Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows

Ισχύει για: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Με την ενεργοποίηση επαληθεύεται ότι το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε είναι γνήσιο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες συσκευές από όσες επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft. Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε και να επιδιορθώσετε κοινά σφάλματα ενεργοποίησης στα Windows.
 
Αν χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σας, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows. Για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και άλλα θέματα σχετικά με την ενημέρωση των Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση των Windows 10: Συνήθεις ερωτήσεις ή Αντιμετώπιση προβλημάτων ενημέρωσης των Windows 10. Για πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση στα Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Αναβάθμιση στα Windows 10: Συνήθεις ερωτήσεις.
 

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενεργοποίηση των Windows 10, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να επιδιορθώσετε τα σφάλματα ενεργοποίησης:
 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενημερωμένη και εκτελεί τα Windows 10, έκδοση 1607, ή νεότερη έκδοση. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε winver και κατόπιν επιλέξτε Winver από τη λίστα των αποτελεσμάτων. Θα εμφανιστεί η έκδοση και η δομή των Windows.
  Δεν χρησιμοποιείτε τα Windows 10, έκδοση 1607 ή μεταγενέστερη; Μάθετε πώς να ενημερώσετε τη συσκευή σας στο θέμα Ενημέρωση των Windows 10.
 2. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης, για να επιλύσετε απλά σφάλματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δοκιμή του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης παρακάτω.
 3. Αν εξακολουθείτε να λαμβάνετε κάποιο σφάλμα, ελέγξτε τη λίστα με τους κωδικούς σφάλματος παρακάτω και ακολουθήστε τα προτεινόμενα βήματα για να το επιλύσετε. 
 4. Βεβαιωθείτε ότι το σφάλμα δεν έχει αλλάξει. Ορισμένες φορές, όταν εκτελέσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης ή επιχειρήσετε να κάνετε την ενεργοποίηση, ο κωδικός σφάλματος και το μήνυμα μπορεί να αλλάξουν. Αν ο κωδικός σφάλματος έχει αλλάξει, αναζητήστε τον νέο κωδικό παρακάτω και ακολουθήστε τα προτεινόμενα βήματα. (Αν λαμβάνετε έναν κωδικό σφάλματος που δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν τη σελίδα, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.)

Δεν χρησιμοποιείτε ακόμα τα Windows 10; Ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση των Windows 7 ή Windows 8.1.

Δοκιμή του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης


Αν εκτελείτε τα Windows 10, έκδοση 1607 ή μεταγενέστερη, το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης ίσως μπορέσει να σας βοηθήσει με την επανενεργοποίηση των Windows, σε περίπτωση που πραγματοποιήσατε πρόσφατα κάποια σημαντική αλλαγή υλικού (όπως αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας) ή εγκαταστήσατε εκ νέου τα Windows. 

Πρέπει να είστε διαχειριστής, για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης

Επίλυση κοινών σφαλμάτων


Ακολουθούν ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα σφάλματα ενεργοποίησης με πιθανές λύσεις για τα Windows 10Αν λαμβάνετε έναν κωδικό σφάλματος που δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν τη σελίδα, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.

Αν κάνατε αναβάθμιση στα Windows 10 δωρεάν και η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση των Windows 10. Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει βελτιώσεις στην ενεργοποίηση και στην αντιμετώπιση προβλημάτων σφαλμάτων ενεργοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διατηρείτε ενημερωμένα τα Windows, ανατρέξτε στο θέμα Windows Update: Συνήθεις ερωτήσεις.
 
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ενεργοποίησης στα Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση των Windows 10.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης των Windows 7 ή Windows 8.1, καθώς και πώς μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε μέσω τηλεφώνου, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση των Windows 7 ή Windows 8.1.
 
Σφάλμα Τι σημαίνει και πώς επιδιορθώνεται

Τα Windows ανέφεραν ότι το υλικό της συσκευής σας έχει αλλάξει.

0xC004F211

Μια άδεια χρήσης των Windows συσχετίζεται με το υλικό της συσκευής σας. Αν κάνετε σημαντικές αλλαγές στο υλικό, π.χ. αν αντικαταστήσετε τη μητρική πλακέτα, τα Windows δεν θα μπορέσουν να εντοπίσουν μια κατάλληλη άδεια χρήσης την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε τη συσκευή σας. Αν τα Windows ήταν προεγκατεστημένα στη συσκευή και κάνατε μια αλλαγή όπως είναι η αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας, τότε θα χρειαστείτε μια νέα άδεια χρήσης.

Για να αγοράσετε μια νέα άδεια χρήσης των Windows, επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση και κατόπιν επιλέξτε Μετάβαση στο Microsoft Store.
 Άνοιγμα ρυθμίσεων ενεργοποίησης

Αν έχετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows που χρησιμοποιήσατε στη συσκευή πριν από την αλλαγή του υλικού, καταχωρήστε τον επιλέγοντας Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση  και κατόπιν Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος

Επιπροσθέτως, η Microsoft παρέχει μια διαδρομή εξαίρεσης για τη μεταφορά μιας άδειας χρήσης των Windows μετά από μια αλλαγή υλικού. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε στον ίδιο λογαριασμό Microsoft προτού κάνετε την αλλαγή υλικού και να χρησιμοποιήσετε τη διαδρομή εξαίρεσης.  

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη διαδρομή εξαίρεσης, επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση  και κατόπιν επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων. Αν το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων δεν επιλύσει το πρόβλημα, θα εμφανιστεί μια σύνδεση για επανενεργοποίηση μετά από μια αλλαγή υλικού. Επιλέξτε τη για να ακολουθήσετε αυτήν τη διαδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επανενεργοποίηση των Windows 10 μετά από μια αλλαγή υλικού

Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη συσκευή δεν λειτούργησε με αυτήν την έκδοση των Windows. Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το κατάστημα ή την εταιρεία από όπου αγοράσατε τα Windows, να εισαγάγετε έναν άλλο αριθμό-κλειδί προϊόντος ή να μεταβείτε στο Store για να αγοράσετε γνήσια Windows.

0xC004F212 

Όταν επανεγκαθιστάτε τα Windows 10 χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή άδεια χρήσης, σας ζητείται να επιλέξετε την έκδοση που θα εγκατασταθεί. Αν επιλέξετε διαφορετική έκδοση από αυτήν για την οποία έχετε άδεια χρήσης, μπορεί να λάβετε αυτό το σφάλμα.  

Αν πιστεύετε ότι εγκαταστήσατε λανθασμένη έκδοση, επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση  και κατόπιν επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων. Αν το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων εντοπίσει μια έγκυρη ψηφιακή άδεια χρήσης των Windows 10 για μια έκδοση που δεν είναι εγκατεστημένη τη δεδομένη στιγμή, θα σας ενημερώσει και θα σας δείξει πώς να εγκαταστήσετε τη σωστή έκδοση.
 Άνοιγμα ρυθμίσεων ενεργοποίησης

Τα Windows ανέφεραν ότι δεν βρέθηκε αριθμός-κλειδί προϊόντος στη συσκευή σας. 

0xC004F213

Μια άδεια χρήσης των Windows συσχετίζεται με το υλικό της συσκευής σας. Αν κάνετε σημαντικές αλλαγές στο υλικό, π.χ. αν αντικαταστήσετε τη μητρική πλακέτα, τα Windows δεν θα μπορέσουν να εντοπίσουν μια κατάλληλη άδεια χρήσης την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε τη συσκευή σας. Αν τα Windows ήταν προεγκατεστημένα στη συσκευή και κάνατε μια αλλαγή όπως είναι η αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας, τότε θα χρειαστείτε μια νέα άδεια χρήσης.

Για να αγοράσετε μια νέα άδεια χρήσης των Windows, επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση και κατόπιν επιλέξτε Μετάβαση στο Microsoft Store
 Άνοιγμα ρυθμίσεων ενεργοποίησης

Αν έχετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows που χρησιμοποιήσατε στη συσκευή πριν από την αλλαγή του υλικού, καταχωρήστε τον επιλέγοντας Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση  και κατόπιν Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος

Επιπλέον, η Microsoft παρέχει μια διαδρομή εξαίρεσης για τη μεταφορά μιας άδειας χρήσης των Windows μετά από μια αλλαγή υλικού. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε στον ίδιο λογαριασμό Microsoft προτού κάνετε την αλλαγή υλικού και να χρησιμοποιήσετε τη διαδρομή εξαίρεσης.  

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη διαδρομή εξαίρεσης, επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση  και κατόπιν επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων. Αν το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων δεν επιλύσει το πρόβλημα, θα εμφανιστεί μια σύνδεση για επανενεργοποίηση μετά από μια αλλαγή υλικού. Επιλέξτε τη για να ακολουθήσετε αυτήν τη διαδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επανενεργοποίηση των Windows 10 μετά από μια αλλαγή υλικού

Προειδοποίηση "Η άδεια χρήσης των Windows θα λήξει σύντομα"

Αυτό μπορεί να συμβεί, αν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα-πελάτη με πολλαπλές άδειες χρήσης. Τα προγράμματα-πελάτες Windows 10 Pro με πολλές άδειες χρήσης χρησιμοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τα Windows 10 σε εκατοντάδες ή χιλιάδες υπολογιστές.

Σε αυτήν την περίπτωση, η ενεργοποίηση γίνεται συνήθως από την επιχείρησή σας και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του συστήματός σας για βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων λήξης αδειών χρήσης των Windows.

0x803f7001 

Αν εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος 0x803F7001, αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός μιας έγκυρης άδειας χρήσης των Windows 10 για την ενεργοποίηση των Windows στη συσκευή σας. Δείτε πώς θα ενεργοποιήσετε τα Windows:

 1. Επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση .
 2. Αν έχετε έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος, επιλέξτε Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων. Αν δεν έχετε έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος, επιλέξτε Μετάβαση στο Microsoft Store και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αγοράσετε μια ψηφιακή άδεια χρήσης για τα Windows.
  Άνοιγμα ρυθμίσεων ενεργοποίησης

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σας, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση του κωδικού σφάλματος 0x803F7001, ανατρέξτε στο θέμα Επίλυση σφάλματος ενεργοποίησης 0x803F7001 στα Windows 10.

0x800704cF

Αυτό το σφάλμα σημαίνει ότι δεν βρήκαμε έγκυρη άδεια χρήσης των Windows για τη συσκευή σας.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος για την ενεργοποίηση των Windows. Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται στο email επιβεβαίωσης που λάβατε μετά την αγορά των Windows, να περιλαμβάνεται στη συσκευασία που συνόδευε τη συσκευή σας ή στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας (COA) στο πίσω ή το κάτω μέρος της συσκευής σας.

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σας, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows.

Αν έχετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος, χρησιμοποιήστε τον για την ενεργοποίηση των Windows: 
 
 1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση .
 2. Επιλέξτε Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος και έπειτα εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων.
  Άνοιγμα ρυθμίσεων ενεργοποίησης
Αν έχετε πραγματοποιήσει μια σημαντική αλλαγή στο υλικό της συσκευής σας, όπως αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας, εκτελέστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης των Windows που βρίσκεται στη σελίδα ρυθμίσεων ενεργοποίησης. Λάβετε υπόψη ότι ίσως σας ζητηθεί να ακολουθήσετε εκ νέου τη διαδικασία ενεργοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης.
 
 
0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050
Αιτίες εμφάνισης αυτών των σφαλμάτων:
 
 • Εισαγάγατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση των Windows. Χρησιμοποιήστε έναν διαφορετικό αριθμό-κλειδί προϊόντος ή αγοράστε έναν νέο αριθμό-κλειδί προϊόντος.
 • Κάνατε αναβάθμιση στα Windows 10, αλλά οι διακομιστές ενεργοποίησης ήταν απασχολημένοι. Αν κάνατε αναβάθμιση από ένα ενεργοποιημένο αντίγραφο των Windows 7 ή Windows 8.1, το αντίγραφο των Windows 10 που διαθέτετε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να περιμένετε λίγο και έπειτα να επιλέξετε Ενεργοποίηση. Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα με την ενεργοποίηση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
 • Κάνατε αναβάθμιση στα Windows 10 χρησιμοποιώντας την προσφορά δωρεάν αναβάθμισης, αλλά τα Windows 10 δεν είναι ενεργοποιημένα μετά την επανεγκατάσταση. Το αντίγραφο των Windows 10 θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτόματα, εφόσον δεν έχετε κάνει σημαντικές αλλαγές υλικού στη συσκευή σας (όπως αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας). Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα με την ενεργοποίηση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
 
0xC004C003

Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανίζεται, επειδή ο αριθμός-κλειδί προϊόντος των Windows 10 που εισαγάγατε δεν είναι έγκυρος. Οι αριθμοί-κλειδιά προϊόντος είναι μοναδικοί και εκχωρούνται σε έναν συγκεκριμένο χρήστη για εγκατάσταση σε μία μόνο συσκευή. Αν ένας αριθμός-κλειδί έχει χρησιμοποιηθεί (ή έχει γίνει προσπάθεια χρήσης) σε πολλές συσκευή, τότε δεν είναι έγκυρος. Για να ενεργοποιήσετε τα Windows, θα πρέπει να παράσχετε έναν άλλο αριθμό-κλειδί των Windows ο οποίος να είναι μοναδικός για τη συσκευή σας.   

Αν αγοράσατε τη συσκευή από έναν μεταπωλητή των Windows 10 και ο αριθμός-κλειδί θα έπρεπε να είναι έγκυρος, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή. Αν αγοράσατε τη συσκευή με τα Windows 10 προεγκατεστημένα και λάβατε αυτό το σφάλμα ενεργοποίησης κατά την πρώτη εκκίνηση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής. 

Αν αντιμετωπίζετε διαφορετικό πρόβλημα με τη συσκευή από αυτά που εμφανίζονται παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής: 

 • Εκτελέστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης των Windows 10: επιλέξτε το κουμπί Έναρξη > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση  και κατόπιν επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων
  Άνοιγμα ρυθμίσεων ενεργοποίησης

 • Ελέγξτε αν έχετε τυπωμένο αντίγραφο του αριθμού-κλειδιού προϊόντος 25 χαρακτήρων των Windows που να μπορείτε να εισαγάγετε για να ενεργοποιήσετε τα Windows 10. 

 • Αν η συσκευή σας επισκευάστηκε πρόσφατα σε ανεξάρτητες εγκαταστάσεις επισκευής, επικοινωνήστε με τις εν λόγω εγκαταστάσεις για να ελέγξετε αν για τις επισκευές απαιτείται νέα άδεια χρήσης των Windows 10. 

 • Αν η συσκευή είναι καινούργια και δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της. 

0xC004F034
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν εισαγάγατε μη έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος ή αριθμό-κλειδί προϊόντος για διαφορετική έκδοση των Windows.
 
Εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος που αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows 10 που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας.
 
Αν τα Windows είναι εγκατεστημένα σε μια συσκευή που συνδέεται σε διακομιστή υπηρεσίας διαχείρισης κλειδιών (KMS), επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του οργανισμού σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης των Windows.
0xC004F210
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν καταχωρήσατε αριθμό-κλειδί προϊόντος για διαφορετική έκδοση των Windows από αυτήν που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας. Αυτό το σφάλμα ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί, αν έχετε κάνει προηγουμένως αναβάθμιση στα Windows 10, αλλά η τρέχουσα έκδοση των Windows που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας δεν αντιστοιχεί στην έκδοση της ψηφιακής άδειας.
 
Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος ο οποίος αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας ή να εγκαταστήσετε ξανά την έκδοση των Windows 10 που αντιστοιχεί στην ψηφιακή άδεια την οποία διαθέτετε.
 
Αν η συσκευή σας εκτελεί Windows 10 (έκδοση 1607 ή μεταγενέστερη), το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης μπορεί να σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε τη σωστή έκδοση των Windows στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης.
0xC004E016, 0xC004F210
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν εισαγάγατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για διαφορετική έκδοση των Windows. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η χρήση ενός αριθμού-κλειδιού προϊόντος της έκδοσης Enterprise των Windows 10 για την ενεργοποίηση των εκδόσεων Windows 10 Home ή Windows 10 Core.
 
Πληκτρολογήστε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος που να ταιριάζει με την έκδοση των Windows που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας ή αγοράστε ένα νέο αντίγραφο των Windows από το Microsoft Store.
0xC004FC03
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet ή αν οι ρυθμίσεις του τείχους προστασίας εμποδίζουν τα Windows να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής ενεργοποίησης.
 
Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet και ότι το τείχος προστασίας σας δεν αποκλείει την ενεργοποίηση των Windows. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε τα Windows μέσω τηλεφώνου. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε SLUI 04, επιλέξτε SLUI 04 από τη λίστα αποτελεσμάτων και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τα Windows.
 

 

0xC004E028 Ίσως δείτε αυτό το σφάλμα, αν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε μια συσκευή που βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ενεργοποίησης. Η συσκευή σας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αίτησης.
0x8007267C Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet ή αν ο διακομιστής ενεργοποίησης δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet και ότι το τείχος προστασίας σας δεν αποκλείει την ενεργοποίηση των Windows.
0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014 Αν ο διακομιστής ενεργοποίησης δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά, το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η υπηρεσία θα είναι και πάλι διαθέσιμη.
0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν ο αριθμός-κλειδί προϊόντος έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλη συσκευή ή χρησιμοποιείται σε περισσότερες συσκευές από αυτές που επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, αγοράστε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για καθεμία από τις συσκευές σας για να ενεργοποιήσετε τα Windows σε αυτές.
 
Αν χρησιμοποιείτε τα Windows 10, μπορείτε να αγοράσετε τα Windows από το Microsoft Store:
 
 1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση .
 2. Επιλέξτε Μετάβαση στο Microsoft Store και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αγοράσετε τα Windows 10.
  Άνοιγμα ρυθμίσεων ενεργοποίησης
 
0xC004F00F
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν εισαγάγατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για την έκδοση Enterprise των Windows, προκειμένου να ενεργοποιήσετε τα Windows 10 Home ή τα Windows 10 Pro. Εισαγάγετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος που αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows στη συσκευή σας.
 
0xC004C020
Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν μια άδεια χρήσης που έχει εκχωρηθεί μέσω προγράμματος χορήγησης πολλαπλών Αδειών Χρήσης (μια άδεια που έχει αγοράσει από τη Microsoft ένας οργανισμός για την εγκατάσταση των Windows σε πολλές συσκευές) χρησιμοποιήθηκε σε μεγαλύτερο αριθμό συσκευών από αυτόν που επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό αριθμό-κλειδί προϊόντος για να ενεργοποιήσετε τα Windows στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του οργανισμού σας.
0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B
 • Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν εισαγάγατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για την έκδοση Enterprise των Windows, προκειμένου να ενεργοποιήσετε τα Windows 10 Home ή τα Windows 10 Pro. Δοκιμάστε να εισαγάγετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος που αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows στη συσκευή σας.
 • Εναλλακτικά, αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή εργασίας σας, αλλά δεν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο του χώρου εργασίας σας. Αν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο του χώρου εργασίας σας και εξακολουθείτε να βλέπετε αυτό το σφάλμα, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του οργανισμού σας. 
 • Αν ο οργανισμός σας δεν διαθέτει υπεύθυνο υποστήριξης, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε ξανά τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σας:
 1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση
 2. Επιλέξτε Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος και έπειτα πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων που διαθέτετε.
  Άνοιγμα ρυθμίσεων ενεργοποίησης
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή
 Ενδέχεται να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
0x80072F8F
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν η ημερομηνία και η ώρα της συσκευής σας είναι εσφαλμένες ή τα Windows αντιμετωπίζουν πρόβλημα σύνδεσης με την ηλεκτρονική υπηρεσία ενεργοποίησης και δεν μπορούν να επαληθεύσουν τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σας.
 
Για να επαληθεύσετε την ημερομηνία και την ώρα, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις  > Ώρα και γλώσσα > Ημερομηνία και ώρα.
Επαλήθευση της ημερομηνίας και της ώρας στις Ρυθμίσεις
 
Για να ελέγξετε τη σύνδεσή σας στο Internet:
 1. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου και επιλέξτε Αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων δικτύου από τη λίστα των αποτελεσμάτων.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να διορθώσετε τυχόν προβλήματα με το δίκτυο.
Αν η αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου δεν εντόπισε κανένα πρόβλημα με τη σύνδεση δικτύου, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας για να δείτε αν αυτό θα διορθώσει το πρόβλημα.
 
0xC004E003
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί μετά την εγκατάσταση λογισμικού τρίτου μέρους το οποίο άλλαξε τα αρχεία συστήματος. Η ενεργοποίηση των Windows απαιτεί συγκεκριμένα αρχεία συστήματος για να ολοκληρώσει την ενεργοποίηση. Μπορείτε να προσπαθήσετε να επαναφέρετε τα αρχεία συστήματος σε προγενέστερο χρονικό σημείο. Αυτή η ενέργεια καταργεί οποιοδήποτε λογισμικό είχατε εγκαταστήσει μετά από αυτό το χρονικό σημείο χωρίς να επηρεάσει τα προσωπικά αρχεία σας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς από ένα σημείο επαναφοράς συστήματος στο θέμα Επιλογές αποκατάστασης στα Windows 10.
0x80004005
Επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση και κατόπιν επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων για να εκτελέσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης.
Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, ίσως χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα στο θέμα Επιλογές αποκατάστασης στα Windows 10.
0x87e10bc6
Παρουσιάστηκε σφάλμα με το διακομιστή ενεργοποίησης ή την υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης. Περιμένετε μερικά λεπτά και, στη συνέχεια, δοκιμάστε τα εξής βήματα αποκατάστασης άδειας χρήσης των Windows 10 Pro: επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων, για να εκτελέσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης.
Άνοιγμα ρυθμίσεων ενεργοποίησης
 
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, επιλέξτε Μετάβαση στο Microsoft Store για να ανοίξετε την εφαρμογή Microsoft Store. Αν η εφαρμογή Microsoft Store σάς ενημερώνει ότι παρουσιάστηκε πρόβλημα, επιλέξτε Προσπαθήστε ξανά. Μετά από μερικά λεπτά, θα πρέπει να εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο σας ευχαριστεί που ενεργοποιήσατε τα γνήσια Windows, ακολουθούμενο από ένα άλλο μήνυμα που δείχνει ότι τα Windows ενεργοποιήθηκαν.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης.
0x80070652

Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν τα στοιχεία της ενημέρωσης λείπουν ή είναι κατεστραμμένα στον υπολογιστή. Αυτό το σφάλμα μπορεί επίσης να εμφανιστεί εξαιτίας χαμηλής ταχύτητας σύνδεσης στο δίκτυο που λαμβάνεται από το σύστημα.

Χρησιμοποιήστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Update, για να ελέγξετε αν έχουν καταστραφεί ή λείπουν ενημερώσεις ή στοιχεία. Η εκτέλεση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιλύσετε το πρόβλημα.

Επίσης, ελέγξτε την ισχύ της σύνδεσής σας στο Internet.

Όλοι οι άλλοι κωδικοί σφάλματος Μεταβείτε στη Βοήθεια για τα Windows, καταχωρήστε τον κωδικό σφάλματος στο πλαίσιο Αναζήτηση βοήθειας επάνω δεξιά και εκτελέστε την αναζήτηση. Περιηγηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης προσεκτικά, για να βεβαιωθείτε ότι θα δοκιμάσετε μόνο εκείνα που ισχύουν για την περίπτωσή σας.