Zajištění kompatibility starších programů s touto verzí Windows

Platí pro: Windows 7Windows 8.1Windows 10

Většina programů vytvořených pro starší verze Windows bude fungovat i v této verzi Windows, ale některé starší programy můžou běžet špatně nebo se vůbec nespustí. Spuštěním Poradce při potížích s kompatibilitou programů by se měly automaticky rozpoznat a opravit některé z nejčastějších problémů. Pokud to nepomůže, zkuste nastavení změnit ručně. Následující tabulka by vám měla pomoct zjistit nastavení, které je třeba upravit.

 1. Zadejte název programu do vyhledávacího pole na hlavním panelu, stiskněte a podržte (nebo klikněte pravým tlačítkem myši na) výsledek hledání a pak vyberte Otevřít umístění souboru.
 2. Stiskněte a podržte (nebo klikněte pravým tlačítkem myši na) program, vyberte Vlastnosti a pak vyberte kartu Kompatibilita.
  • Napřed vyberte Spustit poradce při potížích s kompatibilitou, čímž spustíte Poradce při potížích s kompatibilitou programů. (Všimněte si, že pomocí tohoto poradce při potížích nebude možné řešit problémy s přizpůsobením rozlišení DPI, takže v následující tabulce vyhledejte další možnosti.)
  • Pokud problémy s kompatibilitou přetrvávají, upravte jedno nebo více následujících nastavení a vyberte OK, až to dokončíte.
Nastavení kompatibility
Nastavení Popis
Režim kompatibility Spustí program s použitím nastavení z předchozí verze Windows. Toto nastavení vyzkoušejte, když víte, že program byl navržený pro konkrétní verzi Windows (nebo v ní fungoval).
Režim s omezeným množstvím barev Použije v programu omezenou škálu barev. Některé starší programy jsou navržené tak, aby fungovaly s menším množstvím barev.
Spustit s rozlišením 640 × 480 Toto nastavení vyzkoušejte, když se grafika programu zobrazuje trhaně nebo se nevykresluje správně.
Změnit nastavení pro vysoké rozlišení DPI

Pokud se váš program nezobrazuje správně na počítači s monitorem s vysokým rozlišením DPI (je rozmazaný nebo příliš velký nebo příliš malý), vyberte možnost Změnit nastavení pro vysoké rozlišení DPI a pak vyzkoušejte jednu z následujících možností v dialogovém okně Vlastnosti:

Zvolte, jaké rozlišení DPI se má používat.

 1. V části DPI u programu zaškrtněte políčko Problémy s měřítkem u tohoto programu můžete vyřešit pomocí tohoto nastavení.... Pro danou desktopovou aplikaci se použije nastavení rozlišení DPI, které zvolíte tady, místo nastavení Nechat systém Windows, aby se pokusil opravit rozmazané aplikace v Nastavení, které ovlivňuje všechny aplikace.

  Další informace o změně nastavení pro všechny aplikace najdete v článku Oprava aplikací, aby nebyly rozmazané.
 2. V části Použít DPI nastavené pro můj hlavní displej v případě, že vyberte jednu z následujících možností:
 • Přihlásil(a) jsem se do Windows – Použije se rozlišení DPI, které bylo nastavené u hlavního monitoru, když jste se přihlásili do Windows. (Toto nastavení se použije jako výchozí.)
 • Spustil(a) jsem tento program – Použije se rozlišení DPI, které bylo nastavené u hlavního monitoru, když jste spustili tento konkrétní program.

Změňte režim přizpůsobení vysokého rozlišení DPI u aplikace.

V části Přepis přizpůsobení vysokého rozlišení DPI zaškrtněte políčko Obejít chování vysokého přizpůsobení rozlišení DPI a potom vyzkoušejte jednu z následujících možností:

 • Aplikace – Zakážou se všechna nastavení přizpůsobení zobrazení systému Windows a použije se pouze nastavení od vývojáře aplikace. Tato možnost se v předchozích verzích Windows nazývala Zakázat změny velikosti zobrazení při vysokých hodnotách DPI.
 • Systém – Přepíše nastavení rozlišení DPI aplikace a spustí aplikaci jako na monitoru s nízkým rozlišením DPI. Při zobrazení na monitoru s vysokým rozlišením DPI roztáhne systém Windows uživatelské rozhraní aplikace. To způsobí, že se aplikace bude na monitorech s vysokým rozlišením DPI zobrazovat rozmazaně.
 • Systém (Rozšířené) – Systém Windows se pro danou aplikaci pokusí použít rozšířené přizpůsobení rozlišení DPI. Výsledkem bude, že se některé aplikace budou na monitorech s vysokým rozlišením DPI zobrazovat s ostrým textem. Toto nastavení nebude fungovat u všech aplikací.
Spustit tento program jako správce Správné fungování některých programů vyžaduje oprávnění správce. Pokud nejste k počítači přihlášení jako správce, není tato možnost dostupná.
Změnit nastavení pro všechny uživatele Použijte nastavení pro tento program u všech účtů na tomto počítači a vyberte
Vyzaduj? se opr?vnen? spr?vce.
 Změnit nastavení pro všechny uživatele. Může se zobrazit výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení vaší volby.