Související témata
×
Týmová práce
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Týmová práce

Přidání a odebrání členů skupiny v Outlooku

Členové skupin se mění v závislosti na tom, jak projekty začínají a končí. Během životnosti vaší skupiny bude určitě potřeba, abyste přidali a odebrali členy. Možná budete dokonce muset přidat nebo odebrat i vlastníky skupiny.

Každý člen skupiny může do dané skupiny pozvat další uživatele, ale odebrat je může jenom vlastník skupiny. Vlastník skupiny je většinou osoba, která skupinu vytvořila, ale tato role se dá přiřadit i jiným uživatelům.

Vybráním karty odpovídající vaší verzi Outlooku si můžete zobrazit pokyny k přidávání a odebírání členů, včetně členů typu Host.

Přidání členů do skupiny

 1. Otevřete Outlook pro Windows.

 2. V levém podokně složek v části Skupiny vyberte svoji skupinu.

  Na levém navigačním panelu vyberte skupinu.

 3. Na pásu karet Skupiny vyberte Přidat členy.

 4. V poli Přidat členy vyhledejte uživatele ve svojí organizaci podle jejich jména a příjmení nebo e-mailové adresy a pak vyberte jména, která se mají přidat.

 5. Klikněte na OK.

Poznámka: Členství ve skupině nemůžete upravovat pomocí Adresáře.  Když se pokusíte přidat nebo odebrat členy pomocí Adresáře, může se zobrazit chybová zpráva.

Přidání hostů do skupiny

Když přidáte do skupiny členy typu Host (také označovaní jako externí uživatelé), udělujete jim přístup ke všem informacím ve skupině. To zahrnuje e-maily, kalendář a projektové poznámky, soubory a plány. Hosté nevidí v navigačním podokně aplikace Outlook uzel Skupiny, ale dostávají e-maily skupiny a odkazy na soubory přes doručenou poštu.

Záhlaví skupiny ukazuje, když jsou hosté zahrnutí do skupiny, jak je vidět na tomto příkladu.

Členství typu Host je označené v záhlaví skupiny.

Když hosta pozvete k připojení ke skupině, přijde jim e-mailem oznámení, že je někdo přidal. Do doručené pošty začnou dostávat skupinové konverzace a události kalendáře. Hosté ale mají omezené možnosti toho, co můžou ve skupině zobrazit a provádět. Hosté například nemůžou:

 • Být vlastníky skupiny

 • Zobrazit sdílený adresář

 • Zobrazit všechny informace na kartách kontaktu členů skupiny

 • Zobrazit členství ve skupině

Vlastník skupiny může přístup pro hosty kdykoli zrušit.

Přidání hostů do skupiny

 1. Otevřete Outlook pro Windows.

 2. V levém podokně složek v části Skupiny vyberte svoji skupinu.

  Na levém navigačním panelu vyberte skupinu.

 3. Na pásu karet Skupiny vyberte Přidat členy.

 4. Do pole Přidat členy zadejte e-mailovou adresu hosta a stiskněte ENTER.

 5. Vyberte OK.

Odebrání člena ze skupiny

Členy můžou odebrat jenom vlastníci skupiny.

 1. V levém podokně složek v části Skupiny vyberte svoji skupinu.

  Na levém navigačním panelu vyberte skupinu.

 2. Na pásu karet zvolte Upravit skupinu.

 3. V poli Upravit skupinu najeďte myší na název člena, kterého chcete odebrat, a klikněte na X.

  Odebrání člena

Poznámka: Tuto funkci mají k dispozici účastníci programu Office Insider s předplatným Microsoft 365. Pokud máte předplatné Microsoft 365, ujistěte se, že máte nejnovější verzi Office.

Přidání členů do skupiny

 1. Spusťte Outlook for Mac.

 2. Otevřete kartu skupiny, do které budete přidávat členy.

 3. Vyberte možnost Členové.

  Zobrazení přidání členů

 4. Zadejte jedno nebo více jmen nebo e-mailových adres nebo členy vyberte ze seznamu. Do skupiny také můžete přidat hosty, kteří nepatří do vaší školy nebo organizace. Zobrazení přidání členů ve skupině

 5. Zvolte Přidat členy.

Odebrání člena ze skupiny

 1. Spusťte Outlook for Mac.

 2. Otevřete kartu skupiny, ze které budete odebírat členy. Členy můžou odebrat jenom vlastníci skupiny.

 3. Vyberte možnost Členové.

 4. Klikněte na X vedle jména osoby, kterou chcete odebrat ze skupiny. Zobrazení odebrání členů skupiny

 5. Zvolte Odebrat.

Poznámka: Pokud pokyny neodpovídají tomu, co vidíte, je možné, že používáte starší verzi aplikace Outlook na webu. Přečtěte si pokyny pro klasickou verzi Outlooku na webu.

Jako vlastník skupiny dostáváte žádosti o připojení ke skupině od uživatelů, kteří nejsou součástí vaší skupiny, ale chtějí se stát jejím členem. 

 1. Žádost o připojení ke skupině mohou uživatelé poslat dvěma způsoby: pokud se jedná o soukromou skupinu, vyberte Žádost o připojení ke skupině, pokud je skupina veřejná, vyberte Připojit se.

 2. Vlastník nebo vlastníci skupiny dostanou e-mail s žádostí o připojení. Vlastník může žádosti o připojení schválit nebo odmítnout v e-mailu.

Všichni ostatní vlastníci také uvidí, že je žádost schválená, a nemusejí se jí už zabývat.Uživatel může najít skupinu a chtít se k ní připojit. Pokud je skupina soukromá, její vlastník dostane e-mailovou zprávu s žádostí. Vlastník může žádost schválit nebo odmítnout.

Člen skupiny také může odeslat žádost o přidání dalších uživatelů do skupiny.

Jako vlastník skupiny dostanete od člena, který chce přidat další uživatele do skupiny, e-mail. Stejný e-mail přijde i ostatním vlastníkům skupiny, pokud nějací jsou. V závislosti na provedené akci se e-mail aktualizuje a zobrazí se stav žádostí. 

Můžete pozvat lidi, aby se připojili ke skupině. Pokud se jedná o soukromou skupinu, dostane vlastník skupiny od pozvaného žádost o připojení ke skupině. K připojení ke skupině můžete pozvat i hosty. Do doručené pošty budou dostávat skupinové konverzace a události kalendáře. Hosté ale nemůžou být vlastníky skupiny, zobrazit sdílený adresář, zobrazit všechny informace na kartách kontaktu členů skupiny nebo zobrazit členství ve skupině.

 1. Otevřete Outlook na webu.

 2. V podokně složek v části Skupiny vyberte vaši skupinu.

  Snímek obrazovky skupiny v navigačním podokně

 3. V záhlaví skupiny vyberte počet členů vedle Nastavení nástroje pro migraci do SharePointu Online.

  Snímek obrazovky s tlačítkem členů skupiny

 4. Vedle fotky skupiny vyberte Další možnosti > Pozvat ostatní.

  Snímek obrazovky s možností Pozvat ostatní na kartě skupiny

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte Kopírovat a vložte odkaz pro připojení ke skupině do e-mailu, který jste už začali vytvářet.

  • Vyberte E-mail a začněte psát novou zprávu s odkazem pro připojení ke skupině uvnitř. Příjemce se kliknutím na tento odkaz připojí ke skupině.

   Pokud je skupina soukromá, odkaz ve zprávě odešle žádost o připojení ke skupině vlastníkovi skupiny.

 6. Dokončete psaní e-mailu a klikněte na Odeslat.

Abyste mohli odebrat členy, musíte být vlastníkem skupiny. Pokud si nejste jistí, jestli jste vlastníkem skupiny, přečtěte si část „Zobrazení vlastníků skupiny“ níže.

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů vedle Nastavení nástroje pro migraci do SharePointu Online.

  Snímek obrazovky s tlačítkem členů skupiny

 2. Vedle jména osoby, kterou chcete odebrat, vyberte Odebrat ze skupiny Odebrání ze skupiny.

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů vedle Nastavení nástroje pro migraci do SharePointu Online.

  Snímek obrazovky s tlačítkem členů skupiny

 2. Ve sloupci Role můžete zjistit, jestli je osoba v této skupině vlastníkem nebo členem.

Abyste mohli zvýšit úroveň člena skupiny, musíte být vlastníkem skupiny.

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů vedle Nastavení nástroje pro migraci do SharePointu Online.

  Snímek obrazovky s tlačítkem členů skupiny

 2. Najděte uživatele, u kterého chcete zvýšit úroveň na vlastníka.

 3. Ve sloupci Role vyberte Člen > Povýšit na vlastníka.

Pokud chcete snížit úroveň vlastníka na status člena, pamatujte na to, že skupina musí mít aspoň jednoho vlastníka. Snížit úroveň můžou jenom vlastníci skupiny.

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů vedle Nastavení nástroje pro migraci do SharePointu Online.

  Snímek obrazovky s tlačítkem členů skupiny

 2. Najděte uživatele, u kterého chcete snížit úroveň na člena.

 3. Ve sloupci Role vyberte Vlastník > Odebrat status vlastníka.

Instrukce pro klasickou verzi Outlook na webu

Můžete pozvat lidi, aby se připojili ke skupině. Pokud se jedná o soukromou skupinu, dostane vlastník skupiny od pozvaného žádost o připojení ke skupině. K připojení ke skupině můžete pozvat i hosty. Do doručené pošty budou dostávat skupinové konverzace a události kalendáře. Hosté ale nemůžou být vlastníky skupiny, zobrazit sdílený adresář, zobrazit všechny informace na kartách kontaktu členů skupiny nebo zobrazit členství ve skupině.

 1. Otevřete Outlook na webu.

 2. V navigačním podokně v části Skupiny vyberte vaši skupinu.

 3. V záhlaví skupiny vyberte počet členů.

  Pro přechod na stránku Členové vyberte počet členů.
 4. Vyberte Přidat členy.

 5. Zadejte e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat.

 6. Vyberte Uložit.

Abyste mohli odebrat členy, musíte být vlastníkem skupiny. Jak poznám, jestli jsem vlastníkem skupiny?

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů.

  Pro přechod na stránku Členové vyberte počet členů.
 2. Vybráním možnosti Všichni se zobrazí členové skupiny.

  Vybráním možnosti Všichni se zobrazí členové skupiny.
 3. Vedle jména osoby, kterou chcete odebrat, klikněte na Ikona Další akce > Odebrat ze skupiny.

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů.

  Pro přechod na stránku Členové vyberte počet členů.
 2. Vyberte Vlastníci a zobrazte všechny vlastníky skupiny.

  Záhlaví skupiny se zvýrazněným odkazem Vlastníci

Abyste mohli zvýšit úroveň člena skupiny, musíte být vlastníkem skupiny.

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů.

  Pro přechod na stránku Členové vyberte počet členů.
 2. Vybráním možnosti Všichni se zobrazí členové skupiny.

  Vybráním možnosti Všichni se zobrazí členové skupiny.
 3. Najeďte myší na jméno člena, kterému chcete zvýšit úroveň, a vyberte Ikona Další akce >Nastavit jako vlastníka.

Pokud chcete snížit úroveň vlastníka na status člena, pamatujte na to, že skupina musí mít aspoň jednoho vlastníka. Snížit úroveň můžou jenom vlastníci skupiny.

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů.

  Pro přechod na stránku Členové vyberte počet členů.
 2. Vyberte Vlastníci.

  Záhlaví skupiny se zvýrazněným odkazem Vlastníci

 3. Najeďte myší na jméno člena, kterému chcete zvýšit úroveň, a vyberte Ikona Další akce >Odebrat status vlastníka.

Přidání členů do skupiny

 1. Otevřete aplikaci Outlook Mobile.

 2. V podokně složek vyberte Skupiny.

  Složka Skupiny v navigačním podokně

 3. Klepněte na název skupiny, do které budete přidávat členy.

  Domovská obrazovka mobilní aplikace skupiny
 4. Klepnutím na název skupiny přejděte na stránku podrobností o skupině.

  Klepnutím na tlačítko člena zobrazíte stránku členů.
 5. Pod seznamem členů klepněte na odkaz Zobrazit všechny.

  Kliknutím na odkaz pro zobrazení všech členů zobrazíte členy skupiny.
 6. Na stránce členů klepněte na Přidat.

 7. Zadejte jedno nebo více jmen nebo e-mailových adres nebo členy vyberte ze seznamu. Členové mimo vaši školu nebo organizaci budou mít pod svým jménem označení Host.

 8. Klepněte na Symbol zaškrtnutí. Zobrazí se aktualizovaný seznam členů.

Odebrání člena ze skupiny

Členy můžou odebrat jenom vlastníci skupiny.

 1. Otevřete aplikaci Outlook Mobile.

 2. V podokně složek vyberte Skupiny.

  Složka Skupiny v navigačním podokně

 3. Klepněte na název skupiny, ze které budete odebírat členy.

  Domovská obrazovka mobilní aplikace skupiny
 4. Klepnutím na název skupiny přejděte na stránku podrobností o skupině.

  Klepnutím na tlačítko člena zobrazíte stránku členů.
 5. Na stránce podrobností o skupině klepněte na . . . vedle jména osoby, kterou chcete odebrat ze skupiny.

 6. Klepněte na Odebrat ze skupiny.

Viz také

Vytvoření skupiny Outlook.com a přidání členů

Přístup hostů ve Skupinách Microsoft 365

Vytvoření skupiny

Připojení ke skupině

Odstranění skupiny

Opuštění skupiny

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×