Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Когато създаването на версии е разрешено във вашия списък или библиотека, можете да съхранявате, проследявате и възстановявате елементи в списък и файлове в библиотека винаги, когато се променят. Библиотеките могат да проследяват и двете основни версии, като например тези, в които е добавена нова секция към документ, и второстепенните версии, като например тези, в които е коригирана правописна грешка. Списъци може да проследява само основните версии. За повече информация относно създаването на версии вижте Как работи създаването на версии в списъци и библиотеки.

Забележка: Създаването на версии е включено по подразбиране в SharePoint библиотеки и е изключено по подразбиране в SharePoint списъци. За повече информация относно настройването на версии вижте Разрешаване и конфигуриране на версии за списък или библиотека.

 1. Отворете списъка или библиотеката от лентата за бързо стартиране.

  Ако името на вашия списък или библиотека не се появи, щракнете върху Съдържание на сайта или Покажи всички и след това щракнете върху името на вашия списък или библиотека.

 2. Щракнете с десния бутон върху мястото между името и датата на елемента или документа и след това щракнете върху Хронология на версиите от менюто. Може да се наложи да превъртите менюто, за да видите Хронология на версиите.

  Ако не виждате Хронология на версиите, щракнете върху многоточието (...) в диалоговия прозорец и след това щракнете върху Хронология на версиите.

  Ще видите списък на версиите на файла.

  Диалогов прозорец "Хронология на версиите" с 3 версии.
 3. В диалоговия прозорец Хронология на версиите посочете версията, която искате да прегледате, и щракнете върху стрелката надолу от дясната страна, за да получите списък с опции.

  Опции за хронологията на версиите (преглед, възстановяване, изтриване)

  Щракнете върху Изглед.

  Забележка: За всички версии на документа с изключение на най-новите ще видите Преглед, възстановяване и Изтриване. За най-новата версия ще виждате само Преглед и възстановяване.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Хронология на версиите с различни действия, които можете да изберете.

  Наличните действия се различават според версията и с атрибутите, които са настроени от администратора или собственика.

  Възможностите за избор се променят въз основа на това дали сте избрали най-новия файл, или по-стара версия.

  Прозорецът хронология на версиите за най-новата версия на файла включва действия за управление, уведомяване, извличане или създаване на работен поток.

  Диалогов прозорец "Хронология на версиите" за даден файл.

  Изгледът на хронологията на версиите за предишна версия на файл показва опцията за възстановяване или изтриване на тази версия.

  Диалоговият прозорец "Хронология на версиите", показващ опцията за изтриване.

Преглед на хронологията на версиите в SharePoint Server 2016 или 2010

 1. Придвижете се до списъка или библиотеката, съдържаща елемента или файла, който искате да разгледате.

 2. Посочете елемента или файла, за който искате да прегледате хронологията, щракнете върху стрелката, която се появява, и изберете Хронология на версиите от падащия списък.

  Падащ списък за файл на SharePoint. Избрана е хронология на версиите.

  Отваря се диалоговият прозорец Хронология на версиите .

  Забележка: Ако не виждате командата Хронология на версиите , вашият списък или библиотека може да не проследяват версии. За повече информация се обърнете към администратора или собственика на вашия сайт.

  Хронология на версиите, в която са показани основни и второстепенни версии и коментари

Изнесено означение 1

Най-новата второстепенна версия.

Изнесено означение 2

Коментар, оставен от последния човек, който е вкарал файла.

Изнесено означение 3

Първата версия на файла. Първата версия винаги е номерирана 1.0.

Преглед на хронологията на версиите от документ на Microsoft Office

Ако работите с документ на Microsoft Office, като например Word, Excel илиPowerPoint файл, можете да прегледате хронологията на версиите от изгледа на приложението, вместо да се връщате към списъка или библиотеката, за да прегледате хронологията.

Следващият пример е от изгледа Backstage на файл на Microsoft PowerPoint. Тя показва както основна, така и второстепенна версия.

Хронология на версиите в областта Backstage на PowerPoint

Следващият пример е от файл на Microsoft Word. Само основните версии се показват в тази хронология на версиите. Това може да означава, че само основните версии са разрешени в библиотеката с документи, или може да означава, че имате разрешение само за преглед на основните версии, а не на второстепенните.

Хронология на версиите в изглед Backstage на документ на Microsoft Word

Изнесено означение 1

Текущата версия на файла

Изнесено означение 2

Версия, в която има коментар от лицето, което е вкарало тази версия. Посочете иконата, която е до името на автора, за да видите коментара.

 1. Придвижете се до библиотеката с документи на вашия сайт, съдържаща файла, който искате да отворите.

 2. Посочете името на файла, докато не видите стрелката на падащия списък, и след това щракнете върху Редактиране в <име на приложение>. В горния пример бихте избрали Редактиране в Microsoft Word.

  Забележка: Ако вашата библиотека изисква да извлечете файлове или ако предпочитате да извлечете файл, трябва да го извлечете, преди да го отворите.

 3. В приложението изберете раздела Файл , за да се покаже изгледът Backstage. Хронологията на версиите се показва до бутона Управление на версии , както е показано в двата примера по-горе.

 4. От списъка изберете версията, която искате да видите. Тази версия ще се отвори, така че да можете да я преглеждате.

  Изглед Backstage на хронологията на версиите на файл на Microsoft Word. Избрана е версия 4.

  Можете просто да прегледате файла или, докато е отворен, можете да изберете да го направите ваша текуща версия, като щракнете върху Възстанови в жълтия банер в горната част на файла, или можете да сравните избраната версия с текущата версия, като щракнете върху Сравняване.

  Жълтата лента в горния край на файла от приложението с два бутона, които ви дават възможност или да сравните тази версия с вашата текуща версия, или да я възстановите и да я направите ваша текуща версия

 5. Затворете избраната версия, когато приключите с прегледа й. Прозорец със съобщение ще ви попита дали искате да запишете файла, или не. Можете или да го запишете на локалния диск, или да щракнете върху Не записвай.

 6. За да продължите да работите във файла, който сте отворили първоначално, изберете един от другите раздели в горния край на документа, като например Начало.

Създаването на версии е включено по подразбиране в SharePoint библиотеки и е изключено по подразбиране в SharePoint списъци. Създаването на версии трябва да е включено, за да виждате опцията за хронология на версиите в менютата или на лентите. За да включите хронологията на версиите, вижте Разрешаване и конфигуриране на версии за списък или библиотека.

Когато настройвате версии, задавате максимален брой версии за записване. Когато се записва максималният брой версии, SharePoint изтрива най-старите, за да побере по-нови версии. Можете да зададете SharePoint да записва повече версии до системното ограничение. За повече информация вижте Как работи създаването на версии в списъци и библиотеки.

Да, можете да преглеждате предишни версии в настолните приложения на Office. За повече информация вижте Възстановяване на предишна версия на файл, съхранен в OneDrive.

Допълнителна помощ и ресурси

Ето някои връзки за повече информация относно версиите и свързаните теми:

Слушаме ви!

Беше ли полезна тази статия? Ако е така, кажете ни в края на тази страница. Ако не е била полезна, ни напишете какво е било объркващо или е липсвало. Включете вашата версия на SharePoint, операционна система и браузър. Ще използваме вашата обратна връзка, за да проверим фактите, да добавим информация и да актуализираме тази статия.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×