Κάντε τις παρουσιάσεις σας του PowerPoint προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Αυτό το θέμα παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα και βέλτιστες πρακτικές για να κάνετε τις παρουσιάσεις PowerPoint προσβάσιμες και να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενό σας σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

PowerPoint έχει πολλές ενσωματωμένες δυνατότητες που βοηθούν τα άτομα με διαφορετικές δυνατότητες στην ανάγνωση και τη σύνταξη εγγράφων. Σε αυτό το θέμα, θα μάθετε, για παράδειγμα, πώς να εργαστείτε με τον Έλεγχο προσβασιμότητας για να αντιμετωπίσετε προβλήματα προσβασιμότητας κατά τη δημιουργία της παρουσίασής σας. Επίσης, θα μάθετε πώς να προσθέτετε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες, έτσι ώστε τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να ακούσουν τι δείχνει η εικόνα. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε σχετικά με τον τρόπο χρήσης της σχεδίασης διαφανειών, των γραμματοσειρών, των χρωμάτων και των στυλ για να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα των διαφανειών σας πριν από την κοινή χρήση ή την παρουσίασή τους στο ακροατήριό σας.

Σε αυτό το θέμα

Βέλτιστες πρακτικές για δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων PowerPoint

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία PowerPoint παρουσιάσεων που είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Πώς μπορείτε να το βρείτε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία.

Για να βρείτε εναλλακτικό κείμενο που λείπει, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία

Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο των διαφανειών μπορεί να διαβαστεί με τη σειρά που θέλετε.

Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας για να βρείτε τις διαφάνειες που έχουν πιθανά προβλήματα με τη σειρά ανάγνωσης.

Δοκιμάστε να περιηγηθείτε στις διαφάνειές σας με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει τα στοιχεία μιας διαφάνειας με τη σειρά που έχουν προστεθεί στη διαφάνεια, η οποία μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα στοιχεία.

Ορισμός της διάταξης ανάγνωσης των περιεχομένων της διαφάνειας

Χρήση ενσωματωμένων σχεδιάσεων διαφανειών για ολοκληρωμένες διατάξεις ανάγνωσης, χρώματα και πολλά άλλα

Προσθέστε περιγραφικό και ακριβές κείμενο στις υπερ-συνδέσεις και τις συμβουλές οθόνης.

Για να προσδιορίσετε εάν το κείμενο υπερ-σύνδεσης έχει νόημα ως αυτόνομη πληροφορία, κάντε μια οπτική σάρωση των διαφανειών της παρουσίασής σας.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ορισμένες φορές κάνουν σάρωση μιας λίστας συνδέσεων.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμβουλές οθόνης που εμφανίζονται όταν ο δείκτης του ποντικιού περνά επάνω από το κείμενο ή τις εικόνες που περιλαμβάνουν μια υπερ-σύνδεση.

Δημιουργία προσβάσιμου κειμένου υπερ-σύνδεσης και προσθήκη συμβουλών οθόνης

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > Φίλτρα > χρώματος προσβασιμότητας. Ενεργοποιήστε το διακόπτη Φίλτρο χρώματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαβαθμίσεις του γκρι. Κάντε μια οπτική σάρωση σε κάθε διαφάνεια της παρουσίασής σας για εμφανίσεις χρωματικής κωδικοποίησης.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Χρήση προσβάσιμου προτύπου παρουσίασης

Χρήση ενσωματωμένων σχεδιάσεων διαφανειών για ολοκληρωμένες διατάξεις ανάγνωσης, χρώματα και πολλά άλλα

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Για να εντοπίσετε ανεπαρκές κοντράστ χρωμάτων, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κείμενο στην παρουσίασή σας που είναι δυσανάγνωστο ή δεν διακρίνεται εύκολα από το φόντο.

Η έντονη αντίθεση μεταξύ του κειμένου και του φόντου διευκολύνει τα άτομα με προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία να βλέπουν και να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο.

Χρήση προσβάσιμου χρώματος γραμματοσειράς

Χρήση ενσωματωμένων σχεδιάσεων διαφανειών για ολοκληρωμένες διατάξεις ανάγνωσης, χρώματα και πολλά άλλα

Δώστε σε κάθε διαφάνεια έναν μοναδικό τίτλο

Για να βρείτε τις διαφάνειες που δεν έχουν τίτλο, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης βασίζονται στους τίτλους των διαφανειών για την περιήγησή τους. Για παράδειγμα, με μια γρήγορη ανάγνωση ή με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, μπορούν να σαρώσουν γρήγορα μια λίστα με τίτλους διαφανειών και να μεταβούν απευθείας στη διαφάνεια που θέλουν.

Δώστε σε κάθε διαφάνεια έναν τίτλο

Απόκρυψη τίτλου διαφάνειας

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε πίνακες, δημιουργήστε μια απλή δομή πίνακα μόνο για δεδομένα και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Για να εξασφαλίσετε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά ή ένθετους πίνακες, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. 

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Αποφύγετε τη χρήση πινάκων

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Για να βρείτε πιθανά ζητήματα που σχετίζονται με τις γραμματοσειρές ή τον κενό χώρο, εξετάστε τις διαφάνειές σας για περιοχές που μοιάζουν υπερφορτωμένες ή δυσανάγνωστες.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Χρήση προσβάσιμου προτύπου παρουσίασης

Χρήση προσβάσιμων μορφών και χρώματος γραμματοσειράς

Κάντε τα βίντεο προσβάσιμα σε άτομα με προβλήματα όρασης ή σε κωφά ή βαρήκοα άτομα.

Οι υπότιτλοι περιέχουν μια μεταγραφή (ή μετάφραση) του διαλόγου.

Οι κλειστές λεζάντες περιγράφουν επίσης τους διάφορους ήχους, όπως μουσική ή ηχητικά εφέ που ακούγονται εκτός οθόνης.

Η περιγραφή βίντεο σημαίνει ηχητικές περιγραφές των κύριων οπτικών στοιχείων ενός βίντεο. Αυτές οι περιγραφές εισάγονται στις φυσικές παύσεις στο διάλογο του προγράμματος. Η περιγραφή βίντεο κάνει το βίντεο πιο προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Δημιουργήστε προσβάσιμα αρχεία PDF ή άλλες μορφές αρχείων της παρουσίασής σας.

Συμπεριλάβετε ετικέτες προσβασιμότητας στα αρχεία PDF που δημιουργείτε από την παρουσίασή σας. Οι ετικέτες έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης και περιήγησης σε ένα έγγραφο από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και άλλες βοηθητικές τεχνολογίες.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε την παρουσίαση σε μια μορφή που μπορεί να μεταφερθεί σε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης Μπράιγ.

Αποθήκευση της παρουσίασής σας σε διαφορετική μορφή

Αρχή της σελίδας 

Έλεγχος προσβασιμότητας ενώ εργάζεστε

Ο Έλεγχος προσβασιμότητας είναι ένα εργαλείο που εξετάζει το περιεχόμενό σας και επισημαίνει τα προβλήματα προσβασιμότητας που συναντά. Εξηγεί γιατί κάθε ζήτημα μπορεί να είναι ένα πιθανό πρόβλημα για κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες. Ο Έλεγχος προσβασιμότητας προτείνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα που εμφανίζονται.

ΣτοPowerPoint, ο Έλεγχος προσβασιμότητας εκτελείται αυτόματα στο παρασκήνιο κατά τη δημιουργία ενός εγγράφου. Εάν ο Έλεγχος προσβασιμότητας εντοπίσει προβλήματα προσβασιμότητας, θα λάβετε μια υπενθύμιση στη γραμμή κατάστασης.

Για να εκκινήσετε με μη αυτόματο τρόπο τον Έλεγχο προσβασιμότητας, επιλέξτε Αναθεώρηση > Έλεγχος προσβασιμότητας. Ανοίγει το παράθυρο Προσβασιμότητα και μπορείτε πλέον να εξετάζετε και να διορθώνετε ζητήματα προσβασιμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Βελτίωση προσβασιμότητας με τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το πρόσθετο Υπενθύμιση προσβασιμότητας για Office για να ειδοποιήσετε τους συντάκτες και τους συνεργάτες για προβλήματα προσβασιμότητας στα έγγραφά τους. Με το πρόσθετο, μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα σχόλια υπενθύμισης που εξαπλώνουν την αναγνώριση των ζητημάτων προσβασιμότητας και ενθαρρύνουν τη χρήση του Ελέγχου προσβασιμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση της υπενθύμισης προσβασιμότητας για να ειδοποιήσετε τους συντάκτες για προβλήματα προσβασιμότητας.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία προσβάσιμων διαφανειών

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις διαφάνειες στις PowerPoint παρουσιάσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο Βίντεο: Δημιουργία προσβάσιμων διαφανειών και Βίντεο: Σχεδίαση διαφανειών για άτομα με δυσλεξία.

Χρήση προσβάσιμου προτύπου παρουσίασης

Χρησιμοποιήστε ένα από τα προσβάσιμα πρότυπα PowerPoint για να βεβαιωθείτε ότι η σχεδίαση διαφανειών, τα χρώματα, η αντίθεση και οι γραμματοσειρές είναι προσβάσιμα για όλα τα ακροατήρια. Έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

 1. Για να βρείτε ένα προσβάσιμο πρότυπο, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία.

 2. Στο πεδίο κειμένου Αναζήτηση προτύπων και θεμάτων στο Internet , πληκτρολογήστε προσβάσιμα πρότυπα και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Στα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρότυπο.

 4. Στην προεπισκόπηση προτύπου, επιλέξτε Δημιουργία.

Αρχή της σελίδας

Δώστε σε κάθε διαφάνεια έναν τίτλο

Ένα απλό βήμα προς την αποκλειστικότητα είναι να έχετε έναν μοναδικό, περιγραφικό τίτλο σε κάθε διαφάνεια, ακόμη και αν δεν είναι ορατός. Ένα άτομο με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης βασίζεται στους τίτλους των διαφανειών για να μάθει ποια διαφάνεια είναι ποια.

Χρησιμοποιήστε την κορδέλα Προσβασιμότητα για να βεβαιωθείτε ότι κάθε διαφάνεια έχει τίτλο. Για οδηγίες, μεταβείτε στην ενότητα Προσθήκη τίτλου σε διαφάνειακαι αναπτύξτε την ενότητα "Χρήση της κορδέλας προσβασιμότητας για τον τίτλο μιας διαφάνειας".

Αρχή της σελίδας

Απόκρυψη τίτλου διαφάνειας

Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν τίτλο εκτός της διαφάνειας. Με αυτόν τον τρόπο, η διαφάνεια έχει τίτλο για την προσβασιμότητα, αλλά εξοικονομείτε χώρο στη διαφάνεια για άλλο περιεχόμενο. Για οδηγίες, μεταβείτε στην ενότητα Προσθήκη τίτλου σε διαφάνειακαι αναπτύξτε την ενότητα "Τοποθετήστε έναν τίτλο σε μια διαφάνεια, αλλά κάντε αόρατο τον τίτλο".

Εάν θέλετε όλοι ή πολλοί από τους τίτλους διαφανειών να είναι κρυφοί, μπορείτε να τροποποιήσετε το υπόδειγμα διαφανειών. Για οδηγίες, μεταβείτε στην ενότητα Τίτλος διαφάνειαςκαι αναπτύξτε την ενότητα "Απόκρυψη συστηματικά τίτλων διαφανειών".

Αρχή της σελίδας

Επαναφορά σχεδίασης διαφάνειας

Εάν έχετε μετακινήσει ή επεξεργαστεί ένα πλαίσιο κράτησης θέσης σε μια διαφάνεια, μπορείτε να επαναφέρετε τη διαφάνεια στην αρχική της σχεδίαση. Όλη η μορφοποίηση (για παράδειγμα, γραμματοσειρές, χρώματα, εφέ) επανέρχονται σε αυτά που έχουν αντιστοιχιστεί στο πρότυπο. Η επαναφορά της σχεδίασης μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να βρείτε σύμβολα κράτησης θέσης τίτλου που χρειάζονται έναν μοναδικό τίτλο.

 1. Για να επαναφέρετε όλα τα πλαίσια κράτησης θέσης για την επιλεγμένη διαφάνεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Διαφάνειες, επιλέξτε Επαναφορά.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός της διάταξης ανάγνωσης των περιεχομένων της διαφάνειας

Ορισμένα άτομα με προβλήματα όρασης χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να διαβάσουν τις πληροφορίες στη διαφάνεια. Κατά τη δημιουργία διαφανειών, η τοποθέτηση των αντικειμένων σε λογική σειρά ανάγνωσης είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της διαφάνειας από τους χρήστες προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης. 

Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας και το παράθυρο Διάταξη ανάγνωσης για να ορίσετε τη σειρά με την οποία τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν το περιεχόμενο της διαφάνειας. Όταν το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει τη διαφάνεια, διαβάζει τα αντικείμενα με τη σειρά που παρατίθενται στο παράθυρο Σειρά ανάγνωσης

Για οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο ορισμού της σειράς ανάγνωσης, ανατρέξτε στο θέμα Κάντε τις διαφάνειες πιο ευανάγνωστες χρησιμοποιώντας το παράθυρο διάταξης ανάγνωσης.

Αρχή της σελίδας

Χρήση ενσωματωμένων σχεδιάσεων διαφανειών για ολοκληρωμένες διατάξεις ανάγνωσης, χρώματα και πολλά άλλα

PowerPoint έχει ενσωματωμένες, προσχεδιασμένες σχεδιάσεις διαφανειών που περιέχουν πλαίσια κράτησης θέσης για κείμενο, βίντεο, εικόνες και πολλά άλλα. Περιέχουν επίσης όλα τα στοιχεία μορφοποίησης, όπως χρώματα θέματος, γραμματοσειρές και εφέ. Για να εξασφαλίσετε ότι οι διαφάνειές σας είναι προσβάσιμες, οι ενσωματωμένες διατάξεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η σειρά ανάγνωσης να είναι η ίδια για τα άτομα που χρησιμοποιούν βοηθητικές τεχνολογίες, όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και τα άτομα που βλέπουν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Βίντεο: Χρήση προσβάσιμων χρωμάτων και στυλ σε διαφάνειες.

 1. Στην καρτέλα Προβολή , επιλέξτε Κανονική.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση , κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Αναπτύξτε τη συλλογή Θέματα και επιλέξτε τη διάταξη διαφάνειας που θέλετε. PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα αυτήν τη διάταξη στην παρουσίαση.

  • Επιλέξτε Ιδέες σχεδίασης και επιλέξτε μία από τις προσχεδιασμένες σχεδιάσεις.

Αρχή της σελίδας

Αποφύγετε τη χρήση πινάκων

Γενικά, αποφύγετε τους πίνακες, εάν είναι δυνατό, και παρουσιάστε τα δεδομένα με άλλο τρόπο, όπως οι παράγραφοι με επικεφαλίδες. Οι πίνακες με σταθερό πλάτος μπορεί να είναι δύσκολο να αναγνωστούν για τα άτομα που χρησιμοποιούν τον Μεγεθυντικό φακό, επειδή αυτοί οι πίνακες επιβάλλουν το συγκεκριμένο μέγεθος του περιεχομένου. Αυτό κάνει τη γραμματοσειρά πολύ μικρή, γεγονός που επιβάλλει στους χρήστες μεγεθυντικού φακού να κάνουν οριζόντια κύλιση, ειδικά σε κινητές συσκευές.

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε πίνακες, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες για να βεβαιωθείτε ότι ο πίνακάς σας είναι όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμος:

 • Αποφύγετε τους πίνακες σταθερού πλάτους.

 • Βεβαιωθείτε ότι οι πίνακες εμφανίζονται σωστά σε όλες τις συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφώνων και των tablet.

 • Εάν έχετε υπερ-συνδέσεις στον πίνακά σας, επεξεργαστείτε τα κείμενα της σύνδεσης, ώστε να έχουν νόημα και να μην παραβιάζουν τη μέση της πρότασης.

 • Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο της διαφάνειας διαβάζεται εύκολα με τον Μεγεθυντικό φακό. Προβάλετέ το σε κινητή συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες δεν θα χρειαστεί να κάνουν οριζόντια κύλιση της διαφάνειας σε ένα τηλέφωνο, για παράδειγμα.

 • Χρησιμοποιήστε κεφαλίδες πίνακα.

 • Δοκιμάστε την προσβασιμότητα με το Προηγμένο πρόγραμμα ανάγνωσης.

Αρχή της σελίδας 

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο. Τα κενά κελιά σε έναν πίνακα θα μπορούσαν επίσης να παραπλανήσουν κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο να νομίσει ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον πίνακα. Χρησιμοποιήστε μια απλή δομή πίνακα μόνο για δεδομένα και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης. Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Για να εξασφαλίσετε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά ή ένθετους πίνακες, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο σε έναν πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση πίνακα, στην ομάδα Επιλογές στυλ πίνακα , επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή κεφαλίδων.

 3. Πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών σας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στα οπτικά στοιχεία στις διαφάνειές σας. Στο οπτικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται οι εικόνες, τα γραφικά SmartArt, τα σχήματα, οι ομάδες, τα γραφήματα, τα ενσωματωμένα αντικείμενα, η γραφή και τα βίντεο.

Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα, τον σκοπό της και τι είναι σημαντικό για την εικόνα. Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν την περιγραφή για τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν το περιεχόμενο.

Συμβουλή: Για να γράψετε ένα καλό εναλλακτικό κείμενο, φροντίστε να εκφράσετε περιεκτικά και με σαφήνεια το περιεχόμενο και τον σκοπό της εικόνας. Το εναλλακτικό κείμενο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από μία ή δύο σύντομες προτάσεις, ενώ τις περισσότερες φορές αρκούν μερικές προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις. Μην επαναλάβετε το περιεχόμενο περιβάλλοντος κειμένου ως εναλλακτικό κείμενο και μην χρησιμοποιήσετε φράσεις που αναφέρονται σε εικόνες, όπως "ένα γραφικό του" ή "μια εικόνα του". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης εναλλακτικού κειμένου, ανατρέξτε στο θέμα Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να γράψετε ένα αποτελεσματικό εναλλακτικό κείμενο.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως της μόνης μεθόδου παροχής σημαντικών πληροφοριών. Εάν χρησιμοποιείτε εικόνες με κείμενο σε αυτές, επαναλάβετε το κείμενο στη διαφάνεια. Στο εναλλακτικό κείμενο αυτών των εικόνων, αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του. 

τοPowerPoint για PC στο Microsoft 365 δημιουργεί αυτόματα εναλλακτικό κείμενο για φωτογραφίες, εικόνες αρχείου και τα εικονίδιαPowerPoint χρησιμοποιώντας έξυπνες υπηρεσίες στο cloud. Να ελέγχετε πάντα το εναλλακτικό κείμενο που δημιουργείται αυτόματα για να βεβαιωθείτε ότι μεταφέρουν το σωστό μήνυμα. Εάν είναι απαραίτητο, επεξεργαστείτε το κείμενο. Για γραφήματα, SmartArt, στιγμιότυπα οθόνης ή σχήματα, πρέπει να προσθέσετε το εναλλακτικό κείμενο με μη αυτόματο τρόπο.

Για οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο προσθήκης ή επεξεργασίας εναλλακτικού κειμένου, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήμα, εικόνα, γράφημα, γραφικό SmartArt ή άλλο αντικείμενοκαι Βίντεο: Βελτίωση προσβασιμότητας εικόνας σε PowerPoint.

Συμβουλές: 

 • Στο παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο , τα ορθογραφικά λάθη επισημαίνονται με μια κόκκινη κυματιστή γραμμή κάτω από τη λέξη. Για να διορθώσετε την ορθογραφία, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

 • Στο παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο , μπορείτε επίσης να επιλέξετε Δημιουργία περιγραφής προκειμένουMicrosoft έξυπνες υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το cloud να δημιουργήσουν μια περιγραφή για εσάς. Βλέπετε το αποτέλεσμα στο πεδίο εναλλακτικού κειμένου. Μην ξεχάσετε να διαγράψετε τα σχόλια PowerPoint προσθέσετε εκεί, για παράδειγμα, "Η περιγραφή δημιουργήθηκε αυτόματα".

Για να βρείτε εναλλακτικό κείμενο που λείπει, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Σημείωση:  Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία προσβάσιμου κειμένου υπερ-σύνδεσης και προσθήκη συμβουλών οθόνης

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ορισμένες φορές κάνουν σάρωση μιας λίστας συνδέσεων. Οι συνδέσεις πρέπει να μεταφέρουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αποφύγετε τη χρήση κειμένων συνδέσεων όπως "Κάντε κλικ εδώ", "Δείτε αυτή τη σελίδα", Μεταβείτε εδώ" ή "Μάθετε περισσότερα". Αντί για αυτό, συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμβουλές οθόνης που εμφανίζονται όταν ο δείκτης του ποντικιού περνά επάνω από το κείμενο ή τις εικόνες που περιλαμβάνουν μια υπερ-σύνδεση.

Συμβουλή:  Εάν ο τίτλος στη σελίδα προορισμού της υπερ-σύνδεσης παρέχει μια ακριβή σύνοψη των περιεχομένων της σελίδας, χρησιμοποιήστε τον για το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Για παράδειγμα, αυτό το κείμενο υπερ-σύνδεσης αντιστοιχεί στον τίτλο στη σελίδα προορισμού: Δημιουργία περισσότερων με πρότυπα της Microsoft.

Για οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας υπερ-συνδέσεων και συμβουλών οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη υπερ-σύνδεσης σε διαφάνεια.

Αρχή της σελίδας

Χρήση προσβάσιμων μορφών και χρώματος γραμματοσειράς

Μια προσβάσιμη γραμματοσειρά δεν αποκλείει ή επιβραδύνει την ταχύτητα ανάγνωσης οποιουδήποτε διαβάζει μια διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης ή των ατόμων με προβλήματα ανάγνωσης ή των ατόμων με προβλήματα όρασης. Η σωστή γραμματοσειρά βελτιώνει την αναγνωσιμότητα και την αναγνωσιμότητα του κειμένου στην παρουσίαση.

Για οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο αλλαγής γραμματοσειρών σε PowerPoint ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή των γραμματοσειρών σε μια παρουσίαση ή Αλλαγή της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς στο PowerPoint.

Αρχή της σελίδας

Χρήση προσβάσιμης μορφής γραμματοσειράς

Για να μειώσετε το φόρτο ανάγνωσης, επιλέξτε γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων.

Ένα άτομο με προβλήματα όρασης μπορεί να μην έχει τη σημασία ορισμένων χρωμάτων. Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Αρχή της σελίδας

Χρήση προσβάσιμου χρώματος γραμματοσειράς

Ακολουθούν μερικές ιδέες:

 • Το κείμενο στην παρουσίασή σας πρέπει να μπορεί να διαβαστεί σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

 • Χρησιμοποιήστε τα προσχεδιασμένα Θέματα του Office για να βεβαιωθείτε ότι η σχεδίαση διαφανειών σας είναι προσβάσιμη. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση προσβάσιμου προτύπου παρουσίασης ή Χρήση ενσωματωμένων σχεδιάσεων διαφανειών για προσβάσιμη σειρά ανάγνωσης, χρώματα και πολλά άλλα.

 • Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας για να αναλύσετε την παρουσίαση και να εντοπίσετε σημεία με μη επαρκές κοντράστ χρωμάτων. Εντοπίζει ανεπαρκές κοντράστ χρωμάτων στο κείμενο με ή χωρίς επισημάνσεις ή υπερ-συνδέσεις σε σχήματα, πίνακες ή SmartArt με συμπαγή αδιαφανή χρώματα. Δεν υπάρχει ανεπαρκές κοντράστ χρωμάτων σε άλλες περιπτώσεις, όπως το κείμενο σε ένα διαφανές πλαίσιο κειμένου ή ένα πλαίσιο κράτησης θέσης επάνω από το φόντο της διαφάνειας ή ζητήματα αντίθεσης χρωμάτων σε μη κείμενο περιεχομένου.

Αρχή της σελίδας

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

τοPowerPoint υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο με πολλά κομμάτια ήχου. Επιπλέον, υποστηρίζει τις κλειστές λεζάντες και τους υπότιτλους που είναι ενσωματωμένοι στα αρχεία βίντεο.

Προς το παρόν, μόνο οι PowerPoint γιαWindows υποστηρίζουν την εισαγωγή και αναπαραγωγή κλειστών λεζαντών ή υποτίτλων που είναι αποθηκευμένοι σε αρχεία ξεχωριστά από το βίντεο. Σε όλες τις άλλες εκδόσεις του PowerPoint (όπως το PowerPoint για macOS ή οι εκδόσεις για κινητές συσκευές), οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι πρέπει πρώτα να κωδικοποιηθούν στο βίντεο πριν από την εισαγωγή τους στο PowerPoint.

Οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο για λεζάντες και υπότιτλους ποικίλλουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τύποι αρχείων κλειστής λεζάντας που υποστηρίζονται από PowerPoint.

Οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου δεν διατηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες Συμπίεση πολυμέσων ή Βελτιστοποίηση συμβατότητας πολυμέσων . Επίσης, όταν μετατρέπετε την παρουσίασή σας σε βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι ή τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου στα ενσωματωμένα βίντεο δεν περιλαμβάνονται στο βίντεο που αποθηκεύεται.

Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Αποθήκευση πολυμέσων ως σε ένα επιλεγμένο βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα πολλαπλά κομμάτια ήχου που είναι ενσωματωμένα στο βίντεο διατηρούνται στο αρχείο βίντεο που αποθηκεύεται. 

Για να κάνετε προσβάσιμες τις PowerPoint παρουσιάσεις με βίντεο, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Τα βίντεο περιλαμβάνουν ένα κομμάτι ήχου με περιγραφές βίντεο, εάν είναι απαραίτητο, για χρήστες με προβλήματα όρασης.

 • Τα βίντεο που περιλαμβάνουν διάλογο περιλαμβάνουν επίσης κλειστές λεζάντες, κλειστές λεζάντες σε ζώνες, ανοιχτές λεζάντες ή υπότιτλους σε υποστηριζόμενη μορφή για τους χρήστες που έχουν προβλήματα ακοής.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη κλειστών λεζαντών ή υποτίτλων σε πολυμέσα στο PowerPoint

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση της παρουσίασής σας σε διαφορετική μορφή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας σε μορφή που μπορεί εύκολα να διαβαστεί από ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή να μεταφερθείτε σε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης Μπράιγ. Για οδηγίες, μεταβείτε στο Βίντεο: Αποθήκευση παρουσίασης σε διαφορετική μορφή ή Δημιουργία προσβάσιμων αρχείων PDF. Πριν μετατρέψετε μια παρουσίαση σε άλλη μορφή, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τον Έλεγχο προσβασιμότητας και διορθώστε όλα τα προβλήματα που έχουν αναφερθεί.

Αρχή της σελίδας

Δοκιμή προσβασιμότητας με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Όταν η παρουσίασή σας είναι έτοιμη και έχετε εκτελέσει τον Έλεγχο προσβασιμότητας για να βεβαιωθείτε ότι είναι περιεκτική, μπορείτε να δοκιμάσετε να περιηγηθείτε στις διαφάνειες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για παράδειγμα, τον Αφηγητή. Ο Αφηγητής διαθέτει Windows, επομένως, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τίποτα. Αυτός είναι ένας επιπλέον τρόπος για να εντοπίσετε προβλήματα στη σειρά περιήγησης, για παράδειγμα.

 1. Εκκίνηση του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης. Για παράδειγμα, για να ξεκινήσετε τον Αφηγητή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Windows πλήκτρο λογότυπου+Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι η εστίαση να είναι στο μπλε ορθογώνιο στην περιοχή περιεχομένου της διαφάνειας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να περιηγηθείτε στα στοιχεία μέσα στη διαφάνεια και να διορθώσετε τη σειρά περιήγησης, εάν είναι απαραίτητο. Για να μετακινήσετε την εστίαση μακριά από το περιεχόμενο της διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο Esc ή F6.

 4. Κλείστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Για παράδειγμα, για να κλείσετε τον Αφηγητή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Windows πλήκτρο λογότυπου+Enter.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να συντάξετε ένα αποτελεσματικό εναλλακτικό κείμενο

Χρησιμοποιήστε την Υπενθύμιση προσβασιμότητας για να ειδοποιήσετε τους συντάκτες για προβλήματα προσβασιμότητας

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη συμμετοχή σε μια PowerPoint ζωντανή περίοδο λειτουργίας στο Microsoft Teams 

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα έγγραφά σας του Excel προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το email του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Τύποι αρχείων κλειστών λεζαντών που υποστηρίζονται από το PowerPoint

Mac: Βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων του PowerPoint

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία PowerPoint παρουσιάσεων που είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Πώς μπορείτε να το βρείτε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία.

Στο οπτικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται οι εικόνες, τα γραφικά SmartArt, τα σχήματα, οι ομάδες, τα γραφήματα, τα ενσωματωμένα αντικείμενα, η γραφή και τα βίντεο.

Για να βρείτε εναλλακτικό κείμενο που λείπει, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στην παρουσίαση. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Microsoft 365

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2019

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2016

Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο των διαφανειών μπορεί να διαβαστεί με τη σειρά που θέλετε.

Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας για να βρείτε τις διαφάνειες που έχουν πιθανά προβλήματα με τη σειρά ανάγνωσης.

Όταν κάποιο άτομο έχει φυσιολογική όραση διαβάζει μια διαφάνεια, συνήθως διαβάζει στοιχεία, όπως το κείμενο ή μια εικόνα, με τη σειρά που αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται στη διαφάνεια. Αντίθετα, ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, διαβάζει τα στοιχεία μιας διαφάνειας με τη σειρά που έχουν προστεθεί στη διαφάνεια, η οποία μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα στοιχεία.

Για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες διαβάζουν το περιεχόμενο με τη σειρά που θέλετε, είναι σημαντικό να ελέγξετε τη διάταξη ανάγνωσης.

Ορισμός της διάταξης ανάγνωσης των περιεχομένων της διαφάνειας

Όταν δημιουργείτε μια νέα διαφάνεια, χρησιμοποιήστε τις ενσωματωμένες σχεδιάσεις διαφανειών.

PowerPoint περιέχει ενσωματωμένες διατάξεις διαφανειών που μπορείτε να εφαρμόσετε σε οποιαδήποτε διαφάνεια. Όταν τις χρησιμοποιείτε σε μια νέα διαφάνεια, αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν αυτόματα ότι η σειρά ανάγνωσης λειτουργεί για όλους τους χρήστες.

Χρήση ενσωματωμένων σχεδιάσεων διαφανειών για προσβάσιμη σειρά ανάγνωσης

Προσθέστε χαρακτηριστικό κείμενο υπερ-σύνδεσης και συμβουλές οθόνης.

Για να προσδιορίσετε εάν το κείμενο υπερ-σύνδεσης έχει νόημα ως αυτόνομη πληροφορία και εάν παρέχει στους αναγνώστες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό, κάντε μια οπτική σάρωση των διαφανειών της παρουσίασής σας.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ορισμένες φορές κάνουν σάρωση μιας λίστας συνδέσεων. Οι συνδέσεις πρέπει να μεταφέρουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο Κάντε κλικ εδώ, συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού. Μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση URL της σελίδας, εάν είναι σύντομη και περιγραφική, για παράδειγμα, www.microsoft.com.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμβουλές οθόνης που εμφανίζονται όταν ο δείκτης του ποντικιού περνά επάνω από το κείμενο ή τις εικόνες που περιλαμβάνουν μια υπερ-σύνδεση.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης και συμβουλών οθόνης

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Ενεργοποιήστε το φίλτρο χρωμάτων σε αποχρώσεις του γκρι στις Προτιμήσεις συστήματος > > τα φίλτρα εμφάνισης > χρώματος. Σε παλαιότερες εκδόσεις του macOS, μεταβείτε στην επιλογή Προτιμήσεις συστήματος > προσβασιμότητα > Εμφάνιση και επιλέξτε Κλίμακα του γκρι. Κάντε μια οπτική σάρωση των διαφανειών της παρουσίασής σας.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Για να εντοπίσετε ανεπαρκές κοντράστ χρωμάτων, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κείμενο στο υπολογιστικό φύλλο σας το οποίο είναι δυσανάγνωστο ή δεν διακρίνεται εύκολα από το φόντο.

Χρησιμοποιήστε έντονο κοντράστ ανάμεσα στο κείμενο και το φόντο, ώστε οι χρήστες με προβλήματα όρασης να μπορούν να δουν και να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο. Χρησιμοποιήστε σκούρο κείμενο σε λευκό ή υπόλευκο φόντο ή αντιστρέψτε το και χρησιμοποιήστε λευκό κείμενο σε σκούρο φόντο.

Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν επίσης τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Δώστε σε κάθε διαφάνεια έναν μοναδικό τίτλο.

Για να βρείτε τις διαφάνειες που δεν έχουν τίτλο, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης βασίζονται στους τίτλους των διαφανειών για την περιήγησή τους. Για παράδειγμα, με μια γρήγορη ανάγνωση ή με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, μπορούν να σαρώσουν γρήγορα μια λίστα με τίτλους διαφανειών και να μεταβούν απευθείας στη διαφάνεια που θέλουν.

Χρήση μοναδικών τίτλων διαφανειών

Απόκρυψη τίτλου διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε μια απλή δομή πίνακα μόνο για δεδομένα και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Για να εξασφαλίσετε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά ή ένθετους πίνακες, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Για να βρείτε πιθανά ζητήματα που σχετίζονται με τις γραμματοσειρές ή τον κενό χώρο, εξετάστε τις διαφάνειές σας για περιοχές που μοιάζουν υπερφορτωμένες ή δυσανάγνωστες.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο σαν να "κολυμπάει μαζί" σε μια σελίδα (η συμπίεση μίας γραμμής κειμένου με τη γραμμή κάτω από αυτήν). Συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Για τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης, μειώστε το φόρτο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων. Συμπεριλάβετε επαρκή κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Κάντε τα βίντεο προσβάσιμα για χρήστες με προβλήματα όρασης και ακοής.

Οι υπότιτλοι περιέχουν μια μεταγραφή (ή μετάφραση) του διαλόγου.

Οι κλειστές λεζάντες περιγράφουν επίσης τους διάφορους ήχους, όπως μουσική ή ηχητικά εφέ που ακούγονται εκτός οθόνης.

Η περιγραφή βίντεο σημαίνει ηχητικές περιγραφές των κύριων οπτικών στοιχείων ενός βίντεο. Αυτές οι περιγραφές εισάγονται στις φυσικές παύσεις στο διάλογο του προγράμματος. Η περιγραφή βίντεο κάνει το βίντεο πιο προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Microsoft 365

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία στις παρουσιάσεις PowerPoint στο Microsoft 365:

Σημειώσεις: 

 • Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

 • Για την ενεργοποίηση, κάντε δεξί κλικ στον Mac και βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Δευτερεύον κλικ είναι επιλεγμένο στις Προτιμήσεις συστήματος.

Συμβουλή: Για να γράψετε ένα καλό εναλλακτικό κείμενο, φροντίστε να εκφράσετε περιεκτικά και με σαφήνεια το περιεχόμενο και τον σκοπό της εικόνας. Το εναλλακτικό κείμενο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από μία ή δύο σύντομες προτάσεις, ενώ τις περισσότερες φορές αρκούν μερικές προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις. Μην επαναλάβετε το περιεχόμενο περιβάλλοντος κειμένου ως εναλλακτικό κείμενο και μην χρησιμοποιήσετε φράσεις που αναφέρονται σε εικόνες, όπως "ένα γραφικό του" ή "μια εικόνα του".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

PowerPoint δεν δημιουργεί αυτόματα εναλλακτικό κείμενο για εικόνες. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα που είναι εικονίδιο, στιγμιότυπο οθόνης ή άλλη εικόνα που δεν είναι φωτογραφία, πρέπει να προσθέσετε το εναλλακτικό κείμενο με μη αυτόματο τρόπο.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού περιβάλλοντος για εικόνες με ενεργοποιημένη την επιλογή εναλλακτικού κειμένου.
  • Επιλέξτε μια εικόνα. Επιλέξτε Μορφοποίηση εικόνας > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί εναλλακτικού κειμένου στην κορδέλα για μια εικόνα στο PowerPoint για Mac.

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε την εικόνα και το περιβάλλον της σε κάποιον που δεν μπορεί να τη δει.

Εναλλακτικό κείμενο στο PowerPoint για Mac

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού περιβάλλοντος για σχήματα με ενεργοποιημένη την επιλογή εναλλακτικού κειμένου.

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε κάποιο σημείο μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το σχήμα, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

  • Επιλέξτε ένα σχήμα. Επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί Εναλλακτικό κείμενο στην κορδέλα για ένα σχήμα σε PowerPoint για Mac.

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το σχήμα και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου για σχήματα σε PowerPoint για Mac Office 365

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ στο γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού περιβάλλοντος για σχήματα με ενεργοποιημένη την επιλογή εναλλακτικού κειμένου.

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε κάποιο σημείο μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το γραφικό SmartArt, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

  • Επιλέξτε ένα γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" στην κορδέλα για SmartArt στο PowertPoint για Mac.

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το γραφικό SmartArt και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου για σχήματα σε PowerPoint για Mac Office 365

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα γράφημα.

  Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε κάποιο σημείο μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το γράφημα, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

 2. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.... Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

  Μενού περιβάλλοντος για γραφήματα με ενεργοποιημένη την επιλογή εναλλακτικού κειμένου.
 3. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το γράφημα και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου για γραφήματα στο PPT για Mac στο Office 365.

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Δημιουργία διακοσμητικών απεικονίσεων

Εάν η παρουσίασή σας έχει οπτικά στοιχεία που είναι καθαρά διακοσμητικά, μπορείτε να τα επισημάνετε ως τέτοια, χωρίς να χρειάζεται να γράψετε οποιοδήποτε εναλλακτικό κείμενο. Όταν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης βρίσκει μια τέτοια εικόνα, απλώς ανακοινώνει ότι είναι διακοσμητική, ώστε ο χρήστης να γνωρίζει ότι δεν λείπουν πληροφορίες.

 1. Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια απεικόνιση. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

  • Επιλέξτε μια απεικόνιση. Επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση του οπτικού στοιχείου > Εναλλακτικό κείμενο.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση ως διακοσμητικού . Το πεδίο εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

  Διακοσμητική εικόνα εναλλακτικού κειμένου σε PowerPoint για Mac Office 365.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2019

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία στις παρουσιάσεις PowerPoint στο Office 2019:

Σημειώσεις: 

 • Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

 • Για την ενεργοποίηση, κάντε δεξί κλικ στον Mac και βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Δευτερεύον κλικ είναι επιλεγμένο στις Προτιμήσεις συστήματος.

Συμβουλή: Για να γράψετε ένα καλό εναλλακτικό κείμενο, φροντίστε να εκφράσετε περιεκτικά και με σαφήνεια το περιεχόμενο και τον σκοπό της εικόνας. Το εναλλακτικό κείμενο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από μία ή δύο σύντομες προτάσεις, ενώ τις περισσότερες φορές αρκούν μερικές προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις. Μην επαναλάβετε το περιεχόμενο περιβάλλοντος κειμένου ως εναλλακτικό κείμενο και μην χρησιμοποιήσετε φράσεις που αναφέρονται σε εικόνες, όπως "ένα γραφικό του" ή "μια εικόνα του".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Για να κάνετε τις παρουσιάσεις σας προσβάσιμες σε ευρύτερο κοινό, προσθέστε εναλλακτικό κείμενο στις εικόνες στις διαφάνειές σας. PowerPoint δεν δημιουργεί αυτόματα εναλλακτικό κείμενο.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού περιβάλλοντος για εικόνες με ενεργοποιημένη την επιλογή εναλλακτικού κειμένου.
  • Επιλέξτε μια εικόνα. Επιλέξτε Μορφοποίηση εικόνας > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί εναλλακτικού κειμένου στην κορδέλα για μια εικόνα στο PowerPoint για Mac.

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε την εικόνα και το περιβάλλον της σε κάποιον που δεν μπορεί να τη δει.

Εναλλακτικό κείμενο στο PowerPoint για Mac

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Δημιουργία περιγραφής ώστε οι έξυπνες υπηρεσίες της Microsoft που υποστηρίζονται από το cloud να δημιουργήσουν μια περιγραφή για εσάς. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος, μετά από τον οποίο θα δείτε το αποτέλεσμα στο πεδίο εισαγωγής κειμένου. Μην ξεχάσετε να διαγράψετε τα σχόλια PowerPoint προσθέσετε εκεί, για παράδειγμα, "Περιγραφή που δημιουργείται με υψηλή σιγουριά".

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού περιβάλλοντος για σχήματα με ενεργοποιημένη την επιλογή εναλλακτικού κειμένου.

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε κάποιο σημείο μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το σχήμα, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

  • Επιλέξτε ένα σχήμα. Επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί Εναλλακτικό κείμενο στην κορδέλα για ένα σχήμα σε PowerPoint για Mac.

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το σχήμα και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου για σχήματα σε PowerPoint για Mac Office 365

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ στο γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού περιβάλλοντος για σχήματα με ενεργοποιημένη την επιλογή εναλλακτικού κειμένου.

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε κάποιο σημείο μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το γραφικό SmartArt, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

  • Επιλέξτε ένα γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" στην κορδέλα για SmartArt στο PowertPoint για Mac.

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το γραφικό SmartArt και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου για σχήματα σε PowerPoint για Mac Office 365

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα γράφημα.

  Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε κάποιο σημείο μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το γράφημα, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

 2. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.... Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας.

  Μενού περιβάλλοντος για γραφήματα με ενεργοποιημένη την επιλογή εναλλακτικού κειμένου.
 3. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το γράφημα και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου για γραφήματα στο PPT για Mac στο Office 365.

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Δημιουργία διακοσμητικών απεικονίσεων

Εάν η παρουσίασή σας έχει οπτικά στοιχεία που είναι καθαρά διακοσμητικά, μπορείτε να τα επισημάνετε ως τέτοια, χωρίς να χρειάζεται να γράψετε οποιοδήποτε εναλλακτικό κείμενο. Όταν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης βρίσκει μια τέτοια εικόνα, απλώς ανακοινώνει ότι είναι διακοσμητική, ώστε ο χρήστης να γνωρίζει ότι δεν λείπουν πληροφορίες.

 1. Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια απεικόνιση. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

  • Επιλέξτε μια απεικόνιση. Επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση του οπτικού στοιχείου > Εναλλακτικό κείμενο.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση ως διακοσμητικού . Το πεδίο εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

  Διακοσμητική εικόνα εναλλακτικού κειμένου σε PowerPoint για Mac Office 365.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2016

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία στις παρουσιάσεις PowerPoint στο Office 2016:

Σημείωση:  Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης, έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να διαβάζουν το κείμενο για να περιγράψουν την εικόνα για τους χρήστες που δεν μπορούν να τη δουν.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση εικόνας.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση εικόνας, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 4. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την εικόνα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση εικόνας" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν την επιλεγμένη εικόνα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Κάντε δεξί κλικ στο γραφικό SmartArt.

 2. Επιλέξτε Μορφή SmartArt και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές σχήματος.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση σχήματος, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 4. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το γραφικό SmartArt.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν το επιλεγμένο γραφικό SmartArt

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε σχήματα, συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων μέσα σε ένα γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση σχήματος, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 4. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το σχήμα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν το επιλεγμένο σχήμα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα γράφημα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος, στην καρτέλα Επιλογές γραφήματος, επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 4. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το γράφημα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος" με τα πλαίσια "Εναλλακτικό κείμενο" που περιγράφουν το επιλεγμένο γράφημα

Προσβασιμότητα σε υπερ-συνδέσεις, κείμενο και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις, το κείμενο και τους πίνακες στις PowerPoint παρουσιάσεις σας.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης και συμβουλών οθόνης

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την υπερ-σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ.

 2. Επιλέξτε Υπερ-σύνδεση. Το κείμενο που επιλέξατε εμφανίζεται στο πλαίσιο Κείμενο προς εμφάνιση. Αυτό είναι το κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

 3. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

 4. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση προορισμού για την υπερ-σύνδεση.

 5. Επιλέξτε το κουμπί Συμβουλή οθόνης και, στο πλαίσιο Κείμενο συμβουλής οθόνης, πληκτρολογήστε μια συμβουλή οθόνης.

  Συμβουλή: Εάν ο τίτλος στη σελίδα προορισμού της υπερ-σύνδεσης παρέχει μια ακριβή σύνοψη των περιεχομένων της σελίδας, χρησιμοποιήστε τον για το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Για παράδειγμα, αυτό το κείμενο υπερ-σύνδεσης ταιριάζει με τον τίτλο στη σελίδα προορισμού: Πρότυπα και θέματα για το Office Online.

 6. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές, επιλέξτε OK > OK.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης"

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφανειών

Χρησιμοποιήστε ένα από τα προσβάσιμα πρότυπα που περιλαμβάνονται για να βεβαιωθείτε ότι η σχεδίαση διαφανειών, τα χρώματα, η αντίθεση και οι γραμματοσειρές είναι προσβάσιμα για όλα τα ακροατήρια. Έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

 1. Για να βρείτε ένα προσβάσιμο πρότυπο, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία από πρότυπο.

 2. Στο πεδίο κειμένου Αναζήτηση σε όλα τα πρότυπα , πληκτρολογήστε προσβάσιμα πρότυπα και πατήστε το πλήκτρο Return.

 3. Στα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρότυπο.

Σελίδα προτύπων στο PowerPoint για Mac

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή κεφαλίδων.

 3. Πληκτρολογήστε τις κεφαλίδες των στηλών.

Στιγμιότυπο οθόνης του πλαισίου ελέγχου "Γραμμή κεφαλίδων" στην καρτέλα "Σχεδίαση πίνακα"

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Επιλέξτε την Κεντρική καρτέλα.

 3. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές για τον τύπο, το μέγεθος, το στυλ και το χρώμα της γραμματοσειράς για να μορφοποιήσετε το κείμενό σας.

Στιγμιότυπο οθόνης της ομάδας "Γραμματοσειρά" στην "Κεντρική" καρτέλα

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στη διαφάνεια.

 2. Επιλέξτε την Κεντρική καρτέλα.

 3. Επιλέξτε το κουμπί Κουκκίδες.

 4. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε για κάθε στοιχείο κουκκίδας στη λίστα.

Μενού λίστας με κουκκίδες αναπτυγμένο σε PowerPoint για Mac.

Δημιουργία ταξινομημένης λίστας

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στη διαφάνεια.

 2. Επιλέξτε την Κεντρική καρτέλα.

 3. Επιλέξτε το κουμπί Αρίθμηση.

 4. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε για κάθε αριθμημένο στοιχείο στη λίστα.

Μενού αριθμημένης λίστας αναπτυγμένο σε PowerPoint για Mac.

Προσβασιμότητα διαφανειών

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις διαφάνειες στις PowerPoint παρουσιάσεις σας. (Ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη τίτλου σε διαφάνεια για σχετικές πληροφορίες.)

Χρήση μοναδικών τίτλων διαφανειών

 1. Για να επαναφέρετε όλα τα πλαίσια κράτησης θέσης για την επιλεγμένη διαφάνεια, στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Επαναφορά.

 2. Στη διαφάνεια, πληκτρολογήστε έναν μοναδικό και περιγραφικό τίτλο.

Στιγμιότυπο οθόνης της εντολής "Επαναφορά" στην ομάδα "Διαφάνειες" στην "Κεντρική" καρτέλα

Απόκρυψη τίτλου διαφάνειας

Τοποθετήστε έναν τίτλο εκτός διαφάνειας, ώστε να είναι αόρατος, αλλά θα εξακολουθήσει να εκφωνείται από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Στην καρτέλα Προβολή , επιλέξτε Ζουμ και, στη συνέχεια, μειώστε το ποσοστό ζουμ σε περίπου 50% ώστε να είναι ορατά τα περιθώρια εκτός της διαφάνειας. 

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο περίγραμμα του πλαισίου κράτησης θέσης Τίτλος, έτσι ώστε ο δείκτης να μετατραπεί σε δείκτη μετακίνησης με τέσσερις κεφαλές.

 3. Σύρετε το πλαίσιο κράτησης θέσης Τίτλος προς τα επάνω ή προς τα κάτω και, στη συνέχεια, αποθέστε το έξω από το όριο της διαφάνειας.

  Τίτλος διαφάνειας PowerPoint που μετακινείται εκτός του περιθωρίου διαφάνειας στο macOS

Ορισμός της διάταξης ανάγνωσης των περιεχομένων της διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε το Παράθυρο επιλογής για να ορίσετε τη σειρά με την οποία τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν το περιεχόμενο της διαφάνειας. Όταν το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει αυτήν τη διαφάνεια, διαβάζει τα αντικείμενα με την αντίστροφη σειρά από τη σειρά που παρατίθενται στο Παράθυρο επιλογής.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Τακτοποίηση.

 2. Στο μενού Τακτοποίηση, επιλέξτε Παράθυρο επιλογής.

 3. Στο Παράθυρο επιλογής, για να αλλάξετε τη σειρά ανάγνωσης, σύρετε και αποθέστε τα στοιχεία στη νέα θέση.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Επιλογή" που παραθέτει όλα τα αντικείμενα στη διαφάνεια με αντίστροφη σειρά

Χρήση ενσωματωμένων σχεδιάσεων διαφανειών για προσβάσιμη σειρά ανάγνωσης

PowerPoint έχει ενσωματωμένες σχεδιάσεις διαφανειών που περιέχουν πλαίσια κράτησης θέσης για κείμενο, βίντεο, εικόνες και πολλά άλλα. Περιέχουν επίσης όλα τα στοιχεία μορφοποίησης, όπως χρώματα θέματος, γραμματοσειρές και εφέ. Για να εξασφαλίσετε ότι οι διαφάνειές σας είναι προσβάσιμες, οι ενσωματωμένες διατάξεις είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε η σειρά ανάγνωσης να είναι η ίδια για τα άτομα με φυσιολογική όραση και για τα άτομα που χρησιμοποιούν τεχνολογία όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

 2. Στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών, εντοπίστε το σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη νέα διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ.

 3. Επιλέξτε Νέα διαφάνεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη διαφάνεια που έχει εισαχθεί.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, αναπτύξτε τη συλλογή θεμάτων και επιλέξτε τη διάταξη διαφάνειας που θέλετε. PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα αυτήν τη διάταξη στη νέα διαφάνεια.

 5. Μεταβείτε στη νέα διαφάνεια και προσθέστε τον τίτλο και το περιεχόμενο που θέλετε.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

τοPowerPoint υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο με πολλά κομμάτια ήχου. Επιπλέον, υποστηρίζει τις κλειστές λεζάντες και τους υπότιτλους που είναι ενσωματωμένοι στα αρχεία βίντεο.

Οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι πρέπει να κωδικοποιηθούν στο βίντεο πριν από την εισαγωγή του στο PowerPoint. Το PowerPoint δεν υποστηρίζει κλειστές λεζάντες ή υπότιτλους που είναι αποθηκευμένοι σε ένα ξεχωριστό αρχείο και όχι στο αρχείο βίντεο.

Οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο για λεζάντες και υπότιτλους ποικίλλουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τύποι αρχείων κλειστής λεζάντας που υποστηρίζονται από PowerPoint.

Οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου δεν διατηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες Συμπίεση πολυμέσων ή Βελτιστοποίηση συμβατότητας πολυμέσων . Επίσης, όταν μετατρέπετε την παρουσίασή σας σε βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι ή τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου στα ενσωματωμένα βίντεο δεν περιλαμβάνονται στο βίντεο που αποθηκεύεται.

Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Αποθήκευση πολυμέσων ως σε ένα επιλεγμένο βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα πολλαπλά κομμάτια ήχου που είναι ενσωματωμένα στο βίντεο διατηρούνται στο αρχείο βίντεο που αποθηκεύεται. 

Για να κάνετε προσβάσιμες τις PowerPoint παρουσιάσεις με βίντεο, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Τα βίντεο περιλαμβάνουν ένα κομμάτι ήχου με περιγραφές βίντεο, εάν χρειάζεται, για τους χρήστες που έχουν προβλήματα όρασης.

 • Τα βίντεο που περιλαμβάνουν διάλογο περιλαμβάνουν επίσης κλειστές λεζάντες, κλειστές λεζάντες σε ζώνες, ανοιχτές λεζάντες ή υπότιτλους σε υποστηριζόμενη μορφή για τους χρήστες που έχουν προβλήματα ακοής.

Δείτε επίσης

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να συντάξετε ένα αποτελεσματικό εναλλακτικό κείμενο

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη συμμετοχή σε μια PowerPoint ζωντανή περίοδο λειτουργίας στο Microsoft Teams 

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα έγγραφά σας του Excel προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το email του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Τύποι αρχείων κλειστών λεζαντών που υποστηρίζονται από το PowerPoint

iOS: Βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων του PowerPoint

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία PowerPoint παρουσιάσεων που είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία και τους πίνακες.

Το οπτικό περιεχόμενο περιλαμβάνει εικόνες, σχήματα, γραφήματα, ενσωματωμένα αντικείμενα, γραφή και βίντεο.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στην παρουσίαση. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες, πίνακες και σχήματα

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Το κείμενο στις παρουσιάσεις σας πρέπει να μπορεί να διαβαστεί σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε μια απλή δομή πίνακα μόνο για δεδομένα και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο σαν να "κολυμπάει μαζί" σε μια σελίδα (η συμπίεση μίας γραμμής κειμένου με τη γραμμή κάτω από αυτήν). Συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Για τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης, μειώστε το φόρτο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων. Συμπεριλάβετε επαρκή κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Κάντε τα βίντεο προσβάσιμα για χρήστες με προβλήματα όρασης και ακοής.

Οι υπότιτλοι περιέχουν μια μεταγραφή (ή μετάφραση) του διαλόγου.

Οι κλειστές λεζάντες περιγράφουν επίσης τους διάφορους ήχους, όπως μουσική ή ηχητικά εφέ που ακούγονται εκτός οθόνης.

Η περιγραφή βίντεο σημαίνει ηχητικές περιγραφές των κύριων οπτικών στοιχείων ενός βίντεο. Αυτές οι περιγραφές εισάγονται στις φυσικές παύσεις στο διάλογο του προγράμματος. Η περιγραφή βίντεο κάνει το βίντεο πιο προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες, πίνακες, γραφήματα και σχήματα

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες, πίνακες, γραφήματα, σχήματα και άλλα οπτικά στοιχεία, έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να διαβάζουν το κείμενο για να περιγράψουν το στοιχείο για τους χρήστες που δεν μπορούν να το δουν.

 1. Επιλέξτε το στοιχείο, για παράδειγμα, μια εικόνα.

 2. Για να ανοίξετε τη σχετική καρτέλα, για παράδειγμα, την καρτέλα Εικόνα, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση κορδέλας" Εικονίδιο επεξεργασίας.

 3. Πατήστε Εναλλακτικό κείμενο και πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το στοιχείο. Για παράδειγμα, περιγράψτε το περιεχόμενο της εικόνας.

Σήμανση των απεικονίσεων ως διακοσμητικών στοιχείων

Εάν οι απεικονίσεις σας είναι καθαρά διακοσμητικές και προσθέτουν οπτικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ενημερωτικές, μπορείτε να τις επισημάνετε ως τέτοιες, χωρίς να χρειάζεται να γράψετε οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Παραδείγματα αντικειμένων που πρέπει να επισημαίνονται ως διακοσμητικά είναι τα στιλιστικά περιγράμματα. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν συσκευές ανάγνωσης οθόνης θα ακούσουν ότι αυτά τα αντικείμενα είναι διακοσμητικά, ώστε να γνωρίζουν ότι δεν λείπουν σημαντικές πληροφορίες. 

 1. Επιλέξτε την απεικόνιση, για παράδειγμα, μια εικόνα ή ένα γράφημα.

 2. Για να ανοίξετε τη σχετική καρτέλα, για παράδειγμα, την καρτέλα Εικόνα , επιλέξτε το κουμπί Εμφάνιση κορδέλας Εικονίδιο επεξεργασίας.

 3. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Επιλέξτε το κουμπί εναλλαγής Σήμανση ως διακοσμητικού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.

Η επιλογή "Σήμανση ως διακοσμητικού" που είναι επιλεγμένη στο παράθυρο διαλόγου Εναλλακτικό κείμενο στο PowerPoint για iOS.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφανειών

Χρησιμοποιήστε ένα από τα Θέματα διαφανειών που περιλαμβάνονται για να βεβαιωθείτε ότι η σχεδίαση διαφανειών σας είναι προσβάσιμη. Τα περισσότερα θέματα έχουν σχεδιαστεί με προσβάσιμα χρώματα, κοντράστ και γραμματοσειρές. Έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

 1. Επιλέξτε μια διαφάνεια.

 2. Για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση κορδέλας" Εικονίδιο επεξεργασίας.

 3. Πατήστε Κεντρική > Σχεδίαση.

 4. Πατήστε Θέματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το θέμα που θέλετε.

Μενού "Θέματα" στο PowerPoint για iOS.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Πίνακας, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση κορδέλας" Εικονίδιο επεξεργασίας.

 3. Πατήστε Επιλογές στυλ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή κεφαλίδων.

 4. Στον πίνακα, πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών.

Μενού κεφαλίδας πίνακα στο PowerPoint για iOS.

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση κορδέλας" Εικονίδιο επεξεργασίας.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, ορίστε τις επιλογές μορφοποίησης κειμένου που θέλετε.

Μενού "Γραμματοσειρά" στο PowerPoint για iOS.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

τοPowerPoint υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο με πολλά κομμάτια ήχου. Επιπλέον, υποστηρίζει τις κλειστές λεζάντες και τους υπότιτλους που είναι ενσωματωμένοι στα αρχεία βίντεο.

Οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι πρέπει να κωδικοποιηθούν στο βίντεο πριν από την εισαγωγή του στο PowerPoint. Το PowerPoint δεν υποστηρίζει κλειστές λεζάντες ή υπότιτλους που είναι αποθηκευμένοι σε ένα ξεχωριστό αρχείο και όχι στο αρχείο βίντεο.

Οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο για λεζάντες και υπότιτλους ποικίλλουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι.

Οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου δεν διατηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες Συμπίεση πολυμέσων ή Βελτιστοποίηση συμβατότητας πολυμέσων . Επίσης, όταν μετατρέπετε την παρουσίασή σας σε βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι ή τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου στα ενσωματωμένα βίντεο δεν περιλαμβάνονται στο βίντεο που αποθηκεύεται.

Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Αποθήκευση πολυμέσων ως σε ένα επιλεγμένο βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα πολλαπλά κομμάτια ήχου που είναι ενσωματωμένα στο βίντεο διατηρούνται στο αρχείο βίντεο που αποθηκεύεται. 

Για να κάνετε προσβάσιμες τις PowerPoint παρουσιάσεις με βίντεο, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Τα βίντεο περιλαμβάνουν ένα κομμάτι ήχου με περιγραφές βίντεο, εάν χρειάζεται, για τους χρήστες που έχουν προβλήματα όρασης.

 • Τα βίντεο που περιλαμβάνουν διάλογο περιλαμβάνουν επίσης κλειστές λεζάντες, κλειστές λεζάντες σε ζώνες, ανοιχτές λεζάντες ή υπότιτλους σε υποστηριζόμενη μορφή για τους χρήστες που έχουν προβλήματα ακοής.

Δείτε επίσης

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να συντάξετε ένα αποτελεσματικό εναλλακτικό κείμενο

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα έγγραφά σας του Excel προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το email του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Τύποι αρχείων κλειστών λεζαντών που υποστηρίζονται από το PowerPoint

Android: Βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων του PowerPoint

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία PowerPoint παρουσιάσεων που είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλες τις εικόνες, τα σχήματα και τους πίνακες.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα σχήματα.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στην παρουσίαση. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Το κείμενο στις παρουσιάσεις σας πρέπει να μπορεί να διαβαστεί σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Χρησιμοποιήστε μια απλή δομή πίνακα μόνο για δεδομένα και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο σαν να "κολυμπάει μαζί" σε μια σελίδα (η συμπίεση μίας γραμμής κειμένου με τη γραμμή κάτω από αυτήν). Συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Για τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης, μειώστε το φόρτο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων. Συμπεριλάβετε επαρκή κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Κάντε τα βίντεο προσβάσιμα για χρήστες με προβλήματα όρασης και ακοής.

Οι υπότιτλοι περιέχουν μια μεταγραφή (ή μετάφραση) του διαλόγου.

Οι κλειστές λεζάντες περιγράφουν επίσης τους διάφορους ήχους, όπως μουσική ή ηχητικά εφέ που ακούγονται εκτός οθόνης.

Η περιγραφή βίντεο σημαίνει ηχητικές περιγραφές των κύριων οπτικών στοιχείων ενός βίντεο. Αυτές οι περιγραφές εισάγονται στις φυσικές παύσεις στο διάλογο του προγράμματος. Η περιγραφή βίντεο κάνει το βίντεο πιο προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία και πίνακες στις παρουσιάσεις PowerPoint σας.

Σημείωση:  Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης, έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να διαβάζουν το κείμενο για να περιγράψουν την εικόνα για τους χρήστες που δεν μπορούν να τη δουν.

 1. Επιλέξτε μια εικόνα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εικόνα, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση εντολών" Εικονίδιο επεξεργασίας.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι την επιλογή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 4. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την εικόνα.

  Παράθυρο διαλόγου εναλλακτικού κειμένου για μια εικόνα στο PowerPoint για Android.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Σχήμα, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση εντολών" Εικονίδιο επεξεργασίας.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι την επιλογή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 4. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το σχήμα.

  Παράθυρο διαλόγου εναλλακτικού κειμένου για ένα σχήμα σε PowerPoint για Android.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

 1. Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο μέσα σε έναν πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Πίνακας, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση εντολών" Εικονίδιο επεξεργασίας.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι την επιλογή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 4. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για τον πίνακα.

  Εναλλακτικό κείμενο για έναν πίνακα στο PowerPoint για Android.

Σήμανση των απεικονίσεων ως διακοσμητικών στοιχείων

Εάν οι απεικονίσεις σας είναι καθαρά διακοσμητικές και προσθέτουν οπτικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ενημερωτικές, μπορείτε να τις επισημάνετε ως τέτοιες, χωρίς να χρειάζεται να γράψετε οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Παραδείγματα αντικειμένων που πρέπει να επισημαίνονται ως διακοσμητικά είναι τα στιλιστικά περιγράμματα. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν συσκευές ανάγνωσης οθόνης θα ακούσουν ότι αυτά τα αντικείμενα είναι διακοσμητικά, ώστε να γνωρίζουν ότι δεν λείπουν σημαντικές πληροφορίες.

 1. Για να ανοίξετε το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο , επιλέξτε μια εικόνα.

 2. Για να ανοίξετε το μενού μορφοποίησης για την απεικόνιση, πατήστε το κουμπί Εμφάνιση εντολών Εικονίδιο επεξεργασίας.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι την επιλογή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 4. Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου Διακοσμητικό . Το πεδίο εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

  Επιλογή "Σήμανση ως διακοσμητικού" στο παράθυρο διαλόγου "Εναλλακτικό κείμενο" στο PowerPoint για Android.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφανειών

Χρησιμοποιήστε ένα από τα Θέματα διαφανειών που περιλαμβάνονται για να βεβαιωθείτε ότι η σχεδίαση διαφανειών σας είναι προσβάσιμη. Τα περισσότερα θέματα έχουν σχεδιαστεί με προσβάσιμα χρώματα, κοντράστ και γραμματοσειρές. Έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

 1. Επιλέξτε μια διαφάνεια.

 2. Για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση εντολών" Εικονίδιο επεξεργασίας.

 3. Πατήστε Κεντρική > Σχεδίαση.

 4. Πατήστε Θέματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το θέμα που θέλετε.

  Θέματα για διαφάνειες στο PowerPoint για Android.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Πίνακας, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση εντολών" Εικονίδιο επεξεργασίας.

 3. Πατήστε Επιλογές στυλ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή κεφαλίδων.

  Συμβουλή: Όταν η επιλογή είναι ήδη ενεργοποιημένη, εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

 4. Στον πίνακα, πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών.

  Μενού στυλ γραμμής κεφαλίδων πίνακα στο PowerPoint για Android.

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα, πατήστε το κουμπί "Εμφάνιση εντολών" Εικονίδιο επεξεργασίας.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, ορίστε τις επιλογές μορφοποίησης κειμένου που θέλετε.

  Μενού "Γραμματοσειρά" στο PowerPoint για Android.

Χρήση λεζαντών, υπότιτλων και εναλλακτικών κομματιών ήχου σε βίντεο

τοPowerPoint υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο με πολλά κομμάτια ήχου. Επιπλέον, υποστηρίζει τις κλειστές λεζάντες και τους υπότιτλους που είναι ενσωματωμένοι στα αρχεία βίντεο. 

Οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι πρέπει να κωδικοποιηθούν στο βίντεο πριν από την εισαγωγή του στο PowerPoint. Το PowerPoint δεν υποστηρίζει κλειστές λεζάντες ή υπότιτλους που είναι αποθηκευμένοι σε ένα ξεχωριστό αρχείο και όχι στο αρχείο βίντεο.

Οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο για λεζάντες και υπότιτλους ποικίλλουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει ρυθμίσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι κλειστές λεζάντες ή οι υπότιτλοι. 

Οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου δεν διατηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες Συμπίεση πολυμέσων ή Βελτιστοποίηση συμβατότητας πολυμέσων . Επίσης, όταν μετατρέπετε την παρουσίασή σας σε βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι ή τα εναλλακτικά κομμάτια ήχου στα ενσωματωμένα βίντεο δεν περιλαμβάνονται στο βίντεο που αποθηκεύεται.

Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Αποθήκευση πολυμέσων ως σε ένα επιλεγμένο βίντεο, οι κλειστές λεζάντες, οι υπότιτλοι και τα πολλαπλά κομμάτια ήχου που είναι ενσωματωμένα στο βίντεο διατηρούνται στο αρχείο βίντεο που αποθηκεύεται.  

Για να κάνετε προσβάσιμες τις παρουσιάσεις PowerPoint σας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Τα βίντεο περιλαμβάνουν ένα κομμάτι ήχου με περιγραφές βίντεο, εάν χρειάζεται, για τους χρήστες που έχουν προβλήματα όρασης.

 • Τα βίντεο που περιλαμβάνουν διάλογο περιλαμβάνουν επίσης κλειστές λεζάντες, κλειστές λεζάντες σε ζώνες, ανοιχτές λεζάντες ή υπότιτλους σε υποστηριζόμενη μορφή για τους χρήστες που έχουν προβλήματα ακοής.

Δείτε επίσης

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να συντάξετε ένα αποτελεσματικό εναλλακτικό κείμενο

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα έγγραφά σας του Excel προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το email του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Office Online: Βέλτιστες πρακτικές για να κάνετε προσβάσιμες τις παρουσιάσειςPowerPoint για το Web

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις κύριες βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint για το Web που είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Πώς μπορείτε να το βρείτε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία και τους πίνακες.

Στο οπτικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται οι εικόνες, τα γραφικά SmartArt, τα σχήματα, οι ομάδες, τα ενσωματωμένα αντικείμενα και τα βίντεο.

Για να βρείτε εναλλακτικό κείμενο που λείπει, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στην παρουσίαση. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα ή ενσωματωμένα βίντεο

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

Προσθέστε περιγραφικό κείμενο στις υπερ-συνδέσεις.

Για να προσδιορίσετε εάν το κείμενο υπερ-σύνδεσης έχει νόημα ως αυτόνομη πληροφορία και εάν παρέχει στους αναγνώστες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό, κάντε μια οπτική σάρωση των διαφανειών της παρουσίασής σας.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ορισμένες φορές κάνουν σάρωση μιας λίστας συνδέσεων. Οι συνδέσεις πρέπει να μεταφέρουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο Κάντε κλικ εδώ, συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού. Μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση URL της σελίδας, εάν είναι σύντομη και περιγραφική, για παράδειγμα, www.microsoft.com.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης

Αλλαγή του κειμένου μιας υπερ-σύνδεσης

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς πληροφοριών.

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Windows και ενεργοποιήστε το φίλτρο διαβαθμίσεις του γκρι στο Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Φίλτρα χρώματος. Κάντε μια οπτική σάρωση σε κάθε διαφάνεια της παρουσίασής σας για εμφανίσεις χρωματικής κωδικοποίησης.

Τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία ενδέχεται να μην κατανοούν τη σημασία ορισμένων χρωμάτων.

Για παράδειγμα, προσθέστε υπογράμμιση στο κείμενο υπερ-σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να γνωρίζουν ότι το κείμενο αποτελεί σύνδεση ακόμα και αν δεν μπορούν να δουν το χρώμα. Για τις επικεφαλίδες, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε έντονη γραφή ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Κυκλώστε ή χρησιμοποιήστε κίνηση για να επισημάνετε πληροφορίες, αντί να βασιστείτε σε δείκτες λέιζερ ή χρώμα.

Προσθέστε σχήματα εάν χρησιμοποιείται χρώμα για να υποδηλώσει κατάσταση. Για παράδειγμα, προσθέστε ένα σημάδι επιλογής εάν η "επιτυχία" υποδηλώνεται με πράσινο χρώμα και ένα κεφαλαίο X εάν η "αποτυχία" υποδηλώνεται με κόκκινο χρώμα.

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Για να βρείτε ανεπαρκές κοντράστ χρωμάτων, αναζητήστε κείμενο διαφάνειας που είναι δυσανάγνωστο ή δεν είναι διακρίνεται εύκολα από το φόντο.

Το κείμενο στις παρουσιάσεις σας πρέπει να είναι ευανάγνωστο για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα αντίθετα άκρα του χρωματικού φάσματος. Οι συνδυασμοί άσπρου και μαύρου διευκολύνουν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν το κείμενο και τα σχήματα.

Αποφύγετε τη χρήση πορτοκαλί, κόκκινου και πράσινου στο πρότυπο και το κείμενό σας.

Χρησιμοποιήστε μοτίβα στα γραφήματα, αντί για χρώμα, για να επισημάνετε τα σημεία ενδιαφέροντος.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Δώστε σε κάθε διαφάνεια έναν μοναδικό τίτλο.

Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας για να βρείτε τις διαφάνειες που δεν έχουν τίτλο.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και άλλες βοηθητικές τεχνολογίες ακούν το κείμενο των διαφανειών, τα σχήματα και το περιεχόμενο να εκφωνούνται με μια συγκεκριμένη σειρά. Για το λόγο αυτόν είναι καλή πρακτική να χρησιμοποιείτε τις διατάξεις διαφανειών στο PowerPoint για το Web, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο εκφωνείται με λογική σειρά από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης βασίζονται στους τίτλους των διαφανειών για την περιήγησή τους. Για παράδειγμα, με μια γρήγορη ανάγνωση ή με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, μπορούν να σαρώσουν γρήγορα μια λίστα με τίτλους διαφανειών και να μεταβούν απευθείας στη διαφάνεια που θέλουν.

Χρήση μιας λογικής σειράς ανάγνωσης

Χρήση μοναδικών τίτλων διαφανειών

Χρησιμοποιήστε μια απλή δομή πίνακα μόνο για δεδομένα και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Για να εξασφαλίσετε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά ή ένθετους πίνακες, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς (18 στ. ή μεγαλύτερο), γραμματοσειρές sans serif και επαρκή κενά διαστήματα.

Για να βρείτε πιθανά ζητήματα που σχετίζονται με τις γραμματοσειρές ή τον κενό χώρο, εξετάστε τις διαφάνειές σας για περιοχές που μοιάζουν υπερφορτωμένες ή δυσανάγνωστες.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο σαν να "κολυμπάει μαζί" σε μια σελίδα (η συμπίεση μίας γραμμής κειμένου με τη γραμμή κάτω από αυτήν). Συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο.

Για τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης, μειώστε το φόρτο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε τη χρήση κειμένου με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την υπερβολική χρήση πλάγιας γραφής ή υπογραμμίσεων. Συμπεριλάβετε επαρκή κενό χώρο μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφάνειας

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

Σημείωση: Ο Έλεγχος προσβασιμότητας ελέγχει την παρουσίασή σας για όλα τα θέματα που μπορούν να διορθωθούν στο πρόγραμμα περιήγησης. Για πλήρη έλεγχο, ανοίξτε την παρουσίασή σας στην εφαρμογή υπολογιστή και χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας υπολογιστή για Windows ή Mac.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες και πίνακες στις παρουσιάσεις του PowerPoint για το Web.

Σημείωση:  Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού περιβάλλοντος για μια εικόνα που εμφανίζει την επιλογή "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" στο PowerPoint Online.
  • Επιλέξτε μια εικόνα. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" στην κορδέλα για μια εικόνα στο PowerPoint Online.
 2. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την εικόνα.

Παράθυρο διαλόγου εναλλακτικού κειμένου στο PowerPoint Online.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Επιλέξτε ένα γραφικό SmartArt.

 2. Επιλέξτε Σχεδίαση > Εναλλακτικό κείμενο.

 3. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το γραφικό SmartArt.

Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" στην κορδέλα για smartart στο PowerPoint Online.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα ή ενσωματωμένα βίντεο

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα ή ένα βίντεο.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

 3. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το σχήμα ή το βίντεο.

Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" στην κορδέλα για ένα σχήμα και βίντεο στο PowerPoint Online.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε πίνακες

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε ένα κελί του πίνακα.

 2. Επιλέξτε Διάταξη > Εναλλακτικό κείμενο.

 3. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για τον πίνακα.

Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" στην κορδέλα για έναν πίνακα στο PowerPoint Online.

Προσβασιμότητα σε υπερ-συνδέσεις και πίνακες

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις και τους πίνακες στις παρουσιάσεις του PowerPoint για το Web.

Χρήση κεφαλίδων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα , επιλέξτε Σχεδίαση.

 3. Επιλέξτε Γραμμή κεφαλίδων και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών στον πίνακα.

Στιγμιότυπο οθόνης της ομάδας "Επιλογές στυλ πίνακα" στην καρτέλα "Εργαλεία πίνακα / Σχεδίαση", με ενεργοποιημένη την επιλογή "Γραμμή κεφαλίδων".

Προσβασιμότητα διαφανειών

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις διαφάνειες στις παρουσιάσεις του PowerPoint για το Web.

Χρήση προσβάσιμης σχεδίασης διαφανειών

Χρησιμοποιήστε ένα από τα προσβάσιμα θέματα και πρότυπα που περιλαμβάνονται για να βεβαιωθείτε ότι η σχεδίαση διαφανειών, τα χρώματα, η αντίθεση και οι γραμματοσειρές είναι προσβάσιμα για όλα τα ακροατήρια. Έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα το περιεχόμενο των διαφανειών.

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μεταβείτε στο δείγμα προτύπου προσβάσιμων PowerPoint.

 2. Στη σελίδα προσβάσιμου προτύπου PowerPoint, επιλέξτε Λήψη. Γίνεται λήψη του δείγματος προτύπου στη συσκευή σας.

 3. Ανοίξτε το δείγμα στην εφαρμογή PowerPoint, επιλέξτε μια κατάλληλη σχεδίαση διαφανειών και αποθηκεύστε την.

 4. Ανοίξτε PowerPoint για το Web στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ανοίξτε την επιλεγμένη σχεδίαση και δημιουργήστε την παρουσίασή σας.

Χρήση μιας λογικής σειράς ανάγνωσης

Χρησιμοποιήστε το Παράθυρο επιλογής για να ορίσετε τη σειρά με την οποία τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν το περιεχόμενο της διαφάνειας. Όταν το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει αυτήν τη διαφάνεια, διαβάζει τα αντικείμενα με την αντίστροφη σειρά από τη σειρά που παρατίθενται στο Παράθυρο επιλογής.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Τακτοποίηση > παράθυρο επιλογής.

 2. Στο Παράθυρο επιλογής, για να αλλάξετε τη σειρά ανάγνωσης, σύρετε και αποθέστε τα στοιχεία στη νέα θέση.

Μορφοποίηση κειμένου για προσβασιμότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενό σας.

 2. Επιλέξτε την Κεντρική καρτέλα.

 3. Στην ομάδα Γραμματοσειρά, ορίστε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

Ομάδα "Γραμματοσειρά" στο PowerPoint Online

Χρήση μοναδικών τίτλων για διαφάνειες

 1. Επιλέξτε μια διαφάνεια χωρίς τίτλο.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Διάταξη.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Διάταξη διαφάνειας , επιλέξτε μια διάταξη διαφάνειας που περιλαμβάνει σύμβολα κράτησης θέσης τίτλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή διάταξης. Η νέα διάταξη εφαρμόζεται στις διαφάνειες.

 4. Στο πλαίσιο κράτησης θέσης τίτλου, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα.

Σημείωση: Ένας τίτλος δεν είναι απαραίτητο να είναι ορατός για να είναι προσβάσιμος. Για παράδειγμα, τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ακούν τον τίτλο μιας διαφάνειας ακόμη κι αν δεν είναι ορατός. Στην έκδοση υπολογιστή PowerPoint, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Επιλογή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ορατότητα για τους τίτλους και άλλα αντικείμενα σε μια διαφάνεια.

Κουμπί "Διάταξη" στην κορδέλα της "Κεντρικής καρτέλας" στο PowerPoint Online.

Δείτε επίσης

Βελτίωση προσβασιμότητας με τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να συντάξετε ένα αποτελεσματικό εναλλακτικό κείμενο

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη συμμετοχή σε μια PowerPoint ζωντανή περίοδο λειτουργίας στο Microsoft Teams 

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα έγγραφά σας του Excel προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το email του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Τύποι αρχείων κλειστών λεζαντών που υποστηρίζονται από το PowerPoint

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×