Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pomocí možností přehrávání v PowerPoint můžete určit, jak a kdy se video zobrazí v prezentaci. Video můžete přehrát v režimu celé obrazovky nebo změnit jeho velikost na zadané rozměry. Můžete také ovládat hlasitost, přehrávat video opakovaně (ve smyčce) a zobrazovat ovládací prvky médií.

Tyto možnosti přehrát nejsou dostupné pro online videa, jako jsou videa z YouTube. Jsou dostupné jenom pro videa vložená z vašeho počítače, sítě nebo OneDrivu.

Pokud chcete určit, jak se video přehrává, použijte možnosti na kartě Přehrávání na pásu karet PowerPoint. Tato karta se zobrazí na pásu karet, když je na snímku vybrané video.

The Video Tools Playback tab on the PowerPoint 2016 ribbon

(Tyto možnosti videa jsou k dispozici po vložení nebo propojení videosouboru z počítače.)

Přehrát video v pořadí kliknutí, automaticky nebo po kliknutí

Důležité informace: Tuto možnost nastavte před přidáním animací nebo aktivační události do videa. Změnou této možnosti odeberete všechny animace, které jsou k videu přidruženy.

 1. V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa na snímku.

 2. Na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa vyberte v seznamu Start některou možnost:

  U videa z počítače máte následující možnosti přehrávání: V posloupnosti kliknutí, Automaticky nebo Při kliknutí.

  Možnost

  Při přehrávání videa během prezentace

  Automaticky

  Video se automaticky přehraje při zobrazení snímku.

  Při kliknutí nebo při kliknutí na

  Video se přehraje, jenom když kliknete do rámečku videa.

  V posloupnosti kliknutí

  Video se přehrává postupně s dalšími akcemi, které jste na snímku naprogramovali (například animační efekty). Tato možnost nevyžaduje kliknutí na literál. Video můžete aktivovat tak, aby začínalo kliknutím nebo jiným mechanismem, který aktivuje další akci na snímku (například stisknutím klávesy se šipkou vpravo).

  Tip: Během přehrávání videa ho můžete pozastavit kliknutím na něj. Pokud chcete pokračovat v přehrávání videa, klikněte na něj znovu.

Přehrávání videa přes celou obrazovku

Video je možné během přednášení prezentace přehrávat tak, že vyplňuje celý snímek (obrazovku). Po zvětšení může být video zkreslené, což je dáno rozlišením původního souboru videa. Před zahrnutím videa do prezentace si proto vždy prohlédněte náhled videa, abyste v případě, že bude vypadat zkresleně nebo rozmazaně, mohli vrátit zpět možnost zobrazení přes celou obrazovku.

Pokud nastavíte zobrazení videa přes celou obrazovku a je rovněž nastaveno automatické spuštění videa, můžete přetáhnout rámeček videa do šedé oblasti mimo snímek tak, aby nebyl viditelný na snímku, nebo aby krátce zablikal, než video přejde do zobrazení přes celou obrazovku.

 1. V normálním zobrazení klikněte na snímku na rámeček videa, které chcete přehrát přes celou obrazovku.

 2. V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Přehrát na celou obrazovku .

Změna velikosti videa

Pokud nechcete přehrávat film na celé obrazovce, můžete změnit jeho velikost na požadované rozměry.

 1. V normálním zobrazení vyberte video, u kterého chcete změnit velikost.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  Úprava formátování:

  • Klikněte na rohový úchyt pro změnu velikosti, dokud neuvidíte obousměrnou šipku, a potom přetažením upravte velikost rámečku.

   Úchyt pro změnu velikosti je dvojitá šipka.
   • Pokud chcete, aby střed videa zůstal na stejném místě, podržte při přetahování klávesu Ctrl. Ve výchozím nastavení se při přetahování zachová poměr stran videa (uzamkne se poměr stran).

   • Výchozí poměr stran pro prezentace v PowerPointu je 16:9. Pokud se poměr stran prezentace a videa liší, bude video při přehrávání vypadat zkresleně.

  Určení přesných poměrů výšky k šířce videa:

  1. V části Nástroje videa klikněte na kartě Formát ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Obrázek ikony.

  2. Klikněte na Velikost a potom v části Měřítko zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran .

  3. V části Velikost a otočení zadejte velikosti do polí Výška a Šířka nebo v části Měřítko zadejte do polí Výška měřítka a Šířka měřítka požadované procento velikosti vzhledem k původní velikosti videa.

   Tip: Pokud chcete zabránit přeskakování videí při přehrávání, zaškrtněte v části Měřítko políčko Nejlepší měřítko pro prezentaci .

Náhled videa

 • V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa.

 • Klikněte na tlačítko Přehrát.

  Ve skupině Náhled je také možnost Přehrát, a to na kartách Formát i Přehrávání v části Nástroje videa.

Nastavení hlasitosti videa

 • V části Nástroje pro video klikněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa na Hlasitost a pak zvolte jednu z těchto možností:

  • Nízká

  • Střední

  • Vysoká

  • Ztlumit

   Tip: Hlasitost můžete také nastavit pomocí posuvníku hlasitosti na ovládacím panelu přehrávání.

Skrytí videa, když se nepřehrává

Během předváděné prezentace můžete video skrýt, dokud nebudete připravení ho přehrát. Pokud ale chcete zahájit přehrávání, měli byste vytvořit automatickou nebo aktivovanou animaci, jinak se video během prezentace nikdy nepřehraje. Další informace o vytvoření automatické nebo aktivované animace najdete v tématu Animace textu nebo objektů.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Skrýt, pokud se nepřehrává.

Opakování videa ve smyčce

Pro opakované a nepřetržité přehrávání videa v průběhu prezentace je možné použít funkci opakování.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Opakovat až do ukončení.

Převinutí videa po přehrání zpět

Pokud chcete video po přehrání během prezentace převinout zpět, postupujte takto:

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Převinout zpět po přehrání.

Zobrazení ovládacích prvků médií

Pokud chcete zobrazit ovládací prvky médií během prezentace, postupujte takto:

 • Na kartě Prezentace zaškrtněte ve skupině Nastavení políčko Zobrazit ovládací prvky médií .

Viz také

Vytvoření automatické prezentace

Vytvoření videa z prezentace

Přidání a přehrávání zvuků v prezentaci

Nastavení načasování a rychlosti přechodu

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×