สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2345451 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

4 การปรับปรุงสะสมประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการตัดสินค้าจากคลัง Microsoft SQL Server 2008 R2 ที่มีการแก้ไขตั้งแต่การวางจำหน่ายของ SQL Server 2008 R2

หมายเหตุ
นี้รุ่นของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้นี้เรียกว่าเป็นสร้าง 10.50.1746.0

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนปรับใช้เหล่านั้นในสภาพแวดล้อมการผลิต เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาใช้การแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม

 • การแก้ไขด่วนในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้จะรวมอยู่ใน SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).
 • โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 R2 หลายภาษาได้ในขณะนี้ ดังนั้น จึง เป็นแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมเดียวเท่านั้นสำหรับภาษาทั้งหมด
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมหนึ่งรวมถึงแพคเกจคอมโพเนนต์ทั้งหมด แพคเกจการปรับปรุงปรับปรุงเฉพาะส่วนประกอบที่ที่ติดตั้งบนระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับการปรับปรุง 4 ที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2

ขณะนี้มีแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะเท่านั้น แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่มีผลอย่างร้ายแรงต่อ โดยวิธีใด ๆ ของปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอถัดไป SQL Server 2008 R2 service pack ที่ประกอบด้วยการแก้ไขด่วนในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

ถ้ามีพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดการปรับปรุงสะสม คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2

บทความใน Microsoft Knowledge Base ที่อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนเหล่านี้จะถูกปล่อยลงที่มีอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัก SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ VSTS หมายเลขบทความ KB คำอธิบาย
549034ไม่มีงานจับภาพ CDC สามารถพบ assert เงื่อนไขต่อไปนี้เมื่อคุณมี CDC ที่เปิดใช้งานในตารางฐานข้อมูลที่มี XML หรือคอลัมน์ blob ชนิดข้อมูล:

ตรวจสอบเงื่อนไข: แฟ้ม:<file name=""></file>

บรรทัด =<line number="">ตรวจสอบเงื่อนไขล้มเหลว = 'fNoWriters' - และ -<b00> </b00> </line>
บรรทัด =<line number="">ตรวจสอบเงื่อนไขล้มเหลว = 'fNoReaderWriterConflict'</line>
548984980570การแก้ไข: "แบบเต็มหน่วยดัชนีในระหว่างการบีบอัดหรือคลายการบีบอัดข้อผิดพลาด" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างดัชนีการค้นหาแบบเต็มหน่วย ใน Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2
548986980832การแก้ไข: "ตรวจสอบเงื่อนไขที่ระบบตรวจล้มเหลว" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม SQL ธุรกรรม ใน Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2
451119980849การแก้ไข: คุณพบเวลาแฝงที่สูงสำหรับบริษัทตัวแทนการแจกจ่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ใน Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2
548988981120การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดใช้งาน TDE บนฐานข้อมูลที่มีการกำหนดการแยกสแนปช็อตที่เปิดใช้งาน ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2
548990982034การแก้ไข: คุณลักษณะการแปลไม่ทำงานเมื่อคุณดำเนินการจัดกลุ่มในตารางสาระสำคัญ Excel ที่ใช้ SSAS 2008 หรือ SSAS 2008 R2 เป็นแหล่งข้อมูล
548996982854การแก้ไข: "ไม่มีหน่วยความจำระบบไม่เพียงพอในแหล่งทรัพยากร 'ภายใน' การเรียกใช้แบบสอบถามนี้" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามข้อความแบบเต็มที่ใช้คำผสม ใน Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2
548998982857การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณกำหนดค่าการจำลองแบบทรานแซคชันสำหรับฐานข้อมูล ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2
549014983577การแก้ไข: กระบวนการส่งออกไม่เสร็จเมื่อคุณส่งรายงานที่มีรายการ tablix ใน Microsoft SQL Server รายงานบริการ 2008 เป็นส่วนขยายที่ได้รับการสนับสนุน โดย renderers การแบ่งหน้าฮาร์ ที่ซ้อนกัน
4425412022254SQL Server อาจรายงานข้อผิดพลาด 18272 ในระหว่างการดำเนินการคืนค่า
5490192028406การแก้ไข: ช่องว่างระหว่างรายการบางรายการจะถูกสร้างขึ้นอย่างไม่ถูกต้องใน SQL Server 2008 หรือรายงาน SQL Server 2008 R2
5490212028755การแก้ไข: ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องถูกส่งกลับเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม LIKE ด้วยสัญลักษณ์ตัวแทนและเปรียบเทียบ Latin1_General_100_CS_AS ใน Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2
5490402200755การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม MDX ใน SSAS 2008 หรือ SSAS 2008 R2
5490422220252การแก้ไข: สลับรายงาน SQL Server 2005 ที่มองเห็นได้ที่ใช้คุณลักษณะการทำงานอย่างไม่ถูกต้อง ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2
5478772222998การแก้ไข: การประเมินจำนวนนับไม่ถูกต้องถูกส่งกลับเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามใน SQL Server 2005, SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2
5490322248999การแก้ไข: มีดัชนีเกิดความเสียหายเมื่อคุณปรับปรุงมุมมอง ใน Microsoft SQL Server 2008 หรือ ใน Microsoft SQL Server 2008 R2
5490442255410แบบสอบถามส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกันก่อนแคชข้อมูล warmed ขึ้น ใน SSAS 2008 หรือ SSAS 2008 R2
5617612261403การแก้ไข: การ " SQL Server: SSIS ไลน์ 10.0 " วัตถุประสิทธิภาพไม่ปรากฏในรายชื่อ "ประสิทธิภาพการทำงานวัตถุ" ในขณะที่ผู้ใช้อื่นเข้าถึงตัวนับไปป์ไลน์ SSIS บางอย่าง ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2
5490302264562การแก้ไข: แบบสอบถามข้อความแบบเต็มที่ใช้เพรดิเคตมีหรือ FREETEXT ร่วมกับตัวดำเนินการ "หรือ" ใช้เวลานานในการเรียกใช้ SQL Server 2008 หรือใน SQL Server 2008 R2
5617672276330การแก้ไข: ฟังก์ชัน "CHANGETABLE" จะช้า ใน SQL Server 2008 และ SQL Server 2008 R2
5196282276495การแก้ไข: "ข้อผิดพลาดระบบแฟ้ม" เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้การดำเนินการปรับปรุงการประมวลผลบนมิติใน Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
5617692276717การแก้ไข: รหัสข้อผิดพลาด 1456 เมื่อคุณเพิ่มการยืนยันไปยังฐานข้อมูลใหม่เรอร์เซสชันที่มีชื่อเดียวกันกับฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเรอร์เซสชันใน Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 และ Microsoft SQL Server 2008 R2
5617722278042การแก้ไข: การแปลงคอลัมน์ที่ได้รับแบบอาจสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง ใน SSIS 2008 หรือ SSIS 2008 R2 เมื่อคอลัมน์ที่ได้รับมาทั้ง ในการใช้งานแบบอ่านอย่างเดียว และ ในการใช้งานในการอ่าน/เขียน
5245442284503การแก้ไข: คุณพบปัญหาที่สองเมื่อคุณใช้ Microsoft SQL Server 2008 R2 หลักข้อมูลบริการ (MDS)
5285582291551การแก้ไข: เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามกำหนดค่าฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์รายงานระยะไกล โดยใช้โปรแกรมจัดการตั้งค่าคอนฟิกบริการรายงานใน Datacenter รุ่นของ SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน
5269002291705การแก้ไข: การอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องในแอสเซมบลี Microsoft.SharePoint.dll และแอสเซมบลี Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll มีแอสเซมบลี AMO, ADOMD.NET และ XMLA สำหรับ Microsoft SQL Server 2008 R2
5366672293053การแก้ไข: หมายเลขหัวข้อคอลัมน์ไม่ถูกต้องประกอบด้วยคำนำหน้าข้อมูลเมื่อคุณใช้ตัวควบคุม "ReportViewer" 2010 Studio แสดงผลการทำงานรายงานเฉพาะ
5478912295869การแก้ไข: การชะงักงันที่ยังไม่ได้แก้ไขการเกิดเมื่อฐานข้อมูลถูกกู้คืน ใน SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ SQL Server 2008 R2
5342622297308การแก้ไข: ข้อผิดพลาด "มีความพยายามตั้งค่าคอนฟิก filestream ก่อนหน้านี้ไม่เสร็จสมบูรณ์" และการละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการตั้งค่าคอนฟิกหลังการติดตั้งคุณลักษณะ FILESTREAM บนคลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2
5341012300689ไม่แก้ไข: คุณสามารถคืนค่าสำเนาสำรองของฐานข้อมูลบนอินสแตนซ์อื่นของ SQL Server ถ้าคุณปิดใช้งานการเข้ารหัสลับข้อมูลโปร่งใสก่อนที่คุณสร้างการสำรองข้อมูล ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2
5442052344694การแก้ไข: ฟังก์ชันการติดตามการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง และ DMVs ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากฐานข้อมูลอัตโนมัติเรอร์ล้มเหลวเกิดขึ้นใน SQL Server 2008 R2
5362672359606การแก้ไข: " System.OverflowException: ค่ามีขนาดใหญ่เกินไป หรือเล็กเกินไปสำหรับการ Int32 " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างรายงานใน Microsoft SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน
5617982380361กระบวนการแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ "sp_createstats" งานเก็บไว้ ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2 ถ้าตารางประกอบด้วยคอลัมน์จากการคำนวณถูก
5618002380435การแก้ไข: แผนการสอบถามสำหรับกระบวนงานเก็บไว้ไม่ถูกแคถ้ากระบวนงานเก็บไว้ใช้ตัวแปร BLOB และตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชันสายอักขระ ใน Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2
5618042384766การแก้ไข: คุณสมบัติ ANSI_NULLS ของวิวที่ถูกเปลี่ยนเป็น FALSE หลังจากวิวที่ถูกจำลองแบบไปยังฐานข้อมูลบอกรับเป็นสมาชิก ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2
5618062387686การแก้ไข: "มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ MOF เกิด" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้ง SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2
5496562397020การแก้ไข: "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ [0x80070005] "ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นใน SSCM เมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ของ SQL Server 2008 R2 ใน Windows Vista หรือ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า
5487202401453แก้ไข: "การค้นหาล้มเหลว: ไม่สามารถเรียกข้อมูลที่ร้องขอนี้" ข้อความเมื่อคุณค้นหาบางวัตถุฐานข้อมูล SQL Azure ในแท็บ "รายละเอียด Explorer วัตถุ" ของ SQL Server 2008 R2 จัดการ Studio
5543222407088การแก้ไข: "Sys.ArgumentNullException" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดรายงาน drillthrough ในรายงานแสดง Web part ถ้าคุณใช้โหมดการรวม SharePoint ใน SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน
5559242410425การแก้ไข: คุณได้รับข้อยกเว้นเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างฐานข้อมูล MDS ใน MDS R2 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ถ้าตารางฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ MDS จะมีชื่อว่า "tblSystem"
5559332412136การแก้ไข: กริด Explorer เอนทิตีแสดงหลาย ๆ แถวในเว็บไซต์ MDS R2 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ถ้าคุณใช้ความละเอียดหน้าจอต่ำ
5603682421014การแก้ไข: แสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนคำสั่งปัจจุบัน" ข้อ Freetexttable หรือ Containstable ฟังก์ชันบนวิวที่ในแบบสอบถาม CTE ใน SQL Server 2008 R2
5543452428397แก้ไข: "ชนิดไม่ตรงกัน" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะลบฐานข้อมูล PowerPivot ฝังตัวจากอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2 Analysis Services ที่ติดตั้งในโหมด SharePoint รวม
5589222431362การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างแบบสอบถามที่มีชื่อในโครงการที่ใช้คลัง Microsoft SQL Server 2008 R2 ขนานข้อมูลสินค้าเป็นแหล่งข้อมูล: คำสำคัญที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ข้อมูลของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนใดในแพคเกจนี้ คุณไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี


ข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

เวอร์ชั่น 32 บิต

SQL Server 2008 R2 ฐานบริการหลักที่ใช้ร่วมกัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.1746.089,440Oct-06-201010:18x 86
Distrib.exe2009.100.1746.075,616Oct-06-201010:16x 86
Dts.dll2009.100.1746.01,438,048Oct-06-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,024Oct-06-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,672Oct-06-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,608Oct-06-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,920Oct-06-201010:16x 86
Logread.exe2009.100.1746.0424,288Oct-06-201010:16x 86
Mergetxt.dll2009.100.1746.030,048Oct-06-201010:12x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,424Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1746.0153,440Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1746.0345,952Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,800Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1746.083,808Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1746.0452,448Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.01,767,776Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1746.03,049,312Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1746.0186,208Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,576Oct-05-201013:56x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,432Oct-06-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,720Oct-06-201010:11x 86
Rdistcom.dll2009.100.1746.0652,128Oct-06-201010:11x 86
Replagnt.dll2009.100.1746.018,784Oct-06-201010:11x 86
Repldp.dll2009.100.1746.0192,352Oct-06-201010:11x 86
Replmerg.exe2009.100.1746.0341,856Oct-06-201010:16x 86
Replsync.dll2009.100.1746.0100,704Oct-06-201010:11x 86
Snapshot.exe10.50.1746.013,664Oct-06-201010:18x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0180,064Oct-06-201010:11x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1746.013,664Oct-06-201010:12x 86
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0154,464Oct-06-201010:16x 86
Sqlmergx.dll2009.100.1746.0194,400Oct-06-201010:02x 86
Sqlwep100.dll2009.100.1746.089,440Oct-06-201010:02x 86
Ssradd.dll2009.100.1746.041,824Oct-06-201010:02x 86
Ssravg.dll2009.100.1746.041,824Oct-06-201010:02x 86
Ssrdown.dll2009.100.1746.026,976Oct-06-201010:02x 86
Ssrmax.dll2009.100.1746.040,288Oct-06-201010:02x 86
Ssrmin.dll2009.100.1746.040,288Oct-06-201010:02x 86
Ssrpub.dll2009.100.1746.027,488Oct-06-201010:02x 86
Ssrup.dll2009.100.1746.026,976Oct-06-201010:02x 86
สแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2 ฐานข้อมูลบริการหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Atxcore.dll2009.100.1746.026,464Oct-06-201010:16x 86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1746.0135,520Oct-06-201010:16x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1746.013,664Oct-06-201010:12x 86
Sqlaccess.dll2009.100.1746.0415,584Oct-06-201010:10x 86
Sqlagent.exe2009.100.1746.0367,968Oct-06-201010:16x 86
Sqlos.dll2009.100.1746.014,688Oct-06-201010:02x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1746.014,688Oct-06-201010:02x 86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1746.04,611,424Oct-06-201010:02x 86
Sqlservr.exe2009.100.1746.042,904,416Oct-06-201010:16x 86
Sqsrvres.dll2009.100.1746.089,952Oct-06-201010:02x 86
SQL Server 2008 R2 ฐานข้อมูลบริการทั่วไปหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,376Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1746.0153,440Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1746.0452,448Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,504Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1746.03,049,312Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1746.0186,208Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,576Oct-05-201013:56x 86
Msgprox.dll2009.100.1746.0203,104Oct-06-201010:12x 86
Replerrx.dll2009.100.1746.0120,672Oct-06-201010:11x 86
Replisapi.dll2009.100.1746.0272,736Oct-06-201010:11x 86
Replprov.dll2009.100.1746.0576,864Oct-06-201010:11x 86
Replrec.dll2009.100.1746.0791,904Oct-06-201010:10x 86
Replsub.dll2009.100.1746.0413,024Oct-06-201010:11x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1746.013,664Oct-06-201010:12x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1746.0521,056Oct-06-201010:11x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1746.0271,712Oct-06-201010:02x 86
Svrenumapi100.dll2009.100.1746.0780,640Oct-06-201010:02x 86
Xmlsub.dll2009.100.1746.0193,376Oct-06-201010:01x 86
SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dataprofileviewer.exe10.50.1746.0313,184Oct-06-201010:18x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1746.046,944Oct-06-201010:17x 86
Dts.dll2009.100.1746.01,438,048Oct-06-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,024Oct-06-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,672Oct-06-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,608Oct-06-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,920Oct-06-201010:16x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1746.05,920,608Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,376Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1746.01,988,448Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1746.01,001,312Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1746.05,928,800Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1746.04,163,424Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1746.0333,664Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1746.0563,040Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.50.1746.011,564,896Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.1746.0911,200Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1746.01,251,168Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1746.0255,840Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1746.01,812,320Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1746.0317,280Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1746.0264,032Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1746.0153,440Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1746.05,179,232Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1746.0112,480Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1746.02,557,792Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1746.01,259,360Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1746.0104,288Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1746.0292,704Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1746.0198,496Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,424Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,800Oct-06-201010:13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,184Oct-06-201010:12x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,680Oct-06-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,152Oct-06-201010:12x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,432Oct-06-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,720Oct-06-201010:11x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1746.013,664Oct-06-201010:12x 86
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,576Oct-06-201010:11x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1746.07,579,488Oct-06-201010:10x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,400Oct-06-201010:01x 86
SQL Server 2008 R2 Analysis Services
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,376Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.data.datafeedclient.dll10.50.1746.0108,384Oct-06-201010:15x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,184Oct-06-201010:12x 86
Msmdspdm.dll10.50.1746.0178,016Oct-06-201010:10x 86
Msmdsrv.exe10.50.1746.025,790,816Oct-06-201010:16x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,680Oct-06-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,152Oct-06-201010:12x 86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1746.013,664Oct-06-201010:12x 86
Xmsrv.dll10.50.1746.020,766,560Oct-06-201010:01x 86
บริการต่าง ๆ ของ SQL Server 2008 R2 รวม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dts.dll2009.100.1746.01,438,048Oct-06-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,024Oct-06-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,672Oct-06-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,608Oct-06-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,920Oct-06-201010:16x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,424Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,800Oct-06-201010:13x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1746.0214,880Oct-06-201010:18x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,432Oct-06-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,720Oct-06-201010:11x 86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1746.013,664Oct-06-201010:12x 86
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,576Oct-06-201010:11x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,400Oct-06-201010:01x 86
บริการรายงานของ SQL Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1746.01,345,376Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1746.0567,136Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1746.0563,040Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1746.0563,040Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.1746.011,564,896Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1746.01,251,168Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1746.01,251,168Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1746.0255,840Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1746.0255,840Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1746.01,812,320Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1746.01,812,320Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1746.0317,280Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1746.0317,280Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1746.0264,032Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1746.0264,032Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1746.0153,440Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1746.0153,440Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1746.05,179,232Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1746.05,179,232Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1746.0112,480Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1746.0112,480Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1746.02,557,792Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1746.01,259,360Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1746.01,259,360Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1746.0104,288Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1746.0104,288Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1746.0292,704Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1746.0292,704Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1746.0198,496Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1746.0198,496Oct-06-201010:14x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,184Oct-06-201010:12x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,680Oct-06-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,152Oct-06-201010:12x 86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1746.01,300,320Oct-06-201010:18x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1746.01,455,968Oct-06-201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,936Oct-06-201010:10x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1746.0131,424Oct-06-201010:10x 86
Reportingservicesservice.exe2009.100.1746.01,178,464Oct-06-201010:16x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1746.01,607,520Oct-06-201010:10x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1746.01,984,352Oct-06-201010:10x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,088Oct-06-201010:18x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1746.013,664Oct-06-201010:12x 86
Sqlrsos.dll2009.100.1746.014,688Oct-06-201010:02x 86
SQL Server 2008 R2 เมนท์สตูดิโอ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.1746.01,066,848Oct-06-201010:18x 86
Bcp.exe2009.100.1746.089,440Oct-06-201010:18x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1746.0661,344Oct-06-201010:18x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1746.0313,184Oct-06-201010:18x 86
Dts.dll2009.100.1746.01,438,048Oct-06-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,024Oct-06-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,672Oct-06-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,608Oct-06-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,920Oct-06-201010:16x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1746.04,163,424Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1746.0333,664Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1746.01,251,168Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1746.02,557,792Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,424Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1746.0345,952Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,800Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1746.083,808Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1746.03,290,976Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.1746.09,193,312Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1746.0386,912Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,504Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.1746.063,328Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.1746.0378,720Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1746.092,000Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.01,767,776Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1746.0296,800Oct-06-201010:13x 86
Objectexplorer.dll10.50.1746.03,372,896Oct-06-201010:10x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,432Oct-06-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,720Oct-06-201010:11x 86
Radlangsvc.dll10.50.1746.0145,248Oct-06-201010:10x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1746.02,910,048Oct-06-201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,936Oct-06-201010:10x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,088Oct-06-201010:18x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1746.013,664Oct-06-201010:12x 86
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0154,464Oct-06-201010:16x 86
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,576Oct-06-201010:11x 86
Sqleditors.dll10.50.1746.01,242,976Oct-06-201010:10x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1746.07,579,488Oct-06-201010:10x 86
Sqlresolver.dll10.50.1746.038,752Oct-06-201010:10x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,400Oct-06-201010:01x 86
เครื่องมือ R2 ของ SQL Server 2008 และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Autoadmin.dll2009.100.1746.0937,824Oct-06-201010:16x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1746.046,944Oct-06-201010:17x 86
Dts.dll2009.100.1746.01,438,048Oct-06-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,024Oct-06-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,672Oct-06-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,608Oct-06-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,920Oct-06-201010:16x 86
Mergetxt.dll2009.100.1746.030,048Oct-06-201010:12x 86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1746.0505,696Oct-06-201010:19x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1746.05,920,608Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,376Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1746.01,988,448Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1746.01,001,312Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1746.05,928,800Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,424Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1746.0280,416Oct-06-201010:14x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,184Oct-06-201010:12x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,680Oct-06-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,152Oct-06-201010:12x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,432Oct-06-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,720Oct-06-201010:11x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0180,064Oct-06-201010:11x 86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1746.013,664Oct-06-201010:12x 86
Ssradd.dll2009.100.1746.041,824Oct-06-201010:02x 86
Ssravg.dll2009.100.1746.041,824Oct-06-201010:02x 86
Ssrdown.dll2009.100.1746.026,976Oct-06-201010:02x 86
Ssrmax.dll2009.100.1746.040,288Oct-06-201010:02x 86
Ssrmin.dll2009.100.1746.040,288Oct-06-201010:02x 86
Ssrpub.dll2009.100.1746.027,488Oct-06-201010:02x 86
Ssrup.dll2009.100.1746.026,976Oct-06-201010:02x 86
SQL Server 2008 R2 แบบเต็มโปรแกรม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Fd.dll2009.100.1746.0461,664Oct-06-201010:16x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1746.013,664Oct-06-201010:12x 86
SQL Server 2008 R2 บริการ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Msmdsrv.rll10.50.1746.0824,672Oct-06-201009:28x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1746.013,664Oct-06-201010:12x 86
ไคลเอ็นต์ท้องถิ่นของ SQL Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1746.013,664Oct-06-2010
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 2010 มีนาคม
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม
Sqlncli10.dll2009.100.1746.02,568,544Oct-06-2010
Sqlnclir10.rll2009.100.1600.1226,14403-เมษายน-2010

รุ่นที่ใช้ x64

SQL Server 2008 R2 ฐานบริการหลักที่ใช้ร่วมกัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.1746.096,608Oct-06-201009:26x 64
Distrib.exe2009.100.1746.087,904Oct-06-201009:26x 64
Dts.dll2009.100.1746.02,220,384Oct-06-201009:23x 64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0448,864Oct-06-201009:23x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.01,090,400Oct-06-201009:23x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.042,336Oct-06-201009:23x 64
Exceldest.dll2009.100.1746.0260,960Oct-06-201009:23x 64
Logread.exe2009.100.1746.0511,840Oct-06-201009:26x 64
Mergetxt.dll2009.100.1746.034,656Oct-06-201009:23x 64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,424Oct-06-201009:24x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1746.0153,440Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1746.0345,952Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,800Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1746.083,808Oct-06-201009:23x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1746.0452,448Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.01,767,776Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.01,942,880Oct-06-201009:20x 64
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1746.03,049,312Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1746.0186,208Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,576Oct-05-201013:56x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0260,960Oct-06-201009:20x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0286,048Oct-06-201009:20x 64
Rdistcom.dll2009.100.1746.0791,392Oct-06-201009:20x 64
Replagnt.dll2009.100.1746.018,784Oct-06-201009:20x 64
Replagnt.dll2009.100.1746.018,784Oct-06-201010:11x 86
Repldp.dll2009.100.1746.0192,352Oct-06-201010:11x 86
Repldp.dll2009.100.1746.0231,264Oct-06-201009:20x 64
Replmerg.exe2009.100.1746.0409,952Oct-06-201009:26x 64
Replsync.dll2009.100.1746.0126,816Oct-06-201009:20x 64
Snapshot.exe10.50.1746.013,664Oct-06-201009:25x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0216,928Oct-06-201009:20x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1746.014,176Oct-06-201009:23x 64
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0345,952Oct-06-201009:23x 64
Sqlmergx.dll2009.100.1746.0231,264Oct-06-201009:20x 64
Sqlwep100.dll2009.100.1746.0107,360Oct-06-201009:20x 64
Ssradd.dll2009.100.1746.046,944Oct-06-201009:13x 64
Ssravg.dll2009.100.1746.047,456Oct-06-201009:13x 64
Ssrdown.dll2009.100.1746.031,072Oct-06-201009:13x 64
Ssrmax.dll2009.100.1746.045,408Oct-06-201009:13x 64
Ssrmin.dll2009.100.1746.045,408Oct-06-201009:13x 64
Ssrpub.dll2009.100.1746.031,584Oct-06-201009:13x 64
Ssrup.dll2009.100.1746.030,560Oct-06-201009:13x 64
สแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2 ฐานข้อมูลบริการหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Atxcore.dll2009.100.1746.031,584Oct-06-201009:23x 64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1746.0262,496Oct-06-201009:23x 64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1746.014,176Oct-06-201009:23x 64
Sqlaccess.dll2009.100.1746.0403,296Oct-06-201009:19x 86
Sqlagent.exe2009.100.1746.0428,384Oct-06-201009:23x 64
Sqlos.dll2009.100.1746.015,712Oct-06-201009:20x 64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1746.015,712Oct-06-201009:20x 64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1746.04,610,912Oct-06-201009:20x 64
Sqlservr.exe2009.100.1746.061,962,080Oct-06-201009:23x 64
Sqsrvres.dll2009.100.1746.0105,824Oct-06-201009:20x 64
SQL Server 2008 R2 ฐานข้อมูลบริการทั่วไปหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,376Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1746.0153,440Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1746.0452,448Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,504Oct-06-201009:23x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1746.03,049,312Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1746.0186,208Oct-06-201009:20x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,576Oct-05-201013:56x 86
Msgprox.dll2009.100.1746.0203,104Oct-06-201010:12x 86
Msgprox.dll2009.100.1746.0247,136Oct-06-201009:23x 64
Replerrx.dll2009.100.1746.0120,672Oct-06-201010:11x 86
Replerrx.dll2009.100.1746.0137,056Oct-06-201009:20x 64
Replisapi.dll2009.100.1746.0272,736Oct-06-201010:11x 86
Replisapi.dll2009.100.1746.0379,232Oct-06-201009:20x 64
Replprov.dll2009.100.1746.0576,864Oct-06-201010:11x 86
Replprov.dll2009.100.1746.0729,440Oct-06-201009:20x 64
Replrec.dll2009.100.1746.0791,904Oct-06-201010:10x 86
Replrec.dll2009.100.1746.0979,808Oct-06-201009:19x 64
Replsub.dll2009.100.1746.0413,024Oct-06-201010:11x 86
Replsub.dll2009.100.1746.0495,968Oct-06-201009:20x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1746.014,176Oct-06-201009:23x 64
Sqlmanager.dll2009.100.1746.0521,056Oct-06-201010:11x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1746.0896,864Oct-06-201009:20x 64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1746.0271,712Oct-06-201010:02x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1746.0360,288Oct-06-201009:20x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.1746.01,042,784Oct-06-201009:13x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.1746.0780,640Oct-06-201010:02x 86
Xmlsub.dll2009.100.1746.0193,376Oct-06-201010:01x 86
Xmlsub.dll2009.100.1746.0309,088Oct-06-201009:13x 64
SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dataprofileviewer.exe10.50.1746.0313,184Oct-06-201010:18x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1746.046,944Oct-06-201010:17x 86
Dts.dll2009.100.1746.01,438,048Oct-06-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,024Oct-06-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,672Oct-06-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,608Oct-06-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,920Oct-06-201010:16x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1746.05,920,608Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,376Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1746.01,988,448Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1746.01,001,312Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1746.05,928,800Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1746.04,163,424Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1746.0333,664Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1746.0563,040Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.50.1746.011,564,896Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.1746.0911,200Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1746.01,251,168Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1746.0255,840Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1746.01,812,320Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1746.0317,280Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1746.0264,032Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1746.0153,440Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1746.05,179,232Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1746.0112,480Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1746.02,557,792Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1746.01,259,360Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1746.0104,288Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1746.0292,704Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1746.0198,496Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,424Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,800Oct-06-201010:13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,184Oct-06-201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.055,613,280Oct-06-201009:23x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.012,632,928Oct-06-201009:19x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,680Oct-06-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,152Oct-06-201010:12x 86
Msolap100.dll10.50.1746.08,480,608Oct-06-201009:23x 64
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,432Oct-06-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,720Oct-06-201010:11x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1746.014,176Oct-06-201009:23x 64
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,576Oct-06-201010:11x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1746.07,579,488Oct-06-201010:10x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,400Oct-06-201010:01x 86
SQL Server 2008 R2 Analysis Services
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,376Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.data.datafeedclient.dll10.50.1746.0108,384Oct-06-201009:24x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,184Oct-06-201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.055,613,280Oct-06-201009:23x 64
Msmdspdm.dll10.50.1746.0178,016Oct-06-201009:19x 86
Msmdsrv.exe10.50.1746.054,611,296Oct-06-201009:26x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.012,632,928Oct-06-201009:19x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,680Oct-06-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,152Oct-06-201010:12x 86
Msolap100.dll10.50.1746.08,480,608Oct-06-201009:23x 64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1746.014,176Oct-06-201009:23x 64
Xmsrv.dll10.50.1746.021,448,032Oct-06-201009:13x 64
บริการต่าง ๆ ของ SQL Server 2008 R2 รวม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dts.dll2009.100.1746.02,220,384Oct-06-201009:23x 64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0448,864Oct-06-201009:23x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.01,090,400Oct-06-201009:23x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.042,336Oct-06-201009:23x 64
Exceldest.dll2009.100.1746.0260,960Oct-06-201009:23x 64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,424Oct-06-201009:24x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,800Oct-06-201010:13x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1746.0210,784Oct-06-201009:25x 64
Oledbdest.dll2009.100.1746.0260,960Oct-06-201009:20x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0286,048Oct-06-201009:20x 64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1746.014,176Oct-06-201009:23x 64
Sqldest.dll2009.100.1746.0264,544Oct-06-201009:20x 64
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0477,536Oct-06-201009:13x 64
บริการรายงานของ SQL Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1746.01,345,376Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1746.0567,136Oct-06-201009:25x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1746.0563,040Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1746.0563,040Oct-06-201009:25x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.1746.011,564,896Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1746.01,251,168Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1746.01,251,168Oct-06-201009:25x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1746.0255,840Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1746.0255,840Oct-06-201009:25x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1746.01,812,320Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1746.01,812,320Oct-06-201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1746.0317,280Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1746.0317,280Oct-06-201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1746.0264,032Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1746.0264,032Oct-06-201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1746.0153,440Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1746.0153,440Oct-06-201009:25x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1746.05,179,232Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1746.05,179,232Oct-06-201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1746.0112,480Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1746.0112,480Oct-06-201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1746.02,557,792Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1746.01,259,360Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1746.01,259,360Oct-06-201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1746.0104,288Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1746.0104,288Oct-06-201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1746.0292,704Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1746.0292,704Oct-06-201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1746.0198,496Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1746.0198,496Oct-06-201009:24x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,184Oct-06-201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.055,613,280Oct-06-201009:23x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.012,632,928Oct-06-201009:19x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,680Oct-06-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,152Oct-06-201010:12x 86
Msolap100.dll10.50.1746.08,480,608Oct-06-201009:23x 64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1746.01,300,320Oct-06-201010:18x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1746.01,455,968Oct-06-201009:19x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,936Oct-06-201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0163,680Oct-06-201009:19x 64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1746.0164,704Oct-06-201009:19x 64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1746.02,175,328Oct-06-201009:26x 64
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1746.01,607,520Oct-06-201009:19x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1746.01,984,352Oct-06-201009:19x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,088Oct-06-201010:18x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1746.014,176Oct-06-201009:23x 64
Sqlrsos.dll2009.100.1746.015,200Oct-06-201009:20x 64
SQL Server 2008 R2 เมนท์สตูดิโอ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.1746.01,066,848Oct-06-201010:18x 86
Bcp.exe2009.100.1746.096,608Oct-06-201009:26x 64
Copydatabasewizard.exe10.50.1746.0661,344Oct-06-201010:18x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1746.0313,184Oct-06-201010:18x 86
Dts.dll2009.100.1746.01,438,048Oct-06-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,024Oct-06-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,672Oct-06-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,608Oct-06-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,920Oct-06-201010:16x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1746.04,163,424Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1746.0333,664Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1746.01,251,168Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1746.02,557,792Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,424Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1746.0345,952Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,800Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1746.083,808Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1746.03,290,976Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.1746.09,193,312Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1746.0386,912Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,504Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.1746.063,328Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.1746.0378,720Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1746.092,000Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.01,767,776Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1746.0296,800Oct-06-201010:13x 86
Objectexplorer.dll10.50.1746.03,372,896Oct-06-201010:10x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,432Oct-06-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,720Oct-06-201010:11x 86
Radlangsvc.dll10.50.1746.0145,248Oct-06-201010:10x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1746.02,910,048Oct-06-201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,936Oct-06-201010:10x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,088Oct-06-201010:18x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1746.014,176Oct-06-201009:23x 64
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0345,952Oct-06-201009:23x 64
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,576Oct-06-201010:11x 86
Sqleditors.dll10.50.1746.01,242,976Oct-06-201010:10x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1746.07,579,488Oct-06-201010:10x 86
Sqlresolver.dll10.50.1746.038,752Oct-06-201010:10x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,400Oct-06-201010:01x 86
เครื่องมือ R2 ของ SQL Server 2008 และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Autoadmin.dll2009.100.1746.0937,824Oct-06-201010:16x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1746.046,944Oct-06-201010:17x 86
Dts.dll2009.100.1746.01,438,048Oct-06-201010:16x 86
Dts.dll2009.100.1746.02,220,384Oct-06-201009:23x 64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,024Oct-06-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0448,864Oct-06-201009:23x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.01,090,400Oct-06-201009:23x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,672Oct-06-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,608Oct-06-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.042,336Oct-06-201009:23x 64
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,920Oct-06-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0260,960Oct-06-201009:23x 64
Mergetxt.dll2009.100.1746.030,048Oct-06-201010:12x 86
Mergetxt.dll2009.100.1746.034,656Oct-06-201009:23x 64
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1746.0505,696Oct-06-201010:19x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1746.05,920,608Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,376Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1746.01,988,448Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1746.01,001,312Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1746.05,928,800Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,424Oct-06-201009:24x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1746.0280,416Oct-06-201009:24x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,184Oct-06-201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.055,613,280Oct-06-201009:23x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.012,632,928Oct-06-201009:19x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,680Oct-06-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,152Oct-06-201010:12x 86
Msolap100.dll10.50.1746.08,480,608Oct-06-201009:23x 64
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,432Oct-06-201010:11x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0260,960Oct-06-201009:20x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,720Oct-06-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0286,048Oct-06-201009:20x 64
Spresolv.dll2009.100.1746.0180,064Oct-06-201010:11x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0216,928Oct-06-201009:20x 64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1746.014,176Oct-06-201009:23x 64
Ssradd.dll2009.100.1746.041,824Oct-06-201010:02x 86
Ssradd.dll2009.100.1746.046,944Oct-06-201009:13x 64
Ssravg.dll2009.100.1746.041,824Oct-06-201010:02x 86
Ssravg.dll2009.100.1746.047,456Oct-06-201009:13x 64
Ssrdown.dll2009.100.1746.026,976Oct-06-201010:02x 86
Ssrdown.dll2009.100.1746.031,072Oct-06-201009:13x 64
Ssrmax.dll2009.100.1746.040,288Oct-06-201010:02x 86
Ssrmax.dll2009.100.1746.045,408Oct-06-201009:13x 64
Ssrmin.dll2009.100.1746.040,288Oct-06-201010:02x 86
Ssrmin.dll2009.100.1746.045,408Oct-06-201009:13x 64
Ssrpub.dll2009.100.1746.027,488Oct-06-201010:02x 86
Ssrpub.dll2009.100.1746.031,584Oct-06-201009:13x 64
Ssrup.dll2009.100.1746.026,976Oct-06-201010:02x 86
Ssrup.dll2009.100.1746.030,560Oct-06-201009:13x 64
SQL Server 2008 R2 แบบเต็มโปรแกรม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Fd.dll2009.100.1746.0690,016Oct-06-201009:23x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1746.014,176Oct-06-201009:23x 64
SQL Server 2008 R2 บริการ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Msmdsrv.rll10.50.1746.0824,672Oct-06-201009:28x 86
ไคลเอ็นต์ท้องถิ่นของ SQL Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1746.014,176Oct-06-201016:23
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 2010 มีนาคม07:01
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831 2010 มีนาคม06:43
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม18:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227 2009 มีนาคม19:38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827 2009 มีนาคม19:40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม18:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม18:28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427 2009 มีนาคม19:39
Sqlncli10.dll2009.100.1746.02,568,544Oct-06-201017:02
Sqlncli10.dll2009.100.1746.02,832,736Oct-06-201016:20

รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium

SQL Server 2008 R2 ฐานบริการหลักที่ใช้ร่วมกัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.1746.0169,312Oct-06-201008:53IA-64
Distrib.exe2009.100.1746.0209,248Oct-06-201008:53IA-64
Dts.dll2009.100.1746.04,287,840Oct-06-201008:47IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0800,096Oct-06-201008:47IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.02,030,944Oct-06-201008:47IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.083,808Oct-06-201008:47IA-64
Exceldest.dll2009.100.1746.0588,640Oct-06-201008:47IA-64
Logread.exe2009.100.1746.01,128,800Oct-06-201008:51IA-64
Mergetxt.dll2009.100.1746.073,056Oct-06-201008:47IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,424Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1746.0153,440Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1746.0345,952Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,800Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1746.083,808Oct-06-201008:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1746.0452,448Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.01,767,776Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.02,663,776Oct-06-201008:48IA-64
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1746.03,049,312Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1746.0186,208Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,576Oct-05-201013:56x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0590,688Oct-06-201008:46IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0655,712Oct-06-201008:46IA-64
Rdistcom.dll2009.100.1746.01,841,504Oct-06-201008:46IA-64
Replagnt.dll2009.100.1746.018,784Oct-06-201010:11x 86
Replagnt.dll2009.100.1746.029,024Oct-06-201008:46IA-64
Repldp.dll2009.100.1746.0192,352Oct-06-201010:11x 86
Repldp.dll2009.100.1746.0527,712Oct-06-201008:46IA-64
Replmerg.exe2009.100.1746.0973,664Oct-06-201008:51IA-64
Replsync.dll2009.100.1746.0278,880Oct-06-201008:46IA-64
Snapshot.exe10.50.1746.013,664Oct-06-201008:53x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0509,792Oct-06-201008:46IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1746.019,296Oct-06-201008:47IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0546,144Oct-06-201008:51IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.1746.0436,064Oct-06-201008:39IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.1746.0201,056Oct-06-201008:39IA-64
Ssradd.dll2009.100.1746.095,584Oct-06-201008:39IA-64
Ssravg.dll2009.100.1746.095,584Oct-06-201008:39IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1746.061,792Oct-06-201008:39IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1746.089,952Oct-06-201008:39IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1746.089,952Oct-06-201008:39IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1746.064,864Oct-06-201008:39IA-64
Ssrup.dll2009.100.1746.062,304Oct-06-201008:38IA-64
สแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2 ฐานข้อมูลบริการหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Atxcore.dll2009.100.1746.063,328Oct-06-201008:47IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1746.0477,024Oct-06-201008:47IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1746.019,296Oct-06-201008:47IA-64
Sqlaccess.dll2009.100.1746.0392,032Oct-06-201008:44x 86
Sqlagent.exe2009.100.1746.01,205,088Oct-06-201008:51IA-64
Sqlos.dll2009.100.1746.022,368Oct-06-201008:39IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1746.020,832Oct-06-201008:39IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1746.04,617,056Oct-06-201008:39IA-64
Sqlservr.exe2009.100.1746.0121,848,672Oct-06-201008:51IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.1746.0188,768Oct-06-201008:39IA-64
SQL Server 2008 R2 ฐานข้อมูลบริการทั่วไปหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,376Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1746.0153,440Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1746.0452,448Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,504Oct-06-201008:48x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1746.03,049,312Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1746.0186,208Oct-06-201008:48x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,576Oct-05-201013:56x 86
Msgprox.dll2009.100.1746.0203,104Oct-06-201010:12x 86
Msgprox.dll2009.100.1746.0538,464Oct-06-201008:47IA-64
Replerrx.dll2009.100.1746.0120,672Oct-06-201010:11x 86
Replerrx.dll2009.100.1746.0301,920Oct-06-201008:46IA-64
Replisapi.dll2009.100.1746.0272,736Oct-06-201010:11x 86
Replisapi.dll2009.100.1746.0766,304Oct-06-201008:46IA-64
Replprov.dll2009.100.1746.01,647,456Oct-06-201008:46IA-64
Replprov.dll2009.100.1746.0576,864Oct-06-201010:11x 86
Replrec.dll2009.100.1746.02,134,368Oct-06-201008:44IA-64
Replrec.dll2009.100.1746.0791,904Oct-06-201010:10x 86
Replsub.dll2009.100.1746.01,121,120Oct-06-201008:46IA-64
Replsub.dll2009.100.1746.0413,024Oct-06-201010:11x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1746.019,296Oct-06-201008:47IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1746.01,534,304Oct-06-201008:39IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1746.0521,056Oct-06-201010:11x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1746.0271,712Oct-06-201010:02x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1746.0712,544Oct-06-201008:39IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1746.02,727,264Oct-06-201008:38IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1746.0780,640Oct-06-201010:02x 86
Xmlsub.dll2009.100.1746.0193,376Oct-06-201010:01x 86
Xmlsub.dll2009.100.1746.0563,552Oct-06-201008:38IA-64
SQL Server 2008 R2 Analysis Services
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,376Oct-06-201010:15x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,184Oct-06-201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.070,404,448Oct-06-201008:47IA-64
Msmdspdm.dll10.50.1746.0178,016Oct-06-201008:45x 86
Msmdsrv.exe10.50.1746.072,182,624Oct-06-201008:51IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.015,846,240Oct-06-201008:45IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,680Oct-06-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.010,506,080Oct-06-201008:47IA-64
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,152Oct-06-201010:12x 86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1746.019,296Oct-06-201008:47IA-64
Xmsrv.dll10.50.1746.047,734,624Oct-06-201008:38IA-64
บริการต่าง ๆ ของ SQL Server 2008 R2 รวม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dts.dll2009.100.1746.04,287,840Oct-06-201008:47IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0800,096Oct-06-201008:47IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.02,030,944Oct-06-201008:47IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.083,808Oct-06-201008:47IA-64
Exceldest.dll2009.100.1746.0588,640Oct-06-201008:47IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,424Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,800Oct-06-201010:13x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1746.0210,784Oct-06-201008:53IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1746.0590,688Oct-06-201008:46IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0655,712Oct-06-201008:46IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1746.019,296Oct-06-201008:47IA-64
Sqldest.dll2009.100.1746.0605,024Oct-06-201008:46IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0943,968Oct-06-201008:38IA-64
บริการรายงานของ SQL Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1746.01,345,376Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1746.0567,136Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1746.0563,040Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1746.0563,040Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.1746.011,564,896Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1746.01,251,168Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1746.01,251,168Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1746.0255,840Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1746.0255,840Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1746.01,812,320Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1746.01,812,320Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1746.0317,280Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1746.0317,280Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1746.0264,032Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1746.0264,032Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1746.0153,440Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1746.0153,440Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1746.05,179,232Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1746.05,179,232Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1746.0112,480Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1746.0112,480Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1746.02,557,792Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1746.01,259,360Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1746.01,259,360Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1746.0104,288Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1746.0104,288Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1746.0292,704Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1746.0292,704Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1746.0198,496Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1746.0198,496Oct-06-201008:49x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,184Oct-06-201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.070,404,448Oct-06-201008:47IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.015,846,240Oct-06-201008:45IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,680Oct-06-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.010,506,080Oct-06-201008:47IA-64
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,152Oct-06-201010:12x 86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1746.01,300,320Oct-06-201010:18x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1746.01,455,968Oct-06-201008:44x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,936Oct-06-201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0266,592Oct-06-201008:44IA-64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1746.0242,016Oct-06-201008:44IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1746.03,581,280Oct-06-201008:51IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1746.01,607,520Oct-06-201008:44x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1746.01,984,352Oct-06-201008:44x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,088Oct-06-201010:18x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1746.019,296Oct-06-201008:47IA-64
Sqlrsos.dll2009.100.1746.022,368Oct-06-201008:39IA-64
SQL Server 2008 R2 เมนท์สตูดิโอ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.1746.01,066,848Oct-06-201010:18x 86
Bcp.exe2009.100.1746.0169,312Oct-06-201008:53IA-64
Copydatabasewizard.exe10.50.1746.0661,344Oct-06-201010:18x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1746.0313,184Oct-06-201010:18x 86
Dts.dll2009.100.1746.01,438,048Oct-06-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,024Oct-06-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,672Oct-06-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,608Oct-06-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,920Oct-06-201010:16x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1746.04,163,424Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1746.0333,664Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1746.01,251,168Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1746.02,557,792Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,424Oct-06-201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1746.0345,952Oct-05-201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,800Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1746.083,808Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1746.03,290,976Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.1746.09,193,312Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1746.0386,912Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,504Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.1746.063,328Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.1746.0378,720Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1746.092,000Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.01,767,776Oct-06-201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1746.0296,800Oct-06-201010:13x 86
Objectexplorer.dll10.50.1746.03,372,896Oct-06-201010:10x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,432Oct-06-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,720Oct-06-201010:11x 86
Radlangsvc.dll10.50.1746.0145,248Oct-06-201010:10x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1746.02,910,048Oct-06-201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,936Oct-06-201010:10x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,088Oct-06-201010:18x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1746.019,296Oct-06-201008:47IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0546,144Oct-06-201008:51IA-64
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,576Oct-06-201010:11x 86
Sqleditors.dll10.50.1746.01,242,976Oct-06-201010:10x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1746.07,579,488Oct-06-201010:10x 86
Sqlresolver.dll10.50.1746.038,752Oct-06-201010:10x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,400Oct-06-201010:01x 86
เครื่องมือ R2 ของ SQL Server 2008 และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Autoadmin.dll2009.100.1746.0937,824Oct-06-201010:16x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1746.046,944Oct-06-201010:17x 86
Dts.dll2009.100.1746.01,438,048Oct-06-201010:16x 86
Dts.dll2009.100.1746.04,287,840Oct-06-201008:47IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,024Oct-06-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0800,096Oct-06-201008:47IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.02,030,944Oct-06-201008:47IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,672Oct-06-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,608Oct-06-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.083,808Oct-06-201008:47IA-64
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,920Oct-06-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0588,640Oct-06-201008:47IA-64
Mergetxt.dll2009.100.1746.030,048Oct-06-201010:12x 86
Mergetxt.dll2009.100.1746.073,056Oct-06-201008:47IA-64
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1746.0505,696Oct-06-201010:19x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1746.05,920,608Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,376Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1746.01,988,448Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1746.01,001,312Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1746.05,928,800Oct-06-201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,424Oct-06-201008:49x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1746.0280,416Oct-06-201008:49x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,184Oct-06-201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.070,404,448Oct-06-201008:47IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.015,846,240Oct-06-201008:45IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,680Oct-06-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.010,506,080Oct-06-201008:47IA-64
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,152Oct-06-201010:12x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,432Oct-06-201010:11x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0590,688Oct-06-201008:46IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,720Oct-06-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0655,712Oct-06-201008:46IA-64
Spresolv.dll2009.100.1746.0180,064Oct-06-201010:11x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0509,792Oct-06-201008:46IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1746.019,296Oct-06-201008:47IA-64
Ssradd.dll2009.100.1746.041,824Oct-06-201010:02x 86
Ssradd.dll2009.100.1746.095,584Oct-06-201008:39IA-64
Ssravg.dll2009.100.1746.041,824Oct-06-201010:02x 86
Ssravg.dll2009.100.1746.095,584Oct-06-201008:39IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1746.026,976Oct-06-201010:02x 86
Ssrdown.dll2009.100.1746.061,792Oct-06-201008:39IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1746.040,288Oct-06-201010:02x 86
Ssrmax.dll2009.100.1746.089,952Oct-06-201008:39IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1746.040,288Oct-06-201010:02x 86
Ssrmin.dll2009.100.1746.089,952Oct-06-201008:39IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1746.027,488Oct-06-201010:02x 86
Ssrpub.dll2009.100.1746.064,864Oct-06-201008:39IA-64
Ssrup.dll2009.100.1746.026,976Oct-06-201010:02x 86
Ssrup.dll2009.100.1746.062,304Oct-06-201008:38IA-64
SQL Server 2008 R2 แบบเต็มโปรแกรม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Fd.dll2009.100.1746.01,141,600Oct-06-201008:47IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1746.019,296Oct-06-201008:47IA-64
SQL Server 2008 R2 บริการ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Msmdsrv.rll10.50.1746.0824,672Oct-06-201008:20IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1746.019,296Oct-06-201008:47IA-64
ไคลเอ็นต์ท้องถิ่นของ SQL Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1746.019,296Oct-06-201015:47
Instapi.dll2005.90.1399.0100,56831 2010 มีนาคม06:43
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 2010 มีนาคม07:01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม18:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427 2009 มีนาคม20:58
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627 2009 มีนาคม20:53
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม18:25
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227 2009 มีนาคม20:53
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม18:28
Sqlncli10.dll2009.100.1746.02,568,544Oct-06-201017:02
Sqlncli10.dll2009.100.1746.05,862,240Oct-06-201015:39

วิธีการถอนการติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงสะสม

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงสะสม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดรายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
 2. คลิกเปลี่ยนแปลง หรือเอาโปรแกรมออก
 3. เมื่อต้องการดูการปรับปรุงทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง SQL Server 2008 R2 คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงโปรแกรมปรับปรุง
 4. ถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่รายงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2345451 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbsqlsetup kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2345451 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2345451

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com