Celler

Søg efter og erstat tekst og tal i et regneark

Søge efter og erstatte tekst og tal i et regneark

Brug Søg og Erstat i Excel til at søge efter noget i din projektmappe, f.eks. et bestemt tal eller en tekststreng. Du kan enten finde søge elementet til reference, eller du kan erstatte det med noget andet. Du kan medtage jokertegn som spørgsmålstegn, tilder og stjerner eller tal i søgeordene. Du kan søge efter rækker og kolonner, søge i kommentarer eller værdier og søge i regneark eller hele projektmapper.

Søge

Hvis du vil finde noget, skal du trykke på CTRL + Feller gå til Home > redigering> finde & vælge > Find.

Bemærk!: I følgende eksempel har vi klikket på knappen indstillinger >> for at få vist hele dialogboksen Søg. Den vises som standard med indstillinger, der er skjult.

Tryk på CTRL + F for at åbne dialogboksen Søg

 1. I feltet Søg efter: skal du skrive den tekst eller de tal, du vil finde, eller klikke på pilen i feltet Søg efter: og derefter vælge et nyt Søgeelement på listen.

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), Asterisk (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et enkelt tegn – f. eks. finder s? t "sat" og "set".

  • Brug stjernen (*) til at finde et hvilket som helst antal tegn – f. eks s * d finder "sad" og "startet".

  • Brug tilde (~) efterfulgt af?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tilde-tegn – for eksempel fy91 ~? finder "fy91?".

 2. Klik på Find alle eller Find næste for at køre søgningen.

  Tip!: Når du klikker på Find alle, vises alle forekomster af de kriterier, du søger efter, og når du klikker på en bestemt forekomst på listen, markeres cellen. Du kan sortere resultaterne af Find alle ved at klikke på en kolonneoverskrift.

 3. Klik på indstillinger>> for yderligere at definere søgningen, hvis det er nødvendigt:

  • Samme Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i en hel projektmappe, skal du markere ark eller projektmappe.

  • Søgemaskine Du kan vælge enten at søge efter rækker (standard) eller efter kolonner.

  • Søg i: Hvis du vil søge efter data med bestemte detaljer, skal du klikke på formler, værdier, notereller kommentareri feltet.

   Bemærk!:  Formler, værdier, noter og kommentarer er kun tilgængelige under fanen Søg . kun formler er tilgængelige under fanen Erstat .

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter små og store data.

  • Match hele cellens indhold – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i feltet Søg efter: .

 4. Hvis du vil søge efter tekst eller tal med en bestemt formatering, skal du klikke på Formatérog derefter vælge Foretag dine valg i dialogboksen Find format .

  Tip!: Hvis du vil søge efter celler, der kun svarer til et bestemt format, kan du slette alle kriterier i feltet Søg efter og derefter vælge en bestemt celles format som eksempel på det. Klik på pilen ud for Formatér, klik på Vælg format fra celle, og klik derefter på den celle, der har den formatering, du vil søge efter.

Erstat

Hvis du vil erstatte tekst eller tal, skal du trykkeCTRL + Heller gå til > redigering> finde & vælge > Erstat.

Bemærk!: I følgende eksempel har vi klikket på knappen indstillinger >> for at få vist hele dialogboksen Søg. Den vises som standard med indstillinger, der er skjult.

Tryk på CTRL + H for at åbne dialogboksen Erstat.

 1. I feltet Søg efter: skal du skrive den tekst eller de tal, du vil finde, eller klikke på pilen i feltet Søg efter: og derefter vælge et nyt Søgeelement på listen.

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), Asterisk (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et enkelt tegn – f. eks. finder s? t "sat" og "set".

  • Brug stjernen (*) til at finde et hvilket som helst antal tegn – f. eks s * d finder "sad" og "startet".

  • Brug tilde (~) efterfulgt af?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tilde-tegn – for eksempel fy91 ~? finder "fy91?".

 • I feltet Erstat med: skal du skrive den tekst eller de tal, du vil bruge til at erstatte søgeteksten.

 1. Klik på Erstat alle eller Erstat.

  Tip!: Når du klikker på Erstat alle, erstattes alle forekomster af de kriterier, du søger efter,, mens Erstat vil opdatere én forekomst ad gangen.

 2. Klik på indstillinger>> for yderligere at definere søgningen, hvis det er nødvendigt:

  • Samme Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i en hel projektmappe, skal du markere ark eller projektmappe.

  • Søgemaskine Du kan vælge enten at søge efter rækker (standard) eller efter kolonner.

  • Søg i: Hvis du vil søge efter data med bestemte detaljer, skal du klikke på formler, værdier, notereller kommentareri feltet.

   Bemærk!:  Formler, værdier, noter og kommentarer er kun tilgængelige under fanen Søg . kun formler er tilgængelige under fanen Erstat .

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter små og store data.

  • Match hele cellens indhold – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i feltet Søg efter: .

 3. Hvis du vil søge efter tekst eller tal med en bestemt formatering, skal du klikke på Formatérog derefter vælge Foretag dine valg i dialogboksen Find format .

  Tip!: Hvis du vil søge efter celler, der kun svarer til et bestemt format, kan du slette alle kriterier i feltet Søg efter og derefter vælge en bestemt celles format som eksempel på det. Klik på pilen ud for Formatér, klik på Vælg format fra celle, og klik derefter på den celle, der har den formatering, du vil søge efter.

Der er to forskellige metoder til at finde eller erstatte tekst eller tal på Mac. Det første er at bruge dialogboksen Find & Erstat . Det andet er at bruge søgelinjen på båndet.

Find & Erstat dialogboks

Søgelinje og indstillinger

Erstatte tekst eller tal i en projektmappe eller et regneark ved at trykke på CTRL + H

Når søgelinjen er aktiveret, skal du klikke på forstørrelsesglasset for at aktivere dialogboksen flere søgeindstillinger

Hvis du vil finde noget, skal du trykke på CTRL + Feller gå til start > finde & vælge > Find.

Søg efter tekst eller tal i en projektmappe eller et regneark ved at trykke på CTRL + F

 1. Skriv den tekst eller de tal, du vil finde, i feltet Søg efter: .

 2. Klik på Find næste for at køre søgningen.

 3. Du kan yderligere definere din søgning, hvis det er nødvendigt:

  • Samme Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i en hel projektmappe, skal du markere ark eller projektmappe.

  • Søgemaskine Du kan vælge enten at søge efter rækker (standard) eller efter kolonner.

  • Søg i: Hvis du vil søge efter data med bestemte detaljer, skal du klikke på formler, værdier, notereller kommentareri feltet.

   Bemærk!:  Formler, værdier, noter og kommentarer er kun tilgængelige under fanen Søg . kun formler er tilgængelige under fanen Erstat .

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter små og store data.

  • Match hele cellens indhold – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i feltet Søg efter: .

Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), Asterisk (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

 • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et enkelt tegn – f. eks. finder s? t "sat" og "set".

 • Brug stjernen (*) til at finde et hvilket som helst antal tegn – f. eks s * d finder "sad" og "startet".

 • Brug tilde (~) efterfulgt af?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tilde-tegn – for eksempel fy91 ~? finder "fy91?".

Hvis du vil erstatte tekst eller tal, skal du trykke på CTRL + Heller gå til start > finde & vælge > Erstat.

Erstatte tekst eller tal i en projektmappe eller et regneark ved at trykke på CTRL + H

 1. Skriv den tekst eller de tal, du vil finde, i feltet Søg efter .

 2. Skriv den tekst eller de tal, du vil bruge til at erstatte søgeteksten, i feltet Erstat med .

 3. Klik på Erstat eller Erstat alle.

  Tip!: Når du klikker på Erstat alle, erstattes alle forekomster af de kriterier, du søger efter,, mens Erstat vil opdatere én forekomst ad gangen.

 4. Du kan yderligere definere din søgning, hvis det er nødvendigt:

  • Samme Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i en hel projektmappe, skal du markere ark eller projektmappe.

  • Søgemaskine Du kan vælge enten at søge efter rækker (standard) eller efter kolonner.

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter små og store data.

  • Match hele cellens indhold – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i feltet Søg efter: .

Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), Asterisk (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

 • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et enkelt tegn – f. eks. finder s? t "sat" og "set".

 • Brug stjernen (*) til at finde et hvilket som helst antal tegn – f. eks s * d finder "sad" og "startet".

 • Brug tilde (~) efterfulgt af?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tilde-tegn – for eksempel fy91 ~? finder "fy91?".

 1. Klik på en vilkårlig celle for at søge i hele regnearket, eller Markér et bestemt celleområde, der skal søges efter.

 2. Tryk på Billede af ikonet med MAC-kommandoknap + F , eller klik på ikonet for at udvide søgelinjen, og skriv derefter den tekst eller det tal, du vil finde, i feltet Søg Søgefelt .

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), Asterisk (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et enkelt tegn – f. eks. finder s? t "sat" og "set".

  • Brug stjernen (*) til at finde et hvilket som helst antal tegn – f. eks s * d finder "sad" og "startet".

  • Brug tilde (~) efterfulgt af?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tilde-tegn – for eksempel fy91 ~? finder "fy91?".

 3. Tryk på Enter .

 4. Hvis du vil finde den næste forekomst af det element, du leder efter, skal du klikke i søgefeltet og trykke på Entereller klikke på Find næstei dialogboksen Søg .

  Tip!: Du kan annullere en igangværende søgning ved at trykke på ESC .

 5. Hvis du vil angive flere søgeindstillinger, skal du klikke på forstørrelsesglasset og derefter klikke på Søg i ark eller Søg i projektmappen. Du kan også vælge indstillingen Avanceret , som åbner dialogboksen Søg .

 1. Klik på en vilkårlig celle for at søge i hele regnearket, eller Markér et bestemt celleområde, der skal søges efter.

 2. Tryk på Billede af ikonet med MAC-kommandoknap + F for at udvide søgelinjen, og skriv derefter den tekst eller det tal, du vil finde, i feltet Søg Søgefelt .

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), Asterisk (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et enkelt tegn – f. eks. finder s? t "sat" og "set".

  • Brug stjernen (*) til at finde et hvilket som helst antal tegn – f. eks s * d finder "sad" og "startet".

  • Brug tilde (~) efterfulgt af?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tilde-tegn – for eksempel fy91 ~? finder "fy91?".

 3. Klik på forstørrelsesglasset i søgefeltet, og klik derefter på Erstat.

 4. Skriv erstatningstegnene i feltet Erstat med.

  Hvis du vil erstatte tegnene i feltet Søg efter med ingenting, skal du lade feltet Erstat med være tomt.

 5. Klik på Find næste.

 6. Hvis du vil erstatte den fremhævede forekomst, skal du klikke på Erstat.

  Hvis du vil erstatte alle forekomster af tegnene i arket uden at gennemgå dem først, skal du klikke på Erstat alle.

  Tip!: Annullere en igangværende søgning ved blot at trykke på ESC.

 7. Hvis du vil angive flere søgeindstillinger, skal du klikke på forstørrelsesglasset og derefter klikke på Søg i ark eller Søg i projektmappen. Du kan også vælge indstillingen Avanceret , som vil starte dialogboksen Erstat .

Søge

Hvis du vil finde noget, skal du trykke på CTRL + Feller gå til Home > redigering> finde & vælge > Find.

Bemærk!: I følgende eksempel har vi klikket på > søgeindstillinger for at få vist hele dialogboksen Søg. Som standard vises den med søgeindstillinger skjult.

Søg efter tekst eller tal i en projektmappe eller et regneark ved at trykke på CTRL + F

 1. Skriv den tekst eller de tal, du vil finde, i feltet Søg efter: .

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), Asterisk (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et enkelt tegn – f. eks. finder s? t "sat" og "set".

  • Brug stjernen (*) til at finde et hvilket som helst antal tegn – f. eks s * d finder "sad" og "startet".

  • Brug tilde (~) efterfulgt af?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tilde-tegn – for eksempel fy91 ~? finder "fy91?".

 2. Klik på Find næste eller Find alle for at køre din søgning.

  Tip!: Når du klikker på Find alle, vises alle forekomster af de kriterier, du søger efter, og når du klikker på en bestemt forekomst på listen, markeres cellen. Du kan sortere resultaterne af Find alle ved at klikke på en kolonneoverskrift.

 3. Klik på > søgeindstillinger for yderligere at definere søgningen, hvis det er nødvendigt:

  • Samme Hvis du vil søge efter data i en bestemt markering, skal du vælge markering. Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i en hel projektmappe, skal du markere ark eller projektmappe.

  • Torettet Du kan vælge at søge enten ned (standard) eller op.

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter små og store data.

  • Match hele cellens indhold – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i feltet Søg efter .

Erstat

Hvis du vil erstatte tekst eller tal, skal du trykkeCTRL + Heller gå til > redigering> finde & vælge > Erstat.

Bemærk!: I følgende eksempel har vi klikket på > søgeindstillinger for at få vist hele dialogboksen Søg. Som standard vises den med søgeindstillinger skjult.

Erstatte tekst eller tal i en projektmappe eller et regneark ved at trykke på CTRL + H

 1. Skriv den tekst eller de tal, du vil finde, i feltet Søg efter: .

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), Asterisk (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et enkelt tegn – f. eks. finder s? t "sat" og "set".

  • Brug stjernen (*) til at finde et hvilket som helst antal tegn – f. eks s * d finder "sad" og "startet".

  • Brug tilde (~) efterfulgt af?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tilde-tegn – for eksempel fy91 ~? finder "fy91?".

 2. I feltet Erstat med: skal du skrive den tekst eller de tal, du vil bruge til at erstatte søgeteksten.

 3. Klik på Erstat eller Erstat alle.

  Tip!: Når du klikker på Erstat alle, erstattes alle forekomster af de kriterier, du søger efter,, mens Erstat vil opdatere én forekomst ad gangen.

 4. Klik på > søgeindstillinger for yderligere at definere søgningen, hvis det er nødvendigt:

  • Samme Hvis du vil søge efter data i en bestemt markering, skal du vælge markering. Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i en hel projektmappe, skal du markere ark eller projektmappe.

  • Torettet Du kan vælge at søge enten ned (standard) eller op.

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter små og store data.

  • Match hele cellens indhold – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i feltet Søg efter .

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×