Ekraanilugeri kasutamine OneNote'is uurimiseks ja navigeerimiseks

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Kasutage OneNote klaviatuuri ja ekraanilugerit erinevate vaadete uurimiseks ja navigeerimiseks ning nende vahel liikumiseks. Oleme seda jutustajaga testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Põhivaates liikumine

Vajutage klahvi F6 (edasi) või tõstuklahvi (Shift) + F6 (tagasi), et liikuda läbi põhivaate elementide järgmises järjestuses.

 • Põhisisuala, kus kuvatakse praeguse lehe sisu.

 • Täislehevaate nupp. Lisateavet leiate teemast Täislehevaade.

 • Lindimenüüde rida, mis sisaldab näiteks menüüsid Fail ,Avaleht, Lisa, Joonista, Ajalugu, Läbivaatusja Vaade ning tagasisidenuppu. Lint, mis sisaldab parajasti valitud menüüga seotud suvandeid, asub kohe lindimenüüde rea all.

 • Jaotise vahekaardikogum, mis sisaldab kõiki praeguse märkmiku jaotisi, samuti nuppu teistele märkmike vahetamiseks.

 • Lehesakkkogum, mis sisaldab kõiki praeguse jaotise lehti.

 • Otsinguväli, mida saate kasutada järgmiste ulatusesuvanditega.

  • Praegune leht

  • Praegune jaotis

  • Praegune jaotiserühm

  • Praegune märkmik

  • Kõik märkmikud

Lindimenüüdele liikumiseks vajutage muuteklahvi (Alt). Kuulete teksti "Lindimenüüd", millele järgneb parajasti valitud menüü nimi. Lindimenüüde vahel liikumiseks kasutage vasak- või paremnooleklahvi.

Lindimenüüdelt lindile liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete lindi esimese suvandi nime. Lindi ühelt suvandilt väljale liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab (tagasi), kuni kuulete soovitud suvandit, ja vajutage selle valimiseks sisestusklahvi (Enter).

Samuti saate otse suvandite valimiseks kasutada kiirklahve.

Vaadete vahel liikumine

Lisaks põhivaatele on OneNote sagedamini kasutatavad vaated.

Menüü Fail

Menüüs Fail pääsete juurde käskudele nagu Uus, Ava, Ühiskasutus, Ekspordija Saadavõi pääsete juurde oma Office teabele.

 1. Vajutage menüü Fail avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+F.

 2. Menüümenüüde vahel liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud klahvi, ja seejärel vajutage selle valimiseks tabeldusklahvi (Tab). Liikuge tabeldusklahvi (Tab) ja nooleklahvide abil vahekaardile ning vajutage valiku miseks sisestusklahvi (Enter).

 3. Menüü Fail sulgemiseks ja põhivaatesse naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Aken Suvandid

Aknas OneNote pääsete juurde näiteks isikupärastamise, õigekeelsuskontrolli sätete ja keele-eelistuste sätetele.

 1. Akna Suvandid avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F ja klahvi T.

 2. Suvandikategooriate vahel liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud klahvi, ja seejärel vajutage selle valimiseks tabeldusklahvi (Tab). Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab (tagasi), et liikuda kategooria eri suvandite vahel, ja vajutage praegu esiletõstetud suvandi sisse- või välja lülitamiseks tühikuklahvi.

 3. Akna Suvandid sulgemiseks ja põhivaatesse naasmiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Täislehevaade

Täislehevaate kasutamisel peidetakse kõik põhivaate elemendid peale põhisisuala ja vaate vahetamise nupu. Selle abil on teil ja ekraanilugeril hõlpsam lehel navigeerida.

Täislehevaate aktiveerimiseks vajutage klahvi F6, kuni kuulete teksti "Navigation controls, full page view" (Navigeerimis juhtelemendid, täislehevaade), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Normaalvaatesse naasmiseks vajutage klahvi F6, kuni kuulete teksti "Navigation controls, normal view" (Navigeerimise juhtelemendid, normaalvaade), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Märkmikuga tutvumine

Iga OneNote on jagatud jaotisteks, mis on omakorda jagatud lehtedeks. Iga leht sisaldab ühte või mitut märkmeümbrist ning lehe pealkirja ja kuupäeva. Ekraanilugerid viitavad märkmeümbristele kui "sisuplokkidele".

Põhisisualal liikumiseks kasutage nooleklahve.

Praeguse jaotise teisele lehele liikumiseks vajutage klahvi F6, kuni kuulete sõna "Page tab collection" (Lehesakkkogumik), vajutage soovitud lehe leidmiseks üles- ja allanooleklahvi ning vajutage tühikuklahvi. Valitud leht avaneb põhisisualal ja fookus liigub sinna.

Praeguse märkmiku mõnda muusse jaotisse liikumiseks vajutage klahvi F6, kuni kuulete sõna "Section tab collection" (Jaotise vahekaardikogum), vajutage soovitud jaotise leidmiseks vasak- ja paremnooleklahvi ning vajutage tühikuklahvi. Valitud jaotis avaneb põhisisualal, kus on kuvatud viimati külastatud leht ja fookus liigub sinna.

Mõne muu märkmiku aktiveerimiseks vajutage klahvi F6, kuni kuulete sõna "Section tab collection" (Jaotise vahekaardikogum), vajutage vasaknooleklahvi, kuni kuulete sõna "Click to view other notebooks" (Klõpsake muude märkmike vaatamiseks), millele järgneb praeguse märkmiku nimi, ja vajutage menüü avamiseks tühikuklahvi. Seejärel vajutage soovitud märkmiku leidmiseks üles- ja allanooleklahvi ning vajutage tühikuklahvi. Valitud märkmik avaneb põhisisualal, kus on kuvatud viimati külastatud leht ja fookus liigub sinna.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmike ühiskasutusse andmine ja koostöö tegemine

Ekraanilugeri abil OneNote 2016-s märkmikusse sisu lisamine

OneNote'i kiirklahvid

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötama

OneNote'i märkmike erivajadustega inimestele juurdepääsetavaks muutmine

Androidi sisseehitatud OneNote Androidi jaoks TalkBacki abil saate erinevaid vaateid uurida ja navigeerida ning nende vahel liikuda.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalckBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

 • Enne rakenduse OneNote Androidi jaoks käivitamist veenduge, et TalkBack oleks sisse lülitatud.

Selle artikli teemad

Põhivaates liikumine

Rakenduse OneNote Androidi jaoks põhivaadet nimetatakse ka menüüks Märkmikud. See sisaldab järgmisi elemente.

 • Kasutajakonto nupp, mis avab menüü Konto, kus saate hallata nii Oma Microsofti kontot kui ka töö- või koolikontosid.

 • Nupp Uus märkmik

 • Nupp Veel suvandeid, mis avab menüü, kus on suvandid Sünkrooni kõik ,Käivita märk, Sätted ja Saada tagasisidet

 • Märkmike loend, alustades teie viimatiste lehtede lingist

 • Navigeerimisriba, kus on nupud menüü Märkmikud (mis on see vaade), menüü Otsing ja kleepmärkmed vaatamiseks

Põhivaates liikumiseks nipsake elementide vahel liikumiseks paremale või vasakule. Valiku miseks topeltklõpsake ekraani.

Märkus.: Kui olete varem OneNote Androidi jaoks kasutanud, avaneb see viimati kasutatud vaates.

Vaadete vahel liikumine

Vahekaardi Märkmikud, Menüü Otsing ja Kleepmärkmed vahel liikumiseks lohistage sõrme kuva allservas, kuni kuulete navigeerimisribal ühe vahekaardi nime. Nipsake paremale või vasakule, et leida vahekaart, mida soovite avada, ja topeltklõpsake valiku avamiseks ekraani.

Vahekaardil Otsing on otsinguväli, mille abil saate otsida märkmikke ja Kleepmärkmed.

Vahekaart Kleepmärkmed võimaldab teil Microsoft Kleepmärkmed rakenduses OneNote Androidi jaoks lisada.

Vaatest naasmiseks nipsake alla ja vasakule. See on sisuliselt sama nagu tagasiliikumisnupu vajutamine.

Märkmikuga tutvumine

Iga OneNote on jagatud jaotisteks, mis on omakorda jagatud lehtedeks.

 1. Märkmiku avamiseks põhivaates nipsake paremale või vasakule, kuni leiate soovitud märkmiku, ja topeltklõpsake ekraani. Avaneb vaade Jaotised.

 2. Nipsake paremale või vasakule, kuni leiate soovitud jaotise, ja topeltklõpsake ekraani. Avaneb loend Lehed.

 3. Nipsake paremale või vasakule, kuni leiate soovitud lehe, ja topeltklõpsake ekraani. Avaneb lõuend. Tavaliselt sisaldab lõuend lehe pealkirja, kuupäeva ja ühte või mitut sisuplokki.

 4. Lõuendil liikumiseks nipsake ühe sõrmega paremale või vasakule.

Vaatest naasmiseks nipsake alla ja vasakule. See on sisuliselt sama nagu tagasiliikumisnupu vajutamine.

Vt ka

Ekraanilugeri kasutamine OneNote’is märkmike, jaotiste ja lehtede korraldamiseks

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikesse sisu lisamine

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötama

OneNote'i märkmike erivajadustega inimestele juurdepääsetavaks muutmine

Kasutage OneNote Windows 10 jaoks klaviatuuri ja ekraanilugerit erinevate vaadete uurimiseks ja navigeerimiseks ning nende vahel liikumiseks. Oleme seda jutustajaga testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Põhivaates liikumine

Vajutage klahvi F6 (edasi) või tõstuklahvi (Shift) + F6 (tagasi), et liikuda läbi põhivaate elementide järgmises järjestuses.

 • Põhisisuala, kus kuvatakse praeguse lehe sisu.

 • Lindimenüüde rida, mis sisaldab näiteks menüüsid Avaleht, Lisa,Joonista,Vaadeja Piltning nupud "Teavita mind", "Teatised", "Annaühiskasutusse", "Sisesta täisekraanrežiim" ja "Veel". Lint, mis sisaldab parajasti valitud menüüga seotud suvandeid, asub kohe lindimenüüde rea all.

 • Külgriba, mis võimaldab teil navigeerimispaani kuvada või peita, märkmetest otsida ja kuvada viimatiste märkmete loendi.

 • Navigeerimispaan, kust pääsete juurde märkmike ja nende jaotiste ja lehtede loenditele.

Lindimenüüdele liikumiseks vajutage muuteklahvi (Alt), kuni kuulete teksti "Ribbon" (Lint), millele järgneb parajasti valitud menüü nimi. Lindimenüüde vahel liikumiseks kasutage vasak- või paremnooleklahvi.

Lindimenüüdelt lindile liikumiseks vajutage allanooleklahvi. Kuulete lindi esimese suvandi nime. Lindil suvandite vahel liikumiseks kasutage vasak- või paremnooleklahvi, kuni kuulete soovitud suvandit, ja vajutage selle valimiseks sisestusklahvi (Enter). Kui suvand avab uue menüü, kasutage selle valimiseks nooleklahve ja vajutage valiku avamiseks sisestusklahvi (Enter).

Navigeerimispaani kasutamiseks vajutage klahvi F6, kuni kuulete sõna "Notebook picker" (Märkmikuvalija). Märkmike loendi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Liikuge üles- või allanooleklahvi abil soovitud märkmikku ja vajutage valimiseks sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub märkmiku jaotiste loendisse. Jaotise valimiseks kasutage üles- või allanooleklahvi ja sisestusklahvi (Enter) ja seejärel valige leht samamoodi.

Märkus.: Kui te ei kuule teksti "Notebook picker" (Märkmikuvalija), vajutage klahvi F6, kuni kuulete teksti "Navigation" (Navigeerimine), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Samuti saate otse suvandite valimiseks kasutada kiirklahve.

Vaadete vahel liikumine

Lisaks põhivaatele on OneNote Windows 10 jaoks sagedamini kasutatavad vaated.

Menüü Sätted

Menüü SättedOneNote sätetele (nt sünkroonimis- ja korrektuurisätetele).

 1. Vajutage muuteklahvi (Alt), kuni kuulete sõna "Ribbon" (Lint), ja vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna "More" (Rohkem). Vajutage sisestusklahvi (Enter), seejärel vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "Settings" (Sätted), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Sätete kategooriate vahel liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud klahvi, ja vajutage selle valimiseks sisestusklahvi (Enter). Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab (tagasi), et liikuda kategooria eri suvandite vahel, ja vajutage praegu esiletõstetud suvandi sisse- või välja lülitamiseks tühikuklahvi.

 3. Kategooria menüüsse Sätted naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc). Menüü Sätted sulgemiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Täisekraanrežiim

Täisekraanrežiimi kasutamisel peidetakse kõik põhivaate elemendid peale põhisisuala ja ühe tööriistariba. Selle abil on teil ja ekraanilugeril hõlpsam lehel navigeerida.

 1. Vajutage muuteklahvi (Alt), kuni kuulete teksti "Ribbon" (Lint), ja vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Enter full screen mode" ("Täisekraanrežiim)." Valiku tegemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Nüüd kasutate täisekraanrežiimi. Fookus on põhisisualal.

 2. Täisekraanrežiimist väljumiseks vajutage klahvi F6. Kuulete tööriistaribal esimest üksust. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Kuulete sõna "Exit full screen drawing" ("Välju täisekraanjoonistuselt)." Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Märkmikuga tutvumine

Iga OneNote on jagatud jaotisteks, mis on omakorda jagatud lehtedeks. Iga leht sisaldab ühte või mitut märkmeümbrist ning lehe pealkirja ja kuupäeva. Ekraanilugerid viitavad märkmeümbristele kui "sisuplokkidele".

Põhisisualal liikumiseks kasutage nooleklahve.

Praeguse jaotise teisele lehele liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + G ja seejärel kasutage soovitud lehe leidmiseks üles- ja allanooleklahve. Selle valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Valitud leht avaneb põhisisualal ja fookus liigub sinna.

Märkus.: Praeguse jaotise lehtede vahel kiireks liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Page Up , et liikuda jaotise eelmisele lehele, ja vajutage jaotise järgmisele lehele liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Page Down .

Praeguse märkmiku mõnda muusse jaotisse liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G ja seejärel kasutage soovitud jaotise leidmiseks üles- ja allanooleklahve. Jaotise avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Seejärel valige üles- ja allanooleklahvide ning sisestusklahvi (Enter) abil leht, millega soovite töötada.

Mõne muu märkmiku aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl +G ja seejärel kasutage soovitud märkmiku leidmiseks üles- ja allanooleklahve. Märkmiku avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Seejärel valige üles- ja allanooleklahvide ning sisestusklahvi (Enter) abil jaotis ja leht, millega soovite töötada.

Funktsiooni „Mida soovite teha?“ kasutamine

Käsu kiireks leidmiseks kasutage funktsiooni Juhata mind. Lisateavet funktsiooni Juhata mind kohta vaadake sellest videost: Funktsiooni Juhata mind kasutamine töö kiireks tegemiseks ekraanilugeri ja klaviatuuri abil.

Funktsiooni Juhata mind abil käsu leidmiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige lahter või lahtrivahemik, milles soovite toimingut sooritada.

 2. Liikuge funktsiooni Juhata mind redigeerimisväljale, vajutades klahvikombinatsiooni Alt + Q.

 3. Tippige soovitud käsk. Tippige näiteks „täpid“.

 4. Tulemite sirvimiseks kasutage allanooleklahvi ja tulemi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmike ühiskasutusse andmine ja koostöö tegemine

Ekraanilugeri abil OneNote 2016-s märkmikusse sisu lisamine

OneNote'i kiirklahvid

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

OneNote'i märkmike erivajadustega inimestele juurdepääsetavaks muutmine

Kasutage OneNote’i veebirakendus klaviatuuri ja ekraanilugerit erinevate vaadete uurimiseks ja navigeerimiseks ning nende vahel liikumiseks. Oleme seda jutustajaga testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office’iga töötavad?.

 • Kui kasutate OneNote’i veebirakendus, soovitame kasutada Microsoft Edge brauserit. Kuna OneNote’i veebirakendus töötab veebibrauseris, erinevad kiirklahvid töölauaprogrammi omadest. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid nagu F1 (spikker) ja Ctrl+O (Ava) rakenduvad veebibrauserile, mitte OneNote’i veebirakendus.

Selle artikli teemad

Põhivaates liikumine

Põhivaade sisaldab OneNote’i veebirakendus elemente.

 • Menüüriba, mis sisaldab Microsofti rakendusekäiviti nuppu, otsinguvälja ja nuppe Vestlus, Teatised, Sätted, Spikker ja Kasutajakonto.

 • Nupp Uus märkmik.

 • Märkmike loend, mis on jagatud viieks vahekaardiks.

  • Viimatised

  • Pinned

  • Minu märkmikud

  • Mulle ühiskasutusse antud.

  • Ülevaade

  Vahekaardi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter), kui kuulete selle nime. Kuulete vahekaardil dokumentide arvu. Dokumendid kuvatakse kohe pärast tabeldusklahvi (Tab) rida. Kui vahekaardil pole sisu, teatab ekraaniluger sellest, näiteks "Office'i ühisdokumente pole".

Põhivaates elementide vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab (tagasi). Kui kuulete selle märkmiku nime, mille soovite avada, vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb brauseris uus vahekaart.

Märkus.: Klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 vajutamine orientiiride vahel liikumiseks toimib ainult märkmikuvaates, mitte põhivaates.

Märkmikuvaates liikumine

Rakenduse OneNote’i veebirakendus sisaldab järgmisi orientiirisid.

 • Microsofti rakendusekäiviti nupp, mis asub menüüribal, kus on ka nupud Teatised ja Ühiskasutus.

 • Lindimenüüde rida, mis sisaldab näiteks menüüsid Fail ,Avaleht, Lisa,Joonista, Ajaluguja Vaade,samuti nuppe Prindi, Ava OneNote'is ja Tagasiside andmine Microsoftile ning väli "Teavita mind".

 • Navigeerimispaan, mis sisaldab loendit Märkmik, Jaotiseloend ja Leht.

 • Nupp Otsi.

 • Põhisisuala.

Orientiiride vahel liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6.

Lindimenüüd

Lindimenüüdes liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl +F6, kuni kuulete parajasti valitud menüü nime, näiteks "Menüü-üksus Avaleht". Lindimenüüde vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) (edasi) või tõstuklahvi (Shift) + tabeldusklahvi (Tab) (tagasi).

Lindimenüüdelt lindile liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete lindi esimese suvandi nime. Lindi ühelt suvandilt väljale liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab (tagasi), kuni kuulete soovitud suvandit, ja vajutage selle valimiseks sisestusklahvi (Enter). Samuti saate otse suvandite valimiseks kasutada kiirklahve.

Märkmikud

Iga OneNote on jagatud jaotisteks, mis on omakorda jagatud lehtedeks. Põhisisualal kuvatakse parajasti valitud leht, mis sisaldab ühte või enamat märkmeümbrist ning lehe pealkirja ja kuupäeva.

Märkmiku jaotiste ja lehtede sirvimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti "Use this panel to select notebooks, sections and pages" ("Kasutage seda paneeli märkmike, jaotiste ja lehtede valimiseks" ja tehke ühte järgmistest.

 • Teise jaotisse liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna "Section list" (Jaotiseloend), millele järgneb jaotise nimi. Vajutage üles- ja allanooleklahve, kuni leiate soovitud jaotise, ja vajutage sisestusklahvi (Enter), et avada selle viimatine leht põhisisualal. Fookus liigub põhisisualale.

 • Teisele lehele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna "Page list" (Leheküljeloend), millele järgneb lehe nimi. Vajutage üles- ja allanooleklahve, kuni leiate soovitud lehe, ja vajutage selle avamiseks põhisisualal sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub põhisisualale.

Põhisisualal liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni SR+nooleklahv.

Funktsiooni „Mida soovite teha?“ kasutamine

Käsu kiireks leidmiseks kasutage funktsiooni Juhata mind. Lisateavet funktsiooni Juhata mind kohta vaadake sellest videost: Funktsiooni Juhata mind kasutamine töö kiireks tegemiseks ekraanilugeri ja klaviatuuri abil.

Funktsiooni Juhata mind abil käsu leidmiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige lahter või lahtrivahemik, milles soovite toimingut sooritada.

 2. Liikuge funktsiooni Juhata mind redigeerimisväljale, vajutades klahvikombinatsiooni Alt + Q.

 3. Tippige soovitud käsk. Tippige näiteks „täpid“.

 4. Tulemite sirvimiseks kasutage allanooleklahvi ja tulemi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmike ühiskasutusse andmine ja koostöö tegemine

Ekraanilugeri abil OneNote 2016-s märkmikusse sisu lisamine

OneNote'i kiirklahvid

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

OneNote'i märkmike erivajadustega inimestele juurdepääsetavaks muutmine

Erivajadustega inimestele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×