Πίνακας περιεχομένων
×
Διαχείριση εφαρμογών του Office και του Microsoft 365

Δείτε και διαχειριστείτε όλες τις συνδρομές σας στη Microsoft από ένα σημείο, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού σας στο Microsoft 365. Οι λεπτομέρειες χρέωσης για τη συνδρομή σας εξαρτώνται από το αν έχετε ένα πρόγραμμα τουMicrosoft 365 για Οικιακή χρήση ή του Microsoft 365 για Επιχειρήσεις. Εάν έχετε ένα πρόγραμμα του Microsoft 365 για Επιχειρήσεις, πρέπει να είστε ο διαχειριστής του Microsoft 365 για να διαχειριστείτε τις πληρωμές και τις χρεώσεις της συνδρομής του οργανισμού σας.

Δεν είστε βέβαιοι ποιο πρόγραμμα έχετε;

Συμβουλή: Εάν αγοράσατε το Office μέσω ενός εταιρικού προγράμματος προνομίων, ανατρέξτε στο θέμα Office μέσω του προγράμματος οικιακής χρήσης (HUP).

Microsoft 365 για Οικιακή χρήση

Εάν το προϊόν Office που διαθέτετε είναι ένα από τα παρακάτω, διαθέτετε ένα προϊόν Microsoft 365 για Οικιακή χρήση. Αυτό μπορεί να είναι μια συνδρομή του Microsoft 365 ή μια εφάπαξ αγορά του Office ή μια μεμονωμένη εφαρμογή Office. Αυτά τα προϊόντα συνήθως σχετίζονται με έναν προσωπικό λογαριασμό Microsoft.

Microsoft 365 συνδρομές: Τα ακόλουθα προϊόντα περιλαμβάνουν τις πλήρως εγκατεστημένες εφαρμογές του Office.

  Microsoft 365 για Οικογένειες
  Microsoft 365 για Προσωπική χρήση

Εκδόσεις του Office 2019, του Office 2016 ή του Office 2013 που είναι διαθέσιμες ως εφάπαξ αγορές: Τα ακόλουθα προϊόντα περιλαμβάνουν τις πλήρως εγκατεστημένες εφαρμογές του Office.

  Office Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές
  Office Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις
  Office Professional

Οι μεμονωμένες εφαρμογές του Office 2019, 2016 ή του Office 2013 διατίθενται ως εφάπαξ αγορές

  Word
  Excel
  PowerPoint
  OneNote*
  Outlook
  Access
  Publisher
  Project
  Visio

Συμβουλή: * Η έκδοση υπολογιστή του OneNote είναι μόνο διαθέσιμες στις εκδόσεις 2016 και 2013. Ξεκινώντας με την κυκλοφορία του Office 2019, το OneNote για Windows 10 είναι η προεπιλεγμένη OneNoteεμπειρία του Microsoft 365 για πελάτες του Office 2019. Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις.

Microsoft 365 για Επιχειρήσεις

Εάν το προϊόν Office που διαθέτετε είναι ένα από τα παρακάτω, διαθέτετε ένα προϊόν Microsoft 365 για Επιχειρήσεις. Αυτά τα προϊόντα συνήθως σχετίζονται με έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό και η άδεια χρήσης του Office (αν η συνδρομή σας διαθέτει μία) προήλθε από τον οργανισμό που εργάζεστε ή από το σχολείο που πηγαίνετε.

Microsoft 365 Συνδρομές: Τα ακόλουθα προϊόντα περιλαμβάνουν τις πλήρως εγκατεστημένες εφαρμογές του Office.

  Εφαρμογές Microsoft 365 για επιχειρήσεις
  Microsoft 365 Standard για Επιχειρήσεις

  Office 365 A5

  Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις
  Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3
  Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4
  Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E5

  Microsoft 365 Standard για Επιχειρήσεις (Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί)
  Office 365 για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς E3
  Office 365 για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς E5

  Office 365 U.S. Government Community G3
  Office 365 U.S. Government Community G5

  Project Online Professional
  Project Online Premium

  Visio Online Πρόγραμμα 2

Microsoft 365 Συνδρομές χωρίς πλήρως εγκατεστημένες εφαρμογές του Office:

Συμβουλή: Με αυτές τις συνδρομές του Microsoft 365, δεν υπάρχουν εφαρμογές υπολογιστή για λήψη και εγκατάσταση, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές του Office στο πρόγραμμα περιήγησης Web. Μάθετε περισσότερα Δωρεάν εφαρμογές του Office Online.

  Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις
Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1
Office 365 A1
Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις (Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί)
Office 365 για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς E1
Office 365 U.S. Government G1
Project Online Essentials
  Visio Online Πρόγραμμα 1

Έκδοση πολλαπλών άδειων χρήσης του Office 2019, 2016 ή του Office 2013

  Office Professional Plus

Microsoft 365 για Οικιακή χρήση

  1. Μεταβείτε την τοποθεσία Υπηρεσίες και συνδρομές και πραγματοποιήστε είσοδο με τον λογαριασμό Microsoft που είναι συσχετισμένος με τη συνδρομή Microsoft 365.

  2. Βρείτε τη συνδρομή σας και επιλέξτε Διαχείριση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα:

Microsoft 365 για Επιχειρήσεις

Λάβετε βοήθεια για ερωτήσεις σχετικά με τις χρεώσεις ως διαχειριστής του Microsoft 365 για Επιχειρήσεις.

Κύριες εργασίες χρεώσεων    

Άλλες ερωτήσεις διαχειριστή;   

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×