Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trình tường thuật hỗ trợ các màn hình chữ nổi Canute sau đây Windows.

Màn hình chữ nổi có hỗ trợ Canute

Để tìm hiểu thêm về chữ nổi trong Trình tường thuật, hãy xem Chương 8: Sử dụng Trình tường thuật bằng chữ nổi.

Để biết danh sách tất cả màn hình chữ nổi được hỗ trợ, hãy xem Phụ lục C: Màn hình chữ nổi được hỗ trợ.

Tất cả các kiểu

Sử dụng các lệnh sau với Trình tường thuật khi sử dụng tất cả các kiểu Canute.

Hành động của Trình tường thuật

Nút hiển thị

Thao tác chính

 • Menu

Chữ nổi trước đó

 • Menu + Quay lại

Chữ nổi tiếp theo

 • Menu + Chuyển tiếp

Chữ nổi đầu tiên

 • Làm mới + Menu

Chữ nổi cuối cùng

 • Làm mới + Tiến

Trang chủ chữ nổi

 • Làm mới + Quay lại

Đầu chữ nổi

 • Làm mới + Tiến

Đi lên một vài dòng

 • Quay lại

Đi xuống một vài dòng

 • Tới

Làm mới màn hình chữ nổi

 • Làm mới + Trợ giúp

Chọn chế độ điều hướng

 • Trợ giúp + Menu

Đưa con trỏ màn hình vào dòng số 1

 • Dòng 1

Đưa con trỏ màn hình vào dòng số 2

 • Dòng 2

Đưa con trỏ màn hình đến số dòng 3

 • Dòng 3

Đưa con trỏ màn hình đến số dòng 4

 • Dòng 4

Đưa con trỏ màn hình đến số dòng 5

 • Dòng 5

Đưa con trỏ màn hình đến dòng 6

 • Dòng 6

Đưa con trỏ màn hình đến dòng 7

 • Dòng 7

Đưa con trỏ màn hình đến số dòng 8

 • Dòng 8

Đưa con trỏ màn hình vào dòng 9

 • Dòng 9

Quay lại Mục lục

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×