Relaterede emner
×
Celler
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Celler

Søg efter og erstat tekst og tal i et regneark

Bliv en Excel-guru gratis med knap til at tilmelde dig gratis lektioner

Brug Søg og Erstat i Excel til at søge efter noget i din projektmappe, f.eks. et bestemt tal eller en tekststreng. Du kan enten finde søgeelementet til reference, eller du kan erstatte det med noget andet. Du kan medtage jokertegn som spørgsmålstegn, tilder og stjerner eller tal i dine søgeord. Du kan søge efter rækker og kolonner, søge i kommentarer eller værdier og søge i regneark eller hele projektmapper.

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Søg

Hvis du vil finde noget, skal du trykke på Ctrl+F eller gå til Hjem > Redigering > Find & Vælg > Søg.

Bemærk!: I følgende eksempel har vi klikket på knappen Indstillinger >> for at få vist hele dialogboksen Søg. Den vises som standard med Indstillinger skjult.

Tryk på Ctrl+F for at starte dialogboksen Søg

 1. I feltet Søg efter: skal du skrive den tekst eller de tal, du vil finde, eller klikke på pilen i feltet Søg efter: og derefter vælge et af de seneste søgeelementer på listen.

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegnet (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn – f.eks. finder s?t "sat" og "sæt".

  • Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn – f.eks. finder s*d "sad" og "started".

  • Brug tilden (~) efterfulgt af ?, *eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn – f.eks. f.eks. fy91~? finder "fy91?".

 2. Klik på Find alle eller Find næste for at køre søgningen.

  Tip!: Når du klikker på Find alle, vises alle forekomster af de kriterier, du søger efter, og når du klikker på en bestemt forekomst på listen, markeres dens celle. Du kan sortere resultaterne af Find alle ved at klikke på en kolonneoverskrift.

 3. Klik på Indstillinger>> for at definere søgningen yderligere, hvis det er nødvendigt:

  • I: Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i en hel projektmappe, skal du vælge Ark eller Projektmappe.

  • Søg: Du kan vælge at søge enten Efter rækker (standard) eller Efter kolonner.

  • Se i: Hvis du vil søge efter data med bestemte detaljer, skal du klikke på Formler, Værdier, Noter eller Kommentarer i feltet.

   Bemærk!:   Formler, Værdier, Noter og Kommentarer er kun tilgængelige på fanen Søg . Kun Formler er tilgængelige under fanen Erstat .

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter data, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver.

  • Match hele celleindholdet – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i feltet Søg efter:

 4. Hvis du vil søge efter tekst eller tal med bestemt formatering, skal du klikke på Formatér og derefter foretage dine valg i dialogboksen Søg efter format .

  Tip!: Hvis du vil søge efter celler, der kun svarer til et bestemt format, kan du slette alle kriterier i feltet Søg efter og derefter vælge en bestemt celles format som eksempel på det. Klik på pilen ud for Formatér, klik på Vælg format fra celle, og klik derefter på den celle, der har den formatering, du vil søge efter.

Erstat

Hvis du vil erstatte tekst eller tal, skal du trykke på Ctrl+H eller gå til Hjem > Redigering > Søg & Markér > Erstat.

Bemærk!: I følgende eksempel har vi klikket på knappen Indstillinger >> for at få vist hele dialogboksen Søg. Den vises som standard med Indstillinger skjult.

Tryk på Ctrl+H for at starte dialogboksen Erstat.

 1. I feltet Søg efter: skal du skrive den tekst eller de tal, du vil finde, eller klikke på pilen i feltet Søg efter: og derefter vælge et af de seneste søgeelementer på listen.

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegnet (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn – f.eks. finder s?t "sat" og "sæt".

  • Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn – f.eks. finder s*d "sad" og "started".

  • Brug tilden (~) efterfulgt af ?, *eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn – f.eks. f.eks. fy91~? finder "fy91?".

 2. I feltet Erstat med: skal du skrive den tekst eller de tal, du vil bruge til at erstatte søgeteksten.

 3. Klik på Erstat alle eller Erstat.

  Tip!: Når du klikker på Erstat alle, erstattes alle forekomster af de kriterier, du søger efter, mens Erstat opdaterer én forekomst ad gangen.

 4. Klik på Indstillinger>> for at definere søgningen yderligere, hvis det er nødvendigt:

  • I: Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i en hel projektmappe, skal du vælge Ark eller Projektmappe.

  • Søg: Du kan vælge at søge enten Efter rækker (standard) eller Efter kolonner.

  • Se i: Hvis du vil søge efter data med bestemte detaljer, skal du klikke på Formler, Værdier, Noter eller Kommentarer i feltet.

   Bemærk!:   Formler, Værdier, Noter og Kommentarer er kun tilgængelige på fanen Søg . Kun Formler er tilgængelige under fanen Erstat .

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter data, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver.

  • Match hele celleindholdet – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i feltet Søg efter:

 5. Hvis du vil søge efter tekst eller tal med bestemt formatering, skal du klikke på Formatér og derefter foretage dine valg i dialogboksen Søg efter format .

  Tip!: Hvis du vil søge efter celler, der kun svarer til et bestemt format, kan du slette alle kriterier i feltet Søg efter og derefter vælge en bestemt celles format som eksempel på det. Klik på pilen ud for Formatér, klik på Vælg format fra celle, og klik derefter på den celle, der har den formatering, du vil søge efter.

Der er to forskellige metoder til at finde eller erstatte tekst eller tal på Mac. Den første er at bruge dialogboksen Søg & erstat . Den anden er at bruge søgelinjen på båndet.

Dialogboksen Søg & erstat

Søgelinje og indstillinger

Vinduet Søg og erstat

Skærmbillede af søgelinjen

Søgeindstillinger

Find vindue
 1. Tryk på Ctrl+F, eller gå til Hjem > Find & Vælg > Søg.

 2. Skriv den tekst eller de tal, du vil søge efter, i Søg efter.

 3. Vælg Find næste for at køre søgningen.

 4. Du kan definere søgningen yderligere:

  • I: Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i en hel projektmappe, skal du vælge Ark eller Projektmappe.

  • Søg: Du kan vælge at søge enten Efter rækker (standard) eller Efter kolonner.

  • Se i: Hvis du vil søge efter data med bestemte detaljer, skal du klikke på Formler, Værdier, Noter eller Kommentarer i feltet.

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter data, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver.

  • Match hele celleindholdet – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i feltet Søg efter:

Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

 • Brug spørgsmålstegnet (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn – f.eks. finder s?t "sat" og "sæt".

 • Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn – f.eks. finder s*d "sad" og "started".

 • Brug tilden (~) efterfulgt af ?, *eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn – f.eks. f.eks. fy91~? finder "fy91?".

Find indstillinger

 1. Tryk på Ctrl+F, eller gå til Hjem > Find & Vælg > Søg.

 2. Skriv den tekst eller de tal, du vil søge efter, i Søg efter.

 3. Vælg Find alle for at køre søgningen efter alle forekomster.

  Find alle placeringsskærme
   

  Bemærk!:  Dialogboksen udvides til at vise en liste over alle de celler, der indeholder søgeordet, og det samlede antal celler, det vises i.

 4. Markér et element på listen for at fremhæve den tilsvarende celle i regnearket.
   

  Bemærk!: Du kan redigere indholdet af den fremhævede celle.

 1. Tryk på Ctrl+H, eller gå til Hjem > Find & Markér > Erstat.

 2. Skriv den tekst eller de tal, du vil søge efter, i Søg efter.

 3. Du kan definere søgningen yderligere:

  • I: Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i en hel projektmappe, skal du vælge Ark eller Projektmappe.

  • Søg: Du kan vælge at søge enten Efter rækker (standard) eller Efter kolonner.

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter data, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver.

  • Match hele celleindholdet – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i feltet Søg efter:
    

   Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

   • Brug spørgsmålstegnet (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn – f.eks. finder s?t "sat" og "sæt".

   • Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn – f.eks. finder s*d "sad" og "started".

   • Brug tilden (~) efterfulgt af ?, *eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn – f.eks. f.eks. fy91~? finder "fy91?".

 4. Skriv den tekst eller de tal, du vil bruge til at erstatte søgeteksten, i feltet Erstat med .

 5. Vælg Erstat eller Erstat alle.

  Tip!: 

  • Når du vælger Erstat alle, erstattes alle forekomster af de kriterier, du søger efter.

  • Når du vælger Erstat, kan du erstatte én forekomst ad gangen ved at vælge Næste for at fremhæve den næste forekomst.

 1. Markér en vilkårlig celle for at søge i hele arket, eller vælg et bestemt celleområde, der skal søges i.

 2. Tryk på Kommando+F , eller vælg forstørrelsesglasset for at udvide søgelinjen, og skriv den tekst eller det tal, du vil finde, i søgefeltet.

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegnet (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn – f.eks. finder s?t "sat" og "sæt".

  • Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn – f.eks. finder s*d "sad" og "started".

  • Brug tilden (~) efterfulgt af ?, *eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn – f.eks. f.eks. fy91~? finder "fy91?".

 3. Tryk på Enter.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du vil finde den næste forekomst af det element, du søger efter, skal du trykke på Enter igen eller bruge dialogboksen Søg og vælge Find næste.

  • Hvis du vil angive yderligere søgeindstillinger, skal du vælge forstørrelsesglasset og vælge Søg i Ark eller Søg i projektmappe. Du kan også vælge indstillingen Avanceret , som starter dialogboksen Søg .

  Tip!: Du kan annullere en igangværende søgning ved at trykke på Esc.
 

Søg

Hvis du vil finde noget, skal du trykke på Ctrl+F eller gå til Hjem > Redigering > Find & Vælg > Søg.

Bemærk!: I følgende eksempel har vi klikket på > Søgeindstillinger for at få vist hele dialogboksen Søg. Den vises som standard med Søgeindstillinger skjult.

Find tekst eller tal i en projektmappe eller et regneark ved at trykke på Ctrl+F

 1. I feltet Søg efter: skal du skrive den tekst eller de tal, du vil søge efter.

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegnet (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn – f.eks. finder s?t "sat" og "sæt".

  • Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn – f.eks. finder s*d "sad" og "started".

  • Brug tilden (~) efterfulgt af ?, *eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn – f.eks. f.eks. fy91~? finder "fy91?".

 2. Klik på Find næste eller Find alle for at køre din søgning.

  Tip!: Når du klikker på Find alle, vises alle forekomster af de kriterier, du søger efter, og når du klikker på en bestemt forekomst på listen, markeres dens celle. Du kan sortere resultaterne af Find alle ved at klikke på en kolonneoverskrift.

 3. Klik på > søgeindstillinger for at definere søgningen yderligere, hvis det er nødvendigt:

  • I: Hvis du vil søge efter data inden for en bestemt markering, skal du vælge Markering. Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i en hel projektmappe, skal du vælge Ark eller Projektmappe.

  • Retning: Du kan vælge at søge enten Ned (standard) eller Op.

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter data, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver.

  • Match hele celleindholdet – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i feltet Søg efter .

Erstat

Hvis du vil erstatte tekst eller tal, skal du trykke på Ctrl+H eller gå til Hjem > Redigering > Søg & Markér > Erstat.

Bemærk!: I følgende eksempel har vi klikket på > Søgeindstillinger for at få vist hele dialogboksen Søg. Den vises som standard med Søgeindstillinger skjult.

Erstat tekst eller tal i en projektmappe eller et regneark ved at trykke på Ctrl+H

 1. I feltet Søg efter: skal du skrive den tekst eller de tal, du vil søge efter.

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegnet (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn – f.eks. finder s?t "sat" og "sæt".

  • Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn – f.eks. finder s*d "sad" og "started".

  • Brug tilden (~) efterfulgt af ?, *eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn – f.eks. f.eks. fy91~? finder "fy91?".

 2. I feltet Erstat med: skal du skrive den tekst eller de tal, du vil bruge til at erstatte søgeteksten.

 3. Klik på Erstat eller Erstat alle.

  Tip!: Når du klikker på Erstat alle, erstattes alle forekomster af de kriterier, du søger efter, mens Erstat opdaterer én forekomst ad gangen.

 4. Klik på > søgeindstillinger for at definere søgningen yderligere, hvis det er nødvendigt:

  • I: Hvis du vil søge efter data inden for en bestemt markering, skal du vælge Markering. Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i en hel projektmappe, skal du vælge Ark eller Projektmappe.

  • Retning: Du kan vælge at søge enten Ned (standard) eller Op.

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter data, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver.

  • Match hele celleindholdet – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i feltet Søg efter .

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i Answers-forummet

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×