Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pomocí možností přehrávání v PowerPoint můžete určit, jak a kdy se video zobrazí v prezentaci. Video můžete přehrát v režimu celé obrazovky nebo změnit jeho velikost na zadané rozměry. Můžete také ovládat hlasitost, přehrávat video opakovaně (ve smyčce) a zobrazovat ovládací prvky médií.

Tyto možnosti přehrát nejsou dostupné pro online videa, jako jsou videa z YouTube. Jsou dostupné jenom pro videa vložená z vašeho počítače, sítě nebo OneDrivu.

Pokud chcete určit, jak se video přehrává, použijte možnosti na kartě Přehrávání na pásu karet PowerPoint. Tato karta se zobrazí na pásu karet, když je na snímku vybrané video.

The Video Tools Playback tab on the PowerPoint 2016 ribbon

(Tyto možnosti videa jsou k dispozici po vložení nebo propojení videosouboru z počítače.)

Přehrát video v pořadí kliknutí, automaticky nebo po kliknutí

Důležité informace: Tuto možnost nastavte před přidáním animací nebo aktivační události do videa. Změnou této možnosti odeberete všechny animace, které jsou k videu přidruženy.

 1. V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa na snímku.

 2. Na kartě Přehrávání vyberte ve skupině Možnosti videa v seznamu Start některou možnost:

  U videa z počítače máte následující možnosti přehrávání: V posloupnosti kliknutí, Automaticky nebo Při kliknutí.

  Možnost

  Při přehrávání videa během prezentace

  Automaticky

  Video se automaticky přehraje při zobrazení snímku.

  Při kliknutí nebo při kliknutí na

  Video se přehraje, jenom když kliknete do rámečku videa.

  V posloupnosti kliknutí

  Video se přehrává postupně s dalšími akcemi, které jste na snímku naprogramovali (například animační efekty). Tato možnost nevyžaduje kliknutí na literál. Video můžete aktivovat tak, aby začínalo kliknutím nebo jiným mechanismem, který aktivuje další akci na snímku (například stisknutím klávesy se šipkou vpravo).

  (Tato možnost je dostupná v PowerPoint pro Microsoft 365 aPowerPoint 2019. Je k dispozici také v PowerPoint 2016 verze 1709 nebo novější.)

  Tip: Během přehrávání videa ho můžete pozastavit kliknutím na něj. Pokud chcete pokračovat v přehrávání videa, klikněte na něj znovu.

Přehrávání videa přes celou obrazovku

Video je možné během přednášení prezentace přehrávat tak, že vyplňuje celý snímek (obrazovku). Po zvětšení může být video zkreslené, což je dáno rozlišením původního souboru videa. Před zahrnutím videa do prezentace si proto vždy prohlédněte náhled videa, abyste v případě, že bude vypadat zkresleně nebo rozmazaně, mohli vrátit zpět možnost zobrazení přes celou obrazovku.

Pokud nastavíte zobrazení videa přes celou obrazovku a je rovněž nastaveno automatické spuštění videa, můžete přetáhnout rámeček videa do šedé oblasti mimo snímek tak, aby nebyl viditelný na snímku, nebo aby krátce zablikal, než video přejde do zobrazení přes celou obrazovku.

 1. V normálním zobrazení klikněte na snímku na rámeček videa, které chcete přehrát přes celou obrazovku.

 2. V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Přehrát na celou obrazovku .

Změna velikosti videa

Pokud nechcete přehrávat film na celé obrazovce, můžete změnit jeho velikost na požadované rozměry.

 1. V normálním zobrazení vyberte video, u kterého chcete změnit velikost.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Úprava formátování:

  • Klikněte na rohový úchyt pro změnu velikosti, dokud neuvidíte obousměrnou šipku, a potom přetažením upravte velikost rámečku.

   Úchyt pro změnu velikosti je dvojitá šipka.
   • Pokud chcete, aby střed videa zůstal na stejném místě, podržte při přetahování klávesu Ctrl. Ve výchozím nastavení se při přetahování videa zachová poměr stran (zamkne se poměr stran).

   • Většina videí s rozlišením 640 × 480 má obvykle poměr stran 4:3, což je také výchozí poměr stran pro PowerPoint 2010 prezentace. Výchozí poměr stran pro prezentace v PowerPoint 2013 a novějších verzích je 16:9. Pokud se poměr stran prezentace a videa liší, bude video při přehrávání vypadat zkresleně.

  Určení přesných poměrů výšky k šířce videa:

  1. V části Nástroje videa klikněte na kartě Formát (PowerPoint 2013 nebo novější verze) nebo Možnosti (PowerPoint 2010 ) ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Obrázek ikony.

  2. Klikněte na Velikost a potom v části Měřítko zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran .

  3. V části Velikost a otočení zadejte velikosti do polí Výška a Šířka nebo v části Měřítko zadejte do polí Výška měřítka a Šířka měřítka požadované procento velikosti vzhledem k původní velikosti videa.

   Tip: Pokud chcete zabránit přeskakování videí při přehrávání, zaškrtněte v části Měřítko políčko Nejlepší měřítko pro prezentaci .

Náhled videa

 • V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa.

 • Klikněte na tlačítko Přehrát.

  Ve skupině Náhled je také možnost Přehrát, a to na kartách Formát i Přehrávání v části Nástroje videa.

Nastavení hlasitosti videa

 • V části Nástroje pro video klikněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa na Hlasitost a pak zvolte jednu z těchto možností:

  • Nízká

  • Střední

  • Vysoká

  • Ztlumit

   Tip: Hlasitost můžete také nastavit pomocí posuvníku hlasitosti na ovládacím panelu přehrávání.

Skrytí videa, když se nepřehrává

Během předváděné prezentace můžete video skrýt, dokud nebudete připravení ho přehrát. Pokud ale chcete zahájit přehrávání, měli byste vytvořit automatickou nebo aktivovanou animaci, jinak se video během prezentace nikdy nepřehraje. Další informace o vytvoření automatické nebo aktivované animace najdete v tématu Animace textu nebo objektů.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Skrýt, pokud se nepřehrává.

Opakování videa ve smyčce

Pro opakované a nepřetržité přehrávání videa v průběhu prezentace je možné použít funkci opakování.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Opakovat až do ukončení.

Převinutí videa po přehrání zpět

Pokud chcete video po přehrání během prezentace převinout zpět, postupujte takto:

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Převinout zpět po přehrání.

Zobrazení ovládacích prvků médií

Pokud chcete zobrazit ovládací prvky médií během prezentace, postupujte takto:

 • Na kartě Prezentace zaškrtněte ve skupině Nastavení políčko Zobrazit ovládací prvky médií .

Pokud chcete určit, jak se video přehrává, použijte možnosti na kartě Přehrávání na pásu karet PowerPoint. Tato karta se zobrazí na pásu karet, když je na snímku vybrané video.

Ovládací prvky přehrávání videosouboru vloženého z počítače

(Tyto možnosti videa jsou k dispozici po vložení nebo propojení videosouboru z počítače.)

Přehrávání videa automaticky nebo po kliknutí

Tip: Tuto možnost nastavte před přidáním animací nebo aktivační události do videa. Změnou této možnosti odeberete všechny animace, které jsou přidružené k vašemu videu.

 1. V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa na snímku.

  Možnosti videa

  Obrázek: Určete, jak má video během prezentace spouštět.

 2. V části Nástroje pro video proveďte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa v seznamu Start jednu z těchto věcí:

  • Když chcete, aby se video spustilo po zobrazení snímku (s videem) v zobrazení Prezentace, vyberte Automaticky.

  • Pokud chcete určit, kdy chcete video spustit kliknutím myši, vyberte Při kliknutí. (Až budete chtít video přehrát, při prezentaci v zobrazení prezentace jednoduše kliknete na rámeček videa.)

   Tip: Během přehrávání videa ho můžete pozastavit kliknutím na něj. Pokud chcete pokračovat v přehrávání videa, klikněte na něj znovu.

Přehrávání videa přes celou obrazovku

Video je možné během přednášení prezentace přehrávat tak, že vyplňuje celý snímek (obrazovku). Po zvětšení může být video zkreslené, což je dáno rozlišením původního souboru videa. Před zahrnutím videa do prezentace si proto vždy prohlédněte náhled videa, abyste v případě, že bude vypadat zkresleně nebo rozmazaně, mohli vrátit zpět možnost zobrazení přes celou obrazovku.

Pokud nastavíte zobrazení videa přes celou obrazovku a je rovněž nastaveno automatické spuštění videa, můžete přetáhnout rámeček videa do šedé oblasti mimo snímek tak, aby nebyl viditelný na snímku, nebo aby krátce zablikal, než video přejde do zobrazení přes celou obrazovku.

 1. V normálním zobrazení klikněte na snímku na rámeček videa, které chcete přehrát přes celou obrazovku.

 2. V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Přehrát na celou obrazovku .

Změna velikosti videa

Pokud nechcete přehrávat film na celé obrazovce, můžete změnit jeho velikost na požadované rozměry.

 1. V normálním zobrazení vyberte video, u kterého chcete změnit velikost.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  Úprava formátování:

  • Klikněte na rohový úchyt pro změnu velikosti, dokud neuvidíte obousměrnou šipku, a potom přetažením upravte velikost rámečku.

   Úchyt pro změnu velikosti je dvojitá šipka.
   • Pokud chcete, aby střed videa zůstal na stejném místě, podržte při přetahování klávesu Ctrl. Ve výchozím nastavení se při přetahování videa zachová poměr stran (zamkne se poměr stran).

   • Většina videí s rozlišením 640 × 480 má obvykle poměr stran 4:3, což je také výchozí poměr stran pro PowerPoint 2010 prezentace. Výchozí poměr stran pro prezentace v PowerPoint 2013 a novějších verzích je 16:9. Pokud se poměr stran prezentace a videa liší, bude video při přehrávání vypadat zkresleně.

  Určení přesných poměrů výšky k šířce videa:

  1. V části Nástroje videa klikněte na kartě Formát (PowerPoint 2013 nebo novější verze) nebo Možnosti (PowerPoint 2010 ) ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Obrázek ikony.

  2. Klikněte na Velikost a potom v části Měřítko zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran .

  3. V části Velikost a otočení zadejte velikosti do polí Výška a Šířka nebo v části Měřítko zadejte do polí Výška měřítka a Šířka měřítka požadované procento velikosti vzhledem k původní velikosti videa.

   Tip: Pokud chcete zabránit přeskakování videí při přehrávání, zaškrtněte v části Měřítko políčko Nejlepší měřítko pro prezentaci .

Náhled videa

 • V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa.

 • Klikněte na tlačítko Přehrát.

  Ve skupině Náhled je také možnost Přehrát, a to na kartách Formát i Přehrávání v části Nástroje videa.

Nastavení hlasitosti videa

 • V části Nástroje pro video klikněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa na Hlasitost a pak zvolte jednu z těchto možností:

  • Nízká

  • Střední

  • Vysoká

  • Ztlumit

   Tip: Hlasitost můžete také nastavit pomocí posuvníku hlasitosti na ovládacím panelu přehrávání.

Skrytí videa, když se nepřehrává

Během předváděné prezentace můžete video skrýt, dokud nebudete připravení ho přehrát. Pokud ale chcete zahájit přehrávání, měli byste vytvořit automatickou nebo aktivovanou animaci, jinak se video během prezentace nikdy nepřehraje. Další informace o vytvoření automatické nebo aktivované animace najdete v tématu Animace textu nebo objektů.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Skrýt, pokud se nepřehrává.

Opakování videa ve smyčce

Pro opakované a nepřetržité přehrávání videa v průběhu prezentace je možné použít funkci opakování.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Opakovat až do ukončení.

Převinutí videa po přehrání zpět

Pokud chcete video po přehrání během prezentace převinout zpět, postupujte takto:

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Převinout zpět po přehrání.

Zobrazení ovládacích prvků médií

Pokud chcete zobrazit ovládací prvky médií během prezentace, postupujte takto:

 • Na kartě Prezentace zaškrtněte ve skupině Nastavení políčko Zobrazit ovládací prvky médií .

Důležité informace:  Office 2007 se už nepodporuje. Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Změna velikosti videa

Pokud nechcete přehrávat film na celé obrazovce, můžete změnit jeho velikost na požadované rozměry.

 1. V normálním zobrazení klikněte na video, u kterého chcete změnit velikost.

 2. V části Filmové nástroje klikněte na kartě Možnosti ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Obrázek ikony.

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

 3. Pokud chcete zachovat poměr výšky videa k šířce, klikněte na kartu Velikost a potom v části Měřítko zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran .

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • V části Velikost a otočení zadejte velikosti do polí Výška a Šířka .

  • V části Měřítko zadejte do polí Výška a Šířka požadovanou procentuální velikost vzhledem k původní velikosti filmu.

Tipy    

 • Pokud chcete zabránit přeskakování filmů při přehrávání, zaškrtněte políčko Nejlepší měřítko pro prezentaci .

 • Velikost videa můžete změnit také přetažením jeho ohraničení. Pokud chcete, aby střed filmu zůstal na stejném místě, podržte při přetahování klávesu CTRL. Ve výchozím nastavení Office PowerPoint 2007 udržuje poměr stran (zamkne poměr stran) filmu při přetahování. Většina filmů s rozlišením 640 × 480 má obvykle poměr stran 4:3, což je také poměr stran u většiny powerpointových prezentací. Pokud se poměr stran prezentace a filmu liší, bude film při přehrávání vypadat zkresleně.

Skrytí rámečku videa

Můžete chtít, aby byl rámeček videa neviditelný, aby se během prezentace nezojevil, a aby zmizel ze snímku po prezentaci. Pokud nastavíte tuto možnost a možnost Přehrát na celou obrazovku , video se na snímku vůbec nezobrazí (i když ho můžete vidět na snímku blikat, než se přehraje na celé obrazovce). Pokud chcete zabránit krátkému blesku, přetáhněte snímek videa mimo snímek.

Důležité:     Pokud rámeček videa přetáhnete mimo snímek nebo ho skryjete, musíte video nastavit tak, aby se přehrával automaticky nebo nějakým jiným druhem ovládacího prvku, například triggerem. Aktivační událost je něco na snímku, například obrázek, obrazec, tlačítko, odstavec textu nebo textové pole, které spustí akci, když na něj kliknete.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímku na rámeček videa.

 2. V části Filmové nástroje zaškrtněte na kartě Možnosti ve skupině Možnosti videa políčko Skrýt během prezentace .

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

Přestože je rámeček videa vždy viditelný v normálním zobrazení, můžete ho skrýt přetažením mimo snímek.

Zpoždění spuštění videa

Nastavení pro přehrávání videosouboru můžete upravit. Můžete například chtít začít pět sekund do filmu, a ne na začátku filmu.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímku na rámeček videa.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

  Obrázek karty Animace

 3. VPodokno úlohVlastní animace klikněte na šipku napravo od vybraného filmu a potom klikněte na Možnosti efektu.

  Ikona videa, která vypadá podobně jako symbol na tlačítku přehrát video nebo přehrávač DVD, se zobrazí nad panelem triggeru.

  Efekty videa v seznamu v podokně úloh

 4. Klikněte na kartu Efekt a potom v části Spustit přehrávání klikněte na Od času a zadejte celkový počet sekund pro zpoždění.

Převinutí videa po přehrávce zpět

Když nastavíte převinutí videa zpět, automaticky se vrátí na první snímek a po přehrání se zastaví.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímku na rámeček videa.

 2. V části Filmové nástroje zaškrtněte na kartě Možnosti ve skupině Možnosti videa políčko Převinout video po přehrání zpět.

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

Viz také

Vytvoření automatické prezentace

Vytvoření videa z prezentace

Přidání a přehrávání zvuků v prezentaci

Nastavení načasování a rychlosti přechodu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×