Zajištění kompatibility starších programů s touto verzí Windows

Platí pro: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Většina programů vytvořených pro starší verze Windows bude fungovat i v nejnovější verzi Windows 10, ale některé starší programy můžou běžet špatně nebo se vůbec nespustí. Pokud chcete zjistit a opravit některé z nejčastějších potíží se staršími programy, spusťte Poradce při potížích s kompatibilitou programů nebo zkuste ručně změnit nastavení. 

Spuštění Poradce při potížích s kompatibilitou programů:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte název programu, kterého se problém týká. Pak stiskněte a podržte odpovídající položku ve výsledcích hledání (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem) a vyberte Otevřít umístění souboru.
 2. Program stiskněte a podržte (nebo na něj klikněte pravým tlačítkem), vyberte Vlastnosti a pak vyberte kartu Kompatibilita.
 3. Vyberte Spustit poradce při potížích s kompatibilitou. (Vzhledem k tomu, že tento poradce neřeší potíže s přizpůsobením rozlišení DPI, podívejte se na další možnosti v části „Změnit nastavení pro vysoké rozlišení DPI” v tabulce níže.)

Pokud problémy s kompatibilitou přetrvávají, upravte jedno nebo více nastavení uvedených v tabulce níže a pak vyberte OK, až to dokončíte. 

Nastavení kompatibility

Nastavení Popis
Režim kompatibility Spustí program s použitím nastavení ze starší verze Windows. Toto nastavení vyzkoušejte, když víte, že byl program navržený pro konkrétní verzi Windows (nebo v ní fungoval).
Režim s omezeným množstvím barev Použije v programu omezenou škálu barev. Některé starší programy jsou navržené tak, aby fungovaly s menším množstvím barev.
Spustit s rozlišením 640 × 480 Toto nastavení vyzkoušejte, když se grafika programu zobrazuje trhaně nebo se nevykresluje správně.
Změnit nastavení pro vysoké rozlišení DPI

Pokud se váš program nezobrazuje správně na počítači s monitorem s vysokým rozlišením DPI (jeho funkce jsou rozmazané, příliš velké nebo příliš malé), vyberte Změnit nastavení pro vysoké rozlišení DPI a pak vyzkoušejte jednu z následujících možností v dialogovém okně Vlastnosti:

Zvolte, jaké rozlišení DPI se má používat.

 1. V části DPI u programu zaškrtněte políčko Problémy s měřítkem u tohoto programu můžete vyřešit…, aby se nastavení DPI, které tu vyberete, použilo u této desktopové aplikace. Toto nastavení použijete místo možnosti Nechat systém Windows, aby se pokusil opravit rozmazané aplikace v Nastavení, která ovlivňuje všechny aplikace.

  Další informace o změně nastavení pro všechny aplikace najdete v článku Oprava aplikací, které se zobrazují rozmazaně.
 2. V části Použít DPI nastavené pro můj hlavní displej v případě, že vyberte jednu z následujících možností:
  • Přihlásil(a) jsem se do Windows – Použije se rozlišení DPI, které bylo nastavené u hlavního monitoru, když jste se přihlásili do Windows. (Toto nastavení se použije jako výchozí.)
  • Spustil(a) jsem tento program – Použije se rozlišení DPI, které bylo nastavené u hlavního monitoru, když jste spustili tento konkrétní program.

Změňte režim přizpůsobení vysokého rozlišení DPI u aplikace.

V části Přepis přizpůsobení vysokého rozlišení DPI zaškrtněte políčko Obejít chování vysokého přizpůsobení rozlišení DPI a potom vyzkoušejte jednu z následujících možností:

 • Aplikace – Zakážou se všechna nastavení přizpůsobení zobrazení systému Windows a použije se pouze nastavení od vývojáře aplikace. Tato možnost se v předchozích verzích Windows nazývala Zakázat změny velikosti zobrazení při vysokých hodnotách DPI.
 • Systém – Přepíše nastavení rozlišení DPI aplikace a spustí aplikaci jako na monitoru s nízkým rozlišením DPI. Při zobrazení na monitoru s vysokým rozlišením DPI roztáhne systém Windows uživatelské rozhraní aplikace. To způsobí, že se aplikace bude na monitorech s vysokým rozlišením DPI zobrazovat rozmazaně.
 • Systém (Rozšířené) – Systém Windows se pro danou aplikaci pokusí použít rozšířené přizpůsobení rozlišení DPI. Výsledkem bude, že se některé aplikace budou na monitorech s vysokým rozlišením DPI zobrazovat s ostrým textem. Toto nastavení nebude fungovat u všech aplikací.
Spustit tento program jako správce Správné fungování některých programů vyžaduje použití oprávnění správce. Pokud nejste k počítači přihlášení jako správce, není tato možnost dostupná.
Změnit nastavení pro všechny uživatele Použijte nastavení pro tento program u všech účtů na tomto počítači a vyberte
Vyžadují se oprávnění správce.
 Změnit nastavení pro všechny uživatele. Může se zobrazit výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení vaší volby.