Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

OneNote for Windows je digitální poznámkový blok, který poskytuje jedno místo pro všechny vaše poznámky a informace – všechno, co si potřebujete zapamatovat a spravovat ve svém životě doma, v práci nebo ve škole.

V OneNotu vašim poznámkovým blokům nikdy nedojde papír. Snadno se reorganizují, tisknou a sdílejí a můžete rychle prohledat všechny poznámky, abyste mohli poznámky najít, i když zapomenete, kam je dáte. Nejlepší je, že poznámkové bloky můžete ukládat online a dostat se k nim na libovolném ze svých zařízení.

V tomhle článku je několik základních kroků, které vám pomůžou začít pracovat s OneNotem.

Psaní poznámek rukou nebo pomocí klávesnice

Až budete připravení dělat poznámky, udělejte něco z tohoto:

 • Pokud chcete psát na stránku v OneNotu poznámky, klikněte na stránce na místo, kam chcete poznámky umístit, a začněte psát.

  Pokud chcete do OneNote 2016 přidat poznámky, začněte psát na stránce.

 • Kdykoli budete chtít začít psát poznámku kdekoli jinde na stránce, stačí tam kliknout a začít psát.

 • Jestliže chcete přidat nadpis stránky, klikněte do oblasti záhlaví stránky v horní části stránky a nadpis vepište. Nadpisy se zobrazují taky na kartách stránek u pravého okraje stránky.

  Snímek obrazovky s přidáním názvu stránky na stránku v OneNote 2016

 • Pokud počítač podporuje rukopis, vyberte na kartě Kreslení pero a můžete kreslit nebo psát přímo na obrazovce.

Přidání odkazů

Kdykoli napíšete text, který OneNote rozpozná jako odkaz, OneNote ho automaticky jako odkaz zformátuje. Třeba když napíšete do poznámek www.microsoft.com, OneNote tento text změní na odkaz. Kliknutím na něj otevřete v prohlížeči web Microsoftu.

Odkazy můžete do poznámek vkládat taky ručně (včetně odkazů na text, obrázky a na další stránky a oddíly svých poznámkových bloků) takto:

 1. Vyberte text nebo obrázek, kam chcete vložit odkaz.

 2. Zvolte Vložení > Odkaz.

  Screenshot of the Insert Link button in OneNote 2016.

 3. V dialogovém okně Odkaz zadejte do pole Adresa cílovou adresu odkazu a potom klikněte na OK.

Přidání souborů k poznámkám

V OneNotu se dají uchovávat všechny informace o příslušném předmětu nebo projektu na jednom místě – včetně kopií souvisejících souborů a dokumentů.

 1. Přejděte v poznámkách na stránku, kam chcete soubor nebo dokument vložit.

 2. Klikněte na Vložení > Soubor jako příloha.

  Screenshot of the Insert File Attachment button in OneNote 2016.

 3. V dialogovém okně Vyberte soubor nebo sadu souborů, které chcete vložit vyberte jeden nebo víc souborů a pak zvolte Vložit.

  Vložené soubory se na stránce s poznámkami zobrazují jako ikony. Poklikáním na ikonu otevřete příslušný soubor.

Nezapomeňte, že vložené soubory jsou jenom kopie. Pokud se původní soubory změní, OneNote kopie automaticky neaktualizuje.

Vložení obrázků

Do poznámek můžete vkládat výřezy obrazovky, fotografie, naskenované obrázky, fotografie z mobilního telefonu a jakékoli další obrázky.

 1. Na libovolné stránce přemístěte kurzor na místo, kam chcete obrázek vložit.

 2. Zvolte Vložení a pak zvolte některou z těchto možností:

  • Pokud chcete zachytit určitou část obrazovky počítače a vložit ji do poznámek jako obrázek, zvolte Výřez obrazovky.

  • Obrázky – vloží soubor s obrázkem, který je uložený na vašem počítači, v síti nebo na jiné diskové jednotce, třeba na externí jednotce USB.

  • Pokud chcete najít obrázky pomocí hledání obrázků služby Bing, prostřednictvím svého účtu OneDrive nebo kdekoli jinde na webu a vložit je odtamtud, zvolte Online obrázky.

  • Pokud chcete do OneNotu naskenovat obrázek pomocí skeneru připojeného k počítači, zvolte Naskenovaný obrázek.

   Screenshot of the Insert Pictures options in OneNote 2016.

Vložení tabulky

Tabulky jsou výborným prostředkem k uspořádání informací na stránkách poznámek. Začněte zvolením jednoduché mřížky.

 1. Zvolte Vložení > Tabulka.

  Screenshot of how to add a table in OneNote 2016.

 2. Přejeďte ukazatelem myši přes mřížku a vyberte požadovanou velikost tabulky. Pak klikněte a tabulku tak vložte.

Pokud potřebujete tabulku nebo některou její část rychle upravit, klikněte na některou buňku tabulky pravým tlačítkem, vyberte Tabulka a potom použijte příkazy v nabídce.

Tip: Jestliže se tabulka moc rozroste, můžete ji převést na skutečný list tabulky přímo z OneNotu. Klikněte na tabulku pravým tlačítkem a potom vyberte Převést na excelovou tabulku.

Přidání dalších stránek

Pokud potřebujete v poznámkovém bloku víc místa, můžete přidat tolik stránek, kolik potřebujete.

 1. V oddílu poznámkového bloku, kam chcete přidat stránky, zvolte na pravé straně stránky možnost Přidat stránku.

  Přidejte do poznámkového bloku další stránky.

 2. Až budete chtít použít jednu z nových stránek, zadejte název stránky do oblasti záhlaví stránky a stiskněte Enter.

Tip:  Pokud chcete změnit pořadí stránek, přetáhněte libovolnou kartu stránky na nové místo.

Přidání dalších oddílů

Oddíly OneNote jsou jako karty v typickém papírovém poznámkovém bloku s pěti předměty. Ve OneNotu můžete mít tolik oddílů, kolik budete potřebovat.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na některou kartu oddílu v horní části právě zobrazené stránky a zvolte Nový oddíl.

  Přidejte nový oddíl v OneNotu.

 2. Zadejte název nového oddílu a potom stiskněte klávesu Enter.

Nové oddíly vždycky obsahují jednu novou prázdnou stránku. Můžete začít psát poznámky na tuto stránku nebo ji odstranit a začít s novou stránkou a svou oblíbenou šablonou.

Uložení poznámek

OneNote nemá tlačítko Uložit. V OneNotu totiž nemusíte svoji práci ukládat, jako to děláte v jiných aplikacích.

Když pracujete v poznámkových blocích, OneNote všechno automaticky ukládá – bez ohledu na to, jak malé nebo velké změny jste udělali. Díky tomu můžete myslet na své projekty, nápady a nápady místo toho, abyste se staraly o počítačové soubory.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×