Windows Update: שאלות נפוצות

חל על: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Windows 10


Windows 10 מוריד ומתקין באופן אוטומטי עדכונים כדי לוודא שהמכשיר שלך מאובטח ומעודכן. משמעות הדבר היא שתקבל את עדכוני האבטחה ואת התיקונים האחרים, דבר שיסייע למכשיר שלך לפעול ביעילות ולהישאר מוגן. ברוב המקרים, כדי להשלים את העדכון תצטרך לבצע הפעלה מחדש של המכשיר. ודא שהמכשיר שלך מחובר לחשמל כאשר ידוע לך שיותקנו עדכונים.

לחץ על השאלות הבאות כדי לעיין בתשובות לשאלות על האופן שבו Windows Update שומר על המכשיר שלך מעודכן.