Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdssættet Tilgængelighed i Office. Hvis du har brug for mere generel hjælp, kan du se Office Support eller Rettelser eller løsninger til de seneste Office-problemer.

Word søger automatisk efter potentielle stavefejl og grammatiske fejl, mens du skriver. Brug tastaturet og en skærmlæser til at gennemgå fejlene og rette dem. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Dekorativt ikon Har du brug for instruktioner om, hvordan du kontrollerer stavning og grammatik i Word, men uden at bruge en skærmlæser? Se Udfør stave- og grammatikkontrol i Office.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Kontrollér og ret stavning og grammatik

 1. Åbn det dokument, du vil kontrollere for stave- eller grammatikfejl, og tryk derefter på F7.

  Du kan også bruge båndet til at starte kontrollen. Tryk på Alt+R for at åbne fanen Gennemse, og derefter trykke på C, 1 for at vælge indstillingen Kontrollér dokument.

  Editor-ruden åbnes. Du hører "Editor-oversigt" efterfulgt af antallet af fund.

  Tip!: Hvis du vil nøjes med at kontrollere stavning og grammatik i en enkelt sætning eller i et enkelt afsnit i dit dokument, skal du markere den tekst, du vil kontrollere, og derefter trykke på F7.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Enter for at gennemse både stave- og grammatikfejl.

  • Hvis du kun vil gennemse stavefejl, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Kortet Rettelser." Tryk på Pil ned, indtil du hører "Stavekontrol", og tryk derefter Enter.

  • Hvis du kun vil gennemse grammatikfejl, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Kortet Rettelser." Tryk på Pil ned, indtil du hører "Grammatik," og tryk derefter på Enter.

 3. Du kan høre den oprindelige sætning med stave-eller grammatikfejl. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører det første forslag til, hvordan du retter fejlen.

 4. Tryk på Pil ned-tasten, indtil du hører forslaget, du vil benytte og derefter gøre et af følgende:

  • Hvis du kun vil bruge den foreslåede rettelse for den aktuelle fejl, skal du trykke på Enter.

  • Hvis du vil bruge den foreslåede rettelse på alle forekomster af fejlen i det aktuelle dokument, skal du trykke på Alt + Pil ned og derefter trykke på A.

  Fejlen er rettet, og Word flytter til den næste fejl. Gentag dette trin for hver fejl.

  Tip!: Hvis du vil læse den oprindelige sætning for den næste fejl, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du når Læs den oprindelige sætning knap, og derefter trykke på Enter.

 5. Når Word er færdig med at gennemse dokumentet, hører du: "Microsoft Word-dialogen, OK-knap." Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Ignorer et resultat af stave-eller grammatikkontrol

Hvis du mener, at et fund ikke er en fejl, kan du ignorere den én gang eller gennem hele dokumentet. Fundet er ikke rettet, og Word flytter til den næste fejl på listen.

 1. I ruden Editor, efter du har lyttet til den oprindelige sætning, skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil ignorere et fund én gang, skal du trykke på I.

  • Hvis du vil ignorere et fund overalt i dokumentet, skal du trykke på G.

Tastaturgenveje til Editor-rude

Følgende tabel opsummerer tastaturgenvejene for Editor-ruden.

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Ignorer det registrerede ord én gang, men kontrollér det igen.

I

Ignorer det registrerede ord i hele dokumentet.

G

Du kan tilføje det registrerede ord i programmets ordbog.

A

Fortryd ændringen. Gentag for de foregående rettelser.

Ctrl+Z

Åbn ruden Korrektur i vinduet Word-indstillinger for at vælge og ændre hvordan programmet retter stavning og grammatik for alle dokumenter.

S

Kontrollér ord og grammatik, som du tidligere har valgt at ignorere

 1. I Word-dokumentet, du vil kontrollere igen, skal du trykke på Alt+F, T. Word-indstillinger åbnes.

 2. Tryk på P, og tryk derefter på Tabulatortasten en gang. Ruden Korrektur åbnes med fokus på knappen Indstillinger for Autokorrektur.

 3. Hvis du vil gå til og aktivere indstillingen Kontroller dokumentet igen, skal du trykke på K. Når du bliver bedt om at bekræfte handlingen, skal du trykke på Enter for at kontrollere dokumentet igen. Hvis du ikke vil kontrollere dokumentet igen, skal du trykke på Højre piletast for at gå til Nej og trykke på Enter.

Tastaturgenveje relateret til grammatik- og stavekontrol

Følgende tabel indeholder en oversigt over tastaturgenveje, der kan hjælpe dig med at kontrollere grammatik og stavning i dine Word-dokumenter.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn vinduet Word-indstillinger.

Alt+F, T

Åbn ruden Korrektur i vinduet Word-indstillinger.

P, og derefter trykke på Tabulatortasten

Åbn dialogboksen Autokorrektur på ruden Korrektur.

A

Åbn dialogboksen Undtagelser fra Autokorrektur i dialogboksen Autokorrektur.

E

Kontroller stavning og grammatik igen på fanen Korrektur.

K

Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Kontrollér stavning automatisk, mens du skriver på ruden Korrektur.

P

Gå til afkrydsningsfeltet Kontrollér grammatik samtidig med stavning på ruden Korrektur.

H to gange

Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl i dette dokument på ruden Korrektur.

S

Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul grammatikfejl, men kun i dette dokument på ruden Korrektur.

D

Slå automatisk stave- og grammatikkontrol til eller fra

Du kan deaktivere den automatiske stave- og grammatikkontrol og derefter kontrollere dokumentet, når du er færdig med det. Det er nyttigt at kontrollere al stavning og grammatik i dokumentet på én gang, når du hurtigt vil korrekturlæse din tekst.

 1. I et Word-dokument skal du trykke på Alt+F, T. Vinduet Word-indstillinger åbnes.

 2. Tryk på P for at åbne ruden Korrektur, og tryk derefter på Tabulatortasten. Ruden Korrektur åbnes med fokus på knappen Indstillinger for Autokorrektur.

 3. Tryk på P for at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Kontrollér stavning automatisk, mens du skriver.

 4. Hvis du vil gå til afkrydsningsfeltet Løbende markering af grammatikfejl, skal du trykke to gange på M. Tryk på mellemrumstasten for at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

 5. For at anvende ændringer og lukke vinduet Word-indstillinger, skal du trykke på tabulatortasten indtil du OK-knappen og derefter trykke på Enter. Fokus flyttes tilbage til dit dokument.

Bemærk!: Hvis du vil angive, hvordan du vil for at udføre autokorrektur, mens du skriver, skal du gå til fanen Korrektur og trykke på A.i dialogen Autokorrektur, vælge indstillingerne du vil have.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at registrere og gennemse ændringer i et dokument i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Microsoft 365

Word til Mac søger automatisk efter potentielle stavefejl og grammatiske fejl, mens du skriver, og du kan bruge VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, til at gennemgå fejlene og rette dem.

Dekorativt ikon Har du brug for instruktioner om, hvordan du kontrollerer stavning og grammatik i Word, men uden at bruge en skærmlæser? Se Udfør stave- og grammatikkontrol i Office.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Kontrollér stavning og grammatik i et dokument

 1. Åbn det dokument, du vil kontrollere for stave- eller grammatikfejl og tryk derefter på Option+Command+L.

  Tip!: Hvis du vil nøjes med at kontrollere stavning og grammatik i en enkelt sætning eller i et enkelt afsnit i dit dokument, skal du markere den tekst, du vil kontrollere, og derefter trykke på Option+Command+L. Markér tekst ved at holde Skift nede, og tryk på piletasterne for at flytte markøren.

 2. Dialogboksen Stave- og grammatikkontrol åbner. Du hører: "Stave- og grammatikkontrol" samt korrektursproget. Fokus er på det tekstfelt, hvor du kan redigere stavefejlen eller den grammatiske fejl. Dialogboksen viser også de foreslåede stavemåder eller de foreslåede grammatiske rettelser. Tryk på Tab, indtil du hører: "Tabellen Forslag." Ved at lytte til forslagene kan du bedre afgøre, hvordan du vil reagere på den mulige fejl.

 3. For at svare på et problem som Word identificerer, skal du trykke på Tab, indtil du hører den kommando, du vil vælge, og derefter trykke på mellemrumstasten:

  • Vælg Ignorer for at springe den aktuelt markerede tekst over og flytte til det næste punkt.

  • Vælg Ignorer Alle for at springe alle forekomster af teksten over og flytte til det næste punkt.

  • Vælg Tilføj for at føje det aktuelt markerede ord til ordbogen, så Word ikke registrerer ordet som en fejl fremover. Dette virker kun ved forkert stavede ord. Du kan ikke tilføje brugerdefineret grammatik til ordbogen.

  • Hvis du vil springe en forekomst af en grammatisk fejl over, og gå videre til den næste så vælg Næste sætning.

  • For at anvende ændringerne skal du vælge et af forslagene til stavemåde i tabellen Ordforslag. Brug piletasterne op og ned til at gennemgå forslagene til stavemåde. VoiceOver læser forslagene højt, efterhånden som du flytter dig rundt. Når du er på forslaget, skal du trykke på Tab, indtil du hører: "Skift" eller "Skift alle" (for at anvende ændringen på alle forekomster af teksten), og derefter trykke på Control+Option+mellemrumstasten.

 4. Når du retter, eller springer en fejl over går Word videre til den næste fejl. Gentag gennemsynsprocessen for hver fejl.

 5. Når stavekontrollen er fuldført, hører du: "Stave- og grammatikkontrollen er fuldført." Hvis du kun har tjekket markeret tekst, hører du: "Word er færdig med at kontrollere den markerede tekst".

 6. Tryk på Mellemrumstasten for at gå tilbage til dit dokument.

  Bemærk!: Når VoiceOver læser teksten, og Word registrerer en mulig stavefejl, vil du også høre: "Forkert stavet" før ordet.

Kontrollér ord og grammatik, som du tidligere har valgt at ignorere

Ryd eller nulstil listen over ignorerede ord og grammatik, så Word kontrollerer problemer med ord og grammatik, som du tidligere har givet programmet besked om at ignorere.

Bemærk!: Når du nulstiller listen over ignorerede ord og grammatik, ryddes listen kun for det aktuelt åbne dokument. Eventuelle problemer med stavning og grammatik som du har givet besked om at ignorere i andre Word-dokumenter, bliver ikke påvirket.

 1. Gå til menulinjen, og tryk på Control+Option+M i det Word-dokument, du vil kontrollere igen. Du hører: "Menulinjen Apple".

 2. Tryk på højre piletast, indtil du hører "Værktøjer", og tryk derefter på pil ned-tasten, indtil du hører: "Stave- og grammatikkontrol, undermenu." For at udvide undermenuen for Stavning og grammatik, skal du trykke på Control+Option+Spacebar.

 3. Tryk på pil ned, indtil du hører: "Nulstil ignorerede ord og grammatik", og tryk derefter på mellemrumstasten.

 4. Der åbnes et bekræftelsesvindue. For at bekræfte nulstilling skal du trykke på Tab, indtil du hører: "Ja, standardknappen". Tryk derefter på mellemrumstasten for bekræfte valget.

 5. Hvis du vil kontrollere stavemåde og grammatik igen, skal du trykke på Option+Command+L.

Tastaturgenveje relateret til grammatik- og stavekontrol

Følgende tabel indeholder en oversigt over tastaturgenveje, der kan hjælpe dig med at kontrollere grammatik og stavning i dine Word-dokumenter.

Bemærk!:  Word til Mac anvender funktionstasterne til almindelige kommandoer. Som standard skal du også trykke på Fn-tasten for at bruge en funktionstast i en VoiceOver-kommando. For at få mere at vide om, hvordan du bruger funktionstasterne i Word til Mac, skal du læse Brug genveje med funktionstaster i Tastaturgenveje i Word.

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Åbn Word-Indstillinger.

Command+Komma (,)

Åbn dialogboksen Stave- og grammatikkontrol.

Option+Command+L

Søge efter den næste stavefejl eller grammatiske fejl.

Fn+Option+F7

Søg efter et markeret ord i opgaveruden Synonymordbog.

Fn+Skift+F7

Slå markeret tekst op på internettet.

Command+Skift+L

Slå automatisk stave- og grammatikkontrol til og fra

Du kan deaktivere den automatiske kontrol af stavemåde og grammatik i Word-dokumenter og senere slå den til igen.

 1. For at åbne Indstillinger, skal du trykke på Command+Komma (,). Du hører: "Word-Indstillinger."

 2. Tryk på Tab, indtil du hører: "Knappen Stave- og grammatikkontrol", og tryk derefter på mellemrumstasten for at vælge. Dialogboksen Stave- og grammatikkontrol åbner.

 3. For at slå automatisk kontrol af stavning til eller fra skal du trykke på Tab, indtil du hører: "Løbende stavekontrol, afkrydsningsfelt." Du kan høre, om afkrydsningsfeltet er "markeret" eller " ikke-markeret". Tryk på mellemrumstasten for at afkrydse eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol.

 4. For at aktivere eller deaktivere automatisk grammatikkontrol, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Løbende grammatikkontrol, afkrydsningsfelt." Du kan høre, om afkrydsningsfeltet er "markeret" eller " ikke-markeret". For at afkrydse, eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende grammatikkontrol skal du trykke på Mellemrumstasten.

 5. For at gå tilbage til dokumentet, skal du trykke på Esc.

Se også

Brug en skærmlæser til at registrere og gennemse ændringer i et dokument i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Microsoft 365

Word til iOS søger automatisk efter potentielle stavefejl, mens du skriver, og du kan bruge Oplæser, den indbyggede iOS-skærmlæser, til at gennemgå fejlene og rette dem.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Kontrollér stavning i et dokument

Kontrollér dit dokument for stavefejl, og beslut derefter, om du er enig med stavekontrollen.

 1. Åbn det dokument, du vil kontrollere for stavefejl.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Tekstfeltet Side et indhold <sideindhold>", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Side et, tekstfelt, redigerer".

 3. Slå rotoren til "Ord".

 4. Stryg nedad, indtil du hører VoiceOver offentliggøre en stavefejl. Ordet er markeret.

 5. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Genvejsmenuen åbnes.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Markér", og dobbelttryk derefter på skærmen med én finger. Det forkert stavede ord er nu markeret.

 7. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Genvejsmenuen åbnes.

 8. Stryg til højre, indtil du hører: "Menupunkt", og dobbelttryk derefter på skærmen. En liste med forslag til rettelser vises.

 9. Stryg til højre, indtil du hører et forslag, du vil acceptere, og dobbelttryk så på skærmen.

Slå automatisk stavekontrol til eller fra

Når du arbejder på dokumentet, kan du deaktivere den automatiske stavekontrol. Når du er færdig, kan du slå automatisk kontrol til igen og køre stavekontrollen i hele dokumentet.

 1. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Vis bånd", og dobbelttryk derefter på skærmen. Båndet åbnes, og fokus er på det aktuelle fanenavn.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Markeret, <navn på den aktuelle fane>."

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Fanen Gennemse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Korrekturredskaber", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Stavekontrol, Til", og dobbelttryk derefter på skærmen. Den automatiske stavekontrol er nu slået fra.

 6. For at slå automatisk kontrol til igen skal du gå til knappen Korrekturredskaber som beskrevet ovenfor, stryge til højre, indtil du hører: "Stavekontrol, Fra", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Microsoft 365

Word til Android søger automatisk efter potentielle stavefejl og grammatiske fejl, mens du skriver, og du kan bruge TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at gennemgå fejlene og rette dem.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Kontrollér stavning i et dokument

Kontrollér dit dokument for stavefejl, og beslut derefter, om du er enig med stavekontrollen.

 1. Åbn det dokument, du vil kontrollere for stavefejl.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Er ikke markeret, udvid, kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Båndet åbnes, og fokus er på det aktuelle fanenavn.

 3. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Markeret, <navn på den aktuelle fane>."

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Fanen Gennemse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Stavekontrol", og dobbelttryk derefter på skærmen. Stavekontrol er nu aktiveret. TalkBack meddeler den første stavefejl, den finder, f.eks.: "<Forkert stavet ord>, markeret".

 6. Hvis du vil kontrollere, om der findes forslag til rettelser til det forkert stavede ord, skal du stryge til højre, indtil du hører forslagene. Dobbelttryk på skærmen for at vælge et.

 7. Du kan ignorere forslagene til denne fejl og gå til den næste stavefejl ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Knappen Næste fejl", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Hvis du vil ignorere alle forslag og afslutte stavekontrollen, skal du stryge mod venstre eller højre, indtil du hører: "Knappen Ignorer alle", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Stavekontrollen er fuldført." Du er klar."

Skjul og vis korrekturmarkeringer

Du kan skjule korrekturmarkeringerne, så TalkBack ikke offentliggør stavefejl, mens du arbejder på dokumentet. Når du er færdig, kan du få vist mærkerne og kontrollere stavningen med TalkBack.

 1. Stryg til højre, indtil du hører: "Er ikke markeret, udvid, kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fanemenuen åbnes, og fokus er på det aktuelle fanenavn.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Markeret, <navn på den aktuelle fane>."

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Fanen Gennemse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Menuen Korrektur og sprog", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Du skjuler korrekturmarkeringerne ved at stryge til højre, indtil du hører: "Ikke markeret, skjul alle korrekturmarkeringer", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Du skjuler korrekturmarkeringerne for en bestemt del af teksten ved først at markere teksten i et dokument og derefter gå til menuen Korrektur og sprog som beskrevet ovenfor. Stryg til højre i menuen, indtil du hører: "Ikke markeret, skjul korrekturmarkeringerne i den valgte tekst", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Du kan få vist mærkerne ved at gå til menuen Korrektur og sprog som beskrevet ovenfor. I menuen skal du stryge til højre, indtil du hører: "Markeret, skjul alle korrekturmarkeringer", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Microsoft 365

Word Mobile søger automatisk efter potentielle stavefejl, mens du skriver, og du kan bruge Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at gennemgå fejlene og rette dem.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Kontrollér stavning i et dokument

Kontrollér dit dokument for stavefejl, og beslut derefter, om du er enig med stavekontrollen.

 1. Åbn det dokument, du vil kontrollere for stavefejl.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Flere indstillinger, knappen skjult", og tryk derefter på skærmen. Båndet åbnes, og fokus er på det aktuelle fanenavn.

 3. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Menu, <navn på den aktuelle fane>, markeret."

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Gennemse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Stavekontrol", og dobbelttryk derefter på skærmen. Stavekontrol er nu aktiveret. Oplæser meddeler den første stavefejl, den finder, og ordet er markeret i dokumentet.

 6. Hvis du vil kontrollere, om der findes forslag til rettelser til det forkert stavede ord, skal du stryge til højre, indtil du hører forslagene. Dobbelttryk på skærmen for at vælge et.

 7. Hvis du vil ignorere forslagene, skal du stryge mod venstre eller højre, indtil du hører: "Ignorer alle, knappen skjult", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Skjul og vis korrekturmarkeringer

Du kan skjule korrekturmarkeringerne, så Oplæser ikke offentliggør stavefejl, mens du arbejder på dokumentet. Når du er færdig, kan du få vist mærkerne og kontrollere stavningen med Oplæser.

 1. Stryg til højre, indtil du hører: "Flere indstillinger, knappen skjult", og tryk derefter på skærmen. Båndet åbnes, og fokus er på det aktuelle fanenavn.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Menu, <navn på den aktuelle fane>, markeret."

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Gennemse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Korrektur og sprog, knap skjult", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Du skjuler korrekturmarkeringerne ved at stryge til højre, indtil du hører: "Ikke markeret, skjul alle korrekturmarkeringer", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Du skjuler korrekturmarkeringerne for en bestemt del af teksten ved først at markere teksten i dokumentet og derefter gå til menuen Korrektur og sprog som beskrevet ovenfor. Stryg til højre i menuen, indtil du hører: "Ikke markeret, skjul korrekturmarkeringerne i den valgte tekst", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Du kan få vist mærkerne ved at gå til menuen Korrektur og sprog som beskrevet ovenfor. I menuen skal du stryge til højre, indtil du hører: "Markeret, skjul alle korrekturmarkeringer", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til stavekontrol i et Word til internettet-dokument. Word til internettet søger automatisk efter potentielle stavefejl, mens du skriver. Stavefejl er markeret med en rød bølgeunderstregning.

Dekorativt ikon Har du brug for instruktioner om, hvordan du kontrollerer stavning og grammatik i Word, men uden at bruge en skærmlæser? Se Udfør stave- og grammatikkontrol i Office.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Da Word til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Word til internettet.

I dette emne

Kontrollér stavning i et dokument

 1. I det dokument, du vil kontrollere for stavefejl, skal du gå til kommandoen Stavekontrol på båndet, trykke på Alt+Windows-tasten, R og derefter S. Du hører: "Menupunktet Stavekontrol."

 2. Tryk på Enter for at kontrollere stavning. Fokus flyttes til den første stavefejl i dokumentet, og en kontekstmenu åbnes. Hvis der er en foreslået stavemåde, hører du forslaget.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis der er mere end én foreslået stavemåde, kan du bruge pil ned, indtil du hører den stavemåde, du vil bruge. Hvis du vil ændre ordet, når du er på forslaget, skal du trykke på mellemrumstasten.

  • Hvis du vil ignorere den stavefejl, Word har fundet, skal du trykke på pil ned, indtil du hører: "Ignorer alle", og derefter trykke på mellemrumstasten.

 4. Når du har rettet eller ignoreret en fejl, skal du trykke på mellemrumstasten for at gå videre til den næste fejl. Gentag gennemsynsprocessen for hver fejl.

 5. Når du har gennemgået alle fejl, hører du: "Dialogboksen fokus på knappen OK". Tryk på mellemrumstasten for at gå tilbage til dit dokument.

Bemærk!:  Word til internettet kontrollerer ikke grammatikfejl, men hvis du har skrivebordsappen, kan du hurtigt åbne dokumentet der og kontrollere grammatikken. Hvis du vil åbne dokumentet i skrivebordsappen i Word til internettet, skal du trykke på Alt+Windows-tasten og derefter O. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer grammatik i skrivebordsappen, i Brug en skærmlæser til at udføre stavekontrol i et dokument i Word.

Skjul og vis korrekturmarkeringer

Du kan skjule korrekturmarkeringerne, så Oplæser ikke offentliggør stavefejl, mens du arbejder på dokumentet. Når du er færdig, kan du få vist mærkerne og kontrollere stavningen med Oplæser.

 1. Placer markøren på det ord, der har korrekturmarkeringer.

 2. Tryk på Skift+F10 for at åbne genvejsmenuen. Tryk på pil ned, indtil du hører: "Menupunktet Angiv korrektursprog." For at vælge det skal du trykke på mellemrumstasten. Dialogboksen Sprog åbner.

 3. Du kan skjule korrekturmarkeringerne ved at trykke på Tab i dialogboksen Sprog, indtil du hører: "Afkrydsningsfeltet Ikke markeret, kontrollér ikke stavning", og derefter trykke på mellemrumstasten. Du hører: "Markeret."

 4. Du kan vise korrekturmarkeringerne fra en stavefejl ved at trykke på Tab i dialogboksen Sprog, indtil du hører: "Afkrydsningsfeltet Markeret, kontrollér ikke stavning", og derefter trykke på mellemrumstasten. Du hører: "Ikke markeret."

 5. Hvis du vil lukke dialogboksen og vende tilbage til dit dokument, skal du trykke på Tab, indtil du hører: "Knappen OK", og derefter trykke på mellemrumstasten.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Tastaturgenveje i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Microsoft 365

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×