Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje kumulativní balíček aktualizací 7 (Build Number: 11.0.3393.0) pro Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1). Tato aktualizace obsahuje opravy hotfix pro problémy , které byly opraveny po vydání aktualizace SQL Server 2012 SP1.

Jak získat tento kumulativní balíček aktualizací

V horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base klikněte na "oprava pro opravu hotfix k dispozici". Pokud se stránka "žádost o opravu hotfix" nezobrazí, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům a podpory Microsoftu a Získejte kumulativní aktualizaci.

Opravy hotfix, které jsou součástí tohoto balíčku kumulativní aktualizace

Číslo chyby VSTS

Číslo článku znalostní báze Knowledge Base

Popis

1282810

2792921

Popis nových funkcí v systému SQL Server 2012 a SQL Server 2008 R2 SP2

1615704

2833989

Oprava: ID objektu používané v paměti se liší od ID objektu na disku v systému SQL Server 2012

1268467

2843619

Tlačítka pro řazení záhlaví sloupců ve sloupci Tablix v sestavě služby Reporting Services na SQL serveru 2012 najdete v části 508 nevyhovuje.

1497516

2844210

Oprava: při pokusu o načtení dat čítače výkonu z jiného počítače dojde k chybě služby vzdáleného registru.

1357295

2862241

Oprava: porušení přístupu při sledování události vzdáleného volání procedur pomocí SQL profileru nebo XEvents v SQL serveru 2012

1497535

2866062

Oprava: porušení přístupu při použití odložených daňových aktiv k analýze databáze obsahující tabulku oddílů v SQL serveru 2008 R2 nebo SQL serveru 2012

1497537

2868348

Oprava: data grafu se nedají aktualizovat, když pomocí webové části Prohlížeč sestav zobrazíte sestavu v SSRS 2008 R2 nebo v SSRS 2012

1525444

2878968

Oprava: k poškození indexu, který není clusterovaný, může dojít při spuštění komplexního příkazu UPDATE spolu s NOLOCK pokynem u tabulky v systému SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 nebo SQL Server 2012

1447550

2879373

Oprava: vlákna nejsou v systému SQL Server 2012 Standard Edition plánovány rovnoměrně.

1455690

2881285

Vlastnost Run64BitRuntime projektu integračních služeb nejde změnit pomocí nástrojů pro práci s daty SQL serveru v SQL serveru 2012

1434542

2881661

Při volání metody Prepare na SQL serveru 2012 dojde k nevracení paměti.

1465290

2883424

Oprava: přetažené objekty v Projectu SSIS 2012 se po použití kumulativní aktualizace 6 pro SQL Server 2012

1465483

2883524

Oprava: Chyba "SCN nebyla nalezena" při použití aplikace Connector for Oracle společností Attunity a CDC for Oracle společností Attunity v systému SQL Server 2012

1480767

2884953

Oprava: "sledování nevracení prostředků" při spuštění souběžných dotazů v SQL serveru 2012

1482635

2885671

Při použití doplňku SQL Server Master Data Services pro Microsoft Excel v systému SQL Server 2012 se vytvoří duplicitní listy

1492999

2887115

Oprava: funkce sys.fn_hadr_backup_is_preferred_replica náklady téměř všechny využití procesoru v přenosu protokolu v systému SQL Server 2012

1581425

2887888

Oprava: pomalý výkon v systému SQL Server při vytváření indexu v prostorovém datovém typu velké tabulky v instanci systému SQL Server 2012

1581526

2887899

Oprava: pomalý výkon v SQL serveru 2012 při vytváření indexu v prostorovém datovém typu velké tabulky

1502271

2888658

K narušení přístupu dojde, když se v příkazu když v dotazu SQL v SQL serveru 2012 v příkazu když EXISTS nachází "sys.dm_db_index_physical_stats"

1499492

2889492

Dialogové okno Vlastnosti služby SQL Server Analysis Services se nedá otevřít ve Windows 8,1

1519097

2889723

Při exportu sestavy služby Reporting Services jako PDF na SQL serveru 2012 dochází k řadě chyb

1519527

2890052

Pro skupiny Windows v systému SQL Server 2012 nefungují oprávnění katalogu integračních služeb

1530003

2890415

Při selhání aktualizace dat v listu PowerPivot v instanci systému SQL Server 2012 Analysis Services se neobdrží oznámení.

1482450

2891083

Oprava: předplatná nemá možnost používat výchozí hodnoty parametrů založené na výrazech v SSRS 2012 v integrovaném režimu SharePointu.

1531889

2891088

Oprava: možnost najít v okně Report Manager vždy přejde na konec stránky v SSRS 2012

1607598

2891230

Oprava: chybová zpráva při výběru sestavy na stránce RSItemPicker. aspx Po instalaci aktualizace 2791086 v počítači s programem SSRS 2008 R2 nebo SSRS 2012

1465349

2893842

Oprava: po použití SQL serveru 2012 SP1 nebo SQL serveru 2012 CU2 je v zobrazení předplatného služby MDS méně výsledků

1499658

2894025

Zrcadlové tabulky jsou vyřazeny, když na serveru, na kterém běží SQL Server 2012, použijete příkaz change data rechyt for Oracle by Attunity

1577746

2894305

Oprava: při spuštění dotazu na serveru SQL Server 2012 se vygeneruje podplán suboptimálního provádění.

1577767

2894326

Aplikace se nemůže připojit k databázi obsažené v případě, že je sdružování připojení v systému SQL Server 2012 povoleno.

1590906

2895494

Pomalý výkon systému SQL Server a po použití kumulativní aktualizace 3 pro SQL Server 2012 Service Pack 1 dojde k nevracení paměti

1560706

2895694

Oprava: přiřazení oboru dotazů funguje nesprávně po spuštění příkazu ClearCache v SSAS 2012

1599658

2896505

Prázdné hodnoty pro vzorec jazyka DAX se zobrazují v doplňku PowerPivot pro Excel v SQL Server 2012 Analysis Services.

1494708

2896720

Oprava: pomalý výkon v SQL serveru 2012 při vytváření indexu v prostorovém datovém typu velké tabulky

1578576

2897221

Pomalý výkon nebo chybové zprávy jsou protokolovány, pokud máte transakční server publikování v systému SQL Server 2012

1607184

2897237

Oprava: formát data transakce na webu služby MDS v systému SQL Server 2012 se liší od formátu definovaného v počítači.

1460938

2897263

Chyba při načítání dat VertiPaq dochází k chybě po spuštění DISCOVER_XML_METADATA sady řádků nebo načtení databáze a následném spuštění trasování v SQL serveru 2012 Analysis Services

1584328

2897265

Oprava: Chyba "neplatný název sloupce" při spuštění některých dotazů MDX vůči oddílům ROLAP v SSAS 2012

1607493

2897282

Oprava: při spuštění funkce DateAdd nebo Day v SSAS 2012 na počítači, který není založen na USA, bude vrácen chybný formát data.

1596224

2897454

Oprava: při pokusu o vytvoření indexu ve sloupci char, varchar nebo nvarchar v SQL serveru 2012 dochází k nedostatku chyby systémové paměti.

1602357

2897512

Oprava: nově přidaný člen zmizí z Průzkumníka hlavních dat v SQL serveru 2012 MDS

1610265

2897539

Oprava: funkce IntelliSense nefunguje správně po zadání příkazů Transact-SQL do SSMS v systému SQL Server 2012

1615705

2897554

Oprava: stav synchronizace repliky skupiny dostupnosti AlwaysOn se nemusí aktualizovat, pokud je primární.

1610741

2897633

Oprava: nemůžete spustit audit pomocí příkazu ALTER v systému SQL Server 2012

1530104

2899945

Oprava: "server sestav nemůže zpracovat sestavu při zobrazení sestavy SSRS 2012 na webu SharePointu.

1631258

2900127

Oprava: "aplikace PowerPoint nemohla dokument otevřít nebo Uložit." po změně vložené tabulky PowerPivot

1559163

2905275

Oprava: chybová zpráva "operace byla zrušena uživatelem" při spuštění některých dotazů MDX nebo DAX v 2012.

1460958

2905298

Oprava: uživatel bez oprávnění správce potřebuje ke spuštění dotazu MDX, který není správcem v SSAS 2012, déle.

Poznámky k této aktualizaci

Instalace a nasazení

  • Doporučujeme, abyste opravili opravy hotfix před jejich nasazením ve výrobním prostředí.

  • Tento kumulativní balíček je určený k opravě problémů popsaných v tomto článku. Použijte ho jenom u systémů, u kterých dochází k těmto konkrétním problémům. Aktualizace v tomto balíčku můžou být další testování. Pokud vás tedy některé z těchto problémů vážně neovlivní, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci SQL Server 2012 Service Pack , která obsahuje opravy hotfix v tomto balíčku.

Kumulativní aktualizace

Vzhledem k tomu, že jsou buildy kumulativní, každá nová aktualizace obsahuje všechny opravy hotfix a všechny aktualizace zabezpečení, které byly součástí předchozí verze aktualizace SQL serveru 2012. Doporučujeme zvážit použití nejnovější verze aktualizace.

  • Opravy hotfix systému SQL Server jsou nyní vícejazyčné. Tento kumulativní aktualizační balíček proto není specifický pro jeden jazyk. Platí pro všechny podporované jazyky.

  • Formulář "oprava k dispozici v opravě hotfix" zobrazuje jazyky, pro které je balíček aktualizace k dispozici. Pokud svůj jazyk nevidíte, je to proto, že kumulativní aktualizační balíček není pro tento jazyk k dispozici.

Jeden kumulativní balíček aktualizací zahrnuje všechny balíčky součástí. Balíček kumulativní aktualizace však aktualizuje pouze ty součásti, které jsou v systému nainstalovány.

Pokud se vyskytnou další problémy nebo pokud se vyžaduje řešení potíží, budete možná muset vytvořit samostatnou žádost o službu. Na další otázky podpory a problémy, které neopravňují tento specifický balíček kumulativní aktualizace, se budou vztahovat běžné poplatky za podporu. Úplný seznam telefonních čísel pro zákaznické služby společnosti Microsoft a podpory pro vytvoření samostatného požadavku na službu najdete na webu podpory Microsoftu.

Postupujte takto:

  1. V Ovládacích panelech klikněte na Přidat nebo odebrat programy. Poznámka Pokud používáte Windows 7 nebo novější verzi, klikněte na ovládací panel programy a funkce .

  2. Vyhledejte položku odpovídající tomuto kumulativnímu balíčku aktualizací.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku a potom klikněte na odinstalovat.

Informace o kumulativní aktualizaci balíčku

PožadavkyAbyste mohli použít tento kumulativní balíček aktualizací, musíte používat SQL Server 2012 SP1.

Informace o restartování Po instalaci tohoto kumulativního balíčku aktualizací může být nutné restartovat počítač.

Informace v registru Pokud chcete použít některou z oprav hotfix v tomto balíčku, nemusíte v registru dělat žádné změny.

Tento kumulativní balíček aktualizací nemusí obsahovat všechny soubory, které potřebujete k úplné aktualizaci produktu na nejnovější verzi. Tento balíček obsahuje jenom soubory, které musíte mít, abyste opravili problémy uvedené v tomto článku. Anglická verze tohoto balíčku má atributy souboru (nebo novější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Data a časy pro tyto soubory jsou uvedené v koordinovaném světové formátu (UTC). Informace o souboru se převedou na místní čas. Pokud chcete najít rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas .

verze x86

Služba SQL Server 2012 Browser

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Msmdredir.dll

11.0.3393.0

6772416

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

952000

26-Oct-2013

08:17

x86

Msmdsrvi.rll

11.0.3393.0

948928

26-Oct-2013

08:17

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3393.0

110272

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

26-Oct-2013

08:19

x86

Common Language Runtime systému SQL Server 2012

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

SQL Server 2012 Writer

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlvdi.dll

2011.110.3393.0

140992

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Služba Analysis Services serveru SQL Server 2012

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

11.0.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

11.0.3393.0

409280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

11.0.3393.0

921280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

11.0.3393.0

129728

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

11.0.3393.0

393408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.dll

11.0.3393.0

75968

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Powerpivotconfigtool.exe

2011.110.3393.0

291008

26-Oct-2013

08:20

x86

Powerpivotspaddinconfiguration.exe

2011.110.3393.0

303296

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:19

x86

Msadomdx.dll

11.0.3393.0

596160

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3393.0

64188608

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdpump.dll

11.0.3393.0

6952640

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdredir.dll

11.0.3393.0

6772416

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdsrv.exe

11.0.3393.0

63984320

26-Oct-2013

08:20

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

948928

26-Oct-2013

08:17

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

952000

26-Oct-2013

08:17

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1068736

26-Oct-2013

08:17

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1065152

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1037504

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1040576

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

522432

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

642240

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

644288

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

638656

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

639680

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1033408

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1036992

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

996032

26-Oct-2013

08:19

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

999104

26-Oct-2013

08:19

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

994496

26-Oct-2013

08:19

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

997568

26-Oct-2013

08:19

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

533184

26-Oct-2013

08:20

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

534208

26-Oct-2013

08:20

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1059008

26-Oct-2013

08:20

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1061568

26-Oct-2013

08:20

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3393.0

9676992

26-Oct-2013

08:16

x86

Msolap110.dll

11.0.3393.0

7450304

26-Oct-2013

08:07

x86

Msolui110.dll

11.0.3393.0

303296

26-Oct-2013

08:07

x86

Sql_as_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Xe.dll

2011.110.3393.0

410816

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3393.0

148160

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmsrv.dll

11.0.3393.0

24506048

26-Oct-2013

08:19

x86

SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Asconnectionhelper.exe

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:20

x64

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:18

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20664

26-Oct-2013

08:18

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:19

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:17

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:17

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:19

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:19

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:19

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:18

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:18

x86

Axscphst.dll

2011.110.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Batchparser.dll

2011.110.3393.0

142528

26-Oct-2013

08:18

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3393.0

3649216

26-Oct-2013

08:20

x86

Commanddest.dll

2011.110.3393.0

187072

26-Oct-2013

08:19

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3393.0

822976

26-Oct-2013

08:19

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3393.0

317120

26-Oct-2013

08:21

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3393.0

135872

26-Oct-2013

08:19

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparse.dll

2011.110.3393.0

101056

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3393.0

104128

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtexec.exe

2011.110.3393.0

61632

26-Oct-2013

08:04

x86

Dts.dll

2011.110.3393.0

2285248

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3393.0

369344

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3393.0

348864

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3393.0

72384

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtshost.exe

2011.110.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtslog.dll

2011.110.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3393.0

541376

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3393.0

942784

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3393.0

866496

26-Oct-2013

08:21

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3393.0

80576

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtutil.exe

2011.110.3393.0

111808

26-Oct-2013

08:04

x86

Dundaswebchart.dll

11.0.3393.0

765632

26-Oct-2013

08:19

x86

Exceldest.dll

2011.110.3393.0

197824

26-Oct-2013

08:19

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3393.0

315584

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3393.0

322240

26-Oct-2013

08:19

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3393.0

64192

26-Oct-2013

08:19

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

26-Oct-2013

08:20

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3393.0

294080

26-Oct-2013

08:21

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3393.0

549568

26-Oct-2013

08:21

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3393.0

4487360

26-Oct-2013

08:19

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3393.0

683712

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3393.0

861888

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

71360

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

74944

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

74424

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

73920

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

76992

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

74944

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

71360

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

73920

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3393.0

169152

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3393.0

537280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3393.0

78016

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3393.0

1556160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3393.0

5149888

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1923264

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1940160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1942720

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1934528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1951936

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1938624

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1934528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1985216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1919160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1937600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3393.0

212160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3393.0

435392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3393.0

3057856

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3393.0

453312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3393.0

5856448

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3393.0

1523392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.3393.0

1068736

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3393.0

2049216

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3393.0

49344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3393.0

145088

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3393.0

2156224

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

204480

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

200376

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

216768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

196288

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

249536

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3393.0

1004224

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshost.dll

11.0.3393.0

867520

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.dll

11.0.3393.0

46784

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

21696

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

21696

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.dll

11.0.3393.0

266944

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

29888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

31424

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

27328

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3393.0

601280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3393.0

614080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

231104

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

231616

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3393.0

5935296

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.3393.0

33984

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3393.0

915648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3393.0

1225920

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3393.0

4004032

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3393.0

453312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3393.0

25792

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3393.0

526528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3393.0

1017536

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3393.0

1343168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

323264

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3393.0

760512

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3393.0

105664

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

129728

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

137920

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

137408

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

136888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

140480

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

135360

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

135872

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

129216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

136896

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3393.0

2477760

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

11.0.3393.0

3845824

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll

11.0.3393.0

741056

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

29888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3393.0

573120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

11.0.3393.0

270016

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

11.0.3393.0

11896512

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

11.0.3393.0

1013440

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

11.0.3393.0

92864

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

11.0.3393.0

1901760

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3393.0

667328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3393.0

1822400

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll

11.0.3393.0

1879744

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3393.0

331456

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3393.0

163520

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

11.0.3393.0

765632

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3393.0

736960

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3393.0

5574336

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3393.0

126656

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3393.0

2584256

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

11.0.3393.0

1029312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

564928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

581312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

11.0.3393.0

1130688

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll

11.0.3393.0

78528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3393.0

1277632

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

11.0.3393.0

664768

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

25792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

11.0.3393.0

857792

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3393.0

409280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

11.0.3393.0

1355456

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3393.0

503488

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3393.0

87232

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3393.0

63168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3393.0

156864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3393.0

71360

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3393.0

284864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3393.0

50368

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3393.0

266432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3393.0

47808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3393.0

332992

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3393.0

473280

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3393.0

35008

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3393.0

32960

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3393.0

38592

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3393.0

148672

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3393.0

74432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3393.0

191680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3393.0

109760

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3393.0

53440

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3393.0

37568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3393.0

31424

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3393.0

62144

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3393.0

94400

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3393.0

103104

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3393.0

47808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3393.0

43712

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3393.0

36544

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3393.0

70336

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3393.0

101568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3393.0

139968

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3393.0

343744

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3393.0

2175168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3393.0

379072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3393.0

304320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3393.0

816320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3393.0

516800

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3393.0

347840

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3393.0

605376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3393.0

83648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3393.0

184512

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3393.0

213184

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3393.0

288448

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3393.0

124608

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3393.0

86208

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3393.0

144576

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3393.0

88768

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3393.0

70336

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3393.0

67776

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3393.0

62656

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3393.0

93376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3393.0

115904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3393.0

68288

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3393.0

238272

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3393.0

170176

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3393.0

50880

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3393.0

58048

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3393.0

98496

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3393.0

51392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3393.0

107200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3393.0

115392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3393.0

117440

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3393.0

214720

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3393.0

63680

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3393.0

31424

26-Oct-2013

08:17

x86

Msadomdx.dll

11.0.3393.0

596160

26-Oct-2013

08:07

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3393.0

64188608

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdpp.dll

11.0.3393.0

6835904

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3393.0

9676992

26-Oct-2013

08:16

x86

Msolap110.dll

11.0.3393.0

7450304

26-Oct-2013

08:07

x86

Msolui110.dll

11.0.3393.0

303296

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3393.0

215232

26-Oct-2013

08:07

x86

Previewprocessingservice.exe

11.0.3393.0

55488

26-Oct-2013

08:20

x86

Rawdest.dll

2011.110.3393.0

152256

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawsource.dll

2011.110.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:07

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3393.0

136896

26-Oct-2013

08:07

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3393.0

53952

26-Oct-2013

08:07

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19640

26-Oct-2013

08:21

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Rsreporthost.exe

11.0.3393.0

38080

26-Oct-2013

08:20

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldest.dll

2011.110.3393.0

198848

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3393.0

7812288

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3393.0

3751104

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3393.0

26816

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3393.0

110272

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3393.0

123584

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3393.0

121536

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

26-Oct-2013

08:19

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3393.0

351424

26-Oct-2013

08:20

x86

Txagg.dll

2011.110.3393.0

267456

26-Oct-2013

08:19

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3393.0

454336

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcache.dll

2011.110.3393.0

129216

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3393.0

221376

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3393.0

128704

26-Oct-2013

08:19

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3393.0

228544

26-Oct-2013

08:19

x86

Txderived.dll

2011.110.3393.0

467136

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3393.0

145088

26-Oct-2013

08:19

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3393.0

272064

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlineage.dll

2011.110.3393.0

82112

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlookup.dll

2011.110.3393.0

394944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmerge.dll

2011.110.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3393.0

202944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3393.0

71872

26-Oct-2013

08:19

x86

Txpivot.dll

2011.110.3393.0

162496

26-Oct-2013

08:19

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3393.0

70848

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsampling.dll

2011.110.3393.0

103616

26-Oct-2013

08:19

x86

Txscd.dll

2011.110.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsort.dll

2011.110.3393.0

190144

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsplit.dll

2011.110.3393.0

461504

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3393.0

8624832

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3393.0

4096192

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunionall.dll

2011.110.3393.0

108224

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3393.0

148160

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmsrv.dll

11.0.3393.0

24506048

26-Oct-2013

08:19

x86

SQL Server 2012 – běžné jádro databázových služeb

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Batchparser.dll

2011.110.3393.0

142528

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3393.0

683712

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3393.0

1523392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

11.0.3393.0

364224

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3393.0

38080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3393.0

171712

25-Oct-2013

22:24

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2011.110.3393.0

88256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3393.0

3645120

25-Oct-2013

22:24

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3393.0

233152

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:16

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

26-Oct-2013

08:19

x86

Klient pro data v systému SQL Server 2012

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Dataqualityservices.exe

2011.110.3393.0

483008

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.ssdqs.studio.infra.dll

2011.110.3393.0

299712

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll

2011.110.3393.0

1041600

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.ssdqs.studio.views.dll

2011.110.3393.0

2127040

26-Oct-2013

08:16

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

26-Oct-2013

08:19

x86

SQL Server 2012 – kvalita dat

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.ssdqs.association.dll

2011.110.3393.0

130240

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.associationrules.dll

2011.110.3393.0

84152

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

2011.110.3393.0

472256

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

2011.110.3393.0

609472

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

2011.110.3393.0

87744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll

2011.110.3393.0

242368

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.dll

2011.110.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.domainrules.dll

2011.110.3393.0

122560

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.flow.dll

2011.110.3393.0

36024

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.index.dll

2011.110.3393.0

127680

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

2011.110.3393.0

1875136

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

2011.110.3393.0

374464

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.ssdqs.proxy.dll

2011.110.3393.0

371904

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.ssdqs.referencedata.dll

2011.110.3393.0

139968

26-Oct-2013

08:16

x86

SQL Server 2012 – kvalita dat

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Sql_dq_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

26-Oct-2013

08:19

x86

Základní instance služby SQL Server 2012 Database Services

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Backuptourl.exe

2011.110.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:04

x86

Batchparser.dll

2011.110.3393.0

142528

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2011.110.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3393.0

349376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.windowsazure.storage.dll

2.0.0.0

391272

02-Oct-2013

13:18

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlaccess.dll

2011.110.3393.0

442560

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlagent.exe

2011.110.3393.0

448704

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqldk.dll

2011.110.3393.0

1667264

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqllang.dll

2011.110.3393.0

26418880

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqlmin.dll

2011.110.3393.0

26721472

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqlos.dll

2011.110.3393.0

25280

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3393.0

26816

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2011.110.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2011.110.3393.0

5498560

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlservr.exe

2011.110.3393.0

160960

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3393.0

123584

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqltses.dll

2011.110.3393.0

8161984

26-Oct-2013

08:19

x86

Xe.dll

2011.110.3393.0

410816

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3393.0

148160

26-Oct-2013

08:19

x86

Databáze SQL Server 2012 Core Shared

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Axscphst.dll

2011.110.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Batchparser.dll

2011.110.3393.0

142528

26-Oct-2013

08:18

x86

Commanddest.dll

2011.110.3393.0

187072

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparse.dll

2011.110.3393.0

101056

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3393.0

104128

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtexec.exe

2011.110.3393.0

61632

26-Oct-2013

08:04

x86

Dts.dll

2011.110.3393.0

2285248

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3393.0

369344

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3393.0

348864

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtshost.exe

2011.110.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtslog.dll

2011.110.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3393.0

541376

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3393.0

942784

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3393.0

866496

26-Oct-2013

08:21

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3393.0

80576

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtutil.exe

2011.110.3393.0

111808

26-Oct-2013

08:04

x86

Exceldest.dll

2011.110.3393.0

197824

26-Oct-2013

08:19

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3393.0

315584

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3393.0

322240

26-Oct-2013

08:19

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3393.0

64192

26-Oct-2013

08:19

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3393.0

915648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3393.0

87232

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3393.0

63168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3393.0

171712

25-Oct-2013

22:24

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3393.0

35008

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3393.0

32960

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3393.0

74432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3393.0

191680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3393.0

37568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3393.0

62144

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3393.0

36544

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3393.0

304320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3393.0

516800

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3393.0

171712

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3393.0

151232

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3393.0

213184

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3393.0

288448

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3393.0

3645120

25-Oct-2013

22:24

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3393.0

233152

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3393.0

62656

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3393.0

58048

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3393.0

98496

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3393.0

51392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3393.0

115392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:17

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3393.0

215232

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawdest.dll

2011.110.3393.0

152256

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawsource.dll

2011.110.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:07

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3393.0

136896

26-Oct-2013

08:07

x86

Replmerg.exe

2011.110.3393.0

422080

26-Oct-2013

08:20

x86

Replprov.dll

2011.110.3393.0

650432

26-Oct-2013

08:07

x86

Replrec.dll

2011.110.3393.0

855744

26-Oct-2013

08:16

x86

Replsub.dll

2011.110.3393.0

432320

26-Oct-2013

08:07

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqllogship.exe

11.0.3393.0

110272

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3393.0

26816

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3393.0

123584

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3393.0

121536

26-Oct-2013

08:19

x86

Tablediff.exe

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:20

x86

Txagg.dll

2011.110.3393.0

267456

26-Oct-2013

08:19

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3393.0

228544

26-Oct-2013

08:19

x86

Txderived.dll

2011.110.3393.0

467136

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlookup.dll

2011.110.3393.0

394944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmerge.dll

2011.110.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3393.0

202944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3393.0

71872

26-Oct-2013

08:19

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3393.0

70848

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsort.dll

2011.110.3393.0

190144

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsplit.dll

2011.110.3393.0

461504

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunionall.dll

2011.110.3393.0

108224

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlsub.dll

2011.110.3393.0

198848

26-Oct-2013

08:19

x86

Fulltextový stroj SQL serveru 2012

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1682200

02-Oct-2013

12:53

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Služby integrace SQL Server 2012

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Axscphst.dll

2011.110.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Commanddest.dll

2011.110.3393.0

187072

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparse.dll

2011.110.3393.0

101056

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3393.0

104128

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtexec.exe

2011.110.3393.0

61632

26-Oct-2013

08:04

x86

Dts.dll

2011.110.3393.0

2285248

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3393.0

369344

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3393.0

348864

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3393.0

72384

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtshost.exe

2011.110.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtslog.dll

2011.110.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3393.0

541376

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3393.0

942784

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3393.0

866496

26-Oct-2013

08:21

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3393.0

80576

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtutil.exe

2011.110.3393.0

111808

26-Oct-2013

08:04

x86

Exceldest.dll

2011.110.3393.0

197824

26-Oct-2013

08:19

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3393.0

315584

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3393.0

322240

26-Oct-2013

08:19

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3393.0

64192

26-Oct-2013

08:19

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3393.0

294080

26-Oct-2013

08:21

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3393.0

549568

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3393.0

915648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3393.0

87232

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3393.0

63168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3393.0

71360

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3393.0

284864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3393.0

50368

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3393.0

47808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3393.0

332992

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3393.0

35008

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3393.0

32960

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3393.0

38592

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3393.0

74432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3393.0

191680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3393.0

53440

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3393.0

37568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3393.0

62144

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3393.0

36544

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3393.0

379072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3393.0

304320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3393.0

516800

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3393.0

347840

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3393.0

83648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3393.0

213184

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3393.0

288448

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3393.0

124608

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3393.0

62656

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3393.0

93376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3393.0

238272

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3393.0

58048

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3393.0

98496

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3393.0

51392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3393.0

115392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3393.0

214720

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3393.0

63680

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3393.0

31424

26-Oct-2013

08:17

x86

Msdtssrvr.exe

11.0.3393.0

219328

26-Oct-2013

08:20

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdpp.dll

11.0.3393.0

6835904

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3393.0

215232

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawdest.dll

2011.110.3393.0

152256

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawsource.dll

2011.110.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:07

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3393.0

136896

26-Oct-2013

08:07

x86

Sql_is_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldest.dll

2011.110.3393.0

198848

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3393.0

121536

26-Oct-2013

08:19

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3393.0

351424

26-Oct-2013

08:20

x86

Txagg.dll

2011.110.3393.0

267456

26-Oct-2013

08:19

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3393.0

454336

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcache.dll

2011.110.3393.0

129216

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3393.0

221376

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3393.0

128704

26-Oct-2013

08:19

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3393.0

228544

26-Oct-2013

08:19

x86

Txderived.dll

2011.110.3393.0

467136

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3393.0

145088

26-Oct-2013

08:19

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3393.0

272064

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlineage.dll

2011.110.3393.0

82112

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlookup.dll

2011.110.3393.0

394944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmerge.dll

2011.110.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3393.0

202944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3393.0

71872

26-Oct-2013

08:19

x86

Txpivot.dll

2011.110.3393.0

162496

26-Oct-2013

08:19

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3393.0

70848

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsampling.dll

2011.110.3393.0

103616

26-Oct-2013

08:19

x86

Txscd.dll

2011.110.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsort.dll

2011.110.3393.0

190144

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsplit.dll

2011.110.3393.0

461504

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3393.0

8624832

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3393.0

4096192

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunionall.dll

2011.110.3393.0

108224

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

SQL Server 2012 Reporting Services

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Dundaswebchart.dll

11.0.3393.0

765632

26-Oct-2013

08:19

x86

Mdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

11.0.3393.0

683712

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll.deploy

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

11.0.3393.0

3057856

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

11.0.3393.0

1523392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

265920

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

204480

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

204480

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

200376

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

216768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

196288

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

196288

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

249536

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

196288

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

11.0.3393.0

1343168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll.deploy

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

323264

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

323264

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll.deploy

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

11.0.3393.0

2477760

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3393.0

2477760

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

11.0.3393.0

3845824

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll.deploy

11.0.3393.0

741056

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

29888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

11.0.3393.0

573120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3393.0

573120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll.deploy

11.0.3393.0

270016

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

11.0.3393.0

11896512

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77496

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

11.0.3393.0

667328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3393.0

667328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

11.0.3393.0

1822400

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3393.0

1822400

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll.deploy

11.0.3393.0

1879744

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

11.0.3393.0

331456

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3393.0

331456

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

11.0.3393.0

163520

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3393.0

163520

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll.deploy

11.0.3393.0

736960

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3393.0

736960

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

11.0.3393.0

5574336

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3393.0

5574336

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

11.0.3393.0

126656

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3393.0

126656

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

11.0.3393.0

2584256

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll.deploy

11.0.3393.0

1029312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

585408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

564928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

581312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll.deploy

11.0.3393.0

1130688

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll.deploy

11.0.3393.0

78528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

11.0.3393.0

1277632

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3393.0

1277632

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll.deploy

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll.deploy

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

11.0.3393.0

664768

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

26816

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

25792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

25792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

11.0.3393.0

857792

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

11.0.3393.0

409280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3393.0

409280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

237248

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

224960

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

224960

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

11.0.3393.0

1355456

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

237248

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

224960

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

11.0.3393.0

503488

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3393.0

503488

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll.deploy

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll.deploy

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2011.110.3393.0

88256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

36032

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

36032

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

36032

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

36032

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Msadomdx.dll

11.0.3393.0

596160

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3393.0

64188608

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3393.0

9676992

26-Oct-2013

08:16

x86

Msolap110.dll

11.0.3393.0

7450304

26-Oct-2013

08:07

x86

Msolui110.dll

11.0.3393.0

303296

26-Oct-2013

08:07

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

11.0.3393.0

1541312

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2011.110.3393.0

53952

26-Oct-2013

08:07

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3393.0

53952

26-Oct-2013

08:07

x86

Reportingserviceslibrary.dll

11.0.3393.0

2150080

26-Oct-2013

08:16

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19640

26-Oct-2013

08:21

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2011.110.3393.0

124608

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesservice.exe

2011.110.3393.0

1628864

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingserviceswebserver.dll

11.0.3393.0

1543872

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

11.0.3393.0

2236096

26-Oct-2013

08:19

x86

Rsctr110.dll

2011.110.3393.0

46784

26-Oct-2013

08:07

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlserverspatial110.dll.deploy

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3393.0

148160

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmsrv.dll

11.0.3393.0

24506048

26-Oct-2013

08:19

x86

SQL Server 2012 Management Studio

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Axscphst.dll

2011.110.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Batchparser.dll

2011.110.3393.0

142528

26-Oct-2013

08:18

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3393.0

3649216

26-Oct-2013

08:20

x86

Commanddest.dll

2011.110.3393.0

187072

26-Oct-2013

08:19

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3393.0

822976

26-Oct-2013

08:19

x86

Dacunpack.exe

11.0.2818.0

169448

02-Oct-2013

12:53

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3393.0

317120

26-Oct-2013

08:21

x86

Dteparse.dll

2011.110.3393.0

101056

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3393.0

104128

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtexec.exe

2011.110.3393.0

61632

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtexecui.exe

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:21

x86

Dts.dll

2011.110.3393.0

2285248

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3393.0

369344

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3393.0

348864

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3393.0

72384

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtshost.exe

2011.110.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtslog.dll

2011.110.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3393.0

541376

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3393.0

942784

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3393.0

866496

26-Oct-2013

08:21

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3393.0

80576

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtutil.exe

2011.110.3393.0

111808

26-Oct-2013

08:04

x86

Exceldest.dll

2011.110.3393.0

197824

26-Oct-2013

08:19

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3393.0

315584

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3393.0

322240

26-Oct-2013

08:19

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3393.0

64192

26-Oct-2013

08:19

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3393.0

294080

26-Oct-2013

08:21

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3393.0

549568

26-Oct-2013

08:21

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3393.0

4487360

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3393.0

861888

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3393.0

169152

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3393.0

1556160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3393.0

5149888

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3393.0

212160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3393.0

435392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.ssmsmanagementdialogs.dll

11.0.3393.0

2264768

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3393.0

601280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3393.0

614080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

231104

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

231616

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3393.0

915648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3393.0

1225920

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3393.0

4004032

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3393.0

453312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3393.0

25792

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3393.0

526528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3393.0

1017536

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3393.0

1343168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3393.0

2584256

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3393.0

87232

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3393.0

63168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3393.0

71360

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3393.0

284864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3393.0

50368

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3393.0

266432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3393.0

47808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3393.0

35008

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3393.0

32960

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3393.0

38592

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3393.0

148672

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3393.0

74432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3393.0

191680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3393.0

109760

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3393.0

53440

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3393.0

37568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3393.0

31424

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3393.0

62144

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3393.0

94400

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3393.0

103104

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3393.0

47808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3393.0

43712

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3393.0

36544

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3393.0

70336

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3393.0

101568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3393.0

139968

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3393.0

343744

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3393.0

2175168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.uitasks.dll

11.0.3393.0

811200

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3393.0

379072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3393.0

304320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3393.0

816320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3393.0

516800

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3393.0

171712

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3393.0

151232

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

11.0.3393.0

316608

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3393.0

347840

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3393.0

605376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3393.0

83648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3393.0

184512

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3393.0

213184

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3393.0

288448

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3393.0

124608

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3393.0

86208

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3393.0

144576

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3393.0

88768

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3393.0

70336

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3393.0

67776

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3393.0

62656

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3393.0

93376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3393.0

115904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3393.0

68288

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3393.0

238272

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3393.0

170176

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3393.0

50880

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3393.0

58048

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3393.0

98496

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3393.0

51392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3393.0

107200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3393.0

349376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3393.0

115392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3393.0

117440

26-Oct-2013

08:17

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3393.0

9676992

26-Oct-2013

08:16

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3393.0

215232

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawdest.dll

2011.110.3393.0

152256

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawsource.dll

2011.110.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:07

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3393.0

136896

26-Oct-2013

08:07

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:19

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldest.dll

2011.110.3393.0

198848

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3393.0

7812288

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3393.0

3751104

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlpackage.exe

11.0.2818.0

109048

02-Oct-2013

12:53

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3393.0

26816

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3393.0

110272

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3393.0

123584

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3393.0

121536

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3393.0

351424

26-Oct-2013

08:20

x86

Txagg.dll

2011.110.3393.0

267456

26-Oct-2013

08:19

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3393.0

454336

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcache.dll

2011.110.3393.0

129216

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3393.0

221376

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3393.0

128704

26-Oct-2013

08:19

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3393.0

228544

26-Oct-2013

08:19

x86

Txderived.dll

2011.110.3393.0

467136

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3393.0

145088

26-Oct-2013

08:19

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3393.0

272064

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlineage.dll

2011.110.3393.0

82112

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlookup.dll

2011.110.3393.0

394944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmerge.dll

2011.110.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3393.0

202944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3393.0

71872

26-Oct-2013

08:19

x86

Txpivot.dll

2011.110.3393.0

162496

26-Oct-2013

08:19

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3393.0

70848

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsampling.dll

2011.110.3393.0

103616

26-Oct-2013

08:19

x86

Txscd.dll

2011.110.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsort.dll

2011.110.3393.0

190144

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsplit.dll

2011.110.3393.0

461504

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3393.0

8624832

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3393.0

4096192

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunionall.dll

2011.110.3393.0

108224

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3393.0

148160

26-Oct-2013

08:19

x86

Součásti systému SQL Server 2012 a nástroje pracovní stanice

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Autoadmin.dll

2011.110.3393.0

1086144

26-Oct-2013

08:19

x86

Axscphst.dll

2011.110.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3393.0

135872

26-Oct-2013

08:19

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtaclient.dll

11.0.3393.0

358592

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtaengine.exe

2011.110.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:04

x86

Dteparse.dll

2011.110.3393.0

101056

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3393.0

104128

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtexec.exe

2011.110.3393.0

61632

26-Oct-2013

08:04

x86

Dts.dll

2011.110.3393.0

2285248

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3393.0

369344

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3393.0

348864

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtshost.exe

2011.110.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtslog.dll

2011.110.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3393.0

541376

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3393.0

942784

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3393.0

866496

26-Oct-2013

08:21

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3393.0

80576

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtutil.exe

2011.110.3393.0

111808

26-Oct-2013

08:04

x86

Exceldest.dll

2011.110.3393.0

197824

26-Oct-2013

08:19

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3393.0

315584

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3393.0

322240

26-Oct-2013

08:19

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3393.0

64192

26-Oct-2013

08:19

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

26-Oct-2013

08:20

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3393.0

537280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3393.0

78016

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3393.0

3057856

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

11.0.3393.0

505024

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3393.0

453312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3393.0

5856448

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3393.0

1523392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3393.0

2049216

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3393.0

49344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3393.0

145088

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3393.0

2156224

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3393.0

1004224

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3393.0

5935296

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3393.0

915648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3393.0

760512

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3393.0

105664

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3393.0

87232

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3393.0

63168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3393.0

156864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

11.0.3393.0

409280

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

11.0.3393.0

2047680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

11.0.3393.0

216768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3393.0

332992

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3393.0

473280

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3393.0

35008

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3393.0

32960

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3393.0

74432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3393.0

191680

26-Oct-2013

08:18