Съдържание
×

Забележка: Някои продукти може да не са налични във вашата страна или регион.

За да запазите най-добрата производителност на вашия Surface Laptop Go, уверете се, че имате най-новите актуализации за Surface.

Как да изтеглите актуализациите

Актуализациите на Surface се пускат поетапно. Не всеки Surface ще получава актуализации едновременно, но те ще се доставят на всички устройства. Ако преди това не сте получавали актуализации, можете да актуализирате ръчно като следвате стъпките в Изтегляне на драйвери и фърмуер за Surface.

След като актуализациите приключат с инсталирането, препоръчително е да инсталирате всички налични опционални актуализации. За да инсталирате опционални актуализации, от търсенето въведете Преглед на опционални актуализации и ги изберете под „Най-добро съвпадение“. Ако има налични актуализации в Актуализации на драйвери, щракнете върху тях, за да изтеглите, за да се уверите, че всички драйвери за Surface, изброени в изданието, са инсталирани.

Забележки: 

 • Актуализациите на фърмуера не могат да бъдат деинсталирани или върнати към по-стара версия.

 • Когато инсталирате най-новата актуализация, ще получите и всички предишни актуализации, ако вашето устройство Surface все още не разполага с тях. Ще се изтеглят и инсталират само актуализациите, които се отнасят за Surface.

 • След като актуализациите са инсталирани, рестартирайте устройството, за да завършите процеса на инсталиране. За да рестартирате устройството си, изберете бутона Старт , след което изберете Захранване> Рестартиране.

Подобрения и корекции в актуализациите

Актуализации от март 2022 г.

Издание от 01 март

Следната актуализация е достъпна за устройства Surface Laptop Go, работещи с актуализацията на Windows 10 от май 2020 г., версия 20H1 или по-нова.

Тази актуализация разглежда критичната уязвимост на защитата и подобрява стабилността на системата.

Име на актуализацията на Windows

Диспечер на устройствата

Surface – Фърмуер – 13.102.140.0

Surface UEFI – Фърмуер

Surface – Фърмуер – 13.0.1889.2

Surface ME – Фърмуер

Intel – Система – 2120.100.0.1085

Intel(R) Management Engine Interface – системни устройства

Издание от 3 декември

Следната актуализация е достъпна за устройства Surface Laptop Go, работещи с актуализацията на Windows 10 от май 2020 г., версия 2004 (20H1) или по-нова.

Тази актуализация:

 • Подобрява стабилността на устройството, като адресира проверката за грешки.

 • Подобрява стабилността на графиките и разрешава функцията на Window 11 за подобряване на живота на батерията.

Хронология на актуализациите на Windows

Диспечер на устройствата

Intel Corporation – Дисплей - 27.20.100.9621

Intel(R) UHD Graphics – Видеокарта

Intel Corporation Ext – 27.20.100.9621

Intel(R) UHD Graphics – Разширение

Surface – Управление на системата на Surface – 3.140.139.0

Surface SMF - Управление на системата на Surface

Издание от 20 септември

Следната актуализация е достъпна за устройства Surface Laptop Go, работещи с актуализацията на Windows 10 от май 2019 г., версия 1903 или по-нова:

Тази актуализация разглежда критичната уязвимост на защитата и подобрява стабилността на USB-C.

Хронология на актуализациите на Windows

Диспечер на устройствата

Surface – Фърмуер – 13.0.1763.6

Surface ME – Фърмуер

Издание от 05 август

Следната актуализация е достъпна за устройства Surface Laptop Go, работещи с актуализацията на Windows 10 от май 2020 г., версия 2004 (20H1) или по-нова.

Хронология на актуализациите на Windows

Диспечер на устройствата

Версия и актуализация

Surface - Управление на системата на Surface - 57.0.1.39

Surface SMF - Управление на системата на Surface

57.0.1.39

 • Подобрява стабилността на устройството и надеждността.

Surface - Разширение - 6.7.137.0

Surface Dock 2 Актуализация на фърмуера - Разширение

6.7.137.0

 • Подобрява стабилността и надеждността на устройството със сценарии на Surface Dock 2.

Издание от 21 юни

Следната актуализация е достъпна за устройства Surface Laptop Go, работещи с актуализацията на Windows 10 от ноември 2019 г., версия 1909 или по-нова.

Име в хронологията на актуализациите на Windows

Име в диспечера на устройствата

Версия и актуализация

Surface – Система – 6.304.139.0

Surface System Aggregator – фърмуер

6.304.139.0

 • Подобрява телеметрията на батерията.

Intel – Софтуерен компонент – 1.62.321.1

Intel(R) ICLS Client – софтуерни устройства

1.62.321.1

 • Занимава се с критичните уязвимости в защитата и подобрява стабилността на системата.

Intel – Sистема – 2102.100.0.1044

Intel(R) Management Engine Interface – Система

2102.100.0.1044

 • Занимава се с критичните уязвимости в защитата и подобрява стабилността на системата.

Surface – Firmware – 13.0.1763.5

Surface ME – Фърмуер

13.0.1763.5

 • Занимава се с критичните уязвимости в защитата и подобрява стабилността на системата.

Intel – Мрежа – 22.40.0.7

Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160 MHz – Мрежови адаптери

22.40.0.7

 • Подобрява надеждността на Wi-Fi връзката.

Intel – Bluetooth – 22.40.0.2

Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth

22.40.0.2

 • Подобрява надеждността на BT връзката.

Surface – Устройства за човешки интерфейс – 3.31.139.0

Surface Hid Mini Driver – Система

3.31.139.0

 • Занимава се с критичните уязвимости в защитата и подобрява стабилността на системата.

Surface – Система – 6.119.139.0

Surface Integration Service Device – системни устройства

6.119.139.0

 • Подобрява интеграцията между системните услуги и стабилността на системата.

Surface – Фърмуер – 9.101.140.0

Surface UEFI – Фърмуер

9.101.140.0

 • Занимава се с критичните уязвимости в защитата и подобрява стабилността на системата.

Издание от 6 май

Следната актуализация е достъпна за устройства Surface Laptop Go, работещи с актуализацията на Windows 10 от май 2019 г., версия 1903 или по-нова:

Име в хронологията на актуализациите на Windows

Име в диспечера на устройствата

Версия и актуализация

Surface – Фърмуер – 8.16.140.0

Surface UEFI – Фърмуер

8.16.140.0

 • Подобрява стабилността на USB 2.0 и надеждността на устройството.

Intel Corporation – Дисплей – 27.20.100.9168

Intel(R) UHD Graphics – Видеокарта

27.20.100.9168

 • Адресира проблеми с трептенето на дисплея и подобрява стабилността на графиките.

Surface – Система – 6.212.139.0

Surface System Aggregator – фърмуер

6.212.139.0

 • Подобрява отчитането на батерията.

Surface – Система – 9.54.139.0

Surface Serial Hub Driver – Система

9.54.139.0

 • Подобрява стабилността на устройството, като адресира проверката за критични грешки.

Intel Corporation – Bluetooth – 22.30.0.4

Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth

22.30.0.4

 • Адресира критичните уязвимости в защитата и подобрява стабилността на връзката.

Intel – Мрежа – 22.30.0.11

Intel(R) WiFi 6 AX201 160 MHz – Мрежови карти

22.30.0.11

 • Адресира критичните уязвимости в защитата и подобрява стабилността на връзката.

Surface – Фърмуер – 6.1.137.0

Surface Dock Firmware Update

6.1.137.0

 • Подобрява стабилността при свързване към външен дисплей чрез Surface Dock 2.

Издание от 5 март

Следната актуализация е достъпна за устройства Surface Laptop Go, работещи с актуализацията на Windows 10 от май 2019 г., версия 1903 или по-нова:

Име в хронологията на актуализациите на Windows

Име в диспечера на устройствата

Версия и актуализация

Intel Corporation – Система – 10.24.0.4813

Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED – Системни устройства

10.24.0.4813

 • Подобрява аудио производителността и живота на батерията.

Intel Corporation – Система – 10.24.4813.245

Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED – Системни устройства

10.24.4813.245

 • Подобрява аудио производителността и живота на батерията.

Realtek Semiconductor Corp. – Мултимедия – 6.0.9083.3

Realtek High Definition Audio(SST) – контролери за звук, видео и игри

6.0.9083.3

 • Подобрява производителността на аудиото и стабилността на устройството.

Realtek Semiconductor Corp. – софтуерен компонент – 11.0.6000.92

Realtek Hardware Support Application – софтуерни компоненти

11.0.6000.92

 • Подобрява производителността на аудиото и стабилността на устройството.

Realtek Semiconductor Corp. – Разширение – 6.1.0.9

Realtek Device Extension – Разширение

6.1.0.9

 • Подобрява интеграцията между системните услуги.

Surface – Система – 29.30.139.0

Surface Integration – системни устройства

29.30.139.0

 • Подобрява интеграцията между системните услуги.

Intel – Мрежа – 22.20.0.6

Intel(R) WiFi 6 AX201 160 MHz – Мрежови карти

22.20.0.6

 • Подобрява надеждността и стабилността на Wi-Fi връзката.

Intel – Bluetooth – 22.20.1.1

Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth

22.20.1.1

 • Подобрява надеждността и стабилността на Bluetooth връзката.

Издание от 5 февруари

Следната актуализация е достъпна за устройства Surface Laptop Go, работещи с актуализацията на Windows 10 от ноември 2019 г., версия 1909 или по-нова.

Име в хронологията на актуализациите на Windows

Име в диспечера на устройствата

Версия и актуализация

Realtek – Софтуерен компонент – 11.0.6000.92

Realtek Hardware Support Application – софтуерни устройства

11.0.6000.92

 • Подобрява аудио производителността при поточно предаване на съдържание.

Realtek Semiconductor Corp. – Разширение – 6.1.0.8

Realtek High Definition Audio (SST) Extension – няма бележки в диспечера на устройствата

6.1.0.8

 • Подобрява интеграцията между системните услуги и стабилността.

Realtek Semiconductor Corp. – Мултимедия – 6.0.9014.1

Realtek High Definition Audio(SST) – контролери за звук, видео и игри

6.0.9014.1

 • Подобрява аудио производителността и отстранява проблеми със свързаната с нея проверка за грешки в системата.

Surface – Батерии – 2.56.139.0

Surface Battery – Батерии

2.56.139.0

 • Разрешава проблема, при който иконата на батерията не е налична в лентата на задачите.

Surface – Системни устройства – 6.105.139.0

Surface Integration Service Device – Системни устройства

6.105.139.0

 • Подобрява интеграцията между системните услуги и разрешава проблема с отчетите за телеметрия.

Intel – Мрежа – 22.0.1.1

Intel(R) WiFi 6 AX201 160 MHz – Мрежови карти

22.0.1.1

 • Подобрява стабилността на Wi-Fi връзката.

Intel Corporation – Bluetooth – 22.00.3.1

Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth

22.00.3.1

 • Подобрява стабилността на Bluetooth.

Surface – Фърмуер – 8.15.140.0

Surface UEFI – Фърмуер

8.15.140.0

 • Адресира актуализации на защитата и подобрява стабилността на системата.

Издание от 11 декември

Следната актуализация е достъпна за устройства Surface Laptop Go, работещи с актуализацията на Windows 10 от май 2019 г., версия 1903 или по-нова.

Име в хронологията на актуализациите на Windows

Име в диспечера на устройствата

Версия и актуализация

ELAN Finger Print – Биометрични – 3.15.12011.10134

Сензор за пръстов отпечатък – Биометрични устройства

3.15.12011.10134

 • Подобрява производителността на четеца за пръстови отпечатъци в Windows Hello.

Surface – Система – 2.27.137.0

Surface System Telemetry Driver – Системно устройство

2.27.137.0

 • Улеснява анализа на данни, свързани със захранването и температурата.

Surface – Фърмуер – 4.1.6.0

Surface Touch – фърмуер

4.1.6.0

 • Подобрява стабилността на докосването.

Surface – Фърмуер – 8.12.140.0

Surface UEFI – Фърмуер

8.12.140.0

 • Подобрява стабилността на системата.

Допълнителни стъпки Surface Laptop Go

Ние слушаме, а качеството е топ приоритет. Искаме да ви уведомим за допълнителна информация и стъпки, които може да се изискват след инсталирането на най-новата актуализация.

Сродни теми

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×