Sähköpostin tekstin muotoileminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Työskentele kaikkialla millä tahansa laitteella Microsoft 365

Päivitä Microsoft 365:een, niin voit työskennellä missä tahansa uusimpien ominaisuuksien ja päivitysten kanssa.

Päivitä nyt
Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Jos et käytä näytönlukuohjelmaa, katso kohta Tekstin koon tai muotoilun muuttaminen tai Tekstin ja sovellusten suurentaminen (Windowsissa) tai Sähköpostiviestien muotoileminen Outlook for Macissa.

Voit Outlook tai muokata sähköpostiviestin tekstiä näppäimistön ja näytönlukuohjelman avulla. Microsoft on testannut sen Lukijan ja JAWSin kanssa, mutta se saattaa toimia muidenkin näytönlukuohjelmien kanssa, kunhan ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyyden standardeja ja tekniikoita. Voit vaihtaa fonttia, käyttää erilaisia muotoiluasetuksia ja parantaa viestin luettavuutta otsikoiden avulla.

Huomautukset: 

Sisältö

Tekstin lisääminen ja muokkaaminen

 1. Aloita sähköpostin kirjoittaminen Saapuneet-kansiossa painamalla Ctrl+N. Kuulet viestin: ”Nimetön, viesti, <viestin muoto>, ikkuna, vastaanottaja, muokkaus”.

  Huomautus: Lisätietoja sähköpostiviestin kirjoit Outlook on kohdassa Sähköpostin luominen ja lähettäminen.

 2. Kun kirjoitat sähköpostia, siirry sen leipätekstiin painamalla Sarkain-näppäintä (tarvittaessa useita kertoja). Kun kohdistus on viestin leipätekstissä, Lukija-toiminto antaa seuraavan ilmoituksen: ”<viestin otsikko>, viesti, muokataan.” JAWS-ssa kuulet viestin: "Viesti, muokkaa".

 3. Jos olet luomassa uutta viestiä, aloita sen kirjoittaminen.

  Jos haluat muokata tekstiä tai jatkaa sen kirjoitmista, siirry viestin tekstissä nuolinäppäimillä ja valitse teksti näppäinyhdistelmällä Vaihto+nuolinäppäimet. Kirjoita, jos haluat lisätä tai korvata tekstiä.

Fontin vaihtaminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse muokattava teksti. Jos viestissä ei vielä ole tekstiä, siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle. Jos haluat valita tekstiä, siirry viestin tekstissä nuolinäppäimillä ja valitse se näppäinyhdistelmällä Vaihto+nuolinäppäimet.

 2. Paina Alt+H, F, F. Kohdistus siirtyy fonttikenttään. Kuulet viestin: ”Fontti.” Kuulet JAWS-sovelluksessa sillä hetkellä valittuna olevan fontin.

 3. Voit selata fonttivaihtoehtoja painamalla alanuolta. Näytönlukuohjelma ilmoittaa fontit siirtyessäsi. Kun löydät haluamasi fontin, paina Enteriä. Valitsemasi fontti otetaan käyttöön.

Sähköpostiviestien oletusfontin muuttaminen

Kun muutat oletusfontin, valitsemasi fontti otetaan käyttöön aina, kun käytät Outlookia. Voit muuttaa kirjoittamiesi uusien viestien, vastausten ja edelleen lähetettävien viestien oletusfontin erikseen.

 1. Paina Outlookissa Alt+F, T, jolloin Outlookin asetukset -ikkuna avautuu Tiedosto-välilehdessä. Kuulet viestin ”Outlook-asetukset”.

 2. Siirry Sähköpostin asetuksiin painamalla M. Kuulet viestin ”Sähköposti”.

 3. Paina Alt+F, jolloin siirryt Taustamallit ja fontit -painikkeeseen, ja paina Enter-näppäintä. Avautuu Allekirjoitukset ja taustamallit -valintaikkuna, jossa on Oma taustamalli -välilehti valittuna, ja kuulet viestin ”Allekirjoitukset ja taustamallit”.

 4. Siirry muutettavaan asetukseen valitsemalla jokin seuraavista:

  • Muuta kirjoitettavien uusien sähköpostiviestien oletusfontti painamalla Alt+F.

  • Muuta vastausten ja edelleen lähetettävien viestien oletusfontti painamalla Alt+O.

  • Muuta kirjoitettavien ja luettavien tekstimuotoisten viestien oletusfontti painamalla Alt+N.

 5. Fontti-valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on Fontti-kentässä. Voit selata fonttivaihtoehtoja painamalla alanuolta. Näytönlukuohjelma ilmoittaa fontit siirtyessäsi. Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä. Fontti-valintaikkuna sulkeutuu ja palaat Allekirjoitukset ja taustamallit -valintaikkunaan.

 6. Hyväksy muutos ja ota uusi fontti käyttöön painamalla Sarkain-näppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ”OK, painike”, ja paina Enter-näppäintä.

 7. Sulje Outlookin asetukset -ikkuna ja palaa Outlookin päänäkymään painamalla Esc-näppäintä.

Fonttikoon vaihtaminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse teksti, jonka fonttikokoa haluat vaihtaa. Jos viestissä ei vielä ole tekstiä, siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle.

 2. Paina Alt+H, F, S. Kohdistus siirtyy fonttikoon kenttään. Kuulet viestin ”Fonttikoko” ja sitten valittuna olevan fonttikoon.

 3. Kirjoita haluamasi uusi fonttikoko ja paina sitten Enteriä. Uusi fonttikoko otetaan käyttöön

Sähköpostiviestien oletusfonttikoon muuttaminen

Kun muutat oletusfonttikoon, valitsemasi koko otetaan käyttöön aina, kun käytät Outlookia. Voit muuttaa kirjoittamiesi uusien viestien, vastausten ja edelleen lähetettävien viestien oletusfonttikoon erikseen.

 1. Paina Outlookissa Alt+F, T, jolloin Outlookin asetukset -ikkuna avautuu Tiedosto-välilehdessä. Kuulet viestin ”Outlook-asetukset”.

 2. Siirry Sähköpostin asetuksiin painamalla M. Kuulet viestin ”Sähköposti”.

 3. Paina Alt+F, jolloin siirryt Taustamallit ja fontit -painikkeeseen, ja paina Enter-näppäintä. Avautuu Allekirjoitukset ja taustamallit -valintaikkuna, jossa on Oma taustamalli -välilehti valittuna, ja kuulet viestin ”Allekirjoitukset ja taustamallit”.

 4. Siirry muutettavaan asetukseen valitsemalla jokin seuraavista:

  • Muuta kirjoitettavien uusien sähköpostiviestien oletusfonttikoko painamalla Alt+F.

  • Muuta vastausten ja edelleen lähetettävien viestien oletusfonttikoko painamalla Alt+O.

  • Muuta kirjoitettavien ja luettavien tekstimuotoisten viestien oletusfonttikoko painamalla Alt+N.

 5. Fontti-valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on Fontti-kentässä. Siirry Koko-kenttään painamalla Alt+S. Kuulet viestin ”Koko” ja nykyisen fonttikoon. Voit muuttaa sen kirjoittamalla haluamasi koon, kuten 16, ja painamalla Enter-näppäintä. Fontti-valintaikkuna sulkeutuu ja palaat Allekirjoitukset ja taustamallit -valintaikkunaan.

 6. Hyväksy muutos ja ota uusi fonttikoko käyttöön painamalla Sarkain-näppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ”OK, painike”, ja paina Enter-näppäintä.

 7. Sulje Outlookin asetukset -ikkuna ja palaa Outlookin päänäkymään painamalla Esc-näppäintä.

Saapuneet-kansion kohteiden fonttikoon muuttaminen

Saapuneet-kansion asettelua kutsutaan näkymäksi, ja voit muokata sitä tai jopa luoda uusia näkymiä Outlookin Näytä-välilehdessä.

 1. Siirry Outlookissa Saapuneet-kansioon ja paina Alt+V, V. Avautuu Näkymän lisäasetukset: Kompakti -valintaikkuna. Kuulet viestin ”Näkymän lisäasetukset”.

  Vihje: Siirry nopeasti Saapuneet-kansioon painamalla Ctrl+Vaihto+I.

 2. Siirry fonttiasetuksiin painamalla Alt+O. Muut asetukset -valintaikkuna avautuu. Kuulet Lukijassa seuraavan viestin: ”Muut asetukset, Sarakkeen fontti”. Kuulet JAWS-sovelluksessa viestin ”Muut asetukset, valintaikkuna”.

 3. Siirry muutettavaan asetukseen valitsemalla jokin seuraavista:

  • Voit muuttaa Saapuneet-kansion sarakeotsikoiden fonttikoon painamalla Alt+C.

  • Voit muuttaa Saapuneet-kansiossa näkyvien viestien otsikoiden fonttikoon painamalla Alt+W.

  • Voit muuttaa Saapuneet-kansiossa näkyvän viestin esikatselun fonttikoon painamalla Alt+T.

 4. Fontti-valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on Fontti-kentässä, ja kuulet : "Fontti". Siirry Koko-kenttään painamalla Alt+S. Kuulet viestin ”Koko” ja nykyisen fonttikoon. Voit muuttaa sen kirjoittamalla haluamasi koon, kuten 16, ja painamalla Enter-näppäintä. Fontti-valintaikkuna sulkeutuu ja palaat Muut asetukset -valintaikkunaan.

 5. Paina Sarkain-näppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ”OK, painike”, ja paina Enter-näppäintä. Muut asetukset -valintaikkuna sulkeutuu.

 6. Sulje Näkymän lisäasetukset: Kompakti -valintaikkuna ja ota uusi fonttikoko käyttöön painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ”OK, painike”, ja paina Enter-näppäintä. Palaat Outlookin päänäkymään.

Teeman fonttien käyttäminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, paina Alt+P, T, F. Näyttöön avautuu luettelo teeman fonteista, ja kuulet seuraavan viestin: ”Office”. JAWS antaa seuraavan ilmoituksen: ”Office-painike valittu”.

 2. Voit selata fonttivaihtoehtoja painamalla ala- ja ylänuolta. Näytönlukuohjelma ilmoittaa ne siirtyessäsi.

 3. Kun löydät haluamasi, paina Enteriä.

Lihavointi, kursivointi ja alleviivaus

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse teksti, jota haluat muotoilla.

 2. Valitse muotoiluasetus:

  Toiminto

  Pikanäppäinyhdistelmä

  Lihavoi.

  Ctrl+B

  Kursivoi.

  Ctrl+I

  Alleviivaa.

  Ctrl+U

Otsikoiden lisääminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse teksti, jonka haluat muuntaa otsikoksi, tai aseta kohdistus kohtaan, johon haluat lisätä otsikon.

 2. Paina Alt+O, L. Tyylit-valinta avautuu näyttöön, ja kuulet seuraavan viestin: ”Tyylit”. JAWS antaa seuraavan viestin: ”Tyylit-ryhmän ruutu”.

 3. Selaa tyyliasetuksia nuolinäppäimillä. Näytönlukuohjelma ilmoittaa ne siirtyessäsi.

 4. Kun olet haluamasi otsikkotyylin kohdalla, paina Enteriä. Jos olit valinnut jonkin tekstikohdan, otsikkotyyli otetaan käyttöön siinä. Jos olet lisäämässä uutta otsikkoa, voit kirjoittaa sen nyt.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon luominen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Outlookissa näytönlukuohjelman avulla

Outlookin pikanäppäimet

Näkymän lähentäminen tai loitontaminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Outlookin sähköpostiin tutustuminen ja siinä siirtyminen näytönlukuohjelman avulla

Voit Outlook for Mac tai muokata sähköpostiviestin tekstiä näppäimistön ja Mac OS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla. Voit muuttaa fonttia ja fonttikokoa tai tekstin näyttökokoa. Voit myös käyttää muita muotoiluasetuksia, kuten lihavointia, kursivointia ja alleviivausta.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät macOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

Sisältö

Tekstin lisääminen ja muokkaaminen

 1. Voit aloita uuden sähköpostiviestin kirjoittaminen valitsemalla Saapuneet-kansiossa Komento+N. Uusi viesti-ikkuna avautuu, kohdistus on Vastaanottaja-kentässä. Kuulet: "Voit muokata tekstiä".

  Huomautus: Lisätietoja sähköpostiviestin kirjoittamisesta Outlook for Mac -ohjelmassa on artikkelissa Sähköpostin luominen ja lähettäminen.

  Vihje: Siirry nopeasti Saapuneet-kansioon painamalla Komento+1.

 2. Kun kirjoitat sähköpostia, siirry sen leipätekstiin painamalla Sarkain-näppäintä (tarvittaessa useita kertoja). Kun kohdistus siirtyy viestin tekstiosaan, kuulet "Muokkaa tekstiä" ja sen jälkeen nykyisen tekstin lisäyspisteen.

 3. Jos olet luomassa uutta viestiä, aloita sen kirjoittaminen.

  Jos haluat muokata tekstiä tai jatkaa sen kirjoitmista, siirry viestin tekstissä nuolinäppäimillä. Valitse tarvittaessa tekstiosa. Kirjoita, jos haluat lisätä tai korvata tekstiä.

  Huomautus: Valitse tekstiosa painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+nuolinäppäimet.

Fontin vaihtaminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse muokattava teksti. Jos viestissä ei vielä ole tekstiä, siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle. Kun kohdistus siirtyy viestin tekstiosaan, kuulet "Muokkaa tekstiä" ja sen jälkeen nykyisen tekstin lisäyspisteen.

 2. Paina Komento+D. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Fontti.”

 3. Siirry fonttivaihtoehtojen luetteloon painamalla sarkainta, kunnes kuulet nykyisen fontin ja "Fontti-yhdistelmäruutu". Voit selata fonttivaihtoehtoja painamalla ala- ja ylänuolta. Kun löydät haluamasi fontin, paina Enteriä. Uusi fontti otetaan käyttöön.

Sähköpostiviestien oletusfontin muuttaminen

Kun muutat oletusfontin, valitsemasi fontti otetaan käyttöön aina, kun käytät Outlook for Macia. Voit muuttaa kirjoittamiesi uusien viestien, vastausten ja edelleen lähetettävien viestien oletusfontin erikseen.

 1. Paina Outlook for Mac näppäinyhdistelmää Komento+pilkku (,). Outlookin asetukset -valintaikkuna avautuu.

 2. Paina Sarkain-näppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ”Fontit, painike”. Valitse painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Fontit-valintaikkuna avautuu.

 3. Siirry muutettavaan asetukseen valitsemalla jokin seuraavista:

  • Jos haluat muuttaa kirjoitettasi uusien sähköpostiviestien oletusfontin, paina Control+Optio+oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet "Uusi sähköpostiviesti", paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+oikea nuolinäppäin kerran ja paina sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

  • Jos haluat muuttaa vastausten ja edelleenlähetysten oletusfontin, paina Ctrl +Optio+oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet "Vastaa tai lähetä edelleen", paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+oikea nuolinäppäin kerran ja paina sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

  • Jos haluat muuttaa vain teksti -viestien kirjoitmisen ja lukemisen oletusfontin, paina Ctrl+Optio+oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet viestin "Vain teksti", paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+oikea nuolinäppäin kerran ja paina sitten Control+Optio+välilyöntinäppäin.

 4. Fontti-valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on Fontti-välilehdessä. Paina sarkainta kerran. Kuulet nykyisen fontin ja "Fontti-yhdistelmäruutu".

 5. Voit selata fonttivaihtoehtoja painamalla alanuolta. Valitse vaihtoehto painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

 6. Kohdistus palaa Fontit-valintaikkunaan. Sulje valintaikkuna ja palaa Outlook painamalla näppäinyhdistelmää Komento+W.

Tekstin näyttö- tai fonttikoon muuttaminen

Voit muuttaa oletus- tai tilapäistä fonttikokoa tai kansioruudun, viestiluettelon ja lukuruudun tekstikokoa.

Fonttikoon muuttaminen tilapäisesti

Tilapäisiä fonttikoon muutoksia käytetään kaikkiin valitun kansion tai alikansion sähköpostiviestiin. Jos kuitenkin siirryt toiseen kansioon tai alikansioon, menetät tekemäsi muutokset.

Ohjeita uuden fonttikoon määrittäminen ja käyttö aina, kun avaat Outlook for Mac, on sähköpostiviestien oletusfonttikoon muuttaminen tai tekstin näyttökoon suurentaminen.

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse muokattava teksti. Jos viestissä ei vielä ole tekstiä, siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle.

 2. Jos haluat muuttaa fonttikokoa kahdella pisteellä, toimi seuraavasti:

  • Jos haluat suurentaa kokoa, paina Komento+plusmerkki (+). Kuulet viestin: ”Suurenna fonttikokoa.”

  • Jos haluat pienentää kokoa, paina Komento+miinusmerkki (+). Kuulet viestin: ”Pienennä fonttikokoa.”

Sähköpostiviestien oletusfonttikoon muuttaminen

Kun muutat oletusfonttikoon, valitsemasi koko otetaan käyttöön aina, kun käytät Outlook for Macia. Voit muuttaa kirjoittamiesi uusien viestien, vastausten ja edelleen lähetettävien viestien oletusfonttikoon erikseen.

 1. Paina Outlook for Mac näppäinyhdistelmää Komento+pilkku (,). Outlookin asetukset -valintaikkuna avautuu.

 2. Paina Sarkain-näppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ”Fontit, painike”. Valitse painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Fontit-valintaikkuna avautuu.

 3. Siirry muutettavaan asetukseen valitsemalla jokin seuraavista:

  • Jos haluat muuttaa kirjoitettasi uusien sähköpostiviestien oletusfonttikokoa, paina Ctrl+Optio+oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet "Uusi sähköpostiviesti", paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+oikea nuolinäppäin kerran ja paina sitten Control+Optio+välilyöntinäppäin.

  • Jos haluat muuttaa vastausten ja edelleenlähetysten oletusfonttikoon, paina Ctrl+Optio+oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet "Vastaa tai lähetä edelleen", paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+oikea nuolinäppäin kerran ja paina sitten Control+Optio+välilyöntinäppäin.

  • Jos haluat muuttaa vain teksti -viestien kirjoitmisen ja lukemisen oletusfonttikoon, paina Ctrl+Optio+oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet viestin "Vain teksti", paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+oikea nuolinäppäin kerran ja paina sitten Control+Optio+välilyöntinäppäin.

 4. Fontti-valintaikkuna avautuu. Siirry Koko-kenttään painamalla sarkainta, kunnes kuulet nykyisen fonttikoon ja "Koko, yhdistelmäruutu". Kirjoita uusi fonttikoko ja paina Return-näppäintä. Fontti-valintaikkuna sulkeutuu ja palaat Fontit-valintaikkunaan.

 5. Sulje Fontti-valintaikkuna ja palaa Outlook painamalla näppäinyhdistelmää Komento+W.

Tekstin näyttökoon suurentaminen

Voit muuttaa kansioruudussa, viestiluettelossa ja lukuruudussa käytettävää tekstikokoa samanaikaisesti.

Huomautus: Tämän ominaisuuden käyttöön tarvitaan macOS 10.11 tai uudempi versio.

 1. Paina Outlook for Mac näppäinyhdistelmää Komento+pilkku (,). Outlookin asetukset -valintaikkuna avautuu.

 2. Paina Sarkain-näppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ”Fontit, painike”. Valitse painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Fontit-valintaikkuna avautuu.

 3. Paina sarkainta, kunnes kuulet nykyisen tekstin näyttökoon, esimerkiksi "Oletus", ja sen jälkeen "Liukusäädin".

 4. Siirrä liukusäädintä oikealle ja suurenna tekstin kokoa painamalla oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamallasi arvolla. Muutos otetaan käyttöön heti.

 5. Poistu valintaikkunasta painamalla näppäinyhdistelmää Komento+W. Kohdistus palaa Saapuneet-kansioon.

Lihavointi, kursivointi ja alleviivaus

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse teksti, jota haluat muotoilla, tai siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle.

 2. Valitse muotoiluasetus:

  Toiminto

  Pikanäppäinyhdistelmä

  Lihavoi.

  Komento+B

  Kursivoi.

  Komento+I

  Alleviivaa.

  Komento+U

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näkymän lähentäminen tai loitontaminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon luominen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Outlookissa näytönlukuohjelman avulla

Outlookin pikanäppäimet

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Outlookin sähköpostiin tutustuminen ja siinä siirtyminen näytönlukuohjelman avulla

Outlook for iOS ja iOS:n oma VoiceOver-näytönlukuohjelma antavat sinulle mahdollisuuden lisätä tekstiä sähköposteihin ja muokata sähköpostien tekstiä.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät iOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa Applen helppokäyttötoiminnot.

Sisältö

Tekstin lisääminen uuteen sähköpostiviestiin

 1. Kun aloitat uuden sähköpostin kirjoittamisen, kohdistus on Vastaanottaja-kentässä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Vastaanottaja, tekstikenttä.” Voit siirtyä leipätekstiin sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Monirivinen tekstikenttä.”

  Huomautus: Lisätietoja sähköpostiviestin kirjoittamisesta Outlook for iOS -ohjelmassa on artikkelissa Sähköpostin luominen ja lähettäminen.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä ja aloita kirjoittaminen näyttönäppäimistöllä. Siirry näppäimistöön sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet näppäimistöelementin.

  Vihje: Löydät näppäimistön myös tutustumalla näytössä oleviin kohteisiin. Tutustu kohteisiin asettamalla sormi näytölle ja vetämällä sitä ympäriinsä. VoiceOver ilmoittaa kohteet siirtyessäsi niihin. Valitse kohde nostamalla sormesi näytöltä ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Sähköpostiviestin tekstin muokkaaminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, siirry tarvittaessa sen leipätekstiin sipaisemalla oikealle tai vasemmalle. Kun kohdistus siirtyy viestin leipätekstiin, kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Monirivinen tekstikenttä.”

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Siirry tekstissä eteenpäin kirjain kirjaimelta sipaisemalla toistuvasti ylös tai alas, kunnes pääset kohtaan, jossa haluat muokata tekstiä tai johon haluat lisätä tekstiä.

 3. Siirry näyttönäppäimistöön sipaisemalla oikealle ja muokkaa tekstiä näppäimistöllä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Outlookissa näytönlukuohjelman avulla

Näkymän lähentäminen tai loitontaminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Outlookin sähköpostiin tutustuminen ja siinä siirtyminen näytönlukuohjelman avulla

Outlook for Android ja Androidin oma TalkBack-näytönlukuohjelma antavat sinulle mahdollisuuden lisätä tekstiä sähköposteihin ja muokata sähköpostien tekstiä.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Androidin sisäistä TalkBack-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja TalkBackin käyttämisestä on artikkelissa Androidin helppokäyttötoiminnot.

Sisältö

Tekstin lisääminen uuteen sähköpostiviestiin

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Viestin leipäteksti.”

  Huomautus: Lisätietoja sähköpostiviestin kirjoittamisesta Outlook for Android -ohjelmassa on artikkelissa Sähköpostin luominen ja lähettäminen.

 2. Siirrä kohdistus leipätekstiin kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Aloita kirjoittaminen näyttönäppäimistöllä.

  Vihje: Löydät näppäimistön myös tutustumalla näytössä oleviin kohteisiin. Tutustu kohteisiin asettamalla sormi näytölle ja vetämällä sitä ympäriinsä. TalkBack ilmoittaa kohteet siirtyessäsi niihin. Valitse kohde nostamalla sormesi näytöltä, kun kohde ilmoitetaan. Laiteasetuksista riippuen sinun täytyy ehkä kaksoisnapauttaa näyttöä lisätäksesi merkin.

Sähköpostiviestin tekstin muokkaaminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, etsi ensimmäinen kohta, jota haluat muokata. Voit esimerkiksi sipaista ylös, kunnes kuulet tarkoitukseesi parhaiten sopivan siirtymistavan (esimerkiksi ”Sanat” tai ”Rivit”).

 2. Sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet tekstin, jota haluat muokata tai jonka kirjoittamista haluat jatkaa. Kohdistus siirretään aivan ilmoitetun sanan tai tekstirivin eteen.

 3. Muokkaa tekstiä näyttönäppäimistöllä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kuvan lisääminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Näkymän lähentäminen tai loitontaminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Outlookin sähköpostiin tutustuminen ja siinä siirtyminen näytönlukuohjelman avulla

Voit Outlookin verkkoversio tai muokata sähköpostiviestin tekstiä näppäimistön ja näytönlukuohjelman avulla. Microsoft on testannut sen Lukijan kanssa, mutta se saattaa toimia muidenkin näytönlukuohjelmien kanssa, kunhan ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyyden standardeja ja tekniikoita. Opit muuttamaan fonttia, fonttikokoa ja käyttämään erilaisia muotoiluasetuksia, kuten lihavointia, kursivointia ja alleviivausta.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että lukuruutu on poistettu käytöstä.

 • Kun käytössäsi on Outlookin verkkoversio, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. Outlookin verkkoversio toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan näppäinyhdistelmää Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa, ei Outlookin verkkoversiossa.

 • Microsoft päivittää parhaillaan Outlook.office.comia (Outlookin verkkoversiota). Jotkut käyttäjät käyttävät jo uutta Outlookia, ja muiden oletusversiona on perinteinen versio, kunnes Microsoft on suorittanut päivityksen valmiiksi. Lisätietoja on seuraavassa artikkelissa: Ohjeita uuden Outlookin verkkoversion käyttöön. Koska tämän artikkelin ohjeet koskevat uutta versiota, on suositeltavaa, että vaihdat perinteisestä versiosta uuteen Outlookiin. Siirry uuteen Outlookiin painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + F6, kunnes kuulet sanat ”Komento, kokeile uutta Outlookia”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Jos kuulet sanat ”Komento työkalurivi” sanojen ”Komento, kokeile uutta Outlookia” sijaan, uusi Outlook on jo käytössäsi.

Sisältö

Tekstin lisääminen uuteen sähköpostiviestiin

 1. Kun aloitat uuden sähköpostin kirjoittamisen, kohdistus on Vastaanottaja-kentässä. Siirry viestin leipätekstiin painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Viestin leipäteksti, muokkaus”.

  Huomautus: Lisätietoja sähköpostiviestin kirjoittamisen Outlookin verkkoversio on kohdassa Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen.

 2. Kirjoita viesti.

Sähköpostiviestin tekstin muokkaaminen

 1. Jos haluat muokata sähköpostin tekstiä tai jatkaa sen kirjoittamista, siirry viestin leipätekstiin painamalla Sarkain-näppäintä tai Vaihto- ja Sarkain-näppäimiä.

 2. Siirry tekstissä haluamaasi kohtaan nuolinäppäimillä.

 3. Voit valita tekstiä Vaihto- ja nuolinäppäimillä.

 4. Voit kirjoittaa uutta tekstiä tai korvata vanhaa tekstiä kirjoittamalla.

Fontin vaihtaminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse teksti, jota haluat muokata. Jos viestissä ei vielä ole tekstiä, siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle.

 2. Paina Sarkain-näppäintä kerran. Kuulet "Muotoiluasetukset" ja sen jälkeen valittuna olevan vaihtoehdon.

 3. Paina vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet" "Fontti, painike kutistettu".

 4. Paina Enter-näppäintä. Fonttivalikko avautuu.

 5. Selaa fonttivaihtoehtoja painamalla ylä- ja alanuolta. Voit valita vaihtoehdon painamalla Enteriä.

Fonttikoon vaihtaminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse teksti, jota haluat muokata. Jos viestissä ei vielä ole tekstiä, siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle.

 2. Paina Sarkain-näppäintä kerran. Kuulet "Muotoiluasetukset" ja sen jälkeen valittuna olevan vaihtoehdon.

 3. Paina vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet" "Fonttikoko, painike kutistettu".

 4. Paina Enter-näppäintä. Fonttikoon valikko avautuu.

 5. Selaa fonttikoon vaihtoehtoja painamalla ylä- ja alanuolta. Voit valita vaihtoehdon painamalla Enteriä.

Lihavointi, kursivointi ja alleviivaus

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse teksti, jota haluat muokata. Jos viestissä ei vielä ole tekstiä, siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat käyttää lihavointia, paina Ctrl+B.

  • Jos haluat käyttää kursivointia, paina Ctrl+I.

  • Alleviivaa teksti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+U.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Outlookissa näytönlukuohjelman avulla

Näkymän lähentäminen tai loitontaminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Outlookin pikanäppäimet

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Outlookin sähköpostiin tutustuminen ja siinä siirtyminen näytönlukuohjelman avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteestasi.

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×