Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Operatorer angiver den type beregning, der skal udføres på elementer i en formel – f.eks. addition, subtraktion, multiplikation eller division. I denne artikel lærer du standardrækkefølgen, som operatorer reagerer på elementerne i en beregning i. Du lærer også, hvordan du ændrer denne rækkefølge ved hjælp af parenteser.

Typer af operatorer

Der findes fire forskellige typer beregningsoperatorer: matematiske operatorer, sammenligningsoperatorer, tekstsammenføjningsoperatorer og referenceoperatorer.

Hvis du vil udføre grundlæggende matematiske handlinger som addition, subtraktion eller multiplikation – eller for at kombinere tal – og frembringe numeriske resultater, skal du bruge de matematiske operatorer i denne tabel.

Matematisk operator

Betydning

Eksempel

+ (plustegn)

Addition

=3+3

– (minustegn)

Subtraktion
Negation

=3-1
=–1

* (stjerne)

Multiplikation

=3*3

/ (skråstreg)

Division

=3/3

% (procenttegn)

Procent

=20 %

^ (indsætningstegn)

Eksponentiering

=2^3

Med operatorerne i tabellen nedenfor kan du sammenligne to værdier. Når to værdier sammenlignes ved hjælp af disse operatorer, er resultatet en logisk værdi enten SAND eller FALSK.

Sammenligningsoperator

Betydning

Eksempel

= (lighedstegn)

Lig med

=A1=B1

> (større end)

Større end

=A1>B1

< (mindre end)

Mindre end

=A1<B1

>= (større end eller lig med)

Større end eller lig med

=A1>=B1

<= (mindre end eller lig med)

Mindre end eller lig med

=A1<=B1

<> (forskellig fra)

Forskellig fra

=A1<>B1

Brug og-tegnet (&) til at sammenkæde en eller flere tekststrenge for at oprette et enkelt stykke tekst.

Tekstoperator

Betydning

Eksempel

& (&-tegn)

Forbinder eller sammenkæder to værdier for at producere én sammenhængende tekstværdi.

="Nord"&"vind"

Kombiner celleområder til beregninger med disse operatorer.

Referenceoperator

Betydning

Eksempel

: (kolon)

Områdeoperator, som opretter en reference til alle cellerne mellem de to referencer, inklusive de to referencer.

=SUM(B5:B15)

, (komma)

Foreningsoperator, som kombinerer flere referencer til én reference.

=SUM(B5:B15,D5:D15)

(mellemrum)

Fællesmængdeoperator, som frembringer en reference til celler, der er fælles for de to referencer.

=SUM(B7:D7 C6:C8)

# (pund)

#-symbolet bruges i flere sammenhænge:

  • Bruges som en del af et fejlnavn.

  • Bruges til at angive, at der ikke er tilstrækkelig plads til at gengive. I de fleste tilfælde kan du udvide kolonnen, indtil indholdet vises korrekt.

  • Operator for overløbsområde, som bruges til at referere til et helt område i en dynamisk matrixformel.

  • #VÆRDI!

  • #####

  • =SUM(A2#)

@ (at)

Referenceoperator, som bruges til at angive et implicit skæringspunkt i en formel. 

=@A1:A10

=SUM(Tabel1[@[Januar]:[December]])

Den rækkefølge, handlinger i Excel udføres i

I nogle tilfælde kan den rækkefølge, som beregningen udføres i, påvirke formlens returværdi, så det er vigtigt at forstå rækkefølgen – og hvordan du kan ændre rækkefølgen for at opnå de resultater, du forventer at se.

Formler beregner værdier i en bestemt rækkefølge. En formel i Excel begynder altid med et lighedstegn (=). Lighedstegnet fortæller Excel, at de efterfølgende tegn udgør en formel. Efter dette lighedstegn kan der være en række elementer, der skal beregnes (operanderne), som er adskilt af beregningsoperatorer. Excel beregner formlen fra venstre mod højre i henhold til en bestemt rækkefølge for hver operator i formlen.

Hvis du kombinerer flere operatorer i en enkelt formel, udfører Excel handlingerne i den rækkefølge, der er vist i følgende tabel. Hvis en formel indeholder operatorer med samme rangorden – f.eks. hvis en formel indeholder både en multiplikations- og divisionsoperator – evaluerer Excel operatorerne fra venstre mod højre.

Operator

Beskrivelse

: (kolon)

(enkelt mellemrum)

, (komma)

Referenceoperatorer

Negation (som i –1)

%

Procent

^

Eksponentiering

* og /

Multiplikation og division

+ og –

Addition og subtraktion

&

Forbinder to strenge med tekst (sammenkædning)

=
< >
<=
>=
<>

Sammenligning

Hvis du vil ændre rækkefølgen af evalueringen, skal du sætte parenteser på den del af formlen, der skal beregnes først. Følgende formel resulterer f.eks. i værdien 11, fordi Excel beregner multiplikation før addition. Formlen multiplicerer først 2 med 3 og lægger derefter 5 til resultatet.

=5+2*3

Hvis du derimod bruger parenteser til at ændre syntaksen, lægger Excel 5 og 2 sammen og multiplicerer derefter resultatet med 3 for at producere 21.

=(5+2)*3

I eksemplet nedenfor tvinger de parenteser, der omgiver den første del af formlen, Excel til at beregne B4+25 først og derefter dividere resultatet med summen af værdierne i cellerne D5, E5 og F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Se denne video om Operatorernes rækkefølge i Excel for at få mere at vide.

Sådan konverterer Excel værdier i formler

Når du angiver en formel, forventer Excel bestemte typer af værdier for hver operator. Hvis du angiver en anden type værdi end forventet, kan Excel konvertere værdien.

Formlen

Producerer

Forklaring

= "1"+"2"

3

Når du bruger et plustegn (+), forventer Excel tal i formlen. Selvom anførselstegnene betyder, at "1" og "2" er tekstværdier, konverterer Excel automatisk tekstværdierne til tal.

= 1+"$4,00"

5

Når en formel forventer et tal, konverterer Excel tekst, hvis den er i et format, der normalt accepteres for et tal.

= "01-06-2001"-"05-01-2001"

31

Excel fortolker teksten som en dato i formatet mm/dd/åååå, konverterer datoerne til serienumre og beregner derefter forskellen mellem dem.

=KVROD ("8+1")

#VÆRDI!

Excel kan ikke konvertere teksten til et tal, fordi teksten "8+1" ikke kan konverteres til et tal. Du kan bruge "9" eller "8"+"1" i stedet for "8+1" til at konvertere teksten til et tal og returnere resultatet af 3.

= "A"&SAND

ATRUE

Når der forventes tekst, konverteres tal og logiske værdier, f.eks. SAND og FALSK, til tekst.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Se også

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×