Rækker og kolonner

Indsæt eller slet rækker og kolonner

Indsæt eller slet rækker og kolonner

Indsæt og slet rækker og kolonner for at organisere dit regneark bedre.

Foto af Surface Book-enhed

Bemærk!: Microsoft Excel indeholder følgende begrænsninger for kolonner og rækker: 16.384 kolonner bred gange 1.048.576 rækker høj.

Indsæt eller slet en kolonne

  1. Markér en vilkårlig celle i den pågældende kolonne, gå til Hjem > Indsæt > Indsæt arkkolonner eller Slet arkkolonner.

  2. Alternativt kan du højreklikke øverst i kolonnen og derefter vælge Indsæt eller Slet

Indsæt eller slet en række

  1. Markér en vilkårlig celle i den pågældende række, gå til Hjem > Indsæt > Indsæt arkrækker eller Slet arkrækker.

  2. Alternativt kan du højreklikke på rækkenummeret og derefter vælge Indsæt eller Slet.

Formateringsindstillinger

Når du markerer en række eller kolonne, hvor der er anvendt formatering, bliver den pågældende formatering overført til en ny række eller kolonne, du indsætter. Hvis du ikke ønsker at anvende formateringen, kan du vælge knappen Indsætningsindstillinger, efter at du har indsat, og vælge melem følgende indstillinger:

Billede af knappen Indsætningsindstillinger, der vises, efter indsættelse af rækker eller kolonner.

Hvis du ikke kan se knappen Indsætningsindstillinger, skal du gå til Filer > Indstillinger > Avanceret, og i gruppen Klip, kopiér og sæt ind skal du markere afkrydsningsfeltet Vis knapper til indsætningsindstillinger.

Indsæt rækker

Sådan indsætter du en enkelt række: Højreklik på hele rækken, hvorover du vil indsætte den nye række over, og vælg derefter Indsæt rækker.

Sådan indsætter du flere rækker: Markér det samme antal rækker, hvorover du vil tilføje nye rækker. Højreklik på markeringen, og vælg derefter Indsæt rækker.

Indsæt kolonner

Sådan indsætter du en enkelt kolonne: Højreklik på hele kolonnen til højre for, hvor du vil tilføje den nye kolonne, og vælg derefter Indsæt kolonner.

Sådan indsætter du flere kolonner: Markér det samme antal kolonner til højre for, hvor du vil tilføje nye kolonner. Højreklik på markeringen, og vælg derefter Indsæt kolonner.

Slet celler, rækker eller kolonner

Hvis du ikke har brug for nogen af de eksisterende celler, rækker eller kolonner, kan du slette dem således:

  1. Markér de celler, rækker eller kolonner, der skal slettes.

  2. Højreklik, og vælg derefter den ønskede indstilling for sletning, f.eks. Slet og ryk celler opad, Slet og ryk celler til venstre, Slet rækker,eller Slet kolonner

Når du sletter rækker eller kolonner, rykkes de øvrige rækker eller kolonner automatisk op eller til venstre.

Tip!: Hvis du fortryder, lige efter du har slettet en celle, række eller kolonne, skal du trykke på Ctrl+Z for at gendanne den.

Indsæt celler

Sådan indsætter du en enkelt celle:

  1. Højreklik på den celle, hvorover du vil indsætte en ny celle.

  2. Vælg Indsæt, og vælg derefter Celler og ryk ned.

Sådan indsætter du flere celler:

  1. Markér det samme antal celler, hvorover du vil tilføje de nye celler.

  2. Højreklik på markeringen, og vælg derefter Indsæt > Celler og ryk ned.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Grundlæggende opgaver i Excel

Oversigt over formler i Excel

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider