rập

Không áp dụng

Hoda

Tiếng Ả rập (Ả rập Xê út)

Naayf

Không áp dụng

Tiếng Bulgaria

Ivan

Không áp dụng

Tiếng Catalan

Không áp dụng

Herena

Tiếng Trung Quốc (Giản thể)

Kangkang

Huihui, Yaoyao

Tiếng Quảng Đông (Phồn thể, Đặc khu Hành chính Hồng Kông)

Danny

Tracy

Tiếng Trung (Phồn thể, Đài Loan)

Zhiwei

Yating, Hanhan

Tiếng Croatia

Matej

Không áp dụng

Tiếng Séc (Cộng hòa Séc)

Jakub

Không áp dụng

Tiếng Đan Mạch

Không áp dụng

Helle

Tiếng Hà Lan

Frank

Không áp dụng

Tiếng Anh (Australia)

James

Catherine

Tiếng Anh (Canada)

Richard

Linda

Tiếng Anh (Vương Quốc Anh)

George

Hazel, Susan

Tiếng Anh (Ấn Độ)

Ravi

Heera

Tiếng Anh (Ireland)

Sean

Không áp dụng

Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

David, Mark

Zira

Tiếng Phần Lan

Không áp dụng

Heidi

Tiếng Flemish (Tiếng Hà Lan của người Bỉ)

Bart

Không áp dụng

Tiếng Pháp (Canada)

Claude

Caroline

Tiếng Pháp (Pháp)

Paul

Hortence, Julie

Tiếng Pháp (Thụy Sĩ)

Guillaume

Không áp dụng

Tiếng Đức (Áo)

Michael

Không áp dụng

Tiếng Đức (Đức)

Stefan

Hedda, Katja

Tiếng Đức (Thụy Sĩ)

Karsten

Không áp dụng

Tiếng Hy Lạp

Stefanos

Không áp dụng

Tiếng Do Thái

Asaf

Không áp dụng

Tiếng Hindi (Ấn Độ)

Hemant

Kalpana

Tiếng Hungary (Hungary)

Szabolcs

Không áp dụng

Tiếng Indonesia (Indonesia)

Andika

Không áp dụng

Tiếng Ý

Cosimo

Elsa

Tiếng Nhật

Ichiro

Ayumi, Haruka

Tiếng Mã Lai

Rizwan

Không áp dụng

Tiếng Na Uy

Jon

Không áp dụng

Tiếng Ba Lan (Ba Lan)

Adam

Paulina

Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Daniel

Maria

Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Không áp dụng

Helia

Tiếng Rumani (Rumani)

Andrei

Không áp dụng

Tiếng Nga (Nga)

Pavel

Irina

Tiếng Slovak (Slovakia)

Filip

Không áp dụng

Tiếng Slovenia

Lado

Không áp dụng

Tiếng Hàn Quốc

Không áp dụng

Heami

Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Pablo

Helena, Laura

Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Raul

Sabina

Tiếng Thụy Điển

Bengt

Không áp dụng

Tiếng Tamil

Valluvar

Không áp dụng

Tiếng Thái (Thái Lan)

Pattara

Không áp dụng

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Tolga

Không áp dụng

Tiếng Việt

An

Không áp dụng

Thêm giọng nói TTS vào PC

Để sử dụng một trong các giọng nói này, hãy thêm giọng nói đó vào PC:

 1. Mở cài đặt Trình tường thuật bằng cách nhấn phím logo Windows + Ctrl + N.

 2. Trong giọng nói của Trình tường thuật, chọn Thêm giọng nói cũ. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang cài đặt Giọng nói.

 3. Dưới mục Quản lý giọng nói, chọn Thêm giọng nói.

 4. Chọn ngôn ngữ bạn muốn cài đặt giọng nói và chọn Thêm. Giọng nói mới sẽ được tải xuống và sẵn sàng sử dụng trong vài phút, tùy theo tốc độ tải xuống Internet của bạn.

 5. Sau khi giọng nói cho các ngôn ngữ mới được tải xuống, hãy đi tới cài đặt Trình tường thuật và chọn giọng nói ưa thích của bạn từ menu thả xuống trong giọng nói của Trình tường thuật> Chọn giọng nói.

Giọng nói tự nhiên

Trình tường thuật hỗ trợ ba giọng nói tự nhiên trong Windows 11, phiên bản 22H2 trở lên. Bạn không chắc mình có phiên bản Windows nào? Xem: Tìm phiên bản Windows.

Ngôn ngữ, quốc gia hoặc khu vực

Giọng TTS nam

Giọng TTS nữ

Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Guy

Jenny, Aria

Thêm giọng nói tự nhiên vào PC của bạn

Để sử dụng một trong các giọng nói tự nhiên, hãy thêm giọng nói đó vào PC:

 1. Mở Cài đặt Trình tường thuật bằng cách nhấn phím logo Windows + Ctrl + N.

 2. Trong giọng nói của Trình tường thuật, chọn nút Thêm bên cạnh Thêm giọng nói tự nhiên.

 3. Chọn giọng nói bạn muốn cài đặt. Bạn có thể cài đặt tất cả các giọng nói, nhưng bạn phải cài đặt chúng riêng.

 4. Để nghe bản xem trước giọng nói, hãy chọn Xem trước.

 5. Để bắt đầu tải xuống giọng nói đã chọn, hãy chọn Cài đặt. Giọng nói mới sẽ tải xuống và sẵn sàng để sử dụng trong vài phút, tùy thuộc vào tốc độ tải xuống internet của bạn.

 6. Khi giọng nói mới đã tải xuống, hãy đi tới cài đặt Trình tường thuật và chọn giọng nói ưa thích của bạn từ menu thả xuống trong giọng nói của Trình tường thuật > Chọn giọng nói.

Tiếp theo: Phụ lục B: Thao tác cảm ứng và lệnh với bàn phím của Trình tường thuật

Quay lại Mục lục

Bảng sau đây giải thích những ngôn ngữ và giọng nói chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) sẵn dùng trong phiên bản mới nhất của ứng Windows.

Ngôn ngữ, quốc gia hoặc khu vực

Giọng TTS nam

Giọng TTS nữ

Tiếng Ả Rập

Không áp dụng

Hoda

Tiếng Ả rập (Ả rập Xê út)

Naayf

Không áp dụng

Tiếng Bulgaria

Ivan

Không áp dụng

Tiếng Catalan

Không áp dụng

Herena

Tiếng Trung Quốc (Giản thể)

Kangkang

Huihui, Yaoyao

Tiếng Quảng Đông (Phồn thể, Đặc khu Hành chính Hồng Kông)

Danny

Tracy

Tiếng Trung (Phồn thể, Đài Loan)

Zhiwei

Yating, Hanhan

Tiếng Croatia

Matej

Không áp dụng

Tiếng Séc (Cộng hòa Séc)

Jakub

Không áp dụng

Tiếng Đan Mạch

Không áp dụng

Helle

Tiếng Hà Lan

Frank

Không áp dụng

Tiếng Anh (Australia)

James

Catherine

Tiếng Anh (Canada)

Richard

Linda

Tiếng Anh (Vương Quốc Anh)

George

Hazel, Susan

Tiếng Anh (Ấn Độ)

Ravi

Heera

Tiếng Anh (Ireland)

Sean

Không áp dụng

Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

David, Mark

Zira

Tiếng Phần Lan

Không áp dụng

Heidi

Tiếng Flemish (Tiếng Hà Lan của người Bỉ)

Bart

Không áp dụng

Tiếng Pháp (Canada)

Claude

Caroline

Tiếng Pháp (Pháp)

Paul

Hortence, Julie

Tiếng Pháp (Thụy Sĩ)

Guillaume

Không áp dụng

Tiếng Đức (Áo)

Michael

Không áp dụng

Tiếng Đức (Đức)

Stefan

Hedda, Katja

Tiếng Đức (Thụy Sĩ)

Karsten

Không áp dụng

Tiếng Hy Lạp

Stefanos

Không áp dụng

Tiếng Do Thái

Asaf

Không áp dụng

Tiếng Hindi (Ấn Độ)

Hemant

Kalpana

Tiếng Hungary (Hungary)

Szabolcs

Không áp dụng

Tiếng Indonesia (Indonesia)

Andika

Không áp dụng

Tiếng Ý

Cosimo

Elsa

Tiếng Nhật

Ichiro

Ayumi, Haruka

Tiếng Mã Lai

Rizwan

Không áp dụng

Tiếng Na Uy

Jon

Không áp dụng

Tiếng Ba Lan (Ba Lan)

Adam

Paulina

Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Daniel

Maria

Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Không áp dụng

Helia

Tiếng Rumani (Rumani)

Andrei

Không áp dụng

Tiếng Nga (Nga)

Pavel

Irina

Tiếng Slovak (Slovakia)

Filip

Không áp dụng

Tiếng Slovenia

Lado

Không áp dụng

Tiếng Hàn Quốc

Không áp dụng

Heami

Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Pablo

Helena, Laura

Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Raul

Sabina

Tiếng Thụy Điển

Bengt

Không áp dụng

Tiếng Tamil

Valluvar

Không áp dụng

Tiếng Thái (Thái Lan)

Pattara

Không áp dụng

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Tolga

Không áp dụng

Tiếng Việt

An

Không áp dụng

Thêm giọng nói TTS vào PC

Để sử dụng một trong các giọng nói này, hãy thêm giọng nói đó vào PC:

 1. Mở cài đặt Trình tường thuật bằng cách nhấn phím logo Windows + Ctrl + N.

 2. Dưới mục Cá nhân hóa giọng nói Trình tường thuật, chọn Thêm giọng nói. Thao tác này sẽ đưa bạn tới trang cài đặt Giọng nói.

 3. Dưới mục Quản lý giọng nói, chọn Thêm giọng nói.

 4. Chọn ngôn ngữ bạn muốn cài đặt giọng nói và chọn Thêm. Giọng nói mới sẽ được tải xuống và sẵn sàng sử dụng trong vài phút, tùy theo tốc độ tải xuống Internet của bạn.

 5. Sau khi giọng nói cho ngôn ngữ lập trình mới được tải xuống, hãy đi tới cài đặt Trình tường thuật và chọn giọng nói ưu tiên của bạn trong mục Cá nhân hóa Giọng nói của Trình tường thuật > Chọn giọng nói.

Tiếp theo: Phụ lục B: Thao tác cảm ứng và lệnh với bàn phím của Trình tường thuật

Quay lại Mục lục

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×