Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows

Ισχύει για: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την ενεργοποίηση των Windows 10; Δοκιμάστε αυτά τα βήματα, για να επιλύσετε τα σφάλματα ενεργοποίησης:
 
 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενημερωμένη και εκτελεί τα Windows 10, έκδοση 1607, ή νεότερη έκδοση. Μάθετε πώς να ενημερώσετε τα Windows 10.
 2. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης, για να επιλύσετε απλά σφάλματα. Δείτε τις παρακάτω οδηγίες για περισσότερες λεπτομέρειες.
 3. Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται κάποιο σφάλμα, ελέγξτε τη λίστα με τους κωδικούς σφάλματος παρακάτω και ακολουθήστε τα προτεινόμενα βήματα για να το επιλύσετε.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το σφάλμα δεν έχει αλλάξει. Ορισμένες φορές, όταν εκτελέσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης ή προσπαθήσετε να κάνετε την ενεργοποίηση, ο κωδικός σφάλματος και το μήνυμα μπορεί να αλλάξουν. Αν έχει αλλάξει, αναζητήστε τον νέο κωδικό παρακάτω και ακολουθήστε τα προτεινόμενα βήματα.

Χρήση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης


Αν εκτελείτε τα Windows 10, έκδοση 1607 ή μεταγενέστερη, το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης ίσως μπορεί να σας βοηθήσει με την επανενεργοποίηση των Windows, σε περίπτωση που πραγματοποιήσατε πρόσφατα κάποια σημαντική αλλαγή υλικού (όπως αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας) ή εγκαταστήσατε εκ νέου τα Windows. 

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση  και κατόπιν επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρέπει να είστε διαχειριστής, για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης.

Επίλυση κοινών σφαλμάτων


Αν το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης δεν μπορέσει να επιλύσει το σφάλμα, μπορείτε να δοκιμάσετε να το επιλύσετε μόνοι σας. Ακολουθούν ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows 10 σε συνδυασμό με λύσεις για την πιθανή επιδιόρθωσή τους.

Αν κάνατε αναβάθμιση στα Windows 10 δωρεάν και ο υπολογιστής σας δεν είναι ενεργοποιημένος, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση των Windows 10. Έχουμε εφαρμόσει βελτιώσεις στην ενεργοποίηση και στην αντιμετώπιση προβλημάτων σφαλμάτων ενεργοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διατηρείτε ενημερωμένα τα Windows, ανατρέξτε στο θέμα Windows Update: Συνήθεις ερωτήσεις.
 
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ενεργοποίησης στα Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση στα Windows 10.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης των Windows 7 ή Windows 8.1, καθώς και πώς μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε μέσω τηλεφώνου, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση των Windows 7 ή Windows 8.1.
 
Σφάλμα Τι σημαίνει και πώς επιδιορθώνεται

Τα Windows ανέφεραν ότι το υλικό της συσκευής σας έχει αλλάξει.

0xC004F211

Μια άδεια χρήσης των Windows συσχετίζεται με το υλικό του υπολογιστή σας. Αν κάνετε σημαντικές αλλαγές στο υλικό, π.χ. αν αντικαταστήσετε τη μητρική πλακέτα, τα Windows δεν θα μπορέσουν να εντοπίσουν μια κατάλληλη άδεια χρήσης την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Αν τα Windows ήταν προεγκατεστημένα στον υπολογιστή και κάνατε μια αλλαγή όπως είναι η αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας, τότε θα χρειαστείτε μια νέα άδεια χρήσης.

Για να αγοράσετε μια νέα άδεια χρήσης των Windows, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση και κατόπιν επιλέξτε Μετάβαση στο Microsoft Store.  

Αν έχετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows που χρησιμοποιήσατε στον υπολογιστή πριν από την αλλαγή του υλικού, καταχωρήστε τον, επιλέγοντας το κουμπί Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση  και κατόπιν Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος

Επιπλέον, η Microsoft παρέχει μια διαδρομή εξαίρεσης για τη μεταφορά μιας άδειας χρήσης των Windows μετά από μια αλλαγή υλικού. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε στον ίδιο λογαριασμό Microsoft προτού κάνετε την αλλαγή υλικού και να χρησιμοποιήσετε τη διαδρομή εξαίρεσης.  

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη διαδρομή εξαίρεσης, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση  και κατόπιν επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων. Αν το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων δεν επιλύσει το πρόβλημα, θα εμφανιστεί μια σύνδεση για επανενεργοποίηση μετά από μια αλλαγή υλικού. Επιλέξτε τη για να ακολουθήσετε αυτήν τη διαδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επανενεργοποίηση των Windows 10 μετά από μια αλλαγή υλικού

Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον υπολογιστή δεν λειτούργησε με αυτήν την έκδοση των Windows. Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το κατάστημα ή την εταιρεία από όπου αγοράσατε τα Windows, να εισαγάγετε έναν άλλο αριθμό-κλειδί προϊόντος ή να μεταβείτε στο Store για να αγοράσετε γνήσια Windows.

0xC004F212 

Όταν επανεγκαθιστάτε τα Windows 10 χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή άδεια χρήσης, σας ζητείται να επιλέξετε την έκδοση που θα εγκατασταθεί. Αν επιλέξετε διαφορετική έκδοση από αυτήν για την οποία έχετε άδεια χρήσης, μπορεί να λάβετε το παραπάνω σφάλμα.  

Αν πιστεύετε ότι εγκαταστήσατε λανθασμένη έκδοση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση  και κατόπιν επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων. Αν το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων εντοπίσει μια έγκυρη ψηφιακή άδεια χρήσης των Windows 10 για μια έκδοση που δεν είναι εγκατεστημένη τη δεδομένη στιγμή, θα σας ενημερώσει και θα σας δείξει πώς να εγκαταστήσετε τη σωστή έκδοση. 

Τα Windows ανέφεραν ότι δεν βρέθηκε αριθμός-κλειδί προϊόντος στη συσκευή σας. 

0xC004F213

Μια άδεια χρήσης των Windows συσχετίζεται με το υλικό του υπολογιστή σας. Αν κάνετε σημαντικές αλλαγές στο υλικό, π.χ. αν αντικαταστήσετε τη μητρική πλακέτα, τα Windows δεν θα μπορέσουν να εντοπίσουν μια κατάλληλη άδεια χρήσης την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Αν τα Windows ήταν προεγκατεστημένα στον υπολογιστή και κάνατε μια αλλαγή όπως είναι η αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας, τότε θα χρειαστείτε μια νέα άδεια χρήσης.

Για να αγοράσετε μια νέα άδεια χρήσης των Windows, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση και κατόπιν επιλέξτε Μετάβαση στο Microsoft Store.  

Αν έχετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows που χρησιμοποιήσατε στον υπολογιστή πριν από την αλλαγή του υλικού, καταχωρήστε τον, επιλέγοντας το κουμπί Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση  και κατόπιν Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος

Επιπλέον, η Microsoft παρέχει μια διαδρομή εξαίρεσης για τη μεταφορά μιας άδειας χρήσης των Windows μετά από μια αλλαγή υλικού. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε στον ίδιο λογαριασμό Microsoft προτού κάνετε την αλλαγή υλικού και να χρησιμοποιήσετε τη διαδρομή εξαίρεσης.  

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη διαδρομή εξαίρεσης, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση  και κατόπιν επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων. Αν το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων δεν επιλύσει το πρόβλημα, θα εμφανιστεί μια σύνδεση για επανενεργοποίηση μετά από μια αλλαγή υλικού. Επιλέξτε τη για να ακολουθήσετε αυτήν τη διαδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επανενεργοποίηση των Windows 10 μετά από μια αλλαγή υλικού

0x803f7001 

Αν εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος 0x803F7001, αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός μιας έγκυρης άδειας χρήσης των Windows 10 για την ενεργοποίηση των Windows στον υπολογιστή σας. Δείτε πώς θα ενεργοποιήσετε τα Windows:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση .
 2. Αν έχετε έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος, επιλέξτε Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων. Αν δεν έχετε έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος, επιλέξτε Μετάβαση στο Microsoft Store και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αγοράσετε μια ψηφιακή άδεια χρήσης για τα Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση του κωδικού σφάλματος 0x803F7001, ανατρέξτε στο θέμα Επίλυση σφάλματος ενεργοποίησης 0x803F7001 στα Windows 10.

0x800704cF

Αυτό το σφάλμα σημαίνει ότι δεν βρήκαμε έγκυρη άδεια χρήσης των Windows για τον υπολογιστή σας.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος για την ενεργοποίηση των Windows. Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται στο email επιβεβαίωσης που λάβατε μετά την αγορά των Windows, να περιλαμβάνεται στη συσκευασία που συνόδευε τον υπολογιστή σας ή στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας (COA) στο πίσω ή το κάτω μέρος του υπολογιστή σας.

Αν έχετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος, χρησιμοποιήστε τον για την ενεργοποίηση των Windows: 
 
 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση .
 2. Επιλέξτε Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος και έπειτα εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων.
 
Αν έχετε πραγματοποιήσει μια σημαντική αλλαγή στο υλικό της συσκευής σας, όπως αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας, εκτελέστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης των Windows που βρίσκεται στη σελίδα ρυθμίσεων ενεργοποίησης. Λάβετε υπόψη ότι ίσως σας ζητηθεί να ακολουθήσετε εκ νέου τη διαδικασία ενεργοποίησης.
 
 
0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050
Αιτίες εμφάνισης αυτών των σφαλμάτων:
 
 • Εισαγάγατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση των Windows. Χρησιμοποιήστε έναν διαφορετικό αριθμό-κλειδί προϊόντος ή αγοράστε έναν νέο αριθμό-κλειδί προϊόντος.
 • Κάνατε αναβάθμιση σε Windows 10, αλλά οι διακομιστές ενεργοποίησης ήταν απασχολημένοι. Αν κάνατε αναβάθμιση από ένα ενεργοποιημένο αντίγραφο των Windows 7 ή Windows 8.1, το αντίγραφο των Windows 10 θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να περιμένετε λίγο και έπειτα να επιλέξετε Ενεργοποίηση. Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα με την ενεργοποίηση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
 • Κάνατε αναβάθμιση σε Windows 10 χρησιμοποιώντας την προσφορά δωρεάν αναβάθμισης, αλλά τα Windows 10 δεν είναι ενεργοποιημένα μετά την επανεγκατάσταση. Το αντίγραφο των Windows 10 θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτόματα, εφόσον δεν έχετε κάνει σημαντικές αλλαγές υλικού στη συσκευή σας (όπως αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας). Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα με την ενεργοποίηση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
 
0xC004C003

Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανίζεται, επειδή ο αριθμός-κλειδί προϊόντος των Windows 10 που εισαγάγατε δεν είναι έγκυρος. Οι αριθμοί-κλειδιά προϊόντος είναι μοναδικοί και εκχωρούνται σε έναν συγκεκριμένο χρήστη για εγκατάσταση σε έναν μόνο υπολογιστή. Αν ένας αριθμός-κλειδί έχει χρησιμοποιηθεί (ή έχει γίνει προσπάθεια χρήσης) σε πολλούς υπολογιστές, τότε δεν είναι έγκυρος. Για να ενεργοποιήσετε τα Windows, θα πρέπει να παράσχετε έναν άλλο αριθμό-κλειδί των Windows ο οποίος να είναι μοναδικός για τον υπολογιστή σας.   

Αν αγοράσατε τον υπολογιστή από έναν μεταπωλητή των Windows 10 και ο αριθμός-κλειδί θα έπρεπε να είναι έγκυρος, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή. Αν αγοράσατε τον υπολογιστή με τα Windows 10 προεγκατεστημένα και λάβατε αυτό το σφάλμα ενεργοποίησης κατά την πρώτη εκκίνηση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή. 

Αν αντιμετωπίζετε διαφορετικό πρόβλημα με τον υπολογιστή από αυτά που εμφανίζονται παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής: 

 • Εκτελέστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης των Windows 10: Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , έπειτα Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση  και κατόπιν επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Ελέγξτε αν έχετε τυπωμένο αντίγραφο του αριθμού-κλειδιού προϊόντος 25 χαρακτήρων των Windows που να μπορείτε να εισαγάγετε για να ενεργοποιήσετε τα Windows 10. 

 • Αν ο υπολογιστής σας επισκευάστηκε πρόσφατα σε ανεξάρτητες εγκαταστάσεις επισκευής, επικοινωνήστε με τις εν λόγω εγκαταστάσεις για να ελέγξετε αν για τις επισκευές απαιτείται νέα άδεια χρήσης των Windows 10. 

 • Αν ο υπολογιστής είναι καινούργιος και δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του. 

0xC004F034
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν εισαγάγατε μη έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος ή αριθμό-κλειδί προϊόντος για διαφορετική έκδοση των Windows.
 
Εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος που αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows 10 που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας.
 
Αν τα Windows είναι εγκατεστημένα σε μια συσκευή που συνδέεται σε διακομιστή υπηρεσίας διαχείρισης κλειδιών (KMS), επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του οργανισμού σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης των Windows.
0xC004F210
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν καταχωρήσατε αριθμό-κλειδί προϊόντος για διαφορετική έκδοση των Windows από αυτήν που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας. Αυτό το σφάλμα ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί, αν έχετε κάνει προηγουμένως αναβάθμιση σε Windows 10, αλλά η τρέχουσα έκδοση των Windows που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας δεν αντιστοιχεί στην έκδοση της ψηφιακής άδειας.
 
Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος ο οποίος αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας ή να εγκαταστήσετε ξανά την έκδοση Windows 10 που αντιστοιχεί στην ψηφιακή άδεια την οποία διαθέτετε.
 
Αν η συσκευή σας εκτελεί Windows 10 (έκδοση 1607 ή μεταγενέστερη), το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης μπορεί να σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε τη σωστή έκδοση των Windows στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης.
0xC004E016, 0xC004F210
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν εισαγάγατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για διαφορετική έκδοση των Windows. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η χρήση ενός αριθμού-κλειδιού προϊόντος της έκδοσης Enterprise των Windows 10 για την ενεργοποίηση των εκδόσεων Windows 10 Home ή Windows 10 Core.
 
Πληκτρολογήστε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος που να ταιριάζει με την έκδοση των Windows που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας ή αγοράστε ένα νέο αντίγραφο των Windows από το Microsoft Store.
0xC004FC03
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet ή αν οι ρυθμίσεις του τείχους προστασίας εμποδίζουν τα Windows να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής ενεργοποίησης.
 
Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet και ότι το τείχος προστασίας σας δεν αποκλείει την ενεργοποίηση των Windows. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε τα Windows μέσω τηλεφώνου.
 
Πληκτρολογήστε SLUI 04 στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε SLUI 04 και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τα Windows.
 

 

0xC004E028 Ίσως δείτε αυτό το σφάλμα, αν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε μια συσκευή που βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ενεργοποίησης. Η συσκευή σας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αίτησης.
0x8007267C Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet ή αν ο διακομιστής ενεργοποίησης δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet και ότι το τείχος προστασίας σας δεν αποκλείει την ενεργοποίηση των Windows.
0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014 Αν ο διακομιστής ενεργοποίησης δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά, το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η υπηρεσία θα είναι και πάλι διαθέσιμη.
0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν ο αριθμός-κλειδί προϊόντος έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλο υπολογιστή ή χρησιμοποιείται σε περισσότερους υπολογιστές από αυτούς που επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, αγοράστε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για κάθε έναν από τους υπολογιστές σας για να ενεργοποιήσετε τα Windows σε αυτούς.
 
Αν χρησιμοποιείτε τα Windows 10, μπορείτε να αγοράσετε τα Windows από το Microsoft Store:
 
 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση .
 2. Επιλέξτε Μετάβαση στο Microsoft Store και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αγοράσετε τα Windows 10.
 
0xC004F00F
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν εισαγάγατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για την έκδοση Enterprise των Windows, προκειμένου να ενεργοποιήσετε τα Windows 10 Home ή τα Windows 10 Pro. Εισαγάγετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος που αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows στη συσκευή σας.
 
0xC004C020
Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν μια άδεια χρήσης που έχει εκχωρηθεί μέσω προγράμματος χορήγησης πολλαπλών Αδειών Χρήσης (μια άδεια που έχει αγοράσει από τη Microsoft ένας οργανισμός για την εγκατάσταση των Windows σε πολλούς υπολογιστές) χρησιμοποιήθηκε σε μεγαλύτερο αριθμό υπολογιστών από αυτόν που επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό αριθμό-κλειδί προϊόντος για να ενεργοποιήσετε τα Windows στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του οργανισμού σας.
0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B
 • Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν εισαγάγατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για την έκδοση Enterprise των Windows, προκειμένου να ενεργοποιήσετε τα Windows 10 Home ή τα Windows 10 Pro. Δοκιμάστε να εισαγάγετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος που αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows στη συσκευή σας.
 • Εναλλακτικά, αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή εργασίας σας, αλλά δεν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο του χώρου εργασίας σας. Αν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο του χώρου εργασίας σας και εξακολουθείτε να βλέπετε αυτό το σφάλμα, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του οργανισμού σας. 
 • Αν ο οργανισμός σας δεν διαθέτει υπεύθυνο υποστήριξης, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε ξανά τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σας:
 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση
 2. Επιλέξτε Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος και έπειτα πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων που διαθέτετε.
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή
 Ενδέχεται να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
0x80072F8F
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί, αν η ημερομηνία και η ώρα του υπολογιστή είναι εσφαλμένες ή τα Windows αντιμετωπίζουν πρόβλημα σύνδεσης με την ηλεκτρονική υπηρεσία ενεργοποίησης και δεν μπορούν να επαληθεύσουν τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σας.
 
Για να επαληθεύσετε την ημερομηνία και την ώρα, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ώρα και γλώσσα > Ημερομηνία και ώρα.
 
Για να ελέγξετε τη σύνδεσή σας στο Internet:
 1. Πληκτρολογήστε αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και έπειτα επιλέξτε Αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων δικτύου.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να διορθώσετε τυχόν προβλήματα με το δίκτυο.
Αν η αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου δεν εντόπισε κανένα πρόβλημα με τη σύνδεση δικτύου, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας για να δείτε αν αυτό θα διορθώσει το πρόβλημα.
 
0xC004E003
Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί μετά την εγκατάσταση λογισμικού τρίτου μέρους το οποίο άλλαξε τα αρχεία συστήματος. Η ενεργοποίηση των Windows απαιτεί συγκεκριμένα αρχεία συστήματος για να ολοκληρώσει την ενεργοποίηση. Μπορείτε να προσπαθήσετε να επαναφέρετε τα αρχεία συστήματος σε προγενέστερο χρονικό σημείο. Αυτή η ενέργεια καταργεί οποιοδήποτε λογισμικό είχατε εγκαταστήσει μετά από αυτό το χρονικό σημείο χωρίς να επηρεάσει τα προσωπικά αρχεία σας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς από ένα σημείο επαναφοράς συστήματος στο θέμα Επιλογές αποκατάστασης στα Windows 10.
0x80004005
Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση και κατόπιν επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων για να εκτελέσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης.
 
Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, ίσως χρειαστεί να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα στο θέμα Επιλογές αποκατάστασης στα Windows 10.
0x87e10bc6
Παρουσιάστηκε σφάλμα με το διακομιστή ενεργοποίησης ή την υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης. Περιμένετε μερικά λεπτά και, στη συνέχεια, δοκιμάστε τα εξής βήματα αποκατάστασης άδειας χρήσης των Windows 10 Pro: Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , κατόπιν επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων για να εκτελέσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης.
 
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, επιλέξτε Μετάβαση στο Microsoft Store για να ανοίξετε την εφαρμογή Microsoft Store. Αν η εφαρμογή Microsoft Store σάς ενημερώνει ότι παρουσιάστηκε πρόβλημα, επιλέξτε Προσπαθήστε ξανά. Μετά από μερικά λεπτά, θα πρέπει να εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο σας ευχαριστεί που ενεργοποιήσατε τα γνήσια Windows, ακολουθούμενο από ένα άλλο μήνυμα που δείχνει ότι τα Windows ενεργοποιήθηκαν.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης.