Свързани теми
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Ако сте закупили абонамент за Microsoft 365 чрез друг търговец на дребно, вместо Microsoft Store, свържете се с него директно, за да управлявате абонамента и фактурирането си.

  • Microsoft е с ограничен достъп и видимост над абонаменти, закупени чрез други търговци на дребно.

  • Microsoft не може да прекрати или да включи или изключи плащане за абонамент, закупен чрез друг търговец на дребно.

  • Всички искания за възстановяване на сумата трябва да са към другия търговец на дребно, от което сте закупили абонамента, тъй като Microsoft не е получил плащането. (Това също така се прилага за лицензи за Office Home and Business.)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×