Πίνακας περιεχομένων
×
Διαχείριση εφαρμογών του Office και του Microsoft 365

Οι επιλογές σας για την ανάκτηση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την είσοδο και εγκατάσταση ή επανεγκατάσταση του Office ή για τη διαχείριση της συνδρομής σας στο Office 365 ποικίλλουν αναλόγως, εάν το προϊόν σας είναι το Office για οικιακή χρήση ή το Office για επιχειρήσεις.

Συμβουλή: Εάν αγοράσατε το Office μέσω ενός εταιρικού προγράμματος προνομίων, ανατρέξτε στο θέμα Office μέσω του προγράμματος οικιακής χρήσης (HUP).

Microsoft 365 για Οικιακή χρήση

Εάν το προϊόν Office που διαθέτετε είναι ένα από τα παρακάτω, διαθέτετε ένα προϊόν Microsoft 365 για Οικιακή χρήση. Αυτό μπορεί να είναι μια συνδρομή του Microsoft 365 ή μια εφάπαξ αγορά του Office ή μια μεμονωμένη εφαρμογή Office. Αυτά τα προϊόντα συνήθως σχετίζονται με έναν προσωπικό λογαριασμό Microsoft.

Microsoft 365 συνδρομές: Τα ακόλουθα προϊόντα περιλαμβάνουν τις πλήρως εγκατεστημένες εφαρμογές του Office.

  Microsoft 365 για Οικογένειες
  Microsoft 365 για Προσωπική χρήση

Εκδόσεις του Office 2019, του Office 2016 ή του Office 2013 που είναι διαθέσιμες ως εφάπαξ αγορές: Τα ακόλουθα προϊόντα περιλαμβάνουν τις πλήρως εγκατεστημένες εφαρμογές του Office.

  Office Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές
  Office Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις
  Office Professional

Οι μεμονωμένες εφαρμογές του Office 2019, 2016 ή του Office 2013 διατίθενται ως εφάπαξ αγορές

  Word
  Excel
  PowerPoint
  OneNote*
  Outlook
  Access
  Publisher
  Project
  Visio

Συμβουλή: * Η έκδοση υπολογιστή του OneNote είναι μόνο διαθέσιμες στις εκδόσεις 2016 και 2013. Ξεκινώντας με την κυκλοφορία του Office 2019, το OneNote για Windows 10 είναι η προεπιλεγμένη OneNoteεμπειρία του Microsoft 365 για πελάτες του Office 2019. Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις.

Microsoft 365 για Επιχειρήσεις

Εάν το προϊόν Office που διαθέτετε είναι ένα από τα παρακάτω, διαθέτετε ένα προϊόν Microsoft 365 για Επιχειρήσεις. Αυτά τα προϊόντα συνήθως σχετίζονται με έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό και η άδεια χρήσης του Office (αν η συνδρομή σας διαθέτει μία) προήλθε από τον οργανισμό που εργάζεστε ή από το σχολείο που πηγαίνετε.

Microsoft 365 Συνδρομές: Τα ακόλουθα προϊόντα περιλαμβάνουν τις πλήρως εγκατεστημένες εφαρμογές του Office.

  Εφαρμογές Microsoft 365 για επιχειρήσεις
  Microsoft 365 Standard για Επιχειρήσεις

  Office 365 A5

  Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις
  Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3
  Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4
  Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E5

  Microsoft 365 Standard για Επιχειρήσεις (Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί)
  Office 365 για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς E3
  Office 365 για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς E5

  Office 365 U.S. Government Community G3
  Office 365 U.S. Government Community G5

  Project Online Professional
  Project Online Premium

  Visio Online Πρόγραμμα 2

Microsoft 365 Συνδρομές χωρίς πλήρως εγκατεστημένες εφαρμογές του Office:

Συμβουλή: Με αυτές τις συνδρομές του Microsoft 365, δεν υπάρχουν εφαρμογές υπολογιστή για λήψη και εγκατάσταση, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές του Office στο πρόγραμμα περιήγησης Web. Μάθετε περισσότερα Δωρεάν εφαρμογές του Office Online.

  Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις
Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1
Office 365 A1
Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις (Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί)
Office 365 για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς E1
Office 365 U.S. Government G1
Project Online Essentials
  Visio Online Πρόγραμμα 1

Έκδοση πολλαπλών άδειων χρήσης του Office 2019, 2016 ή του Office 2013

  Office Professional Plus

Ο λογαριασμός που συσχετίσατε με το προϊόν σας Office για Οικιακή Χρήση έχει την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε όταν αγοράσατε ή ενεργοποιήσατε το Office για πρώτη φορά ή είναι αυτή που χρησιμοποιείτε για να πραγματοποιήσετε είσοδο και να εγκαταστήσετε ή για να διαχειριστείτε την συνδρομή σας στο Office πύλη λογαριασμού.

Για βοήθεια σχετικά με το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Κλήση υποστήριξης Εάν καμία από αυτές τις επιλογές δεν βοηθάει και εξακολουθείτε να μην θυμάστε τον λογαριασμό Microsoft, ανατρέξτε στο θέμα Όταν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό Microsoft για πρόσθετες ενέργειες που μπορείτε να δοκιμάσετε.

Ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας έχει εκχωρηθεί από την εργασία ή το σχολείο σας είναι ο ίδιος λογαριασμός που έχει συσχετιστεί με το αντίγραφο του Office που αποκτήσατε μέσω της εργασίας ή του σχολείου. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές για βοήθεια σχετικά με αυτό το όνομα χρήστη ή αυτόν τον κωδικό πρόσβασης:

Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας

Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας, ο οποίος μπορεί να ανακτήσει το όνομα χρήστη και να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης για τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

Εάν είναι εγκατεστημένο το Office 2016, ανοίξτε οποιαδήποτε εφαρμογή του Office για να δείτε το όνομα χρήστη

Εάν έχετε εγκατεστημένο το Office 2016, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να προβάλετε τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό που σχετίζεται με το Office ανοίγοντας μια εφαρμογή υπολογιστή του Office.

 1. Ανοίξτε οποιαδήποτε εφαρμογή του Office, για παράδειγμα, το Word ή το Excel.

 2. Επιλέξτε Αρχείο. Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα υπάρχον έγγραφο, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο για να δείτε το μενού Αρχείο.

 3. Από την περιήγηση στην αριστερή πλευρά, επιλέξτε Λογαριασμός.

 4. Στην περιοχή "Πληροφορίες προϊόντος" βρίσκεται το όνομα του προϊόντος του Office και η φράση Ανήκει σε: μαζί με το λογαριασμό που σχετίζεται με αυτή την έκδοση του Office.

  Ο λογαριασμός Microsoft που σχετίζεται με το Office εμφανίζεται στο παράθυρο λογαριασμού μιας εφαρμογής του Office

  Εάν δεν εμφανίζεται η φράση Ανήκει σε:, επιλέξτε Επιλογές ενημέρωσης > Άμεση ενημέρωση. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, κλείστε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, ανοίξτε την ξανά. Αναζητήστε το λογαριασμό Ανήκει σε:.

Κωδικοί πρόσβασης και είσοδος

Επιλέξτε το πρόγραμμα του Office 365 σας ακριβώς παρακάτω:

Γνωρίζετε το όνομα χρήστη, αλλά ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης και πρέπει να τον επαναφέρετε

Εάν ο διαχειριστής σάς έχει εκχωρήσει το δικαίωμα να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας, μεταβείτε στη διεύθυνση passwordreset.microsoftonline.com/. Εάν δεν σας έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα αλλαγής του κωδικού πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

Γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, αλλά θέλετε να τον αλλάξετε

Αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνο εάν ο διαχειριστής σάς έχει εκχωρήσει δικαιώματα για την ενημέρωση του κωδικού πρόσβασης στο Office 365.

 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.office.com/signin και πραγματοποιήστε είσοδο με το εταιρικός ή σχολικός λογαριασμόςόνομα χρήστη και τον υπάρχοντα κωδικό πρόσβασής σας.

 2. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις: ενημερώστε το προφίλ σας, εγκαταστήστε λογισμικό και συνδέστε το στο cloud > Κωδικός πρόσβασης.

  Επιλέξτε "Κωδικός πρόσβασης".
 3. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365

Η τοποθεσία εισόδου για το Office 365 είναι, www.office.com/signin.

Εάν πραγματοποιείτε είσοδο στη σωστή θέση, αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να θυμηθείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

Πραγματοποιήστε είσοδο με έναν προσωπικό λογαριασμό αντί για εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό

Εάν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο Office με τον προσωπικό σας λογαριασμό Microsoft, αλλά έχετε ήδη πραγματοποιήσει είσοδο με τον εταιρικό ή σχολικό σας λογαριασμό, πρέπει να πραγματοποιήσετε έξοδο και, στη συνέχεια είσοδο με το σωστό λογαριασμό Microsoft (ή αντίστροφα).

Μια άλλη επιλογή είναι να ανοίξετε μια ιδιωτική περίοδο λειτουργίας περιήγησης σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. (Κάντε αναζήτηση στη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης εάν δεν γνωρίζετε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό.) Όταν ανοίγετε μια ιδιωτική περίοδο λειτουργίας περιήγησης, τα δεδομένα περιήγησης (ιστορικό, προσωρινά αρχεία Internet και cookies) δεν αποθηκεύονται ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο με διαφορετικό λογαριασμό.

Γνωρίζετε το όνομα χρήστη σας, αλλά ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης και πρέπει να τον επαναφέρετε

Εάν ο διαχειριστής σάς έχει εκχωρήσει το δικαίωμα να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας, μεταβείτε στη διεύθυνση passwordreset.activedirectory.windowsazure.cn/. Εάν δεν σας έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα αλλαγής του κωδικού πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

Γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, αλλά θέλετε να τον αλλάξετε

Αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνο εάν ο διαχειριστής σάς έχει εκχωρήσει δικαιώματα για την ενημέρωση του κωδικού πρόσβασης στο Office 365.

 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση login.partner.microsoftonline.cn και πραγματοποιήστε είσοδο με το όνομα χρήστη εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός και τον υπάρχοντα κωδικό πρόσβασης σας.

 2. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις: ενημερώστε το προφίλ σας, εγκαταστήστε λογισμικό και συνδέστε το στο cloud > Κωδικός πρόσβασης.

  Επιλέξτε "Κωδικός πρόσβασης".
 3. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365

Η θέση εισόδου για το Office 365 διαχειριζόμενο από το 21Vianet στην Κίνα είναι https://login.partner.microsoftonline.cn/.

Εάν πραγματοποιείτε είσοδο στη σωστή θέση, αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να θυμηθείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

Πραγματοποιήστε είσοδο με έναν προσωπικό λογαριασμό αντί για εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό

Εάν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο Office με τον προσωπικό σας λογαριασμό Microsoft, αλλά έχετε ήδη πραγματοποιήσει είσοδο με τον εταιρικό ή σχολικό σας λογαριασμό, πρέπει να πραγματοποιήσετε έξοδο και, στη συνέχεια είσοδο με το σωστό λογαριασμό Microsoft (ή αντίστροφα).

Μια άλλη επιλογή είναι να ανοίξετε μια ιδιωτική περίοδο λειτουργίας περιήγησης σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. (Κάντε αναζήτηση στη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης εάν δεν γνωρίζετε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό.) Όταν ανοίγετε μια ιδιωτική περίοδο λειτουργίας περιήγησης, τα δεδομένα περιήγησης (ιστορικό, προσωρινά αρχεία Internet και cookies) δεν αποθηκεύονται ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο με διαφορετικό λογαριασμό.

Γνωρίζετε το όνομα χρήστη, αλλά ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης και πρέπει να τον επαναφέρετε

Εάν ο διαχειριστής σάς έχει εκχωρήσει το δικαίωμα να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας, μεταβείτε στη διεύθυνση passwordreset.microsoftonline.com/. Εάν δεν σας έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα αλλαγής του κωδικού πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

Γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, αλλά θέλετε να τον αλλάξετε

Αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνο εάν ο διαχειριστής σάς έχει εκχωρήσει δικαιώματα για την ενημέρωση του κωδικού πρόσβασης στο Office 365.

 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.office.com/signin και πραγματοποιήστε είσοδο με το εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός όνομα χρήστη και τον υπάρχοντα κωδικό πρόσβασης.

 2. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις: ενημερώστε το προφίλ σας, εγκαταστήστε λογισμικό και συνδέστε το στο cloud > Κωδικός πρόσβασης.

  Επιλέξτε "Κωδικός πρόσβασης".
 3. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365

Η θέση εισόδου για το Office 365 Germany είναι https://portal.office.de.

Εάν πραγματοποιείτε είσοδο στη σωστή θέση, αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να θυμηθείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

Πραγματοποιήστε είσοδο με έναν προσωπικό λογαριασμό αντί για εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό

Εάν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο Office με τον προσωπικό σας λογαριασμό Microsoft, αλλά έχετε ήδη πραγματοποιήσει είσοδο με τον εταιρικό ή σχολικό σας λογαριασμό, πρέπει να πραγματοποιήσετε έξοδο και, στη συνέχεια είσοδο με το σωστό λογαριασμό Microsoft (ή αντίστροφα).

Μια άλλη επιλογή είναι να ανοίξετε μια ιδιωτική περίοδο λειτουργίας περιήγησης σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. (Κάντε αναζήτηση στη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης εάν δεν γνωρίζετε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό.) Όταν ανοίγετε μια ιδιωτική περίοδο λειτουργίας περιήγησης, τα δεδομένα περιήγησης (ιστορικό, προσωρινά αρχεία Internet και cookies) δεν αποθηκεύονται ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο με διαφορετικό λογαριασμό.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×