Související témata
×
Text a tabulky
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Text a tabulky

Vložení WordArtu

WordArt představuje rychlý způsob, jak nechat text vyniknout se zvláštními efekty. Začněte výběrem stylu WordArtu z galerie objektů WordArt na kartě Vložení. Text si pak můžete přizpůsobit podle vlastních představ.

Příklad WordArtu se zakřiveným textem Všechno nejlepší k narozeninám
Váš prohlížeč nepodporuje video.

Vyzkoušejte to!

 1. Klikněte na Vložení > WordArt a vyberte požadovaný styl WordArtu.

  Volba možnosti WordArtu

  Písmeno A v galerii objektů WordArt označuje různé designy, které se použijí u celého psaného textu.

  Poznámka: Ikona WordArtu je umístěná ve skupině Text a může se zobrazovat různě.v závislosti na programu, který používáte, a velikosti obrazovky. Dívejte se po jedné z těchto ikon:

  Velká ikona WordArtu Střední ikona WordArtu Malá ikona WordArtu
 2. Zobrazí se zástupný zvýrazněný text „Váš text”.

  Zástupný text WordArtu

  Nahraďte zástupný text vlastním textem.

  WordArt s vlastním textem

Tipy: 

 • Jako WordArt můžete zadávat celé věty i odstavce. (U delšího textu možná bude potřeba změnit velikost písma.) A ve Wordu můžete taky převést stávající text na WordArt.

 • Jako text WordArtu můžete použít symboly. Klikněte na umístění symbolu, na kartě Vložení klikněte na Symbol a vyberte požadovaný symbol.

Další možnosti práce s WordArtem

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Je možné, že jste zkusili změnit tvar WordArtu pomocí stylů obrazců a divili se, že se text nezměnil. Použijte místo toho možnosti textu ve skupině Styly WordArtu. Styly a efekty obrazců se použijí u pole a pozadí kolem WordArtu, ne u jeho textu. To znamená, že pokud chcete do svého WordArtu přidat efekty, jako jsou stíny, otočení, křivky, výplň a barvy obrysu, použijte možnosti ve skupině Styly WordArtu, včetně možnosti Výplň textu, Obrys textu a Textové efekty.

Skupina styly WordArt

Poznámka: V závislosti na velikosti vaší obrazovky možná uvidíte jenom ikony pro styly WordArtu.

Skupina stylů WordArtu zobrazující jenom ikony

 1. Vyberte text nebo písmena WordArtu, která chcete změnit.

  Zobrazí se karta Nástroje kreslení – Formát.

 2. Na kartě Nástroje kreslení – Formát klikněte na Výplň textu nebo Obrys textua vyberte požadovanou barvu.

  Volba barvy výplně textu
 3. Efekt se projeví, když kliknete mimo textové pole.

  V tomto příkladu se použila světle modrá výplň textu a červený obrys textu.

  WordArt s aplikovanou barvou výplně a obrysu textu

Můžete vytvořit zakřivený text kolem kruhového objektu.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

90 sekund

 1. Vyberte text nebo písmena WordArtu, která chcete změnit.

  Zobrazí se karta Nástroje kreslení – Formát.

 2. Pokud chcete vytvořit efekt zakřivení, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na Textové efekty > Transformace a vyberte požadovaný efekt.

  Důležité informace: Nabídka Textové efekty Tlačítko nabídky Textové efekty není stejná jako nabídka Efekty obrazce Tlačítko nabídky Efekty obrazců. Pokud v dolní části nabídky nevidíte možnost Transformace, zkontrolujte, že jste klikli na nabídku Textové efekty.

  V tomto příkladu je vybraný první efekt zakřivené transformace.

  Výběr textového efektu zakřivené transformace
 3. Efekt se projeví, když kliknete mimo textové pole.

  Pokud chcete vytvořit jiné efekty, třeba stín, odraz, záři, zkosení a 3D otočení, použijte nabídku Textové efekty. V tomto příkladu můžete vidět WordArt s efektem zakřivené transformace a aplikovaným stínem.

  WordArt s efektem zakřivené transformace a aplikovaným stínem

 • Text WordArtu můžete otočit pod libovolným úhlem tak, že ho vyberete a pak přetáhnete otáčecí úchyt nahoře nad polem.

  Otáčení WordArtu pomocí úchytu pro otáčení
 • Pokud chcete WordArt překlopit nebo otočit o 90 stupňů, klikněte na kartu Nástroje kreslení – Formát, klikněte na Otočit ve skupině Uspořádat a pak vyberte požadovanou možnost.

  Možnosti nabídky otáčení

Velikost nebo styl písma textu WordArtu změníte takto:

 1. Vyberte text nebo písmena WordArtu, která chcete změnit.

 2. Na kartě Domů použijte možnosti ve skupině Písmo, třeba styl písma, velikost písma nebo podtržení.

 1. Ve wordovém dokumentu vyberte text, který chcete převést na WordArt.

 2. Na kartě Vložení klikněte na WordArt a vyberte požadovaný WordArt.

  Volba možnosti WordArtu

Poklikejte na WordArt, který chcete odebrat, a stiskněte Delete.

Související informace

Přidání klipartu do souboru

Přidání obrazců

Vložení WordArtu

 1. Klikněte na místo v dokumentu, kam chcete vložit ozdobný text.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na WordArt.

  Skupina Text

 3. Klikněte na libovolný styl WordArtu a začněte psát.

Další možnosti práce s WordArtem

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

 1. Klikněte na libovolné místo v textu WordArtu, který chcete změnit.

 2. Na kartě Nástroje kreslení klikněte na kartě Formát na libovolnou možnost.

  Můžete třeba změnit směr textu WordArtu kliknutím na Směr textu ve skupině Text a zvolením nového směru textu.

Poklikejte na WordArt, který chcete odebrat, a stiskněte Delete.

Přidání WordArtu

Excel

 1. Na kartě Vložení ve skupině Text klikněte na WordArt a potom klikněte na požadovaný styl WordArtu.

 2. Zadejte text.

Outlook

 1. Na kartě Vložení ve skupině Text klikněte na WordArt a potom klikněte na požadovaný styl WordArtu.

 2. Do pole Text zadejte text.

  Můžetek obrazci nebo textovému poli přidat výplň nebo efekt a také text ve WordArtu.

PowerPoint

 1. Na kartě Vložení ve skupině Text klikněte na WordArt a potom klikněte na požadovaný styl WordArtu.

 2. Zadejte text.

Publisher

 1. Na panelu nástrojů ObjektyPanel nástrojů klikněte na Vložit WordArt Obrázek tlačítka.

 2. V Galerii objektů WordArt klikněte na požadovaný WordArt a potom klikněte na OK.

 3. Do pole Text zadejte text.

  Pokud chcete změnit text v objektu WordArt, poklikejte na WordArt, který chcete změnit, a zadejte nový text do pole Text.

Word

 1. Na kartě Vložení ve skupině Text klikněte na WordArt a potom klikněte na požadovaný styl WordArtu.

 2. Do pole Text zadejte text.

  Můžetek obrazci nebo textovému poli přidat výplň nebo efekt a také text ve WordArtu.

Další možnosti práce s WordArtem

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

 1. Vyberte text, který chcete převést na WordArt.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na WordArt a potom klikněte na požadovaný WordArt.

  Obrázek karty Vložení

Můžetek obrazci nebo textovému poli přidat výplň nebo efekt a také text ve WordArtu.

Excel

Udělejte některé z těchto věcí:

Další informace o výběru WordArtu najdete v článku Výběr obrazce nebo jiného objektu.

Outlook

Udělejte některé z těchto věcí:

Další informace o výběru WordArtu najdete v článku Výběr obrazce nebo jiného objektu.

PowerPoint

Udělejte některé z těchto věcí:

Další informace o výběru WordArtu najdete v článku Výběr obrazce nebo jiného objektu.

Publisher

Udělejte některé z těchto věcí:

Další informace o výběru WordArtu najdete v článku Výběr obrazce nebo jiného objektu.

Word

Udělejte některé z těchto věcí:

Další informace o výběru WordArtu najdete v článku Výběr obrazce nebo jiného objektu.

Excel

Když odeberete z textu styl WordArtu, text zůstane a změní se na prostý text.

 1. Vyberte text WordArtu, ze kterého chcete odebrat styl WordArtu.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát, klikněte ve skupině Styly WordArt na tlačítko Více Tlačítko Vícea potom na Vymazat WordArt.

  Pokud chcete odebrat styl WordArtu z části textu, vyberte text, ze kterého chcete odebrat styl WordArtu, a pak postupujte podle výše uvedeného postupu.

PowerPoint

Když odeberete z textu styl WordArtu, text zůstane a změní se na prostý text.

 1. Vyberte text WordArtu, ze kterého chcete odebrat styl WordArtu.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát, klikněte ve skupině Styly WordArt na tlačítko Více Tlačítko Vícea potom na Vymazat WordArt.

  Pokud chcete odebrat styl WordArtu z části textu, vyberte text, ze kterého chcete odebrat styl WordArtu, a pak postupujte podle výše uvedeného postupu.

Tento postup platí pro všechny aplikace uvedené v části Platí pro na začátku tohoto článku.

 • Poklikáním vyberte WordArt, který chcete odebrat, a stiskněte Delete.

 1. V Office 2016 pro Mac nebo novější verzi vyberte na pásu karet kartu Vložení.

  nebo

  V Office for Mac 2011 vyberte na panelu nástrojů možnost Insert (Vložení).

 2. Vyberte WordArt a vyberte požadovaný styl WordArtu.

  Karta Vložení se zvýrazněnou možností WordArt

  Písmeno A v galerii objektů WordArt označuje různé designy, které se použijí u celého psaného textu.

 3. Zadejte text.

Tip: Jako text WordArtu můžete také použít symboly. Klikněte v dokumentu tam, kam chcete symbol umístit, na kartě Vložení klikněte na Rozšířené symboly a vyberte požadovaný symbol.

Další možnosti práce s WordArtem

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Pokud chcete vytvořit zakřivený nebo kruhový text WordArtu, přidáte textový efekt Transformace.

 1. Vyberte WordArt.

  Příklad WordArtu

  Když to uděláte, zobrazí se karta Formát obrazce.

 2. Klikněte na Textové efekty > Transformace a vyberte požadovaný efekt.

  Karta Formát obrazce se zvýrazněnou možností Textové efekty

Barvu textu WordArtu můžete změnit tak, že změníte výplň textu.

 1. Vyberte text nebo písmena WordArtu, která chcete změnit.

  Příklad WordArtu

  Když to uděláte, zobrazí se karta Formát obrazce.

 2. Klikněte na Výplň textu a vyberte požadovanou barvu.

  Karta Formát obrazce se zvýrazněnou možností Výplň textu

Tip: Pokud chcete změnit obrys textu WordArtu, klikněte na kartě Formát obrazce na Obrys textu.

 1. Vyberte text, který chcete převést na WordArt.

 2. Na kartě Vložení klikněte na WordArt a vyberte požadovaný styl WordArtu.

  Karta Vložení se zvýrazněnou možností WordArt

V Microsoft 365 pro web se zobrazí WordArt, který v dokumentu, prezentaci nebo listu už je, ale pokud chcete přidat další WordArt, musíte dokument otevřít nebo upravit v desktopové verzi Wordu, PowerPointu nebo Excelu.

V Microsoft 365 pro web můžete pomocí funkce Písmo na kartě Domů změnit barvu a velikost písma a použít pro svůj text tučné formátování, kurzívu nebo podtržení.

Pokud desktopovou verzi Wordu nebo PowerPointu nemáte, můžete si ji vyzkoušet nebo koupit v nejnovější verzi Office.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×