Nastavení možností funkce Přehrát pro video v prezentaci

Pomocí možností přehrávání v PowerPoint můžete určit, jak a kdy se má video v prezentaci zobrazit. Video můžete přehrát v režimu na celou obrazovku nebo změnit jeho velikost na zadané rozměry. Můžete také nastavit hlasitost, Přehrát video opakovaně (ve smyčce) a zobrazit ovládací prvky multimédií.

Tyto možnosti přehrávání nejsou k dispozici pro online videa, jako jsou třeba videa na YouTube. Jsou dostupné jenom pro videa, která jsou vložená z počítače, sítě nebo OneDrivu.

Pokud chcete určit, jak se má video přehrávat, použijte možnosti na kartě přehrávání na pásu karet PowerPoint. Tato karta se zobrazí na pásu karet, když na snímku vyberete video.

Karta přehrávání v nabídce Nástroje videa na pásu karet aplikace PowerPoint 2016

(Tyto možnosti videa jsou k dispozici po vložení nebo vytvoření odkazu na videosoubor z počítače.)

Přehrávání videa v posloupnosti kliknutí, automaticky nebo po kliknutí

Důležité informace: Tuto možnost nastavte před přidáním animací nebo aktivační události do videa. Změnou této možnosti odeberete všechny animace, které jsou k videu přidruženy.

 1. V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa na snímku.

  U videa z počítače máte následující možnosti přehrávání: V posloupnosti kliknutí, Automaticky nebo Při kliknutí.

  Obrázek: určení způsobu spuštění videa během prezentace

 2. V části Nástroje pro videoklikněte na kartě přehrávání ve skupině Možnosti videa v seznamu začátek na některou z možností:

  U videa z počítače máte následující možnosti přehrávání: V posloupnosti kliknutí, Automaticky nebo Při kliknutí.

  Možnost

  Když se video během prezentace přehrává

  Automaticky

  Po zobrazení snímku se video automaticky přehraje.

  Kliknutí na

  Video se přehrává, když kliknete uvnitř rámečku videa.

  V posloupnosti kliknutí

  Video se přehrává v posloupnosti s dalšími akcemi, které jste na snímku nahráli (například animační efekty). Tato možnost nevyžaduje literál. Můžete aktivovat video, které začne s jedním klepnutím nebo jakýmkoli jiným mechanismem, který aktivuje další akci na snímku (třeba stisknutím klávesy se šipkou vpravo).

  (Tato možnost je dostupná v PowerPoint pro Microsoft 365 aPowerPoint 2019. Je také k dispozici v PowerPoint 2016 verze 1709 nebo novější.)

  Tip:   Pokud chcete zastavit přehrávání videa, klikněte na něj. Pokud chcete video dál přehrávat, klikněte na něj znova.

Přehrávání videa přes celou obrazovku

Video je možné během přednášení prezentace přehrávat tak, že vyplňuje celý snímek (obrazovku). Po zvětšení může být video zkreslené, což je dáno rozlišením původního souboru videa. Před zahrnutím videa do prezentace si proto vždy prohlédněte náhled videa, abyste v případě, že bude vypadat zkresleně nebo rozmazaně, mohli vrátit zpět možnost zobrazení přes celou obrazovku.

Pokud nastavíte zobrazení videa přes celou obrazovku a je rovněž nastaveno automatické spuštění videa, můžete přetáhnout rámeček videa do šedé oblasti mimo snímek tak, aby nebyl viditelný na snímku, nebo aby krátce zablikal, než video přejde do zobrazení přes celou obrazovku.

 1. V normálním zobrazení klikněte na snímku na rámeček videa, které chcete přehrát přes celou obrazovku.

 2. V části nástroje pro videona kartě přehrávání ve skupině Možnosti videa zaškrtněte políčko Přehrát celou obrazovku .

Změna velikosti videa

Pokud nechcete přehrávat video na celé obrazovce, můžete změnit jeho velikost na požadované rozměry.

 1. V normálním zobrazení vyberte video, jehož velikost chcete změnit.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Nastavení formátování:

  • Klikněte na rohový úchyt, až se zobrazí Dvojitá šipka, a potom tažením změňte velikost rámečku.

   Úchyt pro změnu velikosti je dvojitá šipka.
   • Pokud chcete zachovat střed videa na stejném místě, podržte při přetahování stisknutou klávesu CTRL. Ve výchozím nastavení se při tažení zachová poměr stran videa (uzamkne se poměr stran).

   • Většina videí s rozlišením 640 × 480 má obvykle poměr stran 4:3, což je také výchozí poměr stran pro PowerPoint 2010 prezentace. Výchozí poměr stran pro prezentace v PowerPoint 2013 a novějších verzích je 16:9. Pokud se poměry stran prezentace a videa liší, bude video po přehrání zkreslené.

  Postup pro přesné poměry výšky a šířky videa:

  1. V části Nástroje pro videona kartě Formát (PowerPoint 2013 nebo novější verze) nebo na kartě Možnosti (PowerPoint 2010 ) klikněte ve skupině velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Obrázek ikony .

  2. Klikněte na Velikosta pak v části měřítkozaškrtněte políčko Zamknout poměr stran .

  3. V části velikost a otočenízadejte do polí Výška a Šířka požadované velikosti nebo v části měřítkov polích Výška měřítka a Šířka měřítka zadejte požadované procento velikosti vzhledem k původní velikosti videa.

Tip:   Pokud nechcete, aby se videa při přehrávání přeskočila, zaškrtněte v části měřítkopolíčko nejlepší měřítko pro prezentaci prezentace.

Náhled videa

 • V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa.

 • Klikněte na tlačítko Přehrát.

  Ve skupině Náhled je také možnost Přehrát , a to v části Nástroje pro videona kartě Formát i přehrávání .

Nastavení hlasitosti videa

 • V části Nástroje pro videoklikněte na kartě přehrávání ve skupině Možnosti videa na tlačítko Hlasitosta pak vyberte jednu z následujících možností:

  • Nízká

  • Střední

  • Vysoká

  • Ztlumit

Tip:   Hlasitost můžete také nastavit pomocí posuvníku hlasitosti na ovládacím panelu přehrávání.

Skrytí videa při přehrávání

Při předvádění prezentace můžete video skrýt, dokud ho nebudete moct přehrát. Měli byste ale vytvořit automatickou nebo spuštěnou animaci, která zahájí přehrávání, nebo se video během prezentace nezobrazuje. Další informace o vytváření automatické nebo aktivované animace najdete v tématu animace textu nebo objektů.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Skrýt, pokud se nepřehrává.

Opakování videa ve smyčce

Pro opakované a nepřetržité přehrávání videa v průběhu prezentace je možné použít funkci opakování.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Opakovat až do ukončení.

Převinutí videa po přehrání zpět

Pokud chcete video převinout po přehrání během prezentace, postupujte takto:

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Převinout zpět po přehrání.

Zobrazení ovládacích prvků multimédií

Pokud chcete během prezentace zobrazit ovládací prvky multimédií, postupujte takto:

 • Na kartě prezentace ve skupině Nastavení zaškrtněte políčko Zobrazit ovládací prvky multimédií .

Pokud chcete určit, jak se má video přehrávat, použijte možnosti na kartě přehrávání na pásu karet PowerPoint. Tato karta se zobrazí na pásu karet, když na snímku vyberete video.

Ovládací prvky pro přehrávání videosouboru vloženého z počítače

(Tyto možnosti videa jsou k dispozici po vložení nebo vytvoření odkazu na videosoubor z počítače.)

Přehrávání videa automaticky nebo po kliknutí

Tip:   Tuto možnost nastavte před přidáním animací nebo aktivační události do videa. Změnou této možnosti odeberete všechny animace, které jsou spojené s videem.

 1. V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa na snímku.

  Možnosti videa

  Obrázek: určení způsobu spuštění videa během prezentace

 2. V části Nástroje pro videona kartě přehrávání ve skupině Možnosti videa proveďte v seznamu Start jednu z následujících akcí:

  • Když chcete, aby se video spustilo po zobrazení snímku (s videem) v zobrazení Prezentace, vyberte Automaticky.

  • Pokud chcete, aby se video spustilo, klikněte na tlačítko myši a vyberte možnost při kliknutí. (Když prezentaci prezentujete v zobrazení prezentace, stačí jednoduše kliknout na snímek videa, až budete připraveni video přehrát.)

   Tip:   Přehrávání videa můžete pozastavit, když na něj kliknete. Pokud chcete video dál přehrávat, klikněte na něj znova.

Přehrávání videa přes celou obrazovku

Video je možné během přednášení prezentace přehrávat tak, že vyplňuje celý snímek (obrazovku). Po zvětšení může být video zkreslené, což je dáno rozlišením původního souboru videa. Před zahrnutím videa do prezentace si proto vždy prohlédněte náhled videa, abyste v případě, že bude vypadat zkresleně nebo rozmazaně, mohli vrátit zpět možnost zobrazení přes celou obrazovku.

Pokud nastavíte zobrazení videa přes celou obrazovku a je rovněž nastaveno automatické spuštění videa, můžete přetáhnout rámeček videa do šedé oblasti mimo snímek tak, aby nebyl viditelný na snímku, nebo aby krátce zablikal, než video přejde do zobrazení přes celou obrazovku.

 1. V normálním zobrazení klikněte na snímku na rámeček videa, které chcete přehrát přes celou obrazovku.

 2. V části nástroje pro videona kartě přehrávání ve skupině Možnosti videa zaškrtněte políčko Přehrát celou obrazovku .

Změna velikosti videa

Pokud nechcete přehrávat video na celé obrazovce, můžete změnit jeho velikost na požadované rozměry.

 1. V normálním zobrazení vyberte video, jehož velikost chcete změnit.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Nastavení formátování:

  • Klikněte na rohový úchyt, až se zobrazí Dvojitá šipka, a potom tažením změňte velikost rámečku.

   Úchyt pro změnu velikosti je dvojitá šipka.
   • Pokud chcete zachovat střed videa na stejném místě, podržte při přetahování stisknutou klávesu CTRL. Ve výchozím nastavení se při tažení zachová poměr stran videa (uzamkne se poměr stran).

   • Většina videí s rozlišením 640 × 480 má obvykle poměr stran 4:3, což je také výchozí poměr stran pro PowerPoint 2010 prezentace. Výchozí poměr stran pro prezentace v PowerPoint 2013 a novějších verzích je 16:9. Pokud se poměry stran prezentace a videa liší, bude video po přehrání zkreslené.

  Postup pro přesné poměry výšky a šířky videa:

  1. V části Nástroje pro videona kartě Formát (PowerPoint 2013 nebo novější verze) nebo na kartě Možnosti (PowerPoint 2010 ) klikněte ve skupině velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Obrázek ikony .

  2. Klikněte na Velikosta pak v části měřítkozaškrtněte políčko Zamknout poměr stran .

  3. V části velikost a otočenízadejte do polí Výška a Šířka požadované velikosti nebo v části měřítkov polích Výška měřítka a Šířka měřítka zadejte požadované procento velikosti vzhledem k původní velikosti videa.

Tip:   Pokud nechcete, aby se videa při přehrávání přeskočila, zaškrtněte v části měřítkopolíčko nejlepší měřítko pro prezentaci prezentace.

Náhled videa

 • V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa.

 • Klikněte na tlačítko Přehrát.

  Ve skupině Náhled je také možnost Přehrát , a to v části Nástroje pro videona kartě Formát i přehrávání .

Nastavení hlasitosti videa

 • V části Nástroje pro videoklikněte na kartě přehrávání ve skupině Možnosti videa na tlačítko Hlasitosta pak vyberte jednu z následujících možností:

  • Nízká

  • Střední

  • Vysoká

  • Ztlumit

Tip:   Hlasitost můžete také nastavit pomocí posuvníku hlasitosti na ovládacím panelu přehrávání.

Skrytí videa při přehrávání

Při předvádění prezentace můžete video skrýt, dokud ho nebudete moct přehrát. Měli byste ale vytvořit automatickou nebo spuštěnou animaci, která zahájí přehrávání, nebo se video během prezentace nezobrazuje. Další informace o vytváření automatické nebo aktivované animace najdete v tématu animace textu nebo objektů.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Skrýt, pokud se nepřehrává.

Opakování videa ve smyčce

Pro opakované a nepřetržité přehrávání videa v průběhu prezentace je možné použít funkci opakování.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Opakovat až do ukončení.

Převinutí videa po přehrání zpět

Pokud chcete video převinout po přehrání během prezentace, postupujte takto:

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Převinout zpět po přehrání.

Zobrazení ovládacích prvků multimédií

Pokud chcete během prezentace zobrazit ovládací prvky multimédií, postupujte takto:

 • Na kartě prezentace ve skupině Nastavení zaškrtněte políčko Zobrazit ovládací prvky multimédií .

Změna velikosti filmu

Pokud nechcete přehrávat video na celé obrazovce, můžete změnit jeho velikost na požadované rozměry.

 1. V normálním zobrazení klikněte na video, jehož velikost chcete změnit.

 2. V části filmové nástrojena kartě Možnosti klikněte ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Obrázek ikony .

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

 3. Pokud chcete zachovat poměr výšky a šířky videa, klikněte na kartu Velikost a pak v části měřítkozaškrtněte políčko Zamknout poměr stran .

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • V části velikost a otočenízadejte velikost do polí Výška a Šířka .

  • V části měřítkov polích Výška a Šířka zadejte požadované procento velikosti vzhledem k původní velikosti videa.

Tipy    

 • Pokud nechcete, aby se filmy při přehrávání přeskočily, zaškrtněte políčko nejlepší měřítko pro prezentaci.

 • Můžete také změnit velikost videa přetažením jeho ohraničení. Pokud chcete zachovat střed videa na stejném místě, podržte při přetahování stisknutou klávesu CTRL. Ve výchozím nastavení Office PowerPoint 2007 při tažení zachovat poměr stran videa (uzamknutí poměru stran) filmu. Většina filmů s rozlišením 640 × 480 má obvykle poměr stran 4:3, což je také poměr stran pro většinu PowerPointových prezentací. Pokud se vám poměry stran prezentace a filmu liší, bude váš film po přehrání vypadat zkresleně.

Skrytí rámečku videa

Můžete chtít, aby se rámeček filmu nezobrazoval jako neviditelný, aby se zobrazil v průběhu prezentace, a po prezentaci zmizí ze snímku. Pokud jste nastavili tuto možnost a možnost Přehrát celou obrazovku , video se na snímku vůbec nezobrazuje (ale možná je na snímku před přehráním na celé obrazovce vidět jako Flash). Abyste předešli krátkému blesku, přetáhněte rámeček videa mimo snímek.

Upozornění     Pokud přetáhnete rámeček videa mimo snímek nebo skryjete rámeček videa, musíte nastavit přehrávání videa automaticky nebo jiným způsobem, například aktivační událostí. Aktivační událost je něco na snímku, třeba obrázek, obrazec, tlačítko, odstavec textu nebo textové pole, které po kliknutí spustí akci.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímku na rámeček videa.

 2. V části filmové nástrojena kartě Možnosti ve skupině Možnosti videa zaškrtněte políčko Skrýt během prezentace .

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

I když je rámeček videa v normálním zobrazení vždycky viditelný, můžete ho skrýt přetažením jeho rámečku mimo něj.

Zpoždění začátku filmu

Můžete upravit nastavení pro přehrávání filmového souboru. Můžete třeba na film začít pět sekund, než na začátku filmu.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímku na rámeček videa.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

  Obrázek karty Animace

 3. VPodokno úlohvlastní animace klikněte na šipku vpravo od vybraného videa a pak klikněte na Možnosti efektu.

  Nad panelem aktivační události se zobrazí ikona film, která vypadá podobně jako symbol na tlačítku přehrát.

  Efekty videa v seznamu v podokně úloh

 4. Klikněte na kartu efekt a v části začít přehrávatklikněte postupně a pak zadejte celkový počet sekund zpoždění.

Převinutí videa po přehrání

Když nastavíte film tak, že se má převinout zpět, automaticky přejde do prvního snímku a po jedné přehrávání se zastaví.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímku na rámeček videa.

 2. V části filmové nástrojena kartě Možnosti ve skupině Možnosti videa zaškrtněte políčko Převinout video po přehrání .

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

Viz taky

Vytvoření automatické prezentace

na video

Přidání a přehrání zvuku v prezentaci

nastavení časování a rychlosti přechodu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×