Valemid ja funktsioonid

Kuupäeva ja kellaaja funktsioonid

Praeguse kuupäeva arvutamine funktsiooniga TODAY

Kuupäeva loomine funktsiooniga DATE

Kuupäeva vormindamine soovitud viisil

Nädalapäeva tuvastamine funktsiooniga WEEKDAY

Tööpäevade loendamine funktsiooniga NETWORKDAYS

Lõpuleviimise kuupäeva arvutamine funktsiooniga WORKDAY 

Kuupäeva/kellaaja erinevuste arvutamine funktsiooniga DATEDIF 

Praeguse kuupäeva ja kellaaja lisamine lahtrisse

Kuupäevade liitmine või lahutamine

Aja liitmine või lahutamine

Kahe kuupäeva vahe arvutamine

Kahe kellaaja vahe arvutamine

Kellaaegade teisendamine

Kõik kuupäeva- ja kellaajafunktsioonid

Tekstifunktsioonid

Tekstistringi loomine ja vormindamine funktsiooniga TEXT

Tekstist vasakpoolseimate märkide tagastamine funktsioonidega LEFT, LEFTB 

Tekstist parempoolseimate märkide tagastamine funktsioonidega RIGHT, RIGHTB

Üleliigsete tühikute eemaldamine funktsiooniga TRIM

Funktsioonidega CONCATENATE-funktsiooni kasutamine

Mitmest vahemikust ja/või stringist pärit teksti ühendamine funktsiooniga CONCAT (Excel 2016)

Tekstistringi otsimine (tõstutundlik) teisest stringist funktsioonidega FIND ja FINDB

Tekstistringi otsimine teisest stringist funktsioonidega SEARCH ja SEARCHB

Lahtrites olevate märkide loendamine

Teksti ja arvude ühendamine

Kõik tekstifunktsioonid

Statistikafunktsioonid 

Keskmise väärtuse leidmine funktsiooniga MEDIAN

Andmete järjestamine ilma sortimata funktsiooniga RANK

Andmekogumi suurima väärtuse tagastamine funktsiooniga LARGE

Andmekogumi väikseima väärtuse tagastamine funktsiooniga SMALL

Tühjade lahtrite tabeldusklahvi (COUNTBLANK) abil 

Sageduse jaotuse leidmine funktsiooniga FREQUENCY 

Analüüside koostamine regressioonitehnikate abil funktsiooniga TREND

Funktsioon GROWTH

Kõik statistikafunktsioonid

Matemaatikafunktsioonid 

Arvu ümardamine soovitud arvu kümnendkohtadeni 

Ülejäänu leidmine funktsiooniga MOD

Juhuslike arvude genereerimine funktsiooniga RAND

Juhuslike arvude genereerimine määratud vahemikus funktsiooniga RANDBETWEEN

Eri süsteemide mõõtühikute teisendamine funktsiooniga CONVERT 

Funktsioon SUBTOTAL

Funktsioon ROUND

Arvu ümardamine

Kas vajate veel abi?

Liituge aruteluga
Küsige kogukonnalt
Kasutajatugi
Kontaktteave

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×