Sisällysluettelo
×
Jakaminen ja yhteismuokkaus
Jakaminen ja yhteismuokkaus

Suojatun laskentataulukon tiettyjen osien lukitseminen tai lukituksen poistaminen

Laskentataulukon suojaaminen lukitsee kaikki solut oletusarvoisesti niin, ettei niitä voi muokata. Jos haluat sallia joidenkin solujen muokkaamisen muiden solujen ollessa lukittuina, voit poistaa kaikkien solujen lukituksen. Voit lukita vain tietyt solut ja alueet ennen laskentataulukon suojaamista ja halutessasi sallia tiettyjen käyttäjien muokata vain suojatun laskentataulukon tietyillä alueet.

Vain tiettyjen suojatun laskentataulukon solujen ja alueiden suojaaminen

Toimi seuraavasti:

 1. Jos laskentataulukko on suojattu, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Tarkista-välilehdessä Poista taulukon suojaus (Muutokset-ryhmässä).

   Taulukon suojauksen poistaminen

   Valitse Suojaa taulukko -painike ja poista taulukon suojaus, kun laskentataulukko on suojattu.

  2. Poista työkirjan suojaus antamalla salasana, jos ohjelma pyytää sitä.

 2. Valitse koko työkirja napsauttamalla Valitse kaikki -painiketta.

  Valitse kaikki -painike

 3. Napsauta Aloitus-välilehden Muotoile solun fontti -ponnahdusikkunan avainta. Voit myös painaa näppäinyhdistelmää Ctrl+Vaihto+F tai Ctrl+1.

  Muotoile solut -valintaikkunan avain

 4. Poista Muotoile solut -ponnahdusikkunassa Suojaus-välilehdessä Lukittu-ruudun valinta ja valitse sitten OK.

  Suojaus-välilehti Muotoile solut -valintaikkunassa

  Tämä poistaa laskentataulukon kaikkien solujen lukituksen, kun suojaat laskentataulukon. Voit valita ne solut, jotka haluat lukita.

 5. Valitse laskentataulukosta solut, jotka haluat lukita.

 6. Avaa uudelleen Muotoile solut -ponnahdusikkuna (Ctrl+Vaihto+F).

 7. Valitse Suojaus-välilehden Lukittu-valintaruutu ja valitse sitten OK.

 8. Valitse Tarkista-välilehdestä Suojaa taulukko.

  Taulukon suojaus

 9. Valitse Kaikki tämän työkirjan käyttäjät voivat -luettelosta osat, joita käyttäjät voivat muuttaa.

  Lisätietoja laskentataulukon osista

  Valintaruutu, jonka valinta poistetaan

  Toiminto, joka käyttäjiltä estetään

  Valitse lukitut solut

  Osoittimen siirtäminen soluun, jonka Lukittu-valintaruutu on valittuna Muotoile solut -valintaikkunan Suojaus-välilehdessä. Oletusarvoisesti käyttäjät voivat valita lukittuja soluja.

  Valita lukitsemattomat solut

  Osoittimen siirtäminen soluun, jonka Lukittu-valintaruutua ei ole valittu Muotoile solut -valintaikkunan Suojaus-välilehdessä. Oletusarvoisesti käyttäjät voivat valita lukitsemattomia soluja ja siirtyä suojatun laskentataulukon lukitsemattomasta solusta toiseen sarkaimella.

  Solujen muotoilu

  Muotoile solut- tai Ehdollinen muotoilu -valintaikkunoiden vaihtoehtojen muuttaminen. Jos olet käyttänyt ehdollista muotoilua ennen työkirjan suojaamista, muotoilu muuttuu jatkossakin aina, kun käyttäjä antaa eri ehdon täyttävän arvon.

  Muotoile sarakkeita

  Kaikkien sarakemuotoilukomentojen käyttäminen, mukaan lukien sarakeleveyden muuttaminen tai sarakkeiden piilottaminen (Aloitus-välilehti, Solu-ryhmä, Muoto-painike).

  Muotoile rivejä

  Kaikkien rivimuotoilukomentojen käyttäminen, mukaan lukien rivikorkeuden muuttaminen tai rivien piilottaminen (Aloitus-välilehti, Solu-ryhmä, Muoto-painike).

  Lisää sarakkeita

  Sarakkeiden lisääminen.

  Lisää rivejä

  Rivien lisääminen.

  Lisää hyperlinkkejä

  Uusien hyperlinkkien lisääminen myös lukitsemattomiin soluihin.

  Poista sarakkeita

  Sarakkeiden poistaminen

  Jos Poista sarakkeita -esto on käytössä, mutta Lisää sarakkeita -esto ei ole käytössä, käyttäjä voi lisätä sarakkeita, joita hän ei voi poistaa.

  Poista rivejä

  Rivien poistaminen.

  Jos Poista rivejä -esto on käytössä, mutta Lisää rivejä -esto ei ole käytössä, käyttäjä voi lisätä rivejä, joita hän ei voi poistaa.

  Lajittele

  Kaikkien tietojen lajittelukomentojen käyttäminen (Tiedot-välilehti, Lajittele ja suodata -ryhmä).

  Käyttäjät eivät voi lajitella lukittuja soluja sisältäviä alueita suojatuissa laskentataulukoissa tämän asetuksen arvosta huolimatta.

  Käytä pikasuodatusta

  Suodatusvaihtoehdot avaavien alanuolten napsauttaminen, kun pikasuodatus on käytössä.

  Käyttäjät eivät voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä suojattujen työkirjojen pikasuodatusta tämän asetuksen arvosta huolimatta.

  Käytä Pivot-taulukkoraportteja

  Pivot-taulukkoraporttien muotoileminen tai päivittäminen, niiden asettelun muuttaminen tai muu muokkaaminen ja uusien raporttien luominen.

  Muokkaa objekteja

  Seuraavien toimien tekeminen:

  • Muutosten tekeminen grafiikkaobjekteihin, kuten karttoihin, muotoihin, tekstiruutuihin ja ohjausobjekteihin, joita ei ole vapautettu ennen laskentataulukon suojaamista. Jos laskentataulukossa on esimerkiksi makron suorittava painike, voit suorittaa makron painiketta napsauttamalla, mutta et voi poistaa painiketta.

  • Upotetun kaavion muuttaminen, esimerkiksi sen muotoileminen. Kaavio päivittyy edelleen, jos sen lähdetietoja muutetaan.

  • Kommenttien lisääminen tai muokkaaminen.

  Muokata skenaarioita

  Piilotettujen skenaarioiden tarkasteleminen, muutosten tekeminen skenaarioihin, joiden muuttaminen on estetty, ja näiden skenaarioiden poistaminen. Jos solut eivät ole suojattuja, käyttäjät voivat muuttaa arvoja soluissa ja lisätä uusia skenaarioita.

  Kaaviotaulukon osat

  Valittava valintaruutu

  Toiminto, joka käyttäjiltä estetään

  Sisällys

  Kaavion osien, kuten arvosarjojen, akseleiden ja selitteiden, muuttaminen. Lähdetietoihin tehtävät muutokset tulevat edelleen näkyviin kaaviossa.

  Objektit

  Grafiikkaobjektien, kuten muotojen, tekstiruutujen ja ohjausobjektien , muuttaminen, ellei objektien lukitusta poisteta ennen kaaviotaulukon suojaamista.

 10. Kirjoita Taulukon suojauksen poistamisen salasana -ruutuun taulukon salasana, valitse OK ja vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen.

  • Salasana on valinnainen. Jos et määritä salasanaa, kaikki käyttäjät voivat poistaa taulukon suojauksen ja muuttaa suojattuja osia.

  • Varmista, että muistat valitsemasi salasanan. Jos unohdat salasanan, et voi käyttää laskentataulukon suojattuja osia.

Suojatun laskentataulukon alueiden lukituksen poistaminen käyttäjien muokkausta varten

Jos haluat antaa tietyille käyttäjille oikeuden muokata suojatun laskentataulukon alueita, tietokoneessa on oltava Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmä tai uudempi, ja tietokoneen on kuuluttava toimialueeseen. Toimialuetta edellyttävien käyttöoikeuksien käyttämisen asemesta voit määrittää aluekohtaisen salasanan.

 1. Valitse suojattava laskentataulukko.

 2. Valitse Tarkista-välilehden Muutokset-ryhmästä Salli käyttäjien muokata alueita.

  Salli käyttäjien muokata muutoksia

  Komento on käytössä vain silloin, kun laskentataulukkoa ei ole suojattu.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lisätä uuden muokattavan alueen, valitse Uusi.

  • Jos haluat muokata aiemmin luotua muokattavaa aluetta, valitse se Alueet, joiden suojauksen voi poistaa salasanalla, kun taulukko on suojattu -ruudusta ja valitse sitten Muokkaa.

  • Jos haluat poistaa aiemmin luotua muokattavaa aluetta, valitse se Alueet, joiden suojauksen voi poistaa salasanalla, kun taulukko on suojattu -ruudusta ja valitse sitten Poista.

 4. Kirjoita Otsikko-ruutuun sen alueen nimi, jonka lukituksen haluat poistaa.

 5. Kirjoita Viittaa soluihin -ruutuun yhtäläisyysmerkki (=) ja kirjoita sitten sen alueen viittaus, jonka lukituksen haluat avata.

  Voit myös napsauttaa Kutista valintaikkuna -painiketta, valita alueen laskentataulukosta ja palata valintaikkunaan napsauttamalla Kutista valintaikkuna -painiketta uudelleen.

 6. Määritä salasana kirjoittamalla Alueen salasana -ruutuun salasana, joka sallii alueen käyttämisen.

  Salasanan määrittäminen ei ole pakollinen toiminto käytettäessä käyttöoikeuksia. Jos kuitenkin määrität salasanan, voit nähdä kaikkien aluetta muokkaavien käyttäjien käyttäjätiedot.

 7. Määritä käyttöoikeudet valitsemalla Käyttöoikeudet ja valitsemalla sitten Lisää.

 8. Kirjoita Kirjoita valittavien objektien nimet (esimerkit) -ruutuun niiden käyttäjien nimet, joiden sallit muokkaavan alueita.

  Jos haluat nähdä, kuinka käyttäjänimet on kirjoitettava, valitse esimerkkejä. Voit tarkistaa, että nimet on oikein kirjoitettu, valitsemalla Tarkista nimet.

 9. Valitse OK.

 10. Voit määrittää valitsemallesi käyttäjälle myönnettävät käyttöoikeudet valitsemalla Käyttöoikeudet-ruudussa Salli- tai Estä-valintaruudun tai poistamalla sen valinnan ja valitsemalla sitten Käytä.

 11. Valitse OK kaksi kertaa.

  Jos ohjelma kysyy salasanaa, kirjoita määrittämäsi salasana.

 12. Valitse Salli käyttäjien muokata alueita -valintaikkunasta Suojaa taulukko.

 13. Valitse Kaikki tämän työkirjan käyttäjät voivat -luettelosta osat, joita käyttäjät voivat päivittää.

  Lisätietoja laskentataulukon osista

  Valintaruutu, jonka valinta poistetaan

  Toiminto, joka käyttäjiltä estetään

  Valitse lukitut solut

  Osoittimen siirtäminen soluun, jonka Lukittu-valintaruutu on valittuna Muotoile solut -valintaikkunan Suojaus-välilehdessä. Oletusarvoisesti käyttäjät voivat valita lukittuja soluja.

  Valita lukitsemattomat solut

  Osoittimen siirtäminen soluun, jonka Lukittu-valintaruutua ei ole valittu Muotoile solut -valintaikkunan Suojaus-välilehdessä. Oletusarvoisesti käyttäjät voivat valita lukitsemattomia soluja ja siirtyä suojatun laskentataulukon lukitsemattomasta solusta toiseen sarkaimella.

  Solujen muotoilu

  Muotoile solut- tai Ehdollinen muotoilu -valintaikkunoiden vaihtoehtojen muuttaminen. Jos olet käyttänyt ehdollista muotoilua ennen työkirjan suojaamista, muotoilu muuttuu jatkossakin aina, kun käyttäjä antaa eri ehdon täyttävän arvon.

  Muotoile sarakkeita

  Kaikkien sarakemuotoilukomentojen käyttäminen, mukaan lukien sarakeleveyden muuttaminen tai sarakkeiden piilottaminen (Aloitus-välilehti, Solu-ryhmä, Muoto-painike).

  Muotoile rivejä

  Kaikkien rivimuotoilukomentojen käyttäminen, mukaan lukien rivikorkeuden muuttaminen tai rivien piilottaminen (Aloitus-välilehti, Solu-ryhmä, Muoto-painike).

  Lisää sarakkeita

  Sarakkeiden lisääminen.

  Lisää rivejä

  Rivien lisääminen.

  Lisää hyperlinkkejä

  Uusien hyperlinkkien lisääminen myös lukitsemattomiin soluihin.

  Poista sarakkeita

  Sarakkeiden poistaminen

  Jos Poista sarakkeita -esto on käytössä, mutta Lisää sarakkeita -esto ei ole käytössä, käyttäjä voi lisätä sarakkeita, joita hän ei voi poistaa.

  Poista rivejä

  Rivien poistaminen.

  Jos Poista rivejä -esto on käytössä, mutta Lisää rivejä -esto ei ole käytössä, käyttäjä voi lisätä rivejä, joita hän ei voi poistaa.

  Lajittele

  Kaikkien tietojen lajittelukomentojen käyttäminen (Tiedot-välilehti, Lajittele ja suodata -ryhmä).

  Käyttäjät eivät voi lajitella lukittuja soluja sisältäviä alueita suojatuissa laskentataulukoissa tämän asetuksen arvosta huolimatta.

  Käytä pikasuodatusta

  Suodatusvaihtoehdot avaavien alanuolten napsauttaminen, kun pikasuodatus on käytössä.

  Käyttäjät eivät voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä suojattujen työkirjojen pikasuodatusta tämän asetuksen arvosta huolimatta.

  Käytä Pivot-taulukkoraportteja

  Pivot-taulukkoraporttien muotoileminen tai päivittäminen, niiden asettelun muuttaminen tai muu muokkaaminen ja uusien raporttien luominen.

  Muokkaa objekteja

  Seuraavien toimien tekeminen:

  • Muutosten tekeminen grafiikkaobjekteihin, kuten karttoihin, muotoihin, tekstiruutuihin ja ohjausobjekteihin, joita ei ole vapautettu ennen laskentataulukon suojaamista. Jos laskentataulukossa on esimerkiksi makron suorittava painike, voit suorittaa makron painiketta napsauttamalla, mutta et voi poistaa painiketta.

  • Upotetun kaavion muuttaminen, esimerkiksi sen muotoileminen. Kaavio päivittyy edelleen, jos sen lähdetietoja muutetaan.

  • Kommenttien lisääminen tai muokkaaminen.

  Muokata skenaarioita

  Piilotettujen skenaarioiden tarkasteleminen, muutosten tekeminen skenaarioihin, joiden muuttaminen on estetty, ja näiden skenaarioiden poistaminen. Jos solut eivät ole suojattuja, käyttäjät voivat muuttaa arvoja soluissa ja lisätä uusia skenaarioita.

  Kaaviotaulukon osat

  Valittava valintaruutu

  Toiminto, joka käyttäjiltä estetään

  Sisällys

  Kaavion osien, kuten arvosarjojen, akseleiden ja selitteiden, muuttaminen. Lähdetietoihin tehtävät muutokset tulevat edelleen näkyviin kaaviossa.

  Objektit

  Grafiikkaobjektien, kuten muotojen, tekstiruutujen ja ohjausobjektien , muuttaminen, ellei objektien lukitusta poisteta ennen kaaviotaulukon suojaamista.

 14. Kirjoita salasana Taulukon suojauksen poistamisen salasana -ruutuun, valitse OK ja vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen.

 • Salasana on valinnainen. Jos et kirjoita salasanaa, kaikki käyttäjät voivat poistaa laskentataulukon lukituksen ja muokata suojattuja osia.

 • Varmista, että muistat valitsemasi salasanan. Jos unohdat salasanan, et voi käyttää laskentataulukon suojattuja osia.

 • Jos solu kuuluu useaan alueeseen, kaikki käyttäjät, joilla on oikeus muokata jotakin näistä alueista, voivat muokata myös tätä solua.

 • Jos käyttäjä yrittää muokata useampaa kuin yhtä solua samanaikaisesti, mutta hänellä on oikeus muokata vain osaa kyseisistä soluista, käyttäjää kehotetaan muokkaamaan soluja yksi kerrallaan.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta tai saada tukea yhteisön vastauksista.

Työkirjan suojaaminen

Laskentataulukon suojaaminen

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×