Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere tekst i Word

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word med dit tastatur og en skærmlæser til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det kan fungere sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer, hvordan du ændrer skrifttypen, anvender formateringstypografier og bruger indbyggede overskriftstypografier til at forbedre dit dokuments tilgængelighed og brugbarhed.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Føj tekst til et Word-dokument

 1. Hvis du vil åbne et eksisterende dokument i Udskriftslayout, skal du trykke på Alt+F, O.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gå til listen over filplaceringer, f.eks. OneDrive eller din computer.

 3. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede placering, og tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede fil. Hvis dokumentet er i en mappe i den valgte placering, skal du trykke på Enter for at åbne mappen.

 4. Tryk på Enter for at åbne dokumentet. Du kan høre dokumentnavnet. Der er fokus på området redigering i dokumentets brødtekst.

 5. Tryk på piletasterne, indtil du hører den placering, hvor du vil tilføje tekst, og begynd at skrive.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på Ctrl+S for at gemme ændringerne.

Søg efter og erstat tekst

 1. Tryk på Ctrl+H. Du hører: "Søg og erstat". Der er fokus på tekstfeltet Søg efter.

 2. Skriv det ord eller den sætning, du vil erstatte.

 3. Tryk på tabulatortasten. Du hører: "Erstat med".

 4. Skriv det ord eller udtryk, som det oprindelige ord skal erstattes med.

 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil søge efter og erstatte matchende ord eller sætninger én efter én, skal du trykke på Alt+F. Den første forekomst er markeret i dokumentets brødtekst. Hvis du vil erstatte den, skal du trykke på Alt+R. Gentag for alle forekomster, du vil erstatte. Hvis du vil springe over at erstatte en forekomst, skal du blot trykke på Alt+F for at gå til den næste.

  • Hvis du vil erstatte alle matchende ord eller sætninger i teksten, skal du trykke på Alt+A. Du hører en besked, der angiver antallet af erstatninger. Tryk på Enter for at lukke beskedvinduet.

Markere tekst

Du kan hurtigt markere al tekst i dokumentet eller kun et bestemt stykke tekst.

 • Hvis du vil markere al tekst, skal du trykke på Ctrl+A.

 • Hvis du vil markere et stykke tekst, skal du gå til den tekst, du vil markere, og derefter trykke på og holde Skift nede. Brug piletasterne til at flytte markøren, indtil teksten er markeret.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumentets tilgængelighed, navigation og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt med hensyn til hjælp til handicappede, kan du bruge de indbyggede overskriftstypografier. På den måde udveksler din skærmlæser Word de rigtige oplysninger for at sikre problemfri navigation.

Du kan også bruge overskrifterne som linkdestinationer til at oprette links i det aktuelle dokument. Du kan finde en vejledning ved at gå til Link til en placering i et dokument.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil gøre til en overskrift.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 1, skal du trykke på Ctrl+Alt+1.

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 2, skal du trykke på Ctrl+Alt+2.

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 3, skal du trykke på Ctrl+Alt+3.

  Tip!: Hvis du vil søge efter flere overskriftstypografier, skal du trykke på Alt+H, L. Tryk på piletasterne, indtil du hører den ønskede typografi, og tryk derefter på Enter for at anvende den i dokumentet.

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brug af tegnformatering kan forbedre dokumentets læsbarhed.

 1. Markér den tekst, du vil formatere.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende formatering med fed skrift, skal du trykke på Ctrl+B.

  • Hvis du vil anvende formatering med kursiv, skal du trykke på Ctrl+I.

  • Hvis du vil anvende formatering med understregning, skal du trykke på Ctrl+U.

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Tryk på Alt+H, F, F. Du hører: "Skrifttype, <den aktuelle skrifttype>."

 3. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk derefter på Enter.

  Tip!: Hvis du vil hoppe direkte til en skrifttype, du allerede har besluttet at bruge, skal du begynde at skrive navnet på skrifttypen. Skriv f.eks. ti for at finde Times New Roman.

Skift skriftstørrelse

 1. Vælg den tekst, du vil ændre størrelsen på.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Ctrl+[ (venstreparentes) for at gøre teksten 1 punkt større.

  • Tryk på Ctrl+] (højreparentes) for at gøre teksten 1 punkt mindre.

  • For at gøre teksten trinvist større i overensstemmelse med størrelserne på knappen Forøg skriftstørrelsen skal du trykke på Ctrl+Skift+> (større end-tegnet).

  • Hvis du vil gøre teksten trinvist mindre i overensstemmelse med størrelserne på knappen Formindsk skriftstørrelse, skal du trykke på Ctrl+Skift+< (mindre end-tegnet).

  • Hvis du vil vælge en bestemt størrelse, skal du trykke på Alt+H, F, S. Du hører den aktuelle skriftstørrelse. Skriv den ønskede punktstørrelse, og tryk derefter på Enter.

Rediger flere egenskaber på én gang

Du kan gennemse egenskaberne for skrifttypen og ændre flere på én gang i dialogboksen Skrifttype.

 1. Markér den tekst, du vil formatere.

 2. For at åbne dialogboksen Skrifttype, skal du trykke på Alt+H, F, N.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil gå til og ændre:

   • Skrifttype, tryk på Alt+F og derefter piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype.

   • Typografi, tryk på Alt+Y og derefter piletasten Ned, indtil du hører den ønskede typografi.

   • Skriftstørrelse, tryk på Alt+S og derefter piletasten Ned, indtil du hører den ønskede størrelse.

   • Skriftfarve, tryk på Alt+C. Tryk på piletasterne, indtil du hører den ønskede farve for skrifttypen, og tryk derefter på Enter.

   • Typografi på understregning, tryk på Alt+U. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede understregning, og tryk derefter på Enter.

   • Farve på understregning, tryk på Alt+I. Tryk på piletasterne, indtil du hører den ønskede farve på understregningen, og tryk derefter på Enter.

  • Hvis du vil gå til og vælge:

   • Gennemstregning, tryk på Alt+K.

   • Dobbelt gennemstregning, tryk på Alt+L.

   • Hævet skrift, tryk på Alt+P.

   • Sænket skrift, tryk på Alt+B.

   • Kapitæler, tryk på Alt+M.

   • Alle kapitæler, tryk på Alt+A.

   • Skjult, tryk på Alt+H.

   • Angiv som standard, tryk på Alt+D og derefter på Enter.

   • Teksteffekter, tryk på Alt+E og derefter på Enter.

   • Fanen Avanceret, tryk på Alt+V.

   • Fanen Skrifttype, tryk på Alt+N.

 4. For at anvende ændringerne skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på Enter.

  Hvis du vil afslutte dialogboksen Skrifttype uden at anvende ændringerne, skal du trykke på Esc.

Brug temaskrifttyper

En temaskrifttype ændrer skrifttyperne i hele dokumentet ved hjælp af et sæt skrifttyper, der er udviklet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter, og den anden bruges til brødtekst.

Tip!: For at sikre at temaskrifttyper anvendes på overskrifter, skal du anvende overskriftstypografier i Word til overskriftsteksten. Se Brug overskrifter for at lære, hvordan du gør.

 1. Tryk på Alt+G, T, F i dokumentet.

 2. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk derefter på Enter.

 3. Tryk på Oplæser+0 for at høre en beskrivelse af de skrifttyper, der anvendes af temaet. I JAWS skal du trykke på Ins+F.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Mac tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i macOS, til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Du kan ændre skrifttyperne, anvende typografier og bruge indbyggede overskriftstypografier til at forbedre dokumentets tilgængelighed og brugbarhed.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Føj tekst til et Word-dokument

 1. Hvis du vil åbne et eksisterende dokument, skal du trykke på Command+Option+M. Du hører: "Menulinje Apple." Tryk på Højre piletast, indtil du hører: "Fil."

 2. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne menuen Filer, og tryk derefter på Command+O for at åbne. Dette åbner en liste over filplaceringer, f.eks OneDrive og din computer. Menuen starter på det sted, hvor du senest har gemt en fil.

 3. Tryk på piletasten Ned for at gennemse placeringer, eller tryk på tabulatortasten to gange for at gå til listen over filer på den nuværende placering.

 4. Når du går til listen over filer, læser VoiceOver navnet på den første fil i placeringen. Tryk på Control+Option+Piletast ned pil, for at gennemse listen. For at åbne den aktuelt valgte fil, skal du trykke på Enter.

  Når filen åbnes, meddeler VoiceOver filnavnet. Fokus er nu på tekstområdet i dokumentet.

 5. Placer markøren på det sted, hvor du vil tilføje den nye tekst, og begynd at skrive.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på Command+S, for at gemme ændringerne.

Søg efter og erstat tekst

 1. Tryk på Skift+Kommando+H. Du hører: "Søg, markeret, kombinationsfelt".

 2. Skriv det ord eller den sætning, du vil erstatte. Listen over søgeresultater opdateres, mens du skriver.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Kombinationsfelt, Erstat med", og skriv derefter det ord eller udtryk, som det oprindelige felt skal erstattes med.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil erstatte de matchende ord eller sætninger ét efter ét, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Erstat", og derefter trykke flere gange på Control+Option+mellemrumstasten, indtil du har gennemgået alle de forekomster, du vil erstatte.

  • Hvis du vil erstatte alle matchende ord eller sætninger, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Erstat alle", og så trykke på mellemrumstasten. Du hører en besked, der angiver antallet af erstatninger, der er foretaget. Hvis du vil lukke beskedvinduet, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumentets tilgængelighed, navigation og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt med hensyn til hjælp til handicappede, kan du bruge de indbyggede overskriftstypografier. På den måde udveksler din skærmlæser Word de rigtige oplysninger for at sikre problemfri navigation.

Du kan også bruge overskrifterne som linkdestinationer til at oprette links i det aktuelle dokument. Du kan finde en vejledning ved at gå til Link til en placering i et dokument.

 1. Markér den tekst, der skal ændres til en overskrift.

 2. Gør et af følgende:

  • For at anvende typografien Overskrift 1, skal du trykke på Command+Option+1.

  • For at anvende typografien Overskrift 2, skal du trykke på Command+Option+2.

  • For at anvende typografien Overskrift 3, skal du trykke på Command+Option+3.

VoiceOver meddeler skriftstørrelse og farve for den valgte overskriftstypografi, når du markerer tekst, og trykker på Command+Option+T.

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brugen af tegnformatering kan forbedre læsbarheden i dokumentet.

 1. Markér den tekst, du vil formatere.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende fed skrift, skal du trykke på Control+F. Du hører: "Fed skrift".

  • Hvis du vil anvende kursiv, skal du trykke på Control+K. Du hører: "Kursiv."

  • Hvis du vil anvende understreget formatering, skal du trykke på Control+U. Du hører: "Understreget."

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst, du vil ændre.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Hjem, valgt, fane."

 3. Hvis du vil åbne kombinationsfeltet Skrifttype, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører navnet på den aktuelle skrifttype, efterfulgt af "Skrifttype, kolon, kombinationsfelt." Hvis du vil åbne listen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Piletasterne op eller ned, for at gennemse skrifttyperne. For at anvende den aktuelt valgte skrifttype, skal du trykke på Enter.

  Tip!: Hvis du vil hoppe direkte til en skrifttype, du allerede har besluttet at bruge, skal du begynde at skrive navnet på skrifttypen. Skriv f.eks. ti for at finde Times.

Skift skriftstørrelse

 1. Vælg den tekst, du vil ændre størrelsen på.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Hjem, valgt, fane."

 3. Hvis du vil åbne kombinationsfeltet Skrifttype, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører den aktuelle skrifttypes punktstørrelse efterfulgt af "Skriftstørrelse, kolon, kombinationsfelt." Hvis du vil åbne listen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Piletasterne op eller ned, for at gennemse skriftstørrelserne. For at anvende den aktuelt valgte skriftstørrelse, skal du trykke på Enter.

Brug temaskrifttyper

En temaskrifttype ændrer skrifttyperne i hele dokumentet ved hjælp af et sæt skrifttyper, der er udviklet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter, og den anden bruges til brødtekst.

Tip!: For at sikre at temaskrifttyper anvendes på overskrifter, skal du anvende overskriftstypografier i Word til overskriftsteksten. Se Brug overskrifter, for at lære hvordan du gør.

 1. Tryk på F6, indtil du hører: "Hjem, valgt, fane."

 2. Hvis du vil åbne kombinationsfeltet Skrifttype, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører navnet på den aktuelle skrifttype, efterfulgt af "Skrifttype, kolon, kombinationsfelt." Hvis du vil åbne listen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på T. Du hører: "Temaskrifttyper."

 4. Brug Piletasten Ned, til at gennemse listen over temaskrifttyper. For at anvende den aktuelt valgte temaskrifttype, skal du trykke på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til iOS med VoiceOver, den indbyggede iOS-skærmlæser, til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Du kan ændre skrifttyperne, anvende typografier og bruge overskrifter til at forbedre dit tekstflow.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Føj tekst til et Word-dokument

 1. Hvis du vil åbne et eksisterende dokument i visningen Udskriftslayout, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Gem og Luk" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Hvis du vil gå til fanen Åbn, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Åbn" og dobbelttrykke på skærmen. Menuen Steder åbner.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du finder den placering, hvor det dokumentet, du vil åbne, findes, såsom din telefon eller en mappe på OneDrive. VoiceOver læser placeringerne højt, efterhånden som du flytter. Hvis du vil åbne en placering, skal du stryge mod højre, indtil du lander på den placering, du vil åbne, og derefter dobbelttrykke på den.

 4. Når du har fundet placeringen og vil åbne et dokument, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører dokumentets navn, og derefter dobbelttrykke på skærmen. VoiceOver læser dokumenterne højt, efterhånden som du flytter dig rundt. Dokumentet åbner.

 5. Hvis du vil tilføje tekst i dokumentet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Side 1 indhold." Dobbelttryk på skærmen. Skærmtastaturet åbner.

  Tip!: Du kan også finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. VoiceOver meddeler elementerne, når du lander på dem. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at vælge et element.

 6. Når du er færdig og vil lukke tastaturet, skal du stryge mod venstre, indtil du hører, "Skjul tastaturet", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Søg efter og erstat tekst

 1. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Søg", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Søg, tekstfelt, redigerer". Skærmtastaturet vises på nederste halvdel af skærmen.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive det ord eller den sætning, du vil søge efter og erstatte. VoiceOver meddeler antallet af matches.

 3. St fingeren i øverste venstre hjørne af skærmen, indtil du hører "Søgeindstillinger, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Indstillinger åbnes.

 4. Stryg til højre, indtil du hører enten "Søg og erstat" eller "Søg og erstat alle", og dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge indstillingen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Færdig, knap" og dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus vender tilbage til søgeruden.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Tekstfeltet Erstat", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Brug skærmtastaturet til at skrive det ord eller udtryk, som det oprindelige ord eller udtryk skal erstattes med.

 8. St fingeren i øverste højre hjørne af skærmen, indtil du hører:"Erstat, knap" eller "Erstat alle, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 9. Hvis du vil lukke søgetekstfeltet og flytte fokus til det fundne resultat, skal du bruge to fingre til at stryge en Z-bevægelse.

Markere tekst

Du kan markere tekst i dokumentet til redigering eller formatering.

 1. Hvis du vil markere en stykke tekst, skal du gå til den tekst, du vil markere, når der er fokus på redigeringsområdet.

 2. Dobbelttryk og hold på skærmen. Du hører det markerede element.

 3. Hvis du vil udvide dit valg, skal du stryge to fingre fra hinanden på skærmen. VoiceOver læser den markerede tekst højt, når du flytter dine fingrer.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumenters tilgængelighed og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt med hensyn til hjælp til handicappede, er det vigtigt, at oprette dem ved hjælp af de indbyggede overskriftstypografier i Word. Dette gør det muligt for din skærmlæser og Word at udveksle den rette information.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil gøre til en overskrift.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører det aktuelle bånd.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. På fanen Hjem, skal du stryge til højre, indtil du hører: “knappen Typografier.” Dobbelttryk på skærmen. Menuen Typografier åbner.

 5. I menuen Typografier skal du stryge til højre, indtil du hører den ønskede overskrift, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus vender tilbage til fanen Hjem.

 6. Hvis du vil lukke båndet, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Skjul båndet" og dobbelttrykke på skærmen.

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brugen af tegnformatering kan forbedre læsbarheden i dokumentet.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil anvende formatering med fed skrift, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "knappen Fed" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende formatering med kursiv, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "knappen Kursiv" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende formatering med understregning, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Knappen Understregning" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører det aktuelle bånd.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. På fanen Hjem skal du stryge til højre, indtil du hører "Skrifttyper, <aktuel skrifttype>, <aktuel skriftstørrelse>" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Skrifttyper åbner.

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede skrifttype. VoiceOver læser skrifttyperne op, efterhånden som du flytter dig rundt. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en skrifttype.

 6. Når du har valgt en ny skrifttype, lukker menuen Skrifttyper, og fokus flytter til fanen Hjem.

Rediger skrifttypestørrelsen

Ved at følge disse trin kan du ændre skriftstørrelsen på den tekst, du skriver i et dokument.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører det aktuelle bånd.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. På fanen Hjem skal du stryge til højre, indtil du hører "Skrifttyper, <aktuel skrifttype>, <aktuel skriftstørrelse>" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Skrifttyper åbner.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Størrelse <aktuel skriftstørrelse>."

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at ændre skriftstørrelsen:

  • Hvis du vil øge skriftstørrelsen, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Plus", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at øge størrelsen med 1 punkt.

  • Hvis du vil mindske skriftstørrelsen, skal du stryge til højre, indtil du hører "Minus, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at mindske størrelsen med 1 punkt.

 7. Hvis du vil lukke båndet, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Skjul båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Brug temaskrifttyper

En temaskrifttype ændrer skrifttyperne i hele dokumentet ved hjælp af et sæt skrifttyper, der er udviklet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter, og den anden bruges til brødtekst.

Tip!: For at sikre at temaskrifttyper anvendes på overskrifter, skal du anvende overskriftstypografier i Word til overskriftsteksten. Se Brug overskrifter for at lære, hvordan du gør.

 1. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører det aktuelle bånd.

 2. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Skrifttyper, <aktuel skrifttype>, <aktuel skriftstørrelse>" og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Skrifttyper åbner.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Temaskrifttyper overskrift." Stryg til højre for at lytte til de tilgængelige temaskrifttyper. VoiceOver læser temaskrifttyperne højt, efterhånden som du flytter rundt. Hvis du vil vælge en temaskrifttype, skal du dobbelttrykke på skærmen.

  Listen over temaskrifttyper slutter, når du hører: "Senest anvendte overskrifttyper." Hvis du endnu ikke har valgt en skrifttype, stopper temaskrifttyper, når du hører: "Office-kompatible skrifttyper."

Se også

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Android med TalkBack, den indbyggede Android-skærmlæser, til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Du kan ændre skrifttyperne, anvende typografier og bruge overskrifter til at forbedre dit tekstflow.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Føj tekst til et Word-dokument

 1. Hvis du vil åbne et eksisterende dokument i visningen Udskriftslayout, skal du stryge til venstre, indtil du hører "knappen Filer" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Menuen Filer, Åbn."

 2. Hvis du vil åbne dialogboksen Åbn, skal du dobbelttrykke på skærmen og derefter stryge mod højre, indtil du hører listen over filplaceringer, f.eks. OneDrive eller din enhed.

 3. Dobbelttryk på skærmen for at åbne placeringen. Naviger til det ønskede dokument, og dobbelttryk derefter på skærmen. Dokumentet åbner, og fokus er på dokumentets brødtekst.

 4. Hvis du vil åbne skærmtastaturet, skal du dobbelttrykke på skærmen og derefter begynde at skrive.

 5. Når du er færdig, skal du lukke tastaturet og om nødvendigt gemme dokumentet, som beskrevet i Opret et nyt dokument.

Søg efter og erstat tekst

 1. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Redigering, Søg, tre punktum, redigeringsfelt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Søg, tre punktum, redigeringsfelt". Skærmtastaturet vises nederst på skærmen.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive det ord eller den sætning, du vil erstatte.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Send, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. TalkBack meddeler antallet af forekomster, der matcher, og hvilken af dem der er markeret i brødteksten.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører "Flere indstillinger, knap", og dobbelttryk så på skærmen. Menuen Find indstillinger åbnes nederst på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Ikke markeret, erstat, afkrydsningsfelt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Redigerer, erstat, tre punktum, redigeringsfelt". Skærmtastaturet vises nederst på skærmen.

 6. Brug skærmtastaturet til at skrive det ord eller udtryk, som du vil erstatte det oprindelige med.

 7. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil erstatte de matchende forekomster én efter én, skal du stryge til højre, indtil du hører :"Knappen Erstat", og så dobbelttrykke på skærmen gentagne gange, indtil du har gennemgået alle matchende søgeresultater.

  • Hvis du vil erstatte alle matchende søgeresultater på én gang, skal du stryge til højre, indtil du hører : "Knappen Erstat alle", og så dobbelttrykke på skærmen.

 8. Hvis du vil lukke Søgelinjen, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Luk Find", og så dobbelttrykke på skærmen.

Markere tekst

Du kan markere et bestemt stykke tekst eller al tekst i dokumentet.

Markér et stykke tekst.

 1. Hvis du vil markere et stykke tekst, skal du gå til den tekst, du vil markere, når der er fokus på redigeringsområdet.

 2. Dobbelttryk og hold på skærmen. Du hører det markerede element.

 3. Hvis du vil udvide dit valg, skal du stryge to fingre fra hinanden på skærmen. TalkBack læser den markerede tekst højt, når du flytter dine fingrer.

Markér al tekst

 1. Hvis du vil markere al tekst i dokumentet, skal du stryge op til derefter til højre. Du hører: "Menuen Lokal kontekst, TalkBack, viser element et til tre af tre".

 2. Stryg til højre indtil du hører "Markørkontrol", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre indtil du hører "Vælg alle", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumenters tilgængelighed og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt med hensyn til hjælp til handicappede, er det vigtigt, at oprette dem ved hjælp af de indbyggede overskriftstypografier i Word. Dette gør det muligt for din skærmlæser og Word at udveksle den rette information.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil gøre til en overskrift.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Er ikke markeret, udvid kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører den aktuelle fane.

 3. Dobbelttryk på skærmen og stryg derefter til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem" og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. På fanen Hjem, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Menuen Typografier." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Typografier åbner.

 5. I menuen Typografier skal du stryge til højre, indtil du hører den ønskede overskrift, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus vender tilbage til fanen Hjem, og du hører: "Fanemenu, Hjem markeret."

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brugen af tegnformatering kan forbedre læsbarheden i dokumentet.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil anvende formatering med fed skrift, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Er ikke markeret, Fed, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende formatering med kursiv, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Er ikke markeret, Kursiv, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende formatering med understregning, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Er ikke markeret, Understregning, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Er ikke markeret, udvid kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører den aktuelle fane.

 3. Dobbelttryk på skærmen og stryg derefter til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem" og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "kombinationsfeltet Skrifttyper, <aktuel skrifttype>, markedet" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede skrifttype, og dobbelttryk derefter på skærmen.

Skift skriftstørrelse

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Er ikke markeret, udvid kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører den aktuelle fane.

 3. Dobbelttryk på skærmen og stryg derefter til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem" og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "kombinationsfeltet Skriftstørrelse, <aktuel skriftstørrelse>, markeret", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede skriftstørrelse, og dobbelttryk derefter på skærmen.

Brug temaskrifttyper

En temaskrifttype ændrer skrifttyperne i hele dokumentet ved hjælp af et sæt skrifttyper, der er udviklet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter, og den anden bruges til brødtekst.

Tip!: For at sikre at temaskrifttyper anvendes på overskrifter, skal du anvende overskriftstypografier i Word til overskriftsteksten. Se Brug overskrifter, for at lære hvordan du gør.

 1. Stryg til højre, indtil du hører "Er ikke markeret, udvid kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører den aktuelle fane.

 2. Dobbelttryk på skærmen og stryg derefter til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem" og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "kombinationsfeltet Skrifttyper, <aktuel skrifttype>, markedet" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Temaskrifttyper." Stryg til højre for at lytte til de tilgængelige temaskrifttyper. Dobbelttryk på skærmen for at vælge denne.

  Listen over temaskrifttyper slutter, når du hører: "Alle skrifttyper."

Se også

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Du kan ændre skrifttyperne, anvende typografier og bruge overskrifter til at forbedre dit tekstflow.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Føj tekst til et Word-dokument

 1. Hvis du vil åbne et eksisterende dokument i visningen Udskriftslayout, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Kommandoer for hurtig adgang, Filer", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Siden Backstage".

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Åbn", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Gennemse", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Vælg en app." En liste over lagringsplaceringer åbner, og fokus er på det første element på listen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede placering, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Naviger til det ønskede dokument, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Åbn dokument", og dobbelttryk derefter på skærmen. Dokumentet åbner i visningen Udskriftslayout.

 7. Hvis du vil åbne skærmtastaturet, skal du dobbelttrykke på skærmen og begynde at skrive.

 8. Når du er færdig, skal du lukke tastaturet og om nødvendigt gemme dokumentet, som beskrevet i Opret et nyt dokument.

Søg efter og erstat tekst

 1. Stryg til venstre eller højre i visningen Udskriftslayout, indtil du hører "Kommandoer for hurtig adgang, Find", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til venstre, indtil du hører "Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Pop op".

 3. Stryg til højre. Du hører: "Erstat, afkrydsningsfelt".

 4. Dobbelttryk på skærmen for at aktivere udskiftning af den fundne tekst. Fokus vender tilbage til søgefeltet Søg. Skærmtastaturet vises.

 5. Brug skærmtastaturet til at skrive det ord eller den sætning, du vil erstatte.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Tekstfeltet Erstat", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Brug skærmtastaturet til at skrive det ord eller udtryk, som det oprindelige ord eller udtryk skal erstattes med.

 8. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil erstatte de matchende ord eller sætninger ét efter ét, skal du stryge til højre. Du hører: "Erstat". Dobbelttryk på skærmen gentagne gange, indtil du har erstattet alle de ønskede forekomster.

  • Hvis du vil erstatte alle matchende ord eller sætninger på samme tid, skal du stryge til højre, indtil du hører : "Erstat alle", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 9. Hvis du vil lukke Søgelinjen, skal du stryge til højre, indtil du hører : "Luk søgelinje", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Markere tekst

Du kan markere et bestemt stykke tekst eller al tekst i dokumentet.

Markér et stykke tekst.

 1. Stryg op eller ned for at vælge den navigationsindstilling, du vil bruge til at vælge. Hvis du f.eks. vælger "afsnit", kan du navigere og vælge større tekstområder.

 2. Naviger til det stykke tekst i dokumentet, som du vil markere, og tryk derefter tre gange på skærmen.

Markér al tekst

 1. Dobbelttryk på skærmen med to fingre i dokumentet. Genvejsmenuen åbnes.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Markér alle", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumenters tilgængelighed og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt med hensyn til hjælp til handicappede, er det vigtigt, at oprette dem ved hjælp af de indbyggede overskriftstypografier i Word. Dette gør det muligt for din skærmlæser og Word at udveksle den rette information.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil gøre til en overskrift.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger", og tryk to gange på skærmen.

 3. Stryg til venstre, indtil du hører den aktuelle fane, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre på fanen Hjem, indtil du hører: "Typografier". Dobbelttryk på skærmen. Menuen Typografier åbner.

 6. I menuen Typografier skal du stryge til højre, indtil du hører den ønskede overskrift, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Overskriftstypografien anvendes på dokumentet, og fokus vender tilbage til dokuments menu.

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brug af tegnformatering kan forbedre dokumentets læsbarhed.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil anvende formatering med fed skrift, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører :"Fed", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende formatering med kursiv, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører : "Kursiv", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende formatering med understregning, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører :"Understregning", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger", og tryk to gange på skærmen.

 3. Stryg til venstre, indtil du hører den aktuelle fane, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører : "Skrifttype", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede skrifttype, og dobbelttryk derefter på skærmen.

Skift skriftstørrelse

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger", og tryk to gange på skærmen.

 3. Stryg til venstre, indtil du hører den aktuelle fane, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører :"Skriftstørrelse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede skriftstørrelse, og dobbelttryk derefter på skærmen.

Brug temaskrifttyper

En temaskrifttype ændrer skrifttyperne i hele dokumentet ved hjælp af et sæt skrifttyper, der er udviklet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter, og den anden bruges til brødtekst.

Tip!: For at sikre at temaskrifttyper anvendes på overskrifter, skal du anvende overskriftstypografier i Word til overskriftsteksten. Se Brug overskrifter, for at lære hvordan du gør.

 1. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger", og tryk to gange på skærmen.

 2. Stryg til venstre, indtil du hører den aktuelle fane, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører : "Skrifttype", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Temaskrifttyper." Stryg til højre for at lytte til de tilgængelige temaskrifttyper. Dobbelttryk på skærmen for at vælge denne.

  Listen over temaskrifttyper slutter, når du hører: "Alle skrifttyper."

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Word

Brug en skærmlæser til at tilføje, læse, og slette kommentarer i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til internettet med en skærmlæser og tastaturet til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer, hvordan du ændrer skrifttypen, anvender formateringstypografier og bruger overskrifter til at forbedre dit tekstflow.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Da Word til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Word til internettet.

I dette emne

Føj tekst til et Word-dokument

 1. Hvis du vil åbne et eksisterende dokument, skal du trykke på Alt+Windows-tasten i visningen Udskriftslayout, og derefter F og O. Menuen Åbn åbner og viser de seneste dokumenter.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gennemse de seneste dokumenter. Når du flytter, læser Oplæser dokumenterne højt som "<filnavn>, <placering>." Tryk på Enter for at åbne et dokument.

 3. Hvis du vil åbne et dokument, der ikke er blandt de seneste dokumenter, skal du trykke på tabulatortasten i menuen Åbn, indtil du hører "Mere på OneDrive" og trykke på Enter. OneDrive åbner i et nyt vindue, og du kan gennemse dokumenterne. Brug piletasterne til at gennemse dokumenter og mapper. Tryk på Enter for at åbne en mappen eller et dokument.

 4. Når et dokument åbner, er der fokus på redigeringsområdet i dokumentets brødtekst.

 5. Tryk på piletasterne, indtil du hører den placering, hvor du vil tilføje tekst, og begynd at skrive. Ændringer gemmes automatisk.

Søg efter og erstat tekst

 1. Tryk på Ctrl+F i læse- eller redigeringsvisning. Du hører: "Søg i dokumentet efter". Der er fokus på søgetekstfeltet.

  Hvis du vil søge efter og erstatte tekst i redigeringsvisning i JAWS i ældre versioner af JAWS, skal du trykke på Ctrl+H.

 2. Tryk på Skift+Tab, indtil du hører "Erstat", og tryk derefter på Enter. Fokus vender tilbage til søgetekstfeltet.

 3. Skriv det ord eller den sætning, du vil erstatte. Listen over søgeresultater opdateres, mens du skriver.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Erstat med", og skriv derefter det ord eller udtryk, som du vil erstatte den oprindelige tekst med.

 5. Hvis du vil gennemse listen over søgeresultater, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Forrige resultat" eller "Næste resultat", og derefter trykke på Enter. Skærmlæseren læser forekomsterne op, efterhånden som du flytter rundt på listen.

 6. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil erstatte søgeresultaterne ét ad gangen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Erstat", og derefter trykke på Enter. Gå til den næste forekomst, og gentag dette trin, hvis det er nødvendigt.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Erstat alle", og derefter trykke på Enter.

Markere tekst

Du kan hurtigt markere al tekst i dokumentet eller kun et bestemt stykke tekst.

 • Hvis du vil markere al tekst, skal du trykke på Ctrl+A.

 • Hvis du vil markere et stykke tekst, skal du gå til den tekst, du vil markere, og derefter trykke på og holde Skift nede. Brug piletasterne til at flytte markøren, indtil teksten er markeret.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumenters tilgængelighed og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt med hensyn til hjælp til handicappede, er det vigtigt, at oprette dem ved hjælp af de indbyggede overskriftstypografier i Word. Dette gør det muligt for din skærmlæser og Word at udveksle den rette information.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil gøre til en overskrift.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 1, skal du trykke på Ctrl+Alt+1.

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 2, skal du trykke på Ctrl+Alt+2.

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 3, skal du trykke på Ctrl+Alt+3.

  • Hvis du vil anvende typografien Normal, skal du trykke på Ctrl+Shift+N.

  Tip!: Hvis du vil søge efter flere overskriftstypografier, skal du trykke på Alt+Windows og derefter H, L. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede typografi, og tryk derefter på Enter for at vælge.

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brugen af tegnformatering kan forbedre læsbarheden i dokumentet.

 1. Markér den tekst, du vil formatere.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende formatering med fed skrift, skal du trykke på Ctrl+B.

  • Hvis du vil anvende formatering med kursiv, skal du trykke på Ctrl+I.

  • Hvis du vil anvende formatering med understregning, skal du trykke på Ctrl+U.

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Tryk på Alt+Windows-logotasten og derefter H, F og F. Du hører: "Skrifttypenavn".

 3. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk derefter på Enter.

  Tip!: Hvis du vil hoppe direkte til en skrifttype, du allerede har besluttet at bruge, skal du begynde at skrive navnet på skrifttypen. Skriv f.eks. ti for at finde Times New Roman.

Skift skriftstørrelse

 1. Vælg den tekst, du vil ændre størrelsen på.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Ctrl+] (højreparentes) for at gøre teksten 1 punkt større.

  • Tryk på Ctrl+[ (venstreparentes) for at gøre teksten 1 punkt mindre.

  • For at gøre teksten trinvist større i overensstemmelse med størrelserne på knappen Forøg skriftstørrelsen skal du trykke på Ctrl+Skift+> (større end-tegnet).

  • Hvis du vil gøre teksten trinvist mindre i overensstemmelse med størrelserne på knappen Formindsk skriftstørrelse, skal du trykke på Ctrl+Skift+< (mindre end-tegnet).

  • Hvis du vil vælge en bestemt størrelse, skal du trykke på Alt+Windows-tasten og derefter H, F og S. Du hører: "Skriftstørrelse". Skriv det ønskede skriftstørrelse, og tryk derefter på Enter.

Rediger flere egenskaber

Du kan gennemse skrifttypeegenskaberne og ændre dem ved hjælp af indstillingerne i gruppen Skrifttyper under fanen Hjem.

 1. Markér den tekst, du vil formatere.

 2. Hvis du vil gå til fanen Hjem, skal du trykke på Alt+Windows-tasten og derefter H.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil gå til og ændre:

   • Skrifttype, tryk på F og derefter på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk derefter på Enter.

   • Skriftstørrelse, tryk på F og derefter Y. Tryk på tabulatortasten, og brug derefter pil op eller ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk på Enter.

   • Skriftstørrelse, tryk på F og derefter S og derefter piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skriftstørrelse, og tryk på Enter.

   • Skriftfarve, tryk på F og derefter C. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede skriftfarve.

   • Tekstfremhævningsfarve, tryk på I. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede fremhævningsfarve, og tryk derefter på Enter.

  • Hvis du vil gå til og vælge:

   • Gennemstregning, tryk på 4.

   • Hævet skrift, tryk på 6.

   • Sænket skrift, tryk på 5.

Brug temaskrifttyper

En temaskrifttype ændrer skrifttyperne i hele dokumentet ved hjælp af et sæt skrifttyper, der er udviklet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter, og den anden bruges til brødtekst.

Tip!: For at sikre at temaskrifttyper anvendes på overskrifter, skal du anvende overskriftstypografier i Word til overskriftsteksten. Se Brug overskrifter for at lære, hvordan du gør.

 1. I dokumentet skal du trykke på Alt+Windows-tasten og derefter H, F og F. Du hører: "Skrifttypenavn".

 2. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk derefter på Enter. Skærmlæseren meddeler "<skrifttypenavn>, overskrifter" for overskrifter og "<skrifttypenavn>, brødtekst" for brødteksten.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Tastaturgenveje i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×