Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows


Ακολουθούν ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows 10 σε συνδυασμό με λύσεις για την πιθανή επιδιόρθωσή τους.

Αν κάνατε αναβάθμιση στα Windows 10 δωρεάν και ο υπολογιστής σας δεν είναι ενεργοποιημένος, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση των Windows 10. Έχουμε εφαρμόσει βελτιώσεις στην ενεργοποίηση και στην αντιμετώπιση προβλημάτων σφαλμάτων ενεργοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διατηρείτε ενημερωμένα τα Windows, ανατρέξτε στο θέμα Windows Update: Συνήθεις ερωτήσεις.


ΣφάλμαΤι σημαίνει και πώς επιδιορθώνεται
0x803f7001, 0x800704cF

Αυτό το σφάλμα σημαίνει ότι δεν βρήκαμε έγκυρη άδεια χρήσης των Windows για τον υπολογιστή σας.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος για την ενεργοποίηση των Windows. Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης που λάβατε μετά την αγορά των Windows, να περιλαμβάνεται στη συσκευασία που συνόδευε τον υπολογιστή σας ή στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας (COA) στο πίσω ή το κάτω μέρος του υπολογιστή σας.

Αν έχετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος, χρησιμοποιήστε τον για την ενεργοποίηση των Windows: 

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση .
 2. Επιλέξτε Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος και έπειτα εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων.
Αν έχετε πραγματοποιήσει μια σημαντική αλλαγή στο υλικό της συσκευής σας, όπως αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας, εκτελέστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης των Windows που βρίσκεται στη σελίδα ρυθμίσεων ενεργοποίησης. Λάβετε υπόψη ότι ίσως σας ζητηθεί να ακολουθήσετε εκ νέου τη διαδικασία ενεργοποίησης.


0xC004C003, 0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050
Αιτίες εμφάνισης αυτών των σφαλμάτων:

 • Εισαγάγατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση των Windows. Χρησιμοποιήστε έναν διαφορετικό αριθμό-κλειδί προϊόντος ή αγοράστε έναν νέο αριθμό-κλειδί προϊόντος.
 • Κάνατε αναβάθμιση σε Windows 10, αλλά οι διακομιστές ενεργοποίησης ήταν απασχολημένοι. Αν κάνατε αναβάθμιση από ένα ενεργοποιημένο αντίγραφο Windows 7 ή Windows 8.1, το αντίγραφο Windows 10 που διαθέτετε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να περιμένετε λίγο και έπειτα να επιλέξετε Ενεργοποίηση. Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα με την ενεργοποίηση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
 • Κάνατε αναβάθμιση σε Windows 10 χρησιμοποιώντας την προσφορά δωρεάν αναβάθμισης, αλλά τα Windows 10 δεν είναι ενεργοποιημένα μετά την επανεγκατάσταση. Το αντίγραφο των Windows 10 θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτόματα, εφόσον δεν έχετε κάνει σημαντικές αλλαγές υλικού στη συσκευή σας (όπως αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας). Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα με την ενεργοποίηση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
0xC004F034
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν εισαγάγατε μη έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος ή αριθμό-κλειδί προϊόντος για διαφορετική έκδοση των Windows.

Εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος που αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows 10 που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας.

Αν τα Windows είναι εγκατεστημένα σε μια συσκευή που συνδέεται σε διακομιστή υπηρεσίας διαχείρισης κλειδιών (KMS), επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του οργανισμού σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης των Windows.
0xC004F210
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν καταχωρήσατε αριθμό-κλειδί προϊόντος για διαφορετική έκδοση των Windows από αυτήν που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας. Αυτό το σφάλμα ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί, αν έχετε κάνει προηγουμένως αναβάθμιση σε Windows 10, αλλά η τρέχουσα έκδοση των Windows που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας δεν αντιστοιχεί στην έκδοση της ψηφιακής άδειας.

Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος ο οποίος αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας ή να εγκαταστήσετε ξανά την έκδοση Windows 10 που αντιστοιχεί στην ψηφιακή άδεια την οποία διαθέτετε.

Αν η συσκευή σας εκτελεί Windows 10 (έκδοση 1607), το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης μπορεί να σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε τη σωστή έκδοση των Windows στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης.
0xC004E016, 0xC004F210
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν εισαγάγατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για διαφορετική έκδοση των Windows. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η χρήση ενός αριθμού-κλειδιού προϊόντος της έκδοσης Enterprise των Windows 10 για την ενεργοποίηση των εκδόσεων Windows 10 Home ή Windows 10 Core.

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος που να ταιριάζει με την έκδοση των Windows που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας ή αγοράστε ένα νέο αντίγραφο των Windows από το Store.
0xC004FC03
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet ή αν οι ρυθμίσεις του τείχους προστασίας εμποδίζουν τα Windows να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής ενεργοποίησης.

Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet και ότι το τείχος προστασίας σας δεν αποκλείει την ενεργοποίηση των Windows. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε τα Windows μέσω τηλεφώνου.

Πληκτρολογήστε SLUI 04 στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε SLUI 04 και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τα Windows.
0xC004E028
Ίσως δείτε αυτό το σφάλμα, αν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε μια συσκευή που βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ενεργοποίησης. Η συσκευή σας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αίτησης.
0x8007267C
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet ή αν ο διακομιστής ενεργοποίησης δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet και ότι το τείχος προστασίας σας δεν αποκλείει την ενεργοποίηση των Windows.
0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014
Αν ο διακομιστής ενεργοποίησης δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά, το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η υπηρεσία θα είναι και πάλι διαθέσιμη.
0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν ο αριθμός-κλειδί προϊόντος έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλο υπολογιστή ή χρησιμοποιείται σε περισσότερους υπολογιστές από αυτούς που επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, αγοράστε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για κάθε έναν από τους υπολογιστές σας για να ενεργοποιήσετε τα Windows σε αυτούς.

Αν χρησιμοποιείτε Windows 10, μπορείτε να αγοράσετε τα Windows από το Windows Store:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση .
 2. Επιλέξτε Μετάβαση στο Store και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αγοράσετε τα Windows 10.

0xC004F00F
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν εισαγάγατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για την έκδοση Enterprise των Windows, προκειμένου να ενεργοποιήσετε τα Windows 10 Home ή τα Windows 10 Pro. Εισαγάγετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος που αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows στη συσκευή σας.

0xC004C020
Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν μια άδεια χρήσης που έχει εκχωρηθεί μέσω προγράμματος χορήγησης πολλαπλών Αδειών Χρήσης (μια άδεια που έχει αγοράσει από τη Microsoft ένας οργανισμός για την εγκατάσταση των Windows σε πολλούς υπολογιστές) χρησιμοποιήθηκε σε μεγαλύτερο αριθμό υπολογιστών από αυτόν που επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό αριθμό-κλειδί προϊόντος για να ενεργοποιήσετε τα Windows στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του οργανισμού σας.
0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B
 • Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν εισαγάγατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για την έκδοση Enterprise των Windows, προκειμένου να ενεργοποιήσετε τα Windows 10 Home ή τα Windows 10 Pro. Δοκιμάστε να εισαγάγετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος που αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows στη συσκευή σας.
 • Εναλλακτικά, αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή εργασίας σας, αλλά δεν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο του χώρου εργασίας σας. Αν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο του χώρου εργασίας σας και εξακολουθείτε να βλέπετε αυτό το σφάλμα, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του οργανισμού σας. 
 • Αν ο οργανισμός σας δεν διαθέτει υπεύθυνο υποστήριξης, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε ξανά τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σας:
  1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση .
  2. Επιλέξτε Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος και έπειτα πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων που διαθέτετε.
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή
 Ίσως σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
0x80072F8F
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν η ημερομηνία και η ώρα του υπολογιστή είναι εσφαλμένες ή τα Windows αντιμετωπίζουν πρόβλημα σύνδεσης με την ηλεκτρονική υπηρεσία ενεργοποίησης και δεν μπορούν να επαληθεύσουν τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σας.

Για να επαληθεύσετε την ημερομηνία και την ώρα, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ώρα και γλώσσα > Ημερομηνία και ώρα.

Για να ελέγξετε τη σύνδεσή σας στο Internet:

 1. Πληκτρολογήστε αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και έπειτα επιλέξτε Αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων δικτύου.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να διορθώσετε τυχόν προβλήματα με το δίκτυο.
Αν η αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου δεν εντόπισε κανένα πρόβλημα με τη σύνδεση δικτύου, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας για να δείτε αν αυτό θα διορθώσει το πρόβλημα.

0xC004E003
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί μετά την εγκατάσταση λογισμικού τρίτου μέρους το οποίο άλλαξε τα αρχεία συστήματος. Η ενεργοποίηση των Windows απαιτεί συγκεκριμένα αρχεία συστήματος για να ολοκληρώσει την ενεργοποίηση. Μπορείτε να προσπαθήσετε να επαναφέρετε τα αρχεία συστήματος σε προγενέστερο χρονικό σημείο. Αυτή η ενέργεια καταργεί οποιοδήποτε λογισμικό είχατε εγκαταστήσει μετά από αυτό το χρονικό σημείο χωρίς να επηρεάσει τα προσωπικά αρχεία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς από ένα σημείο επαναφοράς συστήματος στο θέμα Επιλογές αποκατάστασης στα Windows 10.
0x80004005
Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , έπειτα Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση και κατόπιν επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων για να εκτελέσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης.

Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, ίσως χρειαστεί να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα στο θέμα Επιλογές αποκατάστασης στα Windows 10.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10738 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Δεκ 2016 - Αναθεώρηση: 9

Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Σχόλια