Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Η συνάρτηση SUMIFS, μία από τις μαθηματικές και τριγωνομετρικές συναρτήσεις, προσθέτει όλα τα ορίσματά της που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SUMIFS για να αθροίσετε τον αριθμό των λιανοπωλητών στη χώρα που (1) διαμένουν σε έναν ενιαίο ταχυδρομικό κώδικα και (2) των οποίων τα κέρδη υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη αξία σε δολάρια.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Σύνταξη

SUMIFS(περιοχή_αθροίσματος; περιοχή_κριτηρίων1; κριτήρια1; [περιοχή_κριτηρίων2; κριτήρια2];...)

  • =SUMIFS(A2:A9;B2:B9;"=A*";C2:C9;"Θωμάς")

  • =SUMIFS(A2:A9;B2:B9;"<>Μπανάνες";C2:C9;"Θωμάς")

Όνομα ορίσματος

Περιγραφή

Περιοχή_αθροίσματος    (απαιτείται)

Η περιοχή των κελιών που θα αθροιστούν.

Περιοχή_κριτηρίων1    (απαιτείται)

Η περιοχή που ελέγχεται με χρήση του ορίσματος Κριτήρια1.

Criteria_range1 και Κριτήρια1 ορίζουν ένα ζεύγος αναζήτησης με το οποίο γίνεται αναζήτηση μιας περιοχής για συγκεκριμένα κριτήρια. Μόλις βρεθούν τα στοιχεία στην περιοχή, προστίθενται οι αντίστοιχες τιμές τους στο Sum_range .

Κριτήριο1    (απαιτείται)

Τα κριτήρια που καθορίζουν ποια κελιά στο Criteria_range1 θα προστεθούν. Για παράδειγμα, τα κριτήρια μπορούν να εισαχθούν ως 32, ">32",B4, "μήλα" ή "32".

Περιοχή_κριτηρίων2; κριτήριο2, …    (προαιρετικό)

Πρόσθετες περιοχές και τα συσχετισμένα τους κριτήρια. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 127 ζεύγη περιοχών/κριτηρίων.

Παραδείγματα

Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα παραδείγματα στο Excel, σύρετε για να επιλέξετε τα δεδομένα του πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στην επιλεγμένη περιοχή και επιλέξτε Αντιγραφή. Σε ένα νέο φύλλο εργασίας, κάντε δεξί κλικ στο κελί A1 και επιλέξτε Ταίριασμα με μορφοποίηση προορισμού στην περιοχή Επιλογές επικόλλησης.

Πωληθείσα ποσότητα

Προϊόν

Πωλητής

5

Μήλα

Θωμάς

4

Μήλα

Στέλλα

15

Αγκινάρες

Θωμάς

3

Αγκινάρες

Στέλλα

22

Μπανάνες

Θωμάς

12

Μπανάνες

Στέλλα

10

Καρότα

Θωμάς

33

Καρότα

Στέλλα

Τύπος

Περιγραφή

=SUMIFS(A2:A9; B2:B9; "=A*"; C2:C9; "Θωμάς")

Προσθέτει τον αριθμό των προϊόντων που ξεκινούν με Α και πωλήθηκαν από τον Θωμά. Χρησιμοποιεί το χαρακτήρα μπαλαντέρ * στα Κριτήρια1, "=A*" για να αναζητήσει αντίστοιχα ονόματα προϊόντων στο Criteria_range1 B2:B9 και αναζητά το όνομα "Θωμάς" στο Criteria_range2 C2:C9. Στη συνέχεια, προσθέτει τους αριθμούς στο Sum_range A2:A9 που ικανοποιούν και τις δύο συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι 20.

=SUMIFS(A2:A9; B2:B9; "<>Μπανάνες"; C2:C9; "Θωμάς")

Προσθέτει τον αριθμό των προϊόντων που δεν είναι μπανάνες και πωλούνται από τον Tom. Εξαιρεί τις μπανάνες χρησιμοποιώντας <> στα Κριτήρια1, "<>Μπανάνες" και αναζητά το όνομα "Θωμάς" στο Criteria_range2 C2:C9. Στη συνέχεια, προσθέτει τους αριθμούς στο Sum_range A2:A9 που ικανοποιούν και τις δύο συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι 30.

Συνηθισμένα προβλήματα

Πρόβλημα

Περιγραφή

Εμφανίζεται το 0 (Μηδέν) αντί για το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Βεβαιωθείτε ότι τα Κριτήρια1,2 βρίσκονται εντός εισαγωγικών, εάν ελέγχετε τιμές κειμένου, όπως το όνομα ενός ατόμου.

Το αποτέλεσμα είναι εσφαλμένο, όταν η Περιοχή_αθροίσματος έχει τιμή TRUE ή FALSE.

Οι τιμές TRUE και FALSE για την Περιοχή_αθροίσματος αξιολογούνται διαφορετικά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μη αναμενόμενα αποτελέσματα όταν αθροίζονται.

Τα κελιά στο όρισμα Περιοχή_αθροίσματος που περιέχουν την τιμή TRUE υπολογίζονται ως 1. Τα κελιά στο όρισμα που περιέχουν την τιμή FALSE υπολογίζονται ως 0 (μηδέν).

Βέλτιστες πρακτικές

Κάντε το εξής

Περιγραφή

Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, όπως το αγγλικό ερωτηματικό (?) και ο αστερίσκος (*) στα Κριτήρια1,2 μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε αντιστοιχίες που είναι παρόμοιες, αλλά όχι ακριβείς.

Το ερωτηματικό αντιστοιχεί σε έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα. Ο αστερίσκος αντιστοιχεί σε μία οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων. Εάν θέλετε να εντοπίσετε ένα πραγματικό ερωτηματικό ή αστερίσκο, πληκτρολογήστε το σύμβολο περισπωμένης (~) μπροστά από το ερωτηματικό.

Για παράδειγμα, ο τύπος =SUMIFS(A2:A9; B2:B9; "=A*"; C2:C9; "Θωμά?") θα αθροίσει όλες τις εμφανίσεις με όνομα που ξεκινά με "Θωμά" και τελειώνει με οποιοδήποτε τελευταίο γράμμα.

Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ των συναρτήσεων SUMIF και SUMIFS.

Η σειρά των ορισμάτων διαφέρει μεταξύ των συναρτήσεων SUMIFS και SUMIF. Συγκεκριμένα, το όρισμα sum_range είναι το πρώτο όρισμα στη συνάρτηση SUMIFS, αλλά είναι το τρίτο όρισμα στη συνάρτηση SUMIF. Αυτή είναι μια συνηθισμένη πηγή προβλημάτων με τη χρήση αυτών των συναρτήσεων.

Εάν αντιγράφετε και επεξεργάζεστε αυτές τις παρόμοιες συναρτήσεις, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα ορίσματα στη σωστή σειρά.

Χρησιμοποιήστε τον ίδιο αριθμό γραμμών και στηλών για τα ορίσματα περιοχής.

Το όρισμα Περιοχή_κριτηρίων πρέπει να περιέχει τον ίδιο αριθμό γραμμών και στηλών με το όρισμα Περιοχή_αθροίσματος.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη στις Κοινότητες.

Δείτε επίσης

Δείτε ένα βίντεο σχετικά με τον τρόπο χρήσης συναρτήσεων IF για προχωρημένους, όπως της συνάρτησης SUMIFS

Η συνάρτηση SUMIF προσθέτει μόνο τις τιμές που πληρούν ένα συγκεκριμένο κριτήριο

Η συνάρτηση SUMSQ αθροίζει πολλές τιμές αφού εκτελέσει μια μαθηματική πράξη για τον υπολογισμό του τετραγώνου σε κάθε μία από αυτές

Η συνάρτηση COUNTIF προσθέτει μόνο τις τιμές που πληρούν ένα συγκεκριμένο κριτήριο

Η συνάρτηση COUNTIFS προσθέτει μόνο τις τιμές που πληρούν πολλά κριτήρια

Συνάρτηση IFS (Microsoft 365, Excel 2016 και νεότερες εκδόσεις)

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους

Μαθηματικές και τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×