Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Outlook, θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες. 

Σημείωση: Η AOL ανακοίνωσε πρόσφατα προσεχείς αλλαγές που επηρεάζουν τους πελάτες που χρησιμοποιούν το Outlook ή άλλα προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου κατασκευαστή για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου AOL. Για τα βήματα επαλήθευσης των ρυθμίσεων του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ανατρέξτε στην ενότητα Ενημέρωση ρυθμίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου AOL παρακάτω.

Επιλέξτε οποιαδήποτε επικεφαλίδα παρακάτω και θα ανοίξει για να σας δείξει περισσότερες πληροφορίες:

Εάν αναμένατε το Outlook να συγχρονίσει υπάρχοντα μηνύματα και τους προσαρμοσμένους φακέλους αλληλογραφίας και δεν εμφανίζονται, ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον σωστό τύπο λογαριασμού για τον λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, μια διεύθυνση Hotmail.com ή Outlook.com θα πρέπει να χρησιμοποιεί το Outlook.com ως τύπο λογαριασμού και όχι το Exchange ή το Microsoft 365.

Εάν προσπαθήσετε να προσθέσετε έναν λογαριασμό IMAP στο Outlook, για παράδειγμα έναν λογαριασμό Gmail, λογαριασμό Apple, λογαριασμό Yahoo ή έναν λογαριασμό από την τοπική υπηρεσία παροχής Internet που χρησιμοποιείτε και δεν σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Βεβαιωθείτε ότι, στη σελίδα λεπτομερειών IMAP, το στοιχείο Να απαιτείται ασφαλής έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση (SPA) είναι μη επιλεγμένο.Ρυθμίσεις IMAP, μη επιλεγμένο SPA

Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα

 1. Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου πατώντας το πλήκτρο των Windows, πληκτρολογώντας "Πίνακας ελέγχου" και επιλέγοντας τον Πίνακα ελέγχου στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία.

 3. Επιλέξτε Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου...

 4. Στην καρτέλα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιλέξτε Δημιουργία.

 5. Εισαγάγετε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, στη συνέχεια, τον κωδικό πρόσβασής σας στα πλαίσια Κωδικός πρόσβασης και Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια, επιλέξτε Next.

 6. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού σας. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας μία φορά ακόμη.

 7. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του λογαριασμού, επιλέξτε Τέλος.

Εάν το Outlook δεν μπορεί να βρει τις ρυθμίσεις για το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος κατά τη ρύθμιση, σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε το λογαριασμό σας με μη αυτόματο τρόπο.

Σημαντικό: Η μη αυτόματη ρύθμιση δεν είναι δυνατή για τους λογαριασμούς του Microsoft 365 ή του Exchange Server, εκτός και εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε POP ή IMAP για να συνδεθείτε σε αυτούς τους λογαριασμούς. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για να προσδιορίσετε εάν η πρόσβαση POP ή IMAP είναι ενεργοποιημένη για το λογαριασμό σας.

Μη αυτόματη ρύθμιση του λογαριασμού σας

Γραμμή

Βήμα 1
Επιλέξτε Αρχείο. Στην περιοχή Πληροφορίες λογαριασμού, επιλέξτε Προσθήκη λογαριασμού.

Προσθήκη νέου λογαριασμού

Γραμμή

Βήμα 2
Επιλέξτε Επιλογές για προχωρημένους > Να επιτρέπεται η ρύθμιση του λογαριασμού μου με μη αυτόματο τρόπο.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές για προχωρημένους".

Γραμμή

Βήμα 3
Επιλέξτε POP ή IMAP.

Επιλογή του τύπου λογαριασμού σας κατά τη μη αυτόματη ρύθμιση ενός λογαριασμού αλληλογραφίας στο Outlook

Γραμμή

Βήμα 4
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης λογαριασμού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.

Παράθυρο διαλόγου "Ρύθμιση λογαριασμού", σελίδα κωδικού πρόσβασης.

Γραμμή

Βήμα 5
Εάν η ρύθμιση αποτύχει, επιλέξτε Αλλαγή λογαριασμού Ρυθμίσεις. Ενημερώστε τις πληροφορίες λογαριασμού με τις πληροφορίες που λάβατε από την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή από το θέμα Αναφορά ονόματος διακομιστή POP και IMAP. Επιλέξτε Σύνδεση.

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά την προσθήκη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.

Γραμμή

Βήμα 6
Επιλέξτε Τέλος για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Outlook.

Σημάδι ελέγχου

Εάν το Outlook επανειλημμένα σάς ζητά έναν κωδικό πρόσβασης κατά τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο caps lock δεν είναι ενεργοποιημένο. Στους κωδικούς πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Επίσης, αυτό μπορεί να συμβεί εάν δεν έχετε πληκτρολογήσει σωστά το όνομα χρήστη. Το όνομα χρήστη είναι η πλήρης διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για παράδειγμα tony@contoso.com.

Εάν έχετε στείλει και λάβει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Outlook στο παρελθόν με επιτυχία και τώρα το Outlook σάς ζητά επανειλημμένα να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορεί να έχει συμβεί ένα από τα δύο ακόλουθα.

 • Αλλάξατε τον κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα, στο Gmail και δεν έχετε ενημερώσει το Outlook.

 • Ο κωδικός πρόσβασής σας έχει λήξει. Πολλοί εταιρικοί λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαθέτουν πολιτικές που απαιτούν να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Για να ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασης στο Outlook, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή ή ενημέρωση του κωδικού πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο κωδικός πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι αποθηκευμένος στο Outlook. Ωστόσο, εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας στην υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να επισκεφθείτε την τοποθεσία Web ή την υπηρεσία βοήθειας του παρόχου ή να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν λογαριασμό Yahoo!, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας στην τοποθεσία Yahoo.com. Αφού έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής σας στην υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασης στο Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή ή ενημέρωση κωδικού πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπάρχουν αρκετά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να κάνετε.

 • Αναζητήστε την ένδειξη Εργασία χωρίς σύνδεση στο κάτω μέρος του παραθύρου του Outlook. Εάν βλέπετε αυτό το κείμενο, επιλέξτε την καρτέλα Αποστολή/Λήψη στο επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Εργασία χωρίς σύνδεση για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χωρίς σύνδεση.

 • Εάν δεν εργάζεστε χωρίς σύνδεση, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και δείτε εάν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet. Εάν όχι, ελέγξτε τη σύνδεση του δικτύου σας.

 • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας σε σχέση με τις πληροφορίες στο άρθρο Αναφορά ονόματος διακομιστή POP και IMAP. Ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή ή ενημέρωση του κωδικού πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για βοήθεια σχετικά με το πώς μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

Εάν τα μηνύματά σας έχουν κολλήσει στα εξερχόμενα ή δεν φτάνουν στους προβλεπόμενους παραλήπτες, ανατρέξτε στο θέμα Διόρθωση μηνυμάτων που έχουν κολλήσει στα εξερχόμενα.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πολλές διαθέσιμες εκδόσεις του Outlook. Εάν οι εικόνες σε αυτά τα θέματα δεν συμφωνούν με αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας, ίσως χρησιμοποιείτε μια διαφορετική έκδοση του Outlook. Ανατρέξτε στο θέμα Ποια έκδοση του Outlook έχω; για περισσότερες πληροφορίες.

Στις 7 Νοεμβρίου 2017, η AOL θα πραγματοποιήσει αλλαγές στις ρυθμίσεις λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, για να προσφέρει μια πιο ασφαλή εμπειρία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πελάτες. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις λογαριασμού σας και να βεβαιωθείτε ότι θα μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό AOL που έχετε μετά τις 7 Νοεμβρίου 2017.

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook για υπολογιστή:

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Ρυθμίσεις λογαριασμού > Ρυθμίσεις λογαριασμού.

 2. Επιλέξτε τον λογαριασμό AOL που έχετε από τη λίστα στην καρτέλα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

 3. Στο πλαίσιο "Ρυθμίσεις λογαριασμού POP και IMAP", επιλέξτε Περισσότερες ρυθμίσεις.

 4. Επιλέξτε την καρτέλα Διακομιστής εξερχομένων και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου με την ονομασία Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας). Εάν όχι, επιλέξτε το.

 5. Επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρημένους και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις παρακάτω ρυθμίσεις, εάν έχετε έναν λογαριασμό IMAP:

  • Διακομιστής εισερχομένων (IMAP): 993

  • Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης: SSL/TLS ή SSL

  • Διακομιστής εξερχομένων (SMTP): 465 ή 587

  • Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης: SSL/TLS, SSL, TLS ή Αυτόματα

Εάν έχετε έναν λογαριασμό POP, οι επιλογές θα είναι λίγο διαφορετικές. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αυτές τις ρυθμίσεις:

 • Διακομιστής εισερχομένων (POP): 995

 • Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης: SSL/TLS (ή SSL)

 • Διακομιστής εξερχομένων (SMTP): 465 ή 587

 • Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης: SSL/TLS, SSL, TLS ή Αυτόματα

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook 2007:

 1. Επιλέξτε Εργαλεία > Ρυθμίσεις λογαριασμού.

 2. Επιλέξτε τον λογαριασμό AOL που έχετε από τη λίστα στην καρτέλα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

 3. Στο πλαίσιο "Ρυθμίσεις λογαριασμού POP και IMAP", επιλέξτε Περισσότερες ρυθμίσεις.

 4. Επιλέξτε την καρτέλα Διακομιστής εξερχομένων και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.

 5. Επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρημένους και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις παρακάτω ρυθμίσεις, εάν έχετε έναν λογαριασμό IMAP:

  • Διακομιστής εισερχομένων (IMAP): 993

  • Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης: SSL

  • Διακομιστής εξερχομένων (SMTP): 465

  • Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης: SSL ή TLS

Εάν έχετε έναν λογαριασμό POP, οι επιλογές θα είναι λίγο διαφορετικές. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αυτές τις ρυθμίσεις:

 • Διακομιστής εισερχομένων (POP): 995

 • Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης: SSL/TLS

 • Διακομιστής εξερχομένων (SMTP): 465 ή 587

 • Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης: SSL ή TLS

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που δεν λύνεται με κάποια από τις παραπάνω επιλογές, θα θέλαμε να το γνωρίζουμε. Κάντε κύλιση προς τα κάτω, στο κάτω μέρος της σελίδας, επιλέξτε "Ναι" ή "Όχι" στο πλαίσιο Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες και στείλτε μας μια σημείωση με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Την έκδοση του Outlook που έχετε

 • Τον τύπο του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσπαθείτε να ρυθμίσετε (Outlook.com, Microsoft 365, Exchange ή άλλο)

 • Το κείμενο τυχόν μηνυμάτων σφάλματος που βλέπετε

 • Μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος

Ενημερώνουμε αυτήν τη σελίδα κάθε μήνα και θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι συμπεριλαμβάνουμε όλα τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που χρειάζεστε. 

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×