Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Poslední aktualizace: duben 2015

Abyste porozuměli postupům shromažďování a použití dat relevantních pro určitý produkt Microsoft Lync, doporučujeme vám přečíst si toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a související dodatek.

Obecné

Společnost Microsoft se zavazuje chránit osobní údaje a zároveň se snaží přinášet efektivní, výkonný a snadno ovladatelný software pro osobní počítače. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje postupy při shromažďování a používání dat v příslušných produktech Microsoft uvedených v části Dodatky tohoto dokumentu. Zaměřuje se na funkce, které komunikují s Internetem. Nevztahuje se na jiné weby, produkty nebo služby společnosti Microsoft pracující v online či offline režimu.

Dodatky – verze produktů Lync 2013

Shromažďování a použití poskytnutých údajů

Shromážděné osobní údaje použije společnost Microsoft a jí řízené pobočky k poskytování služeb nebo provádění transakcí, které jste si vyžádali nebo ke kterým jste dali souhlas. Mohou být také použity k analýze a zlepšení produktů a služeb společnosti Microsoft.

Můžeme používat určité povinné komunikační prostředky, jako jsou uvítací dopisy, upomínky plateb, informace o technických problémech se službami a bezpečnostní oznámení. Některé služby společnosti Microsoft mohou zasílat periodické členské dopisy, které jsou považovány za součást služby. Příležitostně vás můžeme požádat o vaši zpětnou vazbu, požádat vás o účast v průzkumech nebo zasílat propagační poštu s informacemi o dalších produktech a službách dostupných od společnosti Microsoft a jejích afilací.

S cílem nabídnout uživatelům jednotný a osobní přístup při kontaktech se společností Microsoft mohou být údaje získané prostřednictvím jedné služby společnosti Microsoft sloučeny s údaji získanými prostřednictvím jiné služby společnosti Microsoft. Shromážděné údaje můžeme také doplnit o údaje získané od jiných společností. Můžeme třeba využívat služeb jiných společností, které nám umožňují odvozovat obecnou geografickou oblast z IP adresy, abychom mohli určité služby přizpůsobit vaší geografické oblasti.

S výjimkou případů popsaných v tomto prohlášení nebudou osobní údaje, které poskytnete, předány třetím stranám bez vašeho souhlasu. Příležitostně najímáme jiné společnosti, aby naším jménem poskytovaly omezené služby, například odpovídání na dotazy zákazníků týkající se produktů nebo služeb nebo provádění statistické analýzy našich služeb. Těmto společnostem poskytneme pouze osobní údaje, které potřebují k poskytování služby, a tyto společnosti nebudou tyto informace používat k jakýmkoli jiným účelům.

Společnost Microsoft může vaše osobní údaje, včetně obsahu vaší komunikace, použít nebo zveřejnit z následujících důvodů: (a) dodržení zákonů nebo reakce na právní požadavky nebo soudní spor, (b) ochrana práv nebo vlastnictví společnosti Microsoft nebo jejích zákazníků, včetně uplatňování dohod nebo zásad řídících vaše používání služeb, nebo (c) jednání v dobré víře, že takové použití nebo zveřejnění je nezbytné k zajištění osobní bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků společnosti Microsoft nebo veřejnosti.

Údaje shromažďované společností Microsoft nebo odesílané společnosti Microsoft produkty uvedenými v části Dodatky tohoto dokumentu mohou být ukládány a zpracovávány ve Spojených státech nebo v libovolné jiné zemi, ve které má společnost Microsoft, její pobočky, dceřiné společnosti či poskytovatelé služeb sídlo. Společnost Microsoft se řídí bezpečnostními zásadami stanovenými ministerstvem obchodu USA, které se týkají shromažďování, použití a uchovávání dat ze zemí Evropské unie.

Shromažďování a používání údajů o vašem počítači

Pokud používáte software s funkcemi s povoleným přístupem k Internetu, informace o počítači (dále „standardní informace o počítači“) se odesílají na webové stránky, které navštívíte, a online službám, které použijete. Společnost Microsoft používá standardní informace o počítači k poskytování internetových služeb, k vylepšování svých produktů a služeb a pro účely statistické analýzy. Standardní informace o počítači obvykle obsahují údaje, jako je vaše IP adresa, verze operačního systému, verze prohlížeče a místní a jazykové nastavení. V některých případech k nim také patří ID hardwaru, které označuje výrobce, název a verzi zařízení. Pokud určitá funkce nebo služba odešle informace společnosti Microsoft, spolu s nimi odešle i standardní informace o počítači.

Zabezpečení informací

Společnost Microsoft dbá na ochranu zabezpečení vašich informací. Používáme různé zabezpečovací technologie a postupy, abychom chránili vaše informace před neoprávněným přístupem, použitím nebo vyzrazením. Poskytnuté informace například ukládáme v počítačových systémech s omezeným přístupem umístěných v kontrolovaných provozech.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů a jeho dodatky budeme příležitostně aktualizovat podle změn v produktech a službách a podle názorů zákazníků. Jakmile změny zveřejníme, změníme datum poslední aktualizace v horní části stránky. Pokud chcete mít aktuální informace o tom, jak Microsoft chrání vaše informace, pravidelně navštěvujte web s tímto prohlášením a jeho dodatky.

Další informace

Microsoft uvítá připomínky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů a jeho dodatkům. Pokud máte nějaké dotazy nebo se domníváte, že jsme podmínky a pravidla v těchto dokumentech nedodrželi, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře pro zpětnou vazbu týkající se osobních údajů nebo poštou na následující adrese:

Microsoft Privacy – Lync
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Specifické funkce

Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft

K čemu tato funkce slouží: Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft je služba, která vám umožňuje ohlásit problémy, které máte, a získat informace, které pomohou se takovým problémům vyhnout nebo je vyřešit.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o informacích shromažďovaných, zpracovávaných nebo přenášených zasíláním zpráv o chybách společnosti Microsoft najdete v prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů pro službu Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft.

Použití informací: Data zasílání zpráv o chybách, která odešlete, se dají použít k řešení problémů a k vylepšení softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Volba/řízení: Při prvním výskytu chyby budete mít možnost účastnit se zasílání zpráv o chybách microsoftu. Když se rozhodnete tuto funkci povolit, zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft automaticky ohlásí problémy, se kterými se setkáte, společnosti Microsoft.

Ve vzácných případech, jako jsou zvláště obtížně řešitelné problémy, si může Microsoft vyžádat dodatečná data, včetně částí paměti (což zahrnuje paměť sdílenou libovolnou nebo všemi aplikacemi běžícími v době výskytu problému), některých nastavení registrů a jednoho nebo více souborů z počítače. To může zahrnovat i vaše aktuální dokumenty. Pokud jsou vyžadovaná další data, máte možnost zobrazit informace obsažené ve zprávě o chybě předtím, než se rozhodnete, zda zprávu Microsoftu odešlete.

Důležité informace: Enterprise zákazníci mohou pomocí Zásady skupiny nakonfigurovat fungování zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft na svých počítačích. Možnosti konfigurace zahrnují možnost vypnout zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft. Pokud jste správce a chcete nakonfigurovat Zásady skupiny pro zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft, jsou technické podrobnosti k dispozici na webu Windows Server Zásady skupiny TechCenter.

Služba nabízených oznámení serveru Microsoft Lync Server

K čemu tato funkce slouží: Služba nabízených oznámení serveru Lync je služba používaná k nabízení oznámení o aktualizacích, třeba oznámení a pozvánek prostřednictvím rychlých zpráv, oznámení prostřednictvím čekajících zpráv a oznámení o zmeškaných hovorech, pro zařízení s mobilním klientem Microsoft Lync 2010 nebo novějším, který je nainstalovaný a nakonfigurovaný pro přijímání nabízených oznámení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: všechna oznámení rychlých zpráv a pozvánky; oznámení čekající na zprávy; a oznámení o zmeškaných hovorech odeslaná do Microsoft Lyncu nainstalovaného na mobilních zařízeních se směrují přes službu nabízených oznámení Lync Serveru pro doručení zamýšlenému mobilnímu příjemci. Mezi další informace, které procházejí službou nabízených oznámení Lync Serveru, patří zobrazované jméno odesílatele, náhled zprávy a ID konverzace. Po navázání konverzace pomocí rychlých zpráv mezi účastníky už rychlé zprávy nepoužívají službu nabízených oznámení Lync Serveru.

Použití informací: Informace odeslané do služby nabízených oznámení Lync Serveru slouží ke zpracování a doručování rychlých zpráv, čekání na zprávy a oznámení zmeškaných hovorů určenému příjemci. Microsoft neukládá ani neukládá data odesílaná do služby nabízených oznámení Lync Serveru. Oznámení se budou doručovat do mobilního telefonu uživatelů prostřednictvím služeb nabízených oznámení třetích stran v závislosti na mobilním zařízení uživatele. například zprávy odeslané do nebo ze zařízení Apple procházejí službou Apple Push Notification Service. Microsoft neručí za data shromažďovaná těmito službami nabízených oznámení třetích stran. Informace o jejich zásadách shromažďování a používání dat najdete v dodatku k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů specifickém pro vaše mobilní zařízení (uvedený v horní části této stránky).

Volba/řízení: Služba nabízených oznámení Lync Serveru se vyžaduje, aby bylo možné využívat funkce nabízených oznámení v Microsoft Lyncu nasazené na mobilních zařízeních ve vaší organizaci. Pokud chcete zjistit, jestli je tato funkce ve vaší organizaci povolená, obraťte se na podnikového správce. Pokud jsou nabízená oznámení ve vaší organizaci povolená a vaše konkrétní zařízení je dokáže přijímat a zobrazovat, budete je moct na svém zařízení povolit nebo zakázat, ale jejich zakázáním se zakáže jenom automaticky otevírané oznámení nebo zvonění, které vaše zařízení používá k upozornění, že nezabrání tomu, aby vaše zařízení skutečně dostávalo nové zprávy a oznámení.

Odeslání názoru online

K čemu tato funkce slouží: Funkce odeslání názoru online umožňuje poskytovat názory na produkty a služby přímo společnosti Microsoft.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se rozhodnete sdělit nám svůj názor online, odešle se Microsoftu obsah zprávy a standardní informace o počítači.

Použití informací: Informace, které odešlete, mohou být použity ke zlepšení webů, produktů nebo služeb společnosti Microsoft. Informace, které od vás shromažďujeme, mohou být také použity k vyžádání dalších informací o zpětné vazbě, kterou poskytnete o produktu nebo službě, kterou používáte.

Volba/kontrola: Odeslání názoru online je nepovinné.

Online nápověda

K čemu tato funkce slouží: Kliknutím na možnost Online nápověda nebo Nápověda se připojíte k podpůrným materiálům online, díky kterým můžete získat přístup k nejnovějšímu dostupnému obsahu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud používáte online nápovědu nebo nápovědu, odešle se vaše žádost společnosti Microsoft a také jakékoli hodnocení nebo názory, které se rozhodnete poskytnout o tématech nápovědy, která vám byla předložena. Pokud do vyhledávacích polí nebo polí pro odeslání zpětné vazby zadáte nějaké osobní údaje, budou tyto informace odeslány společnosti Microsoft, ale nebudou použity k vaší identifikaci nebo kontaktování.

Použití informací: Možnosti Online nápověda a Nápověda používají informace v dotazu k poskytnutí odpovídajících výsledků, vytvoření nového obsahu a vylepšení existujícího obsahu.

Volba/kontrola: Nechcete-li se připojit k podpůrným materiálům dostupným online, neklikejte na možnost Online nápověda nebo Nápověda.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×