Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla
Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Microsoft-tuen aloitussivulla tai artikkelissa Korjauksia tai vaihtoehtoisia menetelmiä Officen viimeaikaisiin ongelmiin.

Word tarkistaa automaattisesti mahdolliset kirjoitus- ja kielioppivirheet kirjoittaessasi. Käy virheet läpi ja korjaa ne näppäimistön ja näytönlukuohjelman avulla. Microsoft on testannut sen Lukijan, JAWSin ja NVDA:n kanssa, mutta se saattaa toimia muidenkin näytönlukuohjelmien kanssa, kunhan ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyyden standardeja ja tekniikoita.

Koristeltu kuvake Tarvitsetko ohjeita oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistamiseksi kohteessa Word ilman näytönlukuohjelmaa? Katso Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Officessa.

Huomautukset: 

Sisältö

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen ja korjaaminen

 1. Avaa asiakirja, jonka oikeinkirjoituksen ja kieliopin haluat tarkistaa. Paina sitten F7.

  Voit aloittaa tarkistuksen myös valintanauhan avulla. Avaa Tarkista-välilehti painamalla näppäinyhdistelmää ALT+R ja valitse sitten Tarkista asiakirja -vaihtoehto painamalla C, 1.

  Tekstin korjaustoiminnot -ruutu avautuu. Kuulet viestin "Tekstin korjaustoimintojen yhteenveto" ja sen jälkeen havaintojen määrän.

  Vihje: Jos haluat tarkistaa tietyn lauseen tai kappaleen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tiedostossa, valitse tarkistettava teksti ja paina sitten F7.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat tarkistaa sekä oikeinkirjoitus- että kielioppivirheet, paina Enter.

  • Jos haluat tarkistaa vain oikeinkirjoitusvirheet, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Korjaukset-kortti.” Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet ”Oikeinkirjoitus”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Jos haluat tarkistaa vain kielioppivirheet, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Korjaukset-kortti.” Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet ”Kielioppi”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 3. Kuulet alkuperäisen lauseen, jossa on oikeinkirjoitus- tai kielioppivirhe. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ensimmäisen ehdotuksen virheen korjaamiseksi.

 4. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet ehdotuksen, jota haluat käyttää, ja tee sitten jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat käyttää ehdotettua korjausta vain nykyisessä virheessä, paina Enter.

  • Jos haluat käyttää ehdotettua korjausta nykyisen asiakirjan kaikissa virheen ilmentymissä, paina näppäinyhdistelmää Alt+alanuoli ja paina sitten A.

  Virhe korjataan ja Word siirtyy seuraavaan virheeseen. Toista tämä vaihe jokaiselle virheelle.

  Vihje: Jos haluat lukea seuraavaan virheeseen liittyvän alkuperäisen virkkeen, paina Sarkain-näppäintä, kunnes pääset Lue alkuperäinen virke -painikkeen kohdalle, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 5. Kun Word on tarkistanut asiakirjan, kuulet seuraavan ilmoituksen: "Microsoft Word -valintaikkuna, OK-painike." Palaa asiakirjaan painamalla Enter-näppäintä.

Oikeinkirjoitus- tai kielioppilöydöksen ohittaminen

Jos löydös ei mielestäsi ole virhe, voit ohittaa sen kerran tai koko asiakirjassa. Löydöstä ei korjata ja Word siirtyy luettelon seuraavaan virheeseen.

 1. Kun olet kuunnellut löydökseen liittyvän alkuperäisen lauseen, tee Tekstin korjaustoiminnot -ruudussa jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat ohittaa löydöksen kerran, paina I-näppäintä.

  • Jos haluat ohittaa löydöksen koko asiakirjassa, paina G-näppäintä.

Tekstin korjaustoiminnot -ruudun pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa esitetään Tekstin korjaustoiminnot -ruudun pikanäppäimet.

Toiminto

Näppäin

Ohita tunnistettu sana kerran, mutta tarkista se uudelleen jäljempänä.

I

Ohita tunnistettu sana koko tiedostossa.

G

Lisää tunnistettu sana ohjelman sanastoon.

A

Kumoa muutos. Toista edellisiä korjauksia varten.

Ctrl+Z

Avaa Tekstintarkistus-ruudun Wordin asetukset -ikkunassa, niin että voit valita, kuinka ohjelma korjaa oikeinkirjoituksen ja kieliopin kaikissa asiakirjoissa, sekä muuttaa aiempaa valintaa.

S

Sellaisten sanojen ja kieliopin tarkistaminen uudelleen, jotka ohitit aiemmin

 1. Paina uudelleen tarkistettavassa Word-asiakirjassa näppäinyhdistelmää ALT+F, T. Wordin asetukset -ikkuna avautuu.

 2. Paina P-näppäintä ja paina sitten Sarkain-näppäintä kerran. Esiin avautuu Tarkistustyökalut-ruutu, jossa kohdistus on Automaattiset korjausasetukset -painikkeessa.

 3. Voit siirtyä kohtaan Tarkista asiakirja uudelleen ja aktivoida sen painamalla K-näppäintä. Kun sinua pyydetään vahvistamaan toiminto, tarkista asiakirja uudelleen painamalla ENTER-näppäintä. Jos et halua tarkistaa tiedostoa uudelleen, siirry oikealla nuolinäppäimellä Ei-painikkeeseen ja paina Enteriä.

Kieliopin ja oikeinkirjoituksen tarkistamiseen liittyvät pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto pikanäppäimistä, joiden avulla voit tarkistaa Word tiedostojen kieliopin ja oikeinkirjoituksen.

Toiminto

Näppäin

Avaa Wordin asetukset -ikkuna.

Alt+F, T

Avaa Tarkistustyökalut-ruutu Wordin asetukset -ikkunassa.

P, ja paina sitten Sarkain-näppäintä.

Avaa Automaattinen korjaus -valintaikkuna Tarkistustyökalut-ruudussa.

A

Avaa Automaattisen korjauksen poikkeukset -valintaikkuna Automaattinen korjaus -valintaikkunassa.

E

Tarkista uudelleen oikeinkirjoitus ja kielioppi Tarkistustyökalut-ruudussa.

K

Valitse tai tyhjennä Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruutu Tarkistustyökalutruudussa.

P

Siirry Tarkista kielioppi oikeinkirjoitusta tarkistettaessa -valintaruutuun Tarkistustyökalut-ruudussa.

H kaksi kertaa

Valitse tai tyhjennä Piilota oikeinkirjoitusvirheet vain tässä tiedostossa -valintaruutu Tarkistustyökalut-ruudussa.

S

Valitse tai tyhjennä Piilota kielioppivirheet vain tässä tiedostossa -valintaruutu Tarkistustyökalut-ruudussa.

D

Automaattisen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Voit poistaa automaattisen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen käytöstä ja tarkistaa tiedoston vasta sitten, kun se on valmis. Koko tiedoston oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen kerralla on kätevää, kun haluat tarkistaa tekstin nopeasti.

 1. Paina Word-asiakirjassa Alt+F, T. Wordin asetukset -ikkuna avautuu.

 2. Voit avata Tarkistustyökalut-ruudun painamalla P ja painamalla sitten Sarkain-näppäintä. Esiin avautuu Tarkistustyökalut-ruutu, jossa kohdistus on Automaattiset korjausasetukset -painikkeessa.

 3. Valitse Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruutu tai poista sen valinta painamalla P.

 4. Voit siirtyä Merkitse kielioppivirheet kirjoitettaessa -valintaruutuun painamalla kahdesti M. Tyhjennä tai valitse valintaruutu painamalla välilyöntiä.

 5. Kun haluat ottaa muutokset käyttöön ja sulkea Wordin asetukset -ikkunan, paina Sarkain-näppäintä, kunnes saavutat OK-painikkeen, ja paina sitten Enteriä. Kohdistin palaa asiakirjaan.

Huomautus: Jos haluat määrittää, miten Word suorittaa automaattisia korjauksia kirjoittaessasi, siirry Tarkistus-välilehdelle ja paina A. Valitse Automaattinen korjaus -valintaikkunassa haluamasi asetukset.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Word-tiedoston muutosten jäljittäminen ja tarkistaminen näytönlukuohjelman avulla

Wordin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Microsoft 365:n uudet ominaisuudet

Word for Mac tarkistaa automaattisesti mahdolliset oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet, kun kirjoitat. Mac OS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla voit käydä virheet läpi ja korjata niitä.

Koristeltu kuvake Tarvitsetko ohjeita oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistamiseksi kohteessa Word ilman näytönlukuohjelmaa? Katso Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Officessa.

Huomautukset: 

Sisältö

Tiedoston oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen

 1. Avaa asiakirja, jonka oikeinkirjoitus- tai kielioppivirheet haluat tarkistaa. Paina sitten Optio+Komento+L.

  Vihje: Jos haluat tarkistaa vain tiedoston yhden lauseen tai kappaleen oikeinkirjoituksen ja kieliopin, valitse tarkistettava teksti ja paina sitten Optio+Komento+L. Valitse tekstipätkä pitämällä vaihtonäppäintä painettuna ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

 2. Oikeinkirjoitus ja kielioppi -valintaikkuna avautuu. Kuulet ilmoituksen ”Oikeinkirjoitus ja kielioppi” ja tarkistuskielen. Kohdistus on tekstikentässä, jossa voit muokata väärin kirjoitettua sanaa tai kielioppivirhettä. Valintaikkuna näyttää myös ehdotetut kirjoitustavat tai kielioppikorjaukset. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Ehdotukset, taulukko”. Ehdotuksia kuuntelemalla voit päättää, miten mahdolliseen virheeseen pitäisi reagoida.

 3. Jos haluat reagoida ongelmaan, jonka Word tunnistaa, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet komennon, jonka haluat valita, ja paina sitten välilyöntiä.

  • Voit ohittaa nykyisin valittuna olevan tekstin ja siirtyä seuraavaan kohtaan valitsemalla Ohita.

  • Voit ohittaa valittuna olevan tekstin jokaisen esiintymän ja siirtyä seuraavaan kohtaan valitsemalla Ohita kaikki.

  • Voit lisätä valittuna olevan sanan sanakirjaan siten, ettei Word tunnista sanaa virheeksi vastaisuudessa, valitsemallaLisää. Tämä toimii vain väärin kirjoitettujen sanojen yhteydessä. Mukautettuja kielioppisääntöjä ei voi lisätä sanakirjaan.

  • Voit ohittaa kielioppivirheen esiintymän ja siirtyä seuraavaan virheeseen valitsemalla Seuraava lause.

  • Voit ottaa muutoksen käyttöön valitsemalla yhden oikeinkirjoitusehdotuksen Word-ehdotukset-taulukossa. Voit selata oikeinkirjoitusehdotuksia painamalla ylä- tai alanuolinäppäimiä. VoiceOver ilmoittaa ehdotukset siirtyessäsi. Kun olet ehdotuksen kohdalla, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ”Muuta” tai ”Muuta kaikki” (jos haluat käyttää muutosta tekstin jokaisessa esiintymässä), ja paina sitten Control+Optio+välilyönti.

 4. Kun korjaat tai ohitat virheen, Word siirtyy seuraavaan virheeseen. Toista sitten tarkistusmenettely jokaisen virheen kohdalla.

 5. Kun oikeinkirjoituksen tarkistus on valmis, kuulet ilmoituksen ”Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus on valmis.” Jos valitset vain valitun tekstin, kuulet ilmoituksen ”Word on tarkistanut valinnan.”

 6. Voit palata tiedostoon painamalla välilyöntinäppäintä.

  Huomautus: Kun VoiceOver lukee tekstin ja Word havaitsee mahdollisen kirjoitusvirheen, kuulet myös sanan edessä ilmoituksen ”kirjoitettu väärin”.

Sellaisten sanojen ja kieliopin tarkistaminen uudelleen, jotka ohitit aiemmin

Voit poistaa ohitettujen sanojen ja kieliopin luetteloon lisäämäsi tiedot siten, että Word tarkistaa uudelleen ne oikeinkirjoitus- ja kielioppiongelmat, jotka ohitit aiemmin.

Huomautus: Kun palautat ohitettujen sanojen ja kieliopin luettelon oletusasetukset, muutos vaikuttaa vain parhaillaan avattuna olevaan tiedostoon. Muutos ei vaikuta niihin oikeinkirjoitus- tai kielioppiongelmiin, jotka ohitit muissa Word-asiakirjoissa.

 1. Voit siirtyä valikkoriville painamalla Control+Optio+M siinä Word -tiedostossa, jonka haluat tarkistaa uudelleen. Kuulet ilmoituksen ”Valikkorivi Omena.”

 2. Paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Työkalut”, ja paina sitten alanuolta, kunnes kuulet ilmoituksen ”Oikeinkirjoitus ja kielioppi, alivalikko”. Voit laajentaa Oikeinkirjoitus ja kielioppi -alivalikkoa painamalla Control+Optio+välilyönti.

 3. Paina alanuolta, kunnes kuulet ilmoituksen ”Palauta ohitettujen sanojen ja kieliopin oletusasetukset.” Paina sitten välilyöntiä.

 4. Ilmoitusikkuna avautuu. Voit vahvistaa palautustoiminnon painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ”Kyllä, oletuspainike”. Valitse se sitten painamalla välilyöntinäppäintä.

 5. Voit tarkistaa oikeinkirjoituksen ja kieliopin uudelleen painamalla Optio+Komento+L.

Kieliopin ja oikeinkirjoituksen tarkistamiseen liittyvät pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto pikanäppäimistä, joiden avulla voit tarkistaa Word-asiakirjojen kieliopin ja oikeinkirjoituksen.

Huomautus:  Word for Mac käyttää toimintonäppäimiä yleisiin komentoihin. Oletusarvoisesti voit käyttää toimintonäppäintä VoiceOver-komentoon painamalla myös Fn-näppäintä. Katso lisätietoja Word for Macin toimintonäppäinten käyttämisestä kohdasta Toimintopikanäppäinten käyttäminen artikkelista Wordin pikanäppäimet.

Toiminto

Pikanäppäin

Avaa Wordin Asetukset.

Komento+pilkku (,)

Avaa Kieliasun tarkistus -valintaikkuna.

Optio+Komento+L

Etsi seuraava kirjoitus- tai kielioppivirhe.

Fn+Optio+F7

Etsii valitun sanan Synonyymisanasto-tehtäväruudussa.

Fn+Shift+F7

Etsii valitun tekstin Internetistä.

Komento+Vaihto+L

Automaattisen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Voit poistaa käytöstä Word-tiedostojen automaattisen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen ja ottaa sen myöhemmin takaisin käyttöön.

 1. Avaa Asetukset painamalla Komento+pilkku (,). Kuulet viestin: ”Word-asetukset.”

 2. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet viestin: ”Oikeinkirjoitus ja kielioppi, painike.” Valitse sitten painamalla välilyöntinäppäintä. Oikeinkirjoitus ja kielioppi -valintaikkuna avautuu.

 3. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa, valintaruutu.” Kuulet, onko valintaruutu valittuna vai valitsematta. Voit valita Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruudun tai poistaa sen valinnan painamalla välilyöntiä.

 4. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä automaattisen kieliopin tarkistuksen painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkista kielioppi kirjoitettaessa, valintaruutu”. Kuulet, onko valintaruutu ”valittuna” tai ”valitsematta”. Voit valita Tarkista kielioppi kirjoitettaessa -valintaruudun tai poistaa sen valinnan painamalla välilyöntinäppäintä.

 5. Voit siirtyä takaisin asiakirjaan painamalla ESC-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Word-tiedoston muutosten jäljittäminen ja tarkistaminen näytönlukuohjelman avulla

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Microsoft 365:n uudet ominaisuudet

Word for iOS tarkistaa automaattisesti mahdolliset oikeinkirjoitusvirheet, kun kirjoitat. iOS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla voit käydä virheet läpi ja korjata niitä.

Huomautukset: 

Sisältö

Tiedoston oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Tarkista tiedosto kirjoitusvirheiden varalta ja päätä, oletko samaa mieltä tarkistustoiminnon ehdotusten kanssa.

 1. Avaa tiedosto, jonka oikeinkirjoituksen ja kieliopin haluat tarkistaa.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Sivun yksi sisältö, <sivun sisältö>, tekstikenttä”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Sivu yksi, tekstikenttä, muokataan”.

 3. Käännä roottori ”sanoihin”.

 4. Sipaise alaspäin, kunnes kuulet, että VoiceOver ilmoittaa väärin kirjoitetun sanan. Kohdistus on sanassa.

 5. Kaksoisnapauta näyttöä kahdella sormella. Pikavalikko avautuu.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Valitse”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä yhdellä sormella. Väärin kirjoitettu sana on nyt valittu.

 7. Kaksoisnapauta näyttöä kahdella sormella. Pikavalikko avautuu.

 8. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Valikkokohde”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Näyttöön avautuu korjausehdotusluettelo..

 9. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi ehdotuksen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Voit poistaa automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen käytöstä, kun käsittelet tiedostoa. Kun olet valmis, voit palauttaa sen käyttöön ja tarkistaa koko tiedoston oikeinkirjoituksen.

 1. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Näytä valintanauha -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valintanauha avautuu näyttöön. Kohdistus on nykyisen välilehden nimessä.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valittu, <nykyisen välilehden nimi>.”

 3. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkista-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkistustyökalut-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Oikeinkirjoitus, käytössä”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Automaattinen oikeinkirjoituksen tarkistus on nyt poissa käytöstä.

 6. Kun haluat palauttaa sen takaisin käyttöön, siirry Tarkistustyökalut-painikkeeseen aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti. Sipaise sitten oikealle, kunnes kuulet ”Oikeinkirjoitus, ei käytössä”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Microsoft 365:n uudet ominaisuudet

Word for Android tarkistaa automaattisesti mahdolliset oikeinkirjoitusvirheet, kun kirjoitat. Androidin oman TalkBack-näytönlukuohjelman avulla voit käydä virheet läpi ja korjata niitä.

Huomautukset: 

Sisältö

Tiedoston oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Tarkista tiedosto kirjoitusvirheiden varalta ja päätä, oletko samaa mieltä tarkistustoiminnon ehdotusten kanssa.

 1. Avaa tiedosto, jonka oikeinkirjoituksen ja kieliopin haluat tarkistaa.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Ei valittuna, laajenna, vaihda”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valintanauha avautuu näyttöön. Kohdistus on nykyisen välilehden nimessä.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valittu, <nykyisen välilehden nimi>.”

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkista-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Oikeinkirjoitus-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Oikeinkirjoituksen tarkistus on nyt käytössä. TalkBack ilmoittaa ensimmäisen löytämänsä kirjoitusvirheen, esimerkiksi näin: ”<väärin kirjoitettu sana>, valittu”.

 6. Jos haluat tarkistaa, onko väärin kirjoitetulle sanalle saatavilla korjausehdotuksia, sipaise oikealle, kunnes kuulet ehdotukset. Voit valita ehdotuksen kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 7. Jos haluat ohittaa tämän virheen ehdotukset ja siirtyä seuraavaan kirjoitusvirheeseen, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Seuraava virhe -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Jos haluat ohittaa kaikki ehdotukset ja lopettaa oikeinkirjoituksen tarkistuksen, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Ohita kaikki -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Oikeinkirjoituksen tarkistus on valmis. Kaikki on valmista.”

Tarkistusmerkintöjen piilottaminen ja näyttäminen

Voit piilottaa tarkistusmerkinnät, jotta TalkBack-toiminto ei ilmoita kirjoitusvirheitä, kun työstät tiedostoa. Kun olet valmis, voit palauttaa ne näkyviin ja tarkistaa oikeinkirjoituksen TalkBack-toiminnon avulla.

 1. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Ei valittuna, laajenna, vaihda”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Välilehtivalikko avautuu näyttöön. Kohdistus on nykyisen välilehden nimessä.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valittu, <nykyisen välilehden nimi>.”

 3. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkista-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkistus ja kieli -valikko”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Jos haluat piilottaa tarkistusmerkinnät, sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Ei valittu, piilota kaikki tarkistusmerkinnät”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Vihje: Jos haluat piilottaa tarkistusmerkinnät tietystä tekstin osasta, valitse haluamasi kohta tiedostosta ja siirry sitten Tarkistus ja kieli -valikkoon yllä annettujen ohjeiden avulla. Sipaise valikossa oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Ei valittu, piilota kaikki tarkistusmerkinnät valitussa tekstissä”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Jos haluat palauttaa tarkistusmerkinnät näkyviin, siirry Tarkistus ja kieli -valikkoon yllä annettujen ohjeiden mukaisesti. Sipaise valikossa oikealle, kunnes kuulet ”Valittu, piilota kaikki tarkistusmerkinnät”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Microsoft 365:n uudet ominaisuudet

Word Mobile tarkistaa automaattisesti mahdolliset oikeinkirjoitusvirheet, kun kirjoitat. Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman avulla voit käydä virheet läpi ja korjata niitä.

Huomautukset: 

Sisältö

Tiedoston oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Tarkista tiedosto kirjoitusvirheiden varalta ja päätä, oletko samaa mieltä tarkistustoiminnon ehdotusten kanssa.

 1. Avaa tiedosto, jonka oikeinkirjoituksen ja kieliopin haluat tarkistaa.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisäasetukset, painike kutistettu”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valintanauha avautuu näyttöön. Kohdistus on nykyisen välilehden nimessä.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valikko, <nykyisen välilehden nimi>, valittu.”

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkista”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Oikeinkirjoitus”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Oikeinkirjoituksen tarkistus on nyt käytössä. Lukija-toiminto ilmoittaa ensimmäisen löydetyn kirjoitusvirheen. Sana myös valitaan tiedostossa.

 6. Jos haluat tarkistaa, onko väärin kirjoitetulle sanalle saatavilla korjausehdotuksia, sipaise oikealle, kunnes kuulet ehdotukset. Voit valita ehdotuksen kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 7. Jos haluat hylätä ehdotukset, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Ohita kaikki, painike kutistettu”, ja kaksoisnapauta näyttöä.

Tarkistusmerkintöjen piilottaminen ja näyttäminen

Voit piilottaa tarkistusmerkinnät, jotta Lukija-toiminto ei ilmoita kirjoitusvirheitä, kun työstät tiedostoa. Kun olet valmis, voit palauttaa ne näkyviin ja tarkistaa oikeinkirjoituksen Lukija-toiminnon avulla.

 1. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisäasetukset, painike kutistettu”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valintanauha avautuu näyttöön. Kohdistus on nykyisen välilehden nimessä.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valikko, <nykyisen välilehden nimi>, valittu.”

 3. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkista”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkistus ja kieli, painike kutistettu”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Jos haluat piilottaa tarkistusmerkinnät, sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Valitsematta, piilota kaikki tarkistusmerkinnät”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Vihje: Jos haluat piilottaa tarkistusmerkinnät tietystä tekstin osasta, valitse haluamasi kohta tiedostosta ja siirry sitten Tarkistus ja kieli -valikkoon yllä annettujen ohjeiden avulla. Sipaise valikossa oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valitsematon, piilota kaikki tarkistusmerkinnät valitussa tekstissä”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Jos haluat palauttaa tarkistusmerkinnät näkyviin, siirry Tarkistus ja kieli -valikkoon yllä annettujen ohjeiden mukaisesti. Sipaise valikossa oikealle, kunnes kuulet ”Valittu, piilota kaikki tarkistusmerkinnät”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Voit tarkistaa Wordin verkkoversio -tiedoston oikeinkirjoituksen Windowsin omalla Lukija-näytönlukuohjelmalla. Wordin verkkoversio tarkistaa automaattisesti mahdolliset oikeinkirjoitusvirheet, kun kirjoitat. Kirjoitusvirheet merkitään punaisella aaltoviivalla.

Koristeltu kuvake Tarvitsetko ohjeita oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistamiseksi kohteessa Word ilman näytönlukuohjelmaa? Katso Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Officessa.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Officen verkkoversiossa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Koska Wordin verkkoversio -sovellusta käytetään verkkoselaimessa, sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelman pikanäppäimistä. Siinä esimerkiksi siirrytään komentoihin ja niistä pois käyttämällä F6-näppäimen sijaan Ctrl+F6. Lisäksi selaimessa käytetään yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) - ja Crtl+O (Avaa), mutta Wordin verkkoversio -sovelluksessa ei.

Sisältö

Tiedoston oikeinkirjoituksen tarkistaminen

 1. Siirry siinä tiedostossa, jonka oikeinkirjoituksen haluat tarkistaa, valintanauhan Oikeinkirjoitus-komennon kohdalla ja paina Alt+Windows-logonäppäin ja sitten R ja sitten S. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Oikeinkirjoituksen tarkistuksen valikkokohde.”

 2. Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen, paina Enteriä. Kohdistus siirtyy tiedoston ensimmäiseen kirjoitusvirheeseen. Näyttöön avataan myös pikavalikko. Jos virheelle on saatavilla korjausehdotus, kuulet sen.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos ehdotettuja kirjoitustapoja on useita, paina alanuolta, kunnes kuulet haluamasi kirjoitusmuodon. Jos haluat vaihtaa sanan ehdotettuun sanaan, paina välilyöntiä, kun olet haluamasi ehdotuksen kohdalla.

  • Jos haluat ohittaa Wordin tunnistaman kirjoitusvirheen, paina alanuolta, kunnes kuulet ”Ohita”, ja paina sitten välilyöntiä uudelleen.

 4. Kun korjaat tai ohitat virheen, voit siirtyä seuraavaan virheeseen painamalla välilyöntiä. Toista sitten tarkistusmenettely jokaisen virheen kohdalla.

 5. Kun kaikki virheet on tarkistettu, kuulet ilmoituksen ”Valintaikkunan kohdistus OK-painikkeessa”. Voit palata tiedostoon painamalla välilyöntiä.

Huomautus:  Wordin verkkoversio ei tarkista kielioppia. Jos sinulla on työpöytäsovellus, voit kuitenkin avata tiedoston nopeasti siinä ja tarkistaa kieliopin tällä sovelluksella. Jos haluat avata -tiedoston työpöytäsovelluksessa, paina Alt+Window-logonäppäin ja sitten O. Jos haluat tarkemmat ohjeet kieliopin tarkistamiseen työpöytäsovelluksessa, siirry kohtaan Word-tiedoston oikeinkirjoituksen tarkistaminen näytönlukuohjelman avulla</c0>.

Tarkistusmerkintöjen piilottaminen ja näyttäminen

Voit piilottaa tarkistusmerkinnät, jotta Lukija-toiminto ei ilmoita kirjoitusvirheitä, kun työstät tiedostoa. Kun olet valmis, voit palauttaa ne näkyviin ja tarkistaa oikeinkirjoituksen Lukija-toiminnon avulla.

 1. Aseta kohdistin sellaisen sanan kohdalle, jossa on tarkistusmerkintöjä.

 2. Avaa pikavalikko painamalla Vaihto+F10. Paina sitten alanuolinäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Määritä tekstintarkistuskieli -valikkokohde”. Voit valita sen painamalla välilyöntiä. Näyttöön avautuu Kieli-valintaikkuna.

 3. Jos haluat piilottaa tarkistusmerkinnät, paina Kieli-valintaikkunassa Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ”Valitsematon, Älä tarkista oikeinkirjoitusta -valintaruutu”. Paina sitten välilyöntiä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valittu”.

 4. Jos haluat piilottaa tarkistusmerkinnät oikeinkirjoitusvirheestä, paina Kieli-valintaikkunassa Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ”Valittu, Älä tarkista oikeinkirjoitusta -valintaruutu”. Paina sitten välilyöntiä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Ei valittu.”

 5. Sulje valintaikkuna ja palauta kohdistus tiedostoon painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”OK-painike”, ja painamalla sitten välilyöntiä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin pikanäppäimet

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Microsoft 365:n uudet ominaisuudet

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Liity keskusteluun
Kysy yhteisöltä
Hae tukea
Ota yhteyttä

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteestasi.

×