Indholdsfortegnelse
×

Brug Søg og Erstat i Excel til at søge efter noget i din projektmappe, f.eks. et bestemt tal eller en tekststreng. Du kan enten finde søgeelementet til reference, eller du kan erstatte det med noget andet. Du kan medtage jokertegn som spørgsmålstegn, tilder og stjerner eller tal i dine søgeord. Du kan søge efter rækker og kolonner, søge i kommentarer eller værdier og søge i regneark eller hele projektmapper.

Din browser understøtter ikke video.

Søg

Hvis du vil finde noget, skal du trykke på Ctrl+Feller gå til Hjem > Redigering > Søg & Vælg > Søg.

Bemærk!: I følgende eksempel har vi klikket på knappen >> for at få vist hele dialogboksen Søg. Som standard vises den med Indstillinger skjult.

Tryk på Ctrl+F for at starte dialogboksen Søg

 1. Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter, i feltet Søg efter:, eller klik på pilen i feltet Søg efter:, og vælg derefter et af de seneste søgeelement på listen.

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn – f.eks. finder s?l både "sat" og "set".

  • Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn – f.eks. finder s*d både "sad" og "startet".

  • Brug tilden (~) efterfulgt af ?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn – f.eks. fy91~? finder "fy91?".

 2. Klik på Find alle eller Find næste for at køre søgningen.

  Tip!: Når du klikker på Find alle,vises alle forekomster af de kriterier, du søger efter, og hvis du klikker på en bestemt forekomst på listen, markeres cellen. Du kan sortere resultaterne af Find alle ved at klikke på en kolonneoverskrift.

 3. Klik på Indstillinger>>at definere søgningen yderligere, hvis det er nødvendigt:

  • Inden for: Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i hele projektmappen, skal du vælge Ark eller Projektmappe.

  • Søg: Du kan vælge at søge enten Efter rækker (standard) eller Efter kolonner.

  • Se her: Hvis du vil søge efter data med bestemte detaljer, skal du i feltet klikkepå Formler , Værdier, Notereller Kommentarer.

   Bemærk!:  Formler,Værdier, NoterogKommentarer er kun tilgængelige på fanen Søg. kun Formler er tilgængelige under fanen Erstat.

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter data, hvor der er forskel på små og store bogstaver.

  • Match hele cellens indhold – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet, i feltet Søg efter:.

 4. Hvis du vil søge efter tekst eller tal med bestemt formatering, skal du klikke på Formatérog derefter foretage dine valg i dialogboksen Søg efter format.

  Tip!: Hvis du vil søge efter celler, der kun svarer til et bestemt format, kan du slette alle kriterier i feltet Søg efter og derefter vælge en bestemt celles format som eksempel på det. Klik på pilen ud for Formatér, klik på Vælg format fra celle, og klik derefter på den celle, der har den formatering, du vil søge efter.

Erstat

Hvis du vil erstatte tekst eller tal, skal du trykke på Ctrl+Heller gå til Hjem >redigering > Søg & Vælg > Erstat.

Bemærk!: I følgende eksempel har vi klikket på knappen >> for at få vist hele dialogboksen Søg. Som standard vises den med Indstillinger skjult.

Tryk på Ctrl+H for at starte dialogboksen Erstat.

 1. Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter, i feltet Søg efter:, eller klik på pilen i feltet Søg efter:, og vælg derefter et af de seneste søgeelement på listen.

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn – f.eks. finder s?l både "sat" og "set".

  • Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn – f.eks. finder s*d både "sad" og "startet".

  • Brug tilden (~) efterfulgt af ?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn – f.eks. fy91~? finder "fy91?".

 • Skriv den tekst eller det tal, du vil bruge til at erstatte søgeteksten, i feltet Erstat med: .

 1. Klik på Erstat alle eller Erstat.

  Tip!: Når du klikker på Erstatalle, erstattes alle forekomster af de kriterier, du søger efter, mens Erstat opdaterer én forekomst ad gangen.

 2. Klik på Indstillinger>>at definere søgningen yderligere, hvis det er nødvendigt:

  • Inden for: Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i hele projektmappen, skal du vælge Ark eller Projektmappe.

  • Søg: Du kan vælge at søge enten Efter rækker (standard) eller Efter kolonner.

  • Se her: Hvis du vil søge efter data med bestemte detaljer, skal du i feltet klikkepå Formler , Værdier, Notereller Kommentarer.

   Bemærk!:  Formler,Værdier, NoterogKommentarer er kun tilgængelige på fanen Søg. kun Formler er tilgængelige under fanen Erstat.

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter data, hvor der er forskel på små og store bogstaver.

  • Match hele cellens indhold – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet, i feltet Søg efter:.

 3. Hvis du vil søge efter tekst eller tal med bestemt formatering, skal du klikke på Formatérog derefter foretage dine valg i dialogboksen Søg efter format.

  Tip!: Hvis du vil søge efter celler, der kun svarer til et bestemt format, kan du slette alle kriterier i feltet Søg efter og derefter vælge en bestemt celles format som eksempel på det. Klik på pilen ud for Formatér, klik på Vælg format fra celle, og klik derefter på den celle, der har den formatering, du vil søge efter.

Der er to forskellige metoder til at finde eller erstatte tekst eller tal på Mac. Den første er at bruge dialogboksen & Erstat. Den anden er at bruge søgelinjen på båndet.

Dialogboksen søg & erstat

Søgelinje og indstillinger

Erstatte tekst eller tal i en projektmappe eller et regneark ved at trykke på Ctrl+H

Når søgelinjen er aktiveret, skal du klikke på forstørrelsesglasset for at aktivere dialogboksen Flere søgeindstillinger

Hvis du vil finde noget, skal du trykke på Ctrl+Feller gå til Hjem > Søg & Vælg > Søg.

Søg efter tekst eller tal i en projektmappe eller et regneark ved at trykke på Ctrl+F

 1. Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter, i feltet Søg efter: .

 2. Klik på Find næste for at køre søgningen.

 3. Du kan definere søgningen yderligere, hvis det er nødvendigt:

  • Inden for: Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i hele projektmappen, skal du vælge Ark eller Projektmappe.

  • Søg: Du kan vælge at søge enten Efter rækker (standard) eller Efter kolonner.

  • Se her: Hvis du vil søge efter data med bestemte detaljer, skal du i feltet klikkepå Formler , Værdier, Notereller Kommentarer.

   Bemærk!:  Formler,Værdier, NoterogKommentarer er kun tilgængelige på fanen Søg. kun Formler er tilgængelige under fanen Erstat.

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter data, hvor der er forskel på små og store bogstaver.

  • Match hele cellens indhold – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet, i feltet Søg efter:.

Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

 • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn – f.eks. finder s?l både "sat" og "set".

 • Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn – f.eks. finder s*d både "sad" og "startet".

 • Brug tilden (~) efterfulgt af ?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn – f.eks. fy91~? finder "fy91?".

Hvis du vil erstatte tekst eller tal, skal du trykke på Ctrl+Heller gå til Hjem > Søg & Vælg > Erstat.

Erstatte tekst eller tal i en projektmappe eller et regneark ved at trykke på Ctrl+H

 1. Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter, i feltet Søg efter.

 2. Skriv den tekst eller det tal, du vil bruge til at erstatte søgeteksten, i feltet Erstat med.

 3. Klik på Erstateller Erstat alle.

  Tip!: Når du klikker på Erstatalle, erstattes alle forekomster af de kriterier, du søger efter, mens Erstat opdaterer én forekomst ad gangen.

 4. Du kan definere søgningen yderligere, hvis det er nødvendigt:

  • Inden for: Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i hele projektmappen, skal du vælge Ark eller Projektmappe.

  • Søg: Du kan vælge at søge enten Efter rækker (standard) eller Efter kolonner.

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter data, hvor der er forskel på små og store bogstaver.

  • Match hele cellens indhold – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet, i feltet Søg efter:.

Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

 • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn – f.eks. finder s?l både "sat" og "set".

 • Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn – f.eks. finder s*d både "sad" og "startet".

 • Brug tilden (~) efterfulgt af ?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn – f.eks. fy91~? finder "fy91?".

 1. Klik på en celle for at søge i hele arket, eller markér et bestemt celleområde, der skal søges i.

 2. Tryk Billede af ikonet med MAC-kommandoknap+F, eller klik på ikonet for at udvide søgelinjen, og klik derefter på Søgefelti søgefeltet , skriv den tekst eller det tal, du vil finde.

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn – f.eks. finder s?l både "sat" og "set".

  • Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn – f.eks. finder s*d både "sad" og "startet".

  • Brug tilden (~) efterfulgt af ?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn – f.eks. fy91~? finder "fy91?".

 3. Tryk på Enter.

 4. For at finde den næste forekomst af det element, du søger efter, skal du klikke i søgefeltet og trykke på Enter,eller i dialogboksen Søg skal du klikke på Find næste.

  Tip!: Du kan annullere en igangværende søgning ved at trykke på Esc.

 5. Hvis du vil angive yderligere søgeindstillinger, skal du klikke på forstørrelsesglasset og derefter klikke på Søg i ark eller Søg i projektmappe. Du kan også vælge indstillingen Avanceret, som åbner dialogboksen Søg.

 1. Klik på en celle for at søge i hele arket, eller markér et bestemt celleområde, der skal søges i.

 2. Tryk Billede af ikonet med MAC-kommandoknap+F for at udvide søgelinjen, og skriv derefter den tekst eller det tal, du vil finde, Søgefelti søgefeltet.

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn – f.eks. finder s?l både "sat" og "set".

  • Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn – f.eks. finder s*d både "sad" og "startet".

  • Brug tilden (~) efterfulgt af ?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn – f.eks. fy91~? finder "fy91?".

 3. Klik på forstørrelsesglasset i søgefeltet, og klik derefter på Erstat.

 4. Skriv erstatningstegnene i feltet Erstat med.

  Hvis du vil erstatte tegnene i feltet Søg efter med ingenting, skal du lade feltet Erstat med være tomt.

 5. Klik på Find næste.

 6. Hvis du vil erstatte den fremhævede forekomst, skal du klikke på Erstat.

  Hvis du vil erstatte alle forekomster af tegnene i arket uden at gennemgå dem først, skal du klikke på Erstat alle.

  Tip!: Annuller en igangværende søgning ved blot at trykke på Esc.

 7. Hvis du vil angive yderligere søgeindstillinger, skal du klikke på forstørrelsesglasset og derefter klikke på Søg i ark eller Søg i projektmappe. Du kan også vælge indstillingen Avanceret, hvilket åbner dialogboksen Erstat.

Søg

Hvis du vil finde noget, skal du trykke på Ctrl+Feller gå til Hjem > Redigering > Søg & Vælg > Søg.

Bemærk!: I følgende eksempel har vi klikket på Indstillinger > for at få vist hele dialogboksen Søg. Som standard vises den med Søgeindstillinger skjult.

Søg efter tekst eller tal i en projektmappe eller et regneark ved at trykke på Ctrl+F

 1. Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter, i feltet Søg efter: .

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn – f.eks. finder s?l både "sat" og "set".

  • Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn – f.eks. finder s*d både "sad" og "startet".

  • Brug tilden (~) efterfulgt af ?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn – f.eks. fy91~? finder "fy91?".

 2. Klik på Find næste eller Find alle for at køre søgningen.

  Tip!: Når du klikker på Find alle,vises alle forekomster af de kriterier, du søger efter, og hvis du klikker på en bestemt forekomst på listen, markeres cellen. Du kan sortere resultaterne af Find alle ved at klikke på en kolonneoverskrift.

 3. Klik > Søgeindstillinger for yderligere at definere din søgning, hvis det er nødvendigt:

  • Inden for: Hvis du vil søge efter data i et bestemt valg, skal du vælge Markering. Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i hele projektmappen, skal du vælge Ark eller Projektmappe.

  • Retning: Du kan vælge at søge enten Ned (standard) eller Op.

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter data, hvor der er forskel på små og store bogstaver.

  • Match hele cellens indhold – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet, i feltet Søg efter.

Erstat

Hvis du vil erstatte tekst eller tal, skal du trykke på Ctrl+Heller gå til Hjem > Redigering > Søg & Vælg > Erstat.

Bemærk!: I følgende eksempel har vi klikket på Indstillinger > for at få vist hele dialogboksen Søg. Som standard vises den med Søgeindstillinger skjult.

Erstatte tekst eller tal i en projektmappe eller et regneark ved at trykke på Ctrl+H

 1. Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter, i feltet Søg efter: .

  Tip!: Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i dine søgekriterier.

  • Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn – f.eks. finder s?l både "sat" og "set".

  • Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn – f.eks. finder s*d både "sad" og "startet".

  • Brug tilden (~) efterfulgt af ?, * eller ~ til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn – f.eks. fy91~? finder "fy91?".

 2. Skriv den tekst eller det tal, du vil bruge til at erstatte søgeteksten, i feltet Erstat med: .

 3. Klik på Erstateller Erstat alle.

  Tip!: Når du klikker på Erstatalle, erstattes alle forekomster af de kriterier, du søger efter, mens Erstat opdaterer én forekomst ad gangen.

 4. Klik > Søgeindstillinger for yderligere at definere din søgning, hvis det er nødvendigt:

  • Inden for: Hvis du vil søge efter data i et bestemt valg, skal du vælge Markering. Hvis du vil søge efter data i et regneark eller i hele projektmappen, skal du vælge Ark eller Projektmappe.

  • Retning: Du kan vælge at søge enten Ned (standard) eller Op.

  • Forskel på store og små bogstaver – Markér dette, hvis du vil søge efter data, hvor der er forskel på små og store bogstaver.

  • Match hele cellens indhold – Markér dette, hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet, i feltet Søg efter.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i Answers-forummet

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×