Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.
Kuvien ja taulukoiden lisääminen ja muokkaaminen PowerPointissa näytönlukuohjelmalla

Tämä artikkeli on tarkoitettu henkilöille, joilla on näkö- tai kognitiivisia toimintahäiriöitä ja jotka käyttävät näytönlukuohjelmaa, kuten Microsoft Lukijaa, JAWSia tai NVDA:taMicrosoft 365 tuotteiden kanssa. Tämä artikkeli on osa Microsoft 365 näytönlukuohjelman tukisisältöjoukkoa , josta löydät lisätietoja helppokäyttötoiminnoista sovelluksissamme. Yleisiä ohjeita on kphteessa Microsoft-tuki home.

Voit tehdä esityksestä kiinnostavan lisäämällä diaesityksiin kuvia, taulukoita tai kuvia käyttämällä PowerPoint näppäimistön ja näytönlukuohjelman avulla. Microsoft on testannut sen Lukijan, JAWSin ja NVDA:n kanssa, mutta se saattaa toimia muidenkin näytönlukuohjelmien kanssa, kunhan ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyyden standardeja ja tekniikoita. Opit myös muokkaamaan lisättyä sisältöä, kuten rajaamaan kuvia, siirtämään taulukoita sekä lisäämään tai poistamaan taulukon rivejä ja sarakkeita.

Huomautukset: 

Sisältö

Kuvien lisääminen laitteesta, verkosta tai Internetistä

Kun käytät kuvia, ClipArt-kuvia tai muita tiedostoja Internetistä, on tärkeää kunnioittaa tekijänoikeuksia. Kuvien suodattaminen käyttöoikeustyypin perusteella voi auttaa käytettävien tiedostojen valitsemisessa.

Kuvan lisääminen laitteesta tai verkosta

 1. Siirry dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Paina Alt+N, P ja sitten D. Kuulet viestin: "Lisää kuva -valintaikkuna, tiedostonimi.".

  Vihje:  Lisää kuva -valintaikkuna on kuvakansioon avatun vakio-Resurssienhallinta-ikkunan erikoistapaus. Kuvatiedoston sijainti kannattaa pitää lähellä, jotta löydät sen helpommin.

 3. Kirjoita tiedostonimi ja polku Tiedostonimi-kenttään tai valitse tiedosto, jonka haluat lisätä. Paina sitten Enter-näppäintä.

 4. Kuva lisätään diaan ja valitaan.

  Huomautus: Kun kuva on valittuna, tilannekohtainen Muotoile-välilehti on käytettävissä. Välilehden vaihtoehtojen avulla voit muuttaa kuvan kokoa tai lisätä esimerkiksi värejä ja tyylejä. Siirry Muotoile-välilehdelle painamalla Alt+J. Kuulet ilmoituksen ”Muotoile-välilehti”. Voit selata Muotoile-välilehden vaihtoehtoja painamalla sarkainnäppäintä.

Kuvan lisääminen Internetistä

 1. Siirry esityksessä dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Paina näppäinyhdistelmää Alt+N, P ja sitten O. Kuulet viestin: "Lisää kuva -ikkuna".

 3. Hae Bing-kuvia -valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on hakukentässä. Kirjoita hakusana ja paina Enter-näppäintä.

 4. Voit selata hakutuloksia painamalla SR-näppäintä ja oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä.

 5. Valitse kuva asettamalla kohdistus siihen ja painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+Enter. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valittu”.

  Vihje: Voit myös valita useampia kuvia.

 6. Paina sarkainta, kunnes kuulet "Lisää-painike", ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Kuva lisätään diaan ja valitaan.

Kuvan rajaaminen

Muuta esityksen kuvia tiettyihin muotoihin tai kuvasuhteisiin.

Tietyn muodon mukaan rajaaminen

 1. Valitse dia-alueella kuva, jonka haluat rajata. Valitse kuva painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin:"Kuva". JAWSissa kuulet seuraavanlaisen viestin: "Kuva". NVDA:ssa kuulet seuraavan ilmoituksen: "Grafiikka".

 2. Siirry Rajaa muotoon - valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J, P ja sitten V ja S. Kuulet viestin: "Suorakulmiot."

 3. Voit selata muotoasetuksia nuolinäppäimillä. Kuulet muotojen kuvaukset sitä mukaa, kun selaat.

 4. Valitse rajausmuoto painamalla Enter-näppäintä. Kuva rajataan valittuun muotoon.

Rajaaminen kuvasuhteeseen

 1. Valitse dia-alueella kuva, jonka haluat rajata.

 2. Avaa Kuvasuhde-valikko painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J, P ja sitten V ja A. Kuulet viestin: "Yksi kaksoispiste yksi."

 3. Voit selata kuvasuhdeasetuksia ylä- tai alanuolinäppäimellä. Kuulet eri kuvasuhteet sitä mukaa, kun selaat.

 4. Valitse kuvasuhde painamalla Enter-näppäintä. Kuva rajataan valittuun kuvasuhteeseen.

Taulukon lisääminen ja muotoileminen diassa

 1. Siirry dia-alueelle, johon haluat lisätä taulukon.

 2. Siirry Taulukko-valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, T. Kuulet viestin: "Yksi x yksi taulukko."

 3. Lisää taulukko esitykseen painamalla I-näppäintä.

 4. Lisää taulukko -valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on Sarakkeiden määrä -kentässä. Sarakkeiden oletusmäärä on viisi. Jos haluat poistaa oletusmäärän, paina Delete-näppäintä ja kirjoita uusi sarakkeiden määrä. Paina sitten sarkainta. Kohdistus siirtyy Rivien määrä -kenttään. Oletusluku on kaksi. Voit muuttaa tekstiä kirjoittamalla rivien määrän ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

 5. Taulukko lisätään valittuun diaan, ja kohdistin on vasemmassa yläkulmassa. 

 6. Voit lisätä tekstiä taulukon soluihin, asettaa kohdistimen soluun ja kirjoittaa soluun haluamasi tekstin. Voit selata soluja nuolinäppäimillä. 

 7. Lopeta taulukon muokkaaminen painamalla Esc-näppäintä.

Rivien ja sarakkeiden lisääminen tai poistaminen

Rivin lisääminen

 1. Valitse dia-alueella taulukko. Valitse taulukko painamalla dia-alueella sarkainta, kunnes kuulet lukijan ja NVDA:n kanssa viestin"Taulukko". JAWSissa kuulet viestin "Objektin paikkamerkki" ja sen jälkeen soluissa olevan tekstin. Aloita taulukon muokkaaminen painamalla Enter-näppäintä.

 2. Aseta kohdistin nuolinäppäimillä soluun sen kohdan ylä- tai alapuolelle, jossa haluat uuden rivin näkyvän.

 3. Siirry Asettelu-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten L-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Asettelu-välilehti”.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä rivin valitun solun yläpuolelle, paina sarkainta, kunnes kuulet viestin"Lisää yläpuolelle -painike".

  • Jos haluat lisätä rivin valitun solun alapuolelle, paina sarkainta, kunnes kuulet viestin"Lisää alapuolelle -painike".

  Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

 5. Rivi lisätään, ja kohdistus on uuden rivin vasemmanpuoleisessa solussa.

Sarakkeen lisääminen

 1. Valitse dia-alueella taulukko.

 2. Siirrä kohdistin soluun sen kohdan oikealle tai vasemmalle puolelle, jossa haluat uuden sarakkeen näkyvän.

 3. Siirry Asettelu-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten L-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Asettelu-välilehti”.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä sarakkeen valitun solun vasemmalle puolelle, paina sarkainta, kunnes kuulet viestin"Lisää vasemmalle -painike".

  • Jos haluat lisätä sarakkeen valitun solun oikealle puolelle, paina sarkainta, kunnes kuulet viestin"Lisää oikealle -painike".

  Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

 5. Sarake lisätään, ja kohdistus on uuden sarakkeen ylimmässä solussa.

Koko rivin tai sarakkeen poistaminen

 1. Siirrä kohdistin poistettavan sarakkeen tai rivin soluun taulukossa.

 2. Siirry Poista-valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J ja sitten L ja D. Kuulet seuraavan ilmoituksen: "Rivit ja sarakkeet, Poista sarakkeet".

 3. Toimi seuraavasti:

  • Voit poistaa sarakkeen painamalla C-näppäintä.

  • Jos haluat poistaa rivin, paina R.

 4. Sarake tai rivi poistetaan ja kohdistus siirtyy toiseen taulukon soluun.

Vihje: Voit poistaa nopeasti koko taulukon valitsemalla taulukon ja painamalla Delete-näppäintä.

Reunan lisääminen taulukkoon

 1. Valitse taulukko, johon haluat lisätä reunan. Valitse taulukko painamalla dia-alueella sarkainta, kunnes kuulet lukijan ja NVDA:n kanssa viestin"Taulukko". JAWSissa kuulet viestin "Objektin paikkamerkki" ja sen jälkeen soluissa olevan tekstin.

 2. Valitse reunatyyli painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J ja sitten T ja L. Kuulet "Ei reunaa" tai reunatyylin. Selaa tyylejä ylä- tai alanuolinäppäimellä. Kuulet tyylit sitä mukaa, kun siirryt. Tee valinta painamalla Enter-näppäintä.

 3. Valitse kohta, johon haluat lisätä reunan, painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J ja sitten T ja B. Kuulet "Ei reunaviivaa" tai reunan vaihtoehdon. Selaa vaihtoehtoja ylä- tai alanuolinäppäimellä. Vaihtoehdot ilmoitetaan siirtyessäsi. Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

 4. Reuna lisätään taulukkoon ja kohdistus siirtyy taulukon vasempaan yläkulmaan.

Taulukon ulkoasun muuttaminen

Rakenne-välilehden asetusten avulla voit muuttaa taulukon ulkoasua. Voit esimerkiksi lisätä taulukkotyylin tai muuttaa taulukon taustaväriä.

Taulukkotyylin käyttäminen

 1. Valitse taulukko, jossa haluat käyttää jotakin käytettävissä olevista muotoilutyyleistä. Valitse taulukko painamalla dia-alueella sarkainta, kunnes kuulet lukijan ja NVDA:n kanssa viestin"Taulukko". JAWSissa kuulet viestin "Objektin paikkamerkki" ja sen jälkeen soluissa olevan tekstin.

 2. Siirry Taulukkotyylit-valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J ja sitten T ja A. Kuulet nykyisen taulukkotyylin.

 3. Voit selata taulukkotyylejä nuolinäppäimillä. Kuulet tyylit sitä mukaa, kun siirryt. Tee valinta painamalla Enter-näppäintä.

  Vihje: Voit poistaa minkä tahansa tyylin taulukosta Taulukkotyylit valikossa painamalla C-näppäintä.

 4. Taulukkotyyliä muutetaan, ja kohdistus siirtyy taulukon vasempaan yläkulmaan.

Taustan lisääminen tai muuttaminen

 1. Valitse taulukko, jossa haluat muuttaa taustaväriä.

 2. Siirry Sävytys-valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J ja sitten T ja H. Kuulet nykyisen taustavärin.

 3. Voit selata taustavärejä nuolinäppäimillä. Kuulet värit sitä mukaa, kun selaat. Tee valinta painamalla Enter-näppäintä.

  Vihje: Jos haluat poistaa taustavärin, valitse N-näppäintä painamalla Ei täyttöä.

 4. Taulukon taustaväriä muutetaan, ja kohdistus siirtyy taulukon vasempaan yläkulmaan.

Taulukon siirtäminen tai koon muuttaminen

Taulukon siirtäminen

 1. Valitse taulukko, jonka haluat siirtää. Valitse taulukko painamalla dia-alueella sarkainta, kunnes kuulet lukijan ja NVDA:n kanssa viestin"Taulukko". JAWSissa kuulet viestin "Objektin paikkamerkki" ja sen jälkeen soluissa olevan tekstin.

 2. Siirrä taulukkoa diassa käyttämällä nuolinäppäimiä.

 3. Lopeta taulukon siirtäminen painamalla Esc-näppäintä.

Taulukon koon muuttaminen

Taulukon koon määrittäminen

 1. Valitse taulukko, jonka kokoa haluat muuttaa.

 2. Siirry Asettelu-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten L-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Asettelu-välilehti”.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Voit muuttaa taulukon korkeutta painamalla T, H. Kirjoita sitten korkeus tuumina ja paina Enter-näppäintä.

  • Voit muuttaa taulukon leveyttä painamalla T, W. Kirjoita leveys tuumina ja paina Enter-näppäintä.

Taulukon kokoa muutetaan ja kohdistus siirtyy taulukon vasempaan yläkulmaan.

Sarakkeen tai rivin koon muuttaminen

 1. Valitse taulukko, jossa haluat muuttaa sarakkeen tai rivin kokoa. Aloita taulukon muokkaaminen painamalla Enter-näppäintä.

 2. Siirrä nuolinäppäimillä kohdistin sen sarakkeen tai rivin soluun, jonka kokoa haluat muuttaa.

 3. Siirry Asettelu-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten L-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Asettelu-välilehti”.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat muuttaa rivin korkeutta, paina H-näppäintä. Kirjoita sitten korkeus tuumina ja paina Enter-näppäintä.

  • Jos haluat muuttaa rivin leveyttä, paina W-näppäintä. Kirjoita sitten leveys tuumina ja paina Enter-näppäintä.

 5. Sarakkeen tai rivin koko muuttuu ja kohdistus siirtyy aiemmin valittuun soluun.

 Muodon tai SmartArt-kuvan lisääminen

 1. Siirry dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä SmartArt-kuvan.

 2. Avaa SmartArt-valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, M. Kuulet viestin: "Valitse SmartArt-kuva.".

 3. Voit selata SmartArt-luokkia ylä- tai alanuolinäppäimellä. Kuulet kategoriat sitä mukaa, kun selaat. Kun olet haluamasi luokan kohdalla, paina sarkainta.

 4. Voit selata tietyn kategorian SmartArt-kuvia nuolinäppäimillä. Kuulet SmartArt-kuvien kuvaukset sitä mukaa, kun selaat.

 5. Valitse SmartArt-kuva painamalla Enter-näppäintä. SmartArt-kuva luodaan ja lisätään valittuun diaan, ja kohdistus on ensimmäisessä muokattavassa tekstiruudussa.

  Vihje: Voit muuttaa SmartArt-objektin ulkoasua Muotoile - ja Rakenne-välilehtien asetusten avulla. Siirry Muotoile-välilehteen painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J ja sitten O. Siirry Rakenne-välilehteen painamalla Alt+J ja sitten S.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Esityksen tallentaminen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

PowerPoint-esityksen näyttäminen näytönlukuohjelman avulla

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä pidettäessä

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

PowerPointin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Esityksen luominen mallista näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Käytä PowerPoint näppäimistön ja MacOS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla, jotta esityksesi ovat kiinnostavia lisäämällä kuvia, taulukoita tai kuvia. Voit myös muokata lisättyä sisältöä, esimerkiksi rajata kuvia, siirtää taulukoita ja lisätä tai poistaa taulukon rivejä ja sarakkeita.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät macOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

Sisältö

Kuvien lisääminen verkkolähteestä

Jos tietokoneessasi ei ole täydellistä kuvaa, voit etsiä ja lisätä kuvan verkkolähteestä suoraan PowerPoint.

 1. Aseta esityksessä kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes kuulet valintanauhan valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, valittu, välilehti". Paina Control+Optio+oikea tai vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet "Lisää-välilehti", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 3. Paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet "Kuvat, valikkopainike", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 4. Paina Control+Optio+Oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet "Online-kuvat", ja paina sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 5. Bing kuvahakuruutu avautuu. Kohdistus on hakutekstikentässä. Kirjoita hakusanat kuvailemaan etsimääsi kuvaa ja paina sitten Rivinvaihtonäppäintä. Hakutulokset on lueteltu ja kohdistus on ensimmäisessä vastaavassa kuvassa.

 6. Selaa hakutuloksia painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+oikea tai vasen nuolinäppäin. VoiceOver kuvailee jokaisen kuvan, kun selaat hakutuloksia.

 7. Valitse kuva painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 8. Voit lisätä valitun kuvan painamalla sarkainta, kunnes kuulet "Lisää", ja painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin. PowerPoint lataa ja lisää kuvan esitykseen.

Kuvien lisääminen tietokoneesta

 1. Aseta esityksessä kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes kuulet valintanauhan valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, valittu, välilehti". Paina Control+Optio+oikea tai vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet "Lisää-välilehti", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 3. Paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet "Kuvat, valikkopainike", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 4. Paina Control+Optio+oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet "Kuva tiedostosta", ja paina sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 5. Näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa kohdistus on viimeksi käytetyt kuvat -kansiossa. Voit käyttää tämän kansion kuvia painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+oikea nuolinäppäin. Voit selata toiseen sijaintiin sarkainnäppäimellä, Vaihto+Sarkain-näppäimellä ja nuolinäppäimillä.

 6. Kun olet oikeassa sijainnissa, selaa tiedostoja tai alikansioita ylä- tai alanuolinäppäimellä. Avaa alikansio painamalla oikeaa nuolinäppäintä.

 7. Kun olet paikantanut oikean kuvatiedoston, paina Rivinvaihtonäppäintä. Kuva lisätään diaan.

Kuvan rajaaminen

Muuta esityksen kuvia tiettyihin muotoihin tai kuvasuhteisiin.

 1. Siirry diassa rajattavaan kuvaan painamalla sarkainta, kunnes VoiceOver ilmoittaa "Kuva, asettelukohde" tai "Syöttäminen", ja sen jälkeen kuvan kuvauksen.

 2. Siirrä kohdistus Kuvan muotoilu -välilehteen painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet valintanauhan valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, valittu, välilehti". Paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+oikea tai vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet "Kuvan muotoilu -välilehti", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 3. Siirry Rajaa-valikkoon painamalla sarkainta, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: "Rajaa, valikkopainike.".

 4. Jos haluat rajata kuvan, tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat rajata kuvan tiettyyn muotoon, paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet "Rajaa muotoon -alivalikko", ja paina sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin. Jos haluat valita rajausmuodon, paina oikeaa nuolinäppäintä kerran ja selaa sitten muodon asetuksia nuolinäppäimillä. Valitse vaihtoehto painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Kuva rajataan valittuun muotoon.

  • Jos haluat rajata kuvan kuvasuhteeseen, paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet "Kuvasuhde-alivalikko", ja paina sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin. Valitse kuvasuhde painamalla oikeaa nuolinäppäintä kerran ja selaa sitten vaihtoehtoja ylä- tai alanuolinäppäimellä. Valitse vaihtoehto painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Kuva rajataan valittuun kuvasuhteeseen.

Taulukon lisääminen ja muotoileminen

Taulukon lisääminen

 1. Siirry dia-alueelle, johon haluat lisätä taulukon.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes kuulet valintanauhan valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, valittu, välilehti". Paina Control+Optio+oikea tai vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet "Lisää-välilehti", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 3. Paina sarkainta, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: "Taulukko, valikkopainike." Laajenna valikko painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 4. Siirry valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+Vaihto+Alanuolinäppäin kerran. Valitse sitten haluamasi rivien ja sarakkeiden määrä painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+nuolinäppäin. VoiceOver ilmoittaa nykyisen valinnan siirtyessäsi.

 5. Lisää taulukko painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin. Taulukko lisätään. Kohdistus siirtyy Muistiinpanot-ruutuun .

 6. Siirrä kohdistus taulukkoon painamalla F6-näppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa dian sisältöalueen, ja paina sitten sarkainta, kunnes kuulet viestin "Taulukon kirjoittaminen" ja sen jälkeen taulukon tiedot. Voit selata soluja nuolinäppäimillä. Jos haluat lisätä tekstiä, siirrä kohdistin soluun ja ala kirjoittaa. Lopeta taulukon muokkaaminen painamalla Esc-näppäintä.

Rivin tai sarakkeen lisääminen

 1. Paina diassa sarkainta, kunnes kuulet viestin "Taulukon kirjoittaminen", ja paina sitten Control+Optio+Vaihto+Alanuolinäppäin.

 2. Aseta kohdistin nuolinäppäimillä soluun sen kohdan ylä- tai alapuolelle, jossa haluat uuden rivin näkyvän, tai soluun lisättävän sarakkeen vasemmalla tai oikealla puolella.

 3. Paina F6-näppäintä, kunnes kuulet valintanauhan valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, valittu, välilehti". Paina Control+Optio+oikea tai vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet "Asettelu-välilehti", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 4. Voit lisätä sarakkeita tai rivejä seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä rivin valitun solun yläpuolelle, paina sarkainta, kunnes kuulet "Lisää yläpuolelle, painike", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

  • Jos haluat lisätä rivin valitun solun alapuolelle, paina sarkainta, kunnes kuulet "Lisää alapuolelle, painike", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

  • Jos haluat lisätä sarakkeen valitun solun vasemmalle puolelle, paina sarkainta, kunnes kuulet viestin "Lisää vasemmalle, painike", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

  • Jos haluat lisätä sarakkeen valitun solun oikealle puolelle, paina sarkainta, kunnes kuulet viestin "Lisää oikealle, painike", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

Koko rivin tai sarakkeen poistaminen

 1. Paina diassa sarkainta, kunnes kuulet viestin "Taulukon kirjoittaminen", ja paina sitten Control+Optio+Vaihto+Alanuolinäppäin.

 2. Siirrä kohdistus sen sarakkeen tai rivin soluun, jonka haluat poistaa.

 3. Paina F6-näppäintä, kunnes kuulet valintanauhan valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, valittu, välilehti". Paina Control+Optio+oikea tai vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet "Asettelu-välilehti", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 4. Paina sarkainta, kunnes kuulet "Poista, valikkopainike", ja laajenna valikko painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

 5. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat poistaa sarakkeen, paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet "Poista sarakkeita", ja paina sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

  • Jos haluat poistaa rivin, paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet "Poista rivejä", ja paina sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

Reunan lisääminen taulukkoon

 1. Valitse PowerPoint esityksessä taulukko, johon haluat lisätä reunan.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes kuulet valintanauhan valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, valittu, välilehti". Paina Control+Optio+oikea tai vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet "Taulukon rakennenäkymä -välilehti", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 3. Paina sarkainta, kunnes kuulet "Reunat, valikkopainike", ja paina sitten alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehdon. Valitse vaihtoehto painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Reuna lisätään taulukkoon. Kohdistus pysyy valikkopainikkeessa.

Taulukon siirtäminen

 1. Valitse PowerPoint-esityksessä taulukko, jota haluat siirtää.

 2. Taulukon siirtäminen diassa:

  • Siirrä taulukkoa vasemmalle painamalla näppäinyhdistelmää Komento+vasen nuolinäppäin.

  • Siirrä taulukko oikealle painamalla näppäinyhdistelmää Komento +oikea nuolinäppäin.

  • Siirrä taulukkoa ylöspäin painamalla näppäinyhdistelmää Komento+ylänuolinäppäin.

  • Siirrä taulukkoa alaspäin painamalla näppäinyhdistelmää Komento+alanuolinäppäin.

 3. Lopeta taulukon siirtäminen painamalla Esc-näppäintä.

Taulukon koon muuttaminen

 1. Valitse esityksessä taulukko, jonka kokoa haluat muuttaa.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes kuulet valintanauhan valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, valittu, välilehti". Paina Control+Optio+oikea tai vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet "Asettelu-välilehti", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat muuttaa taulukon korkeutta, paina sarkainta, kunnes kuulet nykyisen korkeuden ja sen jälkeen "Korkeus, askellin". Kirjoita sitten uusi korkeus ja paina Rivinvaihtonäppäintä.

  • Jos haluat muuttaa taulukon leveyttä, paina sarkainta toistuvasti, kunnes kuulet nykyisen leveyden ja sen jälkeen "Leveys, askellin". Kirjoita sitten uusi leveys ja paina Rivinvaihtonäppäintä.

SmartArt-objektin lisääminen

 1. Siirry dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä SmartArt-kuvan.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes kuulet valintanauhan valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, valittu, välilehti". Paina Control+Optio+oikea tai vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet "Lisää-välilehti", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 3. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin "SmartArt, valikkopainike", ja valitse se painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 4. Voit selata SmartArt-luokkia ylä- tai alanuolinäppäimellä. Kuulet kategoriat sitä mukaa, kun selaat. Kun olet haluamasi kategorian kohdalla, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti. Luokka-valikko avautuu.

 5. Voit selata luokkavalikon vaihtoehtoja painamalla oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä. Valitse vaihtoehto painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. SmartArt-kuva lisätään valittuun diaan.

 6. Siirrä kohdistus kuvaan painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet viestin "Diaeditori-ruutu", ja paina sitten sarkainta, kunnes kuulet "Syöttäminen", ja sen jälkeen valitun SmartArt-grafiikkaobjektityypin.

 7. Jos haluat muokata kuvaa, paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Vaihto+Alanuoli ja kirjoita sitten teksti kohdistuksena olevaan tekstiruutuun. Siirry seuraavaan tekstiruutuun painamalla Esc-näppäintä ja painamalla sitten sarkainta.

 8. Lopeta SmartArt-kuvan muokkaaminen painamalla Esc-näppäintä.

Muodon lisääminen

PowerPoint sisältää kirjaston valmiita muotoja, joita voit käyttää esityksissä. Niihin kuuluu viivoja, geometrisia perusmuotoja, nuolia ja tähtiä. 

 1. Siirry dian sisältöalueelle, johon haluat lisätä muodon.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes kuulet valintanauhan valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, valittu, välilehti". Paina Control+Optio+oikea tai vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet "Lisää-välilehti", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 3. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin "Muodot, valikkopainike", ja valitse se painamalla Ctrl+Optio+Välilyöntinäppäin.

 4. Voit selata käytettävissä olevia muotoja nuolinäppäimillä. Muodot ilmoitetaan siirtyessäsi.

 5. Kun olet lisättävän muodon kohdalla, paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin. Muoto lisätään.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Äänen tai videon lisääminen näytönlukuohjelman avulla PowerPointissa

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä pidettäessä

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

PowerPointin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Voit tehdä esityksistäsi kiinnostavia lisäämällä kuvia ja taulukoita käyttämällä PowerPoint iOS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla. Voit myös muokata lisättyä sisältöä, kuten lisätä kehyksiä kuviin ja lisätä tai poistaa taulukon rivejä ja sarakkeita.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät iOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa Applen helppokäyttötoiminnot.

Sisältö

Kuvan lisääminen

Voit käyttää laitteesi kameralla otettuja kuvia tai ladata kuvan verkosta.

Kuvan lisääminen laitteesta

Voit käyttää omia kuvia, jotka olet tallentanut laitteeseesi esityksessäsi, tai voit etsiä kuvia verkosta ja tallentaa ne laitteeseesi.

 1. Jos haluat etsiä kuvan verkosta, etsi etsimäsi kuva selaimen avulla ja tallenna se laitteeseesi. Kuvat tallennetaan oletusarvoisesti Kuvat-kansioon.

  Huomautus: Tarkat vaiheet vaihtelevat käytetyn selaimen ja hakukoneen mukaan.

 2. Siirry PowerPoint dian sisältöalueelle, johon haluat lisätä kuvan, ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Napauta näytön yläreunaa neljällä sormella, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Näytä valintanauha, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet valitun välilehden nimen, esimerkiksi "Aloitus, välilehti".

 4. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Lisää, välilehti", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää kuvia -painike”, ja kaksoisnapauta näyttöä. Kuvat-sovellus avautuu.

  Huomautus: Jos kuulet viestin "PowerPoint haluaisi käyttää valokuviasi", sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "OK, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes löydät haluamasi kuvan. VoiceOver lukee kunkin kuvan päivämäärän ja kellonajan.

 7. Voit lisätä valittuna olevan kuvan kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kohdistus palaa diaan, jossa kuva on valittuna.

Kuvan lisääminen laitteen kamerasta

 1. Siirry PowerPoint dian sisältöalueelle, johon haluat lisätä kuvan, ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Napauta näytön yläreunaa neljällä sormella, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Näytä valintanauha, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet valitun välilehden nimen, esimerkiksi "Aloitus, välilehti".

 3. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Lisää, välilehti", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Lisää kuva kamerasta-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Laitteen kameraavautuu. Kuulet viestin: "Ota kuva, painike." Kohdistus on kameran suljinpainikkeessa.

  Huomautus: Jos kuulet "PowerPoint haluaisi käyttää kameraa", sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "OK, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Osoita kameraa haluamaasi suuntaan ja ota kuva kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää kuva, painike” ja lisää sitten kuva kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kohdistus palaa diaan, jossa kuva on valittuna.

Kuvatyylien muuttaminen

Voit lisätä kuviin erilaisia kehys- tai reunatyylejä.

 1. Siirry PowerPoint kuvaan, jonka tyyliä haluat muuttaa, ja valitse kuva kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Kuvatyyli, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Tyylit-valikko avautuu.

 3. Sipaise oikealle, kunnes löydät haluamasi tyylivaihtoehdon, esimerkiksi "Yksinkertainen kehys, painike". Ota se sitten käyttöön kuvassa kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Jos haluat sulkea valikon, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Sulje-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Taulukon lisääminen ja muotoileminen

Voit lisätä esitykseen taulukoita tietojen esittämiseksi tiiviisti ja järjestyksessä.

 1. Siirry PowerPoint dian sisältöalueelle, johon haluat lisätä taulukon, ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Napauta näytön yläreunaa neljällä sormella, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Näytä valintanauha, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet valitun välilehden nimen, esimerkiksi "Aloitus, välilehti".

 3. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Lisää, välilehti", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Taulukko, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Oletustaulukko, jossa on yksi otsikkorivi, kaksi tietoriviä ja kolme saraketta, luodaan.

Rivien ja sarakkeiden lisääminen

 1. Siirry PowerPointissa diaan, jossa taulukko on.

 2. Sipaise vasemmalle, kunnes VoiceOver ilmoittaa taulukon, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Selaa soluja sipaisemalla vasemmalle alarivin oikeanpuoleisimmasta solusta alkaen. Jatka sipaisemista vasemmalle, kunnes löydät oikean rivin tai sarakkeen.

 4. Napauta näytön alareunaa neljällä sormella. Kuulet viestin: "Näytä valintanauha, painike.".

 5. Voit lisätä rivejä ja sarakkeita seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä rivin, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Lisää yläpuolelle, painike" tai "Lisää alapuolelle- painike" sen mukaan, kummalle puolelle valittu rivi haluat lisätä uuden rivin, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  • Jos haluat lisätä sarakkeen, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Lisää vasemmalle, painike" tai "Lisää oikealle, painike", sen mukaan, kummalle puolelle valittu sarake haluat lisätä uuden sarakkeen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Taulukon koon muuttaminen

Kun olet lisännyt taulukkoon tekstiä ja sarakkeita, voit muuttaa taulukon koon automaattisesti niin, että se sopii sarakkeiden määrään.

 1. Siirry PowerPointissa diaan, jossa taulukko on.

 2. Sipaise vasemmalle, kunnes VoiceOver ilmoittaa taulukon, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Napauta näytön alareunaa neljällä sormella, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Näytä valintanauha, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Sovita, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Muodon lisääminen

PowerPoint sisältää kirjaston valmiita muotoja, joita voit käyttää esityksissä. Niihin kuuluu viivoja, geometrisia perusmuotoja, nuolia ja tähtiä.

 1. Siirry PowerPoint dian sisältöalueelle, johon haluat lisätä muodon, ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Napauta näytön yläreunaa neljällä sormella, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Näytä valintanauha, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet valitun välilehden nimen, esimerkiksi "Aloitus, välilehti".

 3. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Lisää, välilehti", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Muodot, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Muodot-valikko avautuu. Muodot on järjestetty seuraaviin ryhmiin:

  • Viimeksi käytetyt muodot

  • Viivat

  • Suorakulmiot

  • Perusmuodot

  • Leveät nuolet

  • Kaavojen muodot

  • Vuokaaviomuodot

  • Tähdet ja mainospalkit

  • Kuvaselitteet

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi muodon nimen, esimerkiksi "Suorakulmio, painike", ja lisää se kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kohdistus palaa diaan, jossa muoto on valittuna, ja Muoto-välilehti on aktivoitu valintanauhassa.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

PowerPoint-esityksen näyttäminen näytönlukuohjelman avulla

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

PowerPointin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Voit tehdä PowerPoint for Android -esityksistäsi kiinnostavia lisäämällä kuvia, muotoja ja taulukoita Androidin sisäisen TalkBack-näytönlukuohjelman avulla. Voit myös muokata lisättyä sisältöä, kuten lisätä kehyksiä kuviin ja lisätä tai poistaa taulukon rivejä ja sarakkeita.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Androidin sisäistä TalkBack-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja TalkBackin käyttämisestä on artikkelissa Androidin helppokäyttötoiminnot.

Sisältö

Kuvan lisääminen

Voit käyttää laitteeseen tallentamaasi kuvaa tai ottaa kuvan laitteen kameralla ja lisätä sen suoraan diaan.

Kuvan lisääminen laitteesta

Voit käyttää esityksessä laitteen kuvia. Voit myös etsiä kuvia verkosta ja tallentaa ne laitteeseen. Verkosta tallennettujen kuvien oletusarvoinen sijainti on Lataukset.

 1. Siirry dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Valokuvat, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Oletusarvoinen kuvantallennussovellus avautuu.

  Vihje:  Android-versiosi mukaan tai jos käytät yritystiliä, vaiheet voivat olla hieman erilaiset. Sinun on ehkä valittava, haluatko käyttää työ- vai henkilökohtaista profiiliasi, valita tallennussovelluksen ja valita, käytetäänkö sovellusta vain kerran vai aina.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit selata valitun kuvatallennussijainnin kuvia sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet haluamasi kuvan nimen. TalkBack lukee jokaisen kuvan nimen ja päivämäärän.

  • Siirry toiseen tallennussijaintiin, kuten Lataukset, sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Näytä reitit -painike", ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi sijainnin, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet haluamasi kuvan.

 4. Kaksoisnapauta näyttöä. Kuvan esikatselu tulee näkyviin. Kuulet viestin: "Kuva, PowerPoint, Takaisin-painike."

 5. Lisää kuva sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet viestin "Valmis-painike", ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä. Kohdistus palaa diaan, jossa kuva on valittuna.

Kuvan lisääminen laitteen kamerasta

 1. Siirry dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Kamera, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Laitteen kamera avautuu.

  Jos kuulet "Salli PowerPoint ottaa kuvia ja tallentaa videota", sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin "Salli-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Jos haluat ottaa kuvan, osoita laitetta haluamaasi suuntaan, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Sieppaa-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Vahvista-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Kuvan esikatselu tulee näkyviin. Jos haluat lisätä kuvan diaan, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Valmis-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kohdistus palaa diaan, jossa kuva on valittuna.

Kuvatyylien muuttaminen

Voit lisätä kuviin erilaisia kehys- tai reunatyylejä.

 1. Siirry diassa kuvaan, jonka tyyliä haluat muuttaa. Valitse kuva kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tyylit-valikko”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Tyylit-valikko avautuu.

 3. Jos haluat selata tyyliasetuksia, sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi tyylin, esimerkiksi ”Yksinkertainen kehys, musta, luettelokohde”.

 4. Jos haluat käyttää tyyliä kuvassa, kaksoisnapauta näyttöä.

 5. Sulje Tyylit-valikko sipaisemalla alas ja sitten vasemmalle.

Taulukon lisääminen

Voit lisätä taulukoita tietojen esittämiseksi tiiviisti ja järjestyksessä.

 1. Sipaise oikealle diassa, johon haluat lisätä taulukon, kunnes kuulet "Taulukko, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Oletustaulukko, jossa on yksi otsikkorivi, kaksi tietoriviä ja kolme saraketta, luodaan.

Taulukon poistaminen

 1. Sipaise diassa oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Siirrytään taulukkoon” ja sitten taulukon ja solun tiedot. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Poista-valikko”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Poista taulukko, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Rivien tai sarakkeiden lisääminen

 1. Sipaise diassa oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Siirrytään taulukkoon” ja sitten taulukon ja solun tiedot. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Jos haluat sijoittaa kohdistimen soluun, joka on sen kohdan yläpuolella tai alapuolella, johon haluat lisätä uuden rivin, tai sarakkeen vasempaan tai oikeaan soluun, sipaise vasemmalle tai oikealle.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi lisäysasetuksen, esimerkiksi "Lisää oikealle, painike" tai "Lisää alapuolelle- painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Rivien tai sarakkeiden poistaminen

 1. Sipaise diassa oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Siirrytään taulukkoon” ja sitten taulukon ja solun tiedot. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Siirrä kohdistin poistettavan sarakkeen tai rivin mihin tahansa soluun.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Poista-valikko”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat poistaa rivin, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Poista rivit, painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  • Jos haluat poistaa sarakkeen, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Poista sarakkeet, painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Taulukon koon muuttaminen

Kun olet lisännyt taulukkoon tekstiä ja sarakkeita, voit muuttaa taulukon koon automaattisesti niin, että se sopii sarakkeiden määrään.

 1. Sipaise diassa oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Siirrytään taulukkoon” ja sitten taulukon ja solun tiedot. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Lisäasetukset, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: "Taulukko, välilehtivalikko, Taulukko valittuna."

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Sovita-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Muodon lisääminen

PowerPoint for Android sisältää valikoiman valmiita muotoja, joita voit käyttää tietojen esittämiseen esimerkiksi vuokaaviossa.

 1. Sipaise vasemmalle diassa, johon haluat lisätä muodon, kunnes kuulet viestin "Lisää asetuksia, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet valitun välilehden nimen.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Lisää-välilehti", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Muodot, valikko”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Muodot-valikko avautuu. Muodot on järjestetty seuraaviin ryhmiin:

  • Viimeksi käytetyt muodot

  • Viivat

  • Suorakulmiot

  • Perusmuodot

  • Leveät nuolet

  • Kaavojen muodot

  • Vuokaavio

  • Tähdet ja mainospalkit

  • Kuvaselitteet

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi muodon nimen, kuten ”Suorakulmio, luettelokohde”, ja lisää muoto kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kohdistus siirtyy Muoto-välilehteen, ja muoto on valittuna diassa.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Tekstin lisääminen ja muotoileminen PowerPointissa näytönlukuohjelman avulla

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

PowerPointin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Voit lisätä esitykseen kuvia ja taulukoita käyttämällä PowerPointin verkkoversio näppäimistön ja näytönlukuohjelman avulla. Olemme testanneet sitä Lukijan kanssa Microsoft Edge ja JAWSissa ja NVDA:ssa Chromessa, mutta se saattaa toimia muiden näytönlukuohjelmien ja selainten kanssa, kunhan ne noudattavat yleisiä helppokäyttöstandardeja ja -tekniikoita.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Microsoft 365:n verkkoversiossa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft 365:ssä.

 • Kun käytössäsi on PowerPointin verkkoversio, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. PowerPointin verkkoversio toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa PowerPointin verkkoversio).

Sisältö

Kuvan lisääminen laitteesta

 1. Siirry dian sisältöalueelle, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Paina Alt+Windows-näppäin, N, F ja sitten P. Kuulet viestin: "Avaa, Tiedostonimi." Kohdistus on Avaa-valintaikkunan Tiedostonimi-tekstikentässä.

 3. Siirry haluamaasi kuvaan ja valitse se painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Jos haluat lisätä valitsemasi kuvan esitykseen, paina Alt+O.

Kuvien lisääminen Internetistä

 1. Kun olet diassa, johon haluat lisätä kuvan, paina näppäinyhdistelmää Alt+Windows-näppäin+N, F ja sitten F. Hae Bing-kuvia -valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on hakukentässä.

 2. Kirjoita hakusanat ja paina sitten Enter-näppäintä.

 3. Paina SR-näppäintä + vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet kuvan, jonka haluat lisätä, ja valitse sitten kuva painamalla Enter-näppäintä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valittu”.

 4. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin "Lisää-painike", ja paina sitten SR-näppäintä + Enter-näppäintä.

Taulukon lisääminen diaan

 1. Siirry esityksessä dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä taulukon.

 2. Paina näppäinyhdistelmää Alt+Windows-näppäin, N, T. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Yksi x yksi, taulukko”.

 3. Jos haluat valita taulukon rivien ja sarakkeiden määrän, paina nuolinäppäimiä, kunnes kuulet haluamasi yhdistelmän, ja paina sitten Enter-näppäintä. Taulukko lisätään diaan.

Rivien tai sarakkeiden lisääminen taulukkoon

 1. Siirry taulukon soluun, joka on sen kohdan yläpuolella, alapuolella tai vieressä, jossa haluat uuden rivin tai sarakkeen näkyvän.

 2. Siirry Taulukkotyökalujen Asettelu -välilehteen painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Windows-näppäin, J, L. Kuulet seuraavan viestin: ”Taulukkotyökalut, valittuna asettelun taulukkokohde”.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit lisätä rivin solun yläpuolelle painamalla V-näppäintä.

  • Voit lisätä rivin solun alapuolelle painamalla E-näppäintä.

  • Jos haluat lisätä sarakkeen solun vasemmalle puolelle, paina L-näppäintä.

  • Jos haluat lisätä sarakkeen solun oikealle puolelle, paina I- näppäintä.

Reunan lisääminen taulukkoon

 1. Valitse taulukko, johon haluat lisätä reunan. Valitse taulukko painamalla dia-alueella sarkainta, kunnes kuulet lukijan ja NVDA:n kanssa viestin"Taulukko". JAWSissa kuulet viestin "Objektin paikkamerkki" ja sen jälkeen soluissa olevan tekstin.

 2. Valitse reunatyyli painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Windows-näppäin, J, L ja sitten B. Kuulet viestin: "Reunat, valikko.". Selaa tyylejä ylä- tai alanuolinäppäimellä. Kuulet tyylit sitä mukaa, kun siirryt. Tee valinta painamalla Enter-näppäintä.

 3. Reuna lisätään taulukkoon ja kohdistus siirtyy taulukon vasempaan yläkulmaan.

Taulukon ulkoasun muuttaminen

Taulukkotyökalujen Asettelu-välilehden asetusten avulla voit muuttaa taulukon ulkoasua. Voit esimerkiksi lisätä taulukkotyylin tai muuttaa taulukon taustaväriä.

Taulukkotyylin käyttäminen

 1. Valitse taulukko, jossa haluat käyttää jotakin käytettävissä olevista muotoilutyyleistä. Valitse taulukko painamalla dia-alueella sarkainta, kunnes kuulet lukijan ja NVDA:n kanssa viestin"Taulukko". JAWSissa kuulet viestin "Objektin paikkamerkki" ja sen jälkeen soluissa olevan tekstin.

 2. Siirry Taulukkotyylit-valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Windows-näppäin, J, L ja sitten A. Kuulet nykyisen taulukkotyylin.

 3. Voit selata taulukkotyylejä nuolinäppäimillä. Kuulet tyylit sitä mukaa, kun siirryt. Tee valinta painamalla Enter-näppäintä.

 4. Taulukkotyyliä muutetaan, ja kohdistus siirtyy taulukon vasempaan yläkulmaan.

Taustan lisääminen tai muuttaminen

 1. Valitse taulukko, jossa haluat muuttaa taustaväriä.

 2. Siirry Sävytys-valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Windows-näppäin, J, L ja sitten H. Kuulet nykyisen taustavärin.

 3. Voit selata taustavärejä nuolinäppäimillä. Kuulet värit sitä mukaa, kun selaat. Tee valinta painamalla Enter-näppäintä.

 4. Taulukon taustaväriä muutetaan, ja kohdistus siirtyy taulukon vasempaan yläkulmaan.

Muodon tai SmartArt-kuvan lisääminen

 1. Siirry dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä SmartArt-kuvan.

 2. Siirry SmartArt-valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Windows-näppäin, N, M. Kuulet viestin: "SmartArt, valikko.".

 3. Voit selata SmartArt-luokkia ylä- tai alanuolinäppäimellä. Kuulet kategoriat sitä mukaa, kun selaat.

 4. Voit selata tietyn kategorian SmartArt-kuvia nuolinäppäimillä. Kuulet SmartArt-kuvien kuvaukset sitä mukaa, kun selaat.

 5. Valitse SmartArt-kuva painamalla Enter-näppäintä. SmartArt-kuva luodaan ja lisätään valittuun diaan, ja kohdistus on ensimmäisessä muokattavassa tekstiruudussa.

  Vihje: Voit muuttaa SmartArt-objektin ulkoasua Muotoile - ja Rakenne-välilehtien asetusten avulla. Siirry Muotoile-välilehteen painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Windows-näppäin+J ja sitten O. Siirry Rakenne-välilehteen painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Windows-näppäin+J ja sitten S.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Esityksen tallentaminen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

PowerPoint-esityksen näyttäminen näytönlukuohjelman avulla

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä pidettäessä

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

PowerPointin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Esityksen luominen mallista näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Etsi ratkaisuja yleisiin ongelmiin tai hanki apua tukihenkilöltä.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×