Krok 1: Příprava seznamu adresátů

Seznam adresátů je váš zdroj dat. Podrobnější informace najdete v článku Zdroje dat, které můžete použít pro hromadnou korespondenci.

Tipy

 • Pokud seznam adresátů nemáte, můžete ho vytvořit v průběhu hromadné korespondence. Shromážděte všechny seznamy adres a přidejte je do svého zdroje dat.

 • Pokud jako zdroj dat používáte Excelovou tabulku, naformátujte sloupce s poštovními směrovacími čísly nebo jinými číselnými hodnotami jako text, aby se zachovaly případné nuly. Více informací najdete v článku Naformátování čísel, dat a dalších hodnot pro hromadnou korespondenci v Excelu.

 • Pokud chcete použít kontakty Outlooku, musí být Outlook vaším výchozím e-mailovým programem.

Než se pustíte do procesu skutečné hromadné korespondence, můžete případně spustit malou testovací sadu obálek.

 1. Přejděte na Soubor > Nový > Prázdný dokument.

 2. Klikněte na Korespondence > Obálky.

  Tisk obálek

 3. Do pole Adresa příjemce zadejte vzorovou adresu a vyzkoušejte, jak bude obálka po vytištění vypadat.

 4. Do pole Zpáteční adresa zadejte svou adresu.

  Pole Zpáteční adresa

 5. Zvolte Možnosti > Možnosti pro obálky a udělejte toto:

  • Vyberte si velikost, která odpovídá vaší obálce, nebo ji nastavte přes Vlastní velikost.

   Karta Možnosti pro obálky, která umožňuje nastavení velikosti obálky a písem adresy

  • Pokud to potřebujete, vyberte si u Adresy příjemce a Zpáteční adresy písmo a odsazení zleva a shora.

 6. Na kartě Možnosti pro tisk ověřte, že je vybraný správný Způsob podávání, vložte obálku podle obrázku a pak zvolte OK.

  Diagram s možnostmi podávání obálek do tiskárny

 7. Zvolte Tisk a pak výběrem možnosti Ano uložte zpáteční adresu jako výchozí.

 1. Přejděte na Korespondence > Spustit hromadnou korespondenci > Obálky.

  Nabídka Spustit hromadnou korespondenci

 2. V dialogovém okně Možnosti obálky si zkontrolujte nastavení a klikněte na OK.

 3. Pokud chcete na obálku přidat zpáteční adresu nebo logo, teď je ten správný okamžik.

 4. Zvolte Soubor > Uložit.

 1. Přejděte na Korespondence > Vybrat příjemce.

  Příkaz Zadat nový seznam

 2. Vyberte zdroj dat. Podrobnější informace najdete v článku Zdroje dat, které můžete použít pro hromadnou korespondenci.

 3. Zvolte Soubor > Uložit.

Pokud potřebujete upravit seznam adresátů, podívejte se na Hromadná korespondence: Úprava seznamu příjemců.

Blok adresy je v hromadné korespondenci pole, které přidáte tam, kde chcete mít na obálce umístěnou adresu. Lépe to uvidíte, pokud stisknete CTRL+8 a zobrazíte si tak skryté znaky (¶).

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit blok adresy.

 2. Přejděte na Korespondence > Blok adresy a vyberte formát. Další informace najdete v článku Vložení bloku adresy.

  Možnosti bloku adresy

 3. V dialogovém okně Vložit blok adresy zvolte formát, ve kterém se má jméno příjemce zobrazit na obálce.

 4. Pokud chcete, můžete kliknout na Další Tlačítko Další záznam v náhledu výsledků hromadné korespondence nebo Předchozí Tlačítko Předchozí záznam v náhledu výsledků hromadné korespondence a podívat se, jak to vypadá u více záznamů z vašeho zdroje dat.

 5. Zvolte OK.

 6. Přejděte na Soubor > Uložit a uložte dokument hromadné korespondence.

Pokud některá část adresy chybí, podívejte se na Hromadná korespondence: Shoda polí.

Před vytištěním obálek udělejte poslední kontrolu.

 1. Vyberte Další Tlačítko Další záznam v náhledu výsledků hromadné korespondence nebo Předchozí Tlačítko Předchozí záznam v náhledu výsledků hromadné korespondence a projděte pár záznamu z vašeho zdroje dat, abyste se podívali, jak vypadají.

 2. Zvolte Dokončit a sloučit > Vytisknout dokumenty.

  Snímek obrazovky s kartou Korespondence ve Wordu, na které je příkaz Dokončit a sloučit a jeho možnosti

Při uložení zůstane dokument obálky hromadné korespondence propojený se seznamem adresátů, takže ho můžete použít i příště.

Když chcete dokument hromadné korespondence znovu použít, otevřete ho a až Word zobrazí výzvu, jestli chcete propojení zachovat, zvolte Ano. Když chcete změnit adresy v dokumentu obálky hromadné korespondence, otevřete ho a zvolte Upravit seznam příjemců. Takto můžete řadit, filtrovat a vybírat konkrétní adresy.

1. krok: Příprava seznamu adresátů

Seznam adresátů je váš zdroj dat. Podrobnější informace najdete v článku Zdroje dat, které můžete použít pro hromadnou korespondenci.

Tipy: 

 • Pokud seznam adresátů nemáte, můžete ho vytvořit v průběhu hromadné korespondence. Shromážděte všechny seznamy adres a přidejte je do svého zdroje dat.

 • Pokud jako zdroj dat používáte Excelovou tabulku, naformátujte sloupce s poštovními směrovacími čísly nebo jinými číselnými hodnotami jako text, aby se zachovaly případné nuly. Více informací najdete v článku Naformátování čísel, dat a dalších hodnot pro hromadnou korespondenci v Excelu.

 • Pokud chcete použít kontakty Outlooku, musí být Outlook vaším výchozím e-mailovým programem.

  Tip: Pokud chcete nastavit Outlook jako svůj výchozí e-mailový program, otevřete Apple Mail a přejděte na Pošta > Předvolby. Přejděte na Obecné a vyberte Microsoft Outlook.

 1. Přejděte na Korespondence > Spustit hromadnou korespondenci > Obálky.

  Karta Korespondence – v seznamu Spustit hromadnou korespondenci je vybraná možnost Obálky

 2. V dialogovém okně Obálka si navolte Zpáteční adresu.

 3. V dialogovém okně Obálky zvolte v části Možnosti tisku tlačítko Vzhled stránky.

 4. V dialogovém okně Vzhled stránky vyberte v seznamu Velikost papíru možnost, která odpovídá rozměrům vaší obálky.

  Pokud žádná možnost nevyhovuje rozměrům vaší obálky, postupujte takto:

 5. V dialogovém okně Vzhled stránky zvolte Na šířku > OK.

 6. Tlačítkem OK dialogové okno Obálka zavřete.

 7. Zvolte Soubor > Uložit.

 1. Na kartě Korespondence zvolte Vybrat příjemce.

  Karta Korespondence s vybranou možností Vybrat příjemce se seznamem možností

 2. Vyberte zdroj dat. Podrobnější informace najdete v článku Zdroje dat, které můžete použít pro hromadnou korespondenci.

 3. Pokud potřebujete, upravte svůj seznam příjemců. Více informací najdete v článku Hromadná korespondence: Úprava seznamu příjemců.

 4. Zvolte Soubor > Uložit.

 1. V dokumentu vyberte pole Do tohoto textového pole přetáhněte pole nebo napište text a klikněte nebo klepněte na něj, abyste ho mohli odebrat.

 2. Pak přejděte na Korespondence > Vložit slučovací pole a zvolte pole, které chcete přidat.

  Karta Korespondence se zvýrazněnou možností Vložit slučovací pole

 3. Přidejte pole, která chcete mít na obálce, naformátujte je a zvolte OK.

 1. Přejděte na Korespondence > Náhled výsledků a podívejte se, jak budou obálky vypadat.

  Karta Korespondence se zvýrazněnou možností Náhled výsledků

  Poznámka: Na kartě Korespondence jsou šipky vlevo a vpravo, které můžete použít k procházení obálek.

 2. Když chcete formátování ještě změnit, znovu vyberte Náhled výsledků, abyste mohli slučovací pole ještě upravit.

 3. Až budete mít vše nachystané, přejděte na Korespondence > Dokončit a sloučit > Vytisknout dokumenty a dokončete tak hromadnou korespondenci.

  Na kartě Korespondence jsou zvýrazněné možnosti Dokončit, Sloučit a Vytisknout dokumenty

  Tip: Pokud chcete před tiskem každou obálku zkontrolovat a aktualizovat, přejděte na Korespondence > Dokončit a sloučit > Upravit jednotlivé dokumenty. Až to budete mít hotové, přejděte na Soubor > Tisk a obálky vytiskněte.

Krok 1: Příprava hlavního dokumentu

Seznam adresátů je váš zdroj dat. Podrobnější informace najdete v článku Zdroje dat, které můžete použít pro hromadnou korespondenci.

 1. Přejděte na Soubor > Nový prázdný dokument.

 2. Přejděte na Zobrazení > Rozložení při tisku.

 3. Přejděte na Nástroje > Správce hromadné korespondence.

 4. V části 1. Vybrat typ dokumentuvyberte Vytvořit nový > Obálky.

 5. Do pole Zpáteční adresa zadejte svou adresu.

 6. V části Možnosti tisku se ujistěte, že jste pro tisk obálek vybrali správná nastavení.

 7. Po dokončení klikněte na OK.

Krok 2: Výběr seznamu adresátů

 1. Přejděte na Nástroje > Správce hromadné korespondence.

 2. V části 2. Vybrat seznam příjemcůvyberte Načíst seznam a vyberte zdroj dat, který chcete k hromadné korespondenci použít.

 3. V části 3. Vložit zástupné symbolyzvolte Kontakty.

 4. Přetáhněte název pole z Kontaktů do pole adresy obálky.

 5. Opakujte krok 4 pro všechna pole, která se mají zobrazit na obálkách.

 6. V hlavním dokumentu upravte pole obálky Adresa a podle potřeby přidejte mezery a znaky návratu na začátek řádku.

 7. Obálky dokončete jedním z následujících způsobů:

  • Abyste mohli obálky okamžitě vytisknout, tak ve Správci hromadné korespondence vyberte v části 6. Dokončení hromadné korespondencemožnost Sloučit na tiskárnu  Tlačítko Sloučit na tiskárnu.

  • Když chcete vytvořit dokument k uložení, tak ve Správci hromadné korespondence vyberte v části 6. Dokončení hromadné korespondencemožnost Sloučit do nového dokumentu  Tlačítko dokončení hromadné korespondence.

Viz také

Máte otázku týkající se wordové hromadné korespondence, na kterou jsme tady neodpověděli?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Wordu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×