Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Κάντε τις παρουσιάσεις σας του PowerPoint προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Αυτό το θέμα παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για να κάνετε τις παρουσιάσεις του PowerPoint προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Διαφάνεια του PowerPoint, με τίτλο "Προετοιμασία για την εκδήλωσή σας," η οποία περιλαμβάνει μια λίστα γραφικών ("Ορισμός της ημερομηνίας", "Εξασφάλιση της θέσης", "Πρόσκληση συμμετεχόντων", "Αναψυκτικά" και "Παρακολούθηση"), καθώς και μια φωτογραφία μιας τραπεζαρίας

Οι παρουσιάσεις του PowerPoint έχουν την τάση να έχουν πολλά οπτικά στοιχεία και τα άτομα με προβλήματα όρασης μπορούν να τις κατανοήσουν πιο εύκολα εάν δημιουργείτε τις διαφάνειές σας λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα.

Windows: Βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων του PowerPoint

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις κύριες βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint που είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Πώς μπορείτε να το βρείτε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία.

Στο οπτικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται οι εικόνες, τα γραφικά SmartArt, τα σχήματα, οι ομάδες, τα γραφήματα, τα ενσωματωμένα αντικείμενα, η γραφή και τα βίντεο.

Για να βρείτε εναλλακτικό κείμενο που λείπει, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στην παρουσίαση. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Microsoft 365

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2019

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2016

Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο των διαφανειών μπορεί να διαβαστεί με τη σειρά που θέλετε.

Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας για να βρείτε τις διαφάνειες που έχουν πιθανά προβλήματα με τη σειρά ανάγνωσης.

Όταν κάποιο άτομο έχει φυσιολογική όραση διαβάζει μια διαφάνεια, συνήθως διαβάζει στοιχεία, όπως το κείμενο ή μια εικόνα, με τη σειρά που αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται στη διαφάνεια. Αντίθετα, ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, διαβάζει τα στοιχεία μιας διαφάνειας με τη σειρά που έχουν προστεθεί στη διαφάνεια, η οποία μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα στοιχεία.

Για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες διαβάζουν το περιεχόμενο με τη σειρά που θέλετε, είναι σημαντικό να ελέγξετε τη διάταξη ανάγνωσης.

Ορισμός της διάταξης ανάγνωσης των περιεχομένων της διαφάνειας

Όταν δημιουργείτε μια νέα διαφάνεια, χρησιμοποιήστε τις ενσωματωμένες σχεδιάσεις διαφανειών.

Το PowerPoint περιέχει ενσωματωμένες διατάξεις διαφανειών που μπορείτε να εφαρμόσετε σε οποιαδήποτε διαφάνεια. Όταν τις χρησιμοποιείτε σε μια νέα διαφάνεια, αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν αυτόματα ότι η σειρά ανάγνωσης λειτουργεί για όλους τους χρήστες.

Χρήση ενσωματωμένων σχεδιάσεων διαφανειών για προσβάσιμη σειρά ανάγνωσης

Προσθέστε χαρακτηριστικό κείμενο υπερ-σύνδεσης και συμβουλές οθόνης.

Για να προσδιορίσετε εάν το κείμενο υπερ-σύνδεσης έχει νόημα ως αυτόνομη πληροφορία και εάν παρέχει στους αναγνώστες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό, κάντε μια οπτική σάρωση των διαφανειών της παρουσίασής σας.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ορισμένες φορές κάνουν σάρωση μιας λίστας συνδέσεων. Οι συνδέσεις πρέπει να μεταφέρουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο Κάντε κλικ εδώ, συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση URL της σελίδας εάν είναι σύντομη και περιγραφική, για παράδειγμα, www.microsoft.com.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμβουλές οθόνης που εμφανίζονται όταν ο δείκτης του ποντικιού περνά επάνω από το κείμενο ή τις εικόνες που περιλαμβάνουν μια υπερ-σύνδεση.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης και συμβουλών οθόνης

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις των Windows και ενεργοποιήστε το φίλτρο κλίμακας του γκρι στις ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > φίλτρα χρωμάτων. Σαρώστε οπτικά κάθε διαφάνεια της παρουσίασής σας για τις εμφανίσεις της χρωματικής κωδικοποίησης.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Για να εντοπίσετε ανεπαρκή αντίθεση χρωμάτων, χρησιμοποιήστε τον έλεγχο προσβασιμότητας.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κείμενο στο υπολογιστικό φύλλο που είναι δύσκολο να διαβαστεί ή να διακρίνετε από το φόντο.

Χρησιμοποιήστε έντονο κοντράστ ανάμεσα στο κείμενο και το φόντο, ώστε οι χρήστες με προβλήματα όρασης να μπορούν να δουν και να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο. Χρησιμοποιήστε σκούρο κείμενο σε λευκό ή υπόλευκο φόντο ή αντιστρέψτε το και χρησιμοποιήστε λευκό κείμενο σε σκούρο φόντο.

Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν επίσης τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμου χρώματος κειμένου

Δώστε σε κάθε διαφάνεια έναν μοναδικό τίτλο

Για να βρείτε τις διαφάνειες που δεν έχουν τίτλο, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης βασίζονται στους τίτλους των διαφανειών για την περιήγησή τους. Για παράδειγμα, με μια γρήγορη ανάγνωση ή με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, μπορούν να σαρώσουν γρήγορα μια λίστα με τίτλους διαφανειών και να μεταβούν απευθείας στη διαφάνεια που θέλουν.

Χρήση μοναδικών τίτλων διαφανειών

Απόκρυψη τίτλου διαφάνειας

Χρησιμοποιήσετε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Για να εξασφαλίσετε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά ή ένθετους πίνακες, χρησιμοποιήστε τον έλεγχο προσβασιμότητας.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Για να βρείτε πιθανά ζητήματα που σχετίζονται με τις γραμματοσειρές ή τον κενό χώρο, εξετάστε τις διαφάνειές σας για περιοχές που μοιάζουν υπερφορτωμένες ή δυσανάγνωστες.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο σαν να "κολυμπάει μαζί" σε μια σελίδα (η συμπίεση μίας γραμμής κειμένου με τη γραμμή κάτω από αυτήν). Συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Για τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης, μειώστε το φόρτο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων. Συμπεριλάβετε επαρκή κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Κάντε τα βίντεο προσβάσιμα για χρήστες με προβλήματα όρασης και ακοής.

Οι υπότιτλοι περιέχουν μια μεταγραφή (ή μετάφραση) του διαλόγου.

Οι κλειστές λεζάντες περιγράφουν επίσης τους διάφορους ήχους, όπως μουσική ή ηχητικά εφέ που ακούγονται εκτός οθόνης.

Η περιγραφή βίντεο σημαίνει ηχητικές περιγραφές των κύριων οπτικών στοιχείων ενός βίντεο. Αυτές οι περιγραφές εισάγονται στις φυσικές παύσεις στο διάλογο του προγράμματος. Η περιγραφή βίντεο κάνει το βίντεο πιο προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Microsoft 365

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία στις παρουσιάσεις του PowerPoint σας στο Microsoft 365:

Σημείωση:  Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Συμβουλή: Για να γράψετε ένα καλό εναλλακτικό κείμενο, φροντίστε να εκφράσετε περιεκτικά και με σαφήνεια το περιεχόμενο και τον σκοπό της εικόνας. Το εναλλακτικό κείμενο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από μία ή δύο σύντομες προτάσεις, ενώ τις περισσότερες φορές αρκούν μερικές προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις. Μην επαναλάβετε το περιεχόμενο περιβάλλοντος κειμένου ως εναλλακτικό κείμενο και μην χρησιμοποιήσετε φράσεις που αναφέρονται σε εικόνες, όπως "ένα γραφικό του" ή "μια εικόνα του".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

τοPowerPoint δεν δημιουργεί αυτόματα εναλλακτικό κείμενο για εικόνες που έχουν σχεδιαστεί, όπως διαγράμματα ή εικονίδια. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα που είναι ένα εικονίδιο, ένα στιγμιότυπο οθόνης ή άλλη εικόνα που δεν είναι φωτογραφία, θα πρέπει να προσθέσετε τα εναλλακτικά κείμενα με μη αυτόματο τρόπο.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα και επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.

   Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του PowerPoint Win32 για εικόνες
  • Επιλέξτε μια εικόνα. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί AltText για ένα σχήμα στο PowerPoint για Windows

  Το παράθυρο " εναλλακτικό κείμενο " ανοίγει στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε την εικόνα και το περιβάλλον της σε κάποιον που δεν μπορεί να τη δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου στο PowerPoint για Windows

  Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε δημιουργία περιγραφής για να έχω τις ευφυείς υπηρεσίες της Microsoft να δημιουργούν μια περιγραφή για εσάς. Αυτή η ενέργεια διαρκεί λίγο, μετά την οποία βλέπετε το αποτέλεσμα στο πεδίο "εισαγωγή κειμένου". Θυμηθείτε να διαγράψετε τυχόν σχόλια PowerPoint προστεθεί εκεί, για παράδειγμα, "περιγραφή που δημιουργήθηκε με υψηλή εμπιστοσύνη".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα ή γραφικά SmartArt

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα ή γραφικό SmartArt και επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε κάποιο σημείο μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το σχήμα ή το γραφικό SmartArt, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

   Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του PowerPoint Win32 για σχήματα
  • Επιλέξτε ένα σχήμα ή ένα γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί AltText για ένα σχήμα στο PowerPoint για Windows

  Το παράθυρο " εναλλακτικό κείμενο " ανοίγει στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το σχήμα ή το γραφικό SmartArt και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου στο PowerPoint για Windows

  Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα γράφημα και επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε κάποιο σημείο μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το γράφημα, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

   Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του PowerPoint Win32 για γραφήματα
  • Επιλέξτε ένα γράφημα. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί AltText για ένα σχήμα στο PowerPoint για Windows

  Το παράθυρο " εναλλακτικό κείμενο " ανοίγει στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το γράφημα και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου στο PowerPoint για Windows

  Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Εξέταση ή επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου που δημιουργείται αυτόματα σε φωτογραφίες

τοPowerPoint για PC στο Microsoft 365 δημιουργεί αυτόματα εναλλακτικό κείμενο για τις φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας τις έξυπνες υπηρεσίες στο cloud. Μπορείτε να εξετάσετε και να επεξεργαστείτε το εναλλακτικό κείμενο που δημιουργείται αυτόματα.

 1. Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.

  • Επιλέξτε μια εικόνα. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο, εξετάστε την περιγραφή στο πλαίσιο κειμένου.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποδεχθείτε το προτεινόμενο κείμενο, κλείστε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο και επιστρέψτε στη διαφάνεια του PowerPoint.

  • Για να αλλάξετε το προτεινόμενο εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενο που προτιμάτε στο πλαίσιο. Όταν τελειώσετε, κλείστε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο και επιστρέψτε στη διαφάνεια του PowerPoint.

Σήμανση των απεικονίσεων ως διακοσμητικών στοιχείων

Εάν οι απεικονίσεις σας είναι καθαρά διακοσμητικές και προσθέτουν οπτικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ενημερωτικές, μπορείτε να τις επισημάνετε ως τέτοιες, χωρίς να χρειάζεται να γράψετε οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Παραδείγματα αντικειμένων που πρέπει να επισημαίνονται ως διακοσμητικά είναι τα στιλιστικά περιγράμματα. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν συσκευές ανάγνωσης οθόνης θα ακούσουν ότι αυτά τα αντικείμενα είναι διακοσμητικά, ώστε να γνωρίζουν ότι δεν λείπουν σημαντικές πληροφορίες.

 1. Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.

  • Επιλέξτε μια εικόνα. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διακοσμητικό. Το πεδίο εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

  Επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου Σήμανση ως διακοσμητικό στο PowerPoint για Windows

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2019

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία στις παρουσιάσεις του PowerPoint σας στο Office 2019:

Σημείωση:  Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Συμβουλή: Για να γράψετε ένα καλό εναλλακτικό κείμενο, φροντίστε να εκφράσετε περιεκτικά και με σαφήνεια το περιεχόμενο και τον σκοπό της εικόνας. Το εναλλακτικό κείμενο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από μία ή δύο σύντομες προτάσεις, ενώ τις περισσότερες φορές αρκούν μερικές προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις. Μην επαναλάβετε το περιεχόμενο περιβάλλοντος κειμένου ως εναλλακτικό κείμενο και μην χρησιμοποιήσετε φράσεις που αναφέρονται σε εικόνες, όπως "ένα γραφικό του" ή "μια εικόνα του".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

τοPowerPoint δεν δημιουργεί αυτόματα εναλλακτικό κείμενο για εικόνες που έχουν σχεδιαστεί, όπως διαγράμματα ή εικονίδια. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα που είναι ένα εικονίδιο, ένα στιγμιότυπο οθόνης ή άλλη εικόνα που δεν είναι φωτογραφία, θα πρέπει να προσθέσετε τα εναλλακτικά κείμενα με μη αυτόματο τρόπο.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα και επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.

   Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του PowerPoint Win32 για εικόνες
  • Επιλέξτε μια εικόνα. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί AltText για ένα σχήμα στο PowerPoint για Windows

  Το παράθυρο " εναλλακτικό κείμενο " ανοίγει στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε την εικόνα και το περιβάλλον της σε κάποιον που δεν μπορεί να τη δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου στο PowerPoint για Windows

  Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε δημιουργία περιγραφής για να έχω τις ευφυείς υπηρεσίες της Microsoft να δημιουργούν μια περιγραφή για εσάς. Αυτή η ενέργεια διαρκεί λίγο, μετά την οποία βλέπετε το αποτέλεσμα στο πεδίο "εισαγωγή κειμένου". Θυμηθείτε να διαγράψετε τυχόν σχόλια PowerPoint προστεθεί εκεί, για παράδειγμα, "περιγραφή που δημιουργήθηκε με υψηλή εμπιστοσύνη".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα ή γραφικά SmartArt

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα ή γραφικό SmartArt και επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε κάποιο σημείο μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το σχήμα ή το γραφικό SmartArt, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

   Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του PowerPoint Win32 για σχήματα
  • Επιλέξτε ένα σχήμα ή ένα γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί AltText για ένα σχήμα στο PowerPoint για Windows

  Το παράθυρο " εναλλακτικό κείμενο " ανοίγει στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το σχήμα ή το γραφικό SmartArt και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου στο PowerPoint για Windows

  Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα γράφημα και επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε κάποιο σημείο μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το γράφημα, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

   Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του PowerPoint Win32 για γραφήματα
  • Επιλέξτε ένα γράφημα. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο

   Κουμπί AltText για ένα σχήμα στο PowerPoint για Windows

  Το παράθυρο " εναλλακτικό κείμενο " ανοίγει στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το γράφημα και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου στο PowerPoint για Windows

  Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Σήμανση των απεικονίσεων ως διακοσμητικών στοιχείων

Εάν οι απεικονίσεις σας είναι καθαρά διακοσμητικές και προσθέτουν οπτικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ενημερωτικές, μπορείτε να τις επισημάνετε ως τέτοιες, χωρίς να χρειάζεται να γράψετε οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Παραδείγματα αντικειμένων που πρέπει να επισημαίνονται ως διακοσμητικά είναι τα στιλιστικά περιγράμματα. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν συσκευές ανάγνωσης οθόνης θα ακούσουν ότι αυτά τα αντικείμενα είναι διακοσμητικά, ώστε να γνωρίζουν ότι δεν λείπουν σημαντικές πληροφορίες.

 1. Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.

  • Επιλέξτε μια εικόνα, επιλέξτε μορφοποίηση > εναλλακτικό κείμενο.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διακοσμητικό. Το πεδίο εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

  Επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου Σήμανση ως διακοσμητικό στο PowerPoint για Windows

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2016

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία στις παρουσιάσεις του PowerPoint σας στο Office 2016:

Σημείωση: Συνιστάται να τοποθετείτε κείμενο μόνο στο πεδίο περιγραφής και να αφήνετε κενό τον τίτλο. Αυτό θα παρέχει την καλύτερη εμπειρία με τα περισσότερα δημοφιλή προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, συμπεριλαμβανομένου του Αφηγητή. Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Εξέταση ή επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου που δημιουργείται αυτόματα σε φωτογραφίες

τοPowerPoint για PC στο Microsoft 365 δημιουργεί αυτόματα εναλλακτικό κείμενο για τις φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας τις έξυπνες υπηρεσίες στο cloud. Μπορείτε να εξετάσετε και να επεξεργαστείτε το εναλλακτικό κείμενο που δημιουργείται αυτόματα.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές του Microsoft 365 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Office Insider. Αν είστε συνδρομητής του Microsoft 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Office.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα.

 2. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο, εξετάστε την περιγραφή στο πλαίσιο κειμένου.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποδεχθείτε το προτεινόμενο κείμενο, κλείστε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο και επιστρέψτε στη διαφάνεια του PowerPoint.

  • Για να αλλάξετε το προτεινόμενο εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενο που προτιμάτε στο πλαίσιο. Όταν τελειώσετε, κλείστε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο και επιστρέψτε στη διαφάνεια του PowerPoint.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση εικόνας" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν την επιλεγμένη εικόνα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

τοPowerPoint δεν δημιουργεί αυτόματα εναλλακτικό κείμενο για εικόνες που έχουν σχεδιαστεί, όπως διαγράμματα ή εικονίδια. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα που είναι ένα εικονίδιο ή άλλη εικόνα που δεν είναι φωτογραφία, θα πρέπει να προσθέσετε τα εναλλακτικά κείμενα με μη αυτόματο τρόπο.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα και επιλέξτε Μέγεθος και θέση.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση εικόνας, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 3. Στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε το εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα γραφικό SmartArt και επιλέξτε Μέγεθος και θέση.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση σχήματος, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο και πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το γραφικό.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν το επιλεγμένο γραφικό SmartArt

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε σχήματα, συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων μέσα σε ένα γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα και επιλέξτε Μέγεθος και θέση.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση σχήματος, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο και πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το σχήμα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν το επιλεγμένο σχήμα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα γράφημα και επιλέξτε Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 3. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο και πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το γράφημα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν το επιλεγμένο γράφημα

Προσβασιμότητα σε υπερ-συνδέσεις, κείμενο και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις, το κείμενο και τους πίνακες στις παρουσιάσεις του PowerPoint.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης και συμβουλών οθόνης

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την υπερ-σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ.

 2. Επιλέξτε Σύνδεση. Το κείμενο που επιλέξατε εμφανίζεται στο πλαίσιο Να εμφανίζεται το κείμενο. Αυτό είναι το κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

 3. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

 4. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε την περιγραφή της διεύθυνσης για την υπερ-σύνδεση.

 5. Επιλέξτε το κουμπί Συμβουλή οθόνης και, στο πλαίσιο Κείμενο συμβουλής οθόνης, πληκτρολογήστε μια συμβουλή οθόνης.

  Συμβουλή: Εάν ο τίτλος στη σελίδα προορισμού της υπερ-σύνδεσης παρέχει μια ακριβή σύνοψη των περιεχομένων της σελίδας, χρησιμοποιήστε τον για το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Για παράδειγμα, αυτό το κείμενο υπερ-σύνδεσης ταιριάζει με τον τίτλο στη σελίδα προορισμού: Πρότυπα και θέματα για το Office Online.

 6. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές, επιλέξτε OK > OK.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης"

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφανειών

Χρησιμοποιήστε ένα από τα προσβάσιμα πρότυπα που περιλαμβάνονται για να βεβαιωθείτε ότι η Σχεδίαση διαφανειών, τα χρώματα, η αντίθεση και οι γραμματοσειρές είναι προσβάσιμα για όλα τα ακροατήρια. Έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

 1. Για να εντοπίσετε ένα προσβάσιμο πρότυπο, επιλέξτε αρχείο > νέο.

 2. Στο πεδίο " Αναζήτηση για ηλεκτρονικά πρότυπα και θέματα ", πληκτρολογήστε προσβάσιμα πρότυπα και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Στα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρότυπο.

 4. Στο παράθυρο προεπισκόπησης προτύπου, επιλέξτε Δημιουργία.

Προβολή "πρότυπα" στο PowerPoint για Windows.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Σχεδίαση.

 3. Στην καρτέλα Επιλογές στυλ πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή κεφαλίδων.

 4. Στον πίνακα, πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών.

Στιγμιότυπο οθόνης του πλαισίου ελέγχου "Γραμμή κεφαλίδας" στην ομάδα "Επιλογές στυλ πίνακα" στην καρτέλα "Σχεδίαση, Εργαλεία πίνακα"

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Επιλέξτε την Κεντρική καρτέλα.

 3. Στην ομάδα Γραμματοσειρά, η οποία παρέχει επιλογές για τον τύπο, το μέγεθος, το στυλ και το χρώμα της γραμματοσειράς, ορίστε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

Στιγμιότυπο οθόνης της ομάδας "Γραμματοσειρά" στην "Κεντρική" καρτέλα

Χρήση προσβάσιμου χρώματος κειμένου

Ακολουθούν μερικές ιδέες:

 • Χρησιμοποιήστε τα προσχεδιασμένα Θέματα του Office για να βεβαιωθείτε ότι η σχεδίαση διαφανειών σας είναι προσβάσιμη. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφανειών.

 • Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας για να αναλύσετε την παρουσίαση και να εντοπίσετε σημεία με μη επαρκές κοντράστ χρωμάτων. Εντοπίζει ανεπαρκή αντίθεση χρωμάτων σε κείμενο με ή χωρίς επισημάνσεις ή υπερ-συνδέσεις σε σχήματα, πίνακες ή SmartArt με συμπαγή αδιαφανή χρώματα. Δεν εντοπίζει ανεπαρκή αντίθεση χρωμάτων σε άλλες περιπτώσεις, όπως κείμενο σε ένα διαφανές πλαίσιο κειμένου ή σύμβολο κράτησης θέσης στο επάνω μέρος του φόντου της διαφάνειας ή προβλήματα με το χρώμα αντίθεσης σε περιεχόμενο που δεν είναι κείμενο.

Προσβασιμότητα διαφανειών

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις διαφάνειες στις παρουσιάσεις του PowerPoint. (Ανατρέξτε στο θέμα τίτλος διαφάνειας για σχετικές πληροφορίες.)

Προσδίδουν σε κάθε διαφάνεια έναν τίτλο

 • Επιλέξτε αναθεώρηση > Έλεγχος προσβασιμότητας για να ελέγξετε την παρουσίασή σας για θέματα.

Ένα απλό βήμα προς το συμμετοχικότητα είναι να έχετε έναν τίτλο σε κάθε διαφάνεια, ακόμα και αν δεν είναι ορατός. Ο έλεγχος προσβασιμότητας μπορεί να επισημάνει τέσσερις καταστάσεις όπου δικαιολογείται ένας τίτλος:

Επιλογή

Περιγραφή

Επεξεργασία τίτλου διαφάνειας

Εμφανίζεται εάν η διαφάνεια έχει ήδη ένα σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου και απλώς πρέπει να το συμπληρώσετε.

Προσθήκη τίτλου διαφάνειας

Εμφανίζεται όταν μια διαφάνεια δεν έχει ένα σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου.  Η επιλογή αυτή προσθέτει ένα σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου, ακόμα και αν η διάταξη της διαφάνειας που χρησιμοποιήσατε δεν είχε καμία.  Συμπληρώστε το με τον τίτλο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Προσθήκη κρυφού τίτλου διαφανειών

Εμφανίζεται εάν η διαφάνεια έχει ήδη ένα σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου και απλώς πρέπει να το συμπληρώσετε. Το σύμβολο κράτησης θέσης τοποθετείται εκτός της διαφάνειας, ώστε να μην είναι ορατό κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων και των εκτυπώσεων. 

Καθορισμός τίτλου διαφάνειας

Εμφανίζεται όταν η διαφάνεια δεν έχει σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου. Όταν επιλέγετε αυτήν την εντολή, το PowerPoint επιλέγει αυτόματα αυτό που θεωρεί ότι είναι το πιο πιθανό πλαίσιο κειμένου για να είναι ο τίτλος. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή, εάν είναι απαραίτητο.

Χρήση μοναδικών τίτλων διαφανειών

 1. Για να επαναφέρετε όλα τα πλαίσια κράτησης θέσης για την επιλεγμένη διαφάνεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Διαφάνειες, επιλέξτε Επαναφορά.

 2. Στη διαφάνεια, πληκτρολογήστε έναν μοναδικό και περιγραφικό τίτλο.

Στιγμιότυπο οθόνης της εντολής "Επαναφορά" στην ομάδα "Διαφάνειες" στην "Κεντρική" καρτέλα

Απόκρυψη τίτλου διαφάνειας

Τοποθετήστε έναν τίτλο εκτός διαφάνειας, επομένως θα είναι αόρατος, αλλά θα εξακολουθεί να εκφράζεται από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Στην καρτέλα Προβολή , επιλέξτε ζουμ και, στη συνέχεια, μειώστε το ποσοστό ζουμ σε περίπου 50% , έτσι ώστε τα περιθώρια έξω από τη διαφάνεια να είναι ορατά. 

 2. Επιλέξτε το δείκτη του ποντικιού στο περίγραμμα του πλαισίου κράτησης θέσης τίτλου, ώστε ο δείκτης να μετατραπεί σε τετραπλό δείκτη μετακίνησης. Μετακίνηση του δείκτη

 3. Σύρετε το σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου προς τα επάνω ή προς τα κάτω και, στη συνέχεια, αποθέστε το εκτός ορίων διαφάνειας. 

  Ένας τίτλος διαφανειών τοποθετημένος έξω από το ορατό περιθώριο διαφάνειας.

Ορισμός της διάταξης ανάγνωσης των περιεχομένων της διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο προσβασιμότητας και το παράθυρο σειρά ανάγνωσης για να καθορίσετε τη σειρά με την οποία τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν τα περιεχόμενα της διαφάνειας. Όταν το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει αυτή τη διαφάνεια, διαβάζει τα αντικείμενα με τη σειρά που παρατίθενται στο παράθυρο " σειρά ανάγνωσης ".

 1. Στην παρουσίασή σας, επιλέξτε αναθεώρηση > Έλεγχος προσβασιμότητας.

 2. Στην ενότητα προειδοποιήσεις του παραθύρου Προσβασιμότητα , επιλέξτε την κατηγορία ελέγχου παραγγελίας ανάγνωσης . Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται τυχόν διαφάνειες όπου η σειρά ανάγνωσης των στοιχείων διαφανειών δεν φαίνεται λογική.

 3. Για μια διαφάνεια στην ενότητα, επιλέξτε το βέλος του αναπτυσσόμενου μενού δίπλα σε αυτό και επιλέξτε Επαλήθευση σειράς αντικειμένου για να ανοίξετε το παράθυρο σειρά ανάγνωσης .

 4. Όλα τα στοιχεία στη διαφάνεια παρατίθενται στο παράθυρο " σειρά ανάγνωσης ". Μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε στοιχεία προς τα επάνω και προς τα κάτω για να αλλάξετε τη σειρά ανάγνωσης. Για να μετακινήσετε πολλά στοιχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και επιλέξτε κάνοντας κλικ στα στοιχεία και, στη συνέχεια, μετακινήστε τα μαζί.

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να ομαδοποιήσετε στοιχεία ώστε να διαβάζονται μαζί αντί για μεμονωμένα. Για να ομαδοποιήσετε στοιχεία, επιλέξτε τα στο παράθυρο σειρά ανάγνωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε μορφοποίηση > ομάδα >ομάδα.

Παράθυρο "σειρά ανάγνωσης" στο PowerPoint

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα πραγματοποίηση διαφανειών πιο ευανάγνωστες με χρήση του παραθύρου "σειρά ανάγνωσης".

Χρήση ενσωματωμένων σχεδιάσεων διαφανειών για προσβάσιμη σειρά ανάγνωσης

τοPowerPoint έχει ενσωματωμένα σχέδια διαφανειών που περιέχουν σύμβολα κράτησης θέσης για κείμενο, βίντεο, εικόνες και πολλά άλλα. Περιέχουν επίσης όλα τα στοιχεία μορφοποίησης, όπως χρώματα θέματος, γραμματοσειρές και εφέ. Για να εξασφαλίσετε ότι οι διαφάνειές σας είναι προσβάσιμες, οι ενσωματωμένες διατάξεις είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε η σειρά ανάγνωσης να είναι η ίδια για τα άτομα με φυσιολογική όραση και για τα άτομα που χρησιμοποιούν τεχνολογία όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Μικρογραφία, εντοπίστε το σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη νέα διαφάνεια. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Νέα διαφάνεια. Κάντε κλικ στη νέα διαφάνεια για να την επιλέξετε.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, αναπτύξτε τη συλλογή Θέματα και επιλέξτε τη διάταξη διαφάνειας που θέλετε. Το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα αυτήν τη διάταξη στη νέα διαφάνεια.

 4. Μεταβείτε στη νέα διαφάνεια και προσθέστε τον τίτλο και το περιεχόμενο που θέλετε.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

PowerPoint υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο με πολλαπλά κομμάτια ήχου. Επιπλέον, υποστηρίζει τις κλειστές λεζάντες και τους υπότιτλους που είναι ενσωματωμένοι στα αρχεία βίντεο.

Προς το παρόν, μόνο το PowerPoint για Windows υποστηρίζει την εισαγωγή και αναπαραγωγή κλειστών λεζαντών ή υποτίτλων που είναι αποθηκευμένοι σε διαφορετικό αρχείο από το βίντεο. Σε όλες τις άλλες εκδόσεις του PowerPoint (όπως το PowerPoint για macOS ή οι εκδόσεις για κινητές συσκευές), οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι πρέπει πρώτα να κωδικοποιηθούν στο βίντεο πριν από την εισαγωγή τους στο PowerPoint.

Οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο για λεζάντες και υπότιτλους ποικίλλουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα τύποι αρχείων κλειστής λεζάντας που υποστηρίζονται από το PowerPoint.

Οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου δεν διατηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες Συμπίεση πολυμέσων ή Βελτιστοποίηση συμβατότητας πολυμέσων. Επίσης, όταν μετατρέπετε την παρουσίασή σας σε βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι ή τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου στα ενσωματωμένα βίντεο δεν περιλαμβάνονται στο βίντεο που αποθηκεύεται.

Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Αποθήκευση πολυμέσων ως σε ένα επιλεγμένο βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα πολλαπλά κομμάτια ήχου που είναι ενσωματωμένα στο βίντεο διατηρούνται στο αρχείο βίντεο που αποθηκεύεται. 

Για να κάνετε τις παρουσιάσεις με βίντεο του PowerPoint προσβάσιμες, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Τα βίντεο περιλαμβάνουν ένα κομμάτι ήχου με περιγραφές βίντεο, εάν χρειάζεται, για τους χρήστες που έχουν προβλήματα όρασης.

 • Τα βίντεο που περιλαμβάνουν το διάλογο περιλαμβάνουν επίσης κλειστές λεζάντες, κλειστές λεζάντες εντός ζώνης, ανοιχτές λεζάντες ή υπότιτλους σε υποστηριζόμενη μορφή για τους χρήστες που είναι κουφοί ή έχουν προβλήματα ακοής.

Δείτε επίσης

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να γράψετε ένα αποτελεσματικό εναλλακτικό κείμενο

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα έγγραφά σας του Excel προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Mac: Βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων του PowerPoint

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις κύριες βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint που είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Πώς μπορείτε να το βρείτε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία.

Στο οπτικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται οι εικόνες, τα γραφικά SmartArt, τα σχήματα, οι ομάδες, τα γραφήματα, τα ενσωματωμένα αντικείμενα, η γραφή και τα βίντεο.

Για να βρείτε εναλλακτικό κείμενο που λείπει, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στην παρουσίαση. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Microsoft 365

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2019

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2016

Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο των διαφανειών μπορεί να διαβαστεί με τη σειρά που θέλετε.

Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας για να βρείτε τις διαφάνειες που έχουν πιθανά προβλήματα με τη σειρά ανάγνωσης.

Όταν κάποιο άτομο έχει φυσιολογική όραση διαβάζει μια διαφάνεια, συνήθως διαβάζει στοιχεία, όπως το κείμενο ή μια εικόνα, με τη σειρά που αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται στη διαφάνεια. Αντίθετα, ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, διαβάζει τα στοιχεία μιας διαφάνειας με τη σειρά που έχουν προστεθεί στη διαφάνεια, η οποία μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα στοιχεία.

Για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες διαβάζουν το περιεχόμενο με τη σειρά που θέλετε, είναι σημαντικό να ελέγξετε τη διάταξη ανάγνωσης.

Ορισμός της διάταξης ανάγνωσης των περιεχομένων της διαφάνειας

Όταν δημιουργείτε μια νέα διαφάνεια, χρησιμοποιήστε τις ενσωματωμένες σχεδιάσεις διαφανειών.

Το PowerPoint περιέχει ενσωματωμένες διατάξεις διαφανειών που μπορείτε να εφαρμόσετε σε οποιαδήποτε διαφάνεια. Όταν τις χρησιμοποιείτε σε μια νέα διαφάνεια, αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν αυτόματα ότι η σειρά ανάγνωσης λειτουργεί για όλους τους χρήστες.

Χρήση ενσωματωμένων σχεδιάσεων διαφανειών για προσβάσιμη σειρά ανάγνωσης

Προσθέστε χαρακτηριστικό κείμενο υπερ-σύνδεσης και συμβουλές οθόνης.

Για να προσδιορίσετε εάν το κείμενο υπερ-σύνδεσης έχει νόημα ως αυτόνομη πληροφορία και εάν παρέχει στους αναγνώστες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό, κάντε μια οπτική σάρωση των διαφανειών της παρουσίασής σας.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ορισμένες φορές κάνουν σάρωση μιας λίστας συνδέσεων. Οι συνδέσεις πρέπει να μεταφέρουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο Κάντε κλικ εδώ, συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση URL της σελίδας εάν είναι σύντομη και περιγραφική, για παράδειγμα, www.microsoft.com.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμβουλές οθόνης που εμφανίζονται όταν ο δείκτης του ποντικιού περνά επάνω από το κείμενο ή τις εικόνες που περιλαμβάνουν μια υπερ-σύνδεση.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης και συμβουλών οθόνης

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Ενεργοποιήστε το φίλτρο χρώματος κλίμακας του γκρι στις Προτιμήσεις συστήματος > προσβασιμότητα > εμφανίζουν > φίλτρα χρωμάτων. Σε παλαιότερες εκδόσεις του macOS, μεταβείτε στις Προτιμήσεις συστήματος > προσβασιμότητα > εμφάνιση και τον επιλεγμένο διαβαθμίσεις του γκρι. Σαρώστε οπτικά τις διαφάνειες της παρουσίασής σας.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Για να εντοπίσετε ανεπαρκή αντίθεση χρωμάτων, χρησιμοποιήστε τον έλεγχο προσβασιμότητας.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κείμενο στο υπολογιστικό φύλλο που είναι δύσκολο να διαβαστεί ή να διακρίνετε από το φόντο.

Χρησιμοποιήστε έντονο κοντράστ ανάμεσα στο κείμενο και το φόντο, ώστε οι χρήστες με προβλήματα όρασης να μπορούν να δουν και να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο. Χρησιμοποιήστε σκούρο κείμενο σε λευκό ή υπόλευκο φόντο ή αντιστρέψτε το και χρησιμοποιήστε λευκό κείμενο σε σκούρο φόντο.

Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν επίσης τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Δώστε σε κάθε διαφάνεια έναν μοναδικό τίτλο.

Για να βρείτε τις διαφάνειες που δεν έχουν τίτλο, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης βασίζονται στους τίτλους των διαφανειών για την περιήγησή τους. Για παράδειγμα, με μια γρήγορη ανάγνωση ή με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, μπορούν να σαρώσουν γρήγορα μια λίστα με τίτλους διαφανειών και να μεταβούν απευθείας στη διαφάνεια που θέλουν.

Χρήση μοναδικών τίτλων διαφανειών

Απόκρυψη τίτλου διαφάνειας

Χρησιμοποιήσετε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Για να εξασφαλίσετε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά ή ένθετους πίνακες, χρησιμοποιήστε τον έλεγχο προσβασιμότητας.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Για να βρείτε πιθανά ζητήματα που σχετίζονται με τις γραμματοσειρές ή τον κενό χώρο, εξετάστε τις διαφάνειές σας για περιοχές που μοιάζουν υπερφορτωμένες ή δυσανάγνωστες.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο σαν να "κολυμπάει μαζί" σε μια σελίδα (η συμπίεση μίας γραμμής κειμένου με τη γραμμή κάτω από αυτήν). Συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Για τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης, μειώστε το φόρτο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων. Συμπεριλάβετε επαρκή κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Κάντε τα βίντεο προσβάσιμα για χρήστες με προβλήματα όρασης και ακοής.

Οι υπότιτλοι περιέχουν μια μεταγραφή (ή μετάφραση) του διαλόγου.

Οι κλειστές λεζάντες περιγράφουν επίσης τους διάφορους ήχους, όπως μουσική ή ηχητικά εφέ που ακούγονται εκτός οθόνης.

Η περιγραφή βίντεο σημαίνει ηχητικές περιγραφές των κύριων οπτικών στοιχείων ενός βίντεο. Αυτές οι περιγραφές εισάγονται στις φυσικές παύσεις στο διάλογο του προγράμματος. Η περιγραφή βίντεο κάνει το βίντεο πιο προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Microsoft 365

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία στις παρουσιάσεις του PowerPoint σας στο Microsoft 365:

Σημειώσεις: 

 • Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

 • Για την ενεργοποίηση, κάντε δεξί κλικ στον Mac και βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Δευτερεύον κλικ είναι επιλεγμένο στις Προτιμήσεις συστήματος.

Συμβουλή: Για να γράψετε ένα καλό εναλλακτικό κείμενο, φροντίστε να εκφράσετε περιεκτικά και με σαφήνεια το περιεχόμενο και τον σκοπό της εικόνας. Το εναλλακτικό κείμενο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από μία ή δύο σύντομες προτάσεις, ενώ τις περισσότερες φορές αρκούν μερικές προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις. Μην επαναλάβετε το περιεχόμενο περιβάλλοντος κειμένου ως εναλλακτικό κείμενο και μην χρησιμοποιήσετε φράσεις που αναφέρονται σε εικόνες, όπως "ένα γραφικό του" ή "μια εικόνα του".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

τοPowerPoint δεν δημιουργεί αυτόματα εναλλακτικό κείμενο για τις εικόνες. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα που είναι ένα εικονίδιο, ένα στιγμιότυπο οθόνης ή άλλη εικόνα που δεν είναι φωτογραφία, θα πρέπει να προσθέσετε τα εναλλακτικά κείμενα με μη αυτόματο τρόπο.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού περιβάλλοντος για εικόνες με επιλεγμένη την επιλογή εναλλακτικό κείμενο.
  • Επιλέξτε μια εικόνα. Επιλέξτε Μορφοποίηση εικόνας > εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί εναλλακτικού κειμένου στην κορδέλα για μια εικόνα στο PowerPoint για Mac.

  Το παράθυρο " εναλλακτικό κείμενο " ανοίγει στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε την εικόνα και το περιβάλλον της σε κάποιον που δεν μπορεί να τη δει.

Εναλλακτικό κείμενο στο PowerPoint για Mac

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού περιβάλλοντος για σχήματα με επιλεγμένη την επιλογή εναλλακτικό κείμενο.

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ κάπου μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το σχήμα, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

  • Επιλέξτε ένα σχήμα. Επιλέξτε μορφή σχήματος > εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί εναλλακτικού κειμένου στην κορδέλα για ένα σχήμα στο PowerPoint για Mac.

  Το παράθυρο " εναλλακτικό κείμενο " ανοίγει στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το σχήμα και το πλαίσιό του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου για σχήματα στο PowerPoint για Mac στο Office 365

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ στο γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού περιβάλλοντος για σχήματα με επιλεγμένη την επιλογή εναλλακτικό κείμενο.

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ κάπου μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το γραφικό SmartArt, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

  • Επιλέξτε ένα γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί "εναλλακτικό κείμενο" στην κορδέλα για ένα SmartArt στο PowertPoint για Mac.

  Το παράθυρο " εναλλακτικό κείμενο " ανοίγει στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το γραφικό SmartArt και το πλαίσιό του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου για σχήματα στο PowerPoint για Mac στο Office 365

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα γράφημα.

  Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε κάποιο σημείο μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το γράφημα, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

 2. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.... Το παράθυρο " εναλλακτικό κείμενο " ανοίγει στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

  Μενού περιβάλλοντος για γραφήματα με επιλεγμένη την επιλογή εναλλακτικό κείμενο.
 3. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το γράφημα και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου για γραφήματα στο PPT για Mac στο Office 365.

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Κάντε τα οπτικά διακοσμητικά

Εάν η παρουσίασή σας έχει οπτικά γραφικά που είναι αμιγώς διακοσμητικά, μπορείτε να τα επισημάνετε ως τέτοια χωρίς να χρειάζεται να γράψετε εναλλακτικό κείμενο. Όταν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εντοπίζει μια τέτοια εικόνα, απλώς ανακοινώνει ότι είναι διακοσμητική, ώστε ο χρήστης να γνωρίζει ότι δεν λείπουν πληροφορίες.

 1. Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα οπτικό. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

  • Επιλέξτε ένα οπτικό. Επιλέξτε την καρτέλα " μορφή " της Visual > εναλλακτικό κείμενο.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση ως διακοσμητικού . Το πεδίο εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

  Διακοσμητική εικόνα εναλλακτικού κειμένου στο PowerPoint για Mac στο Office 365.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2019

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία στις παρουσιάσεις του PowerPoint σας στο Office 2019:

Σημειώσεις: 

 • Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

 • Για την ενεργοποίηση, κάντε δεξί κλικ στον Mac και βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Δευτερεύον κλικ είναι επιλεγμένο στις Προτιμήσεις συστήματος.

Συμβουλή: Για να γράψετε ένα καλό εναλλακτικό κείμενο, φροντίστε να εκφράσετε περιεκτικά και με σαφήνεια το περιεχόμενο και τον σκοπό της εικόνας. Το εναλλακτικό κείμενο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από μία ή δύο σύντομες προτάσεις, ενώ τις περισσότερες φορές αρκούν μερικές προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις. Μην επαναλάβετε το περιεχόμενο περιβάλλοντος κειμένου ως εναλλακτικό κείμενο και μην χρησιμοποιήσετε φράσεις που αναφέρονται σε εικόνες, όπως "ένα γραφικό του" ή "μια εικόνα του".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Για να κάνετε τις παρουσιάσεις σας προσβάσιμες σε ευρύτερα ακροατήρια, προσθέστε εναλλακτικό κείμενο στις εικόνες στις διαφάνειές σας. τοPowerPoint δεν δημιουργεί αυτόματα εναλλακτικά κείμενα.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού περιβάλλοντος για εικόνες με επιλεγμένη την επιλογή εναλλακτικό κείμενο.
  • Επιλέξτε μια εικόνα. Επιλέξτε Μορφοποίηση εικόνας > εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί εναλλακτικού κειμένου στην κορδέλα για μια εικόνα στο PowerPoint για Mac.

  Το παράθυρο " εναλλακτικό κείμενο " ανοίγει στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε την εικόνα και το περιβάλλον της σε κάποιον που δεν μπορεί να τη δει.

Εναλλακτικό κείμενο στο PowerPoint για Mac

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε δημιουργία περιγραφής για να έχω τις ευφυείς υπηρεσίες της Microsoft να δημιουργούν μια περιγραφή για εσάς. Αυτή η ενέργεια διαρκεί λίγο, μετά την οποία βλέπετε το αποτέλεσμα στο πεδίο "εισαγωγή κειμένου". Θυμηθείτε να διαγράψετε τυχόν σχόλια PowerPoint προστεθεί εκεί, για παράδειγμα, "περιγραφή που δημιουργήθηκε με υψηλή εμπιστοσύνη".

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού περιβάλλοντος για σχήματα με επιλεγμένη την επιλογή εναλλακτικό κείμενο.

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ κάπου μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το σχήμα, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

  • Επιλέξτε ένα σχήμα. Επιλέξτε μορφή σχήματος > εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί εναλλακτικού κειμένου στην κορδέλα για ένα σχήμα στο PowerPoint για Mac.

  Το παράθυρο " εναλλακτικό κείμενο " ανοίγει στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το σχήμα και το πλαίσιό του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου για σχήματα στο PowerPoint για Mac στο Office 365

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ στο γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού περιβάλλοντος για σχήματα με επιλεγμένη την επιλογή εναλλακτικό κείμενο.

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ κάπου μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το γραφικό SmartArt, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

  • Επιλέξτε ένα γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί "εναλλακτικό κείμενο" στην κορδέλα για ένα SmartArt στο PowertPoint για Mac.

  Το παράθυρο " εναλλακτικό κείμενο " ανοίγει στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το γραφικό SmartArt και το πλαίσιό του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου για σχήματα στο PowerPoint για Mac στο Office 365

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα γράφημα.

  Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε κάποιο σημείο μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το γράφημα, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

 2. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.... Το παράθυρο " εναλλακτικό κείμενο " ανοίγει στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

  Μενού περιβάλλοντος για γραφήματα με επιλεγμένη την επιλογή εναλλακτικό κείμενο.
 3. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το γράφημα και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου για γραφήματα στο PPT για Mac στο Office 365.

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Κάντε τα οπτικά διακοσμητικά

Εάν η παρουσίασή σας έχει οπτικά γραφικά που είναι αμιγώς διακοσμητικά, μπορείτε να τα επισημάνετε ως τέτοια χωρίς να χρειάζεται να γράψετε εναλλακτικό κείμενο. Όταν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εντοπίζει μια τέτοια εικόνα, απλώς ανακοινώνει ότι είναι διακοσμητική, ώστε ο χρήστης να γνωρίζει ότι δεν λείπουν πληροφορίες.

 1. Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα οπτικό. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

  • Επιλέξτε ένα οπτικό. Επιλέξτε την καρτέλα " μορφή " της Visual > εναλλακτικό κείμενο.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση ως διακοσμητικού . Το πεδίο εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

  Διακοσμητική εικόνα εναλλακτικού κειμένου στο PowerPoint για Mac στο Office 365.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2016

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία στις παρουσιάσεις του PowerPoint σας στο Office 2016:

Σημείωση:  Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης, έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να διαβάζουν το κείμενο για να περιγράψουν την εικόνα για τους χρήστες που δεν μπορούν να τη δουν.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση εικόνας.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση εικόνας, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 4. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την εικόνα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση εικόνας" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν την επιλεγμένη εικόνα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Κάντε δεξί κλικ στο γραφικό SmartArt.

 2. Επιλέξτε Μορφή SmartArt και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές σχήματος.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση σχήματος, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 4. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το γραφικό SmartArt.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν το επιλεγμένο γραφικό SmartArt

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε σχήματα, συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων μέσα σε ένα γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση σχήματος, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 4. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το σχήμα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν το επιλεγμένο σχήμα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα γράφημα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος, στην καρτέλα Επιλογές γραφήματος, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 4. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το γράφημα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν το επιλεγμένο γράφημα

Προσβασιμότητα σε υπερ-συνδέσεις, κείμενο και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις, το κείμενο και τους πίνακες στις παρουσιάσεις του PowerPoint.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης και συμβουλών οθόνης

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την υπερ-σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ.

 2. Επιλέξτε Υπερ-σύνδεση. Το κείμενο που επιλέξατε εμφανίζεται στο πλαίσιο Κείμενο προς εμφάνιση. Αυτό είναι το κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

 3. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

 4. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση προορισμού για την υπερ-σύνδεση.

 5. Επιλέξτε το κουμπί Συμβουλή οθόνης και, στο πλαίσιο Κείμενο συμβουλής οθόνης, πληκτρολογήστε μια συμβουλή οθόνης.

  Συμβουλή: Εάν ο τίτλος στη σελίδα προορισμού της υπερ-σύνδεσης παρέχει μια ακριβή σύνοψη των περιεχομένων της σελίδας, χρησιμοποιήστε τον για το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Για παράδειγμα, αυτό το κείμενο υπερ-σύνδεσης ταιριάζει με τον τίτλο στη σελίδα προορισμού: Πρότυπα και θέματα για το Office Online.

 6. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές, επιλέξτε OK > OK.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης"

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφανειών

Χρησιμοποιήστε ένα από τα προσβάσιμα πρότυπα που περιλαμβάνονται για να βεβαιωθείτε ότι η Σχεδίαση διαφανειών, τα χρώματα, η αντίθεση και οι γραμματοσειρές είναι προσβάσιμα για όλα τα ακροατήρια. Έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

 1. Για να εντοπίσετε ένα προσβάσιμο πρότυπο, επιλέξτε αρχείο > νέο από το πρότυπο.

 2. Στο πεδίο κείμενο Αναζήτηση όλων των προτύπων , πληκτρολογήστε προσβάσιμα πρότυπα και πατήστε το πλήκτρο Return.

 3. Στα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρότυπο.

Σελίδα "πρότυπα" στο PowerPoint για Mac

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή κεφαλίδων.

 3. Πληκτρολογήστε τις κεφαλίδες των στηλών.

Στιγμιότυπο οθόνης του πλαισίου ελέγχου "Γραμμή κεφαλίδων" στην καρτέλα "Σχεδίαση πίνακα"

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Επιλέξτε την Κεντρική καρτέλα.

 3. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές για τον τύπο, το μέγεθος, το στυλ και το χρώμα της γραμματοσειράς για να μορφοποιήσετε το κείμενό σας.

Στιγμιότυπο οθόνης της ομάδας "Γραμματοσειρά" στην "Κεντρική" καρτέλα

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στη διαφάνεια.

 2. Επιλέξτε την Κεντρική καρτέλα.

 3. Επιλέξτε το κουμπί Κουκκίδες.

 4. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε για κάθε στοιχείο κουκκίδας στη λίστα.

Αναπτυσσόμενο μενού λίστας με κουκκίδες στο PowerPoint για Mac.

Δημιουργία ταξινομημένης λίστας

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στη διαφάνεια.

 2. Επιλέξτε την Κεντρική καρτέλα.

 3. Επιλέξτε το κουμπί Αρίθμηση.

 4. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε για κάθε αριθμημένο στοιχείο στη λίστα.

Μενού αριθμημένης λίστας ανεπτυγμένο στο PowerPoint για Mac.

Προσβασιμότητα διαφανειών

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις διαφάνειες στις παρουσιάσεις του PowerPoint. (Ανατρέξτε στο θέμα τίτλος διαφάνειας για σχετικές πληροφορίες.)

Χρήση μοναδικών τίτλων διαφανειών

 1. Για να επαναφέρετε όλα τα πλαίσια κράτησης θέσης για την επιλεγμένη διαφάνεια, στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Επαναφορά.

 2. Στη διαφάνεια, πληκτρολογήστε έναν μοναδικό και περιγραφικό τίτλο.

Στιγμιότυπο οθόνης της εντολής "Επαναφορά" στην ομάδα "Διαφάνειες" στην "Κεντρική" καρτέλα

Απόκρυψη τίτλου διαφάνειας

Τοποθετήστε έναν τίτλο εκτός διαφάνειας, επομένως θα είναι αόρατος, αλλά θα εξακολουθεί να εκφράζεται από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Στην καρτέλα Προβολή , επιλέξτε ζουμ και, στη συνέχεια, μειώστε το ποσοστό ζουμ σε περίπου 50% , έτσι ώστε τα περιθώρια έξω από τη διαφάνεια να είναι ορατά. 

 2. Επιλέξτε το δείκτη του ποντικιού στο περίγραμμα του πλαισίου κράτησης θέσης τίτλου, ώστε ο δείκτης να μετατραπεί σε τετραπλό δείκτη μετακίνησης.

 3. Σύρετε το σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου προς τα επάνω ή προς τα κάτω και, στη συνέχεια, αποθέστε το εκτός ορίων διαφάνειας.

  Τίτλος μιας διαφάνειας του PowerPoint που μετακινείται εκτός του περιθωρίου διαφάνειας στο macOS

Ορισμός της διάταξης ανάγνωσης των περιεχομένων της διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε το Παράθυρο επιλογής για να ορίσετε τη σειρά με την οποία τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν το περιεχόμενο της διαφάνειας. Όταν το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει αυτή τη διαφάνεια, διαβάζει τα αντικείμενα στο αντίστροφο της σειράς που παρατίθενται στο παράθυρο επιλογής.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Τακτοποίηση.

 2. Στο μενού Τακτοποίηση, επιλέξτε Παράθυρο επιλογής.

 3. Στο Παράθυρο επιλογής, για να αλλάξετε τη σειρά ανάγνωσης, σύρετε και αποθέστε τα στοιχεία στη νέα θέση.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Επιλογή" που παραθέτει όλα τα αντικείμενα στη διαφάνεια με αντίστροφη σειρά

Χρήση ενσωματωμένων σχεδιάσεων διαφανειών για προσβάσιμη σειρά ανάγνωσης

τοPowerPoint έχει ενσωματωμένα σχέδια διαφανειών που περιέχουν σύμβολα κράτησης θέσης για κείμενο, βίντεο, εικόνες και πολλά άλλα. Περιέχουν επίσης όλα τα στοιχεία μορφοποίησης, όπως χρώματα θέματος, γραμματοσειρές και εφέ. Για να εξασφαλίσετε ότι οι διαφάνειές σας είναι προσβάσιμες, οι ενσωματωμένες διατάξεις είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε η σειρά ανάγνωσης να είναι η ίδια για τα άτομα με φυσιολογική όραση και για τα άτομα που χρησιμοποιούν τεχνολογία όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

 2. Στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών, εντοπίστε το σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη νέα διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ.

 3. Επιλέξτε Νέα διαφάνεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη διαφάνεια που έχει εισαχθεί.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, αναπτύξτε τη συλλογή θεμάτων και επιλέξτε τη διάταξη διαφάνειας που θέλετε. Το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα αυτήν τη διάταξη στη νέα διαφάνεια.

 5. Μεταβείτε στη νέα διαφάνεια και προσθέστε τον τίτλο και το περιεχόμενο που θέλετε.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

PowerPoint υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο με πολλαπλά κομμάτια ήχου. Επιπλέον, υποστηρίζει τις κλειστές λεζάντες και τους υπότιτλους που είναι ενσωματωμένοι στα αρχεία βίντεο.

Οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι πρέπει να κωδικοποιηθούν στο βίντεο πριν από την εισαγωγή του στο PowerPoint. Το PowerPoint δεν υποστηρίζει κλειστές λεζάντες ή υπότιτλους που είναι αποθηκευμένοι σε ένα ξεχωριστό αρχείο και όχι στο αρχείο βίντεο.

Οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο για λεζάντες και υπότιτλους ποικίλλουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι.  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα τύποι αρχείων κλειστής λεζάντας που υποστηρίζονται από το PowerPoint.

Οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου δεν διατηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες Συμπίεση πολυμέσων ή Βελτιστοποίηση συμβατότητας πολυμέσων. Επίσης, όταν μετατρέπετε την παρουσίασή σας σε βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι ή τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου στα ενσωματωμένα βίντεο δεν περιλαμβάνονται στο βίντεο που αποθηκεύεται.

Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Αποθήκευση πολυμέσων ως σε ένα επιλεγμένο βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα πολλαπλά κομμάτια ήχου που είναι ενσωματωμένα στο βίντεο διατηρούνται στο αρχείο βίντεο που αποθηκεύεται. 

Για να κάνετε τις παρουσιάσεις με βίντεο του PowerPoint προσβάσιμες, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Τα βίντεο περιλαμβάνουν ένα κομμάτι ήχου με περιγραφές βίντεο, εάν χρειάζεται, για τους χρήστες που έχουν προβλήματα όρασης.

 • Τα βίντεο που περιλαμβάνουν το διάλογο περιλαμβάνουν επίσης κλειστές λεζάντες, κλειστές λεζάντες εντός ζώνης, ανοιχτές λεζάντες ή υπότιτλους σε υποστηριζόμενη μορφή για τους χρήστες που είναι κουφοί ή έχουν προβλήματα ακοής.

Δείτε επίσης

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να γράψετε ένα αποτελεσματικό εναλλακτικό κείμενο

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα έγγραφά σας του Excel προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

iOS: Βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων του PowerPoint

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις κύριες βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint που είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία και τους πίνακες.

Το οπτικό περιεχόμενο περιλαμβάνει εικόνες, σχήματα, γραφήματα, ενσωματωμένα αντικείμενα, γραφή και βίντεο.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στην παρουσίαση. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες, πίνακες και σχήματα

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Το κείμενο στις παρουσιάσεις σας πρέπει να μπορεί να διαβαστεί σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήσετε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο σαν να "κολυμπάει μαζί" σε μια σελίδα (η συμπίεση μίας γραμμής κειμένου με τη γραμμή κάτω από αυτήν). Συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Για τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης, μειώστε το φόρτο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων. Συμπεριλάβετε επαρκή κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Κάντε τα βίντεο προσβάσιμα για χρήστες με προβλήματα όρασης και ακοής.

Οι υπότιτλοι περιέχουν μια μεταγραφή (ή μετάφραση) του διαλόγου.

Οι κλειστές λεζάντες περιγράφουν επίσης τους διάφορους ήχους, όπως μουσική ή ηχητικά εφέ που ακούγονται εκτός οθόνης.

Η περιγραφή βίντεο σημαίνει ηχητικές περιγραφές των κύριων οπτικών στοιχείων ενός βίντεο. Αυτές οι περιγραφές εισάγονται στις φυσικές παύσεις στο διάλογο του προγράμματος. Η περιγραφή βίντεο κάνει το βίντεο πιο προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες, πίνακες και σχήματα

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες, πίνακες, σχήματα και άλλα οπτικά στοιχεία, έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να διαβάζουν το κείμενο για να περιγράψουν το στοιχείο για τους χρήστες που δεν μπορούν να το δουν.

 1. Επιλέξτε το στοιχείο, για παράδειγμα, μια εικόνα.

 2. Για να ανοίξετε τη σχετική καρτέλα, για παράδειγμα, την καρτέλα Εικόνα, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση κορδέλας" Εικονίδιο επεξεργασίας .

 3. Πατήστε Εναλλακτικό κείμενο και πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το στοιχείο. Για παράδειγμα, περιγράψτε το περιεχόμενο της εικόνας.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφανειών

Χρησιμοποιήστε ένα από τα Θέματα διαφανειών που περιλαμβάνονται για να βεβαιωθείτε ότι η σχεδίαση διαφανειών σας είναι προσβάσιμη. Τα περισσότερα από τα θέματα έχουν σχεδιαστεί για προσβάσιμα χρώματα, κοντράστ και γραμματοσειρές. Έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

 1. Επιλέξτε μια διαφάνεια.

 2. Για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση κορδέλας" Εικονίδιο επεξεργασίας .

 3. Πατήστε Κεντρική > Σχεδίαση.

 4. Πατήστε Θέματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το θέμα που θέλετε.

Μενού "θέματα" στο PowerPoint για iOS.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Πίνακας, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση κορδέλας" Εικονίδιο επεξεργασίας .

 3. Πατήστε Επιλογές στυλ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή κεφαλίδων.

 4. Στον πίνακα, πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών.

Μενού κεφαλίδας πίνακα στο PowerPoint για iOS.

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση κορδέλας" Εικονίδιο επεξεργασίας .

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, ορίστε τις επιλογές μορφοποίησης κειμένου που θέλετε.

Μενού "γραμματοσειρά" στο PowerPoint για iOS.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

PowerPoint υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο με πολλαπλά κομμάτια ήχου. Επιπλέον, υποστηρίζει τις κλειστές λεζάντες και τους υπότιτλους που είναι ενσωματωμένοι στα αρχεία βίντεο.

Οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι πρέπει να κωδικοποιηθούν στο βίντεο πριν από την εισαγωγή του στο PowerPoint. Το PowerPoint δεν υποστηρίζει κλειστές λεζάντες ή υπότιτλους που είναι αποθηκευμένοι σε ένα ξεχωριστό αρχείο και όχι στο αρχείο βίντεο.

Οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο για λεζάντες και υπότιτλους ποικίλλουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι.

Οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου δεν διατηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες Συμπίεση πολυμέσων ή Βελτιστοποίηση συμβατότητας πολυμέσων. Επίσης, όταν μετατρέπετε την παρουσίασή σας σε βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι ή τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου στα ενσωματωμένα βίντεο δεν περιλαμβάνονται στο βίντεο που αποθηκεύεται.

Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Αποθήκευση πολυμέσων ως σε ένα επιλεγμένο βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα πολλαπλά κομμάτια ήχου που είναι ενσωματωμένα στο βίντεο διατηρούνται στο αρχείο βίντεο που αποθηκεύεται. 

Για να κάνετε τις παρουσιάσεις με βίντεο του PowerPoint προσβάσιμες, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Τα βίντεο περιλαμβάνουν ένα κομμάτι ήχου με περιγραφές βίντεο, εάν χρειάζεται, για τους χρήστες που έχουν προβλήματα όρασης.

 • Τα βίντεο που περιλαμβάνουν το διάλογο περιλαμβάνουν επίσης κλειστές λεζάντες, κλειστές λεζάντες εντός ζώνης, ανοιχτές λεζάντες ή υπότιτλους σε υποστηριζόμενη μορφή για τους χρήστες που είναι κουφοί ή έχουν προβλήματα ακοής.

Δείτε επίσης

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να γράψετε ένα αποτελεσματικό εναλλακτικό κείμενο

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα έγγραφά σας του Excel προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Android: Βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων του PowerPoint

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις κύριες βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint που είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλες τις εικόνες, τα σχήματα και τους πίνακες.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα σχήματα.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στην παρουσίαση. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Το κείμενο στις παρουσιάσεις σας πρέπει να μπορεί να διαβαστεί σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήσετε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο σαν να "κολυμπάει μαζί" σε μια σελίδα (η συμπίεση μίας γραμμής κειμένου με τη γραμμή κάτω από αυτήν). Συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Για τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης, μειώστε το φόρτο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων. Συμπεριλάβετε επαρκή κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Κάντε τα βίντεο προσβάσιμα για χρήστες με προβλήματα όρασης και ακοής.

Οι υπότιτλοι περιέχουν μια μεταγραφή (ή μετάφραση) του διαλόγου.

Οι κλειστές λεζάντες περιγράφουν επίσης τους διάφορους ήχους, όπως μουσική ή ηχητικά εφέ που ακούγονται εκτός οθόνης.

Η περιγραφή βίντεο σημαίνει ηχητικές περιγραφές των κύριων οπτικών στοιχείων ενός βίντεο. Αυτές οι περιγραφές εισάγονται στις φυσικές παύσεις στο διάλογο του προγράμματος. Η περιγραφή βίντεο κάνει το βίντεο πιο προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία και πίνακες στις παρουσιάσεις του PowerPoint.

Σημείωση:  Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες, όπως εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης, έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάσουν το κείμενο για να περιγράψουν την εικόνα σε χρήστες που δεν μπορούν να δουν την εικόνα.

 1. Επιλέξτε μια εικόνα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εικόνα, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση εντολών" Εικονίδιο επεξεργασίας .

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι την επιλογή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 4. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την εικόνα.

  Παράθυρο διαλόγου "εναλλακτικό κείμενο" για μια εικόνα στο PowerPoint για Android.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Σχήμα, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση εντολών" Εικονίδιο επεξεργασίας .

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι την επιλογή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 4. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το σχήμα.

  Παράθυρο διαλόγου "εναλλακτικό κείμενο" για ένα σχήμα στο PowerPoint για Android.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

 1. Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο μέσα σε έναν πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Πίνακας, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση εντολών" Εικονίδιο επεξεργασίας .

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι την επιλογή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 4. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για τον πίνακα.

  Εναλλακτικό κείμενο για έναν πίνακα στο PowerPoint για Android.

Σήμανση των απεικονίσεων ως διακοσμητικών στοιχείων

Εάν οι απεικονίσεις σας είναι καθαρά διακοσμητικές και προσθέτουν οπτικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ενημερωτικές, μπορείτε να τις επισημάνετε ως τέτοιες, χωρίς να χρειάζεται να γράψετε οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Παραδείγματα αντικειμένων που πρέπει να επισημαίνονται ως διακοσμητικά είναι τα στιλιστικά περιγράμματα. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν συσκευές ανάγνωσης οθόνης θα ακούσουν ότι αυτά τα αντικείμενα είναι διακοσμητικά, ώστε να γνωρίζουν ότι δεν λείπουν σημαντικές πληροφορίες.

 1. Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου εναλλακτικό κείμενο , επιλέξτε μια εικόνα.

 2. Για να ανοίξετε το μενού Μορφοποίηση για το οπτικό, πατήστε το κουμπί Εμφάνιση εντολών Εικονίδιο επεξεργασίας .

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι την επιλογή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 4. Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου διακοσμητικό . Το πεδίο εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

  Σήμανση ως διακοσμητικού επιλεγμένου στο παράθυρο διαλόγου "εναλλακτικό κείμενο" στο PowerPoint για Android.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφανειών

Χρησιμοποιήστε ένα από τα Θέματα διαφανειών που περιλαμβάνονται για να βεβαιωθείτε ότι η σχεδίαση διαφανειών σας είναι προσβάσιμη. Τα περισσότερα από τα θέματα έχουν σχεδιαστεί για προσβάσιμα χρώματα, κοντράστ και γραμματοσειρές. Έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

 1. Επιλέξτε μια διαφάνεια.

 2. Για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση εντολών" Εικονίδιο επεξεργασίας .

 3. Πατήστε Κεντρική > Σχεδίαση.

 4. Πατήστε Θέματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το θέμα που θέλετε.

  Θέματα για διαφάνειες στο PowerPoint για Android.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Πίνακας, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση εντολών" Εικονίδιο επεξεργασίας .

 3. Πατήστε Επιλογές στυλ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή κεφαλίδων.

  Συμβουλή: Όταν η επιλογή είναι ήδη ενεργοποιημένη, εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

 4. Στον πίνακα, πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών.

  Μενού στυλ γραμμής κεφαλίδας πίνακα στο PowerPoint για Android.

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση εντολών" Εικονίδιο επεξεργασίας .

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, ορίστε τις επιλογές μορφοποίησης κειμένου που θέλετε.

  Μενού "γραμματοσειρά" στο PowerPoint για Android.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

PowerPoint υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο με πολλαπλά κομμάτια ήχου. Επιπλέον, υποστηρίζει τις κλειστές λεζάντες και τους υπότιτλους που είναι ενσωματωμένοι στα αρχεία βίντεο. 

Οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι πρέπει να κωδικοποιηθούν στο βίντεο πριν από την εισαγωγή του στο PowerPoint. Το PowerPoint δεν υποστηρίζει κλειστές λεζάντες ή υπότιτλους που είναι αποθηκευμένοι σε ένα ξεχωριστό αρχείο και όχι στο αρχείο βίντεο.

Οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο για λεζάντες και υπότιτλους ποικίλλουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει ρυθμίσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι. 

Οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου δεν διατηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες Συμπίεση πολυμέσων ή Βελτιστοποίηση συμβατότητας πολυμέσων. Επίσης, όταν μετατρέπετε την παρουσίασή σας σε βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι ή τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου στα ενσωματωμένα βίντεο δεν περιλαμβάνονται στο βίντεο που αποθηκεύεται.

Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Αποθήκευση πολυμέσων ως σε ένα επιλεγμένο βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα πολλαπλά κομμάτια ήχου που είναι ενσωματωμένα στο βίντεο διατηρούνται στο αρχείο βίντεο που αποθηκεύεται.  

Για να κάνετε τις παρουσιάσεις του PowerPoint προσβάσιμες, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Τα βίντεο περιλαμβάνουν ένα κομμάτι ήχου με περιγραφές βίντεο, εάν χρειάζεται, για τους χρήστες που έχουν προβλήματα όρασης.

 • Τα βίντεο που περιλαμβάνουν το διάλογο περιλαμβάνουν επίσης κλειστές λεζάντες, κλειστές λεζάντες εντός ζώνης, ανοιχτές λεζάντες ή υπότιτλους σε υποστηριζόμενη μορφή για τους χρήστες που είναι κουφοί ή έχουν προβλήματα ακοής.

Δείτε επίσης

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να γράψετε ένα αποτελεσματικό εναλλακτικό κείμενο

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα έγγραφά σας του Excel προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Εφαρμογή Windows 10: βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων του PowerPoint

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις κύριες βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint που είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλες τις εικόνες, τα σχήματα και τους πίνακες.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα σχήματα.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στην παρουσίαση. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Το κείμενο στις παρουσιάσεις σας πρέπει να μπορεί να διαβαστεί σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήσετε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο σαν να "κολυμπάει μαζί" σε μια σελίδα (η συμπίεση μίας γραμμής κειμένου με τη γραμμή κάτω από αυτήν). Συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Για τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης, μειώστε το φόρτο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων. Συμπεριλάβετε επαρκή κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Κάντε τα βίντεο προσβάσιμα για χρήστες με προβλήματα όρασης και ακοής.

Οι υπότιτλοι περιέχουν μια μεταγραφή (ή μετάφραση) του διαλόγου.

Οι κλειστές λεζάντες περιγράφουν επίσης τους διάφορους ήχους, όπως μουσική ή ηχητικά εφέ που ακούγονται εκτός οθόνης.

Η περιγραφή βίντεο σημαίνει ηχητικές περιγραφές των κύριων οπτικών στοιχείων ενός βίντεο. Αυτές οι περιγραφές εισάγονται στις φυσικές παύσεις στο διάλογο του προγράμματος. Η περιγραφή βίντεο κάνει το βίντεο πιο προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία και πίνακες στις παρουσιάσεις του PowerPoint.

Σημείωση:  Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες, όπως εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης, έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάσουν το κείμενο για να περιγράψουν την εικόνα σε χρήστες που δεν μπορούν να δουν την εικόνα.

 1. Επιλέξτε μια εικόνα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα εικόνα , πατήστε το κουμπί περισσότερες επιλογές. Κουμπί "περισσότερες επιλογές" στο PowerPoint Mobile για Windows Phone.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στο εναλλακτικό κείμενο και πατήστε το.

 4. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την εικόνα.

Παράθυρο διαλόγου "εναλλακτικό κείμενο" για εικόνες στο PowerPoint για Windows Phone.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα σχήμα , πατήστε το κουμπί περισσότερες επιλογές. Κουμπί "περισσότερες επιλογές" στο PowerPoint Mobile για Windows Phone.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στο εναλλακτικό κείμενο και πατήστε το.

 4. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το σχήμα.

Παράθυρο διαλόγου "εναλλακτικό κείμενο" για σχήματα στο PowerPoint για Windows Phone.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

 1. Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο μέσα σε έναν πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Πίνακας , πατήστε το κουμπί περισσότερες επιλογές. Κουμπί "περισσότερες επιλογές" στο PowerPoint Mobile για Windows Phone.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στο εναλλακτικό κείμενο και πατήστε το.

 4. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για τον πίνακα.

Παράθυρο διαλόγου "εναλλακτικό κείμενο" για πίνακες στο PowerPoint για Windows Phone.

Κάντε τα οπτικά διακοσμητικά

Εάν η παρουσίασή σας έχει οπτικά γραφικά που είναι αμιγώς διακοσμητικά, μπορείτε να τα επισημάνετε ως τέτοια χωρίς να χρειάζεται να γράψετε εναλλακτικό κείμενο. Όταν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εντοπίζει μια τέτοια εικόνα, απλώς ανακοινώνει ότι είναι διακοσμητική, ώστε ο χρήστης να γνωρίζει ότι δεν λείπουν πληροφορίες.

 1. Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου εναλλακτικό κείμενο , επιλέξτε ένα οπτικό.

 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στο εναλλακτικό κείμενο και πατήστε το.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση ως διακοσμητικού . Το πεδίο εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

  Επιλογή "σήμανση ως διακοσμητικής" στο παράθυρο διαλόγου "εναλλακτικό κείμενο" για το PowerPoint για Windows Phone.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφανειών

Χρησιμοποιήστε ένα από τα Θέματα διαφανειών που περιλαμβάνονται για να βεβαιωθείτε ότι η σχεδίαση διαφανειών σας είναι προσβάσιμη. Τα περισσότερα από τα θέματα έχουν σχεδιαστεί για προσβάσιμα χρώματα, κοντράστ και γραμματοσειρές. Έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

 1. Επιλέξτε μια διαφάνεια.

 2. Για να ανοίξετε την κεντρική καρτέλα, πατήστε το κουμπί περισσότερες επιλογές. Κουμπί "περισσότερες επιλογές" στο PowerPoint Mobile για Windows Phone.

 3. Πατήστε Κεντρική > Σχεδίαση.

 4. Πατήστε Θέματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το θέμα που θέλετε.

Μενού "θέματα" στο PowerPoint για Windows Phone.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Πίνακας , πατήστε το κουμπί περισσότερες επιλογές. Κουμπί "περισσότερες επιλογές" στο PowerPoint Mobile για Windows Phone.

 3. Πατήστε Επιλογές στυλ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή κεφαλίδων.

  Συμβουλή: Όταν η επιλογή είναι ήδη ενεργοποιημένη, εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

 4. Στον πίνακα, πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών.

Μενού κεφαλίδας στην καρτέλα "πίνακας" στο PowerPoint για Windows Phone.

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Για να ανοίξετε την κεντρική καρτέλα, πατήστε το κουμπί περισσότερες επιλογές. Κουμπί "περισσότερες επιλογές" στο PowerPoint Mobile για Windows Phone.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, ορίστε τις επιλογές μορφοποίησης κειμένου που θέλετε.

Μενού "γραμματοσειρά" στο PowerPoint για Windows Phone.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

PowerPoint υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο με πολλαπλά κομμάτια ήχου. Επιπλέον, υποστηρίζει τις κλειστές λεζάντες και τους υπότιτλους που είναι ενσωματωμένοι στα αρχεία βίντεο.

Οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι πρέπει να κωδικοποιηθούν στο βίντεο πριν από την εισαγωγή του στο PowerPoint. Το PowerPoint δεν υποστηρίζει κλειστές λεζάντες ή υπότιτλους που είναι αποθηκευμένοι σε ένα ξεχωριστό αρχείο και όχι στο αρχείο βίντεο.

Οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο για λεζάντες και υπότιτλους ποικίλλουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει ρυθμίσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα τύποι αρχείων κλειστής λεζάντας που υποστηρίζονται από το PowerPoint.

Οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου δεν διατηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες Συμπίεση πολυμέσων ή Βελτιστοποίηση συμβατότητας πολυμέσων. Επίσης, όταν μετατρέπετε την παρουσίασή σας σε βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι ή τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου στα ενσωματωμένα βίντεο δεν περιλαμβάνονται στο βίντεο που αποθηκεύεται.

Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Αποθήκευση πολυμέσων ως σε ένα επιλεγμένο βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα πολλαπλά κομμάτια ήχου που είναι ενσωματωμένα στο βίντεο διατηρούνται στο αρχείο βίντεο που αποθηκεύεται. 

Για να κάνετε τις παρουσιάσεις του PowerPoint προσβάσιμες, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Τα βίντεο περιλαμβάνουν ένα κομμάτι ήχου με περιγραφές βίντεο, εάν χρειάζεται, για τους χρήστες που έχουν προβλήματα όρασης.

 • Τα βίντεο που περιλαμβάνουν το διάλογο περιλαμβάνουν επίσης κλειστές λεζάντες, κλειστές λεζάντες εντός ζώνης, ανοιχτές λεζάντες ή υπότιτλους σε υποστηριζόμενη μορφή για τους χρήστες που είναι κουφοί ή έχουν προβλήματα ακοής.

Δείτε επίσης

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να γράψετε ένα αποτελεσματικό εναλλακτικό κείμενο

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα σημειωματάρια του OneNote προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Office Online: βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία προσβάσιμωνPowerPoint για το Web παρουσιάσεων

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις κύριες βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint για το Web που είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Πώς μπορείτε να το βρείτε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία και τους πίνακες.

Το οπτικό περιεχόμενο περιλαμβάνει εικόνες, γραφικά SmartArt, σχήματα, ομάδες, ενσωματωμένα αντικείμενα και βίντεο.

Για να βρείτε εναλλακτικό κείμενο που λείπει, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στην παρουσίαση. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα ή ενσωματωμένα βίντεο

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

Προσθέστε περιγραφικό κείμενο στις υπερ-συνδέσεις.

Για να προσδιορίσετε εάν το κείμενο υπερ-σύνδεσης έχει νόημα ως αυτόνομη πληροφορία και εάν παρέχει στους αναγνώστες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό, κάντε μια οπτική σάρωση των διαφανειών της παρουσίασής σας.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ορισμένες φορές κάνουν σάρωση μιας λίστας συνδέσεων. Οι συνδέσεις πρέπει να μεταφέρουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο Κάντε κλικ εδώ, συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση URL της σελίδας εάν είναι σύντομη και περιγραφική, για παράδειγμα, www.microsoft.com.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης

Αλλαγή του κειμένου μιας υπερ-σύνδεσης

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις των Windows και ενεργοποιήστε το φίλτρο κλίμακας του γκρι στις ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > φίλτρα χρωμάτων. Σαρώστε οπτικά κάθε διαφάνεια της παρουσίασής σας για τις εμφανίσεις της χρωματικής κωδικοποίησης.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Κυκλώστε ή χρησιμοποιήστε κίνηση για να επισημάνετε πληροφορίες, αντί να βασιστείτε σε δείκτες λέιζερ ή χρώμα.

Προσθέστε σχήματα εάν χρησιμοποιείται χρώμα για να υποδηλώσει κατάσταση. Για παράδειγμα, προσθέστε ένα σημάδι επιλογής εάν η "επιτυχία" υποδηλώνεται με πράσινο χρώμα και ένα κεφαλαίο X εάν η "αποτυχία" υποδηλώνεται με κόκκινο χρώμα.

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Για να βρείτε ανεπαρκές κοντράστ χρωμάτων, αναζητήστε κείμενο διαφάνειας που είναι δυσανάγνωστο ή δεν είναι διακρίνεται εύκολα από το φόντο.

Το κείμενο στις παρουσιάσεις σας θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο, ώστε όλοι, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης, να μπορούν να το δουν καλά.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Αποφύγετε τη χρήση πορτοκαλί, κόκκινου και πράσινου στο πρότυπο και το κείμενό σας.

Χρησιμοποιήστε μοτίβα στα γραφήματα, αντί για χρώμα, για να επισημάνετε τα σημεία ενδιαφέροντος.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Δώστε σε κάθε διαφάνεια έναν μοναδικό τίτλο.

Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο προσβασιμότητας για να εντοπίσετε διαφάνειες που δεν έχουν τίτλους.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και άλλες βοηθητικές τεχνολογίες ακούν το κείμενο των διαφανειών, τα σχήματα και το περιεχόμενο να εκφωνούνται με μια συγκεκριμένη σειρά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι καλή πρακτική να χρησιμοποιείτε τις διατάξεις διαφανειών στο PowerPoint για το Web, οι οποίες διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο διαβάζεται με λογική σειρά από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης βασίζονται στους τίτλους των διαφανειών για την περιήγησή τους. Για παράδειγμα, με μια γρήγορη ανάγνωση ή με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, μπορούν να σαρώσουν γρήγορα μια λίστα με τίτλους διαφανειών και να μεταβούν απευθείας στη διαφάνεια που θέλουν.

Χρήση μιας λογικής σειράς ανάγνωσης

Χρήση μοναδικών τίτλων διαφανειών

Χρησιμοποιήστε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Για να εξασφαλίσετε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά ή ένθετους πίνακες, χρησιμοποιήστε τον έλεγχο προσβασιμότητας.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Για να βρείτε πιθανά ζητήματα που σχετίζονται με τις γραμματοσειρές ή τον κενό χώρο, εξετάστε τις διαφάνειές σας για περιοχές που μοιάζουν υπερφορτωμένες ή δυσανάγνωστες.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο σαν να "κολυμπάει μαζί" σε μια σελίδα (η συμπίεση μίας γραμμής κειμένου με τη γραμμή κάτω από αυτήν). Συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Για τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης, μειώστε το φόρτο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων. Συμπεριλάβετε επαρκή κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Σημείωση: Ο έλεγχος προσβασιμότητας επιθεωρεί την παρουσίασή σας για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επιδιορθώνονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Για έναν πλήρη έλεγχο, ανοίξτε την παρουσίασή σας στην εφαρμογή υπολογιστή και χρησιμοποιήστε τον έλεγχο προσβασιμότητας για υπολογιστή για Windows ή Mac.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες και πίνακες στις παρουσιάσεις του PowerPoint για το Web.

Σημείωση:  Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού περιβάλλοντος για μια εικόνα που εμφανίζει την επιλογή "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" στο PowerPoint online.
  • Επιλέξτε μια εικόνα. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί εναλλακτικού κειμένου στην κορδέλα για μια εικόνα στο PowerPoint online.
 2. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την εικόνα.

Παράθυρο διαλόγου "εναλλακτικό κείμενο" στο PowerPoint online.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Επιλέξτε ένα γραφικό SmartArt.

 2. Επιλέξτε σχεδίαση > εναλλακτικό κείμενο.

 3. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το γραφικό SmartArt.

Κουμπί εναλλακτικού κειμένου στην κορδέλα για ένα SmartArt στο PowerPoint online.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα ή ενσωματωμένα βίντεο

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα ή ένα βίντεο.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

 3. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το σχήμα ή το βίντεο.

Κουμπί εναλλακτικού κειμένου στην κορδέλα για ένα σχήμα και ένα βίντεο στο PowerPoint online.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε ένα κελί του πίνακα.

 2. Επιλέξτε διάταξη > εναλλακτικό κείμενο.

 3. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για τον πίνακα.

Κουμπί εναλλακτικού κειμένου στην κορδέλα για έναν πίνακα στο PowerPoint online.

Προσβασιμότητα σε υπερ-συνδέσεις και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις και τους πίνακες στις παρουσιάσεις του PowerPoint για το Web.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την υπερ-σύνδεση, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Σύνδεση.

  Το κείμενο που επιλέξατε εμφανίζεται στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο κείμενο. Αυτό είναι το κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

  Συμβουλή: Εάν ο τίτλος στη σελίδα προορισμού της υπερ-σύνδεσης παρέχει μια ακριβή σύνοψη των περιεχομένων της σελίδας, χρησιμοποιήστε τον για το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Για παράδειγμα, αυτό το κείμενο υπερ-σύνδεσης ταιριάζει με τον τίτλο στη σελίδα προορισμού: Πρότυπα και θέματα για το Office Online.

 2. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τη διεύθυνση URL προορισμού.

 3. Επιλέξτε Εισαγωγή.

Παράθυρο διαλόγου υπερ-σύνδεσης στο PowerPoint online.

Αλλαγή του κειμένου μιας υπερ-σύνδεσης

 1. Επιλέξτε το κείμενο της υπερ-σύνδεσης, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Επεξεργασία σύνδεσης.

 2. Στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο κείμενο, επεξεργαστείτε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για την υπερ-σύνδεση.

 3. Επιλέξτε OK.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα, επιλέξτε Σχεδίαση.

 3. Επιλέξτε Γραμμή κεφαλίδων και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών στον πίνακα.

Στιγμιότυπο οθόνης της ομάδας "Επιλογές στυλ πίνακα" στην καρτέλα "Εργαλεία Πίνακα / Σχεδίαση" με ενεργοποιημένη την επιλογή "Γραμμή κεφαλίδας".

Προσβασιμότητα διαφανειών

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις διαφάνειες στις παρουσιάσεις του PowerPoint για το Web.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφανειών

Χρησιμοποιήστε ένα από τα προσβάσιμα θέματα και πρότυπα που περιλαμβάνονται, για να βεβαιωθείτε ότι η Σχεδίαση διαφανειών, τα χρώματα, η αντίθεση και οι γραμματοσειρές είναι προσβάσιμα για όλα τα ακροατήρια. Έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μεταβείτε στο Office.com, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας και ανοίξτε το PowerPoint για το Web.

 2. Στη σελίδα Καλώς ορίσατε στο PowerPoint , επιλέξτε περισσότερα θέματα.

 3. Στη σελίδα Επιλέξτε ένα θέμα , κάντε κύλιση προς τα κάτω στο κάτω μέρος της σελίδας και επιλέξτε Εξερεύνηση όλων των θεμάτων.

 4. Στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση προτύπων του Office , πληκτρολογήστε "προσβάσιμα πρότυπα" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 5. Στα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρότυπο.

 6. Στο παράθυρο προεπισκόπησης προτύπου, επιλέξτε επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επιλογή "θέματα" στη σελίδα "Καλώς ορίσατε" στο PowerPoint online.

Χρήση μιας λογικής σειράς ανάγνωσης

Χρησιμοποιήστε το Παράθυρο επιλογής για να ορίσετε τη σειρά με την οποία τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν το περιεχόμενο της διαφάνειας. Όταν το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει αυτή τη διαφάνεια, διαβάζει τα αντικείμενα στο αντίστροφο της σειράς που παρατίθενται στο παράθυρο επιλογής.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Τακτοποίηση.

 2. Στο μενού Τακτοποίηση, επιλέξτε Παράθυρο επιλογής.

 3. Στο Παράθυρο επιλογής, για να αλλάξετε τη σειρά ανάγνωσης, σύρετε και αποθέστε τα στοιχεία στη νέα θέση.

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Επιλέξτε την Κεντρική καρτέλα.

 3. Στην ομάδα Γραμματοσειρά, ορίστε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

Ομάδα "Γραμματοσειρά" στο PowerPoint Online

Χρήση μοναδικών τίτλων για διαφάνειες

 1. Επιλέξτε μια διαφάνεια χωρίς τίτλο.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Διάταξη.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Διάταξη διαφάνειας, επιλέξτε μια διάταξη διαφάνειας που περιλαμβάνει πλαίσια κράτησης θέσης τίτλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή διάταξης. Η νέα διάταξη εφαρμόζεται στις διαφάνειες.

 4. Στο πλαίσιο κράτησης θέσης τίτλου, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα.

Σημείωση: Ένας τίτλος δεν είναι απαραίτητο να είναι ορατός για να είναι προσβάσιμος. Για παράδειγμα, τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ακούν τον τίτλο μιας διαφάνειας ακόμη κι αν δεν είναι ορατός. Στην έκδοση του PowerPoint υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο επιλογής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ορατότητα για τίτλους και άλλα αντικείμενα σε μια διαφάνεια.

Κουμπί "διάταξη" στην κορδέλα "Κεντρική" καρτέλα στο PowerPoint online.

Δείτε επίσης

Βελτίωση προσβασιμότητας με τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να γράψετε ένα αποτελεσματικό εναλλακτικό κείμενο

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα έγγραφά σας του Excel προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×